Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́нія въ 24-й де́нь.
Рождество́ честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Іоа́нна.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Упита́нный ны́нѣ* воздержа́нія теле́цъ* отъ непло́дныя роди́ся,* показу́я на́мъ* отъ Дѣ́вы Отрокови́цы* Агнца рожде́на* и мíра взе́млющаго согрѣше́нія.* Го́рлица пустынелю́бная я́вѣ возсія́,* боже́ственную ве́сну возвѣща́ющая,* и́мже преста́ безбо́жія зима́ лю́тая* и Жениха́ дру́гъ и́скренній* свѣ́тло пріи́де Іоа́ннъ,* моля́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Иже по боже́ственному* ро́ждься обѣтова́нію,* егда́ пречу́дный и вели́кій арха́нгелъ* въ це́ркви роди́телю твоему́ моля́щуся* благовѣствова́ твое́ рожде́ніе,* тогда́ невѣ́рующу и прекосло́вящу свяще́ннику,* я́коже пи́шетъ,* безгла́сіе Гавріи́лъ наведе́ и оглохнове́ніе,* да́же до рождества́.* Ты́ же, Предте́че, отъ отца́ ро́ждься,* соу́зъ язы́ка свободи́лъ еси́, блаже́нне,* и мо́лишися о всѣ́хъ на́съ.

Сла́ва, гла́съ 8. Самогла́сенъ:

Подоба́етъ Іоа́нну благово́ніе, подоба́етъ Крести́телю пѣ́сней красота́, се́й бо проповѣ́да нача́токъ на́шего спасе́нія, взыгра́выйся во чре́вѣ и вопія́ въ пусты́ни: пока́йтеся, Царе́въ во́инъ, Предте́ча благода́ти, Агнца провозвѣща́я и Спа́са моля́ о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Влады́чице, пріими́...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Уясни́ тво́й язы́къ* свѣ́тло, Заха́ріе,* проро́къ отроча́ Бо́жій* бу́детъ, возопи́въ,* и Сло́ва Боже́ственнаго* Предте́ча.

Сти́хъ: Благослове́нъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ,* я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ.

Яви́лся еси́* отъ ма́тернихъ ложе́снъ, Іоа́нне,* Бо́гу освяще́нъ:* не воста́ бо бо́лій въ человѣ́цѣхъ,* никто́же па́че тебе́ нигдѣ́же.

Сти́хъ: И ты́, отроча́,* проро́къ Вы́шняго нарече́шися.

Разрѣши́лъ еси́ о́тчее,* преблаже́нне, безгла́сіе:* я́коже безча́дства ключи́* разрѣши́лъ еси́ ро́ждшія,* роди́вся отъ Боже́ственныя благода́ти.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Ви́ждь Елисаве́тъ, къ Дѣ́вѣй Марíи глаго́лющу: что́ пришла́ еси́ ко мнѣ́, Ма́ти Го́спода моего́? Ты́ Царя́ но́сиши, и а́зъ во́ина; Ты́ Законода́вца, и а́зъ законоположи́теля; Ты́ Сло́ва, и а́зъ гла́съ, проповѣ́дающъ Ца́рство небе́сное.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствія Христо́ва, досто́йно восхвали́ти тя́ недоумѣ́емъ мы́, любо́вію чту́щіи тя́: непло́дство бо ро́ждшія и о́тчее безгла́сіе разрѣши́ся сла́внымъ и честны́мъ твои́мъ рождество́мъ, и воплоще́ніе Сы́на Бо́жія мíрови проповѣ́дуется.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Еже отъ вѣ́ка утае́ное...НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
По обы́чномъ псалмѣ́ пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ... 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8. Гла́съ 4. Самогла́сны. Іоа́нна мона́ха:

Разрѣша́етъ Заха́ріино молча́ніе рожде́йся Іоа́ннъ,* и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,* но, я́коже невѣ́ровавшу пе́рвѣе язы́къ связа́,* си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ніе.* Ему́же и благовѣсти́ся,* и роди́ся гла́съ Сло́ва и Свѣ́та Предте́ча,* моля́ о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Дне́сь гла́съ Сло́ва,* гла́съ, за невѣ́ріе держи́мый, разрѣша́етъ оте́чь* и Це́ркви явля́етъ благоча́діе,* соу́зы непло́дствія разрѣша́я ма́терни.* Свѣти́льникъ Свѣ́та предгряде́тъ,* заря́ Со́лнца пра́вды возвѣща́етъ прише́ствіе* въ созда́ніе всѣ́хъ и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Анато́лія: Бо́жію Сло́ву хотя́щу отъ Дѣ́вы роди́тися,* а́нгелъ отъ ста́рческихъ чре́слъ происхо́дитъ,* вели́кій въ рожде́нныхъ жена́ми* и проро́ковъ превы́шшій:* подоба́ше бо боже́ственныхъ веще́й* пресла́внымъ бы́ти нача́ломъ,* кромѣ́ во́зраста исча́діе* и безъ сѣ́мене зача́тіе.* Творя́й чудеса́ во спасе́ніе на́ше,* сла́ва Тебѣ́.

Андре́я Кри́тскаго: Яви́ся дне́сь вели́кій Предте́ча,* отъ непло́дныхъ ложе́снъ Елисаве́ти произше́дъ,* бо́лій всѣ́хъ проро́ковъ проро́къ,* и и́нъ нѣ́сть, ниже́ воста́:* я́ко Предте́чи, свѣти́льнику, Свѣ́тъ послѣ́дова пресвѣ́тлый,* и гла́су — Сло́во,* и невѣстово́дцу — Жени́хъ,* гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя* и предочища́ющу при Ду́сѣ водо́ю,* Заха́ріино прозябе́ніе* и пусты́ни до́брое воспита́ніе,* покая́нія проповѣ́дникъ,* очище́ніе согрѣше́ній,* су́щимъ во а́дѣ благовѣству́яй изъ ме́ртвыхъ воста́ніе* и моля́ о душа́хъ на́шихъ.

Проро́къ и Предте́ча изъ утро́бы яви́лся еси́,* Христо́въ Крести́телю Іоа́нне,* игра́я и ра́дуяся во чре́вѣ ма́терни,* зря́ Цари́цу, прише́дшу къ рабѣ́,* нося́щую Безлѣ́тнаго, отъ Отца́ безъ ма́тере,* къ тебѣ́, отъ непло́дныя и ста́рца по обѣтова́нію возсія́вшему.* Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

О, пресла́внаго чудесе́!* Иже сло́ву а́нгела невѣ́ровавый, глаго́лющу,* я́ко зачне́тъ Елисаве́тъ и роди́тъ сы́на, глаго́ля:* ка́ко та́я роди́тъ,* зане́ а́зъ заматерѣ́хъ* и о́ныя удеса́ умертви́шася?* Осуди́выйся молча́ти за невѣ́ріе* дне́сь зри́тъ ражда́емо обѣща́нное* и, молча́нія разрѣ́шься,* въ весе́ліе вхо́дитъ,* благослове́нъ, — вопія́, — Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ,* я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ,* подая́й мíрови ве́лію ми́лость.

Іоа́нне прехва́льне,* и вселе́нскій апо́столе,* Гавріи́лово благовѣствова́ніе,* и непло́дныя прозябе́ніе,* и пусты́ни до́брое воспита́ніе,* и и́скренній дру́же Жениха́ Христа́,* Того́ моли́ поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6. Византíево:

Дне́сь Свѣ́та свѣти́льникъ предпу́тіе твори́тъ прише́ствію Бо́жія Сло́ва, я́ко звѣзда́ свѣ́тлая, дне́сь Заха́ріинъ язы́къ уясни́, молча́ніе держа́въ, а́нгелу повелѣ́вшу. Подоба́ше бо си́це отцу́ гла́съ не молча́ніемъ храни́ти, произше́дшу изъ утро́бы непло́дныя и всего́ мíра избавле́ніе благовѣству́ющу со дерзнове́ніемъ мно́гимъ.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Елисаве́тъ зача́тъ Предте́чу благода́ти, Дѣ́ва же Го́спода сла́вы. Цѣлова́стѣся о́бѣ ма́тери, и младе́нецъ взыгра́ся, вну́трь бо ра́бъ хваля́ше Влады́ку. Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́тъ вопи́ти: отку́ду мнѣ́ се́, да Ма́ти Госпо́да моего́ пріи́де ко мнѣ́? Да спасе́тъ лю́ди отча́янныя Имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ [и чте́нія три́].

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 17.]

Рече́ Бо́гъ Авраа́му: Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей́ Са́ра, но Са́рра бу́детъ и́мя е́й. Благословлю́ же ю́, и да́мъ тебѣ́ отъ нея́ ча́до, и благословлю́ е́, и бу́детъ во язы́ки, и ца́ріе язы́къ отъ него́ изы́дутъ. И паде́ Авраа́мъ на лицѣ́ свое́мъ, и рече́ въ мы́сли свое́й: а́ще столѣ́тну роди́тся сы́нъ? И Са́рра, де́вятьдесятъ лѣ́тъ су́щи, роди́тъ? Рече́ же Бо́гъ Авраа́му: е́й, се́ Са́рра, жена́ твоя́, роди́тъ тебѣ́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́къ. И положу́ завѣ́тъ Мо́й къ нему́ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ. Авраа́мъ же и Са́рра престарѣ́вшася во дне́хъ. Возсмѣя́ же ся Са́рра въ себѣ́, глаго́лющи: не у́ ми́ бы́сть да́же до ны́нѣ, господи́нъ же мо́й ста́ръ. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Авраа́му: что́ я́ко возсмѣя́ся Са́рра въ себѣ́, глаго́лющи: у́бо вои́стину ли рожду́? Азъ же состарѣ́хся. Еда́ не возмо́жетъ отъ Бо́га вся́къ глаго́лъ? И Госпо́дь Бо́гъ посѣти́ Са́рру, я́коже глаго́ла. И, заче́нши, роди́ Авраа́му сы́на въ ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бо́гъ. Обрѣ́за же его́ въ де́нь осмы́й, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь Бо́гъ. И Авраа́мъ бя́ше лѣ́тъ ста́, егда́ бы́сть ему́ Исаа́къ, сы́нъ его́. Рече́ же Са́рра: смѣ́хъ ми́ сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. Иже бо а́ще услы́шитъ, сра́дуется мнѣ́. И рече́: кто́ возвѣсти́тъ Авраа́му, я́ко сосца́ми пита́етъ отроча́ Са́рра, я́ко роди́хъ отроча́ въ ста́рости мое́й? И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися. И сотвори́ Авраа́мъ учрежде́ніе ве́ліе, въ о́ньже де́нь отдои́ся Исаа́къ, сы́нъ его́.

Суде́й чте́ніе. [Глава́ 13.]

Во дни́ о́ны бы́сть му́жъ отъ колѣ́на Да́нова, и и́мя ему́ Мано́е, и жена́ его́ непло́ды, и не ражда́ше. И яви́ся а́нгелъ Госпо́день къ женѣ́, и рече́ къ не́й: се́ ты́ непло́ды, и во чре́вѣ пріи́меши, и роди́ши сы́на. И ны́нѣ сохрани́ся, не пíй вина́ и сике́ра и не я́ждь вся́ко нечи́сто. Зане́ се́ ты́ во чре́вѣ пріи́меши и роди́ши сы́на, и желѣ́зо не взы́детъ на главу́ его́, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́детъ отроча́ изъ чре́ва. И пріи́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи: я́ко человѣ́къ Бо́жій пріи́де ко мнѣ́, и видѣ́ніе его́, я́ко видѣ́ніе а́нгела Бо́жія свѣ́тло зѣло́. И рече́: се́ во чре́вѣ пріи́меши и роди́ши сы́на; и ны́нѣ не пíй вина́ и сике́ра и не я́ждь вся́ко нечи́сто, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́детъ отроча́ изъ чре́ва да́же до дне́ сме́рти его́. И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́: ко мнѣ́, Го́споди, человѣ́къ Бо́жій, его́же посла́лъ еси́ къ на́мъ, да пріи́детъ у́бо и просвѣти́тъ на́съ, что́ сотвори́мъ отроча́ти ражда́ющемуся? Пріи́де же а́нгелъ къ Мано́ю и рече́: отъ всѣ́хъ, и́хже реко́хъ женѣ́ твое́й, да сохрани́тся, ели́ка исхо́дятъ отъ виногра́да, да не я́стъ и вина́ и сике́ра да не піе́тъ. И рече́ Мано́е ко а́нгелу Госпо́дню: что́ и́мя твое́? Да егда́ пріи́детъ глаго́лъ тво́й, просла́вимъ тя́. И рече́ ему́ а́нгелъ Госпо́день: вску́ю ты́ вопроша́еши и́мене моего́? И то́ е́сть чу́дно. И не приложи́ ктому́ а́нгелъ Госпо́день яви́тися къ Мано́ю и женѣ́ его́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Главы́ 40, 41, 45, 48 и 54.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: утѣша́йте, утѣша́йте лю́ди Моя́, глаго́летъ Бо́гъ: свяще́нницы, глаго́лите въ се́рдцы Іерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ніе его́. Разрѣши́ся бо грѣ́хъ его́, я́ко прія́тъ изъ руки́ Госпо́дни сугу́ба согрѣше́нія своя́. Гла́съ вопію́щего въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высоку́ взы́ди, благовѣству́яй Сіо́ну, возвыша́й крѣ́постію гла́съ сво́й, благовѣству́яй Іерусали́му: вознеси́те, не бо́йтеся. Азъ Го́сподь Бо́гъ, Азъ услы́шу убо́гихъ Изра́илевъ, и не оста́влю тѣ́хъ. Но отве́рзу отъ го́ръ рѣ́ки и посредѣ́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню въ лу́гъ и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́тъ пра́вду, да возсія́етъ земля́, и да прозя́бнетъ ми́лость, и пра́вда да возсія́етъ вку́пѣ. Гла́съ весе́лія возвѣсти́те, и услы́шано да бу́детъ, возвѣсти́те да́же до коне́цъ земли́, глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Іа́кова и, а́ще вжа́ждутъ въ пусты́ни, источи́тъ и́мъ во́ду изъ ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопíй, не болѣ́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щія му́жа.

На литíи стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1:

Иска́пайте, го́ры, сла́дость, и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте, я́ко роди́ся отъ Елисаве́ти хотя́й съ на́ми водворити́ся Госпо́день Предте́ча, разрѣши́вый въ рождествѣ́ о́тчее безгла́сіе. Тѣ́мъ и мы́ вопіе́мъ ему́: Крести́телю Христо́въ, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Богознамени́тый гла́съ, Свѣ́та свѣти́льникъ, Госпо́день Предте́ча, Христо́мъ свидѣ́тельствованный, пе́рвый во проро́цѣхъ, о мíрѣ моли́тву творя́й, изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо.

Проповѣ́дникъ бы́лъ еси́ Агнца Бо́жія и Сло́ва, Іоа́нне проро́че и Предте́че, прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́мъ: се́ Агнецъ Бо́жій, взе́мляй мíра грѣхи́ и подая́й всѣ́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 5. Андре́я Кри́тскаго:

Проро́ковъ предѣ́лъ и нача́ло апо́столовъ, земна́го а́нгела и небе́снаго человѣ́ка, гла́съ Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва, отъ обѣща́нія предвзыгра́вшася и проповѣ́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды, дне́сь Елисаве́тъ ражда́етъ, и ра́дуется, и чуди́тся Заха́рія въ ста́рости, молча́ніе, а́ки у́зу обложе́ну, отложи́въ, и я́ко роди́тель гла́са проро́чествуетъ явле́ннѣйше: ты́ бо, отроча́, проро́къ Вы́шняго нарече́шися и преды́деши пути́ гото́вити Ему́. Тѣ́мже, а́нгеле, проро́че, апо́столе, во́ине, Предте́че, Крести́телю, и проповѣ́дниче покая́нія, и наста́вниче, я́ко гла́съ свѣ́та, Сло́ва, непреста́нно моли́ся о на́съ, вѣ́рою творя́щихъ твою́ па́мять.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже: Хра́мъ и две́рь еси́...

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 2:

Иже отъ проро́ка проро́ка* и непло́дныя прозябе́ніе,* въ рожде́нныхъ жена́ми превы́шша всѣ́хъ,* пусты́ннаго граждани́на, Іоа́нна сла́внаго* псалмы́ и пѣ́ньми и пѣ́сньми духо́вными восхва́лимъ,* вопію́ще къ нему́:* Крести́телю Спа́совъ и Предте́че,* я́ко имѣ́я дерзнове́ніе,* въ честнѣ́мъ твое́мъ рождествѣ́* умоли́ Христа́ дарова́ти ми́ръ мíру* и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Благослове́нъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ,* я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ.

Пріи́де гла́съ благода́ти Сло́ва,* Со́лнца проповѣ́дникъ,* роди́выйся дне́сь отъ непло́дове безча́дныя,* отъ обѣтова́нія Іоа́ннъ Предте́ча.* Лю́діе, ра́дуйтеся:* пріи́де угото́вати пу́ть на́мъ спасе́нія,* Ему́же и, взыгра́въ, поклони́ся,* во чре́вѣ су́щу Ма́терни,* Агнцу, взе́млющему грѣхи́ мíра* и подаю́щему на́мъ ве́лію ми́лость.

Стихъ: И ты́, отроча́,* проро́къ Вы́шняго нарече́шися.

Иже изъ чре́ва ма́терня освя́щься* и проро́чества пріе́мъ исполне́ніе,* дне́сь отъ непло́дныя ражда́ется,* Госпо́дне прише́ствіе проповѣ́дая я́сно:* пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство небе́сное.

Сла́ва, гла́съ 8. Кассíи мона́хини:

Иса́іи ны́нѣ проро́ка гла́съ дне́сь въ бо́льшаго отъ проро́къ рожде́ніи Іоа́нна испо́лнися: се́ бо, — рече́, — послю́ а́нгела Моего́ предъ лице́мъ Твои́мъ, и́же угото́витъ пу́ть Тво́й предъ Тобо́ю. Се́й у́бо, Небе́снаго Царя́ во́инъ, предте́къ, я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему, человѣ́къ у́бо естество́мъ, а́нгелъ же житіе́мъ сы́й, чистоту́ бо коне́чно и цѣлому́дріе цѣлова́въ, имя́ше у́бо по естеству́, бѣжа́ же я́же чрезъ естество́, па́че естества́ подвиза́вся. Тому́, вси́ вѣ́рніи, добродѣ́тельми подо́бящеся, моли́ти о на́съ мо́лимся, во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Ви́ждь Елисаве́тъ къ Дѣ́вѣ Марíи глаго́лющу: что́ пришла́ еси́ ко мнѣ́, Ма́ти Го́спода моего́? Ты́ Царя́ но́сиши, и а́зъ во́ина; Ты́ Законода́вца, и а́зъ законоположи́теля; Ты́ Сло́ва, и а́зъ гла́съ, проповѣ́дающъ Ца́рство небе́сное.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь, гла́съ 4, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни], и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь Предте́чи, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ: Еже отъ вѣ́ка утае́ное...

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Ны́нѣ прозябе́ на́мъ Заха́ріинъ пло́дъ и весели́тъ разу́мно мы́сли вѣ́рныхъ, пусты́нное украше́ніе и проро́ковъ степе́нь, тѣ́мже Христо́въ яви́ся Предте́ча и свидѣ́тель нело́женъ прише́ствія Его́. Духо́вными у́бо пѣ́сньми согла́сно Крести́телю возопіе́мъ: проро́че и проповѣ́дниче и́стины, моли́ спасти́ся на́мъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Удиви́ся Іо́сифъ, е́же па́че естества́ зря́ и внима́ше мы́слію, и́же на руно́ до́ждь, въ безсѣ́менномъ зача́тіи Твое́мъ, Богоро́дице, купину́, огне́мъ неопали́мую, же́злъ Ааро́новъ прозя́бшій, и, свидѣ́тельствуя, обру́чникъ Тво́й и храни́тель свяще́нникомъ взыва́ше: Дѣ́ва ражда́етъ и по Рождествѣ́ па́ки Дѣ́вою пребыва́етъ.

По 2-й каѳи́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Христо́ва прише́ствія нача́токъ, пресла́вно роди́лся еси́, я́ко вои́стинну, Іоа́нне всехва́льне, проро́ковъ глави́зна, и, я́ко гла́съ Сло́ва сы́й, взыва́лъ еси́: пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство небе́сное. Тѣ́мже, угото́вавый пу́ть Госпо́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́мъ. Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пресвята́я Дѣ́во, Ма́ти Христо́ва, души́ моея́ стра́сти лю́тыя исцѣли́, молю́ся, и проще́ніе да́руй мои́мъ прегрѣше́ніямъ, и́хже безу́мнѣ содѣ́яхъ, ду́шу и тѣ́ло оскверни́въ, окая́нный. Увы́ мнѣ́, что́ сотворю́ въ ча́съ о́нъ, внегда́ а́нгели ду́шу мою́ разлуча́тъ отъ стра́стнаго моего́ тѣлесе́? Тогда́ Помо́щница ми́ бу́ди и Предста́тельница теплѣ́йшая, Тя́ бо и́мамъ наде́жду, ра́бъ Тво́й.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Да ра́дуется оте́цъ, ма́ти, возвесели́ся, я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ дне́сь, богозва́ннаго Предте́чу отъ обѣща́нія. Непло́ды младе́нца пита́етъ Крести́теля, и ра́дуется Заха́рія, рожде́нному глаго́ля: разрѣши́ся язы́къ мо́й твои́мъ прише́ствіемъ на зе́млю, свѣти́льниче вели́каго Свѣ́та. Вои́стинну чу́до пресла́вно! [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Благодари́мъ Тя́ при́сно, Богоро́дице, и велича́емъ, Чи́стая, и покланя́емся, воспѣва́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопію́ще непреста́нно: спаси́ на́съ, Дѣ́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я, и де́моновъ исхити́ словоположе́нія стра́шнаго въ ча́съ испыта́нія, да не посрами́мся, раби́ Твои́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ, 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: И ты́, отроча́,* проро́къ Вы́шняго нарече́шися. Сти́хъ: Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 3: Зача́тъ Елисаве́тъ, жена́ Заха́ріина... Коне́цъ: До дне́ явле́нія своего́ ко Изра́илю.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 2:

Изъ чре́ва ма́терня освя́щься... [пи́сана на стихо́внѣ].

Кано́на два́:

Кано́нъ пе́рвый, творе́ніе Іоа́нна мона́ха, со ирмосо́мъ на 8, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Триста́ты крѣ́пкія, Рожде́йся отъ Дѣ́вы, безстра́стія во глубинѣ́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебѣ́, я́ко въ тимпа́нѣ, во умерщвле́ніи тѣлесе́ побѣ́дное воспою́ пѣ́ніе.

Яко у́тро благолѣ́пно, Со́лнца предтекíй, непло́дныя прозябе́ніе проповѣ́даетъ я́вѣ Дѣ́вы Рождество́, все́й ны́нѣ вселе́ннѣй сія́етъ конце́мъ просвѣще́ніе благоче́стія и благода́ти.

Проро́къ Вы́шняго и́стинно нарече́шися, преды́деши бо предъ лице́мъ Христа́, — вопіе́тъ тебѣ́, сы́ну, Іоа́нне прехва́льне, Ду́хомъ Заха́рія Пресвяты́мъ носи́мь, — пу́ть угото́вати Зижди́телю.

Глаго́лы Гавріи́ла Заха́рія слы́шавъ, вѣща́нія боже́ственнаго, яви́ся непокори́въ, и молча́ніемъ осужда́ется, рѣши́тся же внеза́пу отъ сего́: гла́съ бо роди́ся Сло́ва, Іоа́ннъ Предте́ча.

Богоро́диченъ: Гра́дъ Бо́жій, Всецаря́ Богопрія́тное селе́ніе, сокро́вище честно́е, Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ніе Твое́, при́сно восхваля́ющее Тя́ и чту́щее вѣ́рою Рождество́ Твое́.

Другíй кано́нъ, творе́ніе Андре́ево, на 6, гла́съ то́йже.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бѣжа́щаго отъ рабо́ты фарао́новы, и въ пусты́ни пита́вшему, пои́мъ Изба́вителю, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Молча́ніе ста́рчо зако́ннаго писа́нія о́бразъ но́ситъ та́инъ. Ибо, прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́: подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу я́вльшуся, всѣ́мъ молча́ти.

Въ це́ркви кадя́щу свяще́ннику, а́нгелъ предста́ свы́ше, вопія́: стра́нна рождества́ благовѣ́стіе, пріидо́хъ, тебѣ́ нося́, ста́рче: пріи́меши бо отъ непло́дове рожде́нія пло́дъ, Крести́теля Христо́ва.

Что́ удиви́лся еси́, ста́рче? Что́, не вѣ́руя, стои́ши, глаго́лющему тебѣ́ сія́? Ангелъ бо е́сть вѣща́яй, а́ще и о́бразъ но́ситъ человѣ́чь. Бу́ди нѣ́мъ у́бо на вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.

Иже молча́ніе Заха́ріино, молча́нію положи́въ о́бразъ зако́ну напи́санному и тѣ́мъ показа́въ ми́ покая́нія проповѣ́дника зову́ща, гла́са вопію́щаго подава́етъ, непло́дствующей сы́на.

О, пресла́вныхъ веще́й Христо́ва Предте́чи! Иже, пре́жде пеле́нъ позна́въ плени́цы на́ша Разрѣ́шшаго и наро́ды Освя́щша, дне́сь, отъ Елисаве́ти роди́вся, разрѣша́етъ отцу́ гла́съ.

Богоро́диченъ: Тя́, Бо́жіе вмѣсти́лище и мы́сленную лѣ́ствицу, е́юже сни́де Бо́гъ и, вообра́жься, на́ше у́бо существо́ на небеса́ возведе́, вси́ я́ко спасе́нію Хода́таицу восхваля́емъ.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Не му́дростію, и си́лою, и бога́тствомъ хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею ѵпоста́сною Му́дростію, Христе́: нѣ́сть бо свя́тъ, па́че Тебе́, Человѣколю́біе.

Влады́чне у́бо отъ Дѣ́вы соверша́ется рожде́ніе, но раба́ любе́зна отъ ста́рицы и непло́дныя ма́тере: въ лѣ́поту предти́четъ у́бо чу́до чудеси́.

Ста́рица и непло́ды Дѣ́ву Ма́терь лобза́етъ, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́, я́ко разрѣши́ся соу́зъ непло́дства боже́ственнымъ хотѣ́ніемъ.

Богоро́диченъ: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши, страсте́й прило́ги обурева́емаго мя́ утверди́: нѣ́сть бо, Пречи́стая, ра́звѣ Тебе́ помо́щницы.

Инъ.

Ирмо́съ: Утвержда́яй гро́мъ и созида́яй ду́хъ, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, я́ко Ты́, Бо́же на́шъ.

Елисаве́тъ, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же отъ язы́къ, и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́етъ многоча́дну непло́ды я́вльшуюся иногда́.

Пути́ у́бо испра́вль Госпо́дни, стезю́ проугото́вавъ, покая́нія же плоды́ показа́лъ еси́ человѣ́комъ и жи́зненному научи́лъ еси́ пути́, проро́че и проповѣ́дниче Христо́въ.

Елисаве́тъ, дне́сь игра́ющи, но́ситъ тя́, Предте́че, на объя́тіяхъ состарѣ́вшихся и вопіе́тъ, хва́лящися: нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же на́шъ.

Богоро́диченъ: Пра́отцевъ разрѣши́ла еси́ печа́ль, ра́дость на́мъ ро́ждшая, Животода́вца и Изба́вителя, Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, прилѣ́жно моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Заха́ріинъ гла́съ свѣ́тло разрѣши́ Словесе́ гла́съ ро́ждься, Предте́ча, и зако́на непло́діе всѣ́мъ показа́, зовы́й: пока́йтеся, су́щіи на земли́, се́ бо пріи́де и яви́ся Іису́съ, вся́ хотя́ изба́вити отъ пе́рвыя кля́твы, просвѣща́я Креще́ніемъ. Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся.

Якоже со́лнце свѣ́тло, изъ чре́ва Елисаве́ти возсія́ на́мъ Заха́ріинъ сы́нъ, и о́тчее разрѣши́ безгла́сіе, и всѣ́мъ лю́демъ въ дерзнове́ніи мно́зѣ, — испра́вите, — вопія́, — пу́ть Госпо́день, и́бо То́й свободи́тъ и спасе́тъ къ Нему́ притека́ющія. Его́же проповѣ́далъ еси́, Іоа́нне, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственнымъ Рождество́мъ Твои́мъ истлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ отъ сме́рти къ животу́ нетлѣ́нія. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу блажи́мъ вси́, Дѣ́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Та́инъ неизрече́нныхъ предхо́дитъ та́инство новосѣче́ніемъ законоположе́нія есте́ственнаго, болѣ́зни разрѣше́ніе провозвѣща́ющи, исправле́ніе сея́, Христе́, и обоже́ніе.

Иса́ія отъ Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему, а́нгела земноро́дна равноа́нгельна: се́ Азъ посыла́ю предъ лице́мъ Твои́мъ, — зову́ща, — сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Служи́ти, я́ко ра́бъ Влады́цѣ, роди́хся: на се́ бо пріидо́хъ, Сего́ возвѣсти́ти прише́ствіе, я́ко да Дѣ́вы Рождество́ предувѣ́ритъ, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.

Богоро́диченъ: Свята́я Богоро́дица, въ Ню́же всели́тися благоизво́ли, я́ко во благово́ненъ до́мъ, Сло́во Отчее Пребоже́ственное, не растлѣ́ся утро́бою, ни поболѣ́, и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Человѣ́ка.

Инъ.

Ирмо́съ: Услы́шахъ сла́вное смотре́ніе Твое́, Христе́ Бо́же, я́ко роди́лся еси́ отъ Дѣ́вы, да отъ ле́сти изба́виши зову́щія: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Покая́ніе отве́рзеся твои́мъ рождество́мъ, Предте́че и проповѣ́дниче. Ты́ бо еди́нъ проповѣ́далъ еси́, взыва́я: пока́йтеся, Ца́рство небе́сное прибли́жися.

Дѣ́вство утвержда́ется и цѣлому́дріе торжеству́етъ, пусты́ня весели́тся и мíръ пра́зднуетъ рождество́мъ твои́мъ, Предте́че.

Елисаве́тъ ра́дуется, и Заха́рія вѣща́етъ па́ки: о́ба у́бо обновля́ются по ста́рости Іоа́нновымъ а́біе гла́сомъ и просвѣща́ются.

Богоро́диченъ: Неопали́мую купину́ Тя́ законополо́жникъ зря́ще дре́вле, Даніи́лъ же го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Дѣ́во, Влады́чице.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ны́нѣ воста́ну, проро́чески рече́ Бо́гъ, ны́нѣ просла́влюся, ны́нѣ вознесу́ся, па́дшаго пріе́мъ отъ Дѣ́вы и къ свѣ́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.

Земля́ израсти́ всеи́стинна проповѣ́дника, гла́са, всѣ́мъ проповѣ́дающа язы́комъ Ду́ха, Дѣ́вы Сы́на, Пра́вду, съ небесе́ на на́съ прини́чущую ве́щію тѣле́сною.

Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свѣти́льника тя́ Христо́ва, вся́ просвѣща́ющаго, еди́ны одѣва́юща вражду́ющія Ему́, я́ко ри́зою, въ сту́дъ, нело́жно Бо́жія Сло́ва Сы́на проповѣ́дающа.

Весели́тся вся́ тва́рь твои́мъ рождество́мъ, боже́ственнѣ: ты́ бо зе́мленъ а́нгелъ, Предте́че, и небе́сный человѣ́къ показа́лся еси́, небе́снаго Бо́га провозвѣща́я на́мъ воплоще́нна.

Богоро́диченъ: Отъ Тебе́ ражда́ется отъ Отца́ Сы́й, съ Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и нераздѣ́льное, я́ко Сы́нъ Единоро́дный, и напослѣ́докъ отъ Дѣ́вы То́йже отъ Свята́го воплоща́ется Ду́ха.

Инъ.

Ирмо́съ: Возсія́й ми́, Го́споди, свѣ́тъ повелѣ́ній Твои́хъ, я́ко къ Тебѣ́ ду́хъ мо́й у́тренюетъ и пое́тъ Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, и къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Царю́ ми́ра.

Звѣзду́ проугото́валъ еси́, Пра́вды Со́лнце, Крести́теля Твоего́ Іоа́нна, отъ обѣща́нія рожде́ннаго дне́сь и ро́ждшаго разрѣ́шша гла́съ.

Не вѣща́й, не сопроти́въ глаго́ли, ста́рче освяще́нне, Гавріи́лъ бо глаго́летъ ти́, пе́рвый во арха́нгелѣхъ, Бо́жія та́инства и е́же къ на́мъ Того́ сни́тіе сказу́я.

Ста́рче, не невѣ́руй, Бо́гъ бо обѣщава́етъ, я́ко въ ста́рости роди́ши сы́на, его́же о рождествѣ́ мно́зи возра́дуются, то́й бо пріи́детъ си́лою Иліино́ю.

Проро́че, проповѣ́дниче, Предте́че, е́же отъ непло́ды прозябе́ніе, возвѣсти́телю покая́нія, пусты́нное овча́, Свѣ́та свѣти́льниче, о всѣ́хъ моли́, чту́щихъ тя́ вѣ́рно.

Богоро́диченъ: Яко две́рь непроходи́му, и купину́ неопали́му, и несѣко́му го́ру, отъ нея́же ка́мень усѣче́ся, Иже изъ Тебе́ воплоща́емый, воспѣва́емъ, Влады́чице, Ма́ти всѣ́хъ Творца́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пріидо́хъ во глубины́ морскíя, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гихъ грѣхо́въ, но я́ко Бо́гъ изъ глубины́ возведи́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Бо́га Сло́ва позна́лъ еси́, я́ко проро́къ, въ ма́терней утро́бѣ, и, сея́ язы́ка употреби́въ, богосло́виши въ те́мнѣ черто́зѣ, обожа́емь Свѣ́томъ Непристу́пнымъ.

Немо́лчно, я́ко гла́съ вопію́щаго, Изба́вителя мíра, Крести́телю, моля́ не преста́й душе́вное разрѣши́ти непло́діе пою́щихъ твое́ рождество́.

Богоро́диченъ: Непристу́пнаго Божества́ селе́ніе, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице, на ню́же безъ боя́зни небе́сніи чи́нове взира́ти не мо́гутъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Бу́ря мя́ помышле́ній пости́гши, во глубину́ низвлачи́тъ мя́ безмѣ́рныхъ грѣхо́въ, но Ты́, Упра́вителю Благíй, предвари́въ, упра́ви, я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Дне́сь пусты́нный граждани́нъ Іоа́ннъ ражда́ется, покая́нія проповѣ́дникъ и благода́ти свидѣ́тель и́стиненъ, Предте́ча Сло́ва и Свѣ́ту предсія́ющая звѣзда́.

Дне́сь сѣки́ра, искова́вшися, посѣче́ніе предлага́етъ душа́мъ непло́дія, и насажда́етъ плоды́ добродѣ́тельныя, преды́детъ тве́рдо въ рождествѣ́ твое́мъ, Предте́че.

Возра́довася Іорда́нъ пресла́вно и игра́етъ, науча́яся, Іоа́нна слы́ша, отъ непло́дна рожде́на чре́ва, мо́ре же лику́етъ водны́ми игра́ніи.

Свѣти́льникъ, Свѣ́та прише́ствіе предте́къ, проповѣ́да Агнца Бо́жія, Спа́са, свѣ́тъ возсія́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́внѣ преджре́на.

Богоро́диченъ: Бе́здну ми́лости ро́ждшая, страсте́й мои́хъ бе́здну пучи́ною щедро́тъ Твои́хъ потопи́вши, ту́чу отъ души́ пода́ждь ми́ сле́зъ, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Пре́жде непло́ды дне́сь Христо́ва Предте́чу ражда́етъ, и то́й е́сть исполне́ніе вся́каго проро́чества: Его́же бо проро́цы проповѣ́даша, на Сего́ во Іорда́нѣ ру́ку положи́въ, яви́ся Бо́жія Сло́ва проро́къ, проповѣ́дникъ, вку́пѣ и Предте́ча.

Икосъ:

Восхва́лимъ ны́нѣ Госпо́дня Предте́чу, его́же свяще́ннику Елисаве́тъ роди́ изъ ложе́снъ непло́дныхъ, но не безъ сѣ́мене: Христо́съ бо еди́нъ вмѣсти́лище про́йде непроходи́мо безъ сѣ́мене. Іоа́нна непло́ды роди́, безъ му́жа же сего́ не роди́; Іису́са же, осѣне́ніемъ Отца́ и Ду́ха Бо́жія, Дѣ́ва роди́ Чи́стая. Но Безсѣ́менному яви́ся отъ непло́дныя проро́къ и проповѣ́дникъ, вку́пѣ и Предте́ча.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Юноши три́ въ Вавило́нѣ, велѣ́ніе мучи́телево на бу́йство прело́жше, посредѣ́ пла́мене вопія́ху: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Бя́ше пе́рвѣе во мра́цѣ вся́ко земноро́дныхъ естество́, о Предте́че, но у́тро, вопія́, яви́лся еси́: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Неду́говавшее исцѣли́ естество́ все́, сла́вное отъ непло́дныя твое́ рождество́, научи́вшее, Предте́че, пѣ́ти: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Роди́лся еси́, Предте́че, отъ непло́дныя, пріи́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Дѣ́во Благослове́нная, моли́ о на́съ, моля́щихъ Тя́, на Тя́ бо упова́емъ вси́ и Тебѣ́ вопіе́мъ: Влады́чице, не пре́зри рабо́въ Твои́хъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Въ пещи́ авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Заха́рія, умолча́въ на вре́мя, возвѣсти́ молча́ніе писа́ніемъ и, па́ки провѣща́въ, рождество́мъ твои́мъ, Предте́че, Ду́ха благода́ть возвѣща́етъ пресла́вно.

Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́тъ всечестна́я, я́же пе́рвѣе у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на, ны́нѣ же хва́лящися и добро́тою и рожде́ніемъ.

Предте́чи рождество́мъ остри́тся дне́сь сѣки́ра духо́вная, е́юже вся́ посѣка́ются страсте́й взыгра́нія, та́йно же процвѣта́ютъ плоды́ покая́нія.

Яко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя́, Предте́че, и стези́ исправля́юща Христо́вы, очища́ющаго согрѣше́ній гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́емъ, Іоа́нне.

Иже предъ Со́лнцемъ те́кшаго, Христо́мъ Бо́гомъ на́шимъ, Іоа́нна сла́внаго, я́ко звѣзду́, Предте́чу и покая́нія проповѣ́дника воспое́мъ вси́, отъ непло́дныя проше́дшаго.

Богоро́диченъ: Во чре́во Твое́, Дѣ́во, безсѣ́менно все́льшася, и ро́ждшася за неизрече́нное и коне́чное смире́ніе, и на́съ ра́ди Обнища́вшаго о всѣ́хъ моли́ти не преста́й, Богоро́дице.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изба́вителю всѣ́хъ Всеси́льне, посредѣ́ пла́мене благоче́ствовавшія, снизше́дъ, ороси́лъ еси́ и научи́лъ еси́ пѣ́ти: вся́ дѣла́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Законополо́жникъ ра́бъ бя́ше Моисе́й, Іису́съ же — Бо́гъ Завѣ́та Но́ваго, ны́нѣ же обои́хъ Предте́ча пое́тъ, я́ко хода́тай: вся́ дѣла́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Отъ пу́ста чре́ва го́рлица пріи́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва, ны́нѣ принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспѣва́етъ: вся́ дѣла́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Богоно́сніи лю́діе, язы́къ свя́тъ, го́рлицѣ Христо́вѣй уподо́битеся и медото́чно воспо́йте, въ цѣлому́дріи живу́ще: вся́ дѣла́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Тро́иченъ: Тричи́сленнымъ свѣ́томъ озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́, немо́лчными усты́ правосла́вно вопію́ще, почти́мъ: вся́ дѣла́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Инъ.

Ирмо́съ: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростію Твое́ю соста́вилъ еси́, земли́ же па́ки утверди́лъ еси́, я́коже вѣ́си, дно́, основа́ніемъ водрузи́вый на вода́хъ безмѣ́рныхъ. Тѣ́мъ вси́ вопіе́мъ, воспѣва́юще: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Позна́лъ еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́ и пре́жде пеле́нъ твои́хъ, Христа́ Жизнода́вца, и взыгра́ньми показа́лъ еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́къ, взаи́мъ взе́мъ ма́терній язы́къ къ пѣ́нію Христа́, Бо́га на́шего.

Концы́ дне́сь вселе́нстіи предпра́зднуютъ, ра́дуются а́нгели и ду́си пра́ведныхъ, живу́щіи веселя́тся, уме́ршіи же па́ки, Іоа́нну ро́ждшуся, пріе́мше и́мъ про́повѣдь всѣ́хъ Спа́са Го́спода.

Подо́бяся дне́сь Іоа́нну, Іорда́нъ мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно, слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житіе́мъ отъ ста́рицы непло́дны, исправля́ющего пути́ и стези́ Госпо́дни и мíръ крести́вшаго.

Начерта́ дне́сь Заха́рія на досцѣ́ и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, молча́ же воззва́: Іоа́ннъ да нарече́тся рожде́йся мнѣ́ на ста́рость. Подо́бно е́сть отъ обѣща́нія ро́ждшемуся стра́нное зва́ніе.

Богоро́диченъ: Крѣ́пко утѣше́ніе и непосты́дну наде́жду, стѣ́ну необори́му и боже́ственно предста́тельство лю́діе Твои́ и́мутъ Тя́, и́же Тя́ сла́вятъ, Дѣ́во, и, спаса́еми, зову́тъ прилѣ́жно: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Сокрове́нное Бо́жіе неизрече́нное въ Тебѣ́ соверша́ется я́вственное та́инство, Дѣ́во Пречи́стая, и́бо Бо́гъ изъ Тебѣ́ воплоти́ся за милосе́рдіе, Тѣ́мже Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

Се́ гла́съ Предте́чи непло́днымъ и пусты́мъ предста́ сердца́мъ вопію́щь: пу́ть Христо́въ ны́нѣ угото́вите, я́ко во сла́вѣ гряде́тъ, Ему́же повину́ющеся, велича́емъ.

Якоже дре́вле Ду́хомъ Пресвяты́мъ я́вѣ проповѣ́далъ еси́ Сы́на, Предте́ча, Агнца Бо́жія, мíра взе́млющаго грѣхи́, ста́ду твоему́ согрѣше́ній разрѣше́ніе испроси́.

Тро́иченъ: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную, правосла́вно пою́ще, вѣ́рніи, просла́вимъ, богодѣ́тельнѣ на́съ озаря́ющую и свѣтлостьми́ незаходи́маго свѣ́та исполня́ющую ду́ши на́ша.

Богоро́диченъ: Всѣ́ми влады́чествующая творе́ніи, лю́демъ Твои́мъ да́руй побѣ́ду одолѣ́нія, непокори́ваго подложи́ подъ но́зѣ Импера́тору: да Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Яко сотвори́ Мнѣ́ вели́чія Си́льный и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ въ ро́дъ и ро́дъ боя́щимся Его́.

Въ тебѣ́ вели́кое се́ и пресла́вное Бо́гъ сотвори́ зна́меніе, свяще́нниче: по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́ніи удо́въ ражда́еши Предте́чу.

Да слы́шатъ непло́ды и да воспою́тъ Бо́га, се́ бо Елисаве́тъ вопіе́тъ: по ста́рости сы́на и по умерщвле́ніи удо́въ ражда́ю Предте́чу.

Весели́ся, Заха́рія, и ра́дуйся ны́нѣ о Бо́зѣ: се́ бо Елисаве́тъ сосцы́ пита́етъ по ста́рости сы́на и по умерщвле́ніи удо́въ ражда́етъ Предте́чу.

Сла́ва Да́вшему непло́днѣй по ста́рости пло́дъ, ста́рцу и проро́ку сы́на, гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны, боже́ственнаго Предте́чу.

Богоро́диченъ: Въ Тя́ всели́вся, Иже въ нѣ́дрѣхъ сы́й Оте́ческихъ роди́ся безъ стра́сти и тли́ и приведе́ на́съ за милосе́рдіе Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Предте́чево дне́сь радостотво́рное рожде́ніе сѣ́тованіе рѣши́тъ о́тча безгла́сія и ро́ждшія непло́дство, возвѣща́етъ же настоя́щую ра́дость и весе́ліе. Тѣ́мже и вся́ тва́рь свѣ́тло то́е пра́зднуетъ. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Проро́цы проповѣ́даша, апо́столи научи́ша и му́ченицы богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно исповѣ́даша, Бо́га всѣ́хъ, Пречи́стая. Съ ни́ми же Тя́ велича́емъ, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́нія.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!* Изъ престарѣ́лыя ма́тере* Бо́жія Сло́ва провозвѣ́стникъ,* Іоа́ннъ дне́сь произы́ти тщи́тся,* свя́занный язы́къ* яснѣ́йше рождество́мъ глаго́лати явля́етъ.* О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́нія, Влады́ко!* Имже, Христе́,* спаси́ ду́ши на́ша,* я́ко еди́нъ Милосе́рдъ.

О, пресла́внаго чудесе́!* Въ рожде́нныхъ жена́ми* проро́къ же превы́шшій* ма́терняго непло́дства разрѣша́етъ осужде́ніе,* и́же ду́хомъ и си́лою прише́дъ Иліино́ю* пу́ть Госпо́день испра́вити.* О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бія, Влады́ко!* Имже, Христе́, спаси́, ду́ши на́ша,* я́ко еди́нъ Милосе́рдъ.

О, пресла́внаго чудесе́!* Проповѣ́давый Христо́во къ человѣ́комъ истоща́ніе* превы́ше показу́етъ всѣ́хъ Того́ гла́сомъ* и ро́ждшія разрѣша́етъ непло́діе* си́лою Боже́ственною* и Заха́ріинъ язы́къ.* О, вели́кихъ Твои́хъ чуде́съ, Влады́ко!* Имиже, Христе́,* спаси́ чту́щія Твоего́ вели́каго Предте́чу.

О, пресла́внаго чудесе́!* Въ рожде́нныхъ жена́ми* проро́къ и Предте́ча превы́ше явля́ется,* проро́ковъ же превы́шшій* и прише́ствія Христо́ва предвозвѣ́стникъ,* предвзыгра́вый во утро́бѣ ма́терни.* О, зѣло́ вели́кихъ Твои́хъ дарова́ній, Человѣколю́бче!* Имиже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,* я́ко Всеси́ленъ.

Сла́ва, гла́съ 6. Анато́ліево:

Звѣзда́ звѣ́здъ, Предте́ча отъ непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется дне́сь, Іоа́ннъ боговожделѣ́нный, и Христо́ву явля́етъ зарю́, восто́къ свы́ше, въ пра́вое вѣ́рныхъ прехожде́ніе.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ]: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́...
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, Предте́чи пе́рваго кано́на, пѣ́снь 3-я, на 4, и втора́го, пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, а́ще е́сть, та́же тропа́рь Предте́чи. Посе́мъ конда́къ хра́ма Христо́ва. Сла́ва, Предте́чи. И ны́нѣ, хра́ма Богоро́дицы. Аще нѣ́сть хра́ма Богоро́дицы, И ны́нѣ, конда́къ хра́ма Христо́ва. Аще нѣ́сть хра́ма Христо́ва, глаго́лемъ тропа́рь пре́жде Предте́чи. Сла́ва, конда́къ его́. И ны́нѣ, Предста́тельство христіа́нъ... Проки́менъ, Апо́столъ и Ева́нгеліе чте́мъ Предте́чи еди́нъ, та́кожде и прича́стенъ. Проки́менъ, гла́съ 7: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ* и упова́етъ на Него́. Сти́хъ: Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́ти ми ся къ Тебѣ́. Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 112. Аллилу́ія, гла́съ 1: Благослове́нъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ, я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ. Сти́хъ: И ты́, отроча́, проро́къ Вы́шняго нарече́шися, [предъи́деши бо предъ лице́мъ Госпо́днимъ, угото́вати пути́ Его́]. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 1: Поне́же у́бо мно́зи нача́ша чини́ти... Коне́цъ въ зача́лѣ 4: До дне́ явле́нія своего́ ко Изра́илю. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся]. Ря́дъ же, Апо́столъ и Ева́нгеліе вычита́емъ напреди́.

Зри́: Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здникъ Іоа́нна Предте́чи въ недѣ́лю, предваря́ются вся́ воскре́сная.

Источникъ: Мине́я пра́здничная, имену́емая Анѳоло́гіонъ, содержа́щая слу́жбы Госпо́дскимъ и Богоро́дичнымъ пра́здникомъ и святы́мъ избра́ннымъ. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1901. — Л. 326 – 337.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0