Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 19 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 3.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́нія въ 14-й де́нь.
Слу́жба обрѣ́тенію моще́й священному́ченика Влади́міра, митрополи́та Кíевскаго.

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ мужъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры [на 8], гла́съ 3:

Досто́йно ны́нѣ восхва́лимъ, о бра́тіе, въ ру́сскихъ но́выхъ іера́рсѣхъ первому́ченика, вѣ́ру соблю́дшаго и па́ству огради́вшаго отъ Христо́выхъ враго́въ иско́нныхъ, тѣ́мже возопіи́мъ ему́: ра́дуйся, свя́те Влади́міре, вѣ́ры пра́выя крѣ́пкое утвержде́ніе, и моли́твенниче неусы́пный о душа́хъ на́шихъ. [Три́жды.]

Досто́йно ны́нѣ восхва́лимъ, о бра́тіе, въ па́стырехъ ру́сскихъ изря́днаго Влади́міра, благода́ть архіере́йства усе́рдно воспрія́вшаго и оби́льно возрасти́вшаго, и рѣку́ уче́нія ева́нгельскаго источи́вшаго, изсо́хшія зловѣ́ріемъ сердца́ напоя́ющую, тѣ́мже возопіи́мъ ему́: свя́те Влади́міре, моли́твенниче неусы́пный бу́ди о душа́хъ на́шихъ. [Три́жды.]

Досто́йно ны́нѣ восхва́лимъ, о бра́тіе, за́повѣдей ева́нгельскихъ рачи́теля му́дра, убíйцемъ и враго́мъ Христо́вымъ ра́доватися не глаго́лавшаго, свои́хъ же убíйцъ прости́вша и благослови́вша, первому́ченику Стефа́ну поревнова́вшаго, ума́ чистото́ю и се́рдца кро́тостію, и произволе́ніемъ е́же къ сла́вѣ небе́снѣй недви́жимымъ, я́же ны́нѣ дости́глъ еси́, свя́те Влади́міре, моли́твенниче неусы́пный бу́ди о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 1:

Взыгра́йте торжеству́юще, хо́лми Кíевстіи, и съ ни́ми вся́ Ру́сь Правосла́вная, умиле́ніемъ притеце́мъ къ моще́мъ страстоте́рпца но́ваго, и засту́пника на́шего изря́днаго Влади́міра: па́ки бо къ па́ствѣ свое́й ны́нѣ возврати́ся, его́же ра́ки де́мони трепе́щутъ, его́же побѣ́дою отсту́пницы посрамля́ются, его́же благослове́ніемъ вѣ́рніи утѣша́ются, его́же благосе́рдымъ предста́тельствомъ предъ престо́ломъ Святы́я Тро́ицы вѣ́чныхъ бла́гъ упова́ніе и́мамы.

И ны́нѣ, богоро́диченъ догма́тъ: Всемíрную сла́ву...
Вхо́дъ, проки́менъ дне́, чте́нія три́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе.

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́тся кня́зи отъ ни́хъ, кто́ возвѣсти́тъ сія́ въ ни́хъ? Или́ я́же отъ нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́тъ ва́мъ? Да приведу́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шатъ, и да реку́тъ и́стину. Бу́дите Ми́ свидѣ́тели, и Азъ Свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и отрокъ, его́же избра́хъ, да позна́ете и вѣ́руете Ми́, и разумѣ́ете, я́ко Азъ е́смь; пре́жде Мене́ не бы́сть и́нъ бо́гъ, и по Мнѣ́ не бу́детъ. Азъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ Мене́ спаса́яй. Азъ возвѣсти́хъ и спасо́хъ, уничижи́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чу́ждій. Вы́ Мнѣ́ свидѣ́тели, и Азъ Госпо́дь Бо́гъ. И еще́ отъ нача́ла Азъ е́смь, и нѣ́сть отъ ру́къ Мои́хъ избавля́яй; сотворю́, и кто́ отврати́тъ то? Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ Святы́й Изра́илевъ.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 4:

Тве́рдымъ твои́мъ исповѣ́даніемъ врага́ неви́димаго крѣ́пко низложи́лъ еси́, кро́ткимъ же па́стырскимъ сло́вомъ заблужда́ющія вразумля́лъ еси́, во обою́ же вѣ́ренъ Христо́ви до сме́рти пребы́лъ еси́. Тѣ́мже и нетлѣ́ннымъ вѣнце́мъ досто́йно увя́злся еси́, священному́чениче Влади́міре, гра́ду Кíеву похвало́ и утвержде́ніе.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Тве́рдымъ твои́мъ исповѣ́даніемъ, христоненави́стнымъ противуста́лъ еси́, и Це́ркве раздѣли́телей посрами́лъ еси́; тѣ́мже и ны́нѣ моли́ся отъ собла́зна вра́жія сохрани́тися на́мъ, почита́ющимъ любо́вію па́мять твою́, священному́чениче Влади́міре, гра́ду Кíеву похвало́ и утвержде́ніе.

Сти́хъ: Бла́женъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Тве́рдымъ твои́мъ исповѣ́даніемъ и по кончи́нѣ Христа́ прославля́еши, я́ко Побѣди́теля сме́рти и Пода́теля нетлѣ́нія, ди́внаго не то́кмо въ душа́хъ, но и въ тѣлесѣ́хъ святы́хъ Свои́хъ. Сіе́ свидѣ́тельство — мо́щи твоя́ чудото́чныя иму́ще, прославля́емъ тя́, священному́чениче Влади́міре, гра́ду Кíеву похвало́ и утвержде́ніе.

Сла́ва, гла́съ 6:

Дне́сь беззако́ннующіи умолча́ша, и ненави́стницы Святы́я Руси́ посрами́шася, ма́лое же ста́до Христо́во дерза́етъ, и Пече́рская оби́тель свѣ́тло красу́ется въ обрѣ́теніи честны́хъ моще́й священному́ченика Влади́міра. Тѣ́мже и мы́ вопіе́мъ ему́: да́руй и на́мъ благослове́ніе твое́, о́тче, кре́стъ сво́й по Христѣ́ носи́ти досто́йно и стезе́ю твое́ю ше́ствующе неукло́нно, сла́вы небе́сныя съ тобо́ю улучи́ти.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ,] гла́съ то́йже:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся Влады́чице, съ но́выми страда́льцы Ру́сскими, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Тропа́рь, гла́съ 2:

Вѣ́ры правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю и за́повѣдей Христо́выхъ усе́рдный исполни́телю, священному́чениче Влади́міре, Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́въ, па́ству твою́ до́брѣ упа́слъ еси́, незло́биво му́ченическую сме́рть прія́лъ еси́. Сего́ ра́ди въ вѣ́чнѣй сла́вѣ пребыва́я, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.


НА УТРЕНИ,
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Нача́ло креще́нія стра́шнаго, и́мже па́ки крести́ся земля́ Ру́сская, восхвали́те, о го́ры Кíевскія, кресто́мъ апо́стола Андре́я благослове́нныя. Идѣ́же бо благода́ть возсія́ ро́ду на́шему, отъ воды́ же и Ду́ха, во отверзе́ніе Ца́рствія Бо́жія, та́мо подоба́ше нача́тися и сему́ обновле́нію кро́вію первозакла́ннаго отъ святи́телей ру́сскихъ, тезоиме́ннаго просвѣти́телю на́шему. Се́й бо Влади́міръ но́вый, изъ виногра́дника своего́ изведе́нъ за врата́ свяще́нныя Ла́вры Пече́рскія, вѣнча́нія Стефа́нова сподобля́ется, проща́я и благословля́я убива́ющихъ его́, я́ко кро́ткій моли́твенникъ о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, христіа́номъ помо́щнице, ускори́ на по́мощь лю́демъ безотвѣ́тнымъ, премно́го Сы́на Твоего́ прогнѣ́вавшимъ, и гнѣ́въ Его́ на ся́ подви́гшимъ, приклони́ на ми́лость ма́тернимъ Твои́мъ дерзнове́ніемъ, отврати́ отъ на́съ преще́ніе Его́ пра́ведное.

По 2-й стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 6:

Тебѣ́, о Влади́міре, первосвяти́телю дре́влія Кíевскія Це́ркве, соиме́нне свято́му просвѣти́телю Руси́, подоба́ше преднача́ти сла́вное по́прище боре́ній и страда́ній. Прево́диши ты́ боговѣнча́нный по́лкъ страстоте́рпцевъ, и да возда́стся ти́ пе́рвый вѣне́цъ похвалы́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Отъ поги́бельныя бе́здны, отъ неча́янія глубины́, отъ тимѣ́нія грѣхо́внаго вопію́щихъ къ Тебѣ́, уще́дри, Влады́чице, вся́ бо мо́жеши, я́ко Засту́пница на́ша, и Ма́ти Творца́ Твоего́ неизрече́нно я́вльшаяся.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Пастыренача́льнику въ служе́ніи сло́ва поревнова́вый, и Агнцу отъ созда́нія мíра закла́нному послѣ́довавый, Влади́міре священнострада́льче, отъ Него́же свѣ́тло просвѣти́лся еси́, тѣ́мже и ны́нѣ о́вцы твоя́ сохраня́й отъ волко́въ, облече́нныхъ во оде́жды о́вчіи, и отъ во́лчіихъ нае́мникъ соблюди́ невреди́мы. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Кто́ возмо́жетъ разлучи́ти на́съ отъ бога́тства милосе́рдія Твоего́, о Богома́ти, а́ще не грѣхи́ на́ши, и́миже отлуча́емъ себе́ отъ любве́ Бо́жія? Ты́ же, Блага́я, не оста́ви на́съ, но благода́тію, да́нною Ти́ отъ Бо́га, возведи́ отъ тли́ грѣхо́вныя и призови́ къ покая́нію, да сподо́бимся со святы́ми сро́дники на́шими жи́зни вѣ́чныя.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 35 отъ полу́.

Стихи́ра по Ева́нгеліи, гла́съ 6:

Дне́сь беззако́ннующіи умолча́ша, и ненави́стницы Святы́я Руси́ посрами́шася, ма́лое же ста́до Христо́во дерза́етъ, и Пече́рская оби́тель свѣ́тло красу́ется въ обрѣ́теніи честны́хъ моще́й священному́ченика Влади́міра. Тѣ́мже и мы́ вопіе́мъ ему́: да́руй и на́мъ благослове́ніе твое́, о́тче, кре́стъ сво́й по Христѣ́ носи́ти досто́йно и стезе́ю твое́ю ше́ствующе неукло́нно, сла́вы небе́сныя съ тобо́ю улучи́ти.

Кано́нъ гла́съ 8, его́же краегране́сіе си́це: Первому́ченику во іера́рсѣхъ пе́рвое пою́ хвале́ніе.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Правосла́вія побо́рника крѣ́пкаго, пріиди́те, вѣ́рніи, восхва́лимъ ны́нѣ пѣ́сньми и къ моще́мъ цѣльбоно́снымъ его́ притека́юще те́плѣ, Изба́вителю всѣ́хъ побѣ́дную пѣ́снь воспои́мъ.

Еди́наго Су́щаго на небесѣ́хъ па́че вся́каго стра́ха убоя́лся еси́, Тому́ Еди́ному вся́кимъ усе́рдіемъ порабо́талъ еси́, и кова́рствія вра́жія оплева́въ, съ Ни́мъ на вѣ́ки воцари́лся еси́.

Ра́дости присносу́щныя наде́ждою препоя́сався, терпѣ́ніемъ въ по́двигъ страда́льческій вше́лъ еси́, тѣ́мже не посрами́ Госпо́дь упова́нія твоего́, съ ли́ки му́ченикъ сочета́ тя.

Во́инъ Христо́въ непобѣди́мъ показа́лся еси́, проти́ву безбо́жныхъ тве́рдымъ исповѣ́даніемъ вооружи́вся, и раско́льникомъ Це́ркве па́лицею слове́съ святи́тельскихъ противуста́въ, вѣнце́мъ неувяда́емымъ отъ Го́спода увя́злся еси́.

Богоро́диченъ: Отрокови́цу безму́жную, Ма́терь нетлѣ́нную восхва́лимъ пѣ́сньми, вѣ́рніи, Тоя́ бо рождество́мъ съ Бо́гомъ примири́хомся, и Тоя́ предста́тельствомъ спасе́нія ча́емъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Ми́лостію ко скорбя́щимъ украси́лся еси́, еще́ въ нача́лѣ служе́нія твоего́, раздробля́юще а́лчущимъ хлѣ́бъ тво́й, боля́щимъ же всеусе́рдно послужи́лъ еси́ сло́вомъ па́стырскимъ, моли́твою и увѣща́ніемъ.

Устраши́ти не возмо́же тя́, о́тче Влади́міре, преле́стникъ стра́хомъ я́звы моровы́я, и запя́ти тя́ въ служе́ніи твое́мъ стра́ждущимъ, никого́же бо возгнуша́лся еси́ отъ ме́ншихъ бра́тій твои́хъ.

Чу́вственною я́звою пораже́ннымъ страда́нія облегчи́ти потща́лся еси́ пе́рвѣе, послѣди́ же проти́ву мы́сленныя я́звы безбо́жія и крамолы́ ста́лъ еси́ до́брѣ, во благовѣ́ріи соблюда́я ста́до твое́.

Епи́скопства и́стиннаго о́бразъ бы́лъ еси́, страсте́й взыгра́нія пе́рвѣе обузда́въ, на стра́жѣ се́рдца твоего́ у́мъ епи́скопомъ поста́вилъ еси́, тѣ́мже и о́вцы Христо́вы ко приста́нищу небу́рному му́дрѣ упра́вилъ еси́.

Богоро́диченъ: Наде́ждо ненадѣ́емыхъ, поги́бшихъ обрѣ́теніе и заблужда́ющимъ обраще́ніе — Ты́ еси́ Влады́чице Пречи́стая, ускори́ на по́мощь отча́явшимся рабо́мъ Твои́мъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Истины Христо́вы дерзнове́нна свидѣ́теля, и ста́да слове́снаго па́стыря му́дра, предстоя́теля же престо́лу Госпо́дню неусы́пна, и во страда́льцѣхъ адама́нта недви́жима, воспои́мъ ны́нѣ, вѣ́рніи, къ моще́мъ его́ те́плѣ притека́юще, грѣхо́въ оставле́нія и е́же отъ непра́вдъ на́шихъ свобожде́нія, сокруше́ннымъ се́рдцемъ прося́ще. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Стра́нни и прише́льцы во оте́чествіи свое́мъ бы́хомъ, и не и́мамы, гдѣ́ главу́ свою́ приклони́ти, чу́ждіи сотвори́хомся единоплеме́нникомъ свои́мъ, и ненави́стни плѣ́ншимъ на́съ христобо́рцемъ; Ты́ же, Пречи́стая, бездо́мнымъ еди́но прибѣ́жище, въ по́мощь ускори́ земна́го гра́да здѣ́ не иму́щимъ, я́ко да гряду́щаго гра́да небе́снаго, взыска́въ, обря́щемъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Иверскія земли́ украше́ніе пресла́вное яви́лся еси́, о́тче Влади́міре, служе́ніемъ па́стырскимъ подви́гся, свѣ́томъ ева́нгельскимъ разноплеме́нныя лю́ди просвѣща́я, и суевѣ́рія мглу́ дале́че отгоня́я.

Ко гра́ду первопресто́льному возвраще́нъ промышле́ніемъ Бо́жіимъ, просвѣти́тель отсту́пльшихъ поставля́ешися. О чудесе́, о жа́лости исполне́нія! Ка́ко во Христа́ крести́вшіяся вѣ́ка сего́ разу́мницы несмы́сленнѣе младе́нцевъ въ вѣ́рѣ обрѣта́хуся!

Уче́ніи твои́ми объюродѣ́вшія мірско́ю прему́дростію па́ки къ Це́ркви Христо́вой приво́диши, млеко́мъ ева́нгельскаго словесе́ гла́дныя ду́ши пита́еши.

Вои́стину ни еди́нъ же отъ ма́лыхъ си́хъ забве́нъ бы́сть у тебе́, блаже́нне Влади́міре, ко всѣ́мъ бо любы́ твоя́ распростре́ся, ни́щимъ, и простеце́мъ, и невѣ́ждомъ исто́чникъ неоскудѣва́ющій сло́ва Бо́жія отверза́еши.

Богоро́диченъ: Омраче́ніе души́ моея́ просвѣти́, Всесвѣ́тлая Влады́чице, да поне́ напослѣ́докъ житіе́мъ до́брымъ послѣ́дую Сы́на Твоего́ глаго́ломъ Боже́ственнымъ, и́хже язы́комъ пра́веднымъ вѣща́ти навыко́хъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренююще, вопіе́мъ Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы.

Іере́омъ о́бразъ бы́лъ еси́, свя́те Влади́міре, житіе́мъ, сло́вомъ и вѣ́рою, и́хже отъ предѣ́лъ земли́ Ру́сскія собра́лъ еси́, съ ни́миже вои́стину сла́ва и украше́ніе Це́ркве Моско́вскія бы́лъ еси́, съ ни́ми же ку́пно и ны́нѣ Го́споду предстои́ши.

Ангеломъ во смире́ніи, апо́столомъ въ ре́вности, му́ченикомъ во исповѣ́даніи и́стины поревнова́лъ еси́, на пути́ ста́въ малоду́шествующихъ и отсту́пниковъ, къ покая́нію тѣ́хъ приводя́, обличе́ніемъ кро́ткимъ вразумля́я заблу́ждшія.

Ре́вностію сла́вы Бо́жія снѣда́емь, ко безу́мнымъ глаго́лалъ еси́: я́ко кли́рицы вла́сти царя́ земна́го, Бо́гомъ благослове́ннаго, не чту́щіи, ниже́ Небе́сному вѣ́рности сохрани́ти возмо́гутъ, сего́ ра́ди ко престо́лу церко́вному приступи́ти да не дерзну́тъ.

Богоро́диченъ: Сокро́вище чистоты́ и дѣ́вства благоуха́ніе — Ты́ еси́, Ма́ти Бо́жія Пречи́стая; отжени́ отъ на́съ малоду́шія грѣхо́внаго злосмра́діе, и чистоту́ смы́сла пою́щимъ Тя́ да́руй.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ри́зу мнѣ́ пода́ждь свѣ́тлу, одѣя́йся свѣ́томъ, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́шъ.

Ерети́чествующимъ и крамо́льникомъ вѣ́рою крѣ́пкою, святи́телю, противуста́лъ еси́, па́ству твою́ отъ волко́въ губи́тельныхъ огради́ти тща́ся, гнѣ́ва зло́бующихъ ника́коже убоя́лся еси́, ниже́ осужде́нія человѣ́ческа.

Храни́теля чистоты́ духо́вныя тя́ почита́емъ, Влади́міре священному́чениче, ду́ху бо пре́лести лука́выя предъ лице́мъ царе́вымъ противуста́лъ еси́, лицепрія́тіе и человѣкоуго́діе всеконе́чно отве́ргъ, и́стины ра́ди Христо́вы.

Пе́рвѣе гнѣ́ва самоде́ржца не устраши́лся еси́, послѣди́ же беззако́нія дерзнове́нно обличи́лъ еси́, но о́въ у́бо кро́тостію увѣща́ніе твое́ па́стырское послу́шаше, о́віи же, я́ко звѣ́ри ди́віи на тя́ устремля́хуся, тѣ́мже свѣ́тлость исповѣ́данія твоего́ отобою́ду просія́.

Богоро́диченъ: Еди́на Чи́стая, еди́на Всепѣ́тая, еди́на во всѣ́хъ родѣ́хъ Благослове́нная — Ты́ еси́, Госпоже́ Преми́лостивая, приклони́ благоутро́біемъ у́хо Твое́ ко воздыха́ніемъ болѣ́зненнымъ ра́бъ Твои́хъ.

Конда́къ, гла́съ 3:

Въ годи́ну гоне́ній лю́тыхъ и́стинный Христо́въ священнодѣ́йствователь показа́лся еси́, пе́рвѣе ева́нгельское сло́во утвержда́я и Же́ртву безкро́вную Го́сподеви принося́, послѣди́ же съ кро́вію твое́ю во святи́лище вше́дый, священному́чениче Влади́міре, моли́ Христа́ Бо́га, Це́ркви на́шей едине́ніе пода́ти, и оте́честву отъ плѣне́нія христобо́рцевъ сохрани́тися, и душа́мъ на́шимъ спасе́ніе улучи́ти.

Икосъ:

Дне́сь къ честны́мъ твои́мъ моще́мъ притека́юще, первому́чениче въ ру́сскихъ іера́рсѣхъ, сокруше́ннымъ се́рдцемъ взыва́емъ къ тебѣ́ съ сострада́льцемъ твои́мъ Іоа́нномъ, пресви́теромъ и пѣвце́мъ твои́мъ надгро́бнымъ: согрѣши́хомъ па́че ниневи́тянъ дре́внихъ, покая́нію тѣ́хъ не поревнова́вше, ты́ же со ины́ми исповѣ́дники въ же́ртву за грѣ́хъ се́й избра́нъ отъ Го́спода бы́лъ еси́. Во всесожже́ніе Бо́жіе не худоро́дное, но па́че дража́йшее и любе́знѣйшее Влады́цѣ приноша́ти подоба́етъ, я́ко да умиле́ніе серде́чное и оставле́ніе беззако́ній па́дшіи воспріи́мемъ, и отъ плѣне́нія христобо́рцевъ сохрани́мся, и душа́мъ спасе́нія улучи́ти сподо́бимся.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ру́сскія Це́ркве едине́нія побо́рникъ тве́рдый яви́лся еси́, о́тче Влади́міре, безу́мствующія малоро́сскія раско́льники вразумля́я, да не мня́тъ благи́хъ свои́хъ и свобо́ды своея́ обрѣсти́ въ бѣ́дствіяхъ Це́ркве, раздѣле́ніи терза́емыя.

Влади́мірове до́блести, вѣ́рніи, ка́ко не подиви́мся, ду́ху бо вѣ́ка сего́ не порабо́тився, и человѣ́ческимъ похотѣ́ніемъ не послужи́въ, искуше́ніе де́монское тве́рдо отрази́лъ е́сть, вѣ́рность храня́ служе́нію святи́тельскому, е́же о едине́ніи и благоустрое́ніи церко́внѣмъ тща́тися.

Оста́виша тя́ бра́тія оби́тели Пече́рскія, долготерпѣли́ве страда́льче, о коры́стехъ и вольнохожде́ніихъ въ по́хотехъ свои́хъ печа́ся, волко́мъ лю́тымъ преда́ше па́стыря своего́, ты́ же кро́тостію и незло́біемъ всѣ́хъ прости́лъ еси́.

Еже отъ человѣ́къ по́мощи не имѣ́вый, тща́ніемъ въ моли́твахъ изря́днымъ ко святы́мъ южнору́сскимъ прибѣ́глъ еси́, и́хже предста́тельствомъ небе́снымъ неразу́мнымъ взыва́лъ еси́ отъ раско́ла преста́ти и по́хотей ра́ди свои́хъ Це́ркве Бо́жія не губи́ти.

Богоро́диченъ: Предъ Тобо́ю, Цари́це Всеблага́я, припа́дающе, мо́лимъ Тя́: хода́тайствуй къ Сы́ну Твоему́ со Влади́міромъ исповѣ́дникомъ но́вымъ, да преста́нутъ и въ на́съ раско́льникъ шата́нія, и самосвя́товъ прельще́нія и собла́зны.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́тъ во́и а́нгельстіи, хвали́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Отче священному́чениче Влади́міре, кончи́ну и страда́ніе свое́ предзря́, со умиле́ніемъ несѣда́льное пѣ́ніе Пречи́стѣй Влады́чицѣ приноси́лъ еси́, во Успе́ніи Свое́мъ мíра не оста́вльшей, тѣ́мже и на́съ не оста́ви бѣ́дствующихъ грѣхми́, вѣнце́мъ увя́зся отъ Го́спода нетлѣ́ннымъ во вѣ́ки.

Юнцы́ ту́чніи одержа́ша тя́, богоотсту́пники и обѣ́товъ свяще́нныхъ презри́теліе, въ нощи́ поя́ша тя́ и ведо́ша я́ко а́гнца на заколе́ніе, ты́ же пѣ́ніе надгро́бное пасха́льное Агнцу Бо́жію воспѣва́я, Того́ стопа́мъ вѣ́рно да́же до сме́рти послѣ́довалъ еси́, съ Ни́мъ же и воцари́лся еси́ во вѣ́ки.

Христо́во незло́біе ко убíйцемъ твои́мъ простира́я, тѣ́хъ благослови́лъ еси́ отъ лица́ Госпо́дня, оба́че словеси́ твоего́ добледу́шнаго не послу́шаша беззако́нніи, еди́ножды отъ вѣ́ры отре́кшися, неиспра́вни пребы́ша на вѣ́ки.

Вои́стинну побѣди́тель де́моновъ и служи́телей и́хъ яви́лся еси́, Влади́міре сла́вне, е́же бо ко Христу́ тща́нія твоего́ запя́ти не возмого́ша, вся́ку же за́повѣдь Влады́чню испо́лнивъ ди́внымъ незло́біемъ и вѣ́рностію, страда́ніемъ благоду́шнымъ по́прище твое́ скончава́еши на земли́, къ Невече́рнему Свѣ́ту отхо́диши на вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Агнца и Па́стыря на Крестѣ́ зря́ще повѣ́шена, съ рыда́ніемъ ми́лость Того́ прославля́еши и но́выхъ а́гнцевъ стада́ ми́лостію Твое́ю покры́вши, Тому́ послѣ́довати дерза́ющихъ приво́диши, Агнице благослове́нная и Влады́чице, да съ Ни́мъ воцаря́тся во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ исповѣ́дуемъ, спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, съ безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Лѣ́томъ испо́лншимся, па́ки къ па́ствѣ твое́й моща́ми возвраща́ешися, благослове́ніе твоея́ десни́цы предсме́ртное и на́мъ подае́ши, я́ко да пути́ твоего́ послѣ́дователіе неотсту́пніи яви́мся.

Единовсе́льникъ преподо́бнымъ Пече́рскимъ не то́чію во сла́вѣ небе́снѣй яви́лся еси́, но и моща́ми цѣльбоно́сными съ ни́ми положи́лся еси́, воскресе́нія гряду́щаго о́бразъ вѣ́рнымъ показу́я, не преста́й у́бо, о́тче священнострада́льче Влади́міре, ку́пно съ ни́ми о на́съ ко Влады́цѣ моли́тися.

Ни́зу прекло́ншимся, къ земли́ прилѣпи́вшимся, страстьми́ житія́ погруже́ннымъ, возведе́ніе на́мъ къ небеси́ подае́ши, а́ще то́кмо ру́цѣ воздѣже́мъ ко хвале́нію твоему́, о́бразомъ житія́ и страда́нія твоего́ умиля́яся.

Истинныя сла́вы взыску́я, Влади́міре, тлѣ́нную и земну́ю ни во что́ же вмѣни́лъ еси́, тѣ́мже и на́мъ помози́ ру́цѣ осла́бленніи на моли́тву воздѣ́ти, и о́чи горѣ́ возвести́, да гряду́щаго во сла́вѣ Го́спода бо́дреннымъ се́рдцемъ усря́щемъ, и сла́вы Его́ прича́стницы бу́демъ.

Богоро́диченъ: Еди́на Наде́жда безнаде́жныхъ, Влады́чице, ускори́ въ по́мощь на́шу, сокруши́ ожесточе́нія серде́цъ на́шихъ и помысло́въ возноше́ніе, се́ бо таковы́ми и толи́кими благодѣ́яніи и чудесы́ я́же отъ Тебе́ и отъ моще́й но́выхъ уго́дниковъ Бо́жіихъ доны́нѣ снабдѣва́еми, въ нечу́вствіи па́ки пребыва́емъ, бли́зъ гряду́щаго Суда́ Сы́на Твоего́ не бои́мся, и мно́жества грѣхо́въ свои́хъ не трепе́щемъ, но моли́твами Твои́ми поне́ напослѣ́докъ умиле́нія сле́зы на́мъ да́руй.

Свѣти́ленъ:

Сло́вомъ Ева́нгельскимъ человѣ́ки заблу́ждшія просвѣща́я, того́ блиста́ніе вну́трь пріи́мъ, и страда́ніемъ просвѣти́вся, ко Свѣ́ту Невече́рнему прихо́диши, но и су́щимъ на земли́ просвѣще́ніе да́руй, о́тче священнострада́льче. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Ма́ти Свѣ́та и Черто́гъ Царе́въ — Ты́ еси́, Влады́чице, неможе́ніе на́ше укрѣпи́, плѣне́ніе возврати́, омраче́ніе же просвѣти́, и мра́къ уны́нія отжени́ отъ вопію́щихъ Ти́ похва́льная.

На хвали́техъ стихи́ры [на 4], гла́съ 6:

Не у́ испо́лнися обѣтова́ніе Бо́жіе о воскресе́ніи Руси́ Святы́я на вре́мя кра́ткое предъ кончи́ною вѣ́ка, оба́че покланя́емся, вѣ́рніи, моще́мъ обрѣте́ннымъ неда́внихъ страда́льцевъ, исхода́таившихъ на́мъ вре́мя на покая́ніе и духо́вное воста́ніе и всего́ житія́ обновле́ніе, его́же прича́стники бы́ти призыва́ютъ на́съ. [Два́жды.]

Не у́ испо́лнися свяще́нное проше́ніе подъ небе́снымъ же́ртвенникомъ вопію́щихъ: вску́ю, Влады́ко, не отмсти́ши [1] кро́вь на́шу. Се́ бо ми́лость, бра́тія, ве́лія: ускори́мъ, потщи́мся на покая́ніе, подража́юще вѣ́рѣ ру́сскихъ новому́ченниковъ, отъ ни́хже Кíевскій Влади́міръ трапе́зу духо́вную ны́нѣ предлага́етъ на́мъ, тоя́ прича́стники бы́ти всѣ́хъ призыва́етъ.

Не у́ испо́лнися до конца́ свяще́нное число́ но́выхъ страда́льцевъ Ру́сскихъ, за вѣ́ру Христо́ву подвиза́ющихся, тѣ́мже дерза́йте, о бра́тіе, на кончи́ну взира́юще сла́внаго Влади́міра, первосвяти́теля Кíевскаго, се́ бо къ на́мъ мощми́ пріи́де ны́нѣ, побѣ́ды своея́ сла́вныя прича́стники бы́ти призыва́я на́съ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Не стужа́емся ны́нѣ, о бра́тіе, зря́ще повсю́ду отступле́ніе отъ и́стины Христо́вы, па́че же себе́ окаява́емъ, я́ко сего́ неду́га прича́стницы, оба́че на моли́твы новому́чениковъ упова́юще, дерзнове́ніемъ ко исто́чникомъ благода́ти присту́пимъ: се́ бо Влади́міръ страда́лецъ Кíевскій съ Ти́хономъ патріа́рхомъ Исповѣ́дникомъ къ на́мъ пріидо́ста мощми́ многоцѣле́бными, во́лю Бо́жію о спасе́ніи на́шемъ коему́ждо отъ произволя́ющихъ возвѣсти́ста.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ [и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли].

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, пѣ́снь 3-я на 4 и пѣ́снь 6-я на 4. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Апо́столъ ко евре́емъ, зача́ло 334. Аллилу́ія, гла́съ 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 36. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Примѣчаніе:
[1] Исправлено по Апок. гл. 6, ст. 9-10: «...И егда отверзе пятую печать, видѣхъ подъ олтаремъ души избіенныхъ за слово Божіе и за свидѣтельство, еже имѣяху. И возопиша гласомъ великимъ, глаголюще: доколѣ, Владыко Святый и Истинный, не судиши и не мстиши крове нашея отъ живущихъ на земли?..»; въ текстѣ службы ошибочно: «отмыеши...»

Источникъ: Пече́рская Минíа. [Ча́сть втора́я.] — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Ла́ѵры, 2007. — С. 156-168.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0