Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́нія въ 11-й де́нь.
Святы́хъ апо́столъ Варѳоломе́я и Варна́вы.

ВЕЧЕРЪ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 6, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Со́лнце сла́вы, тя́ Іису́съ, Бо́гъ на́шъ,* я́ко лучу́, пресла́вне, посла́* въ мірска́я исполне́нія,* крѣ́пко отгоня́щую безбо́жія мглу́* и просвѣща́ющую всѣ́хъ,* во тмѣ́ невѣ́дѣнія сѣдя́щихъ,* и́хже наслѣ́дники содѣ́ла Свѣ́та,* Варѳоломе́е богому́дре.

Повину́яся манове́ніемъ,* Его́же манове́нію вся́ческая повину́ются,* Сему́ же подо́бяся,* я́ко пра́вды Учи́телю,* ча́шу сме́рти стра́сти ра́ди кре́стныя,* ра́дуяся, испи́лъ еси́* и предстои́ши жела́ній кра́йнему,* а́нгеломъ и апо́столомъ сликовству́я,* Варѳоломе́е сла́вне.

Ины стихи́ры апо́стола Варна́вы, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Прія́лъ еси́, апо́столе,* на де́моны непобѣди́мую вла́сть и си́лу,* о и́мени Христо́вѣ,* нача́ла тмы́ отгоня́ти,* проше́лъ еси́ зе́млю,* просвѣща́я, я́коже со́лнце,* и, въ Ри́мъ сла́вный прише́дъ,* пе́рвѣе, сла́вне, Христо́во проповѣ́далъ еси́* спаси́тельное прише́ствіе.

Пе́рвѣй бла́гости* и есте́ственному и пребоже́ственному* житію́ подо́бяся,* му́жъ бы́лъ еси́ бла́гъ,* Варна́во, по существу́* и утѣше́нія сы́нъ подо́біемъ имену́емь,* нра́вовъ твои́хъ бла́гостію* и ума́ чистото́ю* Христо́въ показа́лся еси́ учени́къ и́скренній.

Орга́нъ, до́брѣ соста́вленъ* дѣ́ланіемъ духо́внымъ, Варна́во, бы́лъ еси́,* язы́комъ зва́нію ты́ ввѣ́рился еси́,* къ позна́нію Христо́ву наставля́я* словесы́ и дѣя́ніи,* и вся́ просвѣти́лъ еси́* исповѣ́дати и́стинное* Іису́сово Божество́,* Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6. Византíево:

Варна́во прехва́льне, блиста́ющій сосу́де Свята́го Ду́ха, я́ко сы́нъ утѣше́нія, и́же пре́жде Па́вла, седми́десятимъ ученико́мъ бы́въ ве́рхъ и съ Па́вломъ па́ки проповѣ́давъ Ева́нгеліе конце́мъ. Тѣ́мже и благода́ти сло́во дѣ́лы испо́лнивъ, себе́ прине́слъ еси́ всепло́діе чи́сто Учи́телю твоему́ Христу́. Моли́ всегда́, апо́столе сла́вне, въ ми́рѣ спасти́ся душа́мъ на́шимъ, мо́лимся.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...

На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника.
Аще ли по́стъ, стихи́ры апо́столовъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Во всю́ зе́млю изы́де* ва́ше спаси́тельное вѣща́ніе,* богови́дцы апо́столи,* и просвѣти́ ду́ши заблу́ждшія,* и Христу́ приведе́ человѣ́ки,* просвѣще́нныя благода́тію.* Тѣ́мже моли́те* дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ* и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Свѣти́льницы пресвѣ́тліи Христо́вы,* сосу́ди честнѣ́йшіи,* зарю́ Ду́ха, прему́дріи, вѣ́рою вмѣсти́вшіи,* церко́вніи столпи́,* небеса́ пресла́вная,* Бо́жію сла́ву возвѣща́ющая,* Того́ моли́те* дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ* и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,* творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Язы́ки приведо́сте* Христу́ Бо́гу, блаже́нніи,* изба́вленныя кро́вію* на земли́ роди́тися благоволи́вшаго* и кре́стъ и сме́рть* во́лею претерпѣ́вшаго, сла́вніи,* Его́же ны́нѣ моли́те* дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ* и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Апо́столе Спа́совъ, Варна́во прехва́льне, прія́телище вѣ́ры, сы́не утѣше́нія, тишино́ обурева́емыхъ, непреста́нно въ па́мяти твое́й дерзнове́ніе имѣ́я, моли́ въ ми́рѣ сохрани́тися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столи святíи, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь апо́столовъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ: Тя́, хода́тайствовавшую...

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Ли́къ духо́вный апо́стольскій мíру посла́ся та́йно отъ Бо́га Вы́шняго, и нево́лею стра́ждущимъ вра́чеве яви́шася, Тріѵпоста́снаго еди́нственнѣ призыва́юще, Боже́ственное воплоще́ніе Емману́ила Го́спода му́дрѣ написа́ша. [Два́жды]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Купину́, ю́же Моисе́й неопали́му ви́дѣ, го́ру Бо́жію, святы́й о́блакъ, сѣ́нь нескве́рную, богопрія́тную трапе́зу, пала́ту высо́каго Царя́, всесвѣ́тлую и непроходи́мую две́рь, Дѣ́во, пое́мъ Тя́.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Свѣтолу́чными сія́ніи, я́ко звѣ́зды, земны́я концы́ просвѣща́ете, богоуче́ніи свята́го проповѣ́данія, небе́сніи таи́нницы Госпо́дни апо́столи. [Два́жды]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Те́плое заступле́ніе су́щимъ въ ну́ждахъ, на́шу по́мощь и къ Бо́гу премѣне́ніе, Ея́же ра́ди тли́ изба́вихомся, Богоро́дицу, вѣ́рніи, ублажа́емъ.

Кано́нъ окто́иха еди́нъ и святы́хъ два́ на 8.

Кано́нъ свята́го апо́стола Варѳоломе́я, гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во глубинѣ́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грѣ́хъ потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Провѣ́децъ всѣ́хъ и Бо́гъ, ума́ твоего́ богови́дно зря́, избра́ и тя́ сочета́ ли́ку апо́стольску, Варѳоломе́е всехва́льне, благода́тію просвѣти́въ се́рдце твое́.

Добродѣ́телей на высоту́ возше́дъ, язы́комъ огнедохнове́ннымъ огневи́дно раздѣле́ніемъ обогати́лся еси́, я́ко Христо́въ апо́столъ, прише́ствіемъ Утѣ́шителя, пребога́те, нече́стія хвра́стіе пояда́я, и неразу́мія.

Богоно́сенъ у́гль вои́стинну, Боже́ственнаго Ду́ха заре́ю разжже́нъ, показа́лся еси́, пре́лести сѣ́но попаля́я, Варѳоломе́е прехва́льне, и просвѣща́я вѣ́рою сердца́ пою́щихъ тя́.

Богоро́диченъ: Чи́стая, рцы́, ка́ко дои́ши? Ка́ко же Ма́ти была́ еси́, дѣ́вственными печа́тьми сія́ющи? — Не пыта́й бе́здны, неприча́стна естество́мъ, испыта́яй еди́нъ всѣ́хъ Бо́гъ и Госпо́дь, Его́же и пло́тію роди́хъ.

Инъ кано́нъ свята́го Варна́вы. Гла́съ и ирмо́съ то́йже.

Яко му́жъ сы́й бла́гъ и утѣше́нія сы́нъ я́влься, души́ моея́ озлобле́ніе и грѣха́ душегу́бную печа́ль отжени́, я́ко да, весе́лія испо́лненъ бы́въ, воспою́ тя.

Одержи́мь, блаже́нне, чи́стымъ сія́ніемъ, прозя́бшаго отъ колѣ́на Іу́дова, пребога́те, Христа́ Всецаря́, отъ леви́тска сро́дства прише́дша свяще́нна, зако́на же преложе́ніе проповѣ́далъ еси́.

Свѣ́тлая твоя́, прему́дре, жи́знь, пе́рвыя бла́гости и есте́ственнаго существа́ показа́ бо́га тя́ втора́го, е́же отту́ду ублажа́ема благода́тьми, сла́вне Варна́во, порожде́ніе боже́ственнаго утѣше́нія.

Богоро́диченъ: Отрокови́цъ боже́ственный ли́къ боже́ственно въ жена́хъ Тя́ до́брую воспѣва́етъ, Богоро́дице Влады́чице, добро́тами укра́шену Божества́: добротвори́тельное бо Сло́во па́че сло́ва родила́ еси́.

Катава́сія по уста́ву.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Процвѣла́ е́сть пусты́ня, я́ко кри́нъ, Го́споди, язы́ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствіемъ Твои́мъ, въ не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Яко до́ждь небе́сный, изсо́хшую, прему́дре, вселе́нную всю́ тмо́ю безбо́жія напои́лъ еси́, богови́дче досточу́дне.

Исто́чникъ изы́де спаси́тельнаго пи́ва, Варѳоломе́е всече́стне, и многосугу́бъ пло́дъ прине́слъ еси́ язы́комъ спасе́нія, досточу́дне.

Со́лію благода́ти и́дольское уста́вилъ еси́ гное́ніе, всему́дре, сла́дкимъ сло́вомъ вѣ́ры сердца́ услажда́я чту́щихъ тя́.

Богоро́диченъ: Еди́ну Дѣ́ву Тя́ и Ма́терь чти́мъ, я́ко спасе́нія Хода́таицу бы́вшую на́мъ, Непоро́чная, и мíръ избавля́ющую моли́твами Твои́ми.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Облакъ во́льный, на́мъ до́ждь нося́щій отъ исто́чника благода́ти, ви́дѣнъ бы́лъ еси́, Варна́во сла́вне, и пи́щный пото́къ напая́ющій.

Разли́чными одарова́на сія́ніи ви́дящи Всеси́льнаго Ду́ха вла́сть, та́йнамъ Христо́вымъ служи́теля, отлучи́ тя́, прехва́льне.

Просвѣща́еми благода́тію Креста́ Твоего́, Влады́ко, благосла́вніи апо́столи тебѣ́ язы́ки вѣ́рою приведо́ша, Варна́ва и Па́велъ богому́дріи.

Богоро́диченъ: Яви́лася еси́ чистото́ю, я́ко кри́нъ, Влады́чице, посредѣ́ те́рнія возсія́вши заря́ми дѣ́вства Твоего́, Богоро́дице Всечи́стая.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Госпо́день бы́лъ еси́ всеи́стинный служи́тель, апо́столовъ же яви́лся еси́ седми́десятихъ пе́рвый, озари́лъ еси́ и съ Па́вломъ про́повѣдь твою́, всѣ́мъ возвѣща́яй Христа́ Спа́са, сего́ ра́ди пѣснопѣ́ніи боже́ственную па́мять твою́, Варна́во, соверша́емъ.

Икосъ:

Сы́нъ Бо́жій, соприсносу́щный Ду́ху, благоволе́ніемъ на земли́ пло́ть пріе́мь, я́ко Человѣ́къ, и стра́стію честно́ю безстра́стіе да́въ, тя́ полага́етъ, блаже́нне, апо́стола и витíя вѣ́ры, му́дра въ сло́вѣ и досточу́дна, проповѣ́дника че́стна, язы́ковъ учи́теля, Варна́во блаже́нне, и Тро́ицы и́стинна покло́нника. Тѣ́мже возсія́ вѣ́рнымъ честна́я денни́ца свѣ́тлая, озаря́ющая твоя́ боже́ственная па́мять, ю́же досто́йно соверша́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Мре́жею сло́ва возве́дъ изъ глубины́ неразу́мія, боголѣ́пно язы́ки приве́лъ еси́ вѣ́рою и, я́ко исто́чникъ сы́й во́дъ духо́вныхъ, вселе́нную всю́ напои́лъ еси́ благода́тію. Тѣ́мже и спа́сшіися тобо́ю, богогла́се, я́ко дру́га тя́ бли́жняго Христо́ва ублажа́емъ, Варѳоломе́е, вопію́ще ти́: моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, Варна́вы, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Слове́сенъ показа́лся еси́, я́ко небе́сную повѣ́дуя сла́ву Бо́жію чуде́съ свѣ́тлостію и си́лы луча́ми, неразу́мія но́щь отгоня́ благода́тію, богоразу́мія же лучи́ облиста́я конце́мъ. Тѣ́мже свѣтоно́сную и святу́ю твою́ па́мять сла́вимъ дне́сь, вѣ́рніи, и вопіе́мъ ти́: Варна́во всехва́льне, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Яко Всенепоро́чная Невѣ́ста Творцу́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прія́телище я́ко су́щи Утѣ́шителя, Препѣ́тая, беззако́нію мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бѣсо́мъ игра́лище въ ра́зумѣ бы́вша, потщи́ся отъ тѣ́хъ злодѣ́йства мя́ изба́вити и свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей соверши́, Свѣтоно́сная Нетлѣ́нная, отжени́ о́блакъ страсте́й и вы́шняго прича́стія сподо́би и Свѣ́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Прише́лъ еси́ отъ Дѣ́вы, не хода́тай, ни а́нгелъ, но Са́мъ, Го́споди, вопло́щся, и спа́слъ еси́ всего́ мя человѣ́ка. Тѣ́мъ зову́ Ти́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Упраздни́лъ еси́, кресто́мъ Госпо́днимъ огражда́емь, де́монское свирѣ́пство, Варѳоломе́е преизря́дне, и си́хъ душегуби́тельную пре́лесть отгна́лъ еси́ проповѣ́даніемъ.

Свѣ́тъ мíра, сла́вы боже́ственныя сія́ніе Христо́съ тя́ показа́, Варѳоломе́е богопрія́тне: всю́ бо просвѣти́лъ еси́ богоразу́міемъ тва́рь, всеблаже́нне.

Возмути́лъ еси́ язы́ческая моря́, апо́столе, я́ко ко́нь преизря́денъ, колесни́ца Сло́ва бы́въ, вѣ́рою же погаси́лъ еси́ го́рькаго безбо́жія концы́.

Богоро́диченъ: Исцѣля́я Евино ве́тхое преступле́ніе, въ Тя́, непоро́чную, Пречи́стая, всели́ся, всего́ мя́ человѣ́ка обнови́ па́дшаго Пребоже́ственный.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Послѣ́дуя повелѣ́ніемъ Влады́ки, апо́столе Варна́во прехва́льне, ни́щимъ разда́лъ еси́ все́ твое́ имѣ́ніе, и Христо́въ проповѣ́дникъ бы́въ велегла́сенъ.

Дости́глъ еси́ добродѣ́телей свѣ́тлость коне́чную и, Па́вла обрѣ́тъ, богогла́снаго апо́стола, съ ни́мже всѣ́мъ возвѣсти́лъ еси́ та́инства глубину́ неизрече́нную.

Яко со́лнце, претека́я мíра концы́, Варна́во всече́стне, зарелу́чными сія́ніи, Па́влу послѣ́дуя, просвѣща́еши сло́вомъ благода́ти.

Соприча́стникъ страсте́й Спа́са бы́въ, Варна́во прехва́льне, въ небе́сныхъ се́лѣхъ съ Ни́мъ прославля́ешися, па́че ума́ весе́лія насыща́яся.

Богоро́диченъ: Евы прама́тере кля́тва упраздни́ся Тобо́ю, Всенепоро́чная: воплоще́ннаго бо Сло́ва родила́ еси́ Присносу́щнаго, благослове́ньми мíръ вѣнча́вшаго.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Хода́тай Бо́гу и человѣ́комъ бы́лъ еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо Влады́ко, къ свѣтонача́льнику Отцу́ Твоему́, отъ но́щи невѣ́дѣнія, приведе́ніе и́мамы.

Несозда́нну Свѣ́ту, на́съ ра́ди въ зда́ніихъ я́вльшемуся Христу́, перводѣ́льно бесѣ́довалъ еси́, къ Нему́ прише́дъ, апо́столе, и боже́ственными заря́ми отъ Него́ просвѣща́емь.

Яко роса́ Бо́жія, человѣ́комъ исцѣле́ніе подаю́щи, въ мíрѣ бы́лъ еси́, о Варѳоломе́е преблаже́нне, и зе́млю нече́стія проро́чески опрове́рглъ еси́.

Къ пе́рвому Свѣ́ту присту́пль, бы́лъ еси́ свѣ́тъ вторы́й: я́же отту́ду сія́ніи и свѣтоли́тіи озаря́емь, я́ко самови́децъ Сло́ва, Варѳоломе́е всему́дре.

Богоро́диченъ: Глаго́лы Твоя́ по́мняще, Тя́ ны́нѣ блажи́мъ: Тобо́ю бо, Непоро́чная, блаже́нство обрѣто́хомъ и жи́знію честно́ю и́стинною обогати́хомся.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Зако́на сѣ́нь преше́дъ и благода́тію сія́я, язы́комъ исполне́ніе благовѣству́я, просвѣти́лъ еси́, богому́дрый Варна́во, Христо́вымъ проповѣ́даніемъ.

Крѣ́постію держа́вною Свята́го Ду́ха, апо́столе, я́вѣ обложе́нъ, лука́вствія ду́хи низложи́въ, отъ тѣ́хъ злодѣ́йства мíръ изба́вилъ еси́.

Вопію́щаго гла́съ въ пусты́хъ язы́цѣхъ бы́лъ еси́, му́дре, боже́ственнаго воплоще́нія непостижи́мое та́инство возвѣща́я всѣ́мъ, Варна́во пребога́те.

Богоро́диченъ: Се́ во утро́бѣ, Богоро́дице Пречи́стая, Христа́ Бо́га па́че сло́ва имѣ́ла еси́, я́коже Иса́ія предрече́, вы́ше естества́ же Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валя́яся, неизслѣ́дную милосе́рдія Твоего́ призыва́ю бе́здну: отъ тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Чуде́съ благода́ть пріе́мъ и исцѣле́ній обога́щся дѣ́телію, Варѳоломе́е всему́дре, язы́къ стада́ улови́лъ еси́.

Огненный тво́й язы́къ, пресла́вне, вся́ку пре́лесть, я́ко сѣ́но, попали́, вѣ́рныхъ же просвѣти́ сердца́ боже́ственнымъ проповѣ́даніемъ.

Исто́чника прему́дрости учи́теля имѣ́я, пресла́вне, Сло́ва Безнача́льнаго, мірску́ю обуи́лъ еси́, богопроповѣ́дниче, му́дрость благода́тію.

Богоро́диченъ: Па́че естества́, Дѣ́во, родила́ еси́ и вѣ́чнуеши Дѣ́вою, явля́ющи и́стиннаго Божества́, Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Возсія́въ мíру, Христе́ Бо́же, Пра́вды Со́лнце, Влады́ко, я́коже лучи́ сія́ющія, Варна́ву и Па́вла возблиста́лъ еси́.

Кореносѣ́чна сѣки́ра бы́лъ еси́, оляденѣ́вшую пре́лесть сѣку́щи па́че сло́ва чудесы́, богоглаго́ливе Варна́во чу́дне.

Законополо́жникъ показа́лся еси́ благода́ти, я́ко ве́тхаго завѣ́та о́бразы ко и́стинному явле́нію прелага́я, Варна́во богопрія́тне.

Богоро́диченъ: Небеса́ Простры́й во́лею, не́бо земно́е друго́е показа́ Тя́, Богома́ти Пречи́стая, и, изъ Тебе́ возсія́въ, яви́ся.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́ннѣй уче́ній сія́ньми и чуде́съ стра́шныхъ, свѣтоводя́ почита́ющія тя́, Варѳоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Икосъ:

Яко не́бо, сла́ву Бо́жію вѣща́я, ви́дѣнъ бы́лъ еси́ Ду́хомъ Святы́мъ, апо́столе богови́дче, и, я́ко со́лнце свѣ́тло, яви́лся еси́ мíру, преле́стное помраче́ніе разгоня́я Боже́ственною благода́тію. Тѣ́мъ молю́ ти ся и ми́лъ ся дѣ́ю: боже́ственными твои́ми луча́ми, души́ моея́ ослѣпле́нныя, всебога́те, просвѣти́ зѣ́ницы и сло́во тя́ пѣ́ти да́ждь во отверзе́ніе усто́мъ мои́мъ въ твое́й дне́сь па́мяти, въ ню́же вся́къ вѣ́рный, веселя́ся, хва́литъ тя́, Варѳоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Богопроти́вное велѣ́ніе беззако́ннующаго мучи́теля высо́къ пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́съ же простре́ Богочести́вымъ отроко́мъ ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́нъ и Препросла́вленъ.

Вели́кое та́инство, Варѳоломе́е, Боже́ственнаго воплоще́нія мíру яви́лъ еси́, е́же всѣ́мъ невмѣсти́мое и непостижи́мое, еди́нѣмъ же вмѣсти́мо вѣ́рнымъ, несказа́емо и вѣ́руемо.

Яко ка́мень, пресвяты́й Варѳоломе́е, чи́стѣ валя́яся, пре́лести утвержде́ніе крѣ́пко опрове́рглъ еси́, Це́ркви же необори́мое основа́ніе я́влься, сохраня́еши сію́ непоколеби́му.

Боже́ственное подо́біе, Варѳоломе́е, добродѣ́телей ша́ромъ, преблаже́нне, написа́лъ еси́, отсю́ду апо́столъ боже́ственъ бы́въ, всѣ́мъ проповѣ́далъ еси́ Христо́во прише́ствіе многопѣ́тое.

Богоро́диченъ: Гро́здъ созрѣ́вшій, Его́же невоздѣ́ланно, Чи́стая, возрасти́ла еси́, на дре́вѣ я́ко узрѣ́вши повѣ́шена, вопія́ла еси́: Ча́до сла́дкое, мсто́ иска́пи, и́мже страсте́й пія́нство оты́мется.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Свя́то Свята́го, во святы́хъ почива́ющаго, Варна́во, проповѣ́далъ еси́ Сы́на, собезнача́льна Отцу́ и сопресто́льна, Человѣ́ка бы́вша, на́мъ спасе́ніе содѣва́юща.

Лучи́, блиста́ющія боже́ственное сія́ніе, Варна́ва всечестны́й и Па́велъ богопрія́тный, я́ко свѣ́тъ, исхо́дятъ, просвѣща́ющія сло́вомъ благода́ти язы́къ всенаслѣ́діе, христопроповѣ́дницы.

Ра́дуется дне́сь воспита́вый тя́, Варна́во, цвѣту́щаго сло́во благода́тное, Христо́ви тя́ прозя́бши, богоблаже́нне. Его́же измѣни́въ, ны́нѣшняго плѣне́нія изба́ви моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Направля́ющи, Всечи́стая, мою́ жи́знь, ко Твоему́ благоути́шному приста́нищу наста́ви, Бо́га ро́ждшая, благи́хъ исто́чника, всѣ́мъ подаю́ща вѣ́рнымъ незави́стную бла́гость.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Пе́щь иногда́ о́гненная въ Вавило́нѣ дѣ́йства раздѣля́ше, Бо́жіимъ велѣ́ніемъ халде́и опаля́ющая, вѣ́рныя же ороша́ющая, пою́щія: благослови́те вся́ дѣла́ Госпо́дня Го́спода.

Ве́ліе и ма́ло, мно́го же и ума́лено, Спа́сово Ева́нгеліе прему́дро научи́лъ еси́. Ве́лія и пресла́вная сложе́нными глаго́лы всѣ́мъ назна́меналъ еси́, Варѳоломе́е богому́дре.

Якоже рѣка́, отъ Сіо́на исходя́, церко́вныя со́нмы напоя́еши, пребога́те, и пото́къ боже́ственныя пи́щи испусти́лъ еси́ явле́ннѣйше, зовы́й: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Боже́ственныхъ даро́въ я́вѣ свѣтлѣ́йшими и вели́кими я́ко апо́столъ боже́ственнѣ украси́лся еси́. Превосхо́дитъ са́нъ благосла́вія всего́, блаже́нне, су́щее во человѣ́цѣхъ зри́мое благода́тію.

Богоро́диченъ: Умъ безстра́стенъ въ ложесна́хъ Твои́хъ едини́тся человѣ́чу уму́, Всечи́стая, пло́ти же дебельство́мъ подлѣ́тенъ бы́въ, вѣко́въ превы́шшій. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дице, вѣ́рою и любо́вію сла́вимъ.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Мо́ре язы́ческое возмути́ти Твоя́ ко́ни, я́ко Благодѣ́тель, наве́лъ еси́ — Варна́ву сла́внаго и Па́вла чу́днаго, пре́лесть многобо́жную уче́ньми, Живода́вче, благоче́стія отгоня́щія.

Положи́, я́ко Бо́гъ, Утѣ́шителю Ду́ше вседѣ́тельный, въ Це́ркви Твое́й свѣти́ла сія́ющая, Твою́ си́лу проповѣ́дающая, Сы́ну же и Роди́телю зову́щая: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Облиста́лъ еси́ свѣ́тло, я́ко со́лнце, въ мíрѣ, мы́сленному бесѣ́довавъ я́вѣ Со́лнцу, богопрія́тне: разже́гся бо сія́ніемъ, свѣ́тъ вторы́й бы́лъ еси́, всѣ́мъ явля́я та́инства си́лу.

Зе́млю всю́ уче́ньми просвѣти́въ, е́же па́че ума́ блаже́нство досто́йно улучи́лъ еси́, въ небе́сныхъ се́лѣхъ, Варна́во всече́стне, вѣне́цъ благолѣ́пія отъ Влады́ки пріе́мъ.

Богоро́диченъ: Да кля́тву пе́рвую погуби́ши и сме́рти осужде́ніе дре́внія прама́тере, отъ Дѣ́вы Богома́тере Сло́во Бо́жіе роди́ся, всѣ́мъ дарова́ безсме́ртіе неги́блющее.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безнача́льна Роди́теля Сы́нъ, Бо́гъ и Госпо́дь, вопло́щься отъ Дѣ́вы, на́мъ яви́ся, омраче́нная просвѣти́ти, собра́ти расточе́нная, тѣ́мъ Всепѣ́тую Богоро́дицу, велича́емъ.

Сло́ва бы́въ самови́децъ и служи́тель, учени́къ же и проповѣ́дникъ богови́дѣнъ, идѣ́же ны́нѣ е́сть Сло́во, ты́ жи́ти вои́стинну сподо́бился еси́, я́коже Са́мъ обѣща́ нело́жно Преблагíй.

Яко ны́нѣ предстоя́ престо́лу Влады́ки твоего́ и отону́дными заря́ми осія́емь, о Варѳоломе́е богому́дре, пѣвцы́ твоя́ назира́я, страсте́й избавля́еши и разли́чныхъ обстоя́ній.

Сы́нъ вѣ́ры ра́ди сподо́блься бы́ти Бо́гу, оте́ческихъ наслѣ́дникъ сокро́вищъ бы́лъ еси́. О, великода́рныя дла́ни! О, дарова́нія, ны́нѣ превосходя́щаго, Христа́, просла́вльшаго тя́, богови́дче всеблаже́нне!

Богоро́диченъ: Разумѣ́вше издале́ча прозорли́выма очи́ма, проро́цы Тя́ вси́ провозгласи́ша, хотя́щую Ма́терь бы́ти Вседѣ́теля и всѣ́хъ Влады́ки. Тѣ́мъ Тя́, Всепѣ́тую Богоро́дицу, возвѣща́емъ.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Свѣ́тъ бы́вше добродѣ́телію, апо́столи, и Свѣ́ту вели́кому ны́нѣ предстоя́ще, мíру ми́ръ пода́ти и на́шу спасти́ Це́рковь, ю́же соста́висте, Влады́ку умоли́те.

Витíйскую лю́тость прему́дрости твоея́ пла́менемъ, богоявле́нне Варна́во, я́вѣ погаси́лъ еси́, сія́ній боже́ственныхъ, я́ко исто́чникъ, вну́трь имѣ́я. Тѣ́мже всесвяще́нный пра́здникъ тво́й почита́емъ.

Вѣ́рою па́мять твою́ соверша́юще ны́нѣ, апо́столе, моли́твенника ко Влады́цѣ тя́ предлага́емъ, разрѣше́нія прося́ще согрѣше́ній твои́мъ прія́ти хода́тайствомъ, Варна́во всече́стне, богопроповѣ́дниче свяще́нне.

Богоро́диченъ: Яко у́тро обрѣ́теся у́треннее, въ жите́йстѣй но́щи дѣ́вства заря́ми сія́ющи, восто́къ Со́лнца разу́мнаго пра́вды на́мъ я́вльши, Богома́ти Всечи́стая.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны́.

Апо́столы Христо́вы пріиди́те, лю́діе, воспои́мъ, боже́ственнаго Варѳоломе́я и Варна́ву му́драго, проповѣ́дники вѣ́ры, я́ко моля́щіяся Христу́ о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Чи́стая Влады́чице Свята́я и еди́на Муженеиску́сная, спасе́ніе и упова́ніе Ты́, моли́ изъ Тебе́ рожде́ннаго Изба́вителя на́шего спасти́ мíръ отъ ле́сти, бѣ́дъ и скорбе́й.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Пра́вды тя́ Со́лнце,* Іису́съ, Бо́гъ на́шъ,* во вся́ мірска́я исполне́нія,* я́коже многосвѣ́тлую лучу́,* богому́дре апо́столе, положи́лъ е́сть,* зло́бы мглу́ отгоня́ща* и просвѣща́юща омраче́нная сердца́ неразу́міемъ* и страсте́й обдержа́ніемъ,* Варѳоломе́е пребога́те. [Два́жды]

Чи́стое прія́телище* Тро́ицы бы́лъ еси́,* добродѣ́телей свѣтлостьми́ облиста́емь* и въ се́рдцы пріе́мъ, Варна́во,* отъ Нея́ сія́ніе,* и просвѣще́ніе, со́лнца свѣтлѣ́йшее,* въ концѣ́хъ свѣ́тло препосыла́я* и просвѣща́я во тмѣ́ сѣдя́щія неразу́мія,* богопрія́тне.

Якоже о́блацы, блаже́нніи,* во вся́ концы́ до́ждь иска́паете небе́сный* и ду́ши вѣ́рныхъ напоя́ете* Боже́ственною благода́тію,* потопи́вше лю́таго безбо́жія пле́велы* и соверши́вше ду́ши* плодоно́сны человѣ́ческія,* сего́ ра́ди во хвале́ніи ва́съ почита́емъ,* Госпо́дни апо́столи.

Сла́ва, гла́съ 5. Византíево:

Прему́дрость Бо́жія, соприсносу́щное Сло́во Отчее, я́коже во Ева́нгеліихъ предрече́: вы́ есте́ изоби́льныя ло́зы, прехва́льніи апо́столи, и́же гро́здъ зрѣ́лый и красе́нъ въ вѣ́твіяхъ ва́шихъ нося́ще, Его́же, вѣ́рніи, яду́ще, услажда́емъ вку́съ къ весе́лію. Варѳоломе́е богопрія́тне и Варна́во, сы́не утѣше́нія, прилѣ́жно моли́теся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ: Блажи́мъ Тя́, Богоро́дице Дѣ́во...
Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на Варѳоломе́я, пѣ́снь 3-я на 4, и Варна́вы, пѣ́снь 6-я на 4. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, [и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ]. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ Дѣя́ній, зача́ло 28. Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 51. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, [и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Іу́ній. — М.: Въ до́мѣ Патрíаршемъ, 1691. — Л. 83 об. – 92 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0