Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 24 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́лія въ 29-й де́нь.
Рождество́ вели́каго святи́теля и чудотво́рца Никола́я
[1].

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Ны́нѣ свѣ́тло пра́зднуемъ святи́теля и чудотво́рца Никола́я пресла́вное рождество́, отъ пра́веднику бо возсія́ на́мъ, отъ до́бляго Ѳеофа́на и благочести́выя Но́нны, вели́кій свѣти́льникъ святи́тель Христо́въ, просвѣща́етъ на́ша сердца́ и помышле́нія. [Два́жды.]

Ны́нѣ, святи́телю Нико́лае, душа́ твоя́ пребыва́етъ въ го́рнемъ Іерусали́мѣ со святы́ми а́нгельскими си́лами и во сла́вѣ пра́ведныхъ, но свы́ше, святи́телю, и на́съ назира́й, пра́зднующихъ любо́вію де́нь рожде́нія твоего́.

Ны́нѣ оте́чество твое́, святи́телю, гра́дъ Ликíя свѣ́тло пра́зднуетъ во святѣ́мъ и сла́внѣмъ рождествѣ́ твое́мъ, и мы́ съ ни́ми ку́пно веселя́щеся, вопіе́мъ: Ты́ еси́, о́тче, похвала́ на́ша и утвержде́ніе.

Сла́ва, гла́съ 4:

Всечестно́е твое́ рождество́, о́тче Нико́лае, а́нгеловъ мно́жество на небеси́ и человѣ́ческій ро́дъ на земли́, че́стно ублажа́етъ, я́ко святи́тель Вы́шняго во святѣ́мъ рождествѣ́ твое́мъ пронарече́нъ еси́; Того́ моли́ о на́съ, не преста́й, мо́лимся, я́ко на тя́ упова́ніе полага́емъ, святи́телю Нико́лае.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Изба́ви на́съ отъ ну́ждъ на́шихъ, Ма́ти Христа́ Бо́га, ро́ждшая всѣ́хъ Творца́, да вси́ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, еди́но предста́тельство ду́шъ на́шихъ.]

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: [До́ме Евфра́ѳовъ.]

Дне́сь ны́нѣ, земноро́дніи, пріими́те чистоты́ рачи́теля, Ду́ха Боже́ственнаго прія́телище, Ликíомъ сла́ву и всѣ́мъ земны́мъ удобре́ніе.

Сти́хъ: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, [процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится].

Пріиди́те ны́нѣ, празднолю́бцы, свѣ́тло торжеству́емъ въ честнѣ́мъ рождествѣ́ вели́каго отца́ и таи́нника Христо́ва.

Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, [во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ].

Пріиди́те, соше́дшеся, съ Дави́домъ вку́пѣ возопіе́мъ: дне́сь ро́дъ пра́выхъ благословля́ется, отъ пра́ведныхъ роди́телей святи́тель Вы́шняго на́мъ ражда́ется.

Сла́ва, гла́съ 4:

Всемíрная ра́дость отъ пра́ведникъ возсія́ на́мъ дне́сь, рождество́ твое́, святи́телю о́тче Нико́лае, и́же премно́гія ра́ди твоея́ чистоты́ хра́мъ Бо́жій одушевле́нъ яви́лся еси́ и во святи́телехъ преди́венъ познава́ешися. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, ми́ръ мíрови низпосли́ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ [гла́съ то́йже:

Иму́ще Тя́, Богоро́дице, упова́ніе и предста́тельство, вра́жіихъ навѣ́тъ не убои́мся, я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.]

Тропа́рь, гла́съ 4:

Чу́дное и сла́вное рождество́ твое́, святи́телю Нико́лае, Це́рковь дне́сь правосла́вныхъ свѣ́тло пра́зднуетъ, и́бо стоя́ніемъ ногу́ твое́ю яви́ тя́ Госпо́дь и произвести́ бо бы́ти свѣти́льника и учи́теля Мѵ́ряномъ, ве́сь мíръ обогаща́юща и просвѣща́юща чудесы́, тѣ́мъ вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 2:

Дне́сь возсія́ на́мъ, я́ко со́лнце, торжество́ твое́, о́тче Нико́лае, и́бо въ рождествѣ́ твое́мъ ди́внымъ стоя́ніемъ но́гъ твои́хъ, а́нгелы возвесели́лъ еси́ и человѣ́ки удиви́лъ еси́, проти́вныя же устраши́лъ еси́. Тѣ́мже ны́нѣ и Христо́ва Це́рковь украша́ется я́ко невѣ́ста, и высо́кимъ гла́сомъ вопіе́тъ: ве́село уясни́ся моя́ добро́та прекра́сно, пріиди́те, вѣ́рніи, возвесели́теся и подыми́те спасе́ніе ва́ше и душе́вное нетлѣ́ніе, въ бѣда́хъ — ско́раго помо́щника, въ ско́рбехъ — посѣти́теля, въ мо́ри обурева́еміи — ти́хое приста́нище, а́лчущіи — пита́теля, слѣпíи — вождя́, ни́щіи — бога́тство, ста́рцы — же́злъ, ю́ніи — наказа́теля и чистотѣ́ учи́теля, и вси́ притека́ющіи съ вѣ́рою пріе́млютъ исцѣле́ніе душа́мъ и тѣ́ломъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Вся́, па́че смы́сла, вся́ пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистотѣ́ запеча́танной и дѣ́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши Истиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры [на 8], гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными вѣнцы́.

Кíими похва́льными вѣнцы́, вѣнча́емъ святи́теля въ чуде́снѣмъ рождествѣ́ его́? Пло́тію бо въ Мѵ́рѣхъ су́ща, духо́вно же всѣ́хъ достиза́юща, и всю́ вселе́нную озаря́юща, и́же чи́стѣ того́ лю́бящихъ, всѣ́мъ предста́теля и засту́пника, и всѣ́мъ ско́рбнымъ утѣ́шителя, благоче́стія столпа́, вѣ́рнымъ побо́рника, его́же ра́ди шата́нія враго́въ Христо́съ низложи́, имѣ́яй ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

Кíими пѣ́сньми похва́лимъ святи́теля въ честнѣ́мъ рождествѣ́ его́? Нече́стію сопротивоборца́ и благоче́стію побо́рника, Це́ркви первостоя́теля, вели́каго защи́тника и учи́теля, и те́плаго посо́бника, злосла́вныя посрамля́юща, потреби́теля Аріева, его́же ра́ди сего́ шата́ніе Христо́съ низложи́, имѣ́яй ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

Кíими духо́вными пѣ́ньми и пѣ́сньми восхва́лимъ святи́теля во сла́внѣмъ торжествѣ́ его́? Дале́че бо су́щая прови́дяща и отстоя́щая я́ко бли́зъ су́ща, и въ рождествѣ́ свое́мъ стоя́ніе честны́хъ но́гъ проро́чествующа нело́жно, е́же все́й вселе́ннѣй хотя́щи бы́ти назира́теля, и оби́димымъ изба́вителя, царе́мъ окорми́теля, и свя́заннымъ разрѣши́теля, и отъ непра́ведныя сме́рти свободи́теля и всѣ́мъ да́рующа вѣ́рнымъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 6:

Святи́телемъ удобре́ніе и отце́мъ сла́ву, исто́чника чуде́съ неисчерпа́емаго и вѣ́рнымъ засту́пника вели́каго, соше́дшеся, о празднолю́бцы, цвѣ́ты добродѣ́телей взе́мше, пѣ́сненными похвала́ми воспое́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, въ Мѵ́рѣхъ Ликíйскихъ рожде́нный и всему́ мíру вожделѣ́нный, вѣ́рнымъ храни́телю и намѣ́стниче честны́й и сто́лпе непоколеби́мый; ра́дуйся, свѣти́льниче всесвѣ́тлый, и́же мірскíя концы́ просвѣща́я чудесы́; ра́дуйся, печа́льнымъ боже́ственное ра́дованіе и оби́димымъ те́плый побо́рниче. И ны́нѣ, всеблаже́нне Нико́лае, не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу о чту́щихъ вѣ́рою и любо́вію при́сно ра́достную и всепра́зднественную па́мять рождества́ твоего́.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ, гла́съ то́йже]:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, [Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

[Вхо́дъ. Проки́менъ дне́.] Чте́нія три́ святи́тельская.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 2:

Отче Нико́лае, а́ще и Мѵ́рская страна́ израсти́ тя, но мíръ ве́сь, и́же тобо́ю просвѣще́нный мѵ́рными благоуха́ніи и чуде́съ мно́жествомъ, взыва́етъ похва́льными пѣ́сньми. И спа́сшіися тобо́ю неосужде́ни, съ су́щими въ Мѵ́рѣхъ, и мы́ пою́ще вопіе́мъ: моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Гла́съ 4:

Отче Нико́лае, зако́на судьба́ми, я́ко са́дъ при вода́хъ насажде́нъ бы́сть и въ дому́ Бо́жіи пресла́вно процвѣ́лъ еси́, и всѣ́хъ вѣ́рныхъ чудесы́ преди́вными возвесели́лъ еси́, тѣ́мже и ны́нѣ пріиди́, о́тче, посредѣ́ на́съ неви́димо и озари́ на́съ отъ Бо́га да́нною ти́ благода́тію во свѣ́тлѣмъ се́мъ торжествѣ́, въ честнѣ́мъ твое́мъ рождествѣ́, богоно́се Нико́лае.

Гла́съ 8:

До́блестей твои́хъ, преподо́бне о́тче, плоды́ просвѣти́лъ еси́ вѣ́рныхъ сердца́ чуде́сными блиста́ніи. Кто́ бо слы́ша о се́мъ не удиви́тся, я́ко во святѣ́мъ рождествѣ́ твое́мъ стоя́ніемъ но́гъ твои́хъ преди́венъ и непрекло́ненъ яви́лся еси́, досточу́дне Нико́лае? Тѣ́мже и на́съ, пою́щихъ и хва́лящихъ тя́, при́сно изба́ви отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ твои́ми къ Бо́гу моли́твами и спаси́ ду́ши на́ша.

На хвалу́ поте́клъ еси́ Госпо́дню, Нико́лае, во вре́меннѣй жи́зни, и То́й тя́ просла́ви на небе́снѣй и́стиннѣй жи́зни. Тѣ́мже дерзнове́ніе стяжа́въ къ Нему́, моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 6:

Дне́сь, вѣ́рныхъ собо́ри, соше́дшеся, воспое́мъ вку́пѣ согла́сно преди́внаго отца́, святи́теля Николая́, торжество́, зача́тіе бо его́ че́стно, и рождество́ его́ свя́то, и во младе́нчествѣ его́ ди́вная всѣ́мъ яви́шася, тѣ́мже вопіе́мъ ему́: сосу́де святоизбра́нный, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркви, Ца́рствію наслѣ́дниче, не премолчи́, вопія́ за ны́ ко Го́споду.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, [гла́съ то́йже]:

Творе́цъ и Изба́витель мо́й, [Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, яви́выйся денни́це пресвѣ́тлая, пребезнача́льнаго свѣ́та Влады́ки. Ра́дуйся, заре́ та́йнаго свѣ́та, іера́рше Христо́въ Нико́лае, предвари́ и подви́гни пречи́стыя твоя́ моли́твы о на́съ ко Го́споду, пра́зднующихъ вѣ́рою па́мять рождества́ твоего́, во е́же изба́вити на́съ отъ вся́кія напа́сти и лю́тыя на́ша болѣ́зни исцѣли́ти. Отче, тебе́ бо засту́пника и́мамы и уми́льно съ вѣ́рою вопіе́мъ ти́: моли́ся о на́съ Христу́ Бо́гу дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, [я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится].

Ра́дуйся, главо́ преосвяще́нная и Бо́гу вожделѣ́нная, и отъ пра́ведныхъ роди́телей, я́коже вторы́й Самуи́лъ, въ да́ръ Бо́гу возложе́нный, и яви́лся еси́ честно́е добродѣ́телей жили́ще, бо́дреное пра́вило непоро́чнаго свяще́нства па́стырю до́брый и пресвѣ́тлый, превели́кій свѣти́льниче, и́же побѣдоподо́бное нося́й и́мя, тре́бующихъ ми́лостивно проше́нія исполня́еши, приклоня́яся къ моли́твамъ моля́щихся. Гра́де спасе́нный и одушевле́нный, прити́чущимъ къ тебѣ́ изба́вителю гото́вѣйшій, всѣ́мъ вѣ́рою пою́щимъ твое́ пресла́вное торжество́, да́руй на́мъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, [во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ].

Ра́дуйся, честны́й гро́зде зрѣ́лаго плода́, отъ пра́веднику ны́нѣ яви́лся еси́ яко пресвѣ́тлая заря́, и всѣ́мъ на́мъ преди́венъ познава́ешися, о́тче Нико́лае, честны́й у́ме, Тро́ицы честны́й сосу́де, сто́лпе церко́вный, вѣ́рнымъ утѣше́ніе, побѣжда́емымъ по́мощь. И ны́нѣ, во свѣ́тлѣмъ торжествѣ́ рождества́ твоего́, богопрія́тными твои́ми моли́твами, разори́ напа́стей и скорбе́й на́шихъ тму́, святи́телю Нико́лае. Ты́ бо еси́ и́стинный и любе́зный па́стырь и оте́цъ на́шъ, и мы́ о́вцы па́жити твоея́ и въ по́мощь тебе́ призыва́емъ, да́руй на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пріиди́те, христоимени́тыхъ люде́й собо́ре и всѣ́хъ вѣ́рныхъ сосло́віе, дне́сь ны́нѣ въ ли́цѣ ста́вше и свѣ́тлымъ гла́сомъ возопіе́мъ: блаже́нъ еси́ Ѳеофа́не, я́ко такову́ о́троку бы́въ роди́тель, хотя́щаго роди́ти сло́вомъ уче́нія мно́гихъ ко спасе́нію; блаже́нна ложесна́ твоя́, Но́нно, и́маже носи́ла еси́, и кра́сна сосца́ твоя́, и́маже воздои́ла еси́ хотя́щаго напита́ти душетлѣ́ннымъ гла́домъ та́ющія; блаже́нно отче́ство ва́ше, гра́дъ Ликíя, и вся́ окре́стная его́. Но помо́лимся ва́ма, блаже́нная, е́же моли́ти его́ о на́съ, да испро́ситъ у Христа́ ми́ра мíрови и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ,] гла́съ то́йже:

О, чудесе́ но́ваго, [всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ! Кто́ бо позна́ Ма́терь, безъ му́жа ро́ждшую и на руку́ нося́щую всю́ тва́рь Содержа́щаго? Бо́жіе е́сть изволе́ніе Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая, и ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи о чту́щихъ Тя́, уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша].

[На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь свята́го, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни] и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.]НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, [два́жды]. Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сный.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Въ Мѵ́рѣхъ ро́ждься, святи́телю, мѵ́ромъ разу́мно духо́внымъ яви́ся пома́занъ, о́тче Нико́лае, тѣ́мже мѵ́ры чуде́съ твои́хъ мíръ облагоуха́лъ еси́, мѵ́ро приснотеку́щее пролива́я, и́же мѵ́рными твои́ми благоуха́емыми чудесы́ почита́ющихъ торжество́ твое́ и на́съ, ра́бъ твои́хъ, обогати́. [Два́жды.]

Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Всѣ́хъ Творца́ Бо́га же и Содѣ́теля, Всенепоро́чная Чистая, Ду́хомъ Боже́ственнымъ въ ложесна́хъ заче́нши и тлѣ́нія кромѣ́ родила́ еси́, Его́же сла́вяще, Тя́ воспѣва́емъ, Дѣ́во, я́ко Пала́ту Царя́ всѣ́хъ и мíру Заступле́ніе.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Исто́чникъ чуде́съ отъ Бо́га яви́лся еси́, му́дре Нико́лае, тѣ́мже, о́тче, въ рождествѣ́ твое́мъ ди́венъ я́влься, всѣ́мъ бо вѣ́рнымъ источа́еши спасе́нныя во́ды, отъ Бо́га благода́ть пріе́мъ, тѣ́мже дерзнове́ніе имѣ́я къ Нему́, моли́ о чту́щихъ вѣ́рою и любо́вію па́мять рождества́ твоего́, всеблаже́нне Нико́лае. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ ка́лъ грѣхо́вный впадо́хъ и нѣ́сть мнѣ́ постоя́нія, лю́тѣ погрузи́ мя бу́ря согрѣше́ній. Но, я́ко ро́ждьши Сло́ва, еди́наго Человѣколю́бца, на мя́, раба́ Твоего́, при́зри и изба́ви вся́каго грѣха́, и страсте́й душетлѣ́нныхъ, и вся́каго озлобле́нія льсти́ваго врага́, Богоро́дице Неискусому́жная. Моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе пода́ти ми́, Тя́ бо и́мамъ наде́жду, ра́бъ Тво́й.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 5:

Ны́нѣ, о́тче святи́телю Нико́лае, оте́чество твое́, гра́дъ Ликíя, свѣ́тло ра́дуется, и вся́ вселе́нная де́нь рожде́нія твоего́ че́стно пра́зднуетъ. Тѣ́мже и мы́ дне́сь во хра́мѣ твое́мъ, соше́дшеся вку́пѣ съ ни́ми, похва́льная прино́симъ ти́, глаго́люще: ра́дуйся, о́тче Нико́лае, всѣ́хъ покро́ве и заступле́ніе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Неискусобра́чная Невѣ́сто, Приснодѣ́во, со святи́тели непреста́нно восхваля́емъ Тя́, я́ко Тобо́ю на́мъ вели́чія сотвори́ Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ Превѣ́чный отъ Отца́, Иже въ ложесна́хъ Твои́хъ вмѣсти́тися изво́ливый, да отъ ле́сти свободи́тъ ро́дъ на́шъ.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ,* я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, [во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ]. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 11: Вы́ есте́ свѣ́тъ мíра. Не мо́жетъ гра́дъ укры́тися, верху́ горы́ стоя́...

По 50 псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Дне́сь, вѣ́рныхъ собо́ри, соше́дшеся, [воспое́мъ вку́пѣ согла́сно преди́внаго отца́, святи́теля Николая́, торжество́, зача́тіе бо его́ че́стно, и рождество́ его́ свя́то, и во младе́нчествѣ его́ ди́вная всѣ́мъ яви́шася, тѣ́мже вопіе́мъ ему́: сосу́де святоизбра́нный, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркви, Ца́рствію наслѣ́дниче, не премолчи́, вопія́ за ны́ ко Го́споду].

Кано́нъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ со ирмосо́мъ на 6, [и] кано́нъ вели́кому святи́телю и вселе́нскому чудотво́рцу Никола́ю [на 8], гла́съ 3 [3].

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Ди́вно, сла́вно творя́й чудеса́ Ты́ еси́, Бо́же, бе́здну оземлени́вый, и колесни́цы потопи́вый, и лю́ди спасы́й, пою́щія Тебѣ́, я́ко Царю́ на́шему и Бо́гу.

Ди́венъ и сла́венъ еси́, Го́споди, творя́й чудеса́, раздѣли́вый мо́ре, и во́ду изъ ка́мене источи́вый жа́ждущимъ лю́демъ. Напои́ у́бо, Бла́же, и мене́ росо́ю Твоея́ благода́ти, да возмогу́ воспѣ́ти уго́дника Твоего́ пресла́вное рождество́.

Ди́вное и сла́вное рождество́ твое́, свя́те Нико́лае, отъ любве́ душе́вныя хощу́ похвали́ти, но недоумѣ́ніемъ содержи́мь, бою́ся трепе́ща, зане́ вѣ́мъ, я́ко не красна́ похвала́ во устѣ́хъ грѣ́шниковъ. Но оба́че дерза́я на благоутро́біе твое́, сла́влю свято́е твое́ рождество́.

Ди́вна вои́стину и сла́вна, святи́телю, па́мять рождества́ твоего́, я́ко звѣзда́ у́тренняя посреди́ о́блакъ, и я́ко со́лнце сія́я на Це́рковь Вы́шняго, и я́ко дуга́ на о́блацѣхъ сла́вы, та́ко сія́етъ хвала́ твоя́ на тве́рди церко́внѣй, о́тче Нико́лае.

Ди́внаго и пресла́внаго святи́теля на пресла́вное рождество́, христоимени́тіи, сте́кшеся, усе́рдно собери́теся и сла́ву Го́сподеви воздади́те, я́ко дарова́ на́мъ такова́ па́стыря и учи́теля неле́стна, и путеводи́теля, и отъ бѣ́дъ свободи́теля, еретико́мъ же посрами́теля.

Богоро́диченъ: Ди́вна и преесте́ственна та́йна рождества́ Твоего́, Богоро́дице! Кíй бо слу́хъ слы́ша не удиви́тся богорожде́нію Твоему́, я́ко во утро́бѣ Свое́й Созда́теля всѣ́хъ нетѣ́сно вмѣсти́ла еси́, и па́ки Дѣ́ва пребыла́ еси́?

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Непло́дная душе́ и безча́дная, стяжи́ пло́дъ благосла́вный, веселя́щися, возопíй: утверди́хся Тобо́ю, Бо́же, нѣ́сть свя́тъ, нѣ́сть пра́веденъ, па́че Тебе́, Го́споди.

Непло́дну и́мамъ ду́шу а́зъ окая́нный, ка́ко тя́ могу́ похвали́ти, святи́телю? Вои́стину ты́, о́тче, пло́дъ благохва́льный, ду́шу мою́ плодоно́сну покажи́, да возмогу́ воспѣ́ти свято́е твое́ рождество́.

Непло́дна бы́ста роди́теля твоя́ по рождествѣ́ твое́мъ, святи́телю Нико́лае. Естеству́ у́бо повѣ́дающу, я́ко не мо́гутъ друга́го такова́ роди́ти, добродѣ́тельми же я́ко Авраа́мъ пло́дна и вѣ́рна бы́ста, того́ ра́ди и мзду́ о вѣ́рѣ свое́й отъ Бо́га тебе́ прія́ста.

Непло́дныхъ чре́слъ честно́е прозябе́ніе, святи́телю, слы́ша, кто́ не удиви́тся, ро́ждшуся бо тебѣ́, свя́те? Вои́стину ди́вная о тебѣ́ яви́ Госпо́дь: тре́мъ бо часо́мъ неукло́нно тебѣ́ стоя́щу на земли́, идѣ́же хотя́ше омы́тися, чу́дне Нико́лае.

Богоро́диченъ: Непло́дныхъ ложе́снъ рожде́ніе, Пресвята́я Влады́чице, но ро́ждьши на́мъ Христа́, Плода́ Безсме́ртнаго, пита́ющаго вся́ко созда́ніе и смотря́щаго всю́ тва́рь, Богороди́тельнице.

Сѣда́ленъ по 3-й пѣ́сни, гла́съ 5:

О, блаже́нная версто́ и благослове́нное супру́жество прекра́снаго душе́ю Ѳеофа́на и боголюби́выя Но́нны! Боже́ственнымъ бо жела́ніемъ совоку́плени бы́ста, и израсти́вша на́мъ прекра́снаго плода́, чу́днаго Никола́я, не то́кмо бо я́ко цвѣ́тъ шипка́, или́ кри́на при исхожде́ніи воды́, или́ сте́бло Лива́ново во дни́ жа́твы, но и́стиннаго плода́ рѣку́, отца́ си́рымъ и вдови́цамъ засту́пника, бога́тство ни́щимъ и боля́щимъ здра́віе и утѣше́ніе, и су́щимъ въ бога́тствѣ окормле́ніе, ста́рости подпо́ръ и ю́ности обучи́теля, благоче́стія окорми́теля, еретико́мъ же и бѣсо́мъ губи́теля. Къ нему́же мы́ ны́нѣ возопіе́мъ: о́тче святи́телю Нико́лае, моли́ спасти́ся пою́щимъ тя́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Блаже́нна ложесна́ твоя́, Богороди́тельнице Дѣ́во, я́ко ши́рши небе́съ я́вльшася, сло́вомъ бо Соста́вльшаго тва́рь во утро́бѣ Свое́й безсѣ́менно имѣ́ла еси́, и во объя́тіихъ Свои́хъ нетру́дно носи́ла еси́, тѣ́мъ мо́лимъ Тя́, Всеблаже́нная, е́же моли́ти отъ Тебе́ рожде́ннаго Христа́, Бо́га на́шего, во е́же спасти́ся пою́щимъ Тя́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Покры́ла е́сть небеса́ добродѣ́тель Твоя́, Христе́, изъ Киво́та бо проше́дъ святы́ни, Твоея́ Нетлѣ́нныя Ма́тере, въ хра́мѣ Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нецъ руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́нія.

Покры́ла е́сть я́ко о́блакъ любы́ твоя́ и благода́ть твоя́, ю́же и́маши отъ Бо́га, святи́телю Нико́лае, всѣ́хъ призыва́ющихъ и́мя твое́ свято́е, всю́ду бо неоску́дно подава́еши и коего́ждо проше́нія исполня́еши. Пріиди́ и ны́нѣ посреди́ на́съ неви́димо и посѣти́ на́съ, озло́бленныхъ грѣхми́, любо́вію пра́зднующихъ пречестно́е твое́ рождество́.

Пра́зднуется и украша́ется рождество́мъ твои́мъ, святи́телю, я́ко мони́сты Це́рковь Христо́ва, и невѣ́стски свѣ́тло одѣва́ется и красу́ется, веселя́ся и вопія́ ра́достно, глаго́ля: пріиди́те и ви́дите жела́емаго мно́ю небе́снаго граждани́на и служи́теля Христо́ва, дне́сь ро́ждшася отъ благовѣ́рну роди́телю.

Па́мять рождества́ твоего́, о́тче святи́телю, всѣ́мъ человѣ́комъ бы́сть весе́ліе. Покры́й на́съ, о́тче всече́стне, призыва́ющихъ тя́ съ вѣ́рою и пра́зднующихъ че́стно торжество́ пра́здника твоего́, святи́телю Нико́лае.

Похваля́ему бо пра́веднику возвеселя́тся лю́діе, я́коже рече́ писа́ніе. Дне́сь ны́нѣ мы́, грѣ́шніи, въ рождествѣ́ твое́мъ, о́тче Нико́лае, ра́дуемся и весели́мся духо́внѣ, Христа́ сла́вяще, и́же тебѣ́ такову́ю благода́ть дарова́вшаго, я́ко Того́ хвале́нія испо́лнь земля́.

Богоро́диченъ: Пресвята́я Богоневѣ́сто, ро́ждшая Христа́, Прави́теля и Содѣ́теля всѣ́мъ, немощству́ющую ду́шу мою́ исцѣли́ и наста́ви мя́ на дѣя́нія блага́я, да всегда́ сла́влю Тя́ Преблагослове́нную.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: На земли́ Неви́димый яви́лся еси́ и человѣ́комъ во́лею сожи́лъ еси́, Непостижи́мый, и, къ Тебѣ́ у́тренююще, воспѣва́емъ Тя́, Человѣколю́бче.

На земли́, о́тче святи́телю, яви́ся вѣ́рнымъ твое́ свято́е рождество́, вои́стину любе́зное торжество́, я́коже бо лива́нъ въ кади́льницѣ или́ я́ко ма́слина износя́щи пло́дъ, та́ко на́мъ па́мять рождества́ твоего́, о́тче милосе́рде Нико́лае.

На земли́ дне́сь ны́нѣ, святи́телю, позна́нъ бы́сть, и я́ко отъ Бо́га позна́нъ бы́лъ еси́: просла́ви бо тя́ Госпо́дь въ рождествѣ́ твое́мъ, и́бо стоя́ніемъ честны́хъ но́гъ твои́хъ, явля́я хотя́щее бы́ти на тебѣ́ дарова́ніе.

На земли́ ны́нѣ Це́рковь правосла́вныхъ весели́тся, святи́телю Нико́лае, и лику́етъ съ ча́ды свои́ми въ па́мяти рождества́ твоего́, милосе́рде, и, вопія́, глаго́летъ: уясни́ся ны́нѣ добро́та прекра́сно и никогда́ же уга́снетъ.

Богоро́диченъ: На зе́млю во чре́во Твое́, Чи́стая, я́ко до́ждь на руно́ сни́де Госпо́дь и Бо́гъ на́шъ, и отъ Твои́хъ пречи́стыхъ дѣви́ческихъ крове́й пло́ть пріе́мь и чудодѣ́йствова, и пострада́, и взы́де на небеса́, съ Собо́ю возвыша́я пра́отца.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Глубина́ страсте́й воста́ на мя́ и бу́ря проти́вныхъ вѣ́тровъ, но́, предвари́въ, мя Ты́ спаси́, Спа́се, и изба́ви отъ тли́, я́ко спа́слъ еси́ отъ звѣ́ря проро́ка.

Глубина́ страсте́й воста́ на ны́ и бу́ря проти́вныхъ вѣ́тровъ, но́, предвари́въ на́съ, о́тче святи́телю, и разори́ сопротиволежа́щій на на́съ совѣ́тъ лука́ваго, и лука́выхъ человѣ́къ стремле́нія, хва́лящихся о зло́бѣ свое́й, спаси́ ны отъ ни́хъ, милосе́рде Николае.

Глубинѣ́ бога́тства Бо́жія диви́тися су́ть до́лжно, дѣла́ же Бо́жіи сла́вити зѣло́ е́сть лѣ́по, па́мяти же святы́хъ чти́ти велми́ е́сть поле́зно. Почти́мъ у́бо и мы́, бра́тіе, и возлю́бимъ возлю́бленнаго Бо́гомъ святи́теля Никола́я, ка́ко во святѣ́мъ младе́нствѣ его́ ди́вная о не́мъ показа́ Бо́гъ. Пита́ше бо ся́, но не та́ко, я́коже обы́чай дѣ́темъ: въ сре́ду же и пято́къ еди́ною каса́шеся, и то́ къ ве́черу, отъ лѣ́ваго же сосца́ отню́дъ не сса́ше, прозна́менуя десно́е житія́ его́.

Глубино́ю му́дрости помышля́яй о всѣ́хъ Госпо́дь, пре́жде проти́вныхъ вѣ́тровъ тишину́ уготовля́етъ, на Аріевъ у́бо пле́велъ о́гнь вжига́етъ, сего́ ди́внаго рѣку́ и пресла́внаго святи́теля Никола́я рождество́ явля́етъ, по рече́нному отъ апо́стола Па́вла: его́же предувѣ́де Бо́гъ, сего́ и предъизбра́, и оправда́, и просла́ви.

Богоро́диченъ: Глубинѣ́ та́инства богорожде́нія Твоего́, кто́ не удиви́тся, Пресвята́я Дѣ́во, Влады́чице? Вѣко́въ бо Творе́цъ всели́ся въ Тя́ и пло́ть отъ Тебе́ пріи́мъ у́мну и слове́сну, вся́ человѣ́ки обожи́.

Конда́къ, гла́съ 3 [4]. Подо́бенъ: Въ Мѵ́рѣхъ, свя́те.

Въ Мѵ́рѣхъ ро́ждься, свя́те Нико́лае, отъ благоро́дна ко́рене, я́ко благопло́дна вѣ́твь прозя́блъ еси́, испо́лнь бо бы́хъ боже́ственныхъ даро́въ, я́ко со́лнце заря́ми ве́сь мíръ чудесы́ просвѣти́лъ еси́, сего́ ра́ди прославля́емъ тя́, я́ко ученика́ и таи́нника Бо́жія благода́ти.

Инъ конда́къ, гла́съ 3:

Яко звѣзда́ пресвѣ́тлая просія́лъ еси́, блаже́нне Нико́лае: посреди́ Ликíи гра́да отъ пра́веднику роди́лся еси́, о́тче, и въ честнѣ́мъ рождествѣ́ твое́мъ чу́дна и сла́вна тя́ показа́ Госпо́дь, и во святѣ́мъ младе́нствѣ твое́мъ ди́вная явле́на бы́ша о тебѣ́. Тро́ицу бо проповѣ́далъ еси́ тре́хъ часо́въ стоя́ніемъ честны́хъ но́гъ твои́хъ на земли́ въ ча́съ рожде́нія твоего́; и отъ сосца́ десна́го пита́шеся, отъ лѣ́ваго же ника́коже; въ сре́ду же и въ пято́къ еди́ною, и то́ во вре́мя вече́рнее, и оттого́, о́тче, позна́нъ бы́лъ еси́ воздержа́нія неле́стное пра́вило, и я́ко и́маши бы́ти ве́лій таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

Икосъ:

Пріиди́те ны́нѣ съ на́ми, бра́тіе, и ку́пно духо́внѣ возвесели́мся во святѣ́мъ торжествѣ́ богоно́снаго отца́ на́шего святи́теля Никола́я, и просла́вимъ пресла́вно ро́ждшагося, и отъ утро́бы освяще́ннаго, и Боже́ственнаго Ду́ха пріи́мшаго, и Святу́ю Тро́ицу въ ча́съ рожде́нія своего́ стоя́ніемъ но́гъ свои́хъ проповѣ́давшаго, и всѣ́хъ человѣ́къ уди́вльшаго, и, хва́ляще свято́е и чу́дное рождество́ его́, любо́вію и пра́востію серде́чною благода́рная къ нему́ си́це рце́мъ: ра́дуйся, отъ ма́тернихъ ложе́снъ Бо́гу возложе́нная и отъ Него́ усвое́нная и освяще́нная главо́, сокруши́вый прокля́тому сатанѣ́ главу́; ра́дуйся, предъизбра́нный и освяще́нный сосу́де и Бо́гу возложе́нный и возлю́бленный; ра́дуйся, царе́мъ правовѣ́рнымъ по́моще и окормле́ніе, и на враги́ побѣ́да и одолѣ́ніе, и правосла́вію утвержде́ніе; ра́дуйся, въ Ду́ха Свята́го облече́нный и на благодѣя́ніе благочести́вымъ пода́нный; ра́дуйся, нечести́выхъ потреби́телю и на стра́хъ и́хъ явле́нный; ра́дуйся, бѣсо́мъ прогони́телю и еретико́мъ обличи́телю; ра́дуйся, я́ко во святѣ́мъ рождествѣ́ твое́мъ ди́венъ всѣ́мъ позна́нный, я́ко и́маши бы́ти вели́кій таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Тріе́ о́троцы въ пещи́, Тро́ицу прообрази́вше, преще́ніе о́гненное попра́ша и, пою́ще, вопія́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Отъ Тро́ицы Бо́га проповѣ́далъ еси́, чу́дне Нико́лае, тѣ́мже и по́чести отъ Него́ вѣне́цъ прія́лъ еси́, блаже́нне, и ны́нѣ въ торжествѣ́ твое́мъ усе́рдно призыва́ющихъ тя́, не забу́ди на́съ, ра́бъ свои́хъ, но свы́ше назира́й, тя́ бо и́мамы крѣ́пка моли́твенника.

Скрижа́ль въ се́рдцы свое́мъ отъ младе́нства, о́тче Нико́лае, стяжа́въ ди́вныхъ добродѣ́телей, напи́санну безсме́ртнымъ пречи́стымъ пе́рстомъ Христа́ Бо́га на́шего; моли́ Его́ о на́съ, во е́же написа́ннымъ на́мъ бы́ти въ кни́зѣ живо́тнѣй, святи́телю о́тче Нико́лае, досточу́дне.

Во святѣ́мъ рождествѣ́ твое́мъ, святи́телю о́тче, Бо́гомъ позна́нъ бы́лъ еси́ и Бо́га позна́лъ еси́, и ве́сь бы́сть Бо́жіе жили́ще, ве́сь яви́ся орга́нъ духо́вный, возглаша́ющь вся́ку добродѣ́тель богодохнове́нныхъ пѣ́ній спасе́нія сказа́нія и добро́ту явля́я небе́снаго Ца́рствія, святи́телю Нико́лае.

Богоро́диченъ: Съ Бо́гомъ Засту́пницу Тя́ стяжа́хомъ, Ты́ бо Бо́жія Ма́ти бы́сть Творца́ и Содѣ́теля. И на́ше воображе́ніе пріе́мша Всенепоро́чная, и сіе́ спа́сша отъ тли́ и сме́рти и сла́вою боже́ственною просла́вльшаго.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ангельми немо́лчно въ вы́шнихъ сла́вимаго Бо́га, небеса́ небе́съ, земля́, и го́ры, и хо́лми, и глубина́, и ве́сь ро́дъ человѣ́ческій, пѣ́сньми Того́, я́ко Созда́теля и Изба́вителя, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Ангели дивя́тся, ви́дяще пресла́вная въ ча́съ рожде́нія твоего́, о́тче Нико́лае; человѣ́цы же ра́дуются, пріе́млюще тя́ я́ко своего́ благодѣ́теля и къ Бо́гу моли́твенника неукло́нна, всѣ́мъ бо яви́лся еси́ ра́дость спасе́нія, милосе́рде Нико́лае.

Кто́ не почуди́тся или́ кто́ не просла́витъ и́мене твоего́, о́тче святи́телю, слы́ша на тебѣ́ вы́ше зако́на есте́ственнаго бы́вшая зна́менія въ рождествѣ́ твое́мъ? И тѣ́мъ яви́ тя Госпо́дь свѣти́льника всему́ мíру; во святѣ́мъ же младе́нствѣ твое́мъ у ма́тернихъ сосе́цъ показа́ тя изря́дна и иску́сна; тѣ́мъ вои́стинну воздержа́нію неле́стный учи́тель яви́лся еси́, свя́тителю Нико́лае.

Вторы́й Предте́ча на земли́ яви́лся еси́ на обличе́ніе беззако́нія, о́тче Нико́лае: о́въ бо обличи́ Ирода беззако́нновавшаго, ты́ же, о́тче, вся́ е́реси дале́че отъ Це́ркве отгна́лъ еси́ и вся́ собла́зны и беззако́нія, я́ко хвра́стія, огне́мъ ре́вности своея́ попали́лъ еси́, вѣ́рныхъ же утверди́лъ еси́, милосе́рде Нико́лае.

Богоро́диченъ: Дивлю́ся, Свята́я Богоневѣ́сто, Влады́чице, та́инству богорожде́нія Твоего́: всѣ́хъ бо Содѣ́тель въ Тя́ всели́ся, и все́ человѣ́ческое естество́ на небеса́ вознесе́; прибѣга́ющихъ подъ кро́въ Тво́й пріими́ и спаси́ ны, Богоблагода́тная Влады́чице.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Благослове́нъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ, воздви́гнувый ро́гъ спасе́нія на́мъ въ дому́ Дави́да, о́трока Своего́, милосе́рдія ра́ди ми́лости, въ ни́хже посѣти́ на́съ Восто́къ съ высоты́ и напра́вилъ ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Благослове́нъ еси́ Бо́же о всѣ́хъ, я́же твори́ши, идѣ́же бо хо́щеши, та́мо побѣжда́ется естества́ чи́нъ, я́коже и ны́нѣ въ рождествѣ́ святи́теля Твоего́ вы́ше зако́на есте́ственнаго вѣ́рнымъ твои́мъ ди́вная и пречу́дная яви́лъ еси́; того́ моли́твами, Христе́, напра́ви на пу́ть ми́ра.

Благослове́нна тя́ Бо́гомъ, всѣ́мъ, о́тче Нико́лае, благослови́ у́бо и мене́, пою́щаго свято́е рождество́ твое́, и рука́ми по́мощи простри́, и приведи́ къ ти́хому приста́нищу покая́нія, я́ко да всегда́ сла́влю тя́, о́тче Нико́лае.

Аще и мно́го беззако́нновахъ а́зъ окая́нный, не отступа́ю наде́жди, покро́ва твоего́, о́тче Нико́лае, всегда́ прибѣга́ю и на тя́ наде́жду мою́ полага́ю. Тѣ́мъ въ ны́нѣшнемъ настоя́щемъ торжествѣ́, во святѣ́мъ твое́мъ рождествѣ́, ра́достно вопію́ ти: ты́ мя, о́тче, изба́ви отъ вся́кія ско́рби, и бѣ́дъ, и печа́лей, ели́ка бо хо́щеши и мо́жеши.

Блаже́нне и богоно́се Нико́лае, ви́ждь тѣсноту́ души́ моея́, ка́ко вра́гъ мо́й подви́же на мя́ бра́нь на вся́къ де́нь и не мо́жетъ истощи́ти ту́ла стре́лъ свои́хъ, но при́сно ураня́етъ мя́ и почи́ти ми́ не дае́тъ. Азъ же изнемого́хъ, но ты́, о́тче, сокруши́ ко́зни его́ моли́твами свои́ми, я́ко да пріе́мъ по́мощь твою́ святу́ю, непреста́нно сла́влю тя́.

Богоро́диченъ: Никто́же прибѣга́яй подъ кро́въ наде́жды Твоея́, Пресвята́я Богоневѣ́сто, то́щъ исхо́дитъ, но вся́къ прося́й пріе́млетъ ско́рую Твою́ по́мощь, ю́же и мнѣ́ пода́ждь, Отрокови́це, пою́щему пресвято́е Твое́ Рождество́.

Свѣти́ленъ:

Вои́стину шле́мъ и ору́жіе на діа́вола непобѣди́мое, ты́ еси́, о́тче Нико́лае, отъ Бо́га явле́нъ еси́. Христіа́номъ же поможе́ніе и утвержде́ніе, іера́рхомъ удобре́ніе, въ бѣда́хъ же притека́ющимъ къ тебѣ́ ско́рая по́мощь и заступле́ніе, святи́телю Госпо́день. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ:

Облаче превы́шшій небе́съ, ра́дуйся, иска́пающій на́мъ ка́плю душеспаси́тельную, Богоро́дице; Ты́, Всеблага́я, пода́ждь отъ Бо́га царе́мъ на́шимъ побѣ́ды на враги́, и междоусо́бія бу́рю утиши́, ели́ка бо хо́щеши, вся́ мо́жеши, я́ко Ма́ти Госпо́дня.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Да́ръ благопрія́тенъ, отъ роди́тельныхъ ру́къ Бо́гу возложе́нный, и отъ Него́ усвое́нный, и на по́льзу вѣ́рнымъ пода́нный, святи́телю Нико́лае, тѣ́мже въ тебѣ́ упоко́ися, благода́ть Пресвята́го Ду́ха, сла́вне, беззло́біемъ возрасти́вши тя́ и му́дростію украси́вши. [Два́жды.]

Дне́сь па́мять рождества́ твоего́, святи́телю о́тче Нико́лае, я́ко со́лнце на́мъ богоно́сно возсія́ лучи́ бога́тыхъ дарова́ній, просвѣща́ющи чту́щихъ тя́ и вѣ́рою блажа́щихъ, мглу́ же лю́тыхъ отгоня́ющи, и проше́нія вѣ́рнымъ исполня́ющи, тѣ́мъ тя́, досточу́дне, почита́емъ.

Боже́ственную благода́ть отъ Бо́га прія́лъ еси́, святи́телю Нико́лае, ю́же пріе́мъ свы́ше, и на́съ назира́й, пра́зднующихъ любо́вію честно́е твое́ рождество́, и пода́ждь отъ Бо́га це́рквамъ единомы́сліе, и царе́мъ на́шимъ побѣ́ды на враги́, и мíру умире́ніе, и земли́ на́шей благопло́діе, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 2:

Отъ ко́рене блага́го благíй прозябе́ пло́дъ, и́же отъ младе́нчества освяще́нный, и я́коже Самуи́лъ въ да́ръ Бо́гу возложе́нный, о́тче святи́телю Нико́лае, Бо́жіею бо благода́тію па́че, не́жели млеко́мъ воспита́нный, тѣ́мъ и на го́ру добродѣ́телей взы́де, преочище́нну ду́шу стяжа́въ, и ра́зумъ имѣ́я при́сно къ Бо́гу, небе́сное бы́сть жили́ще Ду́ха, Христо́ва оби́тель яви́ся. Того́, блаже́нне, моли́ о на́съ, е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И нынѣ, богородиченъ, гласъ тойже:

Яко плодовита маслина, Дѣва [израсти Тебе, Плода Животнаго, плодоносити мірови велію и богатую милость].

Таже славословіе великое, [ектеніи] и отпустъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, Апо́столъ, Ева́нгеліе и прича́стенъ все́ святи́тельское: [Блаже́нна, отъ кано́на пѣ́снь 3 и 6. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Апо́столъ ко Евре́омъ, зача́ло 318. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Примѣчанія:
[1] По списку Вятскаго каѳедральнаго собора начала XVIII в. (Собраніе Библіотеки Россійской Академіи наукъ въ г. С.-Петербургѣ, Вятское собраніе № 66.)
[2] Въ текстѣ ошибочно «гласъ 2» (См. Ирмологій).
[3] Въ текстѣ ошиб. «гласъ 2».

Источникъ: С. Черкасова. Русскія службы Рождеству святителя Николая (Окончаніе). // Журналъ «Альфа и Омега». —М., 2008. — № 2 (52).

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0