Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 20 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́лія въ 27-й де́нь.
Па́мять свята́го великому́ченика и цѣли́теля Пантелеи́мона и святы́хъ равноапо́стольныхъ седмочи́сленныхъ славянобо́лгарскихъ просвѣти́телей Меѳо́дія и Кири́лла, Кли́мента и Нау́ма, Са́ввы, Гора́зда и Ангела́рія.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Седмочи́сленницы сла́вніи,* вы́ бо́лгаромъ воструби́сте* въ Тро́ицѣ Еди́наго Бо́га* и, я́коже седмію́ труба́ми* стѣ́ны Іерихо́на иногда́ падо́ша,* и́долы сокруши́сте, проповѣ́давше Христа́,* Ему́же ны́нѣ моли́теся* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Седмочи́сленницы сла́вніи,* ва́ше дне́сь свѣ́тлое торжество́* благоче́стно соверша́юще,* съ ра́достію ва́съ ублажа́емъ,* Кири́лле и Меѳо́діе,* Кли́менте, Нау́ме со Са́ввою* и Гора́зде со Ангела́ріемъ!* Тѣ́мже Христу́ моли́теся* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бніи седмочи́сленницы, вы́, добродѣ́тели отъ младе́нства обучи́вшеся, орга́ни бы́сте Свята́го Ду́ха и, отъ Него́ ры́барское воспріе́мше худо́жество, болга́ръ улови́сте къ благоче́стію. Тѣ́мже дерзнове́ніе иму́ще ко Го́споду, ми́ръ испроси́те душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми Твои́ми поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Свѣ́томъ добродѣ́телей* болга́ры и далма́ты* седмочи́сленницы сла́вніи,* научи́вше правосла́вно,* къ Боже́ственнѣй вѣ́рѣ приведо́ша.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Учи́тели и сострада́тели,* помо́щники и предста́тели* и небе́сныя ва́съ* стяжа́вше гра́жданы,* досто́йно ны́нѣ ублажа́емъ.

Сти́хъ: Моисе́й и Ааро́нъ во іере́ехъ Его́,* и Самуи́лъ въ призыва́ющихъ и́мя Его́.

Воспѣва́емъ Бо́гови,* да́вшему врачевство́* душа́мъ и тѣлесе́мъ* боже́ственныя седмочи́сленники* и вѣ́ры проповѣ́дники.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице Чи́стая,* Ма́ти Емману́илева,* со апо́столы святы́ми* моли́ спасти́ся* ро́ду христіа́нскому.

[Тропа́рь пи́санъ на вели́цѣй вече́рни.]НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пе́рвыя каѳи́смы, 1-й антифо́нъ: Блаже́нъ му́жъ... На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 8 и пое́мъ стихи́ры свята́го Пантелеи́мона, гла́съ 4. Подо́бенъ: Свы́ше зва́нный...

Иже по достоя́нію* зва́нъ бы́въ Пантелеи́монъ,* егда́ человѣколю́бное* всѣ́мъ просте́рлъ еси́ ду́шъ попече́ніе,* и тѣле́съ исцѣле́ніе показу́я,* тогда́ тезоиме́ннымъ* зва́ніемъ обогати́лся еси́,* добродѣ́тели воздая́ніе* и благоче́стія возме́здіе, му́чениче, обрѣ́тъ,* вѣнцено́сецъ и непобѣди́мь во́инъ я́влься* Христа́ Бо́га на́шего.* Его́же моли́,* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Иже отъ невеще́ственныхъ исто́чникъ Спаси́теля,* Боже́ственныхъ исцѣле́ній* при́сно благода́ть почерпа́я, и бога́тно излива́я,* и подава́я приступа́ющимъ къ тебѣ́, всеблаже́нне,* всѣ́хъ сла́вное твое́ и всесвяще́нное,* и свѣтоно́сное торжество́* вѣ́рно соверша́ющихъ,* благода́тію Боже́ственною си́хъ озари́.* Богоподо́бнымъ пома́занъ именова́ніемъ,* я́вѣ и бла́гостію,* е́йже моли́* всѣ́мъ дарова́тися, пою́щимъ тя́.

Му́ками мно́гими искуси́ся* твоя́ ны́нѣ огнепа́льная любо́вь,* ко е́же су́щему жела́нію,* мо́ремъ и огне́мъ* зави́стно бори́мь.* Тѣ́мже, злонача́льнаго испрове́ргъ,* живоно́сное дѣ́йство Утѣ́шителя* я́вѣ прія́тъ богатода́тельное.* Еюже и жи́ва пресла́вно уме́ршаго,* богому́дре, показа́лъ еси́,* и разли́чная исцѣле́нія* содѣ́лалъ еси́, преблаже́нне.

Ины стихи́ры седмочи́сленниковъ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными.

Кíими похва́льными вѣнцы́* вѣнча́имъ седмочи́сленники сла́вныя?* Раздѣле́нныя тѣлесы́* и совоку́пленныя ду́хомъ,* богоно́сныя побо́рники Тро́ицы,* за про́повѣдь Ева́нгелія пострада́вшія,* свѣти́ла, Далма́цію просвѣти́вшая,* столпы́, Болга́рію утверди́вшія,* и́хже вѣнцы́ сла́вы, я́ко побѣди́тели,* вѣнча́етъ Христо́съ Бо́гъ на́шъ,* имѣ́яй ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Кíими пѣ́сненными цвѣ́ты* увязе́мъ седмочи́сленники сла́вныя?* Равноапо́стольныя дарова́ньми* и единоче́стныя благода́тію,* кра́сная Ду́ха прія́телища,* па́стыри христоподо́бныя вѣ́рою,* учи́тели догма́товъ церко́вныхъ верхо́вныя,* земны́я а́нгелы небе́сною сла́вою,* и́хже почествова́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ,* имѣ́яй ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Кíими пѣ́сненными добро́тами* похва́лимъ седмочи́сленники сла́вныя?* Кири́лла со Меѳо́діемъ,* Кли́мента, Нау́ма со Са́ввою* и Гора́зда со Ангела́ріемъ,* и́же въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Еди́наго Бо́га на́мъ возвѣсти́вшія* и вѣ́ру Правосла́вную утверди́вшія.* Си́хъ бо вои́стинну досто́йно* безсме́ртныя сла́вы вѣнцы́ вѣнча́етъ* Христо́съ Бо́гъ на́шъ,* имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Та́йныя дне́сь Ду́ха трубы́, богоно́сныя отцы́ восхва́лимъ седмосвѣтлоза́рныя, и́же равноапо́стольною му́дростію сла́ву Бо́жію я́сно проповѣ́даша и къ небеси́ на́мъ восхо́дъ показа́ша, изложе́ніемъ писме́нъ бо́лгарская мно́жества обнови́ша и и́доломъ служе́ніе огне́мъ Ду́ха попали́ша. Тѣ́мже воззове́мъ къ ни́мъ, глаго́люще: отцы́ боже́ственніи и равноапо́стольніи, моли́теся ко Го́споду утверди́ти въ Правосла́віи ро́дъ на́шъ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ пе́рвый гла́са:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ. Свѣ́те Ти́хій... Проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На литíи стихи́ры самогла́сны, Пантелеи́мону, гла́съ 5:

Пріиди́те, мучениколю́бцы, единому́дренно вси́ восхва́лимъ страстоте́рпца Христо́ва, по благоче́стіи до́брѣ подви́гшася и по́честію побѣ́дною одѣ́явшася, свѣти́льника вселе́нныя и присносія́ющую звѣзду́ Це́ркве. Тѣ́мже и къ нему́, вопію́ще, рце́мъ: Пантелеи́моне, му́чениче сла́вне, бу́ди на́мъ душа́мъ же и тѣ́ломъ спасе́ніе и покро́въ недви́жимь, моля́ся ко Го́споду о на́съ непреста́нно, во е́же спасти́ на́съ.

Гла́съ 6: Возсія́ дне́сь честна́я па́мять безсре́бреника, вѣ́рныя созыва́ющи на трапе́зу та́йную, и къ торжеству́ пра́зднственному водя́щи празднолю́бныхъ составле́нія, наста́ бо ны́нѣ на́мъ чудодѣ́йственный вра́чь, неду́ги всѣ́мъ исцѣля́яй, Пантелеи́монъ, тве́рдый страда́лецъ, и мо́лится прилѣ́жно Го́сподеви, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Гла́съ 8: Ма́тернее возлюби́въ благоче́стіе, о́тчимъ же безбо́жіемъ возгнуша́вся, Врачу́ ду́шъ во́инъ бы́въ, враче́бнѣ себе́ наказа́лъ еси́ и, Боже́ственною благода́тію во обои́хъ благоиску́сенъ, страсте́й всегуби́тель и ду́шъ вра́чь показа́лся еси́, но, я́коже въ страда́ніихъ тве́рдое, и въ моли́твахъ приснопребыва́тельное стяжа́въ, Пантелеи́моне, му́чениче Христо́въ, прилѣ́жно моли́, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И седмочи́сленникомъ, гла́съ 1:

Пріиди́те, празднолю́бцевъ собо́ри, пѣ́сненное похвале́ніе принесе́мъ дне́сь блаже́ннымъ равноапо́столомъ седмочи́сленнымъ, и́же, высото́ю ра́зума неукло́нно воззрѣ́вше и безвѣ́стную глубину́ прему́дрости Бо́жія ви́дѣвше, богому́дрыми уче́ньми каменосерде́чныя ро́ды бо́лгарскія обогати́ша и мо́лятся о душа́хъ на́шихъ.

Гла́съ 2: Боже́ственными дѣя́ньми тѣлеса́ и ду́ши зако́нно обучи́вше, правосла́вныя возгремѣ́сте догма́ты и, [со] а́нгельскими смѣси́вшеся си́лами, Тріѵпоста́сному Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь непреста́нно воспѣва́ете, къ Нему́же и мы́ вопіе́мъ: Иже въ Тро́ицѣ познава́емый Бо́же, моли́твами седмочи́сленникъ Твои́хъ поми́луй и спаси́ на́съ.

Гла́съ 3: Вели́кая сла́во Це́ркве Христо́вы, седмочи́сленницы сла́вніи, по́двигомъ до́брымъ му́жественно подви́гшеся и тече́ніе про́повѣди сконча́вше, небе́сная селе́нія достиго́сте и, со а́нгелы ра́дующеся, о на́съ всегда́ моли́теся изба́витися душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 4:

Возсія́ша до́брая ва́ша дѣла́, седмочи́сленницы сла́вніи, я́коже со́лнце, на земли́ и на небеси́: безнача́льное бо рождество́ Сы́на и Ду́ха исхожде́ніе отъ Еди́наго Отца́ проповѣ́давше, еретики́ посрами́сте и ко и́стиннѣй вѣ́рѣ Христо́вѣй свирѣ́пыя язы́ки улови́сте. Тѣ́мже моли́теся ко Го́споду дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

При́зри на моле́нія* Твои́хъ ра́бъ, Всенепоро́чная,* утоля́ющи лю́тая на ны́ воста́нія,* вся́кія ско́рби на́съ измѣня́ющи,* Тя́ бо еди́ну тве́рдое и извѣ́стное утвержде́ніе и́мамы,* и Твое́ предста́тельство стяжа́хомъ,* да не постыди́мся, Влады́чице,* Тя́ призыва́ющіи,* потщи́ся на умоле́ніе* Тебѣ́ вѣ́рно вопію́щихъ:* ра́дуйся, Влады́чице, всѣ́хъ по́моще,* ра́досте и покро́ве,* и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, по́стническихъ.

Ра́дуйся, седмочи́сленниковъ ли́че,* Болга́ріи крѣ́пкая забра́ла,* столпи́ Далма́ціи и утвержде́ніе,* Тро́ицы побо́рницы.* Христо́выхъ люде́й упа́сшіи на па́житехъ Боже́ственныхъ догма́тъ* и ересе́й волко́въ дале́че отъ ни́хъ прогна́вшіи,* уми́ свѣтообра́знѣйшіи и прему́дрости пучи́на,* со арха́нгелы ны́нѣ ра́достно водворя́ющеся,* Христа́ умоли́те* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, седмочи́сленниковъ ли́че,* земны́я тве́рди звѣ́зды* и свѣти́ла Трисо́лнечнаго Сія́нія,* зари́ любве́ неистощи́мыя,* Ду́ха Свята́го орга́ни,* благода́ти я́сніи проповѣ́дницы,* благоглаго́ливіи Писа́ній учи́теліе,* зако́на Бо́жія велегла́сніи провозвѣ́стницы,* рая́ досто́йніи жи́теліе* и до́льнихъ къ го́рнему наста́вницы,* Христа́ умоли́те* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Моисе́й и Ааро́нъ во іере́ехъ Его́,* и Саму́илъ въ призыва́ющихъ и́мя Его́.

Ра́дуйся, седмочи́сленниковъ ли́че,* Меѳо́діе и Кири́лле,* Кли́менте и Нау́ме,* Са́вво, Гора́зде и Ангела́ріе,* земнíи а́нгели неботе́чніи,* бо́лгаровъ похвале́ніе и далма́товъ ра́дость,* вра́чеве иску́снѣйшіи,* приснотеку́щія Ду́ха рѣ́ки,* напои́вшіи зе́млю проповѣ́даніемъ,* сосцы́, источа́ющіи неиждива́емо спасе́нія млеко́,* прему́дрости драгоцѣ́ннѣйшая добро́то,* Христа́ умоли́те* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Неботе́чною возше́дше колесни́цею, седмочи́сленницы сла́вніи, добродѣ́телей достиго́сте ве́рхъ воздержа́ніемъ, и, сосу́ди бы́вше Свята́го Ду́ха, чуде́съ показа́ньми каменосерде́чныя язы́ки къ непоро́чнѣй вѣ́рѣ Христо́вѣй улови́сте, и, болѣ́зненныхъ подвиго́въ свои́хъ мзду́ досто́йно пріи́мше, Еде́ма наслѣ́дницы бы́сте и небе́снымъ свесели́теся чинонача́ліемъ. Но моли́теся Спа́су, всѣ́хъ Бо́гу, умири́ти ми́ръ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Безневѣ́стная Дѣ́во,* Яже Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію,* Ма́ти Бо́га Вы́шняго,* Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріими́, Всенепоро́чная,* всѣ́мъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній,* ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млющи,* моли́ спасти́ся всѣ́мъ на́мъ.

Тропа́рь великому́ченика, гла́съ 3:

Страстоте́рпче святы́й и цѣле́бниче Пантелеи́моне,* моли́ ми́лостиваго Бо́га,* да прегрѣше́ній оставле́ніе* пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Тропа́рь седмочи́сленниковъ, гла́съ 1:

Вѣнцы́ хвале́нія увѣнча́имъ седмочи́сленники сла́вныя,* Кири́лла со Меѳо́діемъ, Кли́мента, Нау́ма со Са́ввою* и Гора́зда со Ангела́ріемъ,* я́ко свѣти́ла возсія́вшія* и Тріеди́наго Бо́га на́мъ благовѣсти́вшія,* столпы́ незы́блемыя Це́ркве Бо́лгарскія* и богодухнове́нныя побо́рники сло́ва на́шего,* бѣсо́вское и́доломъ поклоне́ніе упраздни́вшія* и Христу́ Бо́гу моля́щіяся,* Це́рковь на́шу утверди́ти* и душа́мъ на́шимъ дарова́ти* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: тропа́рь великому́ченика, та́же святы́хъ седмочи́сленниковъ и Богоро́дице Дѣ́во.., по еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свята́го Пантелеи́мона, [два́жды]. Сла́ва: святы́хъ седмочи́сленниковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ, 1-го гла́са:

Гавріи́лу вѣща́вшу Тебѣ́, Дѣ́во, ра́дуйся,* со гла́сомъ воплоща́шеся всѣ́хъ Влады́ка* въ Тебѣ́, святѣ́мъ киво́тѣ,* я́коже рече́ пра́ведный Дави́дъ,* яви́лася еси́ ши́ршая небе́съ,* поноси́вши Зижди́теля Твоего́:* сла́ва Все́льшемуся въ Тя́;* сла́ва Проше́дшему изъ Тебе́;* сла́ва Свободи́вшему на́съ* Рождество́мъ Твои́мъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Трубы́ Христо́вы,* седмочи́сленники сла́вныя,* почти́мъ дне́сь, вси́ вѣ́рніи,* Тро́ицу Бо́га на́мъ возвѣсти́вшія,* отъ Отца́ же рожде́ніе и происхожде́ніе,* и извле́кшія на́съ изъ глубины́ невѣ́рствія* къ Правосла́внѣй вѣ́рѣ* Ду́ха благода́тію. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Марíе, честно́е Влады́ки прія́телище,* воскреси́ ны, па́дшія* въ про́пасть лю́таго отча́янія,* и прегрѣше́ній, и скорбе́й,* Ты́ бо еси́ грѣ́шнымъ спасе́ніе,* и по́мощь, и крѣ́пкое предста́тельство* и спаса́еши рабы́ Твоя́.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Седмочи́сленницы сла́вніи,* чуде́съ исто́чницы,* вѣ́рно почита́ющія ва́съ* отъ бѣ́дъ и скорбе́й изба́вите* си́лою Влады́ки Христа́,* я́ко иму́ще къ Нему́ дерзнове́ніе* и предстоя́ще при́сно съ го́рними си́лами. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ско́ро предвари́,* пре́жде да́же не порабо́тимся враго́мъ,* ху́лящимъ Тя́ и претя́щимъ на́мъ,* Христе́ Бо́же на́шъ.* Погуби́ Кресто́мъ Твои́мъ борю́щія на́съ,* да разумѣ́ютъ, ка́ко мо́жетъ* Правосла́вныхъ вѣ́ра,* моли́твами Богоро́дицы,* Еди́не Человѣколю́бче.

На поліеле́и велича́ніе:

Велича́емъ ва́съ, святíи равноапо́столи седмочи́сленніи, вся́ слове́нскія страны́ уче́ньми свои́ми просвѣти́вшіи и ко Христу́ приве́дшіи.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрость и Сло́во.

Научи́вше ро́ды бо́лгарскія благоче́стію* и проповѣ́давше вѣ́ру и́стинную,* боже́ственнымъ креще́ніемъ приведо́сте къ Бо́гу, всеблаже́нніи.* Тріязы́ческую е́ресь прему́дренно побѣди́сте,* немощству́ющихъ стра́сти исцѣля́ете* и сло́вомъ ду́хи прогоня́ете,* преподо́бніи Тро́ицы побо́рницы.* Моли́теся ко Го́споду прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти* пра́зднующимъ честну́ю ва́шу па́мять. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Небе́сную две́рь и киво́тъ,* всесвяту́ю го́ру,* свѣтоза́рный о́блакъ воспои́мъ,* небе́сную лѣ́ствицу, слове́сный ра́й,* Евино избавле́ніе,* вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,* я́ко спасе́ніе въ Не́й содѣ́лася мíрови* и оставле́ніе дре́внихъ согрѣше́ній.* Сего́ ра́ди вопіе́мъ Ей́:* моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га* прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти* покланя́ющимся пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 51: Слу́шаяй ва́съ, Мене́ слу́шаетъ... я́ко та́ко бы́сть благоволе́ніе предъ Тобо́ю.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра самогла́сна, гла́съ 6:

Излія́ся благода́ть во устна́хъ ва́шихъ, преподо́бніи отцы́, и бы́сте па́стыріе Христо́вы Це́ркве, уча́ще слове́сныя о́вцы вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную во Еди́номъ Божествѣ́.

Кано́нъ свята́го великому́ченика Пантелеи́мона, творе́ніе Ѳеофа́ново, его́же краегране́сіе: Пантелеи́мона, изря́днаго му́ченика, пою́. Гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во глубинѣ́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грѣ́хъ потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Присту́пль усе́рдно ко Христу́, пре́жде сконча́нія е́же о Христѣ́, мертвеца́ пе́рвѣе воздви́глъ еси́. Ны́нѣ же мя́, пребога́те, умерщвле́на грѣхо́внымъ угрызе́ніемъ, твои́ми моли́твами, о Пантелеи́моне, оживотвори́.

Возсія́, я́коже звѣзда́, нося́ во ю́ности ста́ростный и богому́дрый ра́зумъ, добро́тою же тѣ́ла благолѣ́піе души́ стяжа́въ, Препросла́вленному Сло́ву яви́лся еси́ прекра́сенъ.

Умертви́вся мíру, и во Христа́, блаже́нне, одѣ́явся ба́нею креще́нія, бы́лъ еси́ богоно́сенъ орга́нъ, и прія́телище дѣ́йства Ду́ху, всѣ́мъ угожда́я, всѣ́хъ уврачу́я неду́ги.

Прему́дрость сестру́ себѣ́ притвори́въ, и прича́стникъ жи́зни ведо́мь, отъ нея́ почти́лся еси́ и вѣнце́мъ дарова́ній украси́лся еси́, Боже́ственныя зари́, блаже́нне, облиста́я свѣ́тлостію.

Богоро́диченъ: Благослове́нми, Пресвята́я Чи́стая, естество́, уда́лено преслуша́ніемъ бы́вшее отъ Зижди́теля, Христа́ ро́ждши, вѣнча́ла еси́, и тлѣ́нія свободи́ла еси́. Тѣ́мже, ра́дующеся, вси́ вѣ́рніи Тя́ ублажа́емъ.

Инъ кано́нъ святы́хъ седмочи́сленниковъ, его́же краегране́сіе: Седмочи́сленники, Григо́рій, воспою́. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припѣ́въ: Святíи седмочи́сленницы, моли́те Бо́га о на́съ.

Свѣти́ла боже́ственная мы́сленныя тве́рди, седмочи́сленницы пресвѣ́тліи, богоразу́мія свѣ́томъ озари́те омраче́нный мо́й у́мъ, я́ко да пѣ́сни ва́мъ воспою́, ра́дуяся.

Еже Твои́мъ стопа́мъ послѣ́довати седмочи́сленницы вожделѣ́вше, на́съ ра́ди [кре́стъ и сме́рть претерпѣ́вшаго Христа́, Твоего́ ра́ди] раче́нія пло́ть умертви́ша со страстьми́ и похотьми́.

До́ждь седмода́рнаго Утѣ́шителева благоволе́нія въ вы́шнихъ сѣдя́й Оте́цъ ва́мъ свы́ше ороси́, я́коже Иса́ія глаго́лаше дре́вле, воспочива́ющу въ ва́съ Христу́, седмочи́сленницы блаже́нніи.

Богоро́диченъ: Ма́тере кромѣ́ пре́жде вѣ́къ Ражда́ющагося зача́ла еси́, Пречи́стая, и родила́ еси́ безъ Отца́ кромѣ́ преложе́нія или́ смѣше́нія, и ста́ла еси́ свѣ́тло укра́шена, я́ко Невѣ́ста Непоро́чная Вседержи́телю.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Процвѣла́ е́сть пусты́ня, я́ко кри́нъ, Го́споди, язы́ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствіемъ Твои́мъ, въ не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Словеса́ Ду́ха услы́шавъ, бы́лъ еси́ я́ко земля́ до́брая и благопло́дная, пріе́мый сѣ́мя многоцѣ́нно, и роди́вый, треблаже́нне, спасе́ніе душа́мъ.

Умертви́лъ еси́ мудрова́ніе зміи́на угрызе́нія, и ду́шу оживи́лъ еси́, богодухнове́нно возроди́вся и Царю́ всѣ́хъ предстоя́.

Посрами́лъ еси́ безбо́жное мучи́телей повелѣ́ніе, и ко Христу́ прите́клъ еси́, вмѣ́сто всѣ́хъ Сего́ стяжа́въ, и бы́лъ еси́, богому́дре, вели́кій купе́цъ.

Ма́тере твоея́ благоче́стіе возлю́бль, сла́вне, о́тчее же возненави́дѣлъ еси́ безбо́жіе многомяте́жное, я́ко имѣ́я ра́зумъ, лу́чшее избра́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Нося́й Боже́ственнымъ манове́ніемъ всю́ тва́рь Госпо́дь, на руку́ но́сится Твое́ю, Дѣ́во. Его́же ны́нѣ моли́, изба́вити отъ бѣ́дъ пою́щія Тя́.

Инъ.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Огненная крѣ́пость ересе́й и тріязы́чества угасе́, бо́лгарскую бо всю́ зе́млю погрузи́ша въ ба́ню креще́нія седмочи́сленницы святíи.

Чинонача́ліе церко́вное почита́юще, седмочи́сленницы въ Ри́мъ достиго́ша, кни́ги слове́нскія утверди́ша и про́повѣдію зако́на Бо́жія ро́ды бо́лгарскія къ Правосла́внѣй вѣ́рѣ приведо́ша.

Истинно благохва́лимъ равноапо́столы Твоя́, Христе́: Меѳо́дія и Кири́лла, Кли́мента и Нау́ма, Са́вву, Гора́зда и Ангела́рія, а́нгеловъ совсе́льники.

Богоро́диченъ: Свя́то во святы́хъ Почива́ющаго, безсме́ртія Хода́тая, родила́ еси́, Богоро́дице, я́коже ви́дѣна была́ еси́ ни́ва неора́нная, всѣ́мъ причаща́ющимся кла́съ живо́тный прозя́бшая.

Конда́къ великому́ченика Пантелеи́мона, гла́съ 5-й:

Подража́тель сы́й Ми́лостиваго,* и исцѣле́ній благода́ть отъ Него́ пріе́мъ,* страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,* моли́твами Твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцѣли́,* отгоня́ при́сно борца́ собла́зны отъ вопію́щихъ вѣ́рно:* спаси́ ны, Го́споди.

Икосъ:

Безсре́бренника па́мять, до́бляго страда́льца, вѣ́рнаго цѣле́бника, благоче́стно воспое́мъ, христолю́бцы, да пріи́мемъ ми́лость, па́че же оскве́рншіи, я́коже и а́зъ, своя́ хра́мы: душа́мъ бо и тѣ́ломъ, возлю́бленніи, исцѣле́нія подава́етъ. Потщи́мся у́бо, вѣ́рная бра́тія, въ сердца́хъ на́шихъ имѣ́ти его́ крѣ́пость, избавля́юща отъ ле́сти вопію́щія: спаси́ ны, Го́споди.

Сѣда́ленъ великому́ченика, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

До́бляго страда́льца восхва́лимъ* благоче́стія Христо́ва свѣ́тло* Пантелеи́мона, вѣ́рніи,* псалмы́ и пѣ́нми и пѣ́сньми духо́вными,* и́мже мучи́тельство неви́димаго врага́* си́лою Боже́ственною попра́ся,* и неду́говъ исцѣле́ніе* бога́тно отъ Го́спода дарова́ся,* творя́щимъ вѣ́рно Боже́ственный* и честны́й пра́здникъ его́.

Сла́ва, седмочи́сленниковъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Да пра́зднуетъ дне́сь* Це́рковь Бо́лгарская* честно́е торжество́* седмочи́сленниковъ честны́хъ и равноапо́стольныхъ,* и́бо тíи утверди́ша Болга́рію* боже́ственными свои́ми догма́ты.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Предста́тельство необори́мое скорбя́щихъ* и те́плое заступле́ніе на Тя́ упова́ющихъ,* отъ бѣ́дъ мя́ изба́ви,* Ты́ бо еси́ всѣ́хъ* покро́въ и по́мощь.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Прише́лъ еси́ отъ Дѣ́вы, не хода́тай, ни а́нгелъ, но Са́мъ, Го́споди, вопло́щся, и спа́слъ еси́ всего́ мя человѣ́ка. Тѣ́мъ зову́ Ти́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Послѣ́дуя Влады́цѣ любо́вію, расточи́лъ еси́ бога́тство ни́щимъ, себе́ обнажа́я къ страда́нію, е́же и проше́лъ еси́, вѣ́чныя наде́жды прови́дѣвъ.

Хвале́нія Бо́гу же́ртву прине́слъ еси́, я́вѣ возгнуша́вся и́дольскихъ тре́бъ, все́ же шата́ніе нечести́выхъ, страстоте́рпче, попра́лъ еси́.

Снѣда́емымъ за́вистію, и гнѣ́вомъ борю́щимъ, непобори́мую си́лу си́мъ предста́вилъ еси́, му́чениче, и побѣди́лъ еси́ злочести́вое томле́ніе вооружи́вся.

Иже ста́рца Симео́на рука́ми Держи́мый, ста́рца тя́ глаго́лы, Пантелеи́моне, улови́ къ Боже́ственному разумѣ́нію, и ко мно́гихъ спасе́нію и избавле́нію.

Богоро́диченъ: Юныя и дѣ́вы во слѣ́дъ Тебе́ потеко́ша, Дѣ́ву и Отрокови́цу Тя́ и Ма́терь зря́ще. Еди́на бо обоя́ во еди́но собрала́ еси́, несказа́нно Богоневѣ́сто.

Инъ.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Лю́демъ слове́нскимъ въ Тро́ицѣ проповѣ́дасте Бо́га, Испусти́теля Ду́ха и Роди́теля Сы́на Соверше́ннаго, рече́ніемъ послѣ́дующе проро́ческимъ и стопа́мъ апо́стольскимъ, богому́дріи.

Ева́нгельски сла́ву Бо́жію ви́дѣти жела́юще, чистоту́ се́рдца соблюдо́сте, та́же ско́рби претерпѣ́сте мно́гія, гоненія же и ра́ны мужему́дренно и поноше́нія зла́я за вѣ́ру Христо́ву, укрѣпля́еми Ду́хомъ.

Богоро́диченъ: Непреста́нно о на́съ Бо́гу предстоя́щую Марíю Пречи́стую, пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, пѣ́сньми благопохва́лимъ, я́ко безъ сравне́нія превы́шши серафи́мъ и человѣ́къ су́щи Хода́таица Непосты́дная.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣще́ніе во тмѣ́ лежа́щихъ, спасе́ніе отча́янныхъ, Христе́ Спа́се мо́й, къ Тебѣ́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвѣти́ мя сія́ніемъ Твои́мъ, ино́го бо ра́звѣ Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Ра́достно по́двиги подъя́лъ еси́ муче́нія, огражде́нъ си́лою Боже́ственною и терпѣ́ніемъ, тве́рдо муче́нія подъе́мля, ра́дуяся вопія́лъ еси́: ино́го бо ра́звѣ Тебе́ Бо́га не зна́емъ.

На по́двигъ борьбы́ вступи́въ, блаже́нне, Боже́ственною си́лою превозмо́глъ еси́ безбо́жныхъ нечести́вое тира́нство и неи́стовство идолослуже́нія, обле́кшись во Христа́, Судію́ и Вѣнча́теля по́двиговъ.

Юношеско ты́ противле́ніе имѣ́я, и тве́рдостію души́ возставле́ніе стяжа́въ, вся́ку я́зву до́блественнѣ претерпѣ́лъ еси́, и му́жескимъ, блаже́нне, умо́мъ, благода́тію Боже́ственнаго Креста́ укрѣпля́емь.

Несогла́сное отри́ну вѣща́ніе заблу́ждшихъ, небе́снымъ уче́ніемъ, страда́лецъ и мно́гимъ спасе́нію пресла́вну бы́сть вино́вникъ, Твои́мъ дѣ́йствомъ, Христе́ укрѣпля́емь.

Богоро́диченъ: Рече́нія прему́дрыхъ и гада́нія вся́, Препросла́вленая, и проро́къ прорече́нія, Тя́ прообража́ху, проявле́нно напослѣ́докъ бы́ти Бо́жію Роди́телницу, ины́я бо ра́звѣ Тебе́ чи́стыя не зна́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Немо́лчное вѣща́ніе ва́ше во всю́ зе́млю протече́, седмочи́сленницы, и глаго́ли богому́дріи про́повѣди ва́шея въ концы́ сѣ́вера, и́миже и спасо́шася вѣ́ровавшіи въ Тро́ицу Несозда́нную.

Иже Авраа́му обѣща́ да́ти его́ въ благослове́ніе язы́комъ, То́йже Госпо́дь ро́ду бо́лгарскому ва́съ даде́ во благослове́ніе; тѣ́мже возме́здіе прія́сте и въ ра́дость внидо́сте Го́спода ва́шего.

Къ бо́лгаромъ по́слани бы́вше, возвѣсти́сте и́мъ Тро́ицу Несозда́нную Божества́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, е́реси же вся́ всеконе́чно упраздни́сте и волко́въ и́хъ дале́че прогна́сте.

Богоро́диченъ: Иже въ вы́шнихъ влады́чествующаго Богочеловѣ́ка, Сы́на Твоего́, Пречи́стая, на земли́ воспѣва́етъ естество́ человѣ́ческое, свы́ше же арха́нгели и а́нгели сла́вятъ рождество́ Твое́ неизрече́нное.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валя́яся, неизслѣ́дную милосе́рдія Твоего́ призыва́ю бе́здну: отъ тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Идолы ле́стныя оплева́лъ еси́, и возноси́мую пре́лесть упраздни́лъ еси́, чудодѣ́йствуя ди́вная, и творя́ исцѣле́нія, богому́дре.

Вѣне́чникъ показа́лся еси́, всеизря́дне, сквозѣ́ бо о́гнь ты́ проше́лъ еси́ и во́ду, и на колеси́ протяза́емь, пресла́вно погуби́лъ еси́ безу́мныя.

Мучи́телей суровство́ низложи́въ, неудо́бь носи́мая біе́нія тѣле́сная душе́вною крѣ́постію, пострада́лъ еси́, богому́дре, благода́тію.

Богоро́диченъ: Содержа́й концы́ земли́ я́ко Бо́гъ, Твои́ми рука́ми, Чи́стая, держи́тся, описа́ніемъ тѣ́ла, Иже Боже́ственнымъ зра́комъ неопи́санный.

Инъ.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Гобзу́ющая благода́ть святы́хъ седмочи́сленниковъ да кропи́тъ свы́ше дне́сь чудеса́, я́ко да насы́тятся всего́ мíра собра́нія, воспѣва́ющая любо́вію си́хъ пѣ́сньми.

Равноапо́стольски вмѣни́ли есте́ вся́ мимотеку́щая я́ко уме́ты, ли́че седмочи́сленниковъ, и возлюби́ли есте́ нетлѣ́нная Боже́ственная; вѣ́чнаго же Христа́ просла́вивше, вѣ́чную сла́ву улучи́ли есте́.

Извѣ́стно позна́въ Госпо́дь по́ты ва́ша за вѣ́ру, богому́дріи, перворожде́нныхъ селе́ніе ны́нѣ дарова́ ва́мъ, просла́вленнымъ.

Богоро́диченъ: Грѣха́ идолобѣ́сія спасе́ ро́дъ человѣ́ческій Бо́жіе Сло́во, Богоро́дице, и́же на Тя́ съ высоты́ прини́че рождество́мъ Свои́мъ, Всенепоро́чная.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся на Кре́стъ.

Непобѣди́ми въ по́стничествѣ я́вльшеся,* ко́зни неви́димыхъ враго́въ Боже́ственною си́лою побѣди́сте;* мно́жества же научи́вше* непросвѣще́нныхъ болга́ръ* Правосла́внѣй вѣ́рѣ,* воспрія́сте вѣнцы́.* О на́съ моли́теся Христу́, седмочи́сленницы,* да́ти прегрѣше́ній оставле́ніе.

Икосъ:

Въ по́стничествѣ возсія́вшія благоче́стія проповѣ́дники, и́стинныя столпы́ и основа́нія Це́ркве, трубы́ боже́ственныя Христо́выхъ догма́тъ, и́же е́реси огне́мъ Ду́ха попали́ша и Правосла́вную вѣ́ру я́сно возвѣсти́ша, богоно́сныя седмочи́сленники, пріиди́те, вѣ́рніи, благопохва́лимъ, сíи бо изложе́ніемъ писме́нъ бо́лгарскія ро́ды отъ ди́вія ма́слины въ до́брую присади́вше, всѣ́хъ къ непоро́чнѣй вѣ́рѣ боже́ственнымъ креще́ніемъ приведо́ша. Тѣ́мже къ ни́мъ возопіи́мъ: отцы́ боже́ственнѣйшіи и равноапо́стольніи, о на́съ моли́теся Христу́, седмочи́сленницы, да́ти прегрѣше́ній оставле́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Тѣ́лу злато́му прему́дрыя дѣ́ти не послужи́ша, и въ пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги и́хъ обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша и ороси́ я́ а́нгелъ: услы́шася уже́ у́стъ ва́шихъ моли́тва.

Зако́нно стражда́, и побѣди́въ врага́, приста́нище благоути́шно су́щимъ въ мо́ри, сла́вне, обурева́емымъ бы́лъ еси́, свѣ́тъ же су́щимъ во тмѣ́ житія́, и пѣ́ти научи́лъ еси́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Блаже́нъ еси́ и добро́ тебѣ́ е́сть ны́нѣ, преблаже́нне, воспріи́мшему пребога́тную и блаже́нную наде́жду твою́, угото́ванную вѣ́рою Го́сподеви зову́щимъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Святы́хъ ду́шы, и пра́ведныхъ ли́цы, и безпло́тныхъ чи́ни а́нгельстіи прія́ша, слико́вника тя́, блаже́нне, мече́мъ бо усѣ́ченъ бы́въ во главу́, пое́ши ра́дуяся: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Ору́жіе е́же пре́жде дре́ва живо́тнаго, на́съ отлучи́вшее, ны́нѣ обраща́емо пріе́млетъ, зна́менавшіяся Кро́вію, изъ ре́бръ Сы́на Твоего́ изше́дшею, Пренепоро́чная. Благослове́на еси́, Бо́га пло́тію ро́ждшая.

Инъ.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Оте́чески витíйствующе та́инства Ду́ха язы́ку слове́нскому седмочи́сленницы, и въ темни́цу всажде́ни бы́вше, и отъ у́зъ изба́вившеся, въ ра́дости поя́ху: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Ра́зума вы́шняго уче́ньми цѣли́тели человѣ́комъ яви́стеся на земли́, ны́нѣ же, зерца́ломъ разрѣ́шшимся, Всецарю́ пое́те непреста́нно: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Иско́нный Трисо́лнечный Свѣ́те Несозда́нный, Тро́ице Пребоже́ственная, Отче, Сы́не и Боже́ственный Ду́ше, уще́дри ны́ моле́ніи седмочи́сленниковъ, пою́щихъ: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: И селе́ніе одушевле́нное, Невѣ́сто Всенепоро́чная, и пала́та кра́сная, и престо́лъ златозра́чный показа́лася еси́ Зижди́теля, Ему́же вопіе́мъ: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пе́щь о́гненную ко отроко́мъ евре́йскимъ снизше́дшаго и пла́мень въ ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дѣла́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Благопрія́тное твоея́ хи́трости, душе́вное ослѣпле́ніе о́тчее исцѣля́етъ, подаю́щее свѣ́тъ вѣ́рою, преблаже́нне, притека́ющимъ, и ко Спа́су Христу́ наставля́ющи.

За Христа́ закла́нъ бы́въ, къ вѣ́чнѣй жи́зни премину́лъ еси́, и богозва́ненъ яви́лся еси́, именова́ніемъ Бо́жіимъ, богому́дре. Тѣ́мъ почита́емъ тя́, и превозно́симъ Христа́ во вѣ́ки.

Витíйское отложи́въ лю́тое му́дрыхъ глумле́ніе, Христо́вымъ призыва́ніемъ, болѣ́зненыхъ страсте́й коре́нія посѣка́еши, исцѣля́я превознося́щія Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Безсме́ртія зарю́ вѣ́мы исто́чника Тя́, Богоро́дице, я́ко ро́ждшую Сло́ва безсме́ртнаго Отца́, всѣ́хъ сме́рти избавля́ющаго, превознося́щихъ Его́ во вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Вся́каго озлобле́нія избавля́я и вѣ́чнаго муче́нія моли́твами седмочи́сленниковъ, уще́дри на́съ, Безнача́льная Тро́ице, и Еде́ма сподо́би пою́щія: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Озари́ ва́съ Боже́ственными отраже́ніи равносла́вный свѣ́тъ Безвино́внаго, и нра́вы апо́стольскими снабде́, и ва́ми вселе́нную воздви́же пѣ́ти: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Спасе́ніе человѣ́комъ Тобо́ю ны́нѣ вои́стинну прибли́жися, Чи́стая. Изба́ви у́бо мя́ согрѣше́ній, подъ кро́въ Тво́й прибѣга́ющаго и те́плѣ пою́щаго: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безнача́льна Роди́теля Сы́нъ, Бо́гъ и Госпо́дь, вопло́щся отъ Дѣ́вы, на́мъ яви́ся, омраче́нная просвѣти́ти, собра́ти расточе́нная. Тѣ́мъ Всепѣ́тую Богоро́дицу велича́емъ.

Преста́вился еси́, ра́дуяся, къ жела́нію коне́чному, идѣ́же всели́вся, преблаже́нне, блаже́нный коне́цъ прія́ти вои́стинну сподо́бился еси́, сы́й со Влады́кою твои́мъ во вѣ́ки безконе́чныя.

Жела́ніе получи́лъ еси́, и любве́ твоея́ исполне́ніе, ка́плющей еще́ те́плѣй кро́ви, за Христа́ излія́вшейся, отъ Него́же, ра́дуяся, прія́лъ еси́ вѣнцы́ по́двиговъ твои́хъ.

Льво́въ уста́, и звѣре́й зія́нія, я́коже Даніи́лъ дре́вле, ты́ обузда́лъ еси́, вѣ́сть бо стыдѣ́тися, му́чениче, добродѣ́тели и безслове́сное естество́. Тѣ́мже тя́, пресла́вне, соше́дшеся ублажа́емъ.

Бога́тную бла́гость тебѣ́ Христо́съ да́руетъ, сокро́вище исцѣле́ній на́мъ да́руя, и всеми́лостива изволе́ніемъ тя́ пода́въ вся́кому скорбя́щему, и приста́нище ти́хое, и предста́теля, и защи́тителя.

Богоро́диченъ: Яко руно́, Всенепоро́чная, до́ждь небе́сный во утро́бѣ заче́нши, на́мъ родила́ еси́, тишину́ даю́щаго, я́ко Бо́га Того́ пою́щимъ и Тя́, Всепѣ́тую Богоро́дицу проповѣ́дающимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Прія́телища Ду́ха, Сло́ва же проповѣ́дницы и Отца́ зерца́ла, седмочи́сленницы сла́вніи, боже́ственною ра́достію ны́нѣ со а́нгелы весели́теся, вы́шнему престо́лу предстоя́ще.

Отцы́ седмочи́сленніи, Меѳо́діе и Кири́лле, Кли́менте и Нау́ме, Са́вво, Гора́зде и Ангела́ріе, непреста́нно о на́съ моли́теся ко Го́споду да́ти на́мъ мно́гихъ согрѣше́ній проще́ніе и Ца́рствія го́рняго наслѣ́діе.

Богоро́диченъ: Юнице Чи́стая, Ма́ти Бо́жія, разрѣши́ ны́ отъ у́зъ страсте́й, утоли́ грѣхо́въ смуще́ніе, отжени́ собла́зны лука́ваго, покори́ благочести́вымъ порожде́нія нечести́вая моли́твами Твои́ми.

Свѣти́ленъ великому́ченика. Подо́бенъ: Ученико́мъ зря́щимъ.

Ми́лостивую твою́ ду́шу прови́дѣвъ Бо́гъ,* Пантелеи́мона тя́ проповѣ́да,* безсре́брено бо тре́бующимъ* источа́еши исцѣле́ніе, свя́те,* мучи́телей свирѣ́пство* терпѣ́ніемъ твои́мъ побѣди́вый.

Сла́ва, седмочи́сленниковъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Седмочи́сленники дне́сь* и проповѣ́дники вѣ́ры* восхва́лимъ вси́ усе́рдно,* боже́ственныя равноапо́столы:* Меѳо́дія и Кири́лла,* Кли́мента и Нау́ма,* Са́вву, Гора́зда и Ангела́рія,* бо́лгарскія па́стыри* и далма́тскія свѣти́льники.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Марíе Честнѣ́йшая,* злата́я кади́льнице,* Невмѣсти́маго Божества́ прія́телище бы́вшая,* въ Не́йже Оте́цъ благоволи́,* Сы́нъ же всели́ся* и Ду́хъ Святы́й, осѣни́въ Тя́, Отрокови́це,* показа́ Богоро́дицу.

На хвали́техъ, стихи́ры великому́ченика Пантелеи́мона, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́вного чудесе́!

Дѣ́ло помышле́нія Вы́шняго,* е́же на тебѣ́ бы́вшее,* свѣ́тло показа́ся,* тѣле́сныя бо стра́сти цѣли́ти я́вственно,* Пантелеи́моне, науча́емь,* ду́шъ обрѣ́лся еси́ вра́чь изря́денъ,* сло́вомъ благода́ти уврачу́я вся́* и мра́чныя ле́сти избавля́я,* къ тебѣ́ притека́ющія.

Ми́лости Бо́жіей подо́бяся,* Пантелеи́монъ я́вѣ именова́ся,* сугу́бо пріе́мъ и́мя* и подо́бное ве́щи.* Яко сострада́теленъ бо, ми́луеши всѣ́хъ,* сугу́бо подая́ си́мъ исцѣле́ніе,* пита́я и цѣля́,* и къ ра́зуму, сла́вне, наставля́я Боже́ственному* и пресвѣ́тлому Христо́ву, пребога́те.

Добро́тою, богому́дре, тѣле́сною* душе́вную добро́ту благоду́шно премѣни́лъ еси́,* и у́мное благолѣ́піе* плотско́ю красото́ю,* и зря́щія, му́чениче, удиви́лъ еси́,* зна́менми сія́я и чудесы́,* цвѣ́томъ ю́ности,* состарѣ́вшихся ра́зумъ пріе́мъ,* вѣ́рою же и благода́тію просвѣща́емь.

Ины стихи́ры, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

О, пресла́внаго чудесе́!* Седмочи́сленникомъ Бо́гъ* источи́въ во́ды Свята́го Ду́ха,* прему́дрости Своея́ испо́лни* и бо́лгаромъ си́хъ посла́* проповѣ́дники сло́ва и свяще́нники.* О, неизрече́ннаго Твоего́ промышле́нія, Влады́ко,* и́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,* я́ко Еди́нъ Благоутро́бенъ.

О, пресла́внаго чудесе́!* На седмочи́сленницѣхъ Бо́гъ,* я́ко на седми́ столпѣ́хъ,* водрузи́ Це́рковь неукроще́нныхъ болга́ръ* Писа́ній проповѣ́даніемъ* и писме́нъ слове́нскихъ изобрѣ́теніемъ.* О, вели́кихъ Твои́хъ суде́бъ, Влады́ко,* и́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,* я́ко Еди́нъ Благоутро́бенъ.

О, пресла́внаго чудесе́!* Седмочи́сленникомъ Бо́гъ* дарова́въ дѣ́йство чуде́съ сла́вное,* отъ муче́ній изба́ви бѣсну́ющихся,* и отъ не́мощи лю́тыя стра́ждущихъ,* и всѣ́хъ же отъ скве́рны грѣхо́въ.* О, вели́кихъ Твои́хъ чуде́съ, Влады́ко,* и́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,* я́ко Еди́нъ Благоутро́бенъ.

Сла́ва, гла́съ 4:

Преподо́бніи седмочи́сленницы, учи́тельство апо́столовъ воспріи́мше и добродѣ́тельнымъ житіе́мъ прія́телища Свята́го Ду́ха бы́вше, догма́ты Це́ркве Правосла́вныя до́брѣ изъясни́сте и благочести́вую вѣ́ру въ бо́лгарѣхъ крѣ́пцѣ утверди́сте. Ны́нѣ же на небесѣ́хъ съ невеще́ственными ли́ки вы́шнему престо́лу Святы́я Тро́ицы предстоя́ще и хвале́бную пѣ́снь непреста́нно пою́ще, моли́теся Спа́су и Го́споду умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Отъ всѣ́хъ бѣ́дъ рабы́ Твоя́ сохраня́й, Благослове́нная Богоро́дице, да Тя́ сла́вимъ, наде́жду ду́шъ на́шихъ.

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́новъ святы́хъ пѣ́снь 3. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 318: Тако́въ на́мъ подоба́ше архіере́й... ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не человѣ́къ. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ. [Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́.] Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 36. Азъ е́смь две́рь... и бу́детъ еди́но ста́до и еди́нъ Па́стырь. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́, аллилу́ія.

Коне́цъ и Бо́гу сла́ва.

Источникъ: Служби на българските светии. — Света Гора, Атон: Славянобългарски манастир «Св. Вмчк Георги Зограф», 2007. — Л. 309-335.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0