Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́лія въ 23-й де́нь.
Святы́хъ му́ченикъ Трофи́ма, Ѳео́фила и и́же съ ни́ми.

[ВЕЧЕРЪ,]
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Ли́къ му́ченикъ* веды́й, му́дре, съ собо́ю,* пострада́лъ еси́* и, съ тѣ́ми ра́дуяся,* небе́сная блага́я воспрія́лъ еси́ досто́йно.* Съ ни́миже на́съ помина́й,* вѣ́рою на земли́ восхваля́ющихъ тя́,* Христу́ моля́ся* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Трофи́ма и Ѳео́фила, вѣ́рніи,* съ про́чими тремина́десяте* восхва́лимъ му́ченики:* честны́ми бо кровьми́* о́гнь пре́лести уже́ угаси́вше,* въ вы́шнѣмъ живу́тъ Ца́рствіи,* при́сно прося́ще* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Увы́ мнѣ́, что́ бу́ду?* Умъ и ду́шу и тѣ́ло* оскверни́хъ прегрѣше́ньми.* Что́ сотворю́?* ка́ко же избѣжу́ пла́мене нестерпи́маго,* нерѣши́мыхъ у́зъ и вѣ́чныхъ?* Но, о Всенепоро́чная!* Пре́жде конца́ моли́ Сы́на Твоего́* пода́ти ми́ оставле́ніе.

Крестобогоро́диченъ:

Дѣ́ва Нескве́рная,* иногда́ на дре́вѣ ви́дѣвши,* Его́же роди́ изъ безсѣ́менныя утро́бы,* не терпя́щи утро́бнаго уязвле́нія,* власы́ терза́ющи, глаго́лаше:* ма́ніемъ Содержа́й тва́рь всю́,* ка́ко, я́ко осужде́нный,* на Кре́стъ вознесе́нъ еси́,* вся́ко хотя́й спасти́ человѣ́чество?

Тропа́рь, гла́съ 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ніихъ свои́хъ вѣнцы́ прія́ша нетлѣ́нныя отъ Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо крѣ́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́моновъ немощны́я де́рзости. Тѣ́хъ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.


[НА УТРЕНИ,]
Кано́нъ, творе́ніе Андре́я Кри́тскаго, гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Воспою́ Тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́лъ еси́ лю́ди изъ рабо́ты еги́петскія, покры́лъ же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Воспою́ Тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко возсія́лъ еси́ на́мъ де́нь весе́лія, ле́сть разоря́ющь, па́мять му́ченикъ Твои́хъ.

Со́лнце просія́лъ еси́ въ мíрѣ, въ вѣ́рнѣй я́влься, му́чениче, тве́рди, въ не́йже облиста́лъ еси́ страда́ніи твои́ми концы́.

Кро́вію твое́ю напои́ся, златы́ми струя́ми, воспита́вшее тя́ оте́чество, блаже́нне Трофи́ме, пи́щею неиждиву́щею, страда́ніи твои́ми пита́ющеся.

Тро́иченъ: Тро́ицу просла́вимъ правосла́вно, со Отце́мъ Сы́на и Ду́ха Свята́го, Еди́но Божество́, Еди́ницу Тріѵпоста́сную.

Богоро́диченъ: Ангелъ вѣ́сть Тебѣ́ съ небесе́, е́же къ Бо́гу премѣне́нія, Дѣ́во, принесе́ и мíръ собра́ на ра́дость благовѣ́щенія.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Въ Го́сподѣ Бо́зѣ мое́мъ се́рдце мое́ утверди́ся, тѣ́мъ немощству́ющіи препоя́сашася си́лою.

На суди́щи му́ченикъ со стра́ждущими съ ни́мъ ураня́емь, ра́довашеся, прови́дя неизглаго́ланное мздовоздая́ніе.

Исте́кшая твоя́ кро́вь безбо́жіе попали́, теплоту́ богоразу́мія всѣ́мъ вже́гъ, Трофи́ме.

Яко со́лнце звѣ́здъ, посредѣ́ иму́ще му́ченика, омрачи́ша ле́сть страда́льцы Твои́, Го́споди.

Тро́иченъ: Тріѵпоста́сному Естеству́, еди́наго Ца́рства Божеству́, Отцу́ поклони́мся, Сы́ну и Ду́ху Свято́му.

Богоро́диченъ: Въ ма́терехъ Дѣ́ва и въ дѣ́вахъ Ма́ти была́ еси́, о́нѣми же и удивля́еши вся́ку мы́сль, Чи́стая.

Сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ли́къ а́нгельскій.

До́блественнымъ по́мысломъ проше́дъ му́ки и побѣ́ду на ни́хъ пріе́мь, блаже́нне, во́лка преложи́лъ еси́ во а́гня Боже́ственною благода́тію, и повину́лъ еси́ страда́ти съ тобо́ю вѣ́рою. Тѣ́мже вси́ ра́достно тя́ почита́емъ, пресла́вне Трофи́ме.

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Упова́ніе христіа́нъ, Пресвята́я Дѣ́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ съ вы́шними си́лами пода́ти оставле́ніе грѣхо́въ на́шихъ всѣ́хъ и исправле́ніе житія́ вѣ́рою и любо́вію при́сно Тя́ сла́вящимъ.

Крестобогоро́диченъ:

Нескве́рная Агница, Агнца и Па́стыря, повѣ́шена на древѣ́, ме́ртва зря́щи, пла́чущи, вѣща́ше, Ма́терски восклица́ющи: ка́ко претерплю́ Твое́, е́же па́че сло́ва, Сы́не Мо́й, сни́тіе и во́льныя стра́сти, Бо́же Преблагíй?

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Бо́же, слу́хъ Тво́й и убоя́хся, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, я́ко Твоего́ хвале́нія испо́лнь земля́.

Услы́шахъ, Бо́же, му́ченикъ тве́рдое му́жество, и́мже стра́ждуще показа́ша по любви́ Твое́й, и, уди́влься, сла́влю Тя́, еди́не Спа́се.

Вѣ́ры щито́мъ огражде́нъ вели́кій му́ченикъ и, ме́чь духо́вный мы́сленно извле́къ, главы́ отсѣче́ нечести́вымъ.

Красото́ю добродѣ́телей укра́шенъ, вели́кій му́чениче, и сла́вою вѣнча́нъ, гони́теля посрами́лъ еси́, за Христа́ пріи́мъ о́гнь и заколе́нія.

Тро́иченъ: Во Еди́номъ Существѣ́ пою́ Три́ Ѵпоста́си Богонача́лія, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха, я́ко еди́но сія́ніе Трисо́лнечнаго Естества́, Еди́нъ Бо́гъ.

Богоро́диченъ: Дѣ́во, ка́ко дои́ши? Ка́ко ма́терними ражда́еши зако́ны? Его́же бо родила́ еси́, вопло́щся, Бо́гъ е́сть, обновля́я естество́, я́ко вѣ́сть Са́мъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Мра́къ разрѣши́ грѣха́ моего́, внегда́ возсія́ти Ти́, у́тро свѣ́тлое за́повѣдей Твои́хъ, Го́споди, непристу́пный Свѣ́те.

Мра́къ отгна́лъ еси́ безбо́жія свѣ́тлыми проповѣ́даніи, богосія́нными исповѣ́даніи твои́ми враги́ посрами́лъ еси́, Трофи́ме страда́льче Христо́въ.

Яко Бо́га возлюби́лъ еси́, му́чениче боголю́бне, именоно́сно показа́ся богоме́рзкія па́губы прогна́ніе, му́ченикъ Христо́въ изря́денъ бы́въ.

Отъ ва́шея кро́ве одѣ́явше багряни́цу по́честь, на небесѣ́хъ сца́рствуете Бо́гу всѣ́хъ, му́ченицы, я́ко Тому́ подо́бницы.

Тро́иченъ: Равносла́вная, равноче́стная Тро́ице, Безнача́льне Отче нерожде́нне, рожде́нне Сы́не и Ду́ше Святы́й, Ты́ еси́ Бо́гъ мо́й, Го́споди, непристу́пный Свѣ́те.

Богоро́диченъ: Въ дѣ́вахъ ро́ждшую и въ ма́терехъ Тя́ Чи́стую Дѣ́ву пое́мъ, Бо́жій нескве́рный сосу́дъ, изъ Него́же про́йде Госпо́дь, Спа́съ вся́ческихъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бу́рею грѣхо́вною погружа́емь, я́ко во чре́вѣ ки́товѣ содержи́мь, съ проро́комъ зову́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Го́споди, и спаси́ мя.

Ка́меніемъ и дреко́ліемъ сокруша́еми, ника́коже отступи́сте отъ вѣ́ры, но потреби́тели, блаже́нніи, бы́сте идолонеи́стовства, взе́мше побѣ́ды по́чести.

Воздви́женъ на высоту́ и стру́жемь, и́дольскую ле́сть обличи́лъ е́сть богосло́въ Трофи́мъ, напита́въ вѣ́рныхъ сердца́ уче́ніи досто́йно пода́тельными.

Звѣ́зды страда́ніи просія́вше, невѣ́рія мра́къ разори́сте. Тѣ́мже де́нь озари́вше спаси́тельный, въ о́ньже спасти́ся на́мъ, моли́теся, му́ченицы Госпо́дни.

Тро́иченъ: Единоца́рственная, сообра́зная Тро́ице безнача́льная, равноче́стная, Тріѵпоста́сная, Еди́нице нераздѣ́льная, Божество́мъ пресу́щная, Отче, и Сы́не, и Святы́й Ду́ше, Тебе́ пое́тъ вся́ тва́рь.

Богоро́диченъ: Па́че естества́ Твое́ Рождество́, я́ко безсѣ́менно, ма́терски подо́бно па́ки ражда́еши, зако́номъ естества́, преи́стинно обоя́, да умолча́тъ скве́рныя е́реси о Тебѣ́, Богоро́дице Чи́стая.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Огнь, паля́ въ пещи́, истряса́шеся, о́троцы ороша́хуся и, пою́ще, глаго́лаху: благослове́нъ еси́, Еди́нъ Сы́й Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пло́ть преоби́дящимъ страда́льцемъ Твои́мъ а́нгели удиви́шася и земнíи взыва́ху: благослове́нъ еси́, Еди́ный Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Высока́ мы́шца си́лы Твоея́, сія́ сокруши́ враги́ Твоя́, Го́споди, сконча́вшимся въ вѣ́рѣ му́ченикомъ Твои́мъ въ му́кахъ го́рькихъ.

Овіи у́бо ка́меніемъ побива́ются, страстоно́сицы Твои́, друзíи же сжига́еми, съ ни́миже Трофи́мъ скончава́шеся, Тебѣ́ воспѣва́я су́щему Бо́гу: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Тро́иченъ: Трисо́лнечное Божество́, еди́но Ца́рствіе, Безнача́льне, Присносу́щне, Отче, и Сы́не, и Ду́ше: благослове́нъ, Еди́нъ Сы́й Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: О, стра́шнаго та́инства! О, стра́ннаго чудесе́! Ка́ко и Ма́ти яви́ся, и Дѣ́вою пребы́сть, благослове́нна еди́на, ро́ждшая Бо́га оте́цъ на́шихъ!

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Вся́ дѣла́ Бо́жія и вся́ тва́рь, благослови́те Го́спода, преподо́бніи и смире́нніи се́рдцемъ, по́йте Его́ и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Сто́лпъ яви́лся еси́ мы́сленный, утвержда́я стра́ждущія съ тобо́ю, Трофи́ме, погуби́лъ еси́ нечести́выхъ шата́ніе вѣ́рою Христо́вою, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Свѣ́тлымъ лице́мъ предста́въ на суди́ши, беззако́нныя ужаси́лъ еси́. Показа́лъ еси́ ра́достное твое́ е́же за Христа́ страда́ніе, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Не́бо многозвѣ́здное я́влься, страда́льцевъ богоизбра́нный собо́ръ, озари́ богови́дно су́щія въ мíрѣ вѣ́рою Христо́вою, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Тро́иченъ: Безнача́льнаго Отца́ и Сы́на со Святы́мъ воспое́мъ Ду́хомъ, Тро́ицу Единосу́щную, Еди́но нача́ло и Божество́, хва́ляще и пою́ще Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Вся́къ Тя́ язы́къ земноро́дныхъ пое́тъ, Дѣ́во, я́ко Свѣ́тъ Непристу́пный возсія́ла еси́, просвѣща́ющаго мíръ Христа́ Бо́га, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тя́, Неискусобра́чную Богоро́дицу, небе́сный черто́гъ, ро́ждшую Нача́льника спасе́нія на́шего, пѣ́сньми велича́емъ.

Тя́, проше́дшаго чу́дно страда́нія тече́ніе и вѣне́цъ пріе́мша побѣди́тельно отъ Христа́ Бо́га, страда́льче, пѣ́сньми велича́емъ.

Тя́, богоявле́нна страда́льца, я́ко вожда́ я́вльшася стра́ждущихъ съ тобо́ю Моисе́йски къ нестарѣ́ющейся жи́зни, пѣ́сньми велича́емъ.

Ли́че досто́инъ Бо́гу му́ченическій, я́ко побѣди́вшій пре́лесть и вѣнцы́ отъ Бо́га пріи́мшій свѣ́тлы, моли́теся спасти́ся на́мъ.

Тро́иченъ: Тя́, Тріѵпоста́сную Еди́ницу и нераздѣли́мое Существо́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, пѣ́сньми велича́емъ.

Богоро́диченъ: Тя́, купину́, ю́же Моисе́й прови́дѣ, горя́щу и неопаля́ему, о́гнь пріе́мшу Божества́, пѣ́сньми велича́емъ.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Іу́лій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 202 об. – 205 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0