Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 18 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́лія въ 15-й де́нь.
Слу́жба свято́му равноапо́стольному вели́кому кня́зю Влади́міру, нарече́нному во свято́мъ креще́ніи Васи́лію.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: поста́вимъ стихо́въ 4 и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Нача́льника на́шего во благоче́стіи христіа́нстѣмъ,* пріиди́те, восхва́лимъ, лю́діе россíйстіи,* присносла́внаго вели́каго кня́зя Влади́міра,* и́долы попра́вшаго* и святы́мъ креще́ніемъ* зе́млю Ру́сскую просвѣти́вшаго.

Свѣтоно́сная твоя́ па́мять,* равноапо́столе,* дне́сь возсія́ на́мъ всера́достно,* веселя́щи ду́ши и сердца́* твоего́ богоразу́мія добро́тою,* вели́кій кня́же Влади́міре.

Сла́ва, гла́съ 6. Самогла́сенъ:

Дне́сь страна́ Россíйская, я́ко но́ваго царя́ Константи́на, тя́ стяжа́вши, свѣ́тло ликовству́етъ, вели́кій кня́же Влади́міре, ра́достно па́мять твою́ торжеству́ющи. Мы́ же, ча́да твоя́, моле́бно вопіе́мъ ти́: моли́ся, равноапо́столе, ко Го́споду спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Никто́же, притека́яй къ Тебѣ́, посра́мленъ отъ Тебе́ исхо́дитъ, Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, но про́ситъ благода́ти и пріе́млетъ дарова́ніе къ поле́зному проше́нію.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Отъ земны́хъ къ небе́снымъ преше́лъ еси́, ра́дуяся,* вели́кій кня́же Влади́міре,* и, по́честь воспріе́мъ отъ Христа́ Бо́га,* Тому́ моли́ся* спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Вознесо́хъ избра́ннаго* отъ люде́й Мои́хъ.

Луча́ми богоразу́мія просвѣти́вся,* и́долы попра́лъ еси́,* равноапо́столе,* Христо́ву же вѣ́ру* во оте́чествіи твое́мъ насади́лъ еси́.

Сти́хъ: Еле́емъ святы́мъ Мои́мъ* пома́захъ его́.

Ста́до твое́ соблюди́,* его́же ко Христо́ву позна́нію приве́лъ еси́,* вели́кій кня́же Влади́міре,* и держа́ву Россíйскую* въ ми́рѣ сохраня́й при́сно.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8. Самогла́сенъ:

Пріиди́те, возра́дуемся, Засту́пницу ро́да на́шего воспѣва́юще дне́сь, Пречи́стую Дѣ́ву Богоро́дицу, Ейже вели́кій кня́зь Влади́міръ хра́мъ прече́стенъ созда́ и десяти́ну тому́ отъ имѣ́ній свои́хъ дая́ше, ему́же подража́юще, вмѣ́сто десяти́ны пѣ́сни хвале́бныя Ей принесе́мъ, зову́ще и глаго́люще: Пала́то Сло́ва и свѣ́тлый Черто́же всѣ́хъ Царя́, сподо́би на́съ, смире́нныхъ, покро́ва Твоего́ и бу́ди на́мъ Помо́щнице во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

[Тропа́рь пи́санъ на вели́цѣй вече́рни.]НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на [8], гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Вторы́й ты́ бы́лъ еси́ Константи́нъ* сло́вомъ и дѣ́ломъ:* о́нъ во христіа́нское вре́мя роди́ся* и мно́га лѣ́та во е́ллинствѣ сотвори́лъ е́сть.* Ты́ же отъ я́зыкъ роди́вся,* но возлюби́лъ еси́ возлюби́вшаго тя́ Христа́,* къ Нему́же возше́лъ еси́, ра́дуяся.* Его́же моля́ не преста́й о чту́щихъ па́мять твою́. [Два́жды.]

Весели́тся вѣ́чно, свѣ́тло сія́ющи,* гора́ Сина́йская,* Моисе́йскимъ освяти́вшися зако́номъ,* Неви́димаго ви́дѣвши,* свѣ́тло же сія́я, весели́тся и ра́дуется* вели́кій гра́дъ тво́й, Влади́міре,* не я́ко во мра́цѣ,* но я́ко въ Ду́сѣ, Сы́на со Отце́мъ ви́дя въ себѣ́ сла́вима.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Якоже оте́цъ духо́вно,* ца́рь же чу́вственно* Россíйскимъ лю́демъ бы́лъ еси́, Влади́міре:* и́стинный же проповѣ́датель,* я́ко апо́столъ Христо́въ,* провозвѣсти́лъ еси́ спаси́тельное креще́ніе* и, тѣ́мъ свѣ́тло просвѣти́въ,* освяти́лъ еси́ лю́ди твоя́* во всѣ́хъ страна́хъ ца́рствія твоего́, блаже́нне. [Два́жды.]

Ко́рень правовѣ́рія ты́ бы́лъ еси́, Влади́міре,* напое́нъ же Ду́хомъ Пресвяты́мъ,* возрасти́вый на́мъ вѣ́тви богосажде́ннѣи,* цвѣ́тъ благоуха́нія источа́ющіи,* Бори́са чу́днаго* и Глѣ́ба, ревни́теля благоче́стію,* кипя́щіи всѣ́мъ вѣ́рнымъ оби́льно чудесы́.* Съ ни́миже предстоя́ Христу́,* моли́ся спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 8:

Пріиди́те, стеце́мся вси́ въ честнѣ́й па́мяти отца́ Ру́сскаго и наста́вника на́шего Влади́міра: се́й бо отъ язы́къ роди́ся, и возлюби́ возлю́бльшаго и́ Христа́, къ Нему́же взы́де, ра́дуяся, съ прама́терію свое́ю Ольгою. Вся́ бо лю́ди своя́ научи́ вѣ́ровати и покланя́тися въ Тро́ицѣ еди́ному Бо́гу, и́долы же разруши́въ, попра́ и израсти́ на́мъ свои́ честнѣ́и лѣ́торасли, Бори́са и Глѣ́ба. Тѣ́мже и мы́, свѣ́тло ны́нѣ пѣ́сньми па́мять и́хъ вѣ́рно чту́ще, любо́вію пра́зднуемъ: да мо́лятся о на́съ ко Го́споду, Импера́тору на́шему пода́ти побѣ́ды на пога́ныя враги́, и умири́ти ве́сь мíръ, и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ца́рь Небе́сный [за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія.

Ца́рствъ тре́тіихъ чте́ніе. [Глава́ 8.]

Ста́ Соломо́нъ предъ лице́мъ же́ртвенника Госпо́дня, предъ всѣ́мъ собо́ромъ Изра́илевымъ, и воздѣ́въ ру́цѣ свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илевъ, нѣ́сть Бо́гъ, я́коже Ты́, на небеси́ горѣ́ и на земли́ до́лѣ. Аще бо не́бо и не́бо небесе́ не довлѣ́ютъ Тебѣ́, ка́ко до́мъ се́й, его́же созда́хъ и́мени Твоему́? Оба́че и при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, услы́шати моле́нія и моли́тву, е́юже ра́бъ Тво́й мо́лится предъ Тобо́ю, къ Тебѣ́ дне́сь. Да бу́дутъ о́чи Твои́ отве́рсты на до́мъ се́й де́нь и но́щь, на мѣ́сто сіе́, о не́мже глаго́лалъ еси́: бу́детъ и́мя Мое́ та́мо, е́же услы́шати моли́тву, е́юже мо́лится ра́бъ Тво́й на мѣ́стѣ се́мъ, во дни́ и но́щи. И послу́шати мольбы́ раба́ Твоего́ и люде́й Твои́хъ Изра́иля. И ели́ка а́ще помо́лятся къ Тебѣ́ на мѣ́стѣ се́мъ, и Ты́ услы́шиши на мѣ́стѣ жили́ща Твоего́ на небеси́, и сотвори́ши, и ми́лостивъ бу́деши и́мъ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Главы́ 61 и 62.]

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́сподѣ, облече́ бо мя́ въ ри́зу спасе́нія, и оде́ждею весе́лія одѣ́я мя́, я́ко жениху́ возложи́ мнѣ́ вѣне́цъ, и я́ко невѣ́сту украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвѣ́тъ сво́й, и я́ко вертогра́дъ сѣ́мена своя́ прозяба́етъ: та́ко возсія́етъ Госпо́дь пра́вду, и ра́дость предъ всѣ́ми язы́ки. Сіо́на ра́ди не умо́лкну, и Іерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́детъ я́ко свѣ́тъ пра́вда моя́, и спасе́ніе же мое́ я́ко свѣща́ разжже́тся. И у́зрятъ язы́цы пра́вду твою́, и вси́ ца́ріе зе́мстіи сла́ву твою́, и нареку́тся и́менемъ твои́мъ но́вымъ, е́же Госпо́дь имену́етъ е́. И бу́деши вѣне́цъ добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни, и діади́ма ца́рствія въ руцѣ́ Бо́га Твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́вленъ, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́. Тебѣ́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́тъ Госпо́дь въ тебѣ́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша съ дѣ́вою, та́ко поживу́тъ сы́нове твои́ съ тобо́ю. И бу́детъ, и́мже о́бразомъ возвесели́тся жени́хъ о невѣ́стѣ, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебѣ́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 60.]

Свѣти́ся, свѣти́ся, Іерусали́ме: пріи́де бо тво́й свѣ́тъ и сла́ва Госпо́дня на тебѣ́ возсія́. Яко се́ тма́ покры́етъ зе́млю и мра́къ на язы́ки, на тебѣ́ бо яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебѣ́ у́зрится. И по́йдутъ ца́ріе свѣ́томъ твои́мъ, и язы́цы свѣ́тлостію восто́ка твоего́. Возведи́ о́крестъ о́чи твои́ и ви́ждь со́бранная ча́да твоя́: пріи́дутъ вси́ сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твоя́ на ра́мѣхъ во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцемъ, егда́ преложи́тъ на тя́ бога́тство мо́ря, и язы́къ, и люде́й. И пріи́дутъ ти́ стада́ велблу́дъ, и покры́ютъ тя́ велблу́ды Мадіа́мстіи и Гефа́рстіи, вси́ отъ Сава́ пріи́дутъ, нося́ще тебѣ́ зла́то и лива́нъ, принесу́тъ тебѣ́ и ка́мень че́стенъ, и спасе́ніе отъ Го́спода благовѣстя́тъ. И вся́ о́вцы Кида́рскія соберу́тся тебѣ́, и о́вни Навео́ѳстіи пріи́дутъ тебѣ́, и вознесу́тся прія́тная на же́ртвенникъ Мо́й, и до́мъ моли́твы Моея́ просла́вится. Кíи су́ть, и́же, я́ко о́блацы, лета́ютъ, и я́ко го́лубіе со птенцы́ свои́ми? Со мно́ю е́сть Сіо́нъ, Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ Ѳарсíйстіи въ пе́рвыхъ, е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча и сребро́ и зла́то и́хъ съ ни́ми, за и́мя Госпо́дне Свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждутъ сы́нове иноро́дніи стѣ́ны твоя́, и ца́ріе и́хъ предста́нутъ тебѣ́: за гнѣ́въ бо Мо́й порази́хъ тя́ и за ми́лость Мою́ возлюби́хъ тя́. И отве́рзутся врата́ твоя́, Іерусали́ме, вы́ну де́нь и но́щь и не затворя́тся, е́же ввести́ къ тебѣ́ си́лу язы́ковъ и цари́ и́хъ ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́ріе, и́же тебѣ́ не порабо́таютъ, поги́бнутъ, и язы́цы запустѣ́ніемъ запустѣ́ютъ. И сла́ва Лива́нова къ тебѣ́ пріи́детъ, въ кипари́сѣ, и пе́вкѣ и ке́дрѣ вку́пѣ, просла́вити мѣ́сто свято́е Мое́, и мѣ́сто но́гъ Мои́хъ просла́влю. И по́йдутъ къ тебѣ́, боя́щеся, сы́нове смири́вшихъ тя́ и прогнѣ́вавшихъ тя́ и покло́нятся слѣда́мъ но́гъ твои́хъ вси́ прогнѣ́вавшіи тя́, и нарече́шися гра́дъ Госпо́день, Сіо́нъ Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебѣ́ оста́влену и возненави́дѣну, и не бѣ́ помога́яй тебѣ́, и положу́ тя въ ра́дость вѣ́чную, весе́ліе родо́мъ родо́въ. И изссе́ши млеко́ язы́ковъ, и бога́тство царе́й снѣ́си, и разумѣ́еши, я́ко Азъ Госпо́дь, спаса́яй тя́ и избавля́яй тя́, Бо́гъ Изра́илевъ.

На литíи стихи́ра хра́ма, та́же свята́го, гла́съ 2:

Дне́сь возсія́ благочести́ваго кня́зя Влади́міра па́мять, я́ко мѵ́ро излія́нное: Христа́ бо возлюби́въ, и́долы преоби́дѣвъ, це́ркви Распе́ншемуся на́съ ра́ди на земли́ воздви́же и на небесѣ́хъ прія́тъ Ца́рство и вѣне́цъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Пріиди́те, стеце́мся вси́ вѣ́рно въ честнѣ́й па́мяти отца́ Ру́сскаго, наста́вника на́шего Влади́міра: се́й бо, отъ язы́къ роди́ся, возлюби́ возлю́бльшаго и́ Христа́, къ Нему́же и взы́де, ра́дуяся, съ прама́терію Ольгою. Тѣ́мъ и мы́ любе́зно пра́зднуемъ, моля́щеся моли́тися о на́съ ко Го́споду, умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Творе́цъ и Изба́витель [мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!* велича́вый ра́зумъ погубля́ется дне́сь* и рыда́ютъ вся́ лука́вая во́инства,* ви́дяще вѣ́твь су́щу вседи́чну,* си́лою Бо́жіею* богонасажде́нну, и прославля́ему,* и свѣ́тло вѣнчава́ему отъ Бо́га,* вели́каго Влади́міра,* на́шего вѣ́рнаго нача́льника.

Сти́хъ: Вознесо́хъ избра́ннаго* отъ люде́й Мои́хъ.

Ди́вная чуде́съ пучи́на,* жестосе́рдіи бо ра́зумомъ* и́же вотще́ шата́хуся,* отъ лица́ дне́сь Влади́мірова* веселя́тся въ честнѣ́й Це́ркви,* и ца́рствуетъ Христо́съ Бо́гъ,* обрѣ́тъ его́, я́ко Па́вла пре́жде,* и поста́ви кня́зя вѣ́рна на земли́ Свое́й,* просвѣти́вшаго лю́ди своя́ честны́мъ креще́ніемъ.

Сти́хъ: Еле́емъ святы́мъ Мои́мъ* пома́захъ его́.

Ра́дуйся, Ру́сская похвало́;* ра́дуйся, вѣ́рнымъ прави́телю;* ра́дуйся, боже́ственный Влади́міре, нача́льниче на́шъ;* ра́дуйся, вѣ́ры забра́ло;* ра́дуйся, чу́до чудесе́мъ пресла́вное* и притека́ющимъ приста́нище ти́хое;* ра́дуйся, всесвяты́й ко́реню вѣ́ры* и моле́бниче о пою́щихъ тя́* и велича́ющихъ вѣ́рно.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Нача́льника благоче́стія, и проповѣ́дника вѣ́ры, и князе́й Ру́сскихъ верхо́внаго, дне́сь, Ру́сстіи собо́ри, соше́дшеся, восхва́лимъ вели́каго Влади́міра, апо́столомъ ра́внаго, хвала́ми и пѣ́сньми духо́вными вѣнча́емъ его́, глаго́люще: ра́дуйся, Христо́въ во́ине прехра́брый, я́ко томи́теля врага́ до конца́ погуби́въ и на́съ отъ ле́сти его́ изба́вивъ, приве́лъ еси́ Царю́ Христу́ Бо́гу. Но, о преблаже́нне и всехва́льне, ми́ръ, и здра́віе и тве́рдую держа́ву моли́ пода́ти Импера́тору на́шему и на пога́ныя побѣ́ды, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ [и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли].

Тропа́рь, гла́съ 4:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера, славнодержа́вный Влади́міре, на высотѣ́ стола́ сѣдя́ ма́тере градо́въ, богоспаса́емаго Кíева: испыту́я же и посыла́я къ Ца́рскому гра́ду увѣ́дѣти правосла́вную вѣ́ру, обрѣ́лъ еси́ безцѣ́нный би́серъ — Христа́, избра́вшаго тя́, я́ко втора́го Па́вла, и оттря́сшаго слѣпоту́ во святѣ́й купѣ́ли, душе́вную, вку́пѣ и тѣле́сную. Тѣ́мже пра́зднуемъ твое́ успе́ніе, лю́діе твои́ су́ще: моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Россíйскія нача́льникомъ, христолюби́вому Импера́тору и мно́жеству владо́мыхъ.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Яко нача́льнику и ко́реню вѣ́ры и и́доловъ разруши́телю, блаже́нне кня́же, равноапо́стольне Влади́міре, вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Наста́ви на́съ на пу́ть покая́нія, укло́ньшіяся при́сно къ безпу́тіемъ зо́лъ и Преблага́го прогнѣ́вавшія Го́спода, Неискусобра́чная благослове́нная Марíе, прибѣ́жище отча́янныхъ человѣ́ковъ, Бо́жіе жили́ще.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Научи́вся неизрече́нною отъ Бо́га вы́шнею му́дростію, бога́тно къ ра́зуму вѣ́ры Его́ дости́глъ еси́ и къ добро́тѣ Его́ ско́ро прите́клъ еси́. Тѣ́мже изъясни́лъ еси́ у́мныя твоя́ о́чи и къ ра́зуму возве́лъ еси́ благоче́стія вѣ́ры. Того́ ра́ди пра́зднующе, глаго́лемъ: благослове́нъ Бо́гъ, просвѣти́вый свѣ́томъ разу́мнымъ се́рдце твое́, свѣти́льниче свѣ́тлый Влади́міре, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Грѣхо́вный мра́къ покрыва́етъ мя́, и сту́дная моя́ дѣла́ безъ воздержа́нія вы́ну, и со́вѣстное томле́ніе непреста́нно му́читъ мя́. Увы́ мнѣ́, гдѣ́ у́бо ны́нѣ скры́юся? Къ кому́ ли прите́къ, па́ки обря́щу по́мощь? То́кмо къ Тебѣ́, Богома́тери, припа́даю, и молю́ся Ти́: моли́ вы́ну спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Поліеле́й, та́же велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́міре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, и́долы попра́вшаго и всю́ Россíйскую зе́млю святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́вшаго.

[Псало́мъ избра́нный: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію...]

Сѣда́ленъ поліеле́йный, гла́съ 4:

Ско́рое и тве́рдое стяжа́лъ еси́ тща́ніе ко и́стиннѣй вѣ́рѣ Христо́вѣ, и, обрѣ́тъ купѣ́ль богомы́сленную и духо́вную, ско́ро прите́клъ еси́ любо́вію, скве́рну прегрѣше́ній очи́стивъ, лю́ди твоя́ освяти́лъ еси́. Моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва: Ско́ро предвари́, кня́же, вѣ́рныхъ наста́вниче: врази́ бо ху́лятъ и претя́тъ на́мъ, Христо́въ уго́дниче. Погуби́ вѣ́рою твое́ю борю́щіяся съ на́ми, да навы́кнутъ и тíи сла́вити твою́ па́мять, на́съ же, пою́щихъ тя́, спаса́й отъ вся́каго гнѣ́ва.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Сло́во Отчее, Христа́ Бо́га на́шего, отъ Тебе́ воплоти́вшагося позна́хомъ, Богоро́дице Дѣ́во, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная, тѣ́мъ, непреста́нно Тя́ воспѣва́юще, велича́емъ.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Вознесо́хъ избра́ннаго* отъ люде́й Мои́хъ. Сти́хъ: Ибо рука́ Моя́ засту́питъ его́ и мы́шца Моя́ укрѣпи́тъ его́. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 8:

Апо́столомъ ревни́теля Влади́міра, преблаже́ннаго отца́ и учи́теля, соше́дшеся, восхва́лимъ, и́мже Христа́ Бо́га позна́хомъ и, отъ тмы́ къ свѣ́ту приближа́ющеся, о́чи и сердца́ просвѣща́емъ, въ па́мять его́ ликовству́юще, ку́пно весели́мся, обрѣ́тше его́ вожда́ правовѣ́рна въ Ца́рствіе небе́сное.

Кано́нъ Богоро́дицы пара́клисисъ на 6, [ему́же ирмо́съ: Во́ду проше́дъ... тропа́рь же: Мно́гими содержи́мь напа́стьми...] И свята́го кано́на два́ на 8.

Кано́нъ [свята́го], гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Посѣ́ченый несѣко́маго пресѣче́, и ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю́же не ви́дѣ, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пѣ́снь же воспѣва́шеся: Го́сподеви пои́мъ, сла́вно бо просла́вися.

Собезнача́льное Сло́во Бо́жіе, Иже дре́вле четы́ремъ стихíямъ Творе́цъ и тѣ́ми ве́сь мíръ связа́вый, свя́занную страстьми́ ду́шу мою́ разрѣши́, я́ко да воспою́, лику́я, сла́внаго кня́зя Влади́міра. [Два́жды.]

Отъ вы́спрь соше́дъ, Влады́ко, невеще́ственно на духо́вную го́ру, свы́ше посли́ прося́щимъ отъ Тебе́ оби́льну свѣ́тлость душа́мъ, достодо́лжно похвали́ти чу́днаго кня́зя Влади́міра.

Богоро́диченъ: Ма́теремъ и дѣ́вамъ похвала́ Ты́, Влады́чице, ро́ждшая Жи́знь, Творца́ мíрови, ма́терскихъ же болѣ́зней не ощути́ла еси́, но Ма́ти у́бо и Дѣ́ва пребыла́ еси́. Тѣ́мже, хва́ляще Тя́, — ра́дуйся, — вопіе́мъ Ти́.

Другíй кано́нъ, гла́съ 6.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Пріиди́те, вѣ́рніи, пѣ́снь духо́вную возопіи́мъ и просла́вимъ Христа́, Иже свѣ́тло просла́вилъ е́сть честна́го Влади́міра, вели́каго кня́зя.

Иже сѣ́мя сѣ́ющему да́руяй, Ты́ и мнѣ́ да́руй сло́во, Да́телю благи́хъ, разрѣша́я ми́ соу́зъ язы́ка, и обнови́, Спа́се, къ славословле́нію вѣ́рно.

Иже во́лею, а не ну́ждею къ Тебѣ́ всѣ́хъ призыва́еши, я́коже дре́вле Моисе́я и Иса́ію, та́кожде и ны́нѣ въ се́рдцѣ возгласи́лъ еси́ вѣ́рнаго и достохва́льнаго кня́зя.

Богоро́диченъ: Укра́шена добро́тою добродѣ́телей, Богома́ти Чи́стая, Бо́га и́стиннаго зачала́ еси́, на́съ Боже́ственными добродѣ́тельми просвѣти́вшаго.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́сподѣ, вознесе́ся ро́гъ мо́й въ Бо́зѣ мое́мъ, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́ніи Твое́мъ.

Яко труба́ богогла́сная, возгласи́ язы́къ тво́й, блаже́нне, духо́вный, провозглаша́я всѣ́мъ конце́мъ земли́ Россíйскія Христо́во правовѣ́рное креще́ніе, и́мже просвѣще́нъ бы́въ, мíръ ве́сь просвѣти́лъ еси́. [Два́жды.]

Сія́етъ дне́сь, Влади́міре, пресла́вная па́мять твоя́, ю́же пра́зднуетъ христоимени́тый Импера́торъ, тебе́ похваля́я, своего́ пра́отца, ку́пно же и лю́діе, и́хже къ свѣ́ту разу́мному приве́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Сѣ́нь зако́на пре́йде рождество́мъ Твои́мъ, Богоро́дице, благода́ти прише́дши, Отчу Сло́ву, Христу́ Бо́гу на́шему, Его́же позна́въ, сла́вный кня́зь це́рковь Твою́ свѣ́тло украси́лъ е́сть.

Инъ.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Иже Па́вла просвѣти́вый и избра́нна сотвори́вый, та́ко и Влади́міра ны́нѣ, отца́ Россíйскаго, очны́й неду́гъ отто́ргнулъ еси́, Ми́лостиве, Твои́мъ креще́ніемъ.

Константи́на вѣ́рнаго подо́бникъ яви́лся еси́, Христа́ въ се́рдцы твое́мъ пріи́мъ, и Его́ за́повѣдемъ, я́коже апо́столъ, всю́ зе́млю Россíйскую научи́лъ еси́.

Боже́ственною си́лою ты́ возмога́я, безбо́жнаго Перу́на, ку́щу бѣсо́вскую, сокруши́лъ еси́, и ко о́паши ко́нстѣй того́ привяза́въ, повелѣ́лъ еси́ во́иномъ би́ти и́дола.

Богоро́диченъ: Сѣ́нь святу́ю обрѣ́тъ, Марíю Дѣ́ву, Бо́жій сосу́дъ, Влади́міръ, кня́зь вели́кій, апо́стола Па́вла ревни́тель, се́й це́рковь Боже́ственную въ Тоя́ и́мя воздви́глъ е́сть.

Сѣда́ленъ, гла́съ 2:

Въ моли́твахъ бдя́й при́сно ра́достною душе́ю, Влади́міре, того́ ра́ди поче́рплъ еси́ Ду́ха прему́дрости отъ исто́чника, сходя́щаго свы́ше. Тѣ́мъ вѣ́рою просія́въ, я́ко со́лнце, моля́ся Христу́ непреста́нно: ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся спасти́ отъ прегрѣше́ній мíръ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице Безневѣ́стная Чи́стая, безъ сѣ́мене ро́ждшая всѣ́хъ Влады́ку, Того́ со а́нгелы моли́ изба́витися на́мъ отъ вся́каго недоумѣ́нія и да́ти умиле́ніе и свѣ́тъ душа́мъ на́шимъ и согрѣше́ній очище́ніе, я́же еди́на вско́рѣ заступа́ющая.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Проро́къ Авваку́мъ у́мныма очи́ма прови́дѣ, Го́споди, прише́ствіе Твое́, тѣ́мъ и вопія́ше: отъ ю́га пріи́детъ Бо́гъ. Сла́ва си́лѣ Твое́й, сла́ва снизхожде́нію Твоему́!

Свѣ́тло бы́сть и сла́дко по о́блацѣ, и́мже покрыва́шеся небе́сное со́лнце; весела́ же и ра́достна весна́ по зи́мнѣй ско́рби; ты́ же по о́блацѣ и́дольскаго мра́ка креще́ніемъ, я́ко со́лнце свѣ́тлое, возсія́лъ еси́ на́мъ, Влади́міре. [Два́жды.]

Са́влъ фарисе́й, къ Дама́ску гряды́й, ма́лымъ блеща́ніемъ вели́каго Свѣ́та ослѣпле́нъ, креще́ніемъ же просвѣти́ся, ему́же ты́ подо́бникъ бы́лъ еси́, сла́вне, Корсу́ня доше́дъ, очны́й мра́къ отгна́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Ты́ яви́лася еси́, Дѣ́во, ко́рень ненапое́нъ, прозяба́я отпуще́ніе, пло́дъ свѣтоно́сный ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего; дря́хлующую страстьми́ ду́шу мою́ просвѣти́ и испроси́ грѣхо́въ оставле́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Чу́до стра́шное, и пресла́вное, и неизглаго́ланное соверша́етъ Влады́ка Христо́съ: обновля́етъ бо боже́ственнымъ креще́ніемъ всю́ Россíйскую зе́млю и просвѣща́етъ кня́зя Влади́міра.

Свѣ́тло пріиди́те и достолѣ́пно возгласи́те, сы́нове россíйстіи, ко отцу́ на́шему Влади́міру, и па́мять его́ вѣ́рно вси́ да пра́зднуемъ свѣ́тло.

Отчее нече́стіе отгна́лъ еси́, всечестны́я же твоея́ прама́тере правовѣ́рную вѣ́ру возлюби́лъ еси́, ра́вне апо́столомъ Христо́вымъ, кня́же вели́кій Влади́міре.

Богоро́диченъ: Яко две́рь, приводя́щую къ Боже́ственному вхо́ду рая́ свѣ́тлаго, я́ко мы́сленное мѣ́сто свяще́нія, я́ко добро́ту Іа́ковлю, Дѣ́ву ублажа́емъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Го́споди Бо́же на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, Го́споди Бо́же на́шъ, стяжи́ ны, Го́споди, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы, и́мя Твое́ имену́емъ.

Ра́дуйся и красу́йся ду́хомъ, вели́кій кня́же Влади́міре, изря́днѣи бо вѣ́тви богоса́днѣи ко Христу́ прине́слъ еси́, богоизря́дный тво́й пло́дъ — Бори́са сла́внаго и Глѣ́ба благочести́ваго, съ ни́маже предстоя́ Христу́, о на́съ моли́ся. [Два́жды.]

Ди́вная прорече́ Иса́ія на Іерусали́мъ: бу́детъ я́вѣ гора́ Госпо́дня и до́мъ на версѣ́ го́ръ. Пра́веднѣ же на тебѣ́ разумѣ́хомъ благода́ть Ду́ха: до́мъ бо Влады́цѣ созда́лъ еси́ на версѣ́ го́ръ.

Богоро́диченъ: Проповѣ́дуетъ чу́дная о Тебѣ́ Иса́ія Ду́хомъ, Дѣ́вою хотя́щу роди́ти Христа́ безъ сѣ́мене, Дави́дъ же, Тво́й пра́дѣдъ, ди́вно провозвѣсти́ Твоя́ вели́чествія: спасе́ бо на́съ, я́ко Ми́лостивъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Дне́сь а́нгели Бо́жіи ра́дуются свѣ́тло на небесѣ́хъ въ па́мять твою́ святу́ю: спа́слъ бо еси́ на́съ отъ вся́каго лука́вства и же́ртвъ бѣсо́вскихъ лю́ди мно́ги изба́вилъ еси́ и всю́ зе́млю Россíйскую.

Рыда́етъ бѣсо́вское мно́жество и те́мное собо́рище, ви́дяще на земли́ попира́емы и́долы, и́же на поги́бель воздви́женныя человѣ́комъ, и́хже Бо́жіимъ повелѣ́ніемъ, Влади́міре, сокруши́лъ еси́.

Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́въ, кня́же вели́кій и му́дрый, моле́бниче о душа́хъ на́шихъ: тобо́ю бо мы́ вси́ изба́влени есмы́ бѣсо́вскія ле́сти. Тѣ́мже, — ра́дуйся, — вопіе́мъ ти́.

Богоро́диченъ: Чистото́ю сія́ющи издале́ча, Боже́ственное угото́ваніе Влады́чне, Всепѣ́тая, бы́вши: Ты́ бо еди́на показа́лася еси́ Ма́ти су́щи Бо́гу и рука́ми я́ко Младе́нца Того́ носи́вши.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Яко во́ды морскíя, Человѣколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся. Тѣ́мже, я́ко Іо́на, та́ко вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Благоче́стія ревни́тель сла́внаго царя́ Константи́на ты́ бы́лъ еси́, Влади́міре, просвѣти́вшаго креще́ніемъ е́ллинскій ро́дъ, ты́ же духо́вною ба́нею лю́ди твоя́ пресвѣ́тло обнови́лъ еси́. [Два́жды.]

Ослади́въ любо́вію Христо́вою ду́шу и разу́мныя пріе́мъ крилѣ́, прелетѣ́лъ еси́ и́дольскій мра́къ и разгна́лъ еси́ тму́ зловѣ́рія, блаже́нне, всели́вся въ черто́гъ Спа́са всѣ́хъ Бо́га.

Богоро́диченъ: Благоду́шствуетъ правовѣ́рный Импера́торъ Россíйскій дне́сь и правовѣ́рныхъ собо́ри, въ па́мять пресвѣ́тлую Влади́міра, ублажа́юще Твое́ безсѣ́менное рождество́, Дѣ́во, и, прилѣ́жно Сы́ну Твоему́ моля́щеся, зову́тъ: Тя́ велича́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Си́лою Бо́жіею попра́нъ е́сть сатана́ душегу́бецъ и ле́стныя его́ же́ртвы: побѣ́дника бо яви́лъ на́мъ е́сть Христо́съ, Влади́міра, вѣ́рнаго кня́зя, сокруши́ти и поврещи́ того́ подъ но́ги на́ша.

Спасе́ пре́жде Госпо́дь руко́ю Моисе́овою Изра́иля отъ рабо́ты, То́йже и ны́нѣ руко́ю Влади́міра, вѣ́рнаго кня́зя, всѣ́хъ на́съ отъ ле́сти и́дольскія спа́слъ е́сть.

Досто́йно ти́ взыва́емъ и вопіе́мъ вси́: ра́дуйся, всече́стне преблаже́нне, тя́ бо изба́вителя съ Бо́гомъ, Влади́міре, и́мамы. Не пре́зри рабо́въ твои́хъ, но при́сно сохраня́й на́съ.

Богоро́диченъ: Обрѣто́хомъ, Пречи́стая, Тобо́ю спасе́ніе, Дѣ́во Препѣ́тая: Его́же жела́ютъ а́нгели на небесѣ́хъ ви́дѣти, Се́й ны́нѣ ви́дится въ нѣ́дрѣхъ Твои́хъ Младе́нецъ, Бо́гъ на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Подо́бствовавъ вели́кому апо́столу Па́влу, въ сѣди́нахъ, всесла́вне Влади́міре, вся́, я́ко младе́нческая, мудрова́нія, я́же о и́долѣхъ тща́нія, оста́вль, я́ко му́жъ соверше́нный, украси́лся еси́ боже́ственнаго креще́нія багряни́цею, и ны́нѣ, Спа́су Христу́ въ весе́ліи предстоя́, моли́ спасти́ся держа́вы Россíйскія нача́льникомъ и мно́жеству владо́мыхъ.

Икосъ:

Просвѣти́вый дре́вле Изра́иля Моисе́йскимъ зако́номъ, просвѣти́лъ еси́ мíръ явле́ніемъ Твоего́ прише́ствія, Христе́ Бо́же, богогла́сныя Твоя́ ученики́ посла́лъ еси́ проповѣ́дати по страна́мъ е́же отъ Дѣ́вы безсѣ́менное рождество́ Твое́, и тѣ́мъ повелѣ́лъ еси́ крести́ти во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Обветша́вшу же ви́дя страну́ Ру́сскую грѣхо́мъ, Ду́хъ Тво́й посла́лъ еси́ въ крѣпкоразу́мнаго ду́шу сла́внаго Влади́міра, позна́ти Тебе́, Еди́наго отъ Тро́ицы Христа́ Бо́га, и Твои́мъ Креще́ніемъ просвѣти́ти избра́нныя Твоя́ и отъ Тебе́ поруче́нныя ему́ лю́ди, и привести́ къ Тебѣ́ вѣ́рою вопію́щія: изба́ви отъ сопроти́вныхъ пога́нъ Твое́ достоя́ніе, христолюби́ваго Импера́тора и мно́жество владо́мыхъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Халде́йскія пе́щи всепа́губную си́лу угаси́вше, о́бразомъ а́нгела снизше́дшаго, Зижди́телю ю́ноши взыва́ху: благослове́нъ еси́ и хва́льный, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пра́отчи богоистка́нныя мя́ ри́зы вра́гъ душегу́бецъ обнажи́лъ е́сть, Іису́съ же Безнача́льный, явле́йся пло́тію, очи́стивъ водо́ю Ду́ха, па́ки мнѣ́ подаде́ ю́, Его́же позна́въ, сла́вне Влади́міре, весели́шися, вопія́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ. [Два́жды.]

Моисе́йскій сохрани́въ зако́нъ, Даніи́лъ боговидѣ́нія сподо́бися; пра́отеческія же ты́ попра́въ и́долы, не я́ко во мра́цѣ, но въ бо́льшей сла́вѣ, разу́мно узрѣ́лъ еси́ Христа́ со Отце́мъ и Ду́хомъ, креще́ніемъ же просвѣще́нъ, весели́шися, вопія́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Боже́ственныя обнажи́ оде́жды вра́гъ, прельсти́въ первозда́ннаго пра́дѣда Твоего́, Дѣ́во, изъ боку́ же Твое́ю чи́стою и неискусобра́чною проше́дъ Спа́съ, сла́дкій мо́й Іису́съ, на Него́же поте́къ, а́ки на Ада́ма, но Бо́гу прирази́ся и сокруши́ся лю́тѣ. Мы́ же Сы́ну Твоему́ зове́мъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Еле́ны ты́ но́выя любо́вію извѣсти́лся еси́, вну́къ бы́въ преблаже́нныя Ольги, Константи́нъ же Вели́кій но́вый яви́лся еси́, Христу́, Влади́міре, вопія́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Лю́тый льсте́цъ двиза́шеся на христіа́ны воева́ти, Превели́кій же Госпо́дь въ Корсу́нѣ тя́ просвѣща́етъ, и креще́нію боже́ственному сподобля́етъ, и Ца́рствіе небе́сное тебѣ́ дарова́лъ е́сть.

Обветша́вшую ле́сть бѣсо́вскую прогна́лъ еси́, я́ко вели́кій Христо́въ учени́къ, обнови́въ, просвѣти́лъ еси́ всѣ́хъ на́съ вопи́ти Го́сподеви немо́лчно: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Отъ родо́въ Тя́ всѣ́хъ избра́лъ е́сть Бо́гъ Превѣ́чный пре́жде вѣ́къ и, въ послѣ́дняя дни́ пло́ть пріе́мъ отъ Тебе́, соверше́нъ вку́пѣ яви́ся Бо́гъ и Человѣ́къ, Приснодѣ́во.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя своя́, полага́яй мо́рю предѣ́лъ песо́къ и содержа́й вся́, Тя́ пое́тъ со́лнце, Тя́ сла́витъ луна́, Тебѣ́ прино́ситъ пѣ́снь вся́ тва́рь, я́ко Содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Ро́дъ пра́ведныхъ благослови́тся, Боже́ственная вѣща́ша уста́, е́же на тебѣ́ сбы́стся, блаже́нне: сѣ́мя бо святолѣ́пное и богоизбра́нное прине́слъ еси́ Христу́, непобѣди́мая му́ченика, и́маже просвѣти́лъ еси́ зе́млю Россíйскую, и́хже похваля́юще съ тобо́ю, превозно́симъ Христа́ во вѣ́ки. [Два́жды.]

Ма́ти всѣ́хъ градо́въ вои́стинну ца́рства твоего́ гра́дъ яви́ся Кíевъ, въ не́мже Христо́съ пре́жде со Отце́мъ и Ду́хомъ просла́вися твое́ю прама́терію и тобо́ю, блаже́нне, идѣ́же му́жественное твое́ тѣ́ло лежи́тъ свѣ́тло въ це́ркви Влады́чицы, мы́ же, лю́діе твои́, хва́ляще, пое́мъ Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Безнача́льное сія́ніе и Сло́во Отчее проповѣ́даша нело́жно проро́честіи гла́си, изъ Тебе́ хотя́щаго безъ тли́ роди́тися Емману́ила, Бо́га же и Человѣ́ка, крѣ́пкое язы́ковъ ча́яніе, Ему́же я́ко Ма́ти моли́ся спасти́ся на́мъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Отъ безбо́жныхъ и́доловъ всѣ́хъ на́съ изба́вилъ еси́, ко Христу́ же Бо́гу приве́лъ еси́, о́тче, вѣ́рныхъ князе́й, наказа́тели ста́дъ твои́хъ, Христа́ пою́щихъ во вѣ́ки.

Константи́нъ но́вый ты́ извѣсти́лся еси́ во все́й Ру́сстѣй земли́, блаже́нне Влади́міре: ты́ бо и́мя Христо́во изъясни́лъ еси́, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Царю́ вѣ́чному ны́нѣ ты́ предстои́ши и десни́цею Его́ вѣнча́нъ еси́, моли́ся Ему́ за недосто́йныя рабы́ твоя́, я́ко да пое́мъ Его́ и превозно́симъ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Облакъ Сло́ва Ты́ еси́, Препѣ́тая, и свѣща́ со́лнечная, колесни́ца многоцѣ́нная, дѣви́ческое возвыше́ніе, горо́ ту́чная и усыре́нная, пребыва́еши Пречи́стая Дѣ́ва Господоимени́тая.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Дави́дъ обрѣ́теся пре́жде Изра́илю держа́вный ца́рь и лю́ди спасе́, бо́ги иноязы́чныя низложи́въ, Ду́хомъ Бо́жія Сы́на проповѣ́да; ты́ же въ Тро́ицѣ позна́лъ еси́ Бо́га, блаже́нне Влади́міре, Его́же велича́емъ. [Два́жды.]

Да торжеству́ютъ дне́сь ве́село па́мять твою́ святолѣ́пно въ це́ркви Бо́жія Ма́тере богоизбра́нніи лю́діе, ю́же любе́зно украси́лъ еси́, въ па́мять вѣ́чную твоего́ преставле́нія, не́бо земно́е, въ не́мже почива́я, ожида́еши всестра́шныя трубы́ арха́нгеловы, блаже́нне. Тѣ́мъ тя́ при́сно велича́емъ.

Богоро́диченъ: Ду́хомъ Боже́ственнымъ распала́еми, вси́ ро́ди, любо́вію блажи́мъ Тя́, Богоро́дице: Ты́ бо кля́тву прама́тере разруши́ла еси́. Прилѣ́жно же пое́мъ Бо́жія Сло́ва, Того́ бо, неопа́льно во чре́вѣ Твое́мъ пріе́мши, родила́ еси́ пло́тію. Къ Нему́же моли́ся, изба́витися вѣ́рному Твоему́ ста́ду отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Сла́докъ, я́коже фи́никсъ высо́къ израща́емь, и, цвѣ́тъ творя́ ма́сличный, вѣ́тви многопло́дныя, ты́ быва́еши ви́нное израще́ніе, ки́сти двѣ́ созрѣ́лѣ — му́ченика принося́, Бори́са и Глѣ́ба честна́я.

Ли́цы князе́й ны́нѣ благоро́дныхъ предстоя́тъ, отъ тебе́ благоче́стіе нося́ще, съ людьми́ вѣ́рными хва́ляще тя́: наста́вниче и ско́рый засту́пниче, помина́й всѣ́хъ на́съ, я́ко да въ ми́рѣ тобо́ю живо́тъ обря́щемъ.

Лю́діе Россíйстіи, пріиди́те, сни́дитеся въ честнѣ́й це́ркви Влади́міра свята́го, нарече́ннаго Васи́лія, преблаже́ннаго вели́каго кня́зя, уго́дника Христо́ва пресла́внаго, и пріими́те живо́тъ и спасе́ніе, благода́ть и ве́лію ми́лость.

Богоро́диченъ: Бо́га, Дѣ́во, Ты́ родила́ еси́ на земли́, во пло́ти соедине́ніе бы́сть Безпло́тное, во еди́нѣй ѵпоста́си и во двою́ естеству́, да спасе́тъ всѣ́хъ на́съ, кла́няющихся вѣ́рно, я́ко Богоро́дицѣ Пречи́стѣй.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Свѣти́льницы, просвѣти́вше вселе́нную всю́ благоче́стіемъ и вѣ́рою, вы́ яви́стеся вои́стинну, боговѣнча́нне Влади́міре съ прама́терію Ольгою сла́вною. Иже ва́съ возлюби́вшаго Христа́ и мы́ славосло́вимъ, ди́внаго во святы́хъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Во двою́ во́лю и естеству́, Пренепоро́чная, во еди́нѣй же ѵпоста́си ражда́еши Бо́га неизрече́нно, на́съ ра́ди обнища́вшаго до распя́тія хотѣ́ніемъ и дарова́вшаго на́мъ бога́тство Боже́ственное, Богома́ти Дѣ́во.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Ору́жіе крѣ́пкое* кня́зю на́шему да́лъ еси́, Го́споди,* Кре́стъ Тво́й честны́й,* и́мже поживе́ на земли́ пра́ведно,* просія́въ благоче́стіемъ,* и Ца́рству небе́сному сподо́бися милосе́рдіемъ Твои́мъ.* Тѣ́мже Твое́ человѣколю́бное смотре́ніе сла́вимъ,* Іису́се Всеси́льне,* Спа́се ду́шъ на́шихъ. [Два́жды.]

Да́лъ еси́, Человѣколю́бче,* благочести́вому Твоему́ уго́днику* Соломо́нову му́дрость, Дави́дову кро́тость* и апо́стольское Правосла́віе,* я́ко царе́й Ца́рь* и госпо́дствующихъ всѣ́хъ Госпо́дь.* Тѣ́мже Твое́ человѣколю́бное смотре́ніе сла́вимъ,* Іису́се Всеси́льне,* Спа́се ду́шъ на́шихъ.

Пе́рвый повину́лъ еси́ багряни́цу,* приснопо́мнимый кня́же, во́лею Христу́,* Того́ позна́въ Бо́га* и я́ко Царя́ всѣ́хъ Благодѣ́теля,* побѣ́ды творя́ вся́кому нача́лу* и вла́сти належа́щимъ.* Отсю́ду тебѣ́, христолю́бче, ца́рство испра́вилъ е́сть* Іису́съ Человѣколю́бецъ,* Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 2:

Не отъ человѣ́къ зва́ніе прія́лъ еси́, но я́ко чу́дный Па́велъ, прія́лъ же па́че, сла́вне, сіе́ свы́ше, Влади́міре апо́столе, отъ Христа́ Бо́га. Ибо зна́меніемъ Креста́ огради́вся и тѣ́мъ уловле́нъ бы́въ, я́ко предо́брая лови́тва, си́мъ побѣди́тель на ви́димыя и неви́димыя враги́ яви́лся еси́ непобѣди́мъ. Тѣ́мже мо́лимъ тя́, я́ко моли́твенника те́пла, земноро́дніи, по достоя́нію па́мять твою́ почита́юще, со дерзнове́ніемъ проси́ти на́мъ просвѣще́ніе, и очище́ніе, и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

[Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.]

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ обою́ кано́новъ: 1-го пѣ́снь 3-я и 2-го пѣ́снь 6-я. Проки́менъ, гла́съ 3: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,* по́йте Царе́вы на́шему, по́йте. Сти́хъ: Вси́ язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сомъ ра́дованія. Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 200. Аллилу́ія, гла́съ 6: Вознесо́хъ избра́ннаго отъ люде́й Мои́хъ. Сти́хъ: Ибо рука́ Моя́ засту́питъ его́ и мы́шца Моя́ укрѣпи́тъ его́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 35, отъ полу́. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Слу́жба съ ака́ѳистомъ свято́му равноапо́стольному вели́кому кня́зю Влади́міру, съ присовокупле́ніемъ житія́ его́ и но́тныхъ переложе́ній сея́ слу́жбы Кíевскаго роспѣ́ва. Ко дню́ девятисотлѣ́тія Креще́нія Руси́ (988-1888). — М.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1888. —Л. 2 – 12, 29 –32 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0