Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́лія въ 14-й де́нь.
Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди, воззва́хъ:] стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Кре́стъ Госпо́день взе́мъ, преподо́бне Стефа́не, и́стинно послѣ́довалъ еси́ Христу́, на́съ ра́ди на Крестѣ́ распе́ншемуся, и Его́ ра́ди любве́ вся́ оста́вилъ еси́, и Того́ еди́наго возлюби́лъ еси́, Его́же моли́ спасти́ся на́мъ.

Чу́вственныя стра́сти тѣле́сныя побѣди́въ воздержа́нія бразда́ми, чудодѣ́йственниче Стефа́не, и ре́вности безпло́тныхъ на земли́ показа́въ, вся́ плотска́я жела́нія ду́ху повину́лъ еси́, тѣ́мъ ны́нѣ въ небе́сныхъ селе́ніихъ водворя́яся, моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Блаже́нне Стефа́не, основа́ніе положи́въ добродѣ́тели, дре́вняго человѣ́ка совле́клся еси́ съ похотьми́ и во Христа́ обле́клся вои́стинну, тѣ́мъ и обличи́лъ еси́, преподо́бне, мно́гая вра́жія ополче́нія, наста́вникъ мона́ховъ бы́въ. Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Свѣ́тлый дне́сь возсія́ на́мъ и всепра́зднственный де́нь, я́коже второ́е со́лнце, просвѣща́я, и наставля́я, и отгоня́я тму́ помраче́нія на́шего, вѣ́рныхъ созыва́етъ любо́вію къ честнѣ́й ра́цѣ припа́дати и облобыза́ти ю́. Моли́, мо́лимся, о́тче Стефа́не, да́ти мíру ми́ръ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ [и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

До́мъ Ду́ха Свята́го бы́лъ еси́, преподо́бне, просвѣща́я и наставля́я вѣ́рою и любо́вію притека́ющихъ къ тебѣ́.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Блаже́нъ вои́стинну и преблаже́нъ яви́лся еси́, преподо́бне Стефа́не, мона́шествующихъ наста́вниче и благоче́стія побо́рниче.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Пріиди́те, ублажи́мъ преподо́бнаго Стефа́на, по́стника и возде́ржника и мона́ховъ нача́льника, Пресвятѣ́й Тро́ицѣ уго́дника.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пріиди́те дне́сь, ли́цы мона́шестіи, притеце́мъ ко гро́бу преподо́бнаго Стефа́на, моля́щеся Христу́ Бо́гу на́шему, прося́ще грѣхо́въ проще́нія, и Импера́тору на́шему на враги́ побѣ́ды, и плѣ́неннымъ свобожде́нія, и ми́ру устрое́нія, и Це́рквамъ соедине́нія, и душа́мъ на́шимъ ве́лія ми́лости.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Все́ упова́ніе мое́ [на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя́ подъ кро́вомъ Твои́мъ.]

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія ревни́телю, благоче́стія наста́вниче и чистоты́, и́щущимъ спасе́нія путеводи́тельный свѣти́льниче, мона́шествующихъ богодухнове́нное удобре́ніе, преподо́бнаго Се́ргія духо́вный собесѣ́дниче, Стефа́не прему́дре, уче́ньми и добродѣя́ньми твои́ми ду́ши просвѣти́лъ еси́, и пусты́ни насѣли́лъ еси́. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, [богоро́диченъ:]

Иже на́съ ра́ди рожде́йся [отъ Дѣ́вы, и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и Воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя.]


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Боже́ственный гла́съ Ева́нгелія Христо́ва услы́шавъ, мíра оста́вилъ еси́ бога́тство и сла́ву, и, кре́стъ сво́й на ра́мо взе́мъ, Христо́ви послѣ́довалъ еси́ невозвра́тнымъ по́мысломъ, и тѣ́сный пу́ть по́стничества проше́лъ еси́, ра́дуяся, и а́нгельскимъ лико́мъ прича́стникъ показа́лся еси́, богому́дре Стефа́не преподо́бне, съ ни́ми же моли́ся о чту́щихъ честну́ю па́мять твою́. [Три́жды.]

Егда́ Боже́ственное раче́ніе на́йде на тя́, Стефа́не прему́дре, тогда́ оте́чество оста́вилъ еси́, въ пусты́ню, я́ко во гра́дъ, всели́лся еси́, и та́мо мона́ховъ со́нмъ собра́лъ еси́, съ ни́ми же порабо́талъ еси́ Христу́, Его́же ра́ди распя́лся еси́ мíрови, и съ ми́ромъ къ премíрному, ра́дуяся, возше́лъ еси́, идѣ́же а́нгельская во́инства веселя́тся, съ ни́ми же моли́ся о чту́щихъ честну́ю па́мять твою́. [Три́жды.]

Егда́ благода́ть Свята́го Ду́ха се́рдце твое́ просвѣти́, Стефа́не, тогда́ Тро́ицы прекра́сное селе́ніе яви́лся еси́, Еюже наставля́емь, святы́я хра́мы созда́лъ еси́, блаже́нне, и оби́тели на спасе́ніе мона́ховъ, и́хже на зла́цѣ воздержа́нія упа́слъ еси́ и твои́ми уче́ніи по небе́снѣй стези́ ше́ствовати наста́вилъ еси́, съ ни́ми же почита́емъ твою́ честну́ю па́мять. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 6:

Еже по о́бразу соблю́дъ невреди́мо, у́мъ влады́ку на стра́сти па́губныя по́стнически поста́вивъ, и на подо́біе, я́коже мо́щно, возше́лъ еси́: му́жески бо естество́ пону́дивъ, потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему и пло́ть порабо́тити ду́ху. Тѣ́мже мона́шествующихъ яви́лся еси́ во́ждь, жи́тель пусты́нный, благотеку́щихъ обучи́тель, пра́вило добродѣ́тели извѣ́стнѣйшее, и ны́нѣ на небесѣ́хъ, о́тче на́шъ Стефа́не, чи́стѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу, моля́ся о и́же вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, [Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. [И чте́нія три́.]

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 5 и 6.]

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 6:

Иже на земли́ а́нгела и на небеси́ человѣ́ка Бо́жія, мíру благо́е украше́ніе, о́бразъ добродѣ́телей, по́стниковъ похвалу́, Стефа́на вели́каго почти́мъ: насажде́нъ бо въ дому́ Госпо́дни и процвѣте́ пра́ведно, я́ко ке́дръ въ пусты́ни, умно́живъ ста́до Христо́во слове́сныхъ ове́цъ въ преподо́біи и пра́вдѣ.

Кíй ра́зумъ человѣ́ческій или́ язы́къ возмо́жетъ изрещи́ или́ похвали́ти по досто́инству житіе́ твое́? И са́ми а́нгели житію́ твоему́, е́же на земли́ въ тѣлеси́, удиви́шася и похвали́ша Христа́, толи́кую побѣ́ду, преподо́бне, тебѣ́ на стра́сти дарова́вшаго, Его́же моли́, прехва́льне, спасти́ся на́мъ.

Блаже́нна оби́тель, иму́щая въ себѣ́ честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне, отъ ни́хже истека́ютъ вѣ́рнымъ исцѣле́нія; блаже́нни же ученицы́ твои́, такова́го учи́теля себѣ́ стяжа́вше и такова́ отца́ ча́да наре́кшіися, Стефа́не пречу́дне, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Гла́съ 4:

Пресвѣ́тлый и свѣтоно́сный, богому́дре Стефа́не, тво́й приспѣ́ пра́здникъ, созыва́ющій мона́ховъ мно́жества просла́вити и пѣ́ти твое́ честно́е успе́ніе, прося́ще отъ Христа́ хода́тайствомъ твои́мъ прія́ти ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пусты́ня, пре́жде непло́дствующи, ны́нѣ весели́тся, зря́щи въ себѣ́ ли́къ мона́ховъ, обстоя́щихъ всечестны́й гро́бъ пречу́днаго отца́ своего́ и духо́вно веселя́щихся, и́же пра́зднственная торжеству́ютъ, глаго́люще: ра́дуйся, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, и́же чудесы́ сія́я, озаря́еши ду́ши вѣ́рныхъ; ра́дуйся, о́тче всеблагíй, умно́живый ча́да духо́вная въ пусты́ни безмо́лвнѣй, о ни́хже труды́ и по́ты полага́я, ду́шу твою́ пре́далъ еси́ Бо́гу. Ему́же моли́ся, свя́те Стефа́не, о на́съ, ча́дѣхъ твои́хъ, благоче́стнѣ па́мять твою́ пра́зднующихъ, изба́вити отъ навѣ́тъ вра́жіихъ, я́ко да, до́брѣ сконча́вше жи́знь свою́, дерзнове́ніе получи́мъ въ де́нь стра́шнаго испыта́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Все́ упова́ніе мое́ [на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Прехва́льніи му́ченицы.

Стефа́не пребога́те, душе́вныя стра́сти отъ ко́рене исто́рглъ еси́ и тѣле́сная чу́вства порабо́тилъ еси́ добро́тами твоего́ житія́, и, чуде́съ благода́ти сподо́бився, Христо́ви моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Стефа́не преподо́бне, твои́мъ крѣ́пкимъ воздержа́ніемъ и непреста́нною моли́твою стра́сти тѣле́сныя умертви́въ, бѣсо́вскія полки́ посрами́лъ еси́ и а́нгелы возвесели́лъ еси́, съ ни́ми же Христо́ви моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Стефа́не преподо́бне, въ пусты́няхъ и гора́хъ ты́, бѣ́гая, удали́лся еси́, сла́ву вре́менную пренебре́глъ еси́ и небе́снѣй сла́вѣ наслѣ́дникъ бы́лъ еси́ и а́нгеломъ собесѣ́дникъ, съ ни́ми же престо́лу Царя́ Христа́ Бо́га предстоя́, моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества, наста́вника тя́ чти́мъ, о́тче на́шъ Стефа́не, тобо́ю бо пу́ть пра́вый ходи́ти позна́хомъ: блаже́нъ еси́, Христу́ рабо́тавъ, и вра́жію обличи́лъ еси́ си́лу, а́нгеломъ собесѣ́дниче и вели́кому Се́ргію соприча́стниче, съ ни́ми же моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Безневѣ́стная Дѣ́во, [Яже Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріими́, Всенепоро́чная, всѣ́мъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній, ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млющи, моли́ спасти́ся всѣ́мъ на́мъ].

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь преподо́бнаго, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни] и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
[На Бо́гъ Госпо́дь:] Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Вознесы́йся на Кре́стъ.

Отъ ю́ности, блаже́нне, отъ всея́ души́ Христа́ возлюби́лъ еси́, и, Того́ си́лою укрѣпля́емь, непреста́нною моли́твою, я́коже копіе́мъ, низложи́лъ еси́ враги́ неви́димыя, и сла́вно вѣнце́мъ побѣ́ды вѣнча́лся еси́ отъ руки́ всѣ́хъ Христа́ Бо́га. Тѣ́мже почита́емъ честну́ю твою́ па́мять, преподо́бне. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Нечи́стыхъ помышле́ній мои́хъ мно́жество и безмѣ́рныхъ мы́слей обурева́ніе кто́ изрещи́ мо́жетъ, Всенепоро́чная? Настоя́ніе безпло́тныхъ враго́въ мои́хъ кто́ исповѣ́сть и е́же отъ ни́хъ озлобле́ніе? Но Твое́ю моли́твою, Блага́я, си́хъ ми́ всѣ́хъ избавле́ніе да́руй.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Ангельски пожи́лъ еси́ на земли́, преподо́бне, во бдѣ́ніихъ же и злострада́ніихъ пло́ть свою́ удручи́въ, тѣ́мже и а́нгелы житіе́мъ свои́мъ удиви́лъ еси́, и бѣ́сы посрами́лъ еси́, и и́ноческая сосло́вія въ па́мять твою́ торжествова́ти собра́лъ еси́, Стефа́не. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Упова́ніе христіа́нъ, Пресвята́я Дѣ́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ съ вы́шними си́лами да́ти оставле́ніе грѣхо́въ всѣ́мъ на́мъ и исправле́ніе житія́, вѣ́рою и любо́вію при́сно Тя́ чту́щимъ.

[Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Стефа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Псало́мъ избра́нный: Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́ и услы́ша моли́тву мою́...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Стопа́мъ послѣ́дуя Влады́ки своего́, Стефа́не, отъ ю́ности горды́ню возненави́дѣвъ и сла́ву мíра, я́ко мимоходя́щу, смире́ніе же и нищету́ возлюби́въ, тѣ́мже и па́стыря тя́ ста́ду твоему́ поставля́етъ Христо́съ Бо́гъ, Ему́же моли́ся о на́съ, преподо́бне. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко невоздѣ́ланенъ, Дѣ́во, виногра́дъ, прекра́сный Гро́здъ израсти́ла еси́, источа́ющій на́мъ вино́ спасе́нія, веселя́щее ду́ши на́ша; тѣ́мже, я́ко вино́вну Тя́ до́брыхъ ублажа́юще, при́сно со а́нгеломъ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гласъ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 5:

Всечестно́е торжество́ наста́вника мона́хомъ Стефа́на богому́драго, сше́дшеся дне́сь, пра́зднуемъ и, къ честнѣ́й его́ ра́цѣ съ вѣ́рою притека́юще, любе́зно цѣлу́емъ святы́я его́ мо́щи: се́й бо па́че зла́та чудесы́ облиста́, и́же ма́лыми хлѣ́бы иногда́ мно́гъ наро́дъ напита́, и разли́чныя неду́ги исцѣли́, и мно́га чудеса́ сотвори́въ, и ны́нѣ мо́лится Христо́ви дарова́ти мíрови ве́лію ми́лость.

Кано́нъ [Богоро́дицы, со ирмосо́мъ на 6 и] преподо́бнаго Стефа́на [на 8], гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Сло́во ми́ пода́ждь, Сло́ве Бо́жій, во отверзе́ніе недосто́йныхъ у́стъ мои́хъ, и очи́сти се́рдце мое́, я́ко да возмогу́ по достоя́нію воспѣ́ти преподо́бнаго Твоего́.

Его́же Са́мъ просла́вилъ еси́, Христе́ Спа́се мо́й, просла́вити да́руй ми́ честно́е торжество́ Стефа́на преподо́бнаго Ти́ уго́дника, нача́льника мона́ховъ и оби́тели утвержде́ніе.

Тріѵпоста́снымъ Свѣ́томъ Божества́ просвѣти́лъ еси́ се́рдце, преподо́бне, отъ ю́ности мірска́го пристра́стія возгнуша́вся, и небе́сная воспрія́лъ еси́ наслажде́нія.

Богоро́диченъ: Безъ сѣ́мене Отчею во́лею отъ Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жія Ты́ зача́тъ Сы́на, пло́тію родила́ еси́ на́шего ра́ди спасе́нія.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Возмуще́нія мо́ря жите́йскаго избѣ́гъ, преподо́бне Стефа́не, въ пусты́ню безмо́лвія по́стническаго пребыва́нія всели́лся еси́, ра́дуяся, блаже́нне.

Воздержа́ніемъ пло́ть свою́ и бдѣ́ніи ча́стыми удручи́лъ еси́, преподо́бне, и, пусты́нная претерпѣ́въ озлобле́нія, стремле́нія лю́тыхъ страсте́й уста́вилъ еси́, Стефа́не.

На па́житехъ живо́тныхъ слове́сное ста́до ученико́въ твои́хъ му́дрѣ упа́слъ еси́ и на зла́цѣ воздержа́нія, Стефа́не, отъ волко́въ мы́сленныхъ невреди́мо сохрани́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Вѣ́дуще, благоче́стно проповѣ́дуемъ Тя́ и́стинную Ма́терь Бо́жію, Пренепоро́чная: Тобо́ю бо къ на́мъ Зижди́тель прибли́жися.

По 3-й пѣ́сни сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости наста́вниче.

Оте́чество свое́ оста́вилъ еси́, преподо́бне, я́коже Авраа́мъ другíй, пресе́льникъ бы́въ, и въ пусты́ню всели́лся еси́, кре́стъ сво́й взе́мъ, Христу́ послѣ́довавъ, пло́ть свою́ воздержа́ніемъ, и труды́, и пусты́нными озлобле́ніи умертви́лъ еси́, и ста́до мона́ховъ собра́лъ еси́, и по сме́рти отъ Бо́га благода́ть прія́лъ еси́ неду́ги исцѣля́ти съ вѣ́рою приходя́щимъ къ честнѣ́й твое́й ра́цѣ, Стефа́не преподо́бне. Моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ніемъ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Во искуше́нія многоплете́нная впа́дъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, бу́рею одержу́ся безчи́сленныхъ мои́хъ прегрѣше́ній, и я́ко къ те́плому заступле́нію и покро́ву моему́, Чи́стая, притека́ю. Тѣ́мъ, Пресвята́я, изъ Тебе́ Вопло́щшагося безъ сѣ́мене моли́ о всѣ́хъ рабѣ́хъ Твои́хъ, непреста́нно пою́щихъ Тя́, согрѣше́ній оставле́ніе и́мъ дарова́ти.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Оте́чество свое́, я́коже иногда́ Авраа́мъ, оста́вилъ еси́, преподо́бне Стефа́не, и, на зе́млю обѣтова́нну [пресели́вся,] го́рняго Іерусали́ма наслѣ́дникъ изря́денъ показа́лся еси́, богому́дре.

Страннолю́біе, я́коже Авраа́мъ пра́отецъ дре́вле, стяжа́лъ еси́, и, я́коже о́нъ, служи́тель и дру́гъ Бо́гу нарече́ся, и Сего́ ты́ въ се́рдцѣ твое́мъ чистоты́ ра́ди житія́ твоего́ всели́лъ еси́, Стефа́не.

Заря́ми чуде́съ облиста́лся еси́, Стефа́не богопрія́тне, грѣхми́ отемне́нное се́рдце мое́ свѣ́томъ твои́хъ моли́твъ просвѣти́, я́ко да и а́зъ благода́рственно воспою́ па́мять твою́.

Богоро́диченъ: Сни́де, я́ко до́ждь на руно́, во утро́бу Твою́ Госпо́дь, я́коже рече́ дре́вле проро́къ, Всенепоро́чная, Ему́же взыва́емъ: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Нечести́віи не у́зрятъ сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческія сла́вы Сія́ніе Божества́, отъ но́щи у́тренююще, воспѣва́емъ Тя́, Человѣколю́бче.

Влады́цѣ своему́ Христу́ подо́бяся, во́льную стра́сть претерпѣ́вшему, распя́лся еси́ мíрови и страсте́мъ, Стефа́не богопрія́тне, и ны́нѣ свѣ́тло прославля́ешися, лику́я во Ца́рствіи Его́.

Исто́чникъ исцѣле́ній показа́ся ра́ка моще́й твои́хъ, Стефа́не, къ не́йже вси́ съ вѣ́рою притека́ющіи разли́чныхъ неду́гъ и страсте́й избавля́ются богопрія́тными твои́ми моли́твами.

Во пло́ти ме́ртвеннѣй безпло́тнымъ подо́бяся, житія́ чистото́ю, богому́дре, безпло́тныхъ вра́гъ мы́сленная ополче́нія, Стефа́не, до конца́ низложи́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Тя́ ору́жіе непобѣди́мое на враги́ предлага́емъ, Тя́ держа́ву и наде́жду на́шему спасе́нію, Богома́ти, стяжа́хомъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пріидо́хъ во глубины́ морскíя, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гихъ грѣхо́въ, но я́ко Бо́гъ изъ глубины́ возведи́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Въ пусты́няхъ всели́лся еси́, бѣ́гая сла́вы су́етныя, я́коже дре́вле вели́кій Анто́ній, тѣ́мже обрѣ́те боже́ственную кончи́ну, и по сме́рти сія́еши чудесы́, преподо́бне.

Кто́ изрещи́ возмо́жетъ труды́ твоя́ и бдѣ́нія, богому́дре Стефа́не, и́хже ра́ди возме́здіе отъ Бо́га по достоя́нію воспрія́лъ еси́, по свое́й сме́рти разли́чныя неду́ги исцѣля́ти.

Тѣ́ло свое́ моли́твами и посто́мъ удручи́лъ еси́, ду́шу же свою́ благодѣя́ніи просвѣти́лъ еси́ и се́рдце свое́ отъ скве́рнъ плотски́хъ очи́стилъ, тѣ́мже прія́телище Ду́ху Пресвято́му, Стефа́не, показа́ся.

Богоро́диченъ: О, чу́до, всѣ́хъ чуде́съ превы́сшее! Яко Дѣ́ва, во чре́вѣ вся́ческая Содержа́щаго сло́вомъ неискусому́жно пріи́мши, безъ истлѣ́нія родила́ еси́.

По 6-й пѣ́сни конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной Воево́дѣ.

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, блаже́нную жи́знь соверши́лъ еси́, въ пусты́ню, я́ко во гра́дъ, всели́вся, благода́ть прія́лъ еси́ отъ Бо́га исцѣля́ти неду́ги приходя́щимъ къ честнѣ́й твое́й ра́цѣ и всѣ́хъ возвыша́ти къ Боже́ственнѣй высотѣ́. Тѣ́мже, имѣ́я дерзнове́ніе ко Святѣ́й Тро́ицѣ, помина́й на́съ, чту́щихъ па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не, по́стникомъ удобре́ніе.

Икосъ:

Разу́мнаго свѣти́льника, вся́ озаря́юща чудесы́ исцѣле́ній, во смире́ніи и кро́тости Влады́ки всѣ́хъ Христа́ подража́теля и столпа́ утвержде́нія, и́нокомъ наста́вника, равноа́нгельно на земли́ пожи́вша, неви́димыя враги́ си́лою кре́стною до́бльственнѣ низложи́вша и плотска́я мудрова́нія ду́хови повину́вша, въ страннолю́біи же и въ ми́лостыни неоску́днаго и въ благодѣя́ніихъ прекра́снаго, преподо́бнаго Се́ргія спо́стника же и собесѣ́дника, боже́ственнаго кри́на, въ пусты́нныхъ удо́ліяхъ процвѣ́тшаго, восхва́лимъ, зову́ще: ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не, по́стникомъ основа́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Юноши три́ въ Вавило́нѣ, велѣ́ніе мучи́телево на бу́йство прело́жше, посредѣ́ пла́мене вопія́ху: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Якоже Ло́тъ Содо́ма дре́вле, латы́нскаго зловѣ́рія избѣжа́въ, а́ки въ Сиго́ръ, въ Моско́вскую зе́млю, крѣ́пко соблюд́ающую и́стинное правовѣ́ріе, прише́лъ еси́, Стефа́не, вопія́: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Си́лою Христо́вою вооружи́вся, преподо́бне, стра́шенъ яви́лся еси́ бѣсо́мъ и надъ страстьми́ воцари́лся еси́, взе́мъ кре́стъ сво́й, послѣ́дуя Христо́ви и вопія́: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Собра́нное тобо́ю слове́сное ста́до весели́тся дне́сь въ па́мять твою́, Стефа́не богому́дре, посредѣ́ иму́щи честны́я твоя́ мо́щи, источа́ющія струи́ исцѣле́ній, преподо́бне, зову́щимъ: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Благослове́нъ Пло́дъ благослове́ннаго чре́ва Твоего́, Его́же благословя́тъ небе́сныя си́лы и преподо́бныхъ собо́ри, на́съ изба́вльшаго кля́твы дре́внія, Благослове́нная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изба́вителю всѣ́хъ Всеси́льне, посредѣ́ пла́мене благоче́ствовавшія, снизше́дъ, ороси́лъ еси́ и научи́лъ еси́ пѣ́ти: вся́ дѣла́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Оби́ліемъ благода́ти и одожде́ніемъ слове́съ твои́хъ серде́чныя бразды́ учени́къ твои́хъ напои́лъ еси́, Стефа́не, и въ си́хъ мно́гъ пло́дъ Влады́цѣ Христу́ возрасти́лъ еси́, богому́дре.

Ме́ртвость твоя́ живоно́сною яви́ся, преподо́бне Стефа́не, Христа́ ра́ди, Его́же престо́лу со дерзнове́ніемъ предстоя́, моли́ся о чту́щихъ честну́ю па́мять твою́.

Яко незави́стну благода́ть имы́й отъ Бо́га, преподо́бне, пресла́вная чудеса́ источа́еши съ вѣ́рою притека́ющимъ къ ра́цѣ честны́хъ моще́й твои́хъ.

[Богоро́диченъ: Вода́ еси́ неисчерпа́емая, Дѣ́во, отъ нея́же вси́, пію́ще, благода́ти исполня́емся, душе́ю и тѣ́ломъ освяща́еми.]

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ева у́бо неду́гомъ преслуша́нія кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Дѣ́во Богоро́дице, прозябе́ніемъ чревоноше́нія мíрови благослове́ніе процвѣла́ еси́. Тѣ́мъ Тя́ вси́ велича́емъ.

Побѣ́дное одолѣ́ніе Импера́тору на́шему на проти́вныя да́руй моли́твами твои́ми, Стефа́не преподо́бне, и Це́рквамъ единомы́сліе устро́й, да непреста́нно въ пѣ́снехъ па́мять твою́ почита́емъ.

О чту́щихъ честну́ю па́мять твою́ любо́вію моли́ся, Стефа́не преподо́бне, изба́витися вра́гъ мы́сленныхъ и ви́димыхъ, да ктому́ мно́жае тя́ въ пѣ́снехъ непреста́нно велича́емъ.

Отъ недосто́йныхъ мои́хъ усте́нъ приноси́мое ти́ ма́лое отъ усе́рдія хвале́ніе пріими́, богоблаже́нне, и огня́ вѣ́чнаго изба́витися моли́ся, да непреста́нно честну́ю твою́ па́мять почита́ю.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся и весели́ся, Невѣ́сто Царя́ Вели́каго, созерца́ющая свѣ́тло Твоего́ Жениха́ красоты́, па́че зла́та сія́юща, Его́же пою́ще, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Ты́ яви́лся еси́, богому́дре о́тче, сто́лпъ добродѣ́телей и преподо́бнымъ сла́ва и украше́ніе, тѣ́мже помина́й чту́щихъ честну́ю твою́ па́мять. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Тя́ Предста́тельницу вси́ иму́ще, грѣ́шніи, о Пресвята́я Дѣ́во! Моли́ся благопремѣни́тельна сотвори́ти на́мъ Сы́на Твоего́ Ма́терними Твои́ми моли́твами.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Отче преподо́бне Стефа́не, отъ младе́нства Бо́гови прилежа́, мірска́я пристра́стія оста́вилъ еси́ и, пло́ти взыгра́нія воздержа́ніемъ обузда́въ и се́рдце свое́ отъ скве́рны очи́стивъ, сосу́дъ избра́нъ Ду́ху Свято́му бы́лъ еси́ и сто́лпъ утвержде́нія и́нокомъ. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдъ. [Два́жды.]

Отче богому́дре Стефа́не, гла́съ Ева́нгелія Христо́ва услы́шавъ и кре́стъ сво́й на ра́мо взе́мъ, послѣ́довалъ еси́ Христу́ невозвра́тнымъ по́мысломъ, вожделѣ́нія плотска́я умертви́въ, тѣ́мъ и по сме́рти сія́еши чудесы́, Бо́гу прославля́ющу тя́, Его́же моли́, да спасе́тъ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдъ.

Отче Стефа́не богопрія́тне, лоза́ виногра́да Христо́ва бы́лъ еси́ и сади́тель чистоты́, сле́зными исто́чники пусты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ еси́ и, коре́ніе страсте́й увяди́въ, цвѣ́тъ свяще́нія бы́лъ еси́. Моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Дне́сь и́ночестіи собо́ри, сше́дшеся въ па́мять богоно́снаго отца́, слове́сныя плету́ще вѣнцы́, увѣнча́имъ наста́вника и́нокомъ, Стефа́на богому́драго, неви́димыхъ вра́гъ ополче́нія терпѣ́ніемъ и смире́ніемъ му́жески побѣди́вшаго и благода́ть чуде́съ отъ Христа́ Бо́га пріи́мшаго исцѣля́ти разли́чныя неду́ги и прогоня́ти ду́хи лука́выя [отъ всѣ́хъ], съ вѣ́рою притека́ющихъ къ честнѣ́й его́ ра́цѣ, тѣ́мже возопіе́мъ: мона́ховъ наста́вниче, и а́нгеломъ собесѣ́дниче, и преподо́бнымъ украше́ніе, моли́ дарова́ти ми́ръ мíрови, и Импера́тору на́шему побѣ́ды на проти́вныя, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Слу́жба преподо́бническая: [Блаже́нна отъ кано́на преподо́бнаго, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Апо́столъ, къ Гала́томъ, зача́ло 213. Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Источникъ: Слу́жба [съ ака́ѳистомъ] преподо́бному отцу́ на́шему Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу. — Изда́ніе второ́е, Ма́хрищскаго монастыря́. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1897. — Л. 2 – 23 об., 46 об. –51.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0