Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 30-й де́нь.
Иже во святы́хъ отце́въ на́шихъ и вели́кихъ іера́рховъ Васи́лія Вели́каго, Григо́рія Богосло́ва и Іоа́нна Златоу́стаго.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

На высоту́, Васи́ліе,* Христо́вы любве́ возше́дъ,* узрѣ́лъ еси́ неизрече́нныя Его́* и Боже́ственныя та́йны,* я́же откры́въ, изъясни́лъ еси́ лю́демъ,* я́ко благоче́стія проповѣ́дникъ му́дрый.* Тѣ́мже моли́ отъ тли́ и бѣ́дъ изба́витися* вѣ́рно возслѣ́дующимъ* твои́мъ уче́ніемъ, преподо́бне.

Связа́нія разрѣши́лъ еси́ ересе́й, преподо́бне,* му́дростію слове́съ и уче́ній твои́хъ* и во единомы́сліе собра́лъ еси́* правосла́вныя вѣ́ры* въ благоразу́міи Христа́ хва́лящія, Григо́ріе.* Его́же моли́* отъ тли́ и бѣ́дъ изба́витися* вѣ́рно пріе́млющимъ* твоя́ боговѣща́нная уче́нія.

Неразори́мо тя́ основа́ніе* Христо́съ утверди́* Свое́й Це́ркви, о́тче преподо́бне,* соблюда́юща сію́ непозы́блему и необори́му* вра́жіими прило́ги,* богоглаго́ливе Златоу́сте,* и моля́щася отъ страсте́й душетлѣ́нныхъ изба́витися* жа́ждущимъ твои́хъ слове́съ* и пучи́ны разумѣ́ній.

Тро́ицы избра́ніе,* нетлѣ́ннаго же злачника́ цвѣ́ти мѵрово́нніи* и зѣло́ кра́снѣйшіи,* мы́сленнаго же я́ко су́ще Со́лнца лучи́,* просвѣща́ющія зе́млю* свои́ми боже́ственными осія́ніи,* да восхва́лимъ Іоа́нна вели́каго* съ боже́ственнымъ богосло́вомъ Григо́ріемъ* и высокоу́мнаго Васи́лія.

Сла́ва, гла́съ 6:

Человѣ́цы Бо́жіи и вѣ́рніи раби́, служи́теліе Госпо́дни, му́жіе жела́ній, сосу́ди избра́нніи, столпи́ и утвержде́нія Це́ркве, Ца́рствія наслѣ́дницы, не премолчи́те е́же вопи́ти о на́съ ко Го́споду.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Тридне́венъ.

Благода́ть превозмо́же, вѣ́ра преукрѣпи́ся, испо́лнишася вся́ ра́зума Бо́жія апо́столовъ и учи́телей ра́ди, и спасе́ніемъ обогати́хомся.

Сти́хъ: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ.

Небе́сныхъ та́инствъ и человѣ́ческихъ уче́ній, благода́тей стече́ніе всеразли́чныхъ со исправле́ньми, побѣжда́ющими вся́ко ерети́ческое сло́во, три́ святы́я Твоя́ удиви́лъ еси́, Го́споди.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Васи́лій — боже́ственный у́мъ, Григо́рій — боже́ственный гла́съ, Іоа́ннъ — всекра́сный свѣти́льникъ: тріе́ высоча́йшіи уго́дницы Тро́ицы и служи́теліе да спросла́вятся.

Сла́ва, гла́съ 6:

До́бріи раби́, блазíи и вѣ́рніи, блазíи дѣ́лателіе виногра́да Христо́ва, и́же и тяготу́ дневну́ю поне́сшіи, и да́нный ва́мъ тала́нтъ возрасти́вшіи, и по ва́съ прише́дшимъ незави́дѣвшіи, тѣ́мже и врата́ ва́мъ небе́сная отверзо́шася. Вше́дше у́бо въ ра́дость Влады́ки Христа́, моли́те о на́съ, святíи учи́теліе.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Никто́же, притека́яй къ Тебѣ́, [посра́мленъ отъ Тебе́ исхо́дитъ, Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, но про́ситъ благода́ти и пріе́млетъ дарова́ніе къ поле́зному проше́нію].

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко апо́столовъ единонра́вніи и вселе́нныя учи́теліе, Влады́ку всѣ́хъ моли́те ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, [и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша].


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Благода́ти орга́ны,* гу́сли Ду́ха,* благознамени́тыя трубы́ проповѣ́данія,* стра́шныя и достослы́шанныя,* съ высоты́ шумя́щія гро́мы* и сла́ву Бо́жію сказу́ющія конце́мъ* три́ проповѣ́дники Вели́кія Тро́ицы,* Іоа́нна и Васи́лія* досто́йно съ Григо́ріемъ просла́вимъ.

Тро́ицы побо́рницы,* благоче́стія забра́ла,* и́же по двана́десятихъ тріе́ апо́столи,* изъ Еде́ма точа́щія во́ду живу́щую рѣ́ки* и лице́ земли́ живото́чными напая́ющія* Боже́ственными струя́ми,* вели́кія стихíи,* вѣ́ру, я́коже тва́рь, соста́вльшія,* достодо́лжно да почту́тся.

Не су́ть рѣ́чи, — глаго́летъ, —* ниже́ словеса́ глаго́лема,* и́хже не слы́шатся гла́си и́хъ, —* во всю́ зе́млю бо и мо́ре* вѣща́ніе протече́* боже́ственныхъ и му́дрыхъ учи́телей тва́ри.* Отону́дуже изря́днѣйшія* тѣ́хъ боже́ственными зако́ны содержа́тся и собира́ются* во еди́но Правосла́віе концы́.

Орга́ны Ду́ха Свята́го,* и́стинныя трубы́,* ри́торы Сло́ва* восхва́лимъ пѣ́сненными гла́сы,* догма́томъ и́хъ возслѣ́дующіи,* моля́щеся и́мъ,* я́ко дерзнове́ніе иму́щимъ ко Го́споду,* дарова́ти ми́ръ крѣ́пкій у́бо* при́сно всел́еннѣй,* на́мъ же всѣ́мъ проще́ніе.

Ины стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими.

Кíими похва́льными вѣнцы́ вѣнча́емъ учи́тели? Раздѣле́нныя тѣлесы́ и совоку́пленныя ду́хомъ, богоно́сныя предста́тели Тро́ицы Единочи́сленныя и служи́тели, свѣти́ла, вселе́нную просвѣща́ющая, церко́вныя столпы́, я́же вѣнцы́ сла́вы, я́ко побѣди́вшія, вѣнча́етъ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кíими пѣ́сненными добро́тами вѣнча́емъ богоно́сныя небе́сныя таи́нники и проповѣ́дники? Правосла́вія су́щія зѣло́ изря́днѣйшія богосло́вы: Вели́каго священноявле́ннаго Васи́лія, боже́ственнаго богоглаго́ливаго Григо́рія и Іоа́нна, зѣло́ злата́го язы́комъ, я́же просла́ви Тро́ица досто́йно, Госпо́дь, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кíими похва́льными глаго́лы похва́лимъ святи́тели, равноапо́стольныя благода́тію и единоче́стныя дарова́ньми? Нече́стія разори́тели, спаси́тели и наста́вники сло́вомъ и дѣ́ломъ, па́стыри христоподо́бныя вѣ́рою, земны́я а́нгелы, небе́сныя человѣ́ки, я́же почествова́ Христо́съ сла́вы Госпо́дь, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кíими похва́льными вѣнцы́ вѣнча́емъ Златосло́ва, вку́пѣ съ Васи́ліемъ, Григо́рія? Честна́я прія́телища Ду́ха, тве́рдыя вѣ́ры побо́рники, столпы́ Церко́вныя, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, всѣ́хъ согрѣша́ющихъ утѣше́ніе, исто́чники, точа́щія во́ду, отъ нея́же почерпа́юще, услажда́емся душа́ми, прося́ще проще́нія прегрѣше́ній и ве́лія ми́лости.

Сла́ва, гла́съ 6:

Та́йныя дне́сь Ду́ха трубы́, богоно́сныя отцы́ да восхва́лимъ, воспѣ́вшія посредѣ́ Це́ркве пѣ́снь сли́чную богосло́вія, Тро́ицу Еди́ну непремѣ́нную, Существо́ же и Божество́, низложи́тели Аріевы и правосла́вныхъ побо́рники, моля́щіяся всегда́ Го́споду поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, [Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія.

Втора́го зако́на чте́ніе. [Глава́ 1.]

Во дне́хъ о́нѣхъ, рече́ Моисе́й къ сыно́мъ Изра́илевымъ: ви́дите, преда́хъ предъ лице́мъ ва́шимъ зе́млю, вше́дше, наслѣ́дуйте ю́, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́мъ ва́шимъ — Авраа́му, и Исаа́ку, и Іа́кову — да́ти и́мъ и сѣ́мени и́хъ по ни́хъ. И реко́хъ къ ва́мъ во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́нъ води́ти ва́съ. Госпо́дь Бо́гъ на́шъ умно́жилъ вы́ е́сть, и се́, есте́ дне́сь, я́ко звѣ́зды небе́сныя, мно́жествомъ. Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ да приложи́тъ ва́мъ, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́тъ ва́съ, я́коже глаго́ла ва́мъ. И взя́хъ отъ ва́съ му́жы му́дры, и свѣ́домы, и смы́сленны и поста́вихъ и́хъ владѣ́ти надъ ва́ми: тысященача́льники, и стонача́льники, и пятдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судія́мъ ва́шимъ. И заповѣ́дахъ судія́мъ ва́шимъ во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посредѣ́ бра́тій ва́шихъ и суди́те пра́ведно посредѣ́ му́жа, и посредѣ́ бра́та его́, и посредѣ́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ въ судѣ́, ма́лому и вели́кому су́диши, и не устыди́шися лица́ человѣ́ческа, я́ко су́дъ Бо́жій е́сть.

Втора́го зако́на чте́ніе. [Глава́ 10.]

Во дне́хъ о́нѣхъ, рече́ Моисе́й къ сыно́мъ Изра́илевымъ: се́ Го́спода Бо́га твоего́ не́бо, и не́бо небесе́, земля́ и вся́, ели́ка су́ть на не́й. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти и́хъ, и избра́ сѣ́мя и́хъ по ни́хъ, ва́съ, па́че всѣ́хъ язы́къ, въ де́нь се́й. И обрѣ́жите жестосе́рдіе ва́ше и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. Ибо Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, Се́й Бо́гъ бого́въ и Госпо́дь господе́й; Бо́гъ Вели́кій, и Крѣ́пкій, и Стра́шный, Иже не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млетъ да́ръ. Творя́й су́дъ прише́льцу, и си́ру, и вдови́цѣ, и лю́битъ прише́льца, да́ти ему́ хлѣ́бъ и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и къ Нему́ прилѣпи́шися, и и́менемъ Его́ клене́шися. То́й хвала́ твоя́, и То́й Бо́гъ тво́й, Иже сотвори́лъ ти́ е́сть вели́кая и сла́вная сія́, я́же ви́дѣстѣ о́чи твои́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 2. Ни́ла Ксанѳопу́ла:

Пріиди́те, небе́сныя Тро́ицы служи́теліе, земну́ю тро́ицу святы́хъ іера́рховъ да восхва́лимъ: Васи́лія, ца́рствія тезоиме́ннаго, Григо́рія, богосло́віи наимено́внаго, и Іоа́нна, вои́стинну благодатноимено́внаго, глубины́ му́дрости Ду́ха испыта́вшихъ, струи́ океа́новы, исто́чники приснотеку́щія, во́ду жи́ву ска́чущую, проза́рныя би́серы, земна́я свѣти́ла, Церко́вная корми́ла, свѣтлоплодови́тая древеса́, строи́тели благода́ти, Христа́ моего́ уста́ и Тро́ицы побо́рницы, отъ Нея́ несре́дственно осіява́емыя и моля́щіяся непреста́нно о душа́хъ на́шихъ.

Возжже́нная у́глія отъ Нестерпи́маго Огня́, и́же тѣ́ми просвѣти́вшеся, вѣ́рно да восхва́лимъ: тíи бо, е́же къ Нему́ соедине́ніемъ разже́гшеся, свѣти́льницы мíра бы́ша, живо́тная ни́щимъ показа́вшеся си́ла, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха благоче́стно я́вѣ проповѣ́даша. Имже и мы́ да прирце́мъ: ра́дуйся, Тро́ицы тро́ице богому́драя.

Гла́съ 6:

Тро́ице Свята́я и покланя́емая, сла́ва му́дрому промышле́нію Твоему́, я́ко три́ вели́кія свѣти́льники человѣ́комъ отъ человѣ́къ дарова́ла еси́, свѣ́томъ просвѣща́ющія Твоего́ позна́нія и заре́ю осіява́ющія спаси́тельныхъ Твои́хъ и честны́хъ хотѣ́ній, и́миже вселе́нная, свѣ́томъ ра́зума обогаща́ющися, Твое́ю сла́вою осіява́ема е́сть и къ блаже́нному Твоему́ Ца́рствію тщи́тся. Тѣ́хъ на́съ Боже́ственныхъ послу́шати увѣща́ющи уче́ній, и Сама́, Тро́ице Свята́я, моли́твъ тѣ́хъ, я́же о на́съ, услы́ши, я́ко Бо́гъ Всеще́дрый, и ду́ши на́ша спаси́, Человѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ 6:

Святи́тели Христо́вы и отце́въ сла́ву, столпы́ вѣ́ры и вѣ́рныхъ учи́тели и храни́тели, соше́дшеся, о празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, церко́вное свѣти́ло, Васи́ліе прему́дре, и сто́лпе непревра́тный; ра́дуйся, у́ме небе́сный, архіере́ю превелича́йшій, богосло́ве Григо́ріе; ра́дуйся, о Златосло́ве, всезлаты́й Іоа́нне, покая́нія я́сный проповѣ́дниче. Но, о о́тцы пребога́тіи! Не преста́йте при́сно моли́тися Христу́ о вѣ́рою и любо́вію соверша́ющихъ ва́ше всесвяще́нное и боже́ственное торжество́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Дѣ́вственную добро́ту, и у́мное весе́ліе, еди́ну Богоро́дицу, и вѣ́рныхъ тве́рдую огра́ду, соше́дшеся, о празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, Ма́ти Дѣ́во Чи́стая, свѣти́льниче свѣтоза́рный и две́рь небе́сная; ра́дуйся, ски́ніе свяще́нія, Бо́га вмѣ́щшая во утро́бѣ Твое́й, Всечи́стая; ра́дуйся, всѣ́хъ небе́сныхъ чино́въ превы́шшая безъ разсужде́нія. Тѣ́мже, Ма́ти безму́жная, Влады́чице, не преста́й храня́щи рабы́ Твоя́, вѣ́рою и любо́вію воспѣва́ющія Тя́ при́сно и Рождеству́ Твоему́ покланя́ющіяся безсѣ́менному.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Таи́нники духо́вныя вку́пѣ,* слове́сныя трубы́ Бо́жія,* боже́ственная зерца́ла* восхва́лимъ дне́сь досто́йно,* вели́каго Васи́лія,* боже́ственнаго и огнедохнове́ннаго Григо́рія,* точа́щаго златостру́йная уче́нія на́мъ* Іоа́нна, и́стинно Златоу́стаго.

Сти́хъ: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ* и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ.

Степе́нь вѣ́ры,* у́мъ боже́ственный и бо́дрый,* рѣка́ златостру́йная,* всесвѣ́тлѣйшіи и честнíи свѣти́льницы,* Тро́ицы побо́рницы,* прія́телища благода́тей Ду́ха,* столпи́ непоколе́бленніи,* Це́ркве утвержде́нія* досто́йно пѣ́сньми да восхва́лимъ.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Ду́ха орга́ны,* гро́ма Боже́ственнаго трубы́,* мо́лніи проповѣ́данія,* свѣ́щницы всесвѣ́тліи,* златíи и свѣтоно́сніи о Бо́зѣ,* треблаже́нне Васи́ліе,* Григо́ріе всему́дре,* всезла́те и всече́стне Іоа́нне,* честву́ющія ва́съ спасти́ Христа́ моли́те.

Сла́ва, гла́съ 2:

Дне́сь ду́ши земноро́дныхъ возно́сятся отъ земны́хъ, дне́сь небе́сныя быва́ютъ въ па́мяти святы́хъ, и́бо врата́ небе́сная взе́млются, и на́мъ Влады́чняя сказу́ема быва́ютъ, Сло́ва словеса́ проповѣ́дуютъ, и язы́ки чудеса́ пою́тъ. Мы́ же ко Спа́су возопіе́мъ: сла́ва Тебѣ́, Христе́ Бо́же, вѣ́рнымъ бо ми́ръ тѣ́ми бы́сть.

И ны́нѣ, пра́здника:

Дне́сь Христо́съ во святи́лище прино́сится я́ко Младе́нецъ, дне́сь подъ зако́номъ быва́етъ, Иже Моисе́ю зако́нъ да́вый. Ангельская удиви́шася во́инства на руку́ ста́рческу Держи́му, Иже вся́ческая Содержа́щаго зря́ще. Симео́нъ говѣ́нія испо́лненъ бы́въ и ра́достнѣ вопія́ше: ны́нѣ отпусти́ мя, Спа́се, отъ привре́меннаго живота́ къ нестарѣ́ющемуся поко́ю: ви́дѣхъ бо Тя́ и возвесели́хся.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь, гла́съ 4: Яко апо́столовъ единонра́вніи.., два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни]. И Богоро́дице Дѣ́во, ра́дуйся.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь святы́хъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное.

Яко ца́рское украше́ніе Це́ркве, Васи́лія вси́ восхва́лимъ, догма́товъ сокро́вище неоскудѣ́емо, си́ми бо са́мъ наказа́ на́съ Тро́ицу чествова́ти Святу́ю, соедине́ну у́бо Существо́мъ, раздѣле́ну же Ѵпоста́сьми.

Сла́ва, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Свѣти́льницы пресвѣ́тліи Це́ркве Христо́вы, мíръ просвѣти́сте уче́ньми ва́шими, отцы́ богому́дріи, изсуши́вше е́реси всѣ́хъ злосла́вныхъ и угаси́вше пламенови́дная ху́льныхъ смуще́нія. Тѣ́мже, я́ко святи́теліе Христо́вы, моли́теся спасти́ся на́мъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Дѣ́во Всепѣ́тая, Ма́ти Христа́ Бо́га, Марíе Богоневѣ́сто и Неискусобра́чная, вѣ́рныхъ предста́тельство, изба́ви отъ вся́кія бѣды́ и вся́кія ну́жды, Влады́чице Богоро́дице, вѣ́рою и любо́вію покро́ву Твоему́ прибѣга́ющія, Еди́на Богоневѣ́стная.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Сто́лпъ бы́лъ еси́ Це́ркве, бога́тство некра́домое благоче́стія яви́лся еси́, богосло́ве Григо́ріе, въ безстра́стіи осія́лъ еси́ житіе́ твое́ и Тро́ическія изъясни́лъ еси́ догма́ты, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Во цвѣ́тницѣ писа́ній, я́коже пче́лы му́дрыя, прилета́юще, вы́ объя́сте до́брѣ, и отъ цвѣто́въ изря́днѣйшая, и ме́дъ всѣ́мъ вѣ́рнымъ уче́ній ва́шихъ предста́висте вку́пѣ во всенаслажде́ніе и́хъ, и сего́ ра́ди вся́къ наслажда́яйся съ весе́ліемъ зове́тъ: предста́ните па́ки и по сме́рти и́же ва́съ восхваля́ющимъ, блаже́нніи.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Треволне́ніи страсте́й безсо́вѣстный а́зъ обурева́емь, Пречи́стая, призыва́ю Тя́ те́плѣ, да не пре́зриши мя́, окая́ннаго, поги́бнути, бе́здну ми́лости ро́ждшая: ра́звѣ бо Тебе́, ины́я наде́жды не и́мамъ. Да не у́бо враго́мъ обра́дованіе и смѣ́хъ, надѣ́явся на Тя́, явлю́ся, и́бо мо́жеши, ели́ка и хо́щеши, я́ко Ма́ти су́щи всѣ́хъ Бо́га.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Прему́дріи учи́теліе вселе́нныя, и́же Бо́га просла́вльшіи дѣ́лы и словесы́ на земли́, да возвели́чатся дне́сь, я́ко спасе́нія на́мъ су́ще хода́таи.

Сла́ва:

Пра́зднуетъ дне́сь Це́рковь честно́е торжество́ учи́телей тріе́хъ, и́бо тíи утверди́ша Це́рковь боже́ственными свои́ми догма́ты.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Предста́тельнице необори́мая оскорбля́емыхъ и те́плое заступле́ніе упова́ющихъ на Тя́, отъ бѣ́дъ мя́ изба́ви: Ты́ бо еси́ всѣ́хъ помо́щница.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Излія́ся благода́ть во устна́хъ ва́шихъ, преподо́бніи отцы́, и бы́сте па́стыріе Христо́вы Це́ркве, уча́ще слове́сныя о́вцы вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную во Еди́номъ Божествѣ́.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6, и святы́хъ два́ кано́на на 8.

[Кано́нъ Богоро́дицы.] Іоа́нна Евхаи́та. Гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те, лю́діе, пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися.

Благоче́стно Тя́, Чи́стую Богоро́дицу, и́стинно исповѣ́дающаго, Пречи́стая, душе́ю и тѣ́ломъ, отъ лю́тыхъ бѣ́дъ, и неду́говъ, и прегрѣше́ній Ты́ мя́ спаси́.

Всю́ въ Тебѣ́ дарова́ній бе́здну лежа́щу увѣ́дѣхомъ, тѣ́мже, прибѣга́юще, Богоро́дице, усе́рдно къ покро́ву Твоему́ боже́ственному, спаса́емся.

О на́съ, Тя́ пою́щихъ, Пречи́стая, моли́ Воплоще́ннаго изъ пречи́стыхъ и честны́хъ Твои́хъ крове́й, изба́витися отъ прегрѣше́ній и болѣ́зней го́рькихъ.

Инъ кано́нъ святы́хъ, его́же краегране́сіе: Трисо́лнечнаго Свѣ́та три́ возвыша́ю со́лнца. Творе́ніе того́же Іоа́нна.
Пѣснь 1. Гласъ и ирмосъ тойже.

Ко́е благодаре́ніе, ко́е противовоздая́ніе, подоба́ющее на́шимъ, человѣ́цы, принесе́тся отъ на́съ благодѣ́телемъ, и́миже ко е́же до́брѣ бы́ти наставля́емся?

Витíйстіи язы́цы, и хи́трости, и кова́рства, и вся́ слове́съ си́ла ны́нѣ въ вину́ да сподви́гнутся еди́ну и, честву́юще взаи́мъ, да почту́тъ.

Сво́йственнаго у́бо и́мъ не терпя́ху, дабы́ что́ стяжа́ти на земли́, небому́дренніи, храни́теліе же яви́шася о́бщества и предста́теліе, о́бщихъ у́бо и похва́лъ да сподо́бятся.

Богоро́диченъ: Тя́, о́бщее любоче́стіе, Всенепоро́чная, на́шего естества́, вси́ сла́вимъ, уста́ еди́ны бы́вше и еди́но согла́сіе соверши́вше.

Другíй кано́нъ святы́хъ. Творе́ніе того́жде, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Не человѣ́ческаго тща́нія исправле́ніе сіе́ начина́ніе, но Твоему́ престо́лу присѣдя́щая, Человѣколю́бче, Прему́дрость да споспѣшеству́етъ ми́, сло́ва благода́ть даю́щи, е́юже просла́вити возмогу́, и́хже сама́ до́брѣ предпросла́ви.

Якоже ча́ша, преисполня́ется, Влады́ко, благода́ть Твоя́, и мно́гое бога́тство человѣколю́бія Твоего́ излія́ется и потече́, я́коже и и́ны а́нгелы въ соста́вѣ пло́ти показа́ти, ны́нѣ предлежа́щія въ похвалу́.

Съ небесе́ небе́снымъ подоба́ше бы́ти и похвала́мъ, а́нгельское пѣ́ніе, боже́ственнымъ прили́чное: бо́зи бо прича́стіемъ, и́же естество́мъ и Еди́наго и́стиннаго Бо́га иму́ще въ себѣ́, живу́ща и вѣща́юща.

Богоро́диченъ: Па́мять преподо́бныхъ богому́дрое сосло́віе съ похвала́ми соверша́етъ, съ ни́миже и Бо́жія Ма́терь, я́ко тѣ́хъ глава́, въ лѣ́поту спрославля́ется, коне́чный, и пе́рвый, и сре́дній чи́нъ содержа́щи и благохвале́нія причаща́ющися.

Катава́сія: Су́шу глубороди́тельную зе́млю...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ на́съ въ Тебѣ́, Го́споди, дре́вомъ умерщвле́й грѣ́хъ, и стра́хъ Тво́й всади́ въ сердца́ на́съ, пою́щихъ Тя́.

Моли́твами Твои́ми, Чи́стая, Бо́га, Его́же родила́ еси́, пода́ждь благопремѣне́нна Твои́мъ рабо́мъ, притека́ющимъ къ покро́ву Твоему́ и вѣ́рно покланя́ющимся Твоему́ Рождеству́.

Всю́ мою́ жи́знь окорми́, Дѣ́во, упова́ніе мое́ и Предста́тельнице, искуше́ній и обстоя́ній избавля́ющи лю́тыхъ мя́, Приснодѣ́во.

Прему́дрость Бо́жію Ѵпоста́сную на объя́тіихъ я́ко поне́сши, Богоро́дице, отъ невѣ́дѣнія и заблужде́нія изба́витися пою́щимъ Тя́ моли́.

Инъ.

Ирмо́съ: На ка́мени мя́ вѣ́ры утверди́въ, разшири́лъ еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́хъ мо́й, внегда́ пѣ́ти: нѣ́сть свя́тъ, я́коже Бо́гъ на́шъ, и нѣ́сть пра́веденъ, па́че Тебе́, Го́споди.

Труба́ вели́кая Це́ркве, свѣти́льникъ, просвѣща́яй вселе́нную, проповѣ́дникъ, вѣща́ніемъ объе́мляй вся́ концы́, великоимени́тый Васи́лій сподвиза́етъ собра́ніе сіе́.

Свѣ́телъ отъ житія́ и веще́й, свѣ́телъ отъ слове́съ и уче́ній, во всѣ́хъ пресіява́я па́че всѣ́хъ, я́коже друго́е па́че звѣ́здъ со́лнце, многопѣ́тый Богосло́въ дне́сь блажи́тся.

Се́ свѣ́тъ мíра мíру свѣ́титъ, се́ земли́ со́ль зе́млю услажда́етъ, се́ дре́во жи́зни безсме́ртія плоды́ предлага́етъ, Златоу́стый святы́й. Иже умре́ти не хотя́щіи, пріиди́те, наслажда́йтеся.

Богоро́диченъ: Вся́ отъ небытія́ въ бытіе́ Сотвори́вый и естество́ Да́вый коему́ждо бы́вшихъ, То́йже и да́нная естества́ прелага́ти вѣ́сть, я́коже хо́щетъ. Отону́дуже и слы́шимо е́сть, я́ко и Дѣ́ва ро́ждши, — кто́ не удиви́тся?

Инъ.

Ирмо́съ: Утвержде́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Иже нра́вовъ испра́вителіе и ду́шъ строи́теліе, спаси́теліе о́бщіи всѣ́хъ, и́же и дѣя́ній на́мъ и слове́съ о́бразы показа́вше, наказа́теліе житія́ свѣ́тліи, свѣ́тлѣ да восхва́лятся.

Ду́хъ Бо́жій испо́лни Васи́лія худо́жества; о́гненныхъ же имя́ше язы́ковъ еди́нъ Григо́рій и огне́мъ высокорѣ́чія дхне́; Христо́ва же уста́ во Іоа́ннѣ глаго́лаху.

Ны́нѣшняго вѣ́ка му́дрость бу́йство про́повѣди я́вѣ упражня́емую и́мать, повину́ющуюся ему́ и ра́бски служа́щую: проповѣ́дники бо благода́ть му́дрыя предлага́етъ ри́торы.

Богоро́диченъ: Во утро́бѣ Чи́стыя Дѣ́вы Всели́выйся, ду́ши богоно́сныхъ святы́хъ жили́ще твори́тъ и о́ныхъ устна́ми е́же о Ма́тери сказу́етъ та́инство.

Катава́сія: Утвержде́ніе на Тя́ надѣ́ющихся...

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Вели́кія свѣти́льники свѣтоза́рныя, Це́ркве столпы́ неразори́мыя согла́сно да восхва́лимъ, и́же до́брыхъ наслажда́ющіися и слове́съ тѣ́хъ, ку́пно и благода́ти: прему́драго Златоглаго́лива и Вели́каго Васи́лія съ Григо́ріемъ свѣ́тлымъ Богосло́вомъ. Къ ни́мже и возопіи́мъ, отъ се́рдца зову́ще: святи́теліе тревелич́айшіи, моли́теся Христу́ Бо́гу прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва:

Прему́дрость пріе́мше отъ Бо́га, я́ко апо́столы инíи тріе́ Христо́вы, сло́вомъ ра́зума составля́ете догма́ты, я́же пре́жде словесы́ просты́ми низлага́ху, ры́баріе въ ра́зумѣ си́лою Ду́ха, подоба́ше бо та́ко про́стѣй на́шей вѣ́рѣ составле́ніе стяжа́ти. Отню́дуже вси́ вопіе́мъ ва́мъ: моли́теся Христу́ Бо́гу прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ду́шу мою́, Дѣ́во, смире́нную, бу́рею житія́ искуше́ній ны́нѣ я́ко кромѣ́ управле́нія бы́вшую, потопля́емую волна́ми, грѣхо́въ бре́менемъ я́вльшуся преиспо́лнену и во дно́ а́дово пріити́ бѣ́дствующу, предвари́, Богоро́дице, моли́твъ Твои́хъ ми́лостію, тишину́ подаю́щи и бѣ́дъ изыма́ющи. Приста́нище бо Ты́ еси́ небу́рное, моля́щися Сы́ну Твоему́ и Бо́гу прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти ми́: Тя́ бо и́мамъ наде́жду, недосто́йный ра́бъ Тво́й.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, слу́хъ Твоего́ смотре́нія, и просла́вихъ Тя́, Еди́не Человѣколю́бче.

Язвъ мои́хъ душе́вныхъ, Влады́чице, и плотски́хъ неду́говъ, Бо́га ро́ждшая, разрѣше́ніе пода́ждь ми́.

Отъ обстоя́нія изба́ви мя́, Ма́ти Бо́жія, и бу́ри, и бѣ́дъ Твои́ми моли́твами, Еди́на Всепѣ́тая.

Обурева́ема волна́ми жите́йскими исхи́ти, Дѣ́во, ко Твоему́ приста́нищу наставля́ющи мя́.

Инъ.

Ирмо́съ: Прише́лъ еси́ отъ Дѣ́вы не хода́тай, ни а́нгелъ, но Са́мъ Го́споди вопло́щся, и спа́слъ еси́ всего́ мя человѣ́ка; тѣ́мъ зову́ ти́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Разу́мливы отъ ни́жнія му́дрости бы́вше, правле́ніе, пресла́вніи, отъ Боже́ственныя стяжа́сте, тѣ́мже, я́ко рабы́ню, сію́ о́ной всему́дрѣ покори́сте.

Любому́дріи, му́дрыя а́ще лю́бите, умудри́теся и глаго́лати научи́теся вси́, и́же словесе́мъ чудя́щіися, дѣя́нія опа́сству и видѣ́нія отту́ду обуча́ющеся.

Богоро́диченъ: Яко по́зденъ до́ждь, напослѣди́ бы́вый, у́тренній, во́дъ и вѣко́въ Содѣ́тель, во чре́во Твое́ ука́нувъ, Всенепоро́чная, во вре́мя прохлажда́яй оскудѣва́ющія.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти́: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Сто́лпъ о́гненъ, лю́демъ вѣ́рнымъ предваря́ющій и опаля́ющій враги́ вѣ́ры, племена́ же спаса́яй, извѣ́стно послѣ́дующія, вели́кій яви́ся Васи́лій, да дерза́етъ и побѣжда́етъ Христо́ва Це́рковь, толи́кимъ обогати́вшися побо́рникомъ.

Язы́ка сла́дость и слу́ха вся́каго услажде́ніе, твое́ сло́во бы́сть, Григо́ріе, ма́нна жи́зни, роса́ сла́дкости, ме́дъ, и́же изъ ка́мене, а́нгельскій хлѣ́бъ небе́сный, несы́тно насыща́тися услажде́нія его́ увѣщева́я и исполня́яй сла́дости причаща́ющіяся.

Рѣка́ дарова́ній духо́вныхъ напо́лнися да́же и до разли́тія, и до́брое лице́ земли́, я́ко сла́достный пото́къ, отъ златы́хъ напая́етъ у́стъ, веселя́щи и утучня́ющи Христо́въ вся́кій гра́дъ Боже́ственныхъ во́лнъ струя́ми.

Богоро́диченъ: Естество́, про́сто стерпѣ́вшее сложе́нію и я́вльшееся вы́шше сли́тія въ Твое́мъ, Влады́чице, Сы́нѣ, тріе́ богоно́сніи учи́теліе исповѣ́даша, отъ двою́ во́лю и сугу́баго дѣ́йства, сугу́ба по естеству́ проповѣ́давше.

Катава́сія: Покры́ла е́сть небеса́...

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Свѣ́та Пода́телю и вѣко́въ Тво́рче, Го́споди, во свѣ́тѣ Твои́хъ повелѣ́ній наста́ви на́съ: ра́звѣ бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́емъ.

Ору́жіе непобѣди́мое на разли́чная искуше́нія вра́жія иму́ще, вся́каго вражде́бныхъ озлобле́нія избавля́емся при́сно, и́же Тя́, Богоро́дицу Чи́стую, вѣ́дущіи.

Зако́на исполне́ніе, Яже вы́шшая херуви́мовъ, родила́ еси́ Бо́жія изъ Тебе́ воплоще́нна Сы́на Единоро́дна, Его́же о рабѣ́хъ Твои́хъ умоли́.

Вся́ческихъ Творца́ на руку́ Твое́ю поне́сши, Сего́ на́мъ Твои́ми моли́твами благопремѣ́нна дава́й, ны́нѣ отъ се́рдца къ Тебѣ́ прибѣга́ющимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Просвѣще́ніе во тмѣ́ лежа́щихъ, спасе́ніе отча́янныхъ, Христе́ Спа́се мо́й, къ Тебѣ́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвѣти́ мя сія́ніемъ Твои́мъ, ино́го бо ра́звѣ Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Ты́ исто́чникъ Твои́хъ дарова́ній испи́ти весьма́, Человѣколю́бче, да́лъ еси́ святы́мъ, ума́ленъ ника́коже истоще́ніемъ, мíръ же ве́сь упои́въ и́же отъ чре́ва и́хъ боже́ственными пото́ки.

Что́ ми зла́то? Что́ ми бога́тство, и сла́ва, и могу́тство? Ды́мове, расходя́щіися по возду́ху: вся́ да изче́знутъ, вся́ да прено́ситъ вѣ́тръ. Мнѣ́ бога́тство еди́но многорачи́тельно — учи́телей тро́ица витíйствующая.

То́читъ рѣка́ нетлѣ́нную пи́щу и Боже́ственное питіе́, то́читъ а́лчущимъ безсме́ртное бра́шно и жа́ждущимъ нетлѣ́нное питіе́, вода́ жива́ во вѣ́ки и содержа́щая жи́вы пію́щія: вси́ многотеку́щія жи́зни насы́титеся.

Богоро́диченъ: Имѣ́яше крѣ́пость на ны́ зло́ба, но не въ коне́цъ: изнемо́же бо по Дѣ́вѣ, въ крѣ́пости Си́льнаго ро́ждшей, подъе́мшаго плотску́ю не́мощь и си́льнаго въ зло́бѣ умертви́вша.

Инъ.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́, окая́ннаго, но обрати́ мя и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Иже Боже́ственныхъ веще́й и человѣ́ческихъ му́дрыя хитрецы́, и́же су́щихъ естества́ любои́стиннѣ я́вѣ на́мъ извѣсти́вшія и Зижди́теля тѣ́хъ всѣ́мъ сказа́вшія я́ко лѣ́по, благода́рными гла́сы восхва́лимъ.

Го́рькое и те́рпкое я́же ко спасе́нію лѣче́бъ услади́ша му́дрыми слове́съ уче́ньми же, и хитростьми́, и благода́тьми, ду́шъ боже́ственніи лѣчи́теліе: наслажда́йтеся, вси́ благочести́віи, и, красу́еми, спаса́йтеся.

Молчи́тъ вся́ко сло́во, богопроповѣ́дникомъ глаго́лющимъ Боже́ственная, и удержава́етъ надъ Ве́тхимъ завѣ́томъ Но́вый, предлага́ющій честны́я скрижа́ли, и́же въ не́мъ законополага́ющихъ, къ ни́мже причита́ется все́ вѣ́рныхъ сосло́віе.

Богоро́диченъ: Безсме́ртное естество́ сме́ртное претече́ во святы́ню, и Дѣ́ва Отрокови́ца безпло́тныя а́нгелы превзы́де, я́ко Бо́га ро́ждшая, Царя́ а́нгельскаго, на Него́же зрѣ́ти о́нѣмъ невозмо́жно.

Катава́сія: Яко ви́дѣ Иса́ія...

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валя́яся, неизслѣ́дную милосе́рдія Твоего́ призыва́ю бе́здну: отъ тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Спасе́нія приста́нище вѣ́дый тя́, пла́вая многопеча́льнаго житія́ пучи́ну, призыва́ю Тя́, Влады́чице, Ко́рмчая души́ моея́ бу́ди.

Чи́стаго житія́ отпадо́хъ лѣ́ностьми, ока́янный, но возведи́, Благослове́нная Всечи́стая, повелѣ́ніемъ Сы́на Твоего́ сочета́вши.

Ми́лости Твоея́, Богоро́дице, сподо́би мя́, преми́лостиваго Сло́ва поро́ждшая, Иже Свое́ю кро́вію отъ тли́ человѣ́ки изба́вльшаго.

Инъ.

Ирмо́съ: Бе́здна мя́ мно́га грѣхо́вная окружа́етъ, и вопію́ Ти, проро́ка подража́яй: отъ тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Сво́йства въ Тро́ицѣ три́ сбогосло́вите: нерожде́ніе Отца́, Сло́ва же рожде́ніе и Ду́ха исхожде́ніе Сама́го.

Дне́сь до́му сему́ свѣтоявле́нное спасе́ніе: два́ бо и три́ со́бранныя Христо́съ, во и́мя Свое́ почеству́яй, посредѣ́ прису́тствуетъ си́хъ.

Неиспы́танна земна́я глубина́ къ небе́сной высотѣ́, но отъ земли́ святы́я вознесе́ вы́шше небе́съ небе́сное жела́ніе.

Богоро́диченъ: Но́въ Тя́ исто́чникъ, Дѣ́во, и вину́ та́инъ иму́ще, тріе́ богоглаго́льницы но́выми предложе́ньми новолѣ́пное прили́чествуютъ нарече́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Тро́ицу еди́нственную богосло́вити научи́хомся, Еди́ницу Тро́ичную пѣ́ти прія́хомъ, покланя́тися навыко́хомъ отъ отце́въ Еди́ному Естеству́ Тріѵпоста́сному.

Сло́во бѣ́ въ нача́лѣ, ко Отцу́ Собезнача́льное, и Ду́хъ Бо́жій Бо́гъ бѣ́ Пребезнача́льный, про́сто, единосу́щно, соесте́ственно Божество́, я́ко боже́ственніи глаго́лютъ проповѣ́дницы.

Совокупля́ю, и раздѣля́ю, я́же совокупле́ннѣ раздѣля́емая, Еди́но Нераздѣ́льно помышля́ю и Три́ мню́: учи́тели пріе́млю три́ богоно́сныя, та́ко увѣщава́ющія мя́ вѣ́ровати.

Богоро́диченъ: Безма́терній пре́жде пло́ти, безо́тчій же по воплоще́ніи, Сы́нъ Отчій и Ма́терній, и́же сія́ нарица́яй па́че ума́ обоя́: Бо́гу бо подоба́ютъ чуде́съ пресла́вная.

Катава́сія: Возопи́ къ Тебѣ́...

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Тве́рдыя.

Свяще́нныя и боговѣща́нныя проповѣ́дники, ве́рхъ учи́телей, Го́споди, прія́лъ еси́ въ наслажде́ніе благи́хъ Твои́хъ и упокое́ніе: труды́ бо о́нѣхъ и сме́рть прія́лъ еси́ па́че вся́каго всепло́дія, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Икосъ:

Кто́ дово́ленъ своя́ устнѣ́ разве́рзти и подви́гнути язы́къ къ ды́шущимъ огне́мъ си́лою Сло́ва и Ду́ха? Оба́че толи́ко реши́ дерзну́: я́ко все́ преидо́ша человѣ́ческое естество́ сíи тріе́ мно́гими и вели́кими дарова́ньми, дѣя́ніемъ же и видѣ́ніемъ, по обоему́ свѣ́тлы превозше́дше. Тѣ́мже зѣло́ вели́кихъ даро́въ ты́я сподо́билъ еси́, я́ко вѣ́рныя Твоя́ служи́тели, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Образу злато́му на по́лѣ Деи́рѣ служи́му, тріе́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго велѣ́нія, посредѣ́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́нъ еси, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

На Крестѣ́ пригво́ждся, Иже изъ Тебе́ Воплоти́выйся, Богороди́тельнице, Ада́мово раздра́ рукописа́ніе. Его́же ны́нѣ моли́, Всенепоро́чная, всѣ́хъ бѣ́дъ изба́витися вѣ́рою зову́щимъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Наде́жда блага́я, Засту́пница же вѣ́рныхъ еси́, Влады́чице, и ны́нѣ мо́лимся Тебѣ́, дарова́ти сострада́тельства пучи́ну всѣ́мъ, на Тя́ упова́ющимъ и Сы́ну Твоему́ зову́щимъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Кра́сною оде́ждею спаси́тельныхъ за́повѣдей, креще́ніемъ одѣ́явся, оскверни́хъ лѣ́ностію, окая́нный, ны́нѣ же Ти́ притека́ю, Дѣ́во, оде́ждею прося́ весе́лія Тобо́ю па́ки облещи́ся.

Инъ.

Ирмо́съ: Богопроти́вное велѣ́ніе беззако́ннующаго мучи́теля высо́къ пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́съ же простре́ Богочести́вымъ отроко́мъ ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́нъ и Препросла́вленъ.

Побѣжда́ется, блаже́нніи, и отбѣга́етъ я́же пре́жде непостоя́нная де́рзость ересе́й: во́скъ же, растаява́емый отъ лица́ огня́, любодѣ́ичное же вся́кое уче́ніе показу́ется, ва́шимъ приража́ющееся огнедохнове́ннымъ вѣща́ніемъ.

Лжи́выхъ у́бо уклони́шася е́ллинскихъ буесло́вій, увѣще́ніе же томи́тельство, е́же въ человѣ́цѣхъ, еди́но избра́ша, подъ ни́мже и́стину сíи тріе́ утверди́вше, си́це ве́сь со́нмъ вѣ́рныхъ побѣжда́ютъ словесы́ и увѣщева́ютъ.

Богоро́диченъ: Въ Тебѣ́ вся́ко прорече́ніе воспочи́ и коне́цъ прія́ше удивляю́щее глаго́лющія: изъ Тебе́ же свѣтлѣ́е и прорече́ній чудеса́ то́чатъ, Чи́стая, му́дрыя явля́юща сказа́тели.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гнь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ лику́юще, поя́ху: благослове́нъ еси́ Бо́же, оте́цъ на́шихъ.

Молча́щіи и зову́щіи, ви́диміи же и слы́шиміи, добродѣ́тели и му́дрости, богоглаго́ливіи, столпы́ бы́ша, дѣ́ломъ и сло́вомъ вопи́ти повелѣва́юще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Бо́жія гла́сы, свы́ше возгремѣ́вшія на́мъ пречу́дно, мо́лніи же лучи́, и́же ва́ша вѣща́нія пріе́млюще, всему́дріи, ку́пно у́бо пое́мъ съ ва́ми: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Испуще́ни бу́дутъ гра́ди отъ каменопра́щныхъ язы́ковъ, сокруша́ющіи гнила́я уче́ній, а́ще кто́ посредѣ́ де́рзнетъ суесло́вниковъ, пра́вая не вѣща́я: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Въ Тя́, Дѣ́во, всели́ся и по рождествѣ́ Дѣ́ву оста́ви Иже устроя́яй стихíи и претворя́яй естества́, я́коже хо́щетъ, Богороди́тельннце Марíе. Къ Нему́же вопіе́мъ съ Тобо́ю, Всенепоро́чная: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Катава́сія: Тебе́ во огни́...

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пе́щь о́гненную ко отроко́мъ евре́йскимъ снизше́дшаго и пла́мень въ ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дѣла́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Сто́лпъ крѣ́пости тве́рдъ, и степе́нь, и храни́тельницу, и предста́тельницу стяжа́вше Тя́ вѣ́рою, спаса́емся ны́нѣ. Пое́мъ Рождество́ Твое́, Пречи́стая, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Безсме́ртія проза́рный вѣ́мы Тя́ исто́чникъ, Богоро́дице, я́ко ро́ждшую Сло́во безсме́ртнаго Отца́, Еже вся́ отъ сме́рти избавля́ющее, превознося́щія Его́ во вѣ́ки.

Струю́ исцѣле́ній на́мъ всегда́, вѣ́рнымъ, то́чиши, Его́же незави́стную благода́ть взе́млюще, ны́нѣ воспѣва́емъ Рождество́ Твое́, Пречи́стая, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Разумѣва́емъ благоче́стно и прославля́емъ единоче́стно Еди́но Естество́, безмѣрномо́щную Еди́ницу же и Тро́ицу, вся́ сія́ словесы́ пра́вящую лу́чшими. Та́ко бо сла́вити тріе́ богоно́сніи преда́ша, съ ни́миже покланя́емся Ей во вѣ́ки.

Соедини́шася тріе́ богопроповѣ́дницы, соедини́вши Тро́ицу и Нераздѣ́льное во всѣ́хъ соблю́дшіи, Боже́ственнымъ естество́мъ: еди́ну отъ Тоя́ воспрія́ша нераздѣ́льную сла́ву, въ похвале́ніе еди́но созыва́ющую превознося́щія Ю во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Пріе́мъ, е́же по на́мъ, возда́въ же Свое́ Благодѣ́тель, содѣ́я то́кмо, не пострада́ же, Дѣ́во: твори́тъ бо, но не въ тлѣ́ніе устроя́етъ, па́че же и стражда́ во́лею, стра́стію стра́сти рѣши́тъ, я́коже тріе́ отцы́ на́съ тайноуча́тъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель, Богочести́вымъ неи́стовно разжже́; си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Яже Бо́гъ соедини́въ во единоче́стнѣмъ едине́ніи, похвали́тель да не разлуча́етъ человѣ́къ, но ра́вны непщу́я въ тѣ́хже дарова́ніихъ, ра́вныхъ и пѣ́ній пѣснопоя́й да сподо́битъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Си́льніи и непобори́міи Божества́ спобо́рницы и и́стины нелжи́віи споспѣ́шницы, глубины́ Ду́ха до́брѣ испыта́вше, боголѣ́пная о Бо́зѣ разумѣ́нія отту́ду составля́ютъ и уча́тъ пѣ́ти: лю́діе, превозноси́те Христа́ во вся́ вѣ́ки.

Съ небесе́ у́бо велича́йшая два́ свѣти́ла просвѣща́ютъ по прее́мству дру́гъ дру́га подсо́лнечную; отъ земли́ же свѣтлѣ́е всю́ вселе́нную озаря́ютъ три́ по тому́жде превели́кая свѣти́ла, свѣтя́ще съ дру́гъ дру́гомъ и пою́ще ку́пно: лю́діе, превозноси́те Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: На́съ ра́ди воплоще́ніе и стра́сти честны́я, на́съ ра́ди Бо́гъ съ ме́ртвыми бы́сть, сме́рти у́бо невку́сенъ, я́ко страсте́й свобо́денъ, къ пло́ти же сме́ртнѣй обще́ніемъ глаго́лемый, и стра́сти причасти́ся, и сме́рти, съ не́юже превозно́симъ Христа́ во вѣ́ки.

Катава́сія: Нестерпи́мому огню́...

На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ:

Велича́й, душе́ моя́, Честнѣ́йшую небе́сныхъ во́инствъ, Дѣ́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

Та́же ирмо́съ. Посе́мъ то́йже припѣ́въ пое́мъ и къ про́чимъ Богоро́дичнымъ тропаре́мъ.
Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Отъ Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростію прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дію въ тлѣ́ніе па́дшаго лю́тѣ, отъ Святы́я Дѣ́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́съ ра́ди, вѣ́рніи, единому́дренно пѣ́сньми велича́емъ.

Богоблаже́нная Отрокови́це, наде́жду мою́ всю́ усе́рдно возлага́ю на Тя́: спаси́ мя, Ма́ти и́стинныя Жи́зни, и сла́дости присносу́щныя насы́титися моли́, Чи́стая, вѣ́рою и любо́вію Тя́ пѣ́сньми велича́юща.

Явльшися, Дѣ́во, две́рь Боже́ственнаго Свѣ́та, души́ моея́ мра́къ Свѣ́та Твоего́ невеще́ственными блиста́ніи озари́ и вѣ́чнаго огня́ изба́витися мнѣ́ умоли́, Чи́стая, вѣ́рою и любо́вію Тя́ пѣ́сньми велича́ющему.

Во чре́во Твое́ всели́ся, Его́же изъ чре́ва пре́жде вѣко́въ Оте́цъ роди́ Сы́на, соверше́нъ бы́сть Человѣ́къ, и исто́чникъ дарова́ній Тя́, Богома́ти, показа́ на́мъ, вѣ́рно покланя́ющимся несказа́нному Твоему́ Рождеству́.

Инъ.

Ирмо́съ: Безнача́льна Роди́теля Сы́нъ, Бо́гъ и Госпо́дь, вопло́щься отъ Дѣ́вы, на́мъ яви́ся, омраче́нная просвѣти́ти, собра́ти расточе́нная, тѣ́мъ Всепѣ́тую Богоро́дицу, велича́емъ.

Къ кано́номъ же святы́хъ на кíйждо тропа́рь пое́мъ припѣ́вы сíи:

Велича́й, душе́ моя́, во іера́рсѣхъ свѣти́ла три́ вели́кая.

Се́ ва́ше дѣ́ланіе и па́ства, за ю́же велича́йшія болѣ́зни претерпѣ́сте, во еди́но соше́дшеся, ку́пно же три́ вы́ сопріе́мше, о́бщую и́мать похвалу́ ва́ше сладча́йшее соедине́ніе.

Велича́й, душе́ моя́, трисія́тельныя Христо́вы Це́ркве.

Не обоюдоо́стрый ме́чь благода́ть, но трео́стрый на ра́тниковъ тоя́ предлага́етъ: еди́нъ небокова́ненъ ме́чь, треми́ крѣпостьми́ изощре́нъ, при́сно побо́рствуяй по Трисія́нномъ Еди́номъ Божествѣ́.

Велича́й, душе́ моя́, просвѣща́ющія Христо́ву Це́рковь.

Ва́ше жи́тельство на небесѣ́хъ бя́ше, пресла́вніи, и пло́ть нося́щихъ во вѣ́ки нескве́рну, въ ни́хже всесоверше́ннѣ ны́нѣ живу́ще, су́щимъ на земли́ на́мъ пребыва́ющимъ вы́шняя моли́те и мы́слити, и дѣ́яти.

Велича́й, душе моя́, Честнѣ́йшую небе́сныхъ во́инствъ, Дѣ́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

Богоро́диченъ: Тѣсни́тъ мя́ широта́ Твои́хъ вели́чій, Влады́чице, подавля́ющи сло́во отъ ча́стости, и пресла́вно ми́ случа́ется е́же недоумѣва́тися отъ благомо́щества, тѣ́мже толи́ко Тя́ Возвели́чившаго сла́вимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, Ангеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Велича́й, душе́ моя́, Пресвяты́я Тро́ицы три́ па́стыри.

Возвы́сися Тро́ичная добродѣ́тель и вся́ческая сла́вы испо́лни, ину́ю лучу́ на́мъ возсія́вши трисвѣ́тлу, я́ко свое́ осія́ніе, небе́сныя тайноводи́тели, и́миже на Боже́ственное о́ныя видѣ́ніе, благоче́ствующе, наставля́емся.

Велича́й, душе́ моя́, отъ Трисо́лнечнаго Свѣти́ла три́ вели́кая.

Не е́сть вто́рство въ тріе́хъ си́хъ, старѣ́йшинства бо кíйждо и́хъ но́ситъ, пе́рвый не сы́й, и единочестны́я превышша́я: присвоя́ютъ же па́че дру́гъ дру́га побѣ́ду прера́достно, не вмѣща́ется бо здѣ́ за́висти де́рзость, растлѣва́ющія единомы́сліе.

Велича́й, душе́ моя́, Тріѵпоста́снаго и Нераздѣ́льнаго Божества́ держа́ву.

Отце́въ благоче́стіе, своя́ перворо́дныя сы́ны показа́вшее, ча́да возражда́етъ свѣ́ту при́сная и непоро́чная тѣ́ми, соверша́емая Ду́хомъ, жи́знь глаго́лавшимъ въ ни́хъ, и цѣ́лъ соблюда́ти испроша́етъ до конца́ ми́ръ, его́же отъ ни́хъ наслѣ́дствова.

Велича́й, душе́ моя́, Честнѣ́йшую небе́сныхъ во́инствъ, Дѣ́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

Сы́на Бо́га жива́го му́дрыхъ учи́телей ве́рхъ проповѣ́да, Твоего́ Сы́на, отъ открове́нія Отча, не отъ пло́ти и кро́ве сіе́ тайноувѣ́давъ, Ма́ти Бо́жія. Тѣ́мже Тя́ и Дѣ́ву просла́вивъ, Ма́терь и Богоро́дицу возвели́чи.

Катава́сія: Въ зако́нѣ сѣ́ни и писа́ній...

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный.

Три́ свѣтоза́рныя свѣти́льники, па́че со́лнечныхъ лу́чь отъ Свѣтонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, преесте́ственно смѣ́шены, богоно́сныя восхва́лимъ отцы́.

Сла́ва. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Свѣ́та прія́телища, свѣтолу́чныя мо́лніи, Васи́лія ны́нѣ Вели́каго, Григо́рія Богосло́ва, Златоу́стаго Іоа́нна, да восхва́лимъ вси́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Еди́нственное Божество́, Отче, Сы́не и Ду́ше, мольба́ми Васи́лія, Григо́рія и Іоа́нна и Пречи́стыя Богоро́дицы да не отлучу́ся Твоея́ сла́вы.

На хвали́техъ стихи́ры, гла́съ 5. Ни́ла Ксанѳопу́ла. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, святи́телей тро́ица, Це́ркве вели́кая забра́ла, столпи́ благоче́стія, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, ерети́чествующихъ низпаде́ніе, Христо́вы упа́сшіи лю́ди Боже́ственными уче́ніи и разли́чными добродѣ́тельми воспита́вшіи, благода́ти я́сніи проповѣ́дницы, зако́ны произложи́вшіи Христо́ву исполне́нію, вожди́ къ вы́шнимъ, ра́йстіи вхо́ды, Христа́ умоли́те низпосла́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Ра́дуйся, святи́телей тро́ица, небоше́ственніи земнíи а́нгели, мíра спасе́ніе, человѣ́ковъ ра́дость и вселе́нныя учи́теліе, Сло́ва побо́рницы, вра́чеве прему́дріи неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, приснотеку́щія рѣ́ки духо́вныя, словесы́ напая́ющіи земно́е все́ лице́, богосло́вніи степе́ни, златосло́ви боже́ственніи, Христа́ умоли́те низпосла́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, святи́телей тро́ица, земны́я тве́рди со́лнца, лучи́ и свѣти́ла отъ Трисо́лнечнаго озаре́нія, помраче́нныхъ прозрѣ́ніе, цвѣ́ти благово́нніи рая́ краснѣ́йшіи, Богосло́ве, му́дрый же Васи́ліе, Златоу́сте, дщи́цы Ду́ха, скрижа́ли богоначерта́нныя, сосцы́, источа́ющіи спасе́нія млеко́, му́дрости украше́ніе, Христа́ умоли́те душа́мъ на́шимъ дарова́ти ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 5:

Востру́бимъ трубо́ю пѣ́сней, да ликовству́имъ пра́зднственная и взыгра́емъ, ра́дующеся, въ пречестно́е торжество́ учи́телей на́шихъ. Ца́ріе и кня́зи да стеку́тся и святи́теліе да воспле́щутъ въ пѣ́снехъ, я́ко уче́ній источи́вшія рѣ́ки превели́кія три́, доброто́чныя присноживо́тныя Ду́ха, па́стыріе и учи́теліе, Пречестны́я Тро́ицы трегу́быя священнотаи́нники, соше́дшеся, да восхва́лимъ, филосо́фы — му́дрыя, іере́и — па́стыри, грѣ́шницы — предста́тели, ни́щіи — обогати́тели, су́щіи въ ско́рбѣхъ — утѣ́шители, пу́тницы — спутеше́ственники, и́же въ мо́ри — ко́рмчіи и вси́, и́же вездѣ́ те́плѣ предваря́ющія, боже́ственныя архіера́рхи похваля́юще, та́ко рце́мъ: пресвятíи учи́теліе, потщи́теся изъя́ти вѣ́рныя отъ жите́йскихъ собла́зновъ и изба́вити вѣ́чныхъ му́къ моли́твами ва́шими.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Ге́рмана патріа́рха:

Востру́бимъ трубо́ю пѣ́сней, прекло́ншися бо свы́ше, Всецари́ца Ма́ти Дѣ́ва благослове́ньми вѣнчава́етъ воспѣва́ющія Ю. Ца́ри и кня́зи да стеку́тся и Цари́цу да воспле́щутъ въ пѣ́снехъ, Царя́ ро́ждшую, сме́ртію одержи́мыя пе́рвѣе разрѣши́ти человѣколю́бно благоизво́лившаго. Па́стыріе и учи́теліе, до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, да восхва́лимъ, свѣ́щникъ златоза́рный, свѣтоно́сный о́блакъ, небе́съ простра́ннѣйшу, одушевле́нный же киво́тъ, огнезра́чный Влады́чень престо́лъ, маннопріе́мную злату́ю ста́мну, заключе́нную Сло́ва две́рь, всѣ́хъ христіа́нъ прибѣ́жище, пѣ́сньми богоглаго́ливыми похваля́юще, си́це рце́мъ: пала́то Сло́ва, сподо́би смире́нныхъ на́съ небе́снаго Ца́рствія, ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на [святы́хъ] 1-го пѣ́снь 3-я и отъ кано́на друга́го пѣ́снь 6-я. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ,* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 334. Аллилу́ія, гласъ 4: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 11: Вы есте́ свѣ́тъ мíра... Прича́стенъ: Ра́дуйтеся [пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́].


[Мрк.] Подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся тріе́хъ святи́телей, Васи́лія Вели́каго, Григо́рія Богосло́ва и Іоа́нна Златоу́стаго, въ недѣ́лю мытаре́ву, или́ блу́днаго, или́ мясопу́стную:

На ма́лѣй вече́рни, стихи́ры воскре́сны 4. Сла́ва, святи́телей. И ны́нѣ, богоро́диченъ гла́са, ма́лыя вече́рни. На стихо́внѣ: стихи́ра воскре́сна еди́на и святи́телей стихо́вна вели́кія вече́рни со стихи́ свои́ми. Сла́ва, святи́телей. И ны́нѣ, богоро́диченъ въ то́йже гла́съ. По Ны́нѣ отпуща́еши... и по Отче на́шъ... Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни: По каѳи́смѣ, на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и тріо́ди 3, и святы́хъ 4. [Зри́:] Аще ли недѣ́ля мясопу́стная: Стихи́ры воскре́сны 3, и тріо́ди 4, и святы́хъ 3. Сла́ва, тріо́ди. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са. На литíи стихи́ра хра́ма, та́же тріо́ди хвали́тныя. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, тріо́ди. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, тріо́ди. На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды, и святы́хъ, еди́ножды, и чте́ніе.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, въ то́йже гла́съ. По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ, и чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ, и поліеле́й святы́хъ. [Зри́:] Аще ли недѣ́ля блу́днаго или́ мясопу́стная, прилага́емъ и тре́тій псало́мъ: На рѣка́хъ Вавило́нскихъ... Та́же сѣда́льны святы́хъ о́ба, по еди́ножды, безъ богоро́дичновъ. Сла́ва, сѣда́ленъ поліеле́йный. И ны́нѣ, богоро́диченъ и чте́ніе святы́хъ. Степе́нна и проки́менъ гла́са. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе воскре́сно. Воскресе́ніе Христо́во... и про́чая. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицы на два́, и тріо́ди на 4, и святы́хъ на 4. Катава́сія: Су́шу глубороди́тельную зе́млю... [Зри́:] Аще ли недѣ́ля мясопу́стная: Кано́нъ воскре́сенъ на 4, и тріо́ди на 6, и святы́хъ на 4. Катава́сія тріо́ди. По 3-й пѣ́сни конда́къ святы́хъ, и и́косъ, и сѣда́ленъ и́хъ. И ны́нѣ, тріо́ди. И чте́ніе. По 6-й пѣ́сни конда́къ тріо́ди, и и́косъ. И чте́мъ про́логъ. На 9-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, тріо́ди. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4 и святы́хъ со сла́внымъ 4, съ припѣ́вы и́хъ. [Зри́:] Аще ли недѣ́ля мясопу́стная: Тогда́ по стихи́рахъ святи́телей глаго́лемъ сти́хъ: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й... и пое́мъ стихи́ру самогла́сну тріо́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... [Зри́:] Аще ли нѣ́сть недѣ́ля мясопу́стная: Тогда́ въ тріо́ди стиха́ не глаго́лемъ. Но по стихи́рахъ святы́хъ, Сла́ва, тріо́ди. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице... Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ то́чію, и ектеніи́, и отпу́стъ. И исхожде́ніе обы́чное въ притво́ръ. Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская, и ча́съ 1-й.

На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ: кондаки́ — воскре́сенъ, тріо́ди и святы́хъ, — премѣня́юще, глаго́лемъ.

На литургíи: Блаже́нна гла́са на 4, и тріо́ди пѣ́снь 3-я на 4, и святы́хъ 6-я на 4. По вхо́дѣ: Тропа́рь воскре́сенъ и святы́хъ. Та́же, конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, тріо́ди. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ дне́ и святы́хъ.


[Мрк.] Аще ли случи́тся тріе́хъ святи́телей въ суббо́ту мясопу́стную.

И пое́мъ слу́жбу и́хъ въ пято́къ, пре́жде, во все́мъ непремѣ́нно.


[Зри́:] Аще ли случи́тся тріе́хъ святи́телей въ понедѣ́льникъ, или́ во вто́рникъ, или́ въ четверто́къ сы́рныя недѣ́ли:

Въ недѣ́лю ве́чера пое́мъ Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ [въ про́чія же дни́ сы́рныя седми́цы глаго́лемъ каѳи́сму рядову́ю]. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры святы́хъ на 6. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й по гла́су самогла́сна святы́хъ. Вхо́дъ, проки́менъ дне́, и чте́ніе святы́хъ, и ектеніи́. На стихо́внѣ: тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ. Припѣ́вы же глаго́лемъ обы́чныя: Къ Тебѣ́ возведо́хъ... Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. По Ны́нѣ отпуща́еши... и по трисвято́мъ: Тропа́рь святы́хъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ и отпу́стъ.

На повече́ріи, по Досто́йно... и по трисвято́мъ: конда́къ святы́хъ.

[Зри́:] Аще же па́мять си́хъ тріе́хъ святи́телей случи́тся въ четверто́къ сы́рныя недѣ́ли, тогда́ въ сре́ду на часѣ́хъ по Осла́би, оста́ви... и по покло́нѣхъ быва́етъ зво́нъ во вся́, по обы́чаю. И а́біе глаго́лемъ: Пріиди́те, поклони́мся.., три́жды, и псало́мъ обы́чный, и ектенія́, и стихи́ры, по предпи́санному. По вхо́дѣ проки́менъ, пареміи́ дне́ и паремія́ тріо́ди, и по не́й проки́менъ: Да упова́етъ Изра́иль на Го́спода... Та́же пареміи́ святы́хъ. Пото́мъ Сподо́би, Го́споди... На стихо́внѣ: тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ. Сла́ва, святы́хъ: И ны́нѣ, богоро́диченъ. По Ны́нѣ отпуща́еши... по Отче на́шъ... тропа́рь святы́хъ, и ектенія́, и три́ вели́кія покло́ны. Та́же: Всесвята́я Тро́ице... и Бу́ди и́мя Госпо́дне.., три́жды, и псало́мъ 33-й. Досто́йно е́сть... И отпу́стъ. И вхо́димъ въ трапе́зу, и разрѣша́емъ на сы́ръ и я́ица.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь святы́хъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ тріо́ди, два́жды, пи́санъ по 2-й каѳи́смѣ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ его́ и чте́ніе дне́. По 2-й каѳи́смѣ сѣда́льны святы́хъ о́ба, по еди́ножды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ втора́го сѣда́льна. Пе́рваго же сѣда́льна богоро́диченъ оставля́ется, и чте́ніе дне́. Та́же поліеле́й святы́хъ, и сѣда́льны и́хъ, и богоро́диченъ, и чте́ніе. Посе́мъ степе́нна, 1-й антифо́нъ, 4-го гла́са. Проки́менъ, Ева́нгеліе и стихи́ра святы́хъ. Кано́нъ Богоро́дицѣ со ирмосо́мъ на 6, ирмосы́ по два́жды, и святы́хъ два́ кано́на на 8. Катава́сія: Су́шу глубороди́тельную зе́млю... оба́ ли́ка вку́пѣ. А идѣ́же трипѣ́сно, пое́мъ кано́ны святы́хъ со ирмосо́мъ на 6 и трипѣ́сно на 8. Катава́сія тріо́ди. По 3-й пѣ́сни сѣда́льны святы́хъ, и богоро́диченъ и́хъ, и чте́ніе святы́хъ. По 6-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ святы́хъ, и чте́мъ про́логъ. По 9-й пѣ́сни свѣти́ленъ святы́хъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. На хвали́техъ стихи́ры святы́хъ на 4, и Сла́ва, и ны́нѣ. Та́же псало́мщикъ глаго́летъ: Сла́ва Тебѣ́, показа́вшему на́мъ свѣ́тъ. И Сла́ва въ вы́шнихъ Бо́гу... Посе́мъ ектенія́: Испо́лнимъ у́треннюю моли́тву на́шу... И пое́мъ на стихо́внѣ: тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ. Припѣ́вы же глаго́лемъ обы́чныя: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди... Сла́ва, святы́хъ, гла́съ 6: Святи́тели Христо́вы... И ны́нѣ, богоро́диченъ: Дѣ́вственную добро́ту... пи́саны на литíи. Та́же: Бла́го е́сть... и трисвято́е. По Отче на́шъ: Тропа́рь святы́хъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. Посе́мъ ектенія́: Поми́луй на́съ, Бо́же... и возгла́съ. Та́же іере́й глаго́летъ: Сы́й благослове́нъ... Кли́рицы же: Ами́нь. Утверди́, Бо́же... и ча́съ 1-й.

На часѣ́хъ: Тропа́рь и конда́къ святы́хъ.

На литургíи: Блаже́нна отъ кано́на, 1-го пѣ́снь 3-я со ирмосо́мъ на 4, и друга́го пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ: тропари́ хра́ма Христо́ва, или́ Богоро́дицы, и святы́хъ. Та́же конда́къ хра́ма Христо́ва. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, хра́ма Богоро́дицы, или́ Предста́тельство христіа́нъ... Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ — дне́ и святы́хъ.


[Зри́:] Аще ли случи́тся тріе́хъ святи́телей въ сре́ду или́ въ пято́къ сы́рныя недѣ́ли:

Пое́мъ слу́жбу всю́, ве́черъ и у́тро, во вто́рникъ или́ въ четверто́къ тоя́же сы́рныя седми́цы.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Іаннуа́рій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 308об. – 312 об., 315 – 326 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0