Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 18-й де́нь.
Па́мять и́же во святы́хъ отца́ на́шего архіепи́скопа Макси́ма Но́ваго, бы́вшаго де́спота Се́рбомъ.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры Макси́му, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Благочести́ваго ко́рене блага́я о́трасль,* отъ нея́же прозябе́ цвѣ́тъ благоуха́нный,* мо́щи бо твоя́ проявля́ютъ добродѣ́тели,* и́хже мы́ облагоуха́юще,* восхваля́емъ Бо́га, тебе́ просла́вльшаго,* Макси́ме достоблаже́нне.

Въ юдо́ли, я́ко кри́нъ,* процвѣ́лъ еси́, святи́телю,* и, я́ко ши́покъ, благоуха́еши,* сердца́ вѣ́рныхъ облагоуха́я* и ра́достію исполня́я,* и́же, въ весе́ліи воспѣва́юще, глаго́лютъ:* ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Христо́ва іера́рха воспои́мъ вси́ Макси́ма, Тро́ицы бо Святы́я держа́ву во свое́мъ ро́дѣ я́сно возвѣща́етъ, Еди́наго Бо́га въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ нераздѣ́льна. Его́же и мо́литъ о на́съ, вѣ́рою соверша́ющихъ па́мять его́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Арха́нгельское сло́во прія́ла еси́, и херуви́мскій престо́лъ показа́лася еси́, и на объя́тіяхъ Свои́хъ носи́ла еси́, Богоро́дице, Наде́жду ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Оста́вивъ до́мъ* земна́го ца́рствія,* преблаже́нне Макси́ме,* до́мъ Святы́я Тро́ицы* бы́лъ еси́.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Вои́стинну, о́тче,* яви́лся еси́* купе́цъ предо́блій,* и́же стяжа́въ Христа́,* Би́серъ многоцѣ́нный,* и Того́ положи́въ во умѣ́,* ду́шу просвѣти́лъ еси́.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Свѣ́тлаго и свята́го ко́рене* цвѣ́тъ соверше́нія и свѣ́тлости* ты́ бы́лъ еси́,* новоявле́нне Макси́ме* преблаже́нне.

Сла́ва, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Макси́ма просла́вимъ* я́ко служи́теля* Святы́я Тро́ицы.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Дѣ́во Преблаже́нная,* ублажа́емъ Тя́,* ро́ди человѣ́честіи,* я́ко родила́ еси́* Спаси́теля ду́шъ на́шихъ.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Стра́нное рожде́ніе и воспита́ніе бы́лъ еси́, о́тче, но па́ки водвори́ся во вла́сти у своего́ наро́да, небе́снаго Ца́рствія жела́я, земно́е ца́рствіе оста́вилъ еси́ и смире́ніемъ вы́шнее сокро́вище получи́лъ еси́, преблаже́нне Макси́ме, моли́, мо́лимся, о душа́хъ на́шихъ.

[Сла́ва,] и ны́нѣ, богоро́диченъ, по гла́су:

[Тя́, хода́тайствовавшую спасе́ніе ро́да на́шего, воспѣва́емъ, Богоро́дице Дѣ́во: пло́тію бо, отъ Тебе́ воспрія́тою, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ на́шъ, Кресто́мъ воспріи́мъ стра́сть, изба́ви на́съ отъ тли́, я́ко Человѣколю́бецъ.]


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 6, гла́съ 1:

Отъ младе́нства цѣлому́дріе возлюби́въ, о́тче,* возрасте́ Це́ркви свѣтоза́ренъ цвѣ́тъ,* Іо́сифу подража́я, прекра́сне,* живы́й же во иноплеме́нныхъ,* соблю́лъ еси́ вѣ́ру цѣ́лу, я́ко го́лубь,* яви́лся прему́дръ и богоуго́денъ.* Тѣ́мже и удивля́емь бы́лъ еси́ отъ всѣ́хъ,* Макси́ме достоблаже́нне. [Два́жды.]

Свѣ́тъ лица́ твоего́, о́тче,* проявля́етъ тво́ю духо́вную благода́ть,* красе́нъ бы́въ ко видѣ́нію,* кра́сншій же душе́ю:* твоя́ бо мо́щи облагоуха́ютъ чу́вства,* и удивля́ютъ вся́къ ра́зумъ,* и прославля́ютъ Бо́га,* просла́вльшаго тя́,* о́тче на́шъ Макси́ме. [Два́жды.]

Боголюби́вое твое́ ста́до* и вѣ́рныхъ собо́ри,* восхваля́емъ тя́, святи́телю,* зане́ прему́дрымъ свои́мъ уче́ніемъ* обоя́ удиви́лъ еси́,* по сме́рти же то́чиши исцѣле́нія.* Тѣ́мже исцѣли́ ду́ши и тѣлеса́ на́ша,* Христо́въ служи́телю,* Макси́ме преблаже́нне. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 6:

Во исхо́дѣ ди́внаго твоего́ преставле́нія и преселе́нія чи́стыя души́ твоея́, честнѣ́йшій о́тче, узрѣ́лъ еси́ благолѣ́пна два́ му́жа, сія́юща красото́ю оде́ждъ свои́хъ, тѣ́мже лице́мъ свѣ́тлымъ и очи́ма ра́достныма глаго́лалъ еси́ къ ма́тери и ученико́мъ свои́мъ: отку́ду пріидо́ша къ на́мъ кра́сніи сіи́ му́жіе? Они́ же, разумѣ́вше бы́вшее посѣще́ніе Бо́жіе, возра́довашася, я́ко посла́ Бо́гъ а́нгелы во о́бразѣ Аѳана́сія и Кири́лла ти́хо взя́ти ду́шу твою́ отъ чи́стаго тѣ́ла твоего́, свя́те святи́телю треблаже́нне, Макси́ме досточу́дне.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія.

Втора́го зако́на чте́ніе. [Глава́ 1.]

Во дне́хъ о́нѣхъ, рече́ Моисе́й къ сыново́мъ Изра́илевымъ: ви́дите, преда́хъ предъ лице́мъ ва́шимъ зе́млю, вше́дше, наслѣ́дуйте ю́, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́мъ ва́шимъ — Авраа́му, и Исаа́ку, и Іа́кову — да́ти и́мъ и сѣ́мени и́хъ по ни́хъ. И реко́хъ къ ва́мъ во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́нъ води́ти ва́съ. Госпо́дь Бо́гъ на́шъ умно́жилъ вы́ е́сть, и се́, есте́ дне́сь, я́ко звѣ́зды небе́сныя, мно́жествомъ. Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ да приложи́тъ ва́мъ, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́тъ ва́съ, я́коже глаго́ла ва́мъ. И взя́хъ отъ ва́съ му́жы му́дры, и худо́жны, и смы́сленны и поста́вихъ и́хъ владѣ́ти надъ ва́ми: тысященача́льники, и стонача́льники, и пятдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судія́мъ ва́шимъ. [И заповѣ́дахъ судія́мъ ва́шимъ] во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посредѣ́ бра́тій ва́шихъ и суди́те пра́ведно посредѣ́ му́жа, и посредѣ́ бра́та его́, и посредѣ́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ въ судѣ́, ма́лому и вели́кому су́диши, и не устыди́шися лица́ человѣ́ча, я́ко су́дъ Бо́жій е́сть.

Втора́го зако́на чте́ніе. [Глава́ 10.]

Во дне́хъ о́нѣхъ, рече́ Моисе́й къ сыново́мъ Изра́илевымъ: се́ Го́спода Бо́га твоего́ не́бо, и не́бо небесе́, земля́ и вся́, ели́ка су́ть на не́й. Оба́че отцы́ ва́ши произво́ли Госпо́дь люби́ти и́хъ, и избра́ сѣ́мя и́хъ по ни́хъ, ва́съ, па́че всѣ́хъ язы́къ, въ де́нь се́й. И обрѣ́жите жестокосе́рдіе ва́ше и вы́и ва́шея не ожесточи́те ктому́. Ибо Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, Се́й Бо́гъ бого́въ и Госпо́дь господе́й; Бо́гъ Вели́кій, и Крѣ́пкій, и Стра́шный, Иже не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млетъ да́ръ. Творя́й су́дъ прише́льцу, и си́ру, и вдови́цѣ, и лю́битъ прише́льца, да́ти ему́ хлѣ́бъ и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ [еди́ному послу́жиши, и къ Нему́] прилѣпи́шися, и и́менемъ Его́ клене́шися. То́й хвала́ твоя́, и То́й Бо́гъ тво́й, [Иже сотвори́лъ ти́ е́сть вели́кая и сла́вная сія́,] я́же ви́дѣстѣ о́чи твои́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во о́чію безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ и́хъ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1:

Въ честнѣ́мъ преставле́ніи твое́мъ, о́тче на́шъ Макси́ме, собира́ется мно́жество наро́да, стека́ются и́ноцы и вси́ отъ церко́внаго ли́ка, та́кожде и въ мірски́хъ тебѣ́ послужи́вшіи и сво́инствовавшіи съ тобо́ю: о́бщій бо пла́чь громогла́сенъ сотвори́ша о тебѣ́, преподо́бне.

Твои́ лю́діе, преподо́бне Макси́ме, сле́зы точа́ще надгро́бная, тебѣ́ глаго́лаху: о, прему́драго твоего́ ра́зума, о́тче на́шъ преблаже́нне! помина́я се́й ча́съ, оста́вилъ еси́ на́съ, и, ни во что́ вмѣни́въ сла́ву и красоту́ житія́ сего́, прилѣпи́лся еси́ Христу́ Бо́гу, и, Тому́ послѣ́довавъ, отъ Него́ просла́вленъ бы́лъ еси́.

Яко луна́, заше́дъ въ подзе́мная, преподо́бне, и, я́ко би́серъ, кры́емь въ земли́ вла́жной, яви́лся еси́, святи́телю, свѣ́томъ благода́ти Ду́ха Свята́го просвѣще́нъ, исцѣля́я и освяща́я ду́ши и тѣлеса́ на́ша, новоявле́нне Макси́ме достосла́вне.

Сла́ва, гла́съ 2:

Ко́ль кра́сное видѣ́ніе ви́дѣлъ еси́ предъ исхо́домъ души́ твоея́, о преблаже́нне Макси́ме: предста́ша бо тебѣ́ пресвѣ́тліи святи́тели и богому́дріи отцы́ Аѳана́сій и Кири́ллъ, и́мже видѣ́ніемъ ужаси́лъ еси́ ма́терь и ученики́ твоя́, лю́демъ же твои́мъ всеконе́чную жа́лость оста́вилъ еси́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

[О, чудесе́ но́ваго, всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ! Кто́ бо позна́ Ма́терь, безъ му́жа ро́ждшую и на руку́ нося́щую всю́ тва́рь Содержа́щаго? Бо́жіе е́сть изволе́ніе Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая, и ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи о чту́щихъ Тя́, уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.]

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1:

Во все́мъ подража́лъ еси́* прароди́телемъ твои́мъ, святи́телю,* Симео́ну преподо́бному* и Са́ввѣ свяще́нному.* Они́ бо, ца́рство оста́вльше,* бога́тство въ ру́цѣ ни́щихъ да́ша* и, стра́нствовати изво́ливше,* ми́лостива Бо́га себѣ́ обрѣто́ша,* тѣ́мже и отъ Христа́ Бо́га* сла́ву и вѣ́чный поко́й получи́ша,* тебе́, преподо́бне Макси́ме,* совсе́льника иму́ще,* и́же съ ни́ми и соца́рствуеши* въ Ца́рствіи небе́снѣмъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Ве́сь освяще́нъ Бо́гови* бы́лъ еси́, о́тче,* трудо́мъ и посто́мъ себе́ украша́я,* ми́лостынями же вже́гъ и уясни́въ свѣщу́,* предвари́лъ еси́ Жениха́ — Христа́,* съ Ни́мже въ черто́зѣ веселя́ся,* всехва́льне святи́телю Макси́ме,* моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Свя́те святи́телю Макси́ме,* посѣща́й ста́до свое́,* и соблюда́й е́ невреди́мо* отъ волко́въ напа́дающихъ,* загражда́я и́хъ злокова́рная уста́,* я́ко да въ ми́рѣ* воспѣва́емъ сла́ву твою́.

Сла́ва, гла́съ 3:

Па́ки на́мъ златоте́чный Ни́лъ, лѣ́тною па́мятію прише́дъ, до́брыми восхожде́ньми наводня́етъ златостру́йная безсме́ртія лія́нія, плододая́ сла́дкую пи́щу высо́кимъ благовѣ́щаніемъ, Тро́ицы Нераздѣ́льнѣй держа́вѣ учи́тъ покланя́тися, источа́етъ Боже́ственная уче́нія, вѣ́рныхъ напая́етъ помышле́нія и мо́лится о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, [гла́съ то́йже]:

Безъ сѣ́мене отъ Боже́ственнаго [Ду́ха во́лею же Отчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жія, отъ Отца́ безъ ма́тере пре́жде вѣ́къ су́ща, на́съ же ра́ди, изъ Тебе́ безъ отца́ бы́вша, пло́тію родила́ еси́ и Младе́нца млеко́мъ пита́ла еси́. Тѣ́мже не преста́й моли́ти изба́витися отъ бѣ́дъ душа́мъ на́шимъ.]

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь свято́му Макси́му, два́жды. [Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.] И Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свято́му Макси́му, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ гла́са.

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Цѣлому́дріе Іо́сифово стяжа́лъ еси́, святи́телю, и кро́тость Дави́дову. Іо́сифъ, соблю́дъ дѣ́вства цвѣ́тъ, ца́рства сподо́бися, Дави́дъ же, Голіа́ѳа уби́въ, пома́занникъ свѣ́телъ яви́ся. Ты́ же, преподо́бне, во все́мъ искуше́нъ бы́въ, крѣ́постію тве́рдаго твоего́ ра́зума неврежде́нъ пребы́лъ еси́ и, потопи́въ мы́сленнаго фарао́на, себе́ чи́ста Бо́гу предста́вилъ еси́. Тѣ́мже и Бо́гъ, ви́дѣвъ чистоту́ души́ твоея́, преблаже́нне Макси́ме, на свѣ́щникъ святи́тельства возведе́ тя́, просвѣща́ти и освяща́ти ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Удиви́ся Іо́сифъ, е́же па́че естества́ зря́ и внима́ше мы́слію, и́же на руно́ до́ждь, въ безсѣ́менномъ зача́тіи Твое́мъ, Богоро́дице, купину́, огне́мъ неопали́мую, же́злъ Ааро́новъ прозя́бшій, и, свидѣ́тельствуя, обру́чникъ Тво́й и храни́тель свяще́нникомъ взыва́ше: Дѣ́ва ражда́етъ и по Рождествѣ́ па́ки Дѣ́вою пребыва́етъ.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Якоже предопредѣли́ Предвоззва́вый тя́, безсме́ртія ты́ предображе́ніе бы́лъ еси́, низложи́въ благоче́стію проти́вная мудрова́нія, о́тче Макси́ме, правосла́вныхъ похвало́. Тѣ́мже тя́ по до́лгу пою́ще, соверша́емъ Боже́ственную па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Красотѣ́ дѣ́вства Твоего́, и пресвѣ́тлой чистотѣ́ Твое́й, Гавріи́лъ удиви́вся, вопія́ше Ти́, Богоро́дице: ку́ю Ти́ похвалу́ принесу́ досто́йную? Что́ же возымену́ю Тя́? Недоумѣва́ю и ужаса́юся. Тѣ́мже, я́ко повелѣ́нъ бы́хъ, вопію́ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

[Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Макси́ме, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости Сло́ва.

Прему́дрости рачи́теля, Макси́ма восхва́лимъ, сла́ву земну́ю отло́жша и Христу́ Царю́ послѣ́довавша, вы́шнихъ возжела́вша, ни́жняя же оста́вивша, мно́гія ско́рби и бѣды́ подъя́вша изгна́нія же и чужестра́нствія, всегда́ любо́вь ко Христу́ соблю́дша и Тому́ уподо́бившася, во дво́ры же Его́ все́льшася, мо́лимся, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ вѣ́рою и любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Помышля́ю су́дъ и бою́ся истяза́нія, трепе́щу му́ки и ужаса́юся о́гненныя болѣ́зни, тмы́ же и та́ртара, увы́, что́ сотворю́, сту́дъ ка́ко претерплю́, егда́ кни́ги отве́рзутся и дѣя́нія облича́тся? Сего́ ра́ди припа́даю Ти́, Богоро́дице Пречи́стая, тогда́ предста́ни ми́, ну́жды о́ныя изыма́ющи, Тебе́ бо и́мамы прибѣ́жище, Влады́чице.

Та́же степе́нна 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Дне́сь весели́тся Христо́ва Це́рковь въ па́мяти блаже́ннаго отца́ на́шего Макси́ма. Онъ бо, сла́ву оста́вивъ и кре́стъ взе́мъ, послѣ́дова Христу́.

[Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 8.]

Кано́нъ свято́му Макси́му, его́же краегране́сіе сіе́: Восхва́лимъ святи́теля, хору́гву Це́ркве. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть.

Іису́су: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко просла́вилъ еси́ Тебе́ просла́вльшаго, Макси́ма, всѣ́ми хвали́маго, са́мъ бо себе́ отъ младе́нства, я́ко ма́слинную вѣ́твь, Тебѣ́, Христе́, принесе́, и Тебѣ́, я́ко Бо́гу, — оса́нна, — вопіе́тъ.

Воспою́ тя́, блаже́нне Макси́ме, я́ко еле́емъ ми́лостыни и по́томъ трудо́въ свои́хъ ума́стилъ еси́ себе́, о́тче, и, свѣти́льникъ вже́гъ съ му́дрыми дѣ́вами въ срѣ́теніе Христу́, Жениху́, въ весе́ліе вѣ́чное восте́клъ еси́.

Симео́на преподо́бнаго и святи́теля Са́ввы ты́ яви́лся еси́, о́тче, лоза́ и́стинная, источа́я вино́ спасе́нія, всѣ́хъ вѣ́рныхъ ду́ши веселя́щее, святи́телю, о́тче на́шъ преблаже́нне, Макси́ме досточу́дне.

Богоро́диченъ: Совѣ́та Превѣ́чнаго хра́мъ воздви́глъ еси́, святи́телю, архистрати́га Гавріи́ла ра́достное провѣща́ніе Богоро́дицѣ вседне́вно воспѣва́я: ра́дуйся, Невѣ́сто неневѣ́стная.

Катава́сія: Су́шу глубороди́тельную зе́млю со́лнце наше́ствова иногда́: я́ко стѣна́ бо, огустѣ́ обапо́лы вода́ лю́демъ пѣшомореходя́щимъ и богоуго́дно пою́щимъ: пои́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище, и утвержде́ніе.

Хвала́ми да почти́мъ треблаже́ннаго отца́, и́же, небе́сная жела́я, оста́ви земна́я, и, я́коже еле́нь, тече́тъ, жела́я водна́го исто́чника. Си́це усе́рдно послѣ́довалъ еси́, о́тче, стопа́мъ прароди́телей свои́хъ.

Ве́сь у́мъ впери́въ къ высотѣ́, земна́я ни вочто́же вмѣни́лъ еси́ и смире́ніемъ, достоблаже́нне Макси́ме, высо́кая воспрія́лъ еси́.

Аще и изгна́нъ бы́лъ еси́, Макси́ме преподо́бне, оби́тели твоего́ оте́чества, но пресла́вный у́бо Ра́дулъ воево́да любе́зно тебе́, о́тче, пріе́млетъ, ра́дуяся душе́ю и крася́ся вели́чіемъ, я́ко даде́ ему́ Бо́гъ отца́, и учи́теля, и спаси́теля душе́внаго.

Богоро́диченъ: Ка́я сія́, я́же вои́стинну бли́зъ Бо́га, я́ко превозше́дши вся́ а́нгельскія чи́ны, еди́на, добро́тою дѣ́вства сія́ющи, я́ко Ма́ти Вседержи́теля?

Катава́сія: Утвержде́ніе на Тя́ надѣ́ющихся, утверди́, Го́споди, Це́рковь, Юже стяжа́лъ еси́ честно́ю Твое́ю кро́вію.

Сѣда́ленъ гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости Сло́ва.

Роди́теля и сро́дники, сла́ву же и и́же въ сла́вѣ тебѣ́ служа́щихъ оста́вилъ еси́, же́ртву жи́ву Бо́гови себе́ предста́вивъ и мно́гихъ вразуми́лъ еси́, пу́ть покая́нія показа́вый, Макси́ме всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

[Сла́ва,] и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Недомы́сленно и непостижи́мо е́сть, Влады́чице Богора́дованная, е́же содѣ́ланное о Тебѣ́ стра́шное Бо́жіе та́инство, и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́, пло́тію обложе́нна отъ пречи́стыхъ крове́й Твои́хъ. Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Своего́, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Лю́ди Бо́жія возмуща́етъ ненави́дяй добро́, и обою́ стратила́ту, Ра́дула и Богда́на, бли́зъ бы́вшу къ сраже́нію, ты́, преподо́бне о́тче Макси́ме, я́ко крыла́тъ предста́въ, обои́мъ полко́мъ ми́ръ да́лъ еси́. Они́ же возвраща́ются во своя́ си, сла́вяща Бо́га и уго́дника Его́.

Идѣ́же бо Ду́хъ хо́щетъ — ды́шетъ, я́коже рече́ Христо́съ во Ева́нгеліи, и апо́столъ: идѣ́же любо́вь — та́мо побѣжда́ется мно́жество грѣхо́въ. Ду́хомъ, о́тче, провозвѣсти́лъ еси́ боже́ственная твоя́ словеса́.

Макси́ме всехва́льне, кто́ по достоя́нію возмо́жетъ восхвали́ти кро́ткій тво́й взо́ръ и медото́чныя твоя́ глаго́лы? Язы́къ тво́й бы́сть тро́сть кни́жника, Ду́хомъ Святы́мъ подвиза́емь. Мно́гихъ бо привлече́ къ вѣ́рѣ, мно́жайшихъ же къ покая́нію.

Богоро́диченъ: Иже отъ не су́щихъ вся́ческая Божество́мъ содѣва́я, роди́ся изъ Тебе́, Богома́ти, мíръ просвѣща́я свѣ́тлыми заря́ми Боже́ственными и богоразу́мія свѣтлостьми́.

Катава́сія: Покры́ла е́сть небеса́ добродѣ́тель Твоя́, Христе́, изъ Киво́та бо проше́дъ святы́ни, Твоея́ Нетлѣ́нныя Ма́тере, въ хра́мѣ Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нецъ руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́нія.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ты́, Го́споди, мо́й Свѣ́тъ, въ мíръ прише́лъ еси́, Свѣ́тъ Святы́й, обраща́яй изъ мра́чна невѣ́дѣнія вѣ́рою воспѣва́ющія Тя́.

Самово́льнѣ оста́вивъ, о́тче на́шъ Макси́ме, вся́ сла́вная, и сро́дная, и подру́жная, по глаго́лу Ева́нгельскому, Христу́ Бо́гу послѣ́довалъ еси́ и стра́нствовати изво́лилъ еси́.

Тлѣ́нная оста́вль, треблаже́нне, нетлѣ́нная воспрія́лъ еси́, насыща́яся свѣ́томъ Боже́ственныя свѣ́тлости во дво́рѣхъ Го́спода твоего́, Макси́ме прему́дре.

Лю́діе твои́, о о́тче, и ча́да, Ду́хомъ Святы́мъ порожде́нна, плаче́вная отве́ргше, ра́достная тебѣ́ воспѣва́ютъ пѣ́нія, вопію́ще: не оста́ви на́съ, свя́те, въ ра́дости Го́спода твоего́, моля́ Его́ о душа́хъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Свы́ше Тебѣ́ гла́съ ра́достенъ возопи́ а́нгелъ, Богоро́дице, неизрече́нное Влады́ки возвѣща́я Тебѣ́ зача́тіе.

Катава́сія: Яко ви́дѣ Иса́ія обра́зно на престо́лѣ превознесе́на Бо́га, отъ а́нгелъ сла́вы дориноси́ма, — о, окая́нный, — вопія́ше, — а́зъ! Прови́дѣхъ бо воплоща́ема Бо́га, Свѣ́та невече́рня, и ми́ромъ влады́чествующа.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Яко ши́покъ въ те́рніи, преподо́бне Макси́ме, во иноплеме́нныхъ возра́слъ еси́, вѣ́ру же и чистоту́ тве́рдо соблю́лъ еси́, и по вѣ́рѣ чи́стаго се́рдца твоего́ вседомо́вно преселя́етъ тебе́ Бо́гъ въ зе́млю люде́й твои́хъ, я́коже иногда́ Авраа́ма въ зе́млю обѣтова́нія.

Хору́гвь Христо́ва, христіа́номъ похвала́, о́тче на́шъ Макси́ме, ю́же нося́, ничи́мже, по апо́столу, хвали́лся еси́, то́чію кресто́мъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.

О, прему́драго твоего́ ра́зума, всехва́льне святи́телю! Егда́ утаи́вся всѣ́хъ свои́хъ си́, и посредѣ́ мяте́жа и молвы́, кре́стъ взе́мъ, послѣ́довалъ еси́ Христу́.

Богоро́диченъ: Тя́ еди́ну посредѣ́ те́рнія обрѣ́тъ, я́ко пречестны́й кри́нъ и удо́лія цвѣ́тъ, о Богома́ти, Жени́хъ — Сло́во, — изъ утро́бы Твоея́ про́йде.

Катава́сія: Возопи́ къ Тебѣ́, ви́дѣвъ ста́рецъ очи́ма спасе́ніе, е́же лю́демъ пріи́де отъ Бо́га: Христе́, Ты́ — Бо́гъ мо́й.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Въ вы́шнихъ ища́.

Кре́стъ взе́мъ, мно́гія ско́рби и изгна́нія подъя́лъ еси́, святи́телю Макси́ме всеосвяще́нне, оте́чества твоего́ и Бо́гомъ вруче́ннаго ста́да лиша́емь, вся́ бо до́блественнѣ терпѣ́лъ еси́, душе́внаго ра́ди твоего́ просвѣще́нія.

Икосъ:

О, кто́ отъ земны́хъ похвали́ти возмо́жетъ Бо́гомъ просла́вленнаго? Мы́ же ра́достными гла́сы, а́ки вѣ́твьми, сія́ тебѣ́, о́тче, сыно́внѣ глаго́лемъ: ра́дуйся, благочести́ваго ко́рене о́трасли; ра́дуйся, благоуха́нный цвѣ́те, прозя́бшій на ни́вѣ чи́стаго житія́ твоего́; ра́дуйся, до́блественнаго воздержа́нія сокро́вище; ра́дуйся, я́ко ца́рство земно́е оста́вивъ, воево́да Царя́ Христа́ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко мно́гія труды́ и бѣды́ подъя́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко слеза́ми твои́ми мно́гихъ удиви́лъ еси́, пу́ть покая́нія показа́вый; ра́дуйся, я́ко мно́гая ча́да Ду́хомъ Святы́мъ породи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко кри́нъ, во юдо́ли процвѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, Макси́ме преблаже́нне, душе́вное просвѣще́ніе.

Синакса́рь и́же во всяты́хъ отцу́ на́шему Макси́му Но́вому, архіепи́скопу, бы́вшему де́споту Се́рбомъ.

             Сти́хъ: Но́вое процвѣте́ніе яви́лся еси́, Макси́ме.

             Сти́хъ: Но́вую оби́тель обрѣ́лъ еси́ на небесѣ́хъ.

Се́й блаже́нный и ди́вный Макси́мъ е́сть ста́ршій сы́нъ де́спота Стефа́на Слѣпа́го и Ангели́ны. Бѣ́ же се́й Стефа́нъ де́спотъ сре́дній сы́нъ Гео́ргія Бра́нковича Смедере́вскаго, пе́рваго де́спота и Ангели́ны, бѣ́ дщи́ кня́зя Арвани́тскаго.

Во свято́мъ креще́ніи Макси́мъ получи́лъ и́мя Гео́ргій и имѣ́лъ мла́дшаго бра́та Іоа́нна. Оба о́на роди́лася внѣ́ оте́чества своего́, поели́ку оте́цъ и́хъ не бы́лъ безопа́сенъ у свои́хъ си́, по нево́ли бѣ́гствомъ спасе́ ду́шу свою́, склони́вся у Арвани́тскаго кня́зя, кото́раго дще́рію и ожени́лся. Не извѣ́стно, до́лго ли вре́мя пребы́лъ святы́й съ бра́томъ свои́мъ Іоа́нномъ въ чужи́хъ кра́ехъ, оба́че сіе́ зна́ется, я́ко по сме́рти отца́ и́хъ, де́спота Стефа́на, о́на вку́пѣ съ ма́терію пресели́стася въ Сре́мъ, а́ки сы́нове де́спота Се́рбскаго, мня́ще получи́ти о́бласть и содержа́ніе съ не́ю. Оба́че се́рби та́мошніи уже́ имѣ́ша де́спота въ лицѣ́ Во́лка Бра́нковича, кото́рый бѣ́ брата́ничь Стефа́ну Слѣпо́му, и та́ко тще́тна бѣ́ наде́жда несча́стныхъ сыно́въ Стефа́новыхъ. Има же, кромѣ́ ти́тла де́спотскаго, все́ недостоя́ше. Повѣству́ется, я́ко мѣ́сто пребыва́нія и́хъ бѣ́ Купи́никъ (ны́нѣшнее Купи́ново), на рѣцѣ́ Са́вѣ, и ту́ ожида́сте, еда́ ка́ко премѣ́нится судьба́ и́хъ на бо́льшее. Уме́ршу Во́лку де́споту, вознамѣри́ Гео́ргій, по́здѣе нарече́нный Макси́мъ, пренести́ вла́сть де́спотства на себе́ по пра́ву пе́рвенства. Но, поели́ку уже́ де́спотъ Во́лкъ притѣсне́нъ бы́лъ въ свое́й вла́сти и о́бласти, то и Гео́ргію не даде́ся бо́льшее, зане́ у́гри бо тогда́ Сре́момъ владѣ́ша. Та́ко сведе́ну де́спотству на еди́но то́чію и́мя съ ма́лымъ нѣ́кимъ притя́жаніемъ ра́ди содержа́нія, Гео́ргій, по сме́рти ма́тере своея́ Ангели́ны, постри́жеся въ мона́ха руко́ю игу́мена монастыря́ де́спота Стефа́на Высо́каго, и́же на рѣцѣ́ Реса́вѣ, и нарече́нъ бы́сть Макси́момъ, а ти́тло де́спотское пренесе́ на родна́го бра́та своего́ Іоа́нна, кото́рый вѣ́домъ въ наро́дѣ на́шемъ, а́ки послѣ́дній де́спотъ.

Макси́мъ, уже́ мона́хъ, пребыва́ше въ Купи́ницѣ, подвиза́яся въ постѣ́ и моли́твѣ. Но поели́ку се́рби, въ то́ вре́мя жи́вшіи въ Сре́мѣ, не имѣ́ли своего́ архіере́я и нужда́лися и съ са́мыхъ свяще́нницѣхъ, то́ мона́хъ Макси́мъ, ревну́я о Правосла́вной вѣ́рѣ, призыва́етъ въ Сре́мъ митрополи́та Софíйскаго Левита, кото́рый прише́дъ, рукоположи́ пе́рвѣе мона́ха Макси́ма въ Купи́ницѣ во свяще́нника, а пото́мъ и и́ныхъ мно́гихъ во свяще́нническій са́нъ. Повнегда́ же ага́ряне ча́сто прехожда́ху въ Сре́мъ плѣ́на ра́ди, то́ іеромона́хъ Макси́мъ съ бра́томъ свои́мъ, де́спотомъ Іоа́нномъ, подви́жеся въ го́рняя Сре́ма, и всели́ся въ мѣ́стѣ Берка́сово, идѣ́же и преста́вися Іоа́ннъ. А поне́же ага́ряне, наше́дше отъ Бо́сны, сме́ртію угрожа́ху ми́рному жи́тельству Славо́ніи и Сре́ма, Макси́мъ, ви́дѣвъ ся́ не безопа́снымъ, отплы́ рѣко́ю Дуна́емъ въ Влахозапланинскую страну́, поне́съ съ собо́ю мо́щи отца́, и ма́тере, и бра́та своего́, и всели́ся въ держа́вѣ Ра́дула, воево́ды о́ныя страны́, и́же и прія́тъ его́ съ любо́вію и удержа́ при себѣ́.

Не по мно́зѣ вре́мени преста́вися митрополи́тъ Влахозапланинскій. Ра́дулъ же, совѣ́товався со свои́ми, вруча́етъ Макси́му упражне́нный престо́лъ, честву́я въ не́мъ лозу́ де́спотскую. Вско́рѣ за тѣ́мъ гото́вящуся Молдовлахíйскому воево́дѣ Богда́ну на воево́ду Ра́дула бра́нію, взыма́етъ архіепи́скопъ Макси́мъ на себе́ слу́жбу примири́тельную, предотвраща́етъ кровопроли́тіе примире́ніемъ обою́ воево́ду, и водворя́етъ согла́сіе и любо́вь. Примире́нный воево́да Богда́нъ дае́тъ архіепи́скопу архіере́йскій же́злъ, худо́жно отъ сребра́ скова́нный.

По сме́рти Ра́дула взы́де на мѣ́сто его́ Ми́хна, человѣ́къ злонра́вный, благохо́тенъ ага́ряномъ па́че, не́же христіа́номъ. Искуси́въ блаже́нный Макси́мъ, я́ко ниже́ ему́ благопрія́тствуетъ воево́да Ми́хна, па́че же негоду́етъ, я́ко человѣ́къ отъ Се́рбскія де́спотскія лозы́ чинонача́льствуетъ во Вла́хіи, убоя́ся, не что́ бы лише́нъ бы́лъ епа́рхіи, но да не ка́ко жи́зни лиши́тся, и сего́ ра́ди иска́ше подо́бна вре́мене, во е́же избѣщи́ отту́ду.

Между́ тѣ́мъ Ми́хна, по совѣ́ту вельмо́жей свои́хъ намѣря́я заключи́ти ми́ръ съ кра́лемъ Угарскимъ, волнова́шеся, кого́ по́слетъ, да бы́ дѣ́ло успѣ́шно бы́ло. Разумѣ́въ же, я́ко хода́тайствомъ блаже́ннаго Макси́ма Ра́дулъ утверди́ ми́ръ съ тѣ́мже кра́лемъ, са́мъ опредѣля́етъ Макси́ма ити́ ко кра́лю Угарскому по дѣ́лу ми́ра.

Макси́мъ возра́довася слу́чаю сему́ зѣло́ и, соверши́въ въ Буди́нѣ повѣ́ренную себѣ́ до́лжность, я́коже подоба́ше, не возврати́ся къ Ми́хнѣ, но, отсла́въ кра́левское посла́ніе во Вла́хію, всели́ся у сва́товъ свои́хъ Якшичевъ въ Сре́мѣ, и ту́ избра́въ мѣ́сто, зово́мое Крушедо́лъ, положи́ основа́ніе ны́нѣшнему монастырю́ Крушедо́лу.

Между́ тѣ́мъ Ми́хнѣ, премѣни́вшу Правосла́вную вѣ́ру на исла́мъ, и пре́жнія вла́сти лиши́вшуся, наро́дъ предѣ́ла Краіо́вскаго вку́пѣ съ вельмо́жами свои́ми, поста́ви себѣ́ воево́ду ю́наго Ня́гула, отъ пле́мене Бесара́бы, и подъ еди́нѣмъ совѣ́туетъ ему́ возврати́ти Макси́ма на пре́жнее его́ досто́инство. Послу́шавъ Ня́гулъ се́й благíй совѣ́тъ, призыва́етъ блаже́ннаго; вельмо́жи же зна́юще, я́ко е́сть у Макси́ма сестри́чина, отъ стры́я, дѣви́ца и́менемъ Ми́лица, кото́ра досто́йна бы́ти супру́га ю́ному и́хъ воево́дѣ, мо́лятъ преосвяще́ннаго, да бы прише́дъ къ ни́мъ, вку́пѣ и дѣви́цу приве́лъ съ собо́ю. Си́мъ та́ко стоя́щимъ, востае́тъ блаже́нный, да не оста́нетъ престо́лъ упра́жненъ, и съ ра́достію спѣши́тъ, ве́дъ съ собо́ю и невѣ́сту, съ кото́рою вѣнча́ся воево́да Ня́гулъ, ю́же и деспи́нею называ́ти повелѣ́.

Возше́дъ Макси́мъ на престо́лъ и, хотя́ назна́менати свое́ воспоставле́ніе, созда́ два́ монастыря́ въ земли́ то́й. Си́це одо́лжився и́мени архіере́йскому и наро́ду па́ствы своея́, возжела́ се́рдцемъ и душе́ю дальнѣ́йшія дни́ вѣ́ка своего́ пожи́ти въ монастырѣ́ Крушедо́лѣ, и испроси́въ соизволе́ніе воево́ды, и пріи́мъ отъ него́ ще́друю ми́лостыню на доверше́ніе на́чатаго строе́нія, по рукоположе́ніи но́ваго митрополи́та наро́ду Влахíйскому, возвраща́ется въ свое́ оте́чество благополу́чно, и соверши́въ недоверше́нная, каса́ющаяся монастыря́ Крушедо́ла, и вся́ до́брѣ устро́ивъ, бра́тію же въ благополу́чіи утверди́въ, и покая́ніемъ ду́шу свою́ очи́стивъ, пресели́ся въ вѣ́чная 18-го Іаннуа́рія, 1516-го лѣ́та отъ Рождества́ Бо́га Сло́ва. Мо́щи его́, просла́вленныя проявле́ніемъ зна́меній и нерастлѣ́ніемъ, положе́нны въ киво́тъ вку́пѣ съ мощми́ бра́та его́ Іоа́нна и отца́ и́хъ Стефа́на, и погребе́нны въ це́ркви хра́ма Благовѣ́щенія пря́мо олтаря́, о Христѣ́ Іису́сѣ, Го́сподѣ на́шемъ, Ему́же сла́ва всегда́, и ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Въ пещи́ авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Ра́дулъ воево́да, благоче́стія испо́лнь, ра́достно Бо́га похваля́ше, я́ко прія́тъ о́трасль благочести́ваго ко́рене, па́че же Бо́жіе оби́телище и цвѣ́тъ чистоты́. Тѣ́мже и вопія́ше: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́тъ, — по Іову, Бо́га благодаря́, глаго́лалъ еси́, свяще́нне Макси́ме, хва́льнаго воспѣва́я Бо́га и препросла́вленнаго.

Возду́хъ у́бо освяти́ся благово́ніемъ моще́й твои́хъ, Макси́ме, Христо́въ святи́телю, Це́рковь же, веселя́щися, вопіе́тъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Истинную Богоро́дицу исповѣ́дающе Тя́, я́ко а́нгелъ, — ра́дуйся, — вѣ́рою вопіе́мъ Ти́, — еди́на бо Ра́дость родила́ еси́, Обра́дованная и при́сно Благослове́нная.

Катава́сія: Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки богосло́вившія, и въ Дѣ́ву нетлѣ́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́мъ, благоче́стно пою́ще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ, Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Усе́рдно взе́мъ кре́стъ и Христу́ послѣ́довавъ, Макси́ме преблаже́нне, ско́рби мно́ги и изгна́нія претерпѣ́лъ еси́, вопія́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

[Ца́рскій цвѣ́тъ Це́ркви цвѣте́тъ, Кре́стъ и́стинный, ты́ же, сего́ взе́мъ, святи́телю Макси́ме досточу́дне, ца́рскимъ путе́мъ поте́клъ еси́, вопія́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.]

Отрѣ́шся сою́за мірска́го, связа́лъ еси́ себе́ любо́вію Бо́жіею: и́го бо взе́мъ, яре́мъ Христо́въ, и, то́й нося́, взыва́лъ еси́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Неи́стовства злотворя́щихъ не устраши́лся еси́, боже́ственный Макси́ме: Вы́шняго бо [си́ла,] изъ Дѣ́вы возсія́вшаго, всеору́жіемъ кре́стнымъ тя́ одѣ́я, вопи́ти: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Катава́сія: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся, богоче́стія предстоя́ще, ю́ноши, пла́менемъ же неврежде́ни, Боже́ственную пѣ́снь поя́ху: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся — Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Красно́ у́бо Це́рковь весели́тся въ па́мяти твое́й, о святи́телю треблаже́нне Макси́ме! Се́рбстіи же лю́діе стека́ются, пра́зднственная тебѣ́ принося́ще, восхваля́юще Христа́, тебе́ просла́вльшаго.

Въ печа́ли, о́тче, оста́вилъ еси́ боголюбе́зная твоя́ ча́да, въ ра́дость же душе́вную претвори́лъ еси́ вѣ́рныхъ мно́жества явле́ніемъ благово́нныхъ моще́й твои́хъ. Тѣ́мже и похва́льная тебѣ́ прино́сятъ наро́да твоего́ собра́нія.

Ихже о́ко не ви́дѣ, и у́хо не слы́ша, и я́же на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша, такова́я, о́тче, отъ Бо́га получи́лъ еси́ блага́я, си́хъ наслажда́яся, моли́ о ста́дѣ твое́мъ, е́же къ Бо́гу собра́лъ еси́, и о лю́дехъ твои́хъ, восхваля́ющихъ тя́, грѣха́ изба́витися и сподо́битися ра́дости и весе́лія вѣ́чнаго.

Богоро́диченъ: Въ ра́дость Богоро́дицы водрузи́лъ еси́ оби́тель кра́сную, въ не́йже ча́да твоя́ боголюби́вая, обстоя́ще ра́ку твою́ честну́ю, святи́телю Макси́ме преблаже́нне, воспѣва́ютъ Го́спода, Дѣ́ву ублажа́юще.

Катава́сія: Въ зако́нѣ сѣ́ни и писа́ній о́бразъ ви́димъ, вѣ́рніи: вся́къ му́жескій по́лъ, ложесна́ разверза́я, свя́тъ Бо́гу. Тѣ́мъ перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна, Сы́на, первородя́щася Ма́терію неискусому́жно, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Ду́хомъ просвѣща́емь, святи́телю треблаже́нне, озаря́еши сердца́ и ду́ши на́съ, воспѣва́ющихъ твою́ свѣ́тлую па́мять, Макси́ме досточу́дне.

Сла́ва:

Тро́ицы проповѣ́дника, па́стыря до́блественнаго, прему́драго Макси́ма восхва́лимъ согла́сно.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Со дерзнове́ніемъ глаго́лати Богоро́дицу и Се́й покланя́тися вои́стинну вѣ́рныхъ научи́лъ еси́, Макси́ме всеблаже́нне.

На хвали́техъ стихи́ры самогла́сны [на 4], гла́съ 1:

Стефа́нъ, вѣне́цъ добро́ты и красота́ Це́ркве,* преподо́бная же Ангели́на, лоза́ честна́я,* породи́ста ро́ждіе виногра́да спасе́ннаго,* Макси́ма свяще́ннаго,* отъ ни́хже источа́ется на́мъ весе́ліе душе́вное,* и́хже моли́твами, Бо́же,* спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдъ. [Два́жды.]

Возве́дъ о́ко душе́вное къ небеси́* и у́мъ впери́въ къ Бо́гу,* пренебре́глъ еси́ вся́ су́етная;* лице́ же свое́ слеза́ми умыва́я,* преподо́бне о́тче на́шъ Макси́ме,* ду́шу свою́ чи́сту* предста́вилъ еси́ Христу́ Бо́гу.

Дне́сь красу́ется Христо́ва Це́рковь* въ па́мяти треблаже́ннаго отца́ Макси́ма,* дне́сь обстоя́ще ра́ку твою́* боголюби́вая твоя́ ча́да,* Ду́хомъ Святы́мъ порожде́нное твое́ ста́до,* и хва́ляще тя́, вопію́тъ:* ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ;* въ Це́рквахъ благослови́мъ Тя́, Го́споди.

Сла́ва гла́съ 3:

Вели́кія и́стины трубу́, многострада́льного Макси́ма, восхвали́ти стеце́мся, вси́ вѣ́рніи, единоплеме́нніи. Онъ бо на́съ созыва́етъ къ трапе́зѣ духо́внѣй, взы́демъ у́бо на сіе́ свѣ́тлое торжество́ церко́вное и почти́мъ до́браго па́стыря пѣ́сньми, восхва́лимъ его́ свяще́нныя труды́, я́ко да моли́твами его́ пріи́мемъ отъ Христа́ Бо́га проще́ніе грѣхо́въ и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Невѣ́стница свѣтоно́сная и чи́стая, Дѣ́во, бы́вши Бо́гу, воспѣва́емъ Тя́ любо́вію и блажи́мъ, я́ко да святи́теля Макси́ма моли́твами спасе́ши ду́ши на́ша.

Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, отъ кано́на пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 8: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, хвале́ніе Его́ въ Це́ркви преподо́бныхъ. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 334. Аллилу́ія, гла́съ 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. [Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 11. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.

[Зри́:] Аще случи́тся недѣ́ля мытаря́ и фарисе́я или́ блу́днаго сы́на, слу́жбу свята́го Макси́ма подоба́етъ соверша́ти въ пято́къ или́ суббо́ту, я́коже благоразсу́дитъ настоя́тель [1].

Примѣчаніе:
[1] Запись на полѣ книги.

Источникъ: Кни́га Се́рблякъ, содержа́щая въ себѣ́ богослуже́бная моле́бная пра́вила святы́мъ се́рбскаго ро́да. — Бѣ́лградъ, 1861. — Л. 111 – 117 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0