Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 17-й де́нь.
Слу́жба преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Анто́нію, Ды́мскія оби́тели нача́льнику.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., [1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гласъ 5:

Кто́ исповѣ́сть, преподо́бне о́тче, труды́ твоя́ и по́двиги? или́ кíй язы́къ изочте́тъ бдѣ́нія и посты́ твоя́? Чистоту́ бо душе́вную и тѣле́сную возлюби́лъ еси́, смире́ніе же нелицемѣ́рное ко всѣ́мъ стяжа́лъ еси́, ча́съ сме́ртный всегда́ помышля́я, Анто́ніе преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Преподо́бне о́тче Анто́ніе, ты́ вра́чь душа́мъ и тѣлесе́мъ яви́лся еси́, источа́я оби́льно неду́жнымъ исцѣле́нія, и всѣ́мъ, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою, защи́тникъ и покро́въ отъ искуше́ній вра́жіихъ ско́рый еси́, и ны́нѣ о на́съ моли́ся, преподо́бне, да спасе́тъ Госпо́дь ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бенъ.

Терпѣ́лъ еси́ му́жественно ско́рби, о́тче преподо́бне, услажда́яся бу́дущимъ воздая́ніемъ, вопія́ съ Па́вломъ и глаго́ля: недосто́йны стра́сти ны́нѣшняго вре́мене къ хотя́щей сла́вѣ яви́тися; лю́ты ско́рби, но сла́докъ ра́й; болѣ́зненны труды́, но вѣ́чно упокое́ніе; ма́ло претерпи́мъ, да мно́гая и неги́бнущая пріи́мемъ отъ Христа́ Го́спода и Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Удали́лся еси́, преподо́бне, отъ оби́тели преподо́бнаго Варлаа́ма, и прише́лъ еси́ въ сію́ непроходи́мую и никѣ́мъ же населя́емую пусты́ню, и водвори́лся еси́ здѣ́, ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя́ отъ востаю́щихъ на тя́ враго́въ, вооружи́вся же посто́мъ и бдѣ́ніемъ, побѣди́лъ еси́ вся́ ко́зни и́хъ, и ны́нѣ моли́ся ко Го́споду о соверша́ющихъ, преподо́бне о́тче, па́мять твою́.

За пла́чь и воздыха́ніе вре́менное воспрія́лъ еси́, о́тче преподо́бне, ны́нѣ весе́ліе и ра́дость вѣ́чную, за вся́ болѣ́зни и труды́ твоя́ жесто́кія упокоева́ешися въ нѣ́дрѣхъ Отца́ Небе́снаго, за оставле́ніе мíра и всѣ́хъ, я́же въ не́мъ су́ть су́етна, вкуша́еши сла́дость неизглаго́ланную и за уедине́нное житіе́ свое́ всели́лся еси́ въ селе́ніе пра́ведныхъ и наслажда́ешися лицезрѣ́нія Бо́жія, поя́ и хваля́ Го́спода со всѣ́ми святы́ми пѣ́сньми ра́достными.

Подража́я наста́внику своему́, преподо́бному Варлаа́му, о́тче преподо́бне, собра́лъ еси́ ученико́въ ста́до себѣ́ и воздви́гнулъ еси́ хра́мъ тезоимени́тому себѣ́ вели́кому Анто́нію, идѣ́же воспѣва́лъ еси́ пѣ́сни духо́вныя со ученики́ свои́ми, и́мже бы́лъ еси́ о́бразъ воздержа́нія, укрѣпля́я и́хъ въ по́двигахъ и труда́хъ по́стническихъ, глаго́ля и́мъ: не пощади́мъ, бра́тіе, естества́ тлѣ́ннаго, присту́пимъ нелѣ́ностно къ подвиго́мъ, да пріи́мемъ воздая́ніе вѣ́чное отъ Христа́, Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Па́мять твоя́, о́тче преподо́бне Анто́ніе, во вѣ́ки пребу́детъ съ похвала́ми, и душа́ твоя́ свята́я въ поко́и вѣ́чномъ со святы́ми, тѣ́ло же твое́ многотру́дное источа́етъ исцѣле́нія неоску́дно приходя́щимъ съ вѣ́рою и припа́дающимъ ко гро́бу твоему́, тѣ́мже и мы́, соше́дшеся дне́сь въ па́мять твою́, о́тче преподо́бне, мо́лимъ тя́: моли́ся ко Го́споду дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Пріиди́те, и́стинніи послѣ́дователи Христо́вы, пріиди́те, отве́ргшіися пре́лестей мíра: се́ бо возсія́ на́мъ, я́ко со́лнце свѣ́тлое, па́мять преподо́бнаго Анто́нія, и, соше́дшеся въ це́рковь, идѣ́же лежи́тъ многотру́дное его́ тѣ́ло, воскли́кните съ на́ми единоду́шно хвалу́ Бо́гу на́шему, да́вшему странѣ́ на́шей такова́го подви́жника, и возопіи́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, преподо́бне о́тче Анто́ніе, я́ко послѣ́дователь вѣ́ренъ бы́лъ еси́ Христу́ Влады́цѣ; ра́дуйся, я́ко наслѣ́довалъ еси́ Ца́рство небе́сное; ра́дуйся, я́ко ра́дуешися ра́достію вѣ́чною и ра́дости твоея́ никто́же во́зметъ отъ тебе́; ра́дуйся, я́ко соца́рствовати Христу́ Го́споду и́маши вѣ́чно, Его́же моли́, преподо́бне, ниспосла́ти Це́ркви единомы́сліе, Благочести́вому Импера́тору на враги́ побѣди́тельная и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ца́рь Небе́сный [за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 3:

Вѣ́ра твоя́, преподо́бне о́тче, яви́ся отъ дѣ́лъ твои́хъ, и правосла́віе твое́ утвержда́ютъ чудеса́ твоя́, я́же источа́етъ многоцѣле́бная ра́ка моще́й твои́хъ, тѣ́мже вопіе́мъ ти́: испроси́, преподо́бне, отъ Христа́ Спа́са грѣхо́въ на́шихъ оставле́ніе и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Наде́жда твоя́ на Го́спода Бо́га бы́сть, о́тче, несомнѣ́нна и упова́ніе непоколеби́мо, сего́ ра́ди Вѣ́чный тя́ просла́ви чуде́съ да́ромъ, и то́чиши исцѣле́нія приходя́щимъ ко гро́бу твоему́, и ны́нѣ мо́лишися о душа́хъ на́шихъ.

Любо́вь имѣ́лъ еси́ ве́лію ко Го́споду, и соблю́лъ еси́ сло́во за́повѣдей Его́, о́тче, и соедини́лся еси́ вѣ́чно ду́хомъ съ Ни́мъ, вопія́ апо́стольски: ничто́же мя́ разлучи́тъ отъ любве́ Твоея́, Іису́се Человѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ 6:

Человѣ́че небе́сный и земны́й а́нгеле, преподо́бне о́тче Анто́ніе, возше́лъ еси́ на лѣ́ствицу добродѣ́телей, и по не́й дости́глъ еси́ вы́шняго гра́да, го́рняго Іерусали́ма, и та́мо ны́нѣ наслажда́ешися лицезрѣ́нія жела́емаго Христа́ Бо́га, Его́же ра́ди и пло́ть свою́ изнури́лъ еси́ и жи́знь сме́ртную на безсме́ртную премѣни́лъ еси́, Ему́же о на́съ моли́тися не преста́й, да изба́вимся отъ искуше́ній и да ми́лостива Его́ Судію́ обря́щемъ въ де́нь Су́дный моли́твами твои́ми, преподо́бне.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице Дѣ́во Чи́стая, моли́ся ко Го́споду, я́ко да Твои́ми моли́твами пода́стъ душа́мъ на́шимъ грѣхо́въ оставле́ніе, ми́ръ и ве́лію ми́лость.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2:

Свѣ́тлая и свяще́нная па́мять преподо́бнаго Анто́нія приспѣ́ дне́сь, о духо́вніи празднолю́бцы! въ ню́же соше́дшеся, просла́вимъ Христа́ Бо́га, и Его́ уго́днику Анто́нію воспое́мъ пѣ́снь, лико́вственно глаго́люще: а́нгеловъ собесѣ́дниче, по́стниковъ наста́вниче, о́тче на́шъ Анто́ніе, моли́твами твои́ми да испро́сиши, мо́лимся, отъ Христа́ Бо́га земли́ плодоно́сіе, возду́ха благорастворе́ніе, и грѣхо́въ оставле́ніе, и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Сме́рть твоя́, преподо́бне, вои́стинну успе́ніе бы́сть, тѣ́ло бо твое́ не ви́дѣ нетлѣ́нія; а́ще бо и преста́вился еси́ отъ на́съ, па́стырю до́брый, но ду́хомъ съ на́ми пребыва́еши неразлу́чно и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Блаже́нне Анто́ніе, основа́ніе положи́въ добродѣ́телей, ве́тхаго человѣ́ка совле́клся еси́ до конца́, и обле́клся еси́ въ но́ваго въ преподо́біи и пра́вдѣ, и побѣди́лъ еси́ вра́жія ополче́нія, наста́вникъ мона́ховъ бы́въ, и ны́нѣ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Блаже́нное житіе́ твое́, о́тче на́шъ Анто́ніе, блаже́нную кончи́ну плодопринесе́ тебѣ́, и сме́ртію твое́ю преше́лъ еси́ въ жи́знь неконча́емую, и водворя́ешися въ небе́сномъ Ца́рствіи, идѣ́же о на́съ моли́тися не преста́й, вѣ́рно зову́щихъ ти́: ра́дуйся, благíй и вѣ́рный ра́бе Христо́въ, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

По Ны́нѣ отпуща́еши... Тропа́рь, гла́съ 4:

Добродѣ́телей ревни́телю, пусты́нный жи́тель, подви́жникъ вѣ́ры Христа́ Бо́га на́шего, ноше́ніемъ и труды́ умертви́вый плотска́я вожделѣ́нія, тезоимени́те вели́кому Анто́нію, его́же житію́ поревнова́лъ еси́ и во его́же и́мя Боже́ственный хра́мъ воздви́глъ еси́, ку́пно съ ни́мъ, преподо́бне Анто́ніе, моли́ Спаси́теля всѣ́хъ, да и на́съ сотвори́тъ побѣди́тели плотски́хъ по́хотей и хра́мы Ду́ха Свята́го, по вели́цѣй Его́ ми́лости.

Слава, и нынѣ, богоро́диченъ, по гласу:

[Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.]


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Еже отъ вѣ́ка утае́ное...

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Зва́нію Го́спода твоего́ послѣ́довалъ еси́, мíръ отве́ргъ и вся́, я́же въ мíрѣ, кра́сная, всеблаже́нне Анто́ніе, претерпѣ́лъ еси́ пусты́нное озлобле́ніе му́дренно, полки́ же отрази́лъ еси́ де́моновъ му́жественнѣ, тѣ́мже па́мять твою́ при́сно пѣ́сньми восхваля́емъ вѣ́рно. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, боже́ственнымъ Рождество́мъ Твои́мъ истлѣ́вшее страстьми́ земноро́дныхъ ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ отъ сме́рти къ жи́зни нетлѣ́нія. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу блажи́мъ вси́, Дѣ́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 5:

По́стника Госпо́дня пѣ́сньми почти́мъ, я́ко умертви́вша прило́ги страсте́й воздержа́ніемъ и тве́рдымъ вои́стинну терпѣ́ніемъ, и посрами́вша зѣло́ противобо́рца врага́ и всю́ сего́ горды́ню, и ны́нѣ моля́щася Го́сподеви поми́ловатися душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Стра́нное чу́до зача́тія и несказа́ненъ о́бразъ рождества́, позна́вшаяся въ Тебѣ́, Приснодѣ́во Чи́стая, ужаса́ютъ у́мъ и удивля́ютъ помышле́ніе, безъ сѣ́мене бо зачала́ еси́ и Бо́га во пло́ти родила́ еси́, Богоро́дице, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Побѣди́лъ еси́ страсте́й воста́нія умерщвле́ніемъ пло́ти, свяще́нный о́тче, жи́знь безконе́чную по сме́рти прія́лъ еси́, тѣ́мже дне́сь Христо́ва Це́рковь пра́зднуетъ твою́ досточу́дную па́мять, преподо́бныхъ украше́ніе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Наста́ви ны́ на пу́ть покая́нія, уклоня́ющіяся къ злы́мъ распу́тіямъ и Преблага́го прогнѣвля́ющія Го́спода, Неискусобра́чная Благослове́нная Марíе, прибѣ́жище отча́янныхъ человѣ́ковъ, Бо́жіе обита́лище.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* [сме́рть преподо́бныхъ Его́]. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви [о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми?] Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній твои́хъ, тѣ́мже на небесѣ́хъ обрѣ́лъ еси́ мзду́ трудо́въ твои́хъ, де́монскія разори́лъ еси́ полки́ и а́нгельскія дости́глъ еси́ чи́ны, и́хже житію́ непоро́чно поревнова́лъ еси́, съ ни́ми же дерзнове́ніе имѣ́я ко Христу́ Бо́гу, ми́ръ испроси́ душа́мъ на́шимъ.

Кано́нъ Богоро́дицѣ со ирмосо́мъ на 6 и преподо́бнаго на 8. Гла́съ 2.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те, лю́діе, пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися.

Зѣло́ че́стни на́мъ дру́зи Твои́, Ди́вне во святы́хъ Го́споди, тѣ́мже Тебѣ́ воспѣва́юще и пою́ще въ сердца́хъ свои́хъ, и и́хъ въ пѣ́снехъ моле́бныхъ восхваля́емъ, Тя́ сла́вяще, просла́вляющаго святы́хъ Свои́хъ.

Пѣ́ніе моле́бное усе́рдно приношу́ тебѣ́, о́тче богому́дре Анто́ніе, моли́твами твои́ми помози́ ми досто́йно воспѣ́ти твоя́ по́двиги.

Всегда́шнимъ къ Бо́гу раче́ніемъ и отверже́ніемъ пло́ти и мíра, о́тче Анто́ніе, Го́споду вѣ́рно послужи́лъ еси́, тѣ́мже и досто́инъ яви́лся еси́ услы́шати возжелѣ́нный гла́съ Его́: благíй ра́бе и вѣ́рный, вни́ди въ ра́дость Го́спода твоего́.

Богоро́диченъ: Мои́хъ прегрѣше́ній, Влады́чице, плени́цы разто́ргни и томя́щій мя́ грѣ́хъ, Приснодѣ́во, низложи́, я́ко да воспѣва́ю Тя́ всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: На ка́мени мя́ вѣ́ры утверди́въ, разшири́лъ еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́хъ мо́й, внегда́ пѣ́ти: нѣ́сть свя́тъ, я́коже Бо́гъ на́шъ, и нѣ́сть пра́веденъ, па́че Тебе́, Го́споди.

Просвѣти́ся свѣ́тъ тво́й, преблаже́нне, предъ человѣ́ки, тѣ́мже, почита́юще до́брое житіе́ твое́, сла́вимъ Отца́ на́шего, Иже на небесѣ́хъ, и тя́ по до́лгу велича́емъ.

Плотска́го жела́нія, преподо́бне, отве́ргся и земны́я сла́вы и вражде́бныя Бо́гу дру́жбы съ мíромъ оша́явся, и всѣ́хъ во́лею отщети́лся еси́, и Христа́, Еди́наго всѣ́хъ Спаси́теля, пріобрѣ́лъ еси́.

Прозрѣ́въ бу́дущая воздая́нія, здѣ́ маловре́менная, я́ко су́етная, о́тче, оста́вилъ еси́, сего́ ра́ди сугу́бая воздая́нія воспрія́лъ еси́ во дво́рѣхъ небе́сныхъ.

Богоро́диченъ: Благоутро́біемъ Твои́мъ, Богороди́тельнице, вся́каго мя́ изми́ осужде́нія, къ Тебѣ́ прибѣга́ющаго, и Тебѣ́ припа́дающа, и призыва́юща Твою́ по́мощь.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Гряду́щаго гра́да взыску́я, мíра красоту́ и я́же въ не́мъ тлѣ́нная ни во что́же вмѣни́лъ еси́, блаже́нне, въ пусты́ню безмо́лвія всели́вся, тѣ́мже ны́нѣ гра́да небе́снаго показа́лся еси́ граждани́нъ, въ не́мже помяни́ и на́съ, недосто́йныхъ, вѣ́рно почита́ющихъ тя́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Мно́жества скве́рныхъ помышле́ній, смуща́ющихъ у́мъ мо́й, и вожделѣ́ній стра́стныхъ, вою́ющихъ на мою́ ду́шу, кто́ исчи́слити мо́жетъ, Пренепоро́чная? возста́нія же и озлобле́нія неви́димыхъ враго́въ мои́хъ кто́ исповѣ́сть? Но Твои́ми моли́твами, Блага́я, отъ всѣ́хъ си́хъ заступи́ мя и избавле́ніе да́руй.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Пою́ Тя, слу́хомъ бо, Го́споди, услы́шахъ и ужасо́хся: до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго. Тѣ́мъ мно́гое Твое́ снизхожде́ніе, е́же на мя́, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Ты́ съ чудотво́рцемъ Варлаа́момъ, ны́нѣ предстоя́ престо́лу Бо́жію, умоля́еши Бо́га о святѣ́й оби́тели, утвержде́нной рука́ми твои́ми, не отступа́я отъ на́съ ду́хомъ свои́мъ, но при́сно огражда́я на́съ моли́твами твои́ми.

Благо́е послуша́ніе яви́лъ еси́ блаже́нному Варлаа́му, наста́внику твоему́, на́мъ оста́вль о́бразъ и́стиннаго мона́шескаго житія́, въ не́мже утвержда́й на́съ моли́твами твои́ми.

Зи́му и ва́ръ терпѣ́ніемъ твои́мъ побѣди́лъ еси́, блаже́нне, и теплоту́ бо вѣ́ры и любве́ стяжа́лъ еси́, ея́же и на́мъ испроси́ у Го́спода моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Поми́луй, еди́на Богома́ти, поми́луй и сохрани́ ду́шу мою́ окая́нную, потопля́емую отъ бѣсо́въ лука́выми дѣ́лы и страстьми́, и пре́жде исхо́да моего́ сію́ очи́стити помози́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Хода́тай Бо́гу и человѣ́комъ бы́лъ еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо, Влады́ко, къ Свѣтонача́льнику, Отцу́ Твоему́, отъ но́щи невѣ́дѣнія приведе́ніе и́мамы.

Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́, въ о́нь же поше́лъ еси́, посыла́емь отъ преподо́бнаго Варлаа́ма, ниже́ уклони́лся еси́ отъ тѣ́снаго пути́, вводя́ща въ живо́тъ, въ о́нь же вступи́лъ еси́, призыва́емь отъ Бо́га, тѣ́мже досто́йно вше́лъ еси́ во дворы́ Госпо́дни послуша́ніемъ и терпѣ́ніемъ.

Кра́йнею не́навистію возненави́дѣлъ еси́, о́тче, тщесла́вія и мірскíя молвы́, пу́ть пра́вый позна́въ, его́же вожделѣ́лъ еси́ уедине́нія ра́ди и безмо́лвія, и дости́глъ еси́ духо́вныя ра́дости и вѣ́чнаго весе́лія.

Упова́ніемъ бу́дущихъ бла́гъ, блаже́нне, укрѣпля́емь, плотско́е стремле́ніе обузда́лъ еси́, своея́ пло́ти, о́тче, вра́гъ неми́лостивъ бы́лъ еси́, нетлѣ́ніе е́й хода́тайствуя.

Богоро́диченъ: Упова́ніе мое́ Ты́ еси́, Пречи́стая, спасе́ніе и похвала́, тѣ́мже прибѣга́ю къ покро́ву Твоему́, не гнуша́йся мене́, грѣхи́ мно́гими и скорбьми́ ны́нѣ поглоще́ннаго, но, предвари́въ, спаси́ мя́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Гла́съ глаго́лъ моле́бныхъ отъ болѣ́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шавъ, отъ лю́тыхъ мя́ изба́ви: еди́нъ бо еси́ на́шего спасе́нія вино́венъ.

Но́щію, я́ко дне́мъ, бдѣ́лъ еси́ и въ житіи́ свое́мъ не да́лъ еси́ сна́ очи́ма твои́ма, ни вѣ́ждома дрема́нія, до́ндеже сподо́бился еси́ ви́дѣти пра́ведныхъ селе́нія, я́же угото́ва Бо́гъ лю́бящимъ Его́.

Отъ младе́нчества возлюби́въ Бо́га, младе́нческое незло́біе и чистоту́ стяжа́лъ еси́, и сего́ ра́ди позна́лъ еси́ та́йны Бо́жія, открыва́емыя младе́нцемъ, и угото́ванное и́мъ Ца́рство небе́сное наслѣ́довалъ еси́.

Ра́ди безмо́лвія удали́лся еси́, преподо́бне, въ пусты́ню, ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя́ отъ малоду́шія и отъ бу́ри, и отту́ду ко гра́ду небе́сному преше́лъ еси́, идѣ́же е́сть благоугоди́вшихъ Бо́гу жили́ще.

Богоро́диченъ: Красоту́ мя ви́дѣти сподо́би сла́вы Твоея́, егда́ отъ пло́ти моея́ и́мамъ разлучи́тися, я́ко утвержде́ніе мое́ еси́, Влады́чице, сла́ва и весе́ліе.

Конда́къ, гла́съ 6:

Све́рстникъ и подра́жатель преподо́бному Варлаа́му, послуша́ніе къ нему́ и́стинное стяжа́въ, досто́инъ яви́лся ему́ прее́мникъ, упа́сши до вре́мене ста́до его́, добродѣ́телемъ же его́ поревнова́въ, въ ту́южде мѣ́ру во́зраста дости́глъ еси́, безмо́лвіе пусты́нное возлюби́въ, и уго́денъ Го́сподеви показа́лся еси́, первонача́льникъ бы́въ пусты́ни при е́зерѣ Ды́мскомъ, тѣ́мъ ти́ вопіе́мъ: съ преподо́бнымъ Варлаа́момъ, о́тче Анто́ніе, моли́ о на́съ Бо́га, да да́стъ на́мъ та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты́, о́бразе послуша́нія и безмо́лвія ти́хій рачи́телю.

Икосъ:

Ева́нгельскому словеси́ ра́достною душе́ю вня́лъ еси́, преподо́бне, душе́вный ра́зумъ впери́въ къ Истинному Свѣ́ту, душетлѣ́нныя стра́сти до конца́ потреби́лъ еси́, смире́ннымъ и безмо́лвнымъ житіе́мъ преди́венъ бы́вый; сего́ ра́ди и пусты́ни первонача́льникъ яви́лся еси́, о́тче, къ высотѣ́ го́рнѣй сію́ управля́я, и те́плъ хода́тай къ Бо́гу о на́съ показа́лся еси́, Его́же моли́ дарова́ти всѣ́мъ на́мъ досто́йно послужи́ти Ему́, подо́бно тебѣ́, о́бразе послуша́нія и безмо́лвія ти́хій рачи́телю.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Тѣ́лу злато́му прему́дрыя дѣ́ти не послужи́ша, и въ пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги и́хъ обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша и ороси́ я́ а́нгелъ: услы́шася уже́ у́стъ ва́шихъ моли́тва.

Ни́щь ду́хомъ, по словеси́ Госпо́дню, бога́тство добродѣ́телей стяжа́лъ еси́, и́миже угоди́лъ еси́ Го́сподеви и Ца́рство небе́сное унаслѣ́довалъ еси́.

Блаже́нства небе́снаго сподо́бился еси́, Анто́ніе богому́дре, ти́хъ и пра́веденъ бы́въ, кро́тости же ра́ди и сле́зъ неоску́днаго то́ка наслѣ́дилъ еси́ зе́млю кро́ткихъ и та́мо вкуша́еши вѣ́чнаго утѣше́нія.

Анто́нія Вели́каго предста́тельству себе́ и ста́до свое́ вручи́лъ еси́, созда́въ хра́мъ во и́мя его́, и а́нгельскому житію́ его́ поревнова́лъ еси́, тѣ́мже и ча́сть его́ наслѣ́довалъ еси́, ра́дуяся съ ни́мъ въ Ца́рствіи небе́сномъ.

Богоро́диченъ: Яко разбо́йникъ, взыва́ю Ти́: помяни́ мя, Человѣколю́бче; пла́чу, я́ко блудни́ца, и вопію́: ка́ющагося пріими́ мя, отча́яннаго, Богоро́дицы ра́ди, Многоми́лостиве.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: О подо́біи зла́тѣ небре́гше, треблаже́нніи ю́ноши, неизмѣ́нный и живы́й Бо́жій о́бразъ ви́дѣвше, среди́ огня́ воспѣва́ху: осуществова́нная да пое́тъ Го́спода вся́ тва́рь и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Въ безмо́лвіи и кро́тости препроводи́лъ еси́ жи́знь свою́, о́тче, земна́я ра́ди небе́сныхъ отве́ргнувъ, нетлѣ́нная тлѣ́нными искупи́въ, тѣ́мъ ны́нѣ со всѣ́ми, благоугоди́вшими Бо́гу, пое́ши и превозно́сиши Го́спода во вся́ вѣ́ки.

Отъ страсте́й тиме́нія чи́ста тя́ обрѣ́тъ, Всесвяты́й Ду́хъ всели́ся въ тя́, тѣ́мже и чуде́съ дарова́нія тебѣ́ да́руетъ, Еди́нъ Сы́й ди́вный во святы́хъ Свои́хъ Бо́гъ на́шъ, сла́вимый во вѣ́ки.

Не искíй сла́вы человѣ́ческія, въ пусты́ни скры́лъ еси́ до́блести твоя́, но не утаи́ся свѣ́тъ добродѣ́телей твои́хъ, прославля́ющъ Бо́га и вѣ́рныхъ возбужда́ющъ хвали́ти и превозноси́ти Его́, Хва́льнаго и Препросла́вленнаго, во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Наляцы́ и ца́рствуй, Іису́се, Царю́ ца́рствующихъ, Сы́не Бо́жій, правосла́внымъ царе́мъ на́шимъ спобо́рствуя и всѣ́хъ окормля́я къ Ца́рству безконе́чныя Твоея́ сла́вы моли́твами Ро́ждшія Тя́ неизрече́нно.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Отъ Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростію прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дію въ тлѣ́ніе па́дшаго лю́тѣ, отъ Святы́я Дѣ́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́съ ра́ди, вѣ́рніи, единому́дренно пѣ́сньми велича́емъ.

Оби́тель Пресвята́го Ду́ха, о Анто́ніе, бы́лъ еси́, укра́шенъ разли́чными добродѣ́тельми, тѣ́мже ны́нѣ источа́еши вѣ́рнымъ исцѣле́нія, я́ко сосу́дъ благода́ти Бо́жія избра́нный.

Свѣ́тлостію подвиго́въ богопрія́тныхъ просія́лъ еси́, о́тче, и воспрія́лъ еси́ благода́ть моли́тися о на́съ, вспомоществу́я вѣ́рнымъ въ по́двигѣ спасе́нія, я́ко сосу́дъ благода́ти Бо́жія избра́нный.

О на́съ моле́ніе ко Влады́цѣ Христу́, о́тче Анто́ніе, не преста́й простира́ти, я́ко оте́цъ чадолюби́вый, и помога́я на́мъ, прибѣга́ющимъ къ тебѣ́ и чту́щимъ тя́, я́ко сосу́дъ благода́ти Бо́жія избра́нный.

Богоро́диченъ: Пощади́ мя́, Го́споди, пощади́, егда́ пріи́деши суди́ти мíру, и не осуди́ мене́ по дѣло́мъ мои́мъ, но ми́лостію Твое́ю спаси́ мя моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и всѣ́хъ святы́хъ, отъ вѣ́ка Тебѣ́ благоугоди́вшихъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Процвѣ́лъ еси́, я́ко фи́никсъ Дави́дски, о́тче, и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го, Иже сла́вна тя́ вѣ́рнымъ показа́, Ему́же о на́съ непреста́нно моли́ся, почита́ющихъ вѣ́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Анто́ніе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тя́ пѣ́сньми немо́лчными ублажа́емъ, Дѣ́во, преподо́бныхъ сла́во и утвержде́ніе и всѣ́хъ вѣ́рныхъ упова́ніе и похвало́.

На хвали́техъ стихи́ры самогла́сны на 4, гла́съ 8:

Богоно́сне преблаже́нне Анто́ніе, все́ плотско́е мудрова́ніе ду́ху повину́лъ еси́, поще́нія страда́ньми утверди́вся, я́ко зла́то, въ горни́лѣ искуше́но, сія́я, яви́лся еси́, ору́діе богоизбра́нно благода́ти Ду́ха Пресвята́го бы́вый, тѣ́мже и на́съ помина́й, чту́щихъ па́мять твою́ вѣ́рно, и моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Возсія́ дне́сь пресвѣ́тлая и всепра́зднственная па́мять твоя́, пресла́вне Анто́ніе, созыва́ющи многочи́сленное по́стниковъ сосло́віе и преподо́бныхъ ликостоя́нія, тѣ́мже притека́емъ къ свяще́ннѣй ра́цѣ моще́й твои́хъ, прося́ще исцѣле́нія душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ и вѣнча́вшаго тебе́ Христа́ прославля́юще, Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Богоно́сне, преблаже́нне о́тче Анто́ніе, ты́ моле́бными слеза́ми очи́стилъ еси́ себе́ и бдѣ́ніемъ нелѣ́ностнымъ благоугоди́лъ еси́ Бо́гу, я́ко и́стинный ревни́тель благоче́стія, труды́ подъе́мля Христа́ ра́ди, Его́же возлюби́лъ еси́ отъ дѣ́тства, и о́бразъ собо́ю всѣ́мъ на́мъ подава́я во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ. Тѣ́мже тя́ ублажа́емъ, велича́юще тебе́ просла́вльшаго Го́спода.

Сла́ва, гла́съ 2:

Преподо́бне о́тче, изъ младе́нства добродѣ́тели прилѣ́жно обучи́вся, орга́нъ бы́лъ еси́ Свята́го Ду́ха, во спасе́ніе ввѣ́реннаго тебѣ́ ста́да твоего́, и ны́нѣ явля́ешися ору́діе избра́нно благода́ти Бо́жія, пріе́мъ чуде́съ дѣ́йство отъ прославля́ющаго тя́ Го́спода, къ Нему́же и на́съ приведи́, моли́твами твои́ми спобора́я на́мъ.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице Дѣ́во, не пре́зри мене́, грѣ́шнаго, тре́бующаго Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́нія, на Тя́ бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя́.

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́ и отпу́стъ.]НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, пѣ́снь 3 и 6. Проки́менъ, [гла́съ 7]: Честна́ предъ Го́сподемъ* [сме́рть преподо́бныхъ его́]. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви [о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́?] Апо́столъ, къ Гала́томъ, зача́ло 213. [Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́.] Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Слу́жба [съ ака́ѳистомъ] преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Анто́нію, Ды́мскія оби́тели нача́льнику. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1865. — С. 3-28, 53-60.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0