Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 24 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 14-й де́нь.
Слу́жба на па́мять успе́нія святы́я равноапо́стольныя Ни́ны, просвѣти́тельницы Гру́зіи.

НА ВЕЧЕРНИ,
Стихосло́вимъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры на 8: пра́здника 4 и святы́я 4. Аще же нѣ́сть отда́нія Богоявле́ній: святы́я на 8, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Непоро́чно возра́стшая,* въ вѣ́рѣ крѣ́пкая наста́внице Иве́ріи,* блаже́нная Ни́но, рабо́ всѣ́хъ Искупи́теля Христа́ Бо́га,* съ весе́ліемъ вослѣ́дъ Того́ текла́ еси́,* и лю́демъ проповѣ́дала еси́ и́стиннаго Бо́га,* и научи́ла еси́ я́ отрещи́ся отъ и́долъ безду́шныхъ,* показу́ющи пу́ть и́стины. [Два́жды.]

Въ руцѣ́ держа́щи чуде́съ зна́меніе —* изъ ло́зъ виногра́дныхъ Кре́стъ честны́й,* блаже́нная свята́я Ни́на* си́лою его́ во гра́дѣ Мцхе́тѣ сотвори́ мно́га чудеса́.* Тѣ́мже ели́цы про́повѣдь ея́ прія́ша,* исцѣли́шася отъ не́мощи* и Бо́га просла́виша.

Отъ за́пада къ восто́ку прише́дшую,* и лю́ди, во тмѣ́ сѣдя́щія,* уче́ніемъ Христо́вымъ просвѣти́вшую,* и вся́ Иверская племена́ ко Христу́ Бо́гу приве́дшую,* цари́ же и кня́зи, истука́номъ порабоще́нныя,* изба́вльшую си́лою Бо́жіею,* сла́вимъ святу́ю равноапо́стольную Ни́ну,* я́ко свободи́ я́ отъ ле́сти и́дольскія.

Ины стихи́ры, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Пріиди́те дне́сь, вси́ вѣ́рніи,* согла́сно ублажи́мъ сосу́дъ благода́ти, Ни́ну святу́ю,* я́ко апо́столомъ уподо́бися,* и пріи́де во страны́ Иверскія,* и облиста́ся благода́тію Бо́жіею.* О, блаже́нная, въ по́двизѣхъ твои́хъ,* за ны́ тобо́ю содѣ́янныхъ,* бу́ди на́мъ засту́пница предъ Го́сподемъ. [Два́жды.]

О, чудесе́ ди́внаго,* я́ко сто́лпъ животво́рный и сла́вный* моли́твами жены́ воздвиза́ется.* Дне́сь Христа́ Бо́га славосло́вятъ лю́діе Иверстіи,* си́лы же Арма́за и За́дена* вспя́ть устремля́ются.* О, Христе́, толи́кую ми́лость дарова́лъ еси́ на́мъ* рабо́ю Твое́ю Ни́ною* и то́ю спа́слъ еси́ ду́ши на́ша, я́ко Многоми́лостивъ.

О, чудесе́ чуде́съ,* я́ко немощно́е естество́ жены́* отъ Христа́ Го́спода боже́ственнѣ укрѣпля́ется,* и се́ю страна́ Иверская просвѣща́ется:* вѣ́ра бо разсѣ́я мра́къ и́дольскій* и яви́ на́мъ Со́лнце пра́вды — Христа́ Бо́га.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, восхва́лимъ цѣвни́цу Ду́ха Свята́го, ублажи́мъ наста́вницу благоче́стія, врачева́ніе ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ, цвѣ́ты слове́съ увязе́мъ равноапо́стольную проповѣ́дницу и благовѣ́стницу, свѣтоза́рное свѣти́ло Иве́ріи, трубу́ богогла́сную, Ни́ну богому́друю, Пречи́стыя Богома́тере прехва́льную учени́цу, и та́ко е́й возопіи́мъ: ра́дуйся, голуби́це непоро́чная и го́рлице чи́стая; ра́дуйся, наста́внице боговѣ́дѣнія; ра́дуйся, сподви́жнице святы́хъ апо́столъ Па́вла и Андре́я; ра́дуйся, иве́рійцевъ просвѣще́ніе и сла́во всего́ мíра.

И ны́нѣ, пра́здника: Приклони́лъ еси́ главу́ Предте́чи...
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. [Главы́ 3 и 4.]

Возлю́бленніи, а́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́ніе и́мамы къ Бо́гу. И его́же, а́ще про́симъ, пріе́млемъ отъ Него́, я́ко за́повѣди Его́ соблюда́емъ и уго́дная предъ Ни́мъ твори́мъ. И сія́ е́сть за́повѣдь Его́, да вѣ́руемъ во и́мя Сы́на Его́ Іису́са Христа́ и лю́бимъ дру́гъ дру́га, я́коже да́лъ е́сть за́повѣдь на́мъ. И соблюда́яй за́повѣди Его́, въ Не́мъ пребыва́етъ, и То́й въ не́мъ, и о се́мъ разумѣ́емъ, я́ко пребыва́етъ въ на́съ, отъ Ду́ха, Его́же да́лъ е́сть на́мъ. Возлю́бленніи, не вся́кому ду́ху вѣ́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще отъ Бо́га су́ть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша въ мíръ. О се́мъ познава́йте Ду́ха Бо́жія и ду́ха ле́стча: вся́къ ду́хъ, и́же исповѣ́дуетъ Іису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, отъ Бо́га е́сть. И вся́къ ду́хъ, и́же не исповѣ́дуетъ Іису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, отъ Бо́га нѣ́сть, и се́й е́сть анти́христовъ, его́же слы́шасте, я́ко гряде́тъ, и ны́нѣ въ мíрѣ е́сть уже́. Вы́ отъ Бо́га есте́, ча́дца, и побѣди́сте тѣ́хъ, я́ко бо́лій е́сть Иже въ ва́съ, не́жели и́же въ мíрѣ. Они́ отъ мíра су́ть, сего́ ра́ди отъ мíра глаго́лютъ, и мíръ тѣ́хъ послу́шаетъ. Мы́ отъ Бо́га есмы́: и́же зна́етъ Бо́га, послу́шаетъ на́съ, и и́же нѣ́сть отъ Бо́га, не послу́шаетъ на́съ.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. [Глава́ 4.]

Возлю́бленніи, а́ще си́це возлюби́лъ е́сть на́съ Бо́гъ, и мы́ до́лжни есмы́ дру́гъ дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигдѣ́же ви́дѣ. Аще дру́гъ дру́га лю́бимъ, Бо́гъ въ на́съ пребыва́етъ, и любы́ Его́ соверше́нна е́сть въ на́съ. О се́мъ разумѣ́емъ, я́ко въ Не́мъ пребыва́емъ, и То́й въ на́съ, я́ко отъ Ду́ха Своего́ да́лъ е́сть на́мъ. И мы́ ви́дѣхомъ и свидѣ́тельствуемъ, я́ко Оте́цъ посла́ Сы́на Спаси́теля мíру. Иже а́ще исповѣ́сть, я́ко Іису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жій, Бо́гъ въ не́мъ пребыва́етъ, и то́й въ Бо́зѣ. И мы́ позна́хомъ, и вѣ́ровахомъ, любо́вь ю́же и́мать Бо́гъ въ на́съ. Бо́гъ Любы́ е́сть, и пребыва́яй въ любви́ въ Бо́зѣ пребыва́етъ, и Бо́гъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. [Главы́ 4 и 5.]

Возлю́бленніи, а́ще кто́ рече́тъ, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дитъ, ло́жъ е́сть, и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́дѣ, Бо́га, Его́же не ви́дѣ, ка́ко мо́жетъ люби́ти? И сію́ за́повѣдь и́мамы отъ Него́, да любя́й Бо́га лю́битъ и бра́та своего́. Вся́къ вѣ́руяй, я́ко Іису́съ е́сть Христо́съ, отъ Бо́га рожде́нъ е́сть; и вся́къ любя́й Ро́ждшаго лю́битъ и Рожде́ннаго изъ Него́. О се́мъ вѣ́мы, я́ко лю́бимъ ча́да Бо́жія, егда́ Бо́га лю́бимъ и за́повѣди Его́ соблюда́емъ. Сія́ бо е́сть любы́ Бо́жія, да за́повѣди Его́ соблюда́емъ, и за́повѣди Его́ тя́жки не су́ть. Яко вся́къ рожде́нный отъ Бо́га побѣжда́етъ мíръ, и сія́ е́сть побѣ́да, побѣ́ждшая мíръ, вѣ́ра на́ша. Кто́ е́сть побѣжда́яй мíръ? То́кмо вѣ́руяй, я́ко Іису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жій.

Аще твори́мъ бдѣ́ніе, на литíи стихи́ры пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1:

Рожде́ннаго отъ Дѣ́вы Христа́ Бо́га блаже́нная дѣ́ва Ни́на возлюби́, да ве́ліимъ гла́сомъ возвѣсти́тъ племено́мъ Иверскимъ свято́е и́мя Его́. Сего́ бо ра́ди небе́сный Жени́хъ, Христо́съ Госпо́дь, даде́ е́й дарова́нія Свята́го Ду́ха, и содѣ́ла ю́ равноапо́стольну, я́ко сосу́дъ благода́ти духо́вныя, и е́ю дарова́ на́мъ спасе́ніе, я́ко Человѣколю́бецъ.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Идѣ́же благоуха́ша стопы́ Твоя́, Христе́, Женише́ свѣ́тлый, та́мо ше́ствова свята́я цѣлому́дренная невѣ́ста Твоя́, блаже́нная Ни́на, голуби́ца чи́стая, го́рлица благолѣ́пная, ла́стовица сладкогла́сная, и, воню́ мѵ́ра Твоего́ обоня́вши, гла́сомъ ве́ліимъ свято́е Твое́ и́мя возвѣсти́, и си́лою крѣ́пкою вся́ Иверскія и Картали́нскія лю́ди вѣ́ровати въ Божество́ Твое́ научи́.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Устраше́нная си́ла тмы́ сѣ́туетъ: діа́волъ побѣжде́нъ бы́сть. Арма́за порази́ гро́мъ, За́дена пости́же гнѣ́въ небе́сный. Кре́стъ воздви́жеся, и свята́я купѣ́ль благода́тнаго креще́нія откры́ся на́мъ у столпа́ животво́рнаго. Тѣ́мже и мы́, ча́да Бо́жія, воспріи́мше креще́ніе твое́ю о Христѣ́ про́повѣдію, Ни́но всехва́льная, духо́внѣ весели́мся и Христа́ Бо́га воспѣва́емъ, обновле́нніи.

Сла́ва, гла́съ 8:

Ча́шу благода́ти излія́ньми Ду́ха Свята́го, блаже́нная Ни́но, въ це́ркви бога́тно раствори́ла еси́, сего́ ра́ди пресла́вное торжество́ твое́ на ве́черю призыва́етъ вся́ вѣ́рныя, я́же благода́ть Ду́ха Бо́жія возроди́ въ купѣ́ли свята́го креще́нія. Тѣ́мже вси́, во Христа́ обле́кшіися, да восхва́лятъ Бо́га пѣ́сньми и, пра́зднующе дне́сь, да велича́ютъ Богосвѣ́тлую Тро́ицу, си́це глаго́люще: Бо́же Чудотво́рче Вседержи́телю, сохрани́ на́съ, исповѣ́дающихъ Тя́.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Сло́ва Бо́жія служи́тельнице, во апо́стольстѣй про́повѣди первозва́нному Андре́ю и про́чимъ апо́столомъ подража́вшая, просвѣти́тельнице Иве́ріи, и Ду́ха Свята́го цѣвни́це, свята́я равноапо́стольная Ни́но, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.
Аще же твори́мъ бдѣ́ніе: тропа́рь святы́я, два́жды, и пра́здника, еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святы́я. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Всю́ страну́ на́шу сло́вомъ духо́внымъ, равноапо́стольная Ни́но, ороси́ла еси́ и та́ко плодоно́сну сію́ сотвори́ла еси́, во е́же произрасти́ти сѣ́мя вѣ́ры, концы́ вселе́нныя просвѣти́ла еси́ и невѣ́рія пле́велы исто́ргла еси́, крести́вши Иверскія язы́ки во и́мя Тро́ицы Безнача́льныя.

Сла́ва, гла́съ 8:

Пріиди́те вси́, воспои́мъ равноапо́стольную Ни́ну, богому́друю просвѣти́тельницу Иве́ріи: та́ бо ле́сть и́дольскую отгна́, отъ тмы́ ко свѣ́ту на́съ приве́дши, и Тро́ицу Единосу́щную сла́вити научи́. Тѣ́мже, вси́ вѣ́рніи, пра́зднуимъ честну́ю па́мять ея́ съ вѣ́рою и просла́вимъ Спа́са на́шего.

И ны́нѣ, пра́здника.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Митропо́ліе свята́я, Це́ркве красото́, весели́ся и ра́дуйся, я́ко свѣ́тлое пра́зднество основа́вшія тя́ проповѣ́дницы Ева́нгелія соверша́ется, ма́тере на́шея Ни́ны равноапо́стольныя, и съ на́ми возопíй: Христе́ Бо́же, тоя́ моли́твами утверди́ вѣ́ру Твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На поліеле́и велича́ніе:

Велича́емъ тя́, свята́я равноапо́стольная Ни́но, всю́ страну́ Иверскую свѣ́томъ Ева́нгелія просвѣти́вшую и ко Христу́ приве́дшую.

Псало́мъ избра́нный: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Предызбра́нная отъ Бо́га ма́ти, апо́столовъ чи́нъ взе́мши, свѣ́томъ Ева́нгелія страну́ Иверскую просвѣти́ла еси́, со а́нгелы пѣсносло́вящи Изба́вителя и моля́щися непреста́нно о на́съ, я́ко да благода́ть и ми́лость Христо́съ на́мъ да́руетъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Та́же, степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 34 отъ полу́: Во вре́мя о́но, призва́ Іису́съ обана́десять ученики́ Своя́...

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Пріиди́те вси́, воспои́мъ равноапо́стольную Ни́ну, [богому́друю просвѣти́тельницу Иве́ріи: та́ бо ле́сть и́дольскую отгна́, отъ тмы́ ко свѣ́ту на́съ приве́дши, и Тро́ицу Единосу́щную сла́вити научи́. Тѣ́мже, вси́ вѣ́рніи, пра́зднуимъ честну́ю па́мять ея́ съ вѣ́рою и просла́вимъ Спа́са на́шего].

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́...

Оба кано́на пра́здника со ирмосы́ на 8 и святѣ́й Ни́нѣ на 6, гла́съ 1.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Спасе́ лю́ди чудодѣ́йствуяй Влады́ка, мо́крую мо́ря во́лну оземлени́въ дре́вле; во́лею же ро́ждься отъ Дѣ́вы, стезю́ прохо́дну небесе́ полага́етъ на́мъ. Его́же, по Существу́ ра́вна же Отцу́ и человѣ́комъ, сла́вимъ.

Отве́рзи устнѣ́ мои́, Христе́ Бо́же, да восхвалю́ дѣ́ву равноапо́стольную и проповѣ́дницу Ни́ну воспою́, и просвѣти́ у́мъ мо́й, да досто́йную цвѣ́ты слове́съ укра́шу по достоя́нію.

Рѣ́чи чужды́хъ ти́ племе́нъ уразумѣ́ла еси́, прехва́льная Ни́но, и, отъ Ду́ха Свя́та умудре́на бы́вши, въ видѣ́ніи Сама́го Го́спода узрѣ́ла еси́. Тѣ́мже въ земли́ непло́днѣй, богому́драя дѣ́во, лю́ди Иверскія ко Христу́ привела́ еси́.

Жестосе́рдыя ва́рвары, куми́ромъ служа́щія, я́ко голуби́ца, отъ за́пада воспари́вшая, любо́вію твое́ю обрати́ла еси́ ко Творцу́ и, благода́тію обновле́нныя, невѣ́сто Христо́ва непоро́чная, Жениху́ твоему́ обручи́ла еси́.

Богоро́диченъ: Сосу́дъ благосты́ни Твоея́, Пречи́стая Дѣ́во Богоро́дице, бы́сть свята́я дѣ́ва, и страну́, жре́біемъ Тебѣ́ свидѣ́тельствовану, просвѣти́. Сего́ ра́ди мо́лимъ Тя́: сію́ пріими́ съ Тобо́ю въ моли́тву о вопію́щихъ Тебѣ́: поми́луй жре́бій Тво́й.

Катава́сія: Глубины́ откры́лъ е́сть дно́... И друга́я: Ше́ствуетъ морску́ю...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: При́зри на пѣ́нія рабо́въ, Благодѣ́телю, врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню, нося́й же, Всеви́дче, грѣха́ превы́ше, непоколе́блемо утвержде́ныя, Бла́же, пѣвцы́ основа́ніемъ вѣ́ры.

Милосе́рдія ра́ди Своего́ ми́лостивно помяну́въ на́съ, усе́рдну благовѣ́стницу содѣ́ла тя́ Бо́гъ, жену́ су́щу, му́жескимъ смы́сломъ укра́шену, и испо́лнену Ду́ха Свя́та яви́ на́мъ, и твое́ю про́повѣдію о Христѣ́, чрезъ вѣ́ру въ Него́, на́съ усынови́лъ е́сть.

Покрыва́ло отъ серде́цъ на́шихъ безчу́вственныхъ отпаде́, отягче́нный слу́хъ на́шъ отъ гла́са про́повѣди твоея́ откры́ся, омраче́ніе ума́ на́шего разсѣ́яся свѣ́томъ уче́нія Христо́ва, тобо́ю возвѣще́ннаго, о свята́я равноапо́стольная Ни́но, до́блественная учени́це Христо́ва.

Покланя́вшіися иногда́ куми́ромъ и пребыва́вшіи во тмѣ́ нече́стія отъ ле́сти и́дольскія твои́мъ прише́ствіемъ, блаже́нная Ни́но, свободи́шася, Арма́зъ же вострепета́, егда́ гро́мъ возгремѣ́, и неи́стовства За́дена преста́ша.

Богоро́диченъ: Тобо́ю, Богоро́дице Дѣ́во, отъ ро́ва нече́стія подъя́ти бы́хомъ, егда́ Ти́ уго́дно бы́сть просвѣще́ніе на́ше жено́ю сотвори́ти, повнегда́ же изы́ти на́мъ отъ купѣ́ли святы́я, позна́хомъ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего блаже́нною Ни́ною.

Конда́къ и и́косъ пра́здника.
Сѣда́ленъ, гла́съ 2:

Якоже со́лнце незаходи́мое, Со́лнца пра́вды — Христа́ Бо́га проповѣ́дница, свѣтоза́рная звѣзда́, свѣ́тлый вселе́нныя свѣти́льникъ, неоцѣне́нное сокро́вище Иверскія страны́, дне́сь Ни́на въ земли́ на́шей сія́етъ и благоуха́етъ, наста́вница на́ша, равноапо́стольная раба́ Христо́ва. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ро́да человѣ́ча обновле́ніе дре́вле, поя́, проро́къ Авваку́мъ предвозвѣща́етъ, ви́дѣти неизрече́нно сподо́бився о́бразъ: млады́й Младе́нецъ бо изъ горы́ — Дѣ́вы изы́де, люде́й во обновле́ніе, Сло́во.

Якоже ле́въ, безстра́шна пребы́вши, крѣ́пцѣ Христа́ Бо́га проповѣ́дала еси́: па́рѳянъ си́лою чуде́съ улови́ла еси́, Гаіанíю же и Рипсимíю по́двигомъ до́блественнаго и́хъ му́ченичества въ да́ръ Христу́ принесла́ еси́. То́й же сохрани́ тебе́ саму́ю, во е́же просвѣти́ти тобо́ю Иверскую страну́.

Якоже оре́лъ, во о́чію твое́ю возобрази́ла еси́ Иверскую страну́ на́шу, пресла́вная Ни́но, и, свято́ю ре́вностію по Бо́зѣ разже́гшися, святы́мъ Ева́нгеліемъ сію́ просвѣти́ла еси́.

Вла́сть иму́щи разгна́ти мглу́, му́драго царя́ просвѣти́ла еси́, равноапо́стольному царю́ Константи́ну уподо́бльшися, наста́внице на́ша и врачу́ смы́сленный. Сего́ ра́ди ублажа́емъ и́мя твое́, дѣ́во, проповѣ́днице Христа́, вели́кая равноапо́стольная Ни́но.

Богоро́диченъ: Отъ ле́сти и́дольскія Тобо́ю, Богоро́дице, изба́влени бы́вше лю́діе Иверстіи, и́хже Тебѣ́ жре́бій показа́, и, благовѣ́стіемъ преподо́бныя ма́тере на́шея Ни́ны озаре́ни бы́вше, взыва́ютъ къ Тебѣ́: избавле́ніе на́ше, спаси́ ны, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Изъ но́щи дѣ́лъ омраче́нныя пре́лести очище́ніе на́мъ, Христе́, бо́дренно ны́нѣ соверша́ющимъ пѣ́снь, я́ко Благодѣ́телю, пріиди́, подава́яй удо́бну стезю́, по не́йже востека́юще, обря́щемъ сла́ву.

Падо́ша и́доли во странѣ́ Иверстѣй и созда́шася хра́мы Госпо́дни тобо́ю, ма́ти на́ша. Мы́ же, ча́да Сіо́на, тобо́ю просвѣще́ни бы́вше, дне́сь прославля́емъ Тріѵпоста́сное Божество́, сла́вимъ Честны́й Кре́стъ Христа́ и честву́емъ цѣльбоно́сный хито́нъ Его́.

Сы́нове тѣ́хъ, и́же отъ дне́й столпотворе́нія Вавило́нска злоче́стіемъ плѣне́ни бы́ша и пѣ́снь Госпо́дню воспѣва́ти не разумѣ́ша, ны́нѣ изше́дше отъ святы́я купѣ́ли, глаго́лютъ: во Христа́ облеко́хомся, во Христа́ крести́вшеся.

Егда́ ца́рствова фарао́нъ надъ еги́птяны, тíи, во тмѣ́ еги́петстѣй сѣдя́ще, и́стинному Бо́гу служи́ти не мого́ша; дне́сь же мы́, ча́да Сіо́на, Ни́ною изба́влены бы́вше, ра́достно пои́мъ Го́сподеви.

Богоро́диченъ: Егда́ приспѣ́ ко мнѣ́ вра́чь, Пресвята́я Богоро́дице, тогда́ воста́хъ отъ одра́ моего́, немощству́яй, и преподо́бною Ни́ною изба́вихся отъ ле́сти и́долъ нечи́стыхъ, — сія́ ро́дъ Иверскій взыва́етъ, глаго́ля, — воспѣва́ю Тя́, упова́ніе мое́, Ма́ти Бо́жія.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Обита́я Іо́на въ преиспо́днихъ морски́хъ, пріити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти; унзе́нъ же а́зъ муча́щаго стрѣло́ю, Христу́ воспѣва́ю, зо́лъ губи́телю, ско́ро пріити́ Тебѣ́ къ мое́й лѣ́ности.

Возсія́вшу свѣ́ту отъ за́пада, преста́ни, сѣ́вере, и повѣ́й, ю́же, со́лнце бо восхо́дитъ разгна́ти мглу́, и бли́зъ е́сть дхнове́ніе теплоты́, во е́же та́яти ле́ду: се́ гряде́тъ проповѣ́дница Христа́, Ни́на свята́я.

Отъ тмы́ и́дольскія изба́влени бы́вше тобо́ю, равноапо́стольная Ни́но, вси́ лю́діе Картали́нстіи воспѣва́ютъ тя́ и умиле́нно взыва́ютъ: отжени́ отъ на́съ зло́бу, діа́вола же и супоста́ты на́ша порази́.

Угото́ванная тобо́ю при столпѣ́ животво́рнѣмъ и мѣ́стѣ хране́нія хито́на Госпо́дня купѣ́ль свята́я не мертви́тъ младе́нцы, но сія́ возражда́етъ, еле́емъ святы́мъ умаща́ющи. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, дѣ́во, равноапо́стольная Ни́но.

Богоро́диченъ: Наде́ждо непосты́дная надѣ́ющихся на Тя́, еди́на, ро́ждшая па́че естества́ пло́тію Христа́ Бо́га на́шего, Того́ со блаже́нною Ни́ною моли́ пода́ти Иверстѣй странѣ́ утвержде́ніе и преспѣ́яніе въ вѣ́рѣ и всѣ́мъ на́мъ пре́жде конца́ житія́ исправле́ніе.

Конда́къ, гла́съ 2:

Пріиди́те дне́сь вси́, воспои́мъ избра́нную отъ Христа́ равноапо́стольную проповѣ́дницу Бо́жія сло́ва, му́друю благовѣ́стницу, лю́ди Картали́ніи приве́дшу на пу́ть живота́ и и́стины, Богома́тере учени́цу, усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, Ни́ну прехва́льную.

Икосъ:

Въ гу́слехъ духо́вныхъ да восхва́лится му́драя проповѣ́дница, Иве́ріи просвѣти́тельница, въ купѣ́ли креще́нія избра́нными па́стырьми освяти́вшая лю́ди, жре́біемъ свидѣ́тельствованныя, равноапо́стольная, возлю́бленная раба́ Христо́ва, я́же де́сять за́повѣдей Бо́жіихъ прія́тъ, я́коже Моисе́й Богови́децъ. Пріиди́те у́бо, дне́сь ублажи́мъ пѣ́сньми усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, Ни́ну прехва́льную.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Всецаря́ любо́вію уловле́нніи, о́троцы укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́діе. Имже повину́ся о́гнь мно́гій, Влады́цѣ глаго́лющимъ: во вѣ́ки благослове́нъ еси́.

Черто́зи царя́ и цари́цы я́ко плѣ́нницу и стра́нницу тя́ призрѣ́ша, оба́че и сія́ отъ плѣ́на преиспо́дняго благода́тію Христо́вою привела́ еси́ ко Христу́ Бо́гу, Ни́но равноапо́стольная, благовѣ́стнице спасе́нія.

Внегда́ воздви́гнути тебѣ́ сто́лпъ святы́й и воздѣ́яти ру́цѣ твои́, устраши́шася си́лы діа́вола и со тре́петомъ бѣжа́ща, возрыда́ша го́рько. Мы́ же вопіе́мъ: благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же, во вѣ́ки.

Возвѣща́емымъ словесе́мъ твои́мъ, падо́ша ни́цъ лю́діе, я́ко отъ гла́са тру́бъ царе́выхъ, и ца́рства и ца́ріе вострепета́ша, глаго́люще: О, плѣ́ннице и плѣ́нныхъ свобожде́ніе! Бу́ди благослове́но прише́ствіе твое́.

Богоро́диченъ: Явѣ предрече́нная проро́ки, Ма́ти Бо́жія, Пренепоро́чная Дѣ́во Марíе, пребыва́ніемъ Твои́мъ во Еги́птѣ съ Богомладе́нцемъ Іису́съ Христо́мъ, истука́ны еги́петскія сокруши́ла еси́ до основа́ній, и Ни́ною потреби́ла еси́ куми́ры Картали́ніи, бу́ди благослове́на, Приснодѣ́во.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Утро́бу неопа́льно образу́ютъ Отрокови́цы и́же въ ве́тсѣмъ опаля́еміи ю́ноши, преесте́ственно ражда́ющую запечатлѣ́нну; обоя́ же содѣва́ющи чудодѣ́йство еди́но, лю́ди къ пѣ́нію возставля́етъ благода́ть.

Па́мяти святы́я Ни́ны подоба́етъ пра́зднество. Пріиди́те у́бо, вѣ́рніи, Христу́, просла́вимъ и возблагодари́мъ ми́лостиваго Бо́га. Ро́ди же, и племена́, и ча́да Сіо́на, въ духо́внѣй ра́дости торжеству́йте ку́пно съ на́ми, глаго́люще: сла́ва проповѣ́дницѣ Христа́ и Бо́га на́шего.

Ра́дуйся, страно́ Картали́нская, отъ Ни́ны вѣнце́мъ Христо́вымъ вѣнча́нная, свѣти́ся и благоукраша́йся: призыва́етъ бо ны́ равноапо́стольная свята́я Ни́на, свѣ́томъ Госпо́днимъ вся́ озаря́ющи.

Ты́ заповѣ́дала еси́ на́мъ, равноапо́стольная, вѣ́ру свя́то блюсти́, е́йже новообраще́нныя лю́ди научи́ла еси́. Сего́ ра́ди вертогра́ды, я́же насади́ла еси́ въ духо́внѣй па́ствѣ твое́й, посѣти́ и утверди́.

Богоро́диченъ: О, Ма́ти Христа́ Бо́га, Творца́ су́щихъ, сподо́бльшійся Тобо́ю жи́зни вѣ́чныя ро́дъ Картали́нскій храни́ моли́твами Ни́ны блаже́нныя.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Люби́ти у́бо на́мъ я́ко безбѣ́дное стра́хомъ удо́бѣе молча́ніе; любо́вію же, Дѣ́во, пѣ́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно е́сть. Но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко е́сть произволе́ніе, да́ждь.

Вожделѣ́нна на́мъ па́мять твоя́, ди́вно чудодѣ́йство твое́, свя́то житіе́ твое́ — вся́ на́мъ быва́ютъ во бла́го тобо́ю, Ни́но цѣлому́дренная.

Прія́телище моще́й твои́хъ, благода́ть источа́ющихъ, утвержде́ніе е́сть странѣ́ Иверíйстѣй. Сего́ ра́ди и взыва́етъ къ тебѣ́: блаже́нная Ни́но, охраня́й на́съ твои́мъ заступле́ніемъ.

Проповѣ́днице и просвѣти́тельнице, при́зри на пѣ́ніе на́ше умиле́нное и уми́лостиви къ на́мъ Го́спода, не попусти́ на́мъ, хвалы́ твоея́ ревни́телемъ, во грѣсѣ́хъ поги́бнути и, предстоя́щи престо́лу Бо́жію, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Богоро́диченъ: Услы́ши моле́нія на́ша, Ма́ти Бо́жія, и преподо́бныя Ни́ны заступле́ніемъ отжени́ отъ на́съ вся́ искуше́нія, да́руй на́мъ ми́лость Твою́ и побѣ́ду на враги́ Благовѣ́рному Импера́тору на́шему.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны́ е́сть Восто́къ свы́ше.

Равноапо́стольная проповѣ́днице и благовѣ́стнице Христо́ва, отъ навѣ́тъ вра́жіихъ избавля́ющая ны́! Аще и въ нѣ́дрѣхъ земли́ сокрове́на еси́ отъ о́чію на́шею, оба́че жива́ пребыва́еши у престо́ла Христа́ Бо́га на́шего. Бу́ди у́бо засту́пница усе́рдно чту́щимъ тя́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры на 6: пра́здника 3, и святы́я 3, гла́съ 1:

Ра́дуйся, Це́рковь Бо́жія со ча́ды твои́ми, блаже́нныя Ни́ны собо́ру сла́вному, ра́дуйся и соста́ви духо́вное торжество́, во е́же пѣ́ти проповѣ́дницу на́шу, Ца́рствія небе́снаго равноапо́стольную благовѣ́стницу. [Два́жды.]

Зна́меніе духо́вное, святы́й Кре́стъ Христо́въ запечатлѣ́ на́съ, пріе́мшихъ про́повѣдь Ни́ны блаже́нныя. Тѣ́мже и воскли́кнемъ, глаго́люще: о, Животворя́щій Кре́сте Госпо́день! Храни́ вся́ ны́: во Христа́ бо крести́хомся и во Христа́ облеко́хомся. Ты́ же, Христе́ Бо́же, спаси́ лю́ди Твоя́.

Сла́ва, гла́съ 2:

Дне́сь си́лы небе́сныя съ земны́ми ра́дуются, дне́сь страна́ Картали́нская, кресто́мъ огражде́нная, облека́ется си́лою и ро́гъ Це́ркве возно́сится, дне́сь хра́мъ Пресвяты́я Богоро́дицы па́мятію святы́я Ни́ны благолѣ́пно украша́ется. Мы́ же, вѣ́рніи, воспои́мъ Христа́, Бо́га же и Человѣ́ка, и возопіи́мъ: сла́ва въ вы́шнихъ Бо́гу.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. По трисвятѣ́мъ тропа́рь святѣ́й. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектеніи́ и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на Богоявле́ній и святы́я, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь. Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 131: Бра́тіе, Бо́гъ ны́ посла́нники послѣ́днія яви́... Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ]. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 104: Рече́ Госпо́дь при́тчу сію́: уподо́бися Ца́рствіе небе́сное десяти́мъ дѣ́вамъ... Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, [и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Минíя дополни́тельная. — СПб.: С.-Петербургская Сѵнодальная Типографія, 1909. — Л. 83 об. – 89 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0