Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 10-й де́нь.
Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Па́влу Обно́рскому, Во́логодскому чудотво́рцу.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Соше́дшеся дне́сь, христоимени́тіи лю́діе, пѣ́сньми похва́лимъ безмо́лвія рачи́теля и пусты́ни благоукраси́теля, то́й бо мо́лится о на́съ Го́сподеви.

Въ небе́сныя оби́тели всели́вся, Па́вле преподо́бне, и со а́нгелы предстоя́ престо́лу Христо́ву, моли́ Его́ прегрѣше́ній разрѣше́ніе на́мъ дарова́ти и душа́мъ на́шимъ спасе́ніе.

Сла́ва, гла́съ 6:

Тече́ніе соверши́лъ еси́ и вѣ́ру соблю́лъ еси́, преподо́бне, тѣ́мъ небе́сное наслѣ́діе пріе́мь, Спа́су моли́ся о воспѣва́ющихъ па́мять твою́.

И ны́нѣ, пра́здника. Аще же внѣ́ попра́зднства, богоро́диченъ: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2:

Яви́лся еси́ отъ младе́нческихъ пеле́нъ, богоно́сне, освяще́нъ сосу́дъ, Па́вле, и до́мъ Всесвята́го Ду́ха.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ [сме́рть преподо́бныхъ Его́].

Нося́ на рука́хъ твои́хъ, о́тче, Кре́стъ Госпо́день, его́же даде́ ти́ Се́ргій вели́кій, де́монская мечта́нія до конца́, Па́вле, потреби́лъ еси́.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, [въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́].

Попече́ній земны́хъ отве́ргся, и а́нгельское житіе́ возлюби́въ, дерзнове́ніе ко Го́споду воспрія́лъ еси́ бога́тно. Его́же о на́съ, Па́вле, моли́ благоче́стно восхваля́ющихъ тя́.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Аще же внѣ́ попра́зднства, богоро́диченъ:

Подъ кро́въ Тво́й, Всечи́стая Дѣ́во, прибѣга́ющихъ, мольбы́ пріими́ о на́съ, спаса́ющи рабы́ Твоя́.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Ве́сь возложи́лся еси́ Вседержи́телю,* о́тче преподо́бне,* егда́ тя́ боже́ственное жела́ніе распали́* и ду́шу впери́,* тогда́ мíръ оста́вилъ еси́* и я́же въ мíрѣ* и, взе́мъ кре́стъ, послѣ́довалъ еси́ Христу́* невозвра́тнымъ по́мысломъ,* ничто́же предпоче́тъ па́че любве́ Его́.* Того́ ра́ди Бо́гу благоугоди́лъ еси́,* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Отъ ю́ности, преподо́бне,* Бо́га возлюби́въ,* Тому́ вседу́шно послѣ́довалъ еси́.* На ничто́же обраща́яся* су́щихъ въ мíрѣ,* но вся́ уме́ты вмѣни́въ,* потща́лся еси́ благоугоди́ти Бо́гу,* за́повѣдьми Его́ утвержда́яся,* тѣ́мже и жела́ніе коне́чное дости́глъ еси́* Христо́ва угожде́нія.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Основа́ніе крѣ́пко къ добродѣ́телемъ* положи́лъ еси́ въ души́ твое́й стра́хъ Бо́жій:* се́й бо е́сть нача́ло му́дрости* и окормле́ніе во все́мъ житіи́* хотя́щимъ угоди́ти Бо́гу,* и на се́мъ основа́ніи назда́лъ еси́* кра́сныя добродѣ́тели* сохране́ніемъ животво́рныхъ Бо́жіихъ за́повѣдей.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Свѣ́тло ны́нѣ лику́етъ страна́ Во́логодская, прославля́ющи святу́ю па́мять твою́, о́тче преподо́бне Па́вле, ско́раго тя́ въ бѣда́хъ засту́пника и немощны́мъ врача́ иму́щи, и сего́ ра́ди ве́село зове́тъ: сла́ва Дарова́вшему ти́ благода́ть исцѣле́ній, сла́ва Просла́вльшему тя́.

Ины стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ тя боже́ственное жела́ніе распали́, преподо́бне, до́мъ и роди́телей твои́хъ оста́вивъ, и́го Госпо́дне на ся́ взя́лъ еси́, да во́инъ Христо́въ яви́шися. Ему́же ны́нѣ предстоя́, моли́ся, Па́вле, о пою́щихъ тя́.

Егда́ прите́клъ еси́ къ вели́кому Се́ргію, блаже́нне, всего́ себе́ послуша́нію вда́лъ еси́, и отъ него́ наставля́емь, на высоту́ добродѣ́телей возше́лъ еси́. И ны́нѣ у престо́ла Влады́ки всѣ́хъ со учи́телемъ твои́мъ лику́я на небесѣ́хъ, не забу́ди и на́съ, Па́вле, на земли́ творя́щихъ па́мять твою́.

Егда́ ду́шу твою́ отъ страсте́й свободи́лъ еси́, преподо́бне, и у́мъ отъ по́мысловъ очи́стивъ, жела́ній кра́йнѣйшаго дости́глъ еси́ безстра́стія, и а́ки безпло́тенъ въ пусты́ни пребыва́я, во оби́тели небе́сныя всели́лся еси́, идѣ́же помяни́ и на́съ, свя́те, любо́вію тя́ чту́щихъ.

Егда́, преподо́бне о́тче Па́вле, прибли́зился еси́ ко блаже́нному твоему́ сконча́нію, а́біе ду́хомъ твои́мъ взыгра́лъ еси́, я́ко въ поко́й небе́сный отхо́диши, въ не́мже ны́нѣ ликовству́я съ ли́ки святы́хъ, покры́й и соблюди́ ны отъ всѣ́хъ зо́лъ и напа́стей, да вси́ зове́мъ ти́: ра́дуйся, крѣ́пкій на́мъ предъ Бо́гомъ предста́телю.

Сла́ва, гла́съ 6:

Оста́вивъ мíръ и я́же въ мíрѣ, преподо́бне, послѣ́довалъ еси́ Христу́, безмо́лвнымъ житіе́мъ тща́лся еси́ благоугоди́ти Ему́; тѣ́мже удали́лся еси́, бѣ́гая, и водвори́лся еси́ въ пусты́ни. Того́ ра́ди мно́гихъ душа́мъ бы́лъ еси́ во́ждь ко спасе́нію, твои́мъ уче́ніемъ ты́я утвержда́я и о́бразъ бла́гъ во все́мъ себе́ предлага́я. Тѣ́мже во оби́тели твое́й творя́щіи па́мять твою́ свѣтоно́сную ублажа́ютъ тя́, ча́да твоя́, и мо́лятъ тя́ моли́тися ко Го́споду, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 4:

Трепета́ше рука́ Крести́телева, егда́ пречи́стому Твоему́ верху́ косну́ся; возврати́ся Іорда́нъ рѣка́ вспя́ть, не дерза́я служи́ти Тебѣ́. Яже бо устыдѣ́ся Іису́са Нави́на, ка́ко Творца́ своего́ устраши́тися не имя́ше? Но все́ испо́лнилъ еси́ смотре́ніе, Спа́се нашъ, да спасе́ши мíръ явле́ніемъ Твои́мъ, Еди́не Человѣ́колюбче.

Аще же ни́: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́ преподо́бническія.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ра хра́ма, и свята́го двѣ́, гла́съ 8:

Пріиди́те, и́ноковъ собо́ри и вѣ́рныхъ мно́жества, просла́вимъ о́бщаго спасе́нія побо́рника и грѣ́шниковъ кро́ткаго вразуми́теля, Па́влову ре́вность о лю́дехъ яви́вшаго и дерзнове́ніе ве́ліе ко Го́споду стяжа́вшаго: то́й бо и по преставле́ніи свое́мъ болѣ́зни душе́вныя и тѣле́сныя исцѣля́етъ, и де́рзостная наше́ствія враго́въ отъ оби́тели своея́ отгоня́етъ, и мо́лится приле́жно о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Да испо́лнятся уста́ на́ша хвале́нія Твоего́, Го́споди, я́ко да воспое́мъ сла́ву Твоего́ уго́дника, его́же просла́вилъ еси́ чудесы́ мно́гими, въ бѣда́хъ су́щимъ показа́въ помо́щника, въ неду́зѣхъ ско́раго цѣли́теля, въ ско́рбехъ утѣ́шителя, и о всѣ́хъ чту́щихъ святу́ю его́ па́мять те́плаго моли́твенника.

И ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Творе́цъ и Изба́витель мо́й...

На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Пѣ́ніе новолѣ́пное* да пое́тъ вся́ тва́рь* отъ Дѣ́вы ро́ждшемуся Христу́* и кре́щшемуся* во Іорда́нѣ дне́сь.

Сти́хъ: Мо́ре ви́дѣ и побѣже́,* Іорда́нъ возврати́ся вспя́ть.

Труба́ проро́ческая,* Предте́ча да вопіе́тъ:* сотвори́те Го́споду,* кре́щшемуся въ струя́хъ,* плоды́ изря́днѣйшихъ дѣя́ній.

Сти́хъ: Что́ ти е́сть, мо́ре, я́ко побѣ́гло еси́?* И тебѣ́, Іорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Возсія́ сро́дный съ высоты́* Боже́ственный Ду́хъ,* въ ви́дѣ голуби́нѣ* зри́мь несказа́нно,* ны́нѣ Христу́ притече́.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества наста́вника тя́ почита́емъ, о́тче на́шъ Па́вле, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ: блаже́нъ еси́, Христу́ рабо́тавъ, и вра́жію обличи́лъ еси́ си́лу, а́нгеловъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и пра́ведныхъ. Съ ни́миже моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 4:

Тебе́, въ Ду́сѣ и огни́ очища́юща грѣ́хъ мíра, зря́ Крести́тель гряду́ща къ себѣ́, ужаса́яся и трепе́ща, вопія́ше, глаго́ля: не смѣ́ю держа́ти ве́рхъ Тво́й пречи́стый, Ты́ мя освяти́, Влады́ко, Боже́ственнымъ явле́ніемъ Твои́мъ, Еди́не Человѣколю́бче.

Аще же внѣ́ попра́зднства, стихи́ры преподо́бнаго, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Воспои́мъ, лю́діе, преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла, дре́вле въ пусты́ни богоуго́днѣ пожи́вшаго, и свѣ́тлостію житія́ и чуде́съ свои́хъ страну́ на́шу просвѣти́вшаго, и чту́щихъ его́ отъ бѣ́дъ и зо́лъ сохраня́ющаго.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Преподо́бне о́тче Па́вле, ты́ отъ Моско́вскія страны́ въ пусты́ню Волого́дскую дости́глъ еси́, и струя́ми сле́зъ твои́хъ напои́лъ еси́ ю́, въ не́йже собра́въ учени́къ мно́жество, и богоуго́дно съ ни́ми подвиза́вся, Святы́мъ Ду́хомъ просвѣти́лся еси́, благода́ть исцѣле́ній отъ Него́ пріе́мь, Его́же моли́ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Въ ти́хое и небу́рное приста́нище безмо́лвія, о́тче преподо́бне Па́вле, вше́лъ еси́, идѣ́же еди́нъ съ Бо́гомъ безмо́лствовавъ, ду́шу твою́ украси́въ добродѣ́тельми, и́миже Присносу́щнаго Свѣ́та Христа́ узрѣ́лъ еси́, Его́же непреста́нно моли́ отъ вся́кихъ зо́лъ на́съ изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 5:

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, ублажи́мъ наста́вника благоче́стія, врача́ ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ, восхва́лимъ свѣтоза́рное свѣти́ло сѣ́вера, Па́вла богому́драго, и та́ко къ нему́ возопіи́мъ: ра́дуйся, наста́вниче боговѣ́дѣнія; ра́дуйся, учениче́ вели́каго Се́ргія Ра́донежскаго и сподви́жниче Се́ргія Коме́льскаго; ра́дуйся, оби́тели твоея́ и держа́вы Россíйскія тве́рдое огражде́ніе.

И ны́нѣ, пра́здника. Аще внѣ́ попра́зднства, богоро́диченъ: Хра́мъ и две́рь еси́...

Тропа́рь, гла́съ 1:

Боже́ственною любо́вію отъ ю́ности распала́емь, Па́вле преподо́бне, вся́, я́же въ мíрѣ кра́сная, возненави́дѣвъ, Христа́ еди́наго возлюби́лъ еси́ и сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́лся еси́, со звѣрьми́ жи́ти ве́сь Христу́. Отону́дуже и Всеви́дящее Око, твоя́ труды́ ви́дѣвъ, да́ромъ чуде́съ и по преставле́ніи обогати́ тя. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́: моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ, честну́ю па́мять твою́ при́сно въ пѣ́снехъ почита́ющихъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника:

Во Іорда́нѣ креща́ющуся Тебѣ́, Го́споди, Тро́ическое яви́ся поклоне́ніе: Роди́телевъ бо гла́съ свидѣ́тельствоваше Тебѣ́, возлю́бленнаго Тя́ Сы́на имѣну́я, и Ду́хъ въ ви́дѣ голуби́нѣ извѣ́ствоваше словесе́ утвержде́ніе. Явле́йся Христе́ Бо́же и мíръ просвѣще́й, сла́ва Тебѣ́.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Воскре́се.

Егда́ восхотѣ́ Госпо́дь просла́вити мѣ́сто пусты́нныхъ по́двиговъ твои́хъ, тогда́ въ нощи́ свѣтоза́рнаго Своего́ Воскресе́нія осія́ніемъ небе́снаго свѣ́та бу́дущее селе́ніе сла́вы Своея́ тебѣ́, преподо́бне Па́вле, яви́лъ е́сть. Его́же моли́, да озари́тъ и спасе́тъ тобо́ю ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ:

Тебѣ́ мо́лимся, я́ко Бо́жіей Ма́тери: Благослове́нная, моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Зва́нію Госпо́дню послѣ́довавъ, до́мъ и роди́телей оста́вилъ еси́, и отъ тѣ́снаго житія́ на тѣснѣ́йшее преходи́лъ еси́, се́рдце же вся́, притека́ющія къ тебѣ́ не тѣ́сно вмѣща́ше. Тѣ́мже духо́вная ча́да твоя́ умно́жишася и о Го́сподѣ возвесели́шася, Его́же моли́, о́тче на́шъ Па́вле преподо́бне, спасти́ся вѣ́рою творя́щимъ святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ:

Отъ всѣ́хъ бѣ́дъ рабы́ Твоя́ сохраня́й, благослове́нная Богоро́дице, да Тя́ сла́вимъ, наде́жду ду́шъ на́шихъ.

По поліеле́и сѣда́ленъ свята́го, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Удиви́ся тво́й духо́вный настоя́тель, вели́кій Се́ргій, въ тебѣ́ вели́ко воздержа́ніе зря́, и внима́ше мы́слію хотя́щая отъ тебе́ напослѣ́докъ бы́ти, Па́вле, ви́дѣвъ бо твое́, е́же по Бо́гу, житіе́, вра́жіими прило́ги ника́коже поколеби́мо, свидѣ́тельствуетъ я́ко оте́цъ и храни́тель твоего́ житія́ и бра́тіемъ вели́кія Ла́вры своея́ вопія́ше: се́й, и́же посреди́ на́съ ме́ньшій ви́дится, но послѣди́ въ пусты́ни вели́къ свѣти́льникъ бу́детъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко добра́, я́ко чистото́ю облиста́ющи, Краснѣ́йшаго добро́тою воплоти́ла еси́ Сло́ва и родила́ еси́, всѣ́мъ подаю́ща ве́лію ми́лость.

Степе́нна, [1-й антифо́нъ 4-го гла́са.] Проки́менъ, [гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ніе...] Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Пріиди́те, правосла́вныхъ собо́ри и и́ноковъ ли́цы, свѣ́тло пра́зднуемъ па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Па́вла, пусты́ни украси́теля, по́стниковъ похвалу́ и благоче́стія учи́теля, раздая́теля Боже́ственныхъ сокро́вищъ, къ нему́же взыва́юще, си́це рце́мъ: о́тче преподо́бне, не преста́й моля́ся ко Христу́ Бо́гу о чту́щихъ тя́, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Кано́нъ пра́здника, а́ще же ни́, Богоро́дицѣ: Во́ду проше́дъ... И преподо́бнаго кано́нъ на 8, гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть.

Возлюби́въ Бо́га, преподо́бне, отъ всея́ души́ твоея́, Тому́ отъ ю́ности послужи́лъ еси́ въ простотѣ́ се́рдца твоего́. Тѣ́мже и просла́ви тя́: вѣ́сть бо Госпо́дь сла́вящія Его́ прославля́ти.

Отъ ю́ности, преподо́бне, Бо́гу прилѣпи́лся еси́ и невозвра́тно послѣ́довалъ еси́ живоно́снымъ Его́ стопа́мъ: удали́вся бо мíра, водвори́лся еси́ въ пусты́ню. Тѣ́мже почита́емъ па́мять твою́.

Ны́нѣ, преподо́бне о́тче Па́вле, съ ли́ки проро́къ и апо́столъ, му́ченикъ же и преподо́бныхъ во свѣ́тѣ Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, помина́й ча́да твоя́, вѣ́рою творя́щія па́мять твою́ свѣтоно́сную.

Богоро́диченъ: Безъ сѣ́мене Отчею во́лею отъ Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жія зачала́ еси́ Сы́на и пло́тію родила́ еси́, Су́щаго изъ Отца́ безъ ма́тере, насъ же ра́ди изъ Тебе́ безъ отца́.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище, и утвержде́ніе.

Отъ мла́да во́зраста, преподо́бне, возлюби́лъ еси́ пребыва́ти въ дому́ Госпо́дни и зрѣ́ти красоты́ Его́. Тѣ́мже избра́ тя Госпо́дь отъ мíра, во е́же служи́ти тебѣ́ предъ лице́мъ Его́ въ преподо́біи и пра́вдѣ.

Удали́вся мíра, тру́дное житіе́ возлюби́лъ еси́, преподо́бне, е́же ко всѣ́мъ послушли́ву бы́ти, и служи́ти всѣ́мъ отъ кра́йняго смире́нія, и себе́ послѣ́днѣйша вмѣня́ти отъ всѣ́хъ. Тѣ́мже и Госпо́дь просла́ви тя́.

Въ безмо́лвіи возлюби́лъ еси́ жи́ти, о́тче преподо́бне: тѣ́мже, удали́вся отъ человѣ́къ, водвори́лся еси́ въ пусты́ни, со звѣрьми́ живы́й. Того́ ра́ди ны́нѣ во свѣ́тѣ святы́хъ пребыва́я, помина́й творя́щія па́мять твою́.

Богоро́диченъ: Неора́нная Ни́ва яви́лася еси́, Кла́съ жи́зненный ро́ждши, всѣ́мъ причаща́ющимся безсме́ртія Хода́тая, во святы́хъ Свята́го, свя́то почива́ющаго.

Конда́къ и и́косъ пра́здника.
Та́же сѣда́ленъ свята́го, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Пожи́въ, преподо́бне, во а́лчбѣ и жа́ждѣ и въ про́чіихъ злострада́ніихъ, не дая́ поко́я тѣ́лу твоему́, за е́же получи́ти бу́дущій поко́й, отону́дуже и жела́нія не погрѣши́лъ еси́, но получи́лъ еси́ о́ноя ра́дости, щади́мыя лю́бящимъ Бо́га, тѣ́мже помина́й ча́да твоя́ и не забу́ди, я́коже обѣща́лся еси́, да вси́ вопію́тъ ти́: о́тче на́шъ Па́вле преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ:

Утиши́ страсте́й пло́ти моея́ во́лны, неусы́пною Твое́ю, Дѣ́во, моли́твою, молю́ся, и не да́ждь грѣхо́внымъ усну́ти мнѣ́ сно́мъ тягча́йшимъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Стра́хомъ Бо́жіимъ огра́ждся отъ ю́ности, преподо́бне, и безмо́лвно Бо́гу послужи́лъ еси́, во уедине́ніи пребыва́я, посто́мъ и жа́ждею смиря́я тѣ́ло, моли́твою же чи́стою ду́шу просвѣща́я.

Ху́дость ри́зную па́че всѣ́хъ имѣ́лъ еси́, преподо́бне, не возлюби́въ мя́гкихъ и сла́бящихъ тѣ́ло: вѣ́сть бо отъ сего́ и душа́ смиря́тися и сообразова́тися вну́тренняя внѣ́шнему устрое́нію.

Безмо́лвіе лобыза́въ отъ ю́ности, и мно́га лѣ́та въ то́мъ потруди́вся, вся́кимъ злострада́ніемъ друча́ тѣ́ло твое́ и не дая́ себѣ́ почива́ти тѣле́снѣ, да получи́ши бу́дущій поко́й.

Богоро́диченъ: Неискусобра́чно родила́ еси́, Дѣ́во, и по рождествѣ́ яви́лася еси́ дѣ́вствующи па́ки. Тѣ́мже немо́лчными гла́сы, — е́же ра́дуйся, — Тебѣ́, Влады́чице, вѣ́рою несомнѣ́нною взыва́емъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ты́, Го́споди, мо́й Свѣ́тъ, въ мíръ прише́лъ еси́, Свѣ́тъ Святы́й, обраща́яй изъ мра́чна невѣ́дѣнія вѣ́рою воспѣва́ющія Тя́.

Ты́ процвѣ́лъ еси́, преподо́бне, въ пусты́ни, Дави́дски, я́коже фи́никсъ, сія́я добродѣ́тельми, отону́дуже и позна́нъ бы́лъ еси́, я́ко мно́гимъ приходя́щимъ ревнова́ти твоему́ е́же по Бо́гу житію́.

Ты́, преподо́бне, явле́нъ бы́лъ еси́ отъ добродѣ́тельнаго жи́тельства, отъ него́же всѣ́мъ ви́дящимъ созидова́тися душа́ми и къ ре́вности воздвиза́тися, е́же отрещи́ся мíра и твоему́ житію́ подо́битися.

Ты́, преподо́бне, смири́вся па́че всѣ́хъ, и отъ сего́ пріобрѣ́тъ умиле́ніе души́ и сле́зъ исто́чникъ непрестаю́щь, и сія́ вмѣни́въ хлѣ́бъ де́нь и но́щь, по проро́ческому рече́нію.

Богоро́диченъ: Тя́ ору́жіе непобѣди́мое на враги́ предлага́емъ, Тя́, утвержде́ніе и наде́жду на́шего спасе́нія, Богоневѣ́сто, стяжа́хомъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Позна́въ Бо́га, преподо́бне, по вмѣ́стному человѣ́комъ, тѣ́мже и позна́нъ бы́лъ еси́ отъ Бо́га по и́мени про́чихъ оте́цъ, и ду́шъ па́стырь устро́енъ бы́лъ еси́, сія́ наставля́я къ добродѣ́телемъ и приводя́ Бо́гу спаса́емы.

Возлюби́въ, блаже́нне, всено́щное бдѣ́ніе, си́мъ очища́я у́мъ тво́й, ду́шу же просвѣща́я, и тѣ́ло твое́ смиря́я, и ко дневны́мъ трудо́мъ благопоко́рно устроя́я.

Любо́вь къ Бо́гу и къ бли́жнему стяжа́въ, зако́на и проро́къ исполня́я глави́зну, и́бо не любя́й бли́жняго, ниже́ Бо́га возлюби́ти мо́жетъ, ты́ же, преподо́бне о́тче на́шъ Па́вле, обоя́ испо́лнилъ еси́.

Богоро́диченъ: О, чу́до, всѣ́хъ чуде́съ новѣ́йшее! Яко Дѣ́ва, во утро́бѣ вся́ческая Содержа́щаго неискусому́жно заче́нши, не тѣсновмѣсти́.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной Воево́дѣ.

Все́ твое́ у́мное жела́ніе къ Бо́гу впери́въ, и Тому́ невозвра́тно отъ души́ послѣ́довалъ еси́, въ пусты́ню всели́вся, и, та́мо а́нгельски пожи́въ, мно́гимъ пу́ть бы́лъ еси́ ко спасе́нію. Сего́ ра́ди и Христо́съ тя́ просла́ви и да́ромъ чуде́съ обогати́. Тѣ́мже вси́ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Икосъ:

Удали́вся, преподо́бне, отъ человѣ́ковъ и безмо́лвно житіе́ возлюби́въ, и пусты́ню дости́гъ споспѣ́шну къ сему́ лю́бящимъ Бо́га, и въ то́й мно́га лѣ́та пожи́лъ еси́, оскорбля́емь отъ де́моновъ и отъ ненака́занныхъ человѣ́къ, и вся́ сія́ претерпѣ́лъ еси́, Бо́гу тя́ укрѣпля́ющу, и о́ныхъ не́мощь обличи́лъ еси́ терпѣ́ніемъ твои́мъ, и отсю́ду устро́енъ бы́лъ еси́ па́стырь ду́шъ, си́хъ у́бо словесы́ уча́, дѣ́лы же показу́я извѣ́стнѣ и разу́мнѣ. Тѣ́мже и ча́да твоя́, пра́зднующе па́мять твою́, вопію́тъ ти́: ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Въ пещи́ авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Поще́ніемъ огради́вся отъ ю́ности, си́мъ тѣ́ло твое́ смиря́я и благопоко́рно души́ сотворя́я, къ сему́ же и стра́сти успива́я, безъ стуже́нія отъ си́хъ пребы́лъ еси́, поя́ Христу́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Язы́ка воздержа́ніе испра́вилъ еси́, о́тче преподо́бне, отъ многоглаго́ланія сему́ возбраня́я, на моли́тву же сего́ простира́я, и е́же то́чію ну́ждная глаго́лати къ по́льзѣ слы́шащихъ и пѣ́ти Христу́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Нищету́ самово́льную Христа́ ра́ди стяжа́въ, и отъ всѣ́хъ жите́йскихъ безымѣ́ненъ пребы́лъ еси́, добродѣ́тельми же обогати́лся еси́ и мно́гихъ къ ре́вности воздви́глъ еси́, науча́я пѣ́ти Христу́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ніе, ра́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щимъ: благослове́нна Ты́ въ жена́хъ еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ, Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Цѣлому́дріе стяжа́въ попремно́гу и чистоту́ тѣле́сную, я́коже подоба́етъ святы́мъ, и́стинное же смире́ніе и сокруше́ніе се́рдца вельми́ удержа́лъ еси́ и ско́рбныхъ нанесе́ніе, ра́дуяся, пріима́лъ еси́, поя́ Бо́гу: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Стра́хъ Бо́жій стяжа́въ въ себѣ́ и си́мъ наказа́въ чу́вства твоя́, е́же не преходи́ти свои́хъ предѣ́ловъ, ни поврежда́тися отъ си́хъ уму́, и отсю́ду Бо́гу угоди́лъ еси́, во смире́ніи поя́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Звѣ́ріе ди́віи, преподо́бне, кровоя́дцы су́ще, приходя́ще къ тебѣ́, кро́тцы быва́ху отъ благода́ти Бо́жія, живу́щія въ тебѣ́, ничто́же ти́ ско́рбно показу́юще, но и повелѣ́нію твоему́ повинова́хуся, пою́щаго: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Ты́ еди́на во всѣ́хъ ро́дѣхъ, Дѣ́во Пречи́стая, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жія, Ты́ Божества́ была́ еси́ жили́ще, Всенепоро́чная, не опали́вшися огне́мъ Непристу́пнаго Свѣ́та. Тѣ́мже Тя́ вси́ благослови́мъ, Марíе Богоневѣ́сто.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся — Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Пребы́вшу ти́, о́тче, мно́га лѣ́та въ пусты́ни въ безмо́лвіи, и поще́ніи, и всѣ́хъ ско́рбныхъ въ терпѣ́ніи и попремно́гу Бо́гу угоди́вшу, отону́дуже и Онъ тя́ прославля́етъ я́ко Своего́ уго́дника.

Поще́ніемъ насажде́нъ бы́въ, я́ко дре́во при вода́хъ, блаже́нне, воздержа́нія, процвѣ́лъ еси́ добродѣ́тельми, и въ мѣ́ру дости́гъ во́зраста исполне́нія Христо́ва, и духо́внаго соверше́нія получи́лъ еси́, я́коже мо́щно человѣ́ку.

Ты́ у́бо, преподо́бне, хотѣ́лъ еси́ утаи́тися отъ человѣ́къ и еди́нъ безмо́лвствовати, но Бо́гъ не оста́ви тебе́ невѣ́дома бы́ти, но всѣ́мъ показа́ житіе́ твое́ добродѣ́тельное, на по́льзу хотя́щимъ стопа́мъ твои́мъ послѣ́довати.

Богоро́диченъ: Яже всѣ́ми влады́чествующи тва́рьми, лю́демъ Твои́мъ да́руй побѣ́дное одолѣ́ніе, врага́ полага́ющи примири́тельна Це́ркви, да Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Поревнова́въ, блаже́нне, преподо́бному Се́ргію, отъ него́же и наста́вленъ бы́въ на духо́вныя по́двиги, многолѣ́тнѣ потруди́лся еси́ въ безмо́лвіи, и постѣ́, и про́чіихъ страда́ніихъ, и ны́нѣ, во свѣ́тѣ Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, на́съ помина́й. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ:

Ко приста́нищу ти́хому мя́ напра́ви, Богоневѣ́сто Всесвята́я, бу́ря бо мя́ волну́етъ и смуще́ніе грѣха́ лю́тѣ, вѣ́тры коле́блюся лука́выхъ духо́въ, оскорбля́ющихъ мя́.

На хвали́техъ стихи́ры пра́зднества 3 и свята́го 3.
Аще внѣ́ попра́зднства, свята́го стихи́ры, на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Отче преподо́бне,* ты́, Бо́га возлюби́въ отъ ю́ности,* къ Нему́ прилѣпи́лся еси́,* оста́вивъ мíръ съ попече́ньми его́,* и, отъ всѣ́хъ обнажи́вся жите́йскихъ,* безмо́лвно житіе́ пожи́лъ еси́,* несму́тнымъ умо́мъ вы́ну служа́ Бо́гу,* и во смире́ніи мно́зѣ и умиле́ніи души́.* Того́ ра́ди просла́ви тя́ Вели́кій Дарода́тель. [Два́жды.]

Преподо́бне о́тче Па́вле,* ты́, Бо́гу послѣ́дуя,* всѣ́хъ возлюби́лъ еси́,* и отъ всѣ́хъ люби́мь бы́лъ еси́* блага́го ра́ди жи́тельства* и нра́ва благопристу́пнаго,* я́коже ктому́ не я́ко человѣ́ка имѣ́ти, но я́ко а́нгела.* Отону́дуже и ду́шъ попече́ніе воспрія́лъ еси́,* наставля́я сія́ твои́ми уче́ньми* къ небе́сному наслѣ́дію.

Преподо́бне о́тче Па́вле,* ты́ на Бо́га о всѣ́мъ упова́ніе возложи́въ,* хра́мъ прече́стенъ Живонача́льныя Тро́ицы воздви́глъ еси́,* Бо́гу ти́ помога́ющу и оби́тель созда́лъ еси́* въ пребыва́ніе хотя́щимъ спасти́ся.* И о си́хъ всѣ́хъ промышля́я я́ко при́сный оте́цъ,* всѣ́хъ наставля́я, и науча́я,* и собо́ю исправля́я,* да получа́тъ бу́дущее блаже́нство.

Сла́ва, гла́съ 3:

Преблаже́нне о́тче на́шъ Па́вле, вся́ су́щія съ тобо́ю учи́лъ еси́, глаго́ля: ча́да, ели́ка си́ла е́сть, подвиза́йтеся о свое́мъ спасе́ніи и терпи́те ско́рби лю́тыя, да полу́чите бу́дущее блаже́нство. Никто́же, въ лѣ́ности пребыва́я, получи́тъ бу́дущихъ бла́гъ, но зако́нно здѣ́ стра́ждущіи, та́мо зако́нно вѣнчава́ются пра́ведными вѣнцы́.

И ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Въ жена́хъ Свята́я Богоро́дице, Ма́ти Безневѣ́стная, моли́, Его́же родила́ еси́, Царя́ и Бо́га, да спасе́тъ на́съ, я́ко Человѣколю́бецъ.

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ. Ча́съ пе́рвый и коне́чный отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Слу́жба преподо́бническая: [Блаже́нна отъ кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 213. Аллилуія, гласъ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Источникъ: Слу́жба со ака́ѳистомъ преподо́бному отцу́ на́шему Па́влу Обно́рскому, Во́логодскому чудотво́рцу. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1914. — Л. 2 – 10 об., 22 – 24 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0