Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 27 мая 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 17.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іаннуа́рія въ 4-й де́нь.
Слу́жба въ де́нь Собо́ра святы́хъ седми́десяти апо́столовъ.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры [на 4], гла́съ 2:

Апо́столи святíи, дѣ́ятели Спа́совы, кре́стъ бо, я́ко ра́ло, на ра́мѣхъ нося́ще, оледенѣ́вшую зе́млю отъ и́дольскія ле́сти очи́стивше, и вѣ́ры сло́во всѣ́ясте, вои́стинну досто́йно нарица́етеся святíи Христо́вы апо́столи.

Всю́ напои́ша зе́млю струя́ми Бо́жія сло́ва, апо́столи святíи, и возрасте́ кла́съ вѣ́ры, и концы́ вселе́нныя напо́лни, пле́велы бо вся́ посѣко́ша. Тѣ́мже всѣ́хъ Христу́ Бо́гу приведо́ша, креща́юще тѣ́хъ въ Тро́ицу Несозда́нную.

Спа́са Го́спода моли́те, спаса́теліе су́ще человѣ́ковъ, всеблаже́нніи апо́столи, да на́съ спасе́тъ отъ искуше́ній злы́хъ, я́ко Человѣколю́бецъ.

Сла́ва:

Святѣ́й и Честнѣ́й Тро́ицѣ, вѣ́рніи, покланя́ющеся, возопіи́мъ: апо́столъ мольба́ми спаси́ всѣ́хъ на́съ.

И ны́нѣ:

Яви́ся сла́вы Отчее Сія́ніе во струя́хъ Іорда́нскихъ, креще́ніемъ очища́я скве́рну ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, [гла́съ 4]:

Апо́столовъ ли́къ согла́сно похва́лимъ, я́ко проповѣ́даша всѣ́мъ Госпо́дне уче́ніе, и, прогна́вше ерети́ческую мглу́, просвѣще́ніе [принесо́ша], духо́вно возсія́вшеся въ мíрѣ благода́ти уче́ніемъ, и мо́лятся спасти́ся на́мъ.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Улови́вше ловцы́ язы́ки мре́жею Ду́ха и научи́ша концы́ земны́я кла́нятися Тебѣ́ со Отце́мъ и Ду́хомъ, Христе́ Бо́же, тѣ́хъ ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́ и вѣ́рнымъ ниспосли́ благослове́ніе, Иже Еди́не Ми́лостиве и Человѣколю́бче.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Мірскíя концы́ проше́дше, апо́столи, отъ тмы́ пре́лести и злоче́стія человѣ́ки изба́вили есте́, прему́дріи.

Сла́ва, и ны́нѣ:

На Іорда́нскую рѣку́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ прихо́дитъ ко креще́нію, очи́стити хотя́ ны́ отъ беззако́ній на́шихъ Свои́мъ явле́ніемъ, я́ко Еди́нъ Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столи святíи, моли́те ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства:

Гото́вися, Завуло́не, и красу́йся, Нефѳали́ме, Іорда́не рѣко́, ста́ни, подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку. Весели́ся, Ада́ме съ прама́терію, не кры́йта себе́, я́коже въ раи́ пре́жде, и́бо, на́ги ви́дѣвъ вы́, яви́ся, да облече́тъ въ пе́рвую оде́жду: Христо́съ яви́ся, всю́ тва́рь хотя́ обнови́ти.


НА МАЛОМЪ ПОВЕЧЕРІИ,
Кано́нъ, его́же краегране́сіе: Вели́каго четвертка́ до́лгую пѣ́снь пою́. Гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды, тропари́ на 6.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Сѣче́ное сѣче́тся мо́ре Чермно́е, волнопита́емая же изсуша́ется глубина́, та́яжде ку́пно безору́жнымъ бы́вши проходи́ма и всеору́жнымъ гро́бъ. Пѣ́снь же богокра́сная воспѣва́шеся: сла́вно просла́вися Христо́съ, Бо́гъ на́шъ.

Всевино́вная и пода́тельная жи́зни, безмѣ́рная му́дрость Бо́жія созда́ хра́мъ себѣ́ изъ Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере, ко Іорда́нскимъ же ны́нѣ струя́мъ гряде́тъ, обогаща́я Божество́мъ земны́хъ на обновле́ніе.

Тайново́дствующи, вся́ созыва́етъ, су́щія отъ язы́къ, Бо́жія Му́дрость къ свѣ́ту, во тмѣ́ пре́жде невѣ́дѣнія несвѣ́тлой лежа́щія, въ позна́ніе Истины возводя́щи, къ Свѣ́ту креще́ніемъ, сердца́ очища́ющимъ и созида́ющимъ Ду́хомъ.

Да послу́шаемъ ны́нѣ проро́ческихъ, соверша́емыхъ Ду́хомъ гласо́въ: креща́яй бо въ Ду́сѣ и огни́, и́детъ Христо́съ ко Іорда́ну. Пріиди́те къ Нему́ и просвѣти́теся, ва́ша бо ли́ца не постыдя́тся.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Госпо́дь Сы́й всѣ́хъ и Зижди́тель Бо́гъ, созда́нное Безстра́стный, обнища́въ, Себѣ́ соедини́лъ еси́ и струя́ми, и́миже хотѣ́лъ еси́ пріити́, Са́мъ Сы́й лю́демъ провозглаша́лъ еси́: во́ду жи́зни почерпи́те и вѣ́рою утверди́теся.

Рѣши́тельную ду́шъ и тѣле́съ ку́пно креще́нія благода́ть, Спа́се, гряде́ши дарова́ти, сего́ ра́ди подава́еши ны́нѣ на́мъ и благода́ть вмѣ́сто благода́ти, зовы́й: во́ду жи́зни почерпи́те и вѣ́рою утверди́теся.

Безу́менъ му́жъ, невѣ́дый Бо́га, растлѣва́ется, и́бо безмѣ́стными начина́ньми лиша́ется отъ вся́каго бла́га и вся́каго отпа́даетъ спасе́нія, его́же ча́сти вси́, Христа́ вѣ́дящіи, да изба́вимся.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Прови́дя проро́къ та́йны Твоея́ неизрече́нное, Христе́, провозгласи́: положи́лъ еси́ крѣ́пкую креще́нія благода́ть, вѣ́рою сіе́ пріе́млющимъ всѣ́мъ во избавле́ніе грѣхо́въ на́шихъ.

На креще́ніе тща́ся, сме́ртнымъ источа́ющее оставле́ніе, обремене́нныя вся́ прегрѣше́ньми зове́ши, злѣ́ въ нечистотѣ́ пожи́вшія, душе́вный поко́й тѣ́мъ, я́ко Ще́дръ, пода́ти обѣщава́я.

Причаща́яйся пло́ти мое́й, да Твоего́ Божества́ пода́си ми́: о́бразъ бо неизмѣ́ненъ сы́й Твоего́ Отца́, вмѣща́ешися подъ ру́ки Твоего́, Спа́се, созда́нія, кромѣ́ грѣха́ Человѣ́къ я́влься, подо́бнымъ очища́я, Сло́ве, подо́бное.

Питіе́, и пома́заніе, и Ду́хъ Твоея́ печа́ти, Спа́се, позна́нія, и та́йная дарова́нія, и даро́въ Боже́ственныхъ досторачи́тельная дѣла́, и́бо Единоро́днаго Тя́ очище́ніе Оте́цъ въ мíръ посла́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Сою́зомъ боя́зни содержи́мь ны́нѣ, Предте́ча отрица́ется крести́ти, благоговѣ́йно Христа́ ви́дѣвъ, на́га стоя́ща на водѣ́, водо́ю покрыва́ющаго превы́спренняя.

Неодержи́мую держа́щая и превы́спреннюю на возду́сѣ во́ду, бе́здны обуздава́ющая и моря́ востязу́ющая, Бо́жія Му́дрость гряде́тъ ко Іорда́ну, креще́ніе пріе́мля отъ руки́ раба́.

Вообрази́въ человѣ́ческое естество́, креще́ніемъ ны́нѣ гряде́тъ очи́стити Христо́съ, о́блаки не́бо облага́я и одѣва́яйся свѣ́томъ на́гъ зри́тся во Іорда́нскихъ струя́хъ, и руко́ю держи́тся вся́ нося́й.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бе́здна послѣ́дняя грѣхо́въ обы́де мя́, и, волне́нія не ктому́ терпя́, я́ко Іо́на Влады́цѣ, вопію́ Ти: отъ тли́ мя возведи́.

Го́спода Тя́ вѣ́дяще, небеса́ повѣ́даютъ земли́ Твою́, Спа́се, сла́ву въ Твое́мъ рождествѣ́, ны́нѣ же Оте́цъ Тя́ проповѣ́дуетъ, Сы́на возлю́бленна, креща́емаго.

Скве́рну вся́къ нося́й да омы́етъ ю́ сле́зными ка́плями и Христу́ съ тре́петомъ да присту́питъ, огне́мъ и Ду́хомъ Боже́ственнымъ очи́стити иду́щему естество́ на́ше.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы въ Вавило́нѣ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посредѣ́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Помава́я главо́ю ко враждѣ́, никто́же ле́стно да дви́жетъ, и́скреннему зло́ возда́ти злѣ́ вмѣ́сто зла́ поуча́яся, но въ любви́ Го́спода я́вльшагося да почестви́мъ.

Вы́, Христо́вы я́ко дру́зи, ма́ло спостражди́те вообра́жшемуся, и гряду́щему креще́ніе прія́ти, и я́вльшемуся по на́мъ о́браза на очище́ніе и прегрѣше́ній на избавле́ніе.

Со Мно́ю а́ще кто́ сни́детъ и спогребе́тся креще́ніемъ, со Мно́ю сла́вы наслади́тся и воскресе́нія, — Христо́съ ны́нѣ возвѣща́етъ, Его́же вѣ́рно да усря́щимъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: За зако́ны оте́ческія блаже́нніи въ Вавило́нѣ ю́ноши предбѣ́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повелѣ́ніе безу́мное и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́мъ, Держа́вствующему досто́йную воспѣва́ху пѣ́снь: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Гости́теліе, Бо́жія пи́щи въ Виѳлее́мѣ му́дрѣ напита́вшеся, со а́нгелы же просла́вльше, и па́стырьми, и волхвы́ Вопло́щшагося, ны́нѣ же ко Іорда́ну та́инственно и́демъ, ви́дяще та́инство ве́ліе, е́же Христо́съ Са́мъ соверша́етъ, Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Зако́на соблюда́юще глави́зну и проро́къ, любо́вію утве́рждшеся, подо́бницы Христа́ бу́демъ, за любо́вь кра́йнюю пло́ть пріи́мшаго, и креще́ніемъ на́съ Отцу́ примири́вшаго, и научи́вшаго пѣ́ти: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пріима́ше Гряду́щаго грѣхи́ мíра очи́стити водо́ю, но Сему́ возбраня́ше, сопря́туемь стра́хомъ: а́зъ бо тре́бую крести́тися отъ Тебе́, — Жениху́ противорече́ дру́гъ, гла́съ же Сло́ву и Со́лнцу свѣти́льникъ. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Стра́нствія Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы во убо́зѣмъ верте́пѣ пре́жде наслади́вшеся, ны́нѣ на Іорда́нъ теце́мъ, та́йну зря́ще стра́нну, го́рнія свѣ́тлости хода́тайственну.

Иди́те отъ Виѳлее́ма, пито́мицы чуде́съ, къ странѣ́ Іорда́нстѣй и та́мо ви́дите дѣла́, та́инственно соверша́ема креще́ніемъ же Христа́, прише́дша Ада́ма обнови́ти, и́бо воплоти́ся.

Содѣ́тель, ро́ждься изъ Отца́ пре́жде вѣко́въ, роди́ся, напослѣ́докъ непрело́жно вопло́щся изъ Дѣ́вы Чи́стыя Богоотрокови́цы, сугу́бъ, Бо́гъ и Человѣ́къ пребыва́я, Ада́ма обнови́ти креще́ніемъ.

Яко Человѣ́къ прише́лъ еси́ существо́мъ, не мечта́ніемъ, я́ко Еди́нъ посреди́ всѣ́хъ, прося́й креще́нія, Еди́нъ, естество́мъ непови́нный, погребсти́ бо вины́ прише́лъ еси́ человѣ́ческія, въ вода́хъ креща́емь.

Та́же ирмо́съ: Стра́нствія Влады́чня... [Обы́чныя моли́твы] и отпу́стъ.НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Стихологису́емъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Пріиди́те, вѣ́рніи, Собо́ръ седми́десяти Христо́выхъ апо́столовъ Боже́ственно восхва́лимъ: Іа́кова, бра́та Госпо́дня, Варна́ву, Ма́рка и Луку́, Ана́нію, Клео́пу, Си́лу и Силуа́на и Епене́та чу́днаго, съ ни́миже Кри́скента, Фле́гонта и Асинкри́та, Филоло́га и Стефа́на просла́вимъ. [Два́жды.]

Госпо́днихъ ученико́въ ли́къ чу́дный въ пѣ́снехъ возвели́чимъ: Іу́ста, Аки́лу, Стахíя, Филимо́на, Они́сима и Архи́ппа, Іу́ду сла́внаго, пе́рваго въ му́ченицехъ Стефа́на и съ ни́мъ діа́коновъ Фили́ппа, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на, проро́ка Ага́ва и Андрони́ка, сро́дника Па́влова. [Два́жды.]

Боже́ственными пѣ́снями ублажи́мъ сла́вныхъ апо́столовъ Спа́са Христа́ Бо́га на́шего: Тимоѳе́я, Ти́та и Кли́мента, Иродіо́на, Сосѳе́на и Ерма, Іа́сона, Нарки́сса, Ариста́рха, Пу́да, Трофи́ма, съ ни́миже да почту́тся Га́ій страннопріи́мецъ, Патро́въ и Ма́рко, ане́псій Варна́винъ.

Свяще́нными псалмы́ и пѣ́сньми почти́мъ боже́ственныхъ апо́столовъ: Ера́ста, Варса́ву, Ѳадде́я, Арте́ма, Епафра́са, Ермíя, Куа́рта, Ли́на и Ево́дія, Луку́, Урва́на и Аристову́ла, Аполло́са всехва́льнаго, Тихи́ка и Зи́ну зако́нника.

Пріиди́те, правосла́вныхъ собо́ры, и досто́йно почти́мъ честны́я богопроповѣ́дники: Ониси́фора, Аха́ика, Апе́ллія и Амплíя, Те́ртія, Сосипа́тра, Кри́спа, Епафроди́та, Фуртуна́та, Оли́мпа, съ ни́миже да просла́вится Наѳана́илъ и боже́ственный Діони́сій съ про́чими ученика́ми Христо́выми.

Апо́столы согла́сно восхва́лимъ, я́ко самови́дцы Сло́ва и боже́ственныя проповѣ́дники и язы́ковъ духо́вныя ловцы́, я́ко я́вѣ приведо́ша на́съ къ позна́нію Христа́, изба́вльше отъ пре́лести ро́дъ человѣ́ческій, и Ца́рствія сподо́бите.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 1:

Ясенъ у́бо мимоше́дшій пра́здникъ, сла́внѣйшій же настоя́щій де́нь: во о́нъ Спа́су волсви́ поклони́шася, въ се́й же Влады́ку ра́бъ сла́венъ крести́. Та́мо па́стыріе свиря́юще, ви́дѣвше и чудя́хуся, здѣ́ же гла́съ Отчій Единоро́днаго Сы́на проповѣ́да.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́, и чте́нія три́.

Чи́слъ чте́ніе. [Глава́ 2, стихи́ 16-17, 24-30.]

Рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесятъ муже́й отъ ста́рецъ Изра́илевыхъ, и́хже ты́ са́мъ вѣ́си, я́ко тíи су́ть ста́рцы людстíи и книго́чія и́хъ, и да приведе́ши я́ ко ски́ніи свидѣ́нія, и да ста́нутъ та́мо съ тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо съ тобо́ю, и уйму́ отъ Ду́ха, Иже въ тебѣ́, и возложу́ на ня́, да поды́мутъ съ тобо́ю устремле́ніе люде́й, и не бу́деши води́ти и́хъ ты́ еди́нъ. И изы́де Моисе́й, и глаго́ла лю́демъ словеса́ Госпо́дня, и собра́ се́дмьдесятъ муже́й отъ ста́рецъ людски́хъ, и поста́ви я́ о́крестъ ски́ніи. И сни́де Госпо́дь во о́блацѣ и глаго́ла къ нему́, и уя́ отъ Ду́ха, Иже на не́мъ, и возложи́ на се́дмьдесятъ муже́й ста́рецъ. Егда́ же препочи́ Ду́хъ на ни́хъ, и проро́чествоваша, и ктому́ не приложи́ша. И оста́шася два́ му́жа въ полцѣ́, и́мя еди́ному Елда́дъ, и и́мя второ́му Мода́дъ. И препочи́ на ни́хъ Ду́хъ. И сíи бѣ́ша отъ впи́санныхъ, и не пріидо́ша ко ски́ніи, и проро́чествоваша въ полцѣ́. И прите́къ ю́ноша, возвѣсти́ Моисе́ю, и рече́, глаго́ля: Елда́дъ и Мода́дъ проро́чествуютъ въ полцѣ́хъ. И отвѣща́въ Іису́съ Нави́нъ, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́: го́споди мо́й Моисе́ю, запрети́ и́мъ. И рече́ ему́ Моисе́й: еда́ ревну́еши ты́ мнѣ́? И кто́ да́стъ всѣ́мъ лю́демъ Госпо́днимъ (бы́ти) проро́ки, егда́ да́стъ Госпо́дь Ду́ха Своего́ на ни́хъ? И и́де Моисе́й въ по́лкъ са́мъ и ста́рцы Изра́ильтестіи.

Исхо́да чте́ніе. [Глава́ 15, стихи́ 23-27.]

Поя́тъ Моисе́й сы́ны Изра́илевы отъ мо́ря Чермна́го и веде́ и́хъ въ пусты́ню Су́ръ. И идя́ху три́ дни́ въ пусты́ни, и не обрѣта́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Пріидо́ша же въ Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ отъ Ме́рры: горька́ бо бѣ́, сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́діе на Моисе́я, глаго́люще: что́ піе́мъ? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ въ во́ду, и сладка́ бы́сть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бо́гъ оправда́нія и суды́. И та́мо искуша́ше его́, и рече́: а́ще слу́хомъ услы́шиши гла́съ Го́спода, Бо́га твоего́, и уго́дная предъ Ни́мъ сотвори́ши, и внуши́ши за́повѣди Его́, и сохрани́ши вся́ оправда́нія Его́, вся́ку болѣ́знь, ю́же наведо́хъ на еги́птяны, не наведу́ на тя́. Азъ бо е́смь Госпо́дь, исцѣля́яй тя́. И пріидо́ша во Ели́мъ, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чниковъ во́дъ и се́дмьдесятъ сте́бль фи́никовъ, и ополчи́шася та́мо при вода́хъ. И воздви́гшеся отъ Ели́ма, и пріи́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Си́нъ, я́же е́сть между́ Ели́момъ и между́ Си́ною.

Прему́дрости Сира́ха чте́ніе. [Глава́ 44, стихи́ 1-7, 12-14.]

Восхва́лимъ му́жи сла́вны и отцы́ на́ша въ бытіи́: мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь въ ни́хъ вели́чіемъ Свои́мъ отъ вѣ́ка. Госпо́дствующе во ца́рствіихъ свои́хъ, и му́жіе, имени́ти си́лою, совѣ́тующе ра́зумомъ свои́мъ, провѣща́вшіи во проро́чествахъ, старѣ́йшины людíй въ совѣ́тѣхъ и въ ра́зумѣ писа́нія людíй, прему́драя словеса́ въ наказа́ніи и́хъ, и́щуще гла́са мусикíйска и повѣ́дающе по́вѣсти во писа́ніихъ, му́жіе бога́тіи, обдарова́ни крѣ́постію, ми́рно живу́ще въ жили́щахъ свои́хъ. Вси́ сíи въ ро́дѣхъ просла́влени бы́ша, и во дне́хъ и́хъ похвала́. До вѣ́ка пребу́детъ сѣ́мя и́хъ, и сла́ва и́хъ не потреби́тся, тѣлеса́ и́хъ въ ми́рѣ погребе́на бы́ша, а имена́ и́хъ живу́тъ въ ро́ды. Прему́дрость и́хъ повѣ́дятъ лю́діе, и похвалу́ и́хъ исповѣ́сть Це́рковь.

На литíи стихи́ры, [гла́съ 1]:

Пріиди́те вси́, честны́я апо́столы восхва́лимъ, я́ко ко́рмчія: и́дольскую бо пре́лесть упраздни́ша, и ко свѣ́ту жи́зни возведо́ша, и въ Тро́ицу вѣ́ровати научи́ша. Тѣ́мже дне́сь па́мять и́хъ честну́ю соверша́юще, вѣ́рніи, сла́вимъ Христа́ Бо́га на́шего.

Апо́столи сла́вніи, столпи́ Церко́вніи, Истины проповѣ́дницы, свѣти́ла су́ще свѣ́тлая, вы́ огне́мъ духо́внымъ вся́ку пре́лесть попали́сте, человѣ́ческій ро́дъ вѣ́рно просвѣти́сте. Тѣ́мже мо́лимъ вы́: моли́те Спа́са и Бо́га на́шего умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

Свѣти́ла вы́ су́ще мíру, Госпо́дни апо́столи, облистава́ете при́сно сло́во вѣ́рнымъ, отгоня́юще зѣ́льнѣ пре́лести мглу́. Тѣ́мже и просвѣща́ете язы́ки креще́ніемъ, я́ко проповѣ́дницы Тро́ицы су́ще, при́сно почита́еміи.

Рѣ́ки богосло́вія изъ честны́хъ у́стъ ва́шихъ истеко́ша, апо́столи, изъ ни́хже и и́миже Це́рковь Бо́жія напая́ема, покланя́ется правосла́вно Тро́ицѣ Единосу́щнѣй, Юже и ны́нѣ моли́те утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 8:

Ли́къ проро́ческій ра́дуется, проповѣ́дуя креще́ніе Христо́во, живо́тъ источа́ющее. Зове́тъ Иса́ія: почерпи́те во́ду чисти́тельную. Пи́шетъ богооте́цъ: ка́ко отъ лица́ Его́ бѣжи́тъ мо́ре, благоволе́ніемъ спаса́ющаго Бо́га ро́дъ человѣ́ческій.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 8. Подо́бенъ: Му́ченицы Твои́, Го́споди.

Сы́й Огнь нестерпи́мый, бре́нію и сѣ́ну мнѣ́ су́щу, Христе́ мо́й, что́ святу́ю Твою́ преклоня́еши главу́, ея́же а́нгельская трепе́щутъ мно́жества? — рече́ Іоа́ннъ ко Творцу́, егда́ крести́тися пріи́де. Вели́ко Твое́ е́сть, Благоутро́бне Жизнода́вче, низше́ствіе.

Сти́хъ: Сего́ ра́ди помяну́хъ Тя́ отъ земли́ Іорда́нски и Ермоніи́мски.

Се́ Просвѣще́ніе на́ше, Избавле́ніе, Спасе́ніе, хотя́, предгряде́тъ на Іорда́нѣ обнажи́тися я́вѣ и одѣ́ятися, я́ко ри́зою, вода́ми, обнаже́ніе одѣва́я всѣ́хъ, обна́жшихся змíя совѣ́томъ сопроти́внымъ.

Сти́хъ: Ви́дѣша Тя́ во́ды, Бо́же, ви́дѣша Тя́ во́ды и убоя́шася.

Огнь нестерпи́мый вои́стинну, хотя́, предгряде́тъ ко Іорда́ну очи́стити мя́, сокруше́ннаго преступле́ніемъ лука́вымъ, до́ждь небе́сный пріе́млетъ, посреди́ во́дъ омы́ти мя́ отъ скве́рны мно́гихъ мои́хъ прегрѣше́ній, я́ко Ще́дръ и Многоми́лостивъ.

Сла́ва:

Сы́не Бо́жій, сы́ны по прича́стію небе́снаго Отца́ Твоего́ апо́столы яви́лъ еси́ и и́хъ моли́твами сы́ны свѣ́та всѣ́хъ на́съ сотвори́.

И ны́нѣ, гла́съ 6:

Гряде́тъ ко Іорда́ну Христо́съ Истина крести́тися отъ Іоа́нна, и рече́ къ Нему́: а́зъ тре́бую отъ Тебе́ крести́тися. И Ты́ ли гряде́ши ко мнѣ́? Не смѣ́ю, сѣ́но, прикосну́тися Огню́: Ты́ мя́ освяти́, Влады́ко, Боже́ственнымъ явле́ніемъ Твои́мъ.

[На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь апо́столовъ, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни] и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.]НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, апо́столовъ. И ны́нѣ, предпра́зднства.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Се́ прихо́дитъ ко Іорда́ну Христо́съ, приглаша́етъ же Предте́чу: гряди́ и крести́ вѣ́рно ве́сь очища́ющаго мíра грѣ́хъ рѣчны́ми струя́ми, простри́ твою́ ру́ку къ верху́ Моему́ Боже́ственному, руки́ бо прегрѣше́ніе пріидо́хъ исцѣли́ти.

Сла́ва:

Апо́стольскій ли́къ Ду́хомъ Святы́мъ просвѣти́лъ, Христе́, и на́шу скве́рну грѣхо́вную тѣ́ми омы́й, Бо́же, и поми́луй на́съ.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Царя́ всѣ́хъ и Влады́ку на креще́ніе, вѣ́рніи, зря́ще, боголѣ́пно гряду́ща, воспои́мъ Его́, стези́ серде́цъ на́шихъ угото́вимъ любо́вію, скве́рны отмыва́юще лю́тыхъ прегрѣше́ній: се́ бо спасти́ ро́дъ человѣ́ческій на Іорда́нскія струи́ прихо́дитъ.

И чте́ніе. Сказа́ніе св. Дороѳе́я, епи́скопа Ти́рскаго, о святы́хъ седми́десяти апо́столахъ.
[См. Че́тій-Мине́ю св. Дими́трія, митрополи́та Росто́вскаго, 4-го Іаннуа́рія.]

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Воскре́се.

Вели́кій Крести́телю Госпо́день, ра́дуйся! Пріи́де бо Христо́съ отъ тебе́ крести́тися. Трепе́щеши, я́ко служи́тель, Влады́ка бо главу́ преклоня́етъ тебѣ́, прикосни́ся Боже́ственному верху́ содержа́щаго руко́ю вся́ческая и благоволе́ніемъ спаса́ющаго Бо́га ро́дъ человѣ́ческій.

Сла́ва:

Яко свѣти́ла, въ мíрѣ сія́ете и по сме́рти, сла́вніи апо́столи, по́двигомъ до́брымъ подвиза́вшеся, иму́ще дерзнове́ніе, Христа́ моли́те поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Торжество́ свѣ́тлое предсоверша́юще вси́ Просвѣще́нія Христо́ва, добродѣ́тельми облиста́емся: прихо́дитъ бо Иже надъ всѣ́ми отъ Галиле́и ко Іоа́нну креще́ніе источи́ти спасе́нія огне́мъ Ду́ха во Іорда́нскихъ струя́хъ, я́ко Бо́гъ, ро́ду человѣ́ческому.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Свѣти́ла въ концѣ́хъ, ученики́ Твоя́, Христе́, яви́лъ еси́, сія́ющія душа́мъ, су́щимъ во тмѣ́, ра́зумъ Тво́й, Влады́ко, и, ле́сть и́дольскую тѣ́хъ ра́ди омрачи́въ, уче́ньми благоче́стія просвѣти́лъ еси́ мíръ. Тѣ́хъ мольба́ми спаси́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Да возра́дуется пусты́ня Іорда́нова и да процвѣте́тъ, я́ко кри́нъ, гла́съ бо вопію́щаго услы́шанъ бы́сть въ не́й: угото́вайте пу́ть Госпо́день. Го́ры бо поста́вивый ста́виломъ и удо́лія мѣ́риломъ, вся́ исполня́яй, я́ко Бо́гъ, креща́ется отъ раба́. Обнищева́ти нача́тъ, бога́тныя да́ры да́руяй. Услы́ша Ева: въ печа́лѣхъ роди́ши ча́да. Ны́нѣ же услы́ша Дѣ́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь съ Тобо́ю, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 50.

Псало́мъ 50-й и стихи́ра, гла́съ 3:

Во всю́ зе́млю проповѣ́дниковъ вѣща́ніе изы́де боже́ственное, уча́щее правосла́вно о Еди́номъ Существѣ́, Еди́но Естество́ почита́ти Святы́я Тро́ицы, и еди́но вои́стинну госпо́дство, и еди́но Ца́рство во вся́ вѣ́ки.

Кано́ны три́: предпра́зднства со ирмосо́мъ на 4, апо́столовъ пе́рвый на 6 и вторы́й на 10.

Кано́нъ предпра́зднства, его́же краегране́сіе по алфави́ту, гла́съ 6.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Да ра́дуется тва́рь, оте́чествія язы́ковъ да пою́тъ: Іису́съ, Ца́рь всея́ земли́, предгряде́тъ струя́ми Іорда́нскими на́ше сотвори́ти очище́ніе.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Въ ца́рскую багряни́цу изъ дѣ́вственныхъ крове́й, Го́споди, одѣ́явся пло́тію, къ рѣчны́мъ тече́ніемъ на́гъ прихо́диши, мою́ одѣва́я наготу́.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Сы́нъ Отца́ Пребезнача́льнаго Ты́ сы́й, къ сы́ну, Благоутро́бне, Заха́ріину смире́нно прихо́диши, креще́нія прося́, я́ко да благода́тію сы́ны Бо́жія сотвори́ши ны́.

Пе́рвый кано́нъ апо́столовъ, его́же краегране́сіе: Христо́вы ученики́ вторы́я да похвалю́. Іо́сифъ, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Христо́вы ученицы́ бы́вше, на́съ ра́ди ве́щію тѣле́сною Явльшагося, всехва́льніи, просвѣти́сте мíръ ве́сь заре́ю благоче́стія, тму́ разори́вше безбо́жія.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Тлѣ́нныхъ оста́вльше оскверне́нное и нестоя́нное, Христу́ послѣ́доваша Кри́спъ, и Про́хоръ, и Андрони́къ, Ѳадде́й и Никано́ръ, свѣти́льницы бы́вше богови́днѣйшіи.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Крѣ́пость губи́теля побѣди́сте, сла́вніи, крѣ́постію Ду́ха, неи́стовствомъ же безбо́жія коне́чнѣ осла́бленныя крѣ́пости испо́лнисте и боже́ственнаго разумѣ́нія.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Пло́тію я́вльшагося Го́спода Амплíй проповѣ́да, Стахíй и Фили́ппъ, я́ко апо́столи, я́ко боже́ственніи іера́рси, я́ко вои́стинну служи́теліе су́щихъ па́че ума́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Боже́ственную Пала́ту Царе́ву почти́мъ, въ Ню́же всели́ся, я́коже восхотѣ́, Неискусому́жную и еди́ну Богоро́дицу, Ея́же ра́ди обожи́хомся, воспѣсносло́вимъ.

Вторы́й кано́нъ апо́столомъ.

Святы́й апо́столе Ага́ве, моли́ Бо́га о на́съ.

Яви́лся еси́ иногда́, прозна́менуя Па́влу навѣ́ты, и у́зы, и озлобле́нія, апо́столе и проро́че Ага́ве, егда́ ру́ки твоя́ о́наго по́ясомъ связа́лъ еси́.

Святы́й апо́столе Аки́ло, моли́ Бо́га о на́съ.

Тя́, ученика́ Па́влу, увѣ́дѣвше, Аки́ло, мíрови же свѣти́льника неле́стна и свяще́ннаго му́ченика, потреби́теля и́доловъ и ра́зума Бо́жія вводи́теля, благоче́стною мы́слію, богому́дре, ублажа́емъ.

Святы́й апо́столе Амплíе, моли́ Бо́га о на́съ.

Крѣ́постію Боже́ственнаго укрѣпля́емь Ду́ха, живу́щія во тмѣ́ сы́ны свѣ́та показа́лъ еси́, Амплíе апо́столе, соверша́я чуде́съ дѣла́ пресла́вная и упражня́я де́моновъ полки́.

Святы́й апо́столе Ана́ніе, моли́ Бо́га о на́съ.

Дама́скъ, апо́столе, ны́нѣ о тебѣ́ хва́лится, ему́же упространи́лъ еси́ крѣ́пость муче́ніемъ, Ана́ніе, учи́тель бы́въ Христа́ гоня́щему, я́ко учени́къ наро́читъ Христа́ гони́маго, къ Нему́ же о на́съ моли́ся.

Святы́й апо́столе Андрони́че, моли́ Бо́га о на́съ.

Тя́, я́ко сро́дника, цѣлу́етъ Па́велъ, предъ вѣ́рными боже́ственныя твоея́ похвалы́ проповѣ́дая, Андрони́че богоглаго́ливе, свѣтоводи́телю восхваля́ющимъ тя́.

Святы́й апо́столе Апе́лліе, моли́ Бо́га о на́съ.

Якоже многоцѣ́ненъ ка́мень, имя́ше тя́ Ираклíйская честна́я Це́рковь, укрѣпля́юща, Апе́лліе блаже́нне, сію́ сло́вомъ Истины. Тѣ́мъ досто́йно почита́емъ тя́.

Святы́й апо́столе Аполло́се, моли́ Бо́га о на́съ.

Еллинстіи мудрецы́, твои́ми побѣжде́ны му́дрыми догма́ты, исповѣ́дати покори́шася, прему́дре Аполло́се, Христа́ Содѣ́теля, Отца́ Безнача́льнаго Му́дрость и Си́лу.

Святы́й апо́столе Ариста́рше, моли́ Бо́га о на́съ.

Прему́дрый и чу́дный Ариста́рхъ, я́ко учени́къ Сло́ва и свяще́нный Па́влу спу́тникъ, свяще́нными пѣ́сньми да восхва́лится.

Святы́й апо́столе Аристову́ле, моли́ Бо́га о на́съ.

Поте́клъ еси́, я́коже звѣзда́ отъ восто́ка, устреми́вся, и Вретанíйскія гра́ды дости́глъ еси́, Христо́во проповѣ́дуя Ева́нгеліе и просвѣща́я благода́тію, блаже́нне Аристову́ле, вѣ́рно пріе́млющія сло́во твое́.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Яже апо́столовъ ра́дость, Богороди́тельнице Всенепоро́чная Влады́чице, я́ко Ма́ти бы́вши въ тѣ́хъ боголѣ́пно глаго́лавшему, съ ни́миже моли́ся огня́ гее́нскаго изба́вити на́съ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Влады́чествуяй всѣ́ми я́ко Бо́гъ, раба́ но́сиши о́бразъ и къ рабу́, Ще́дре, прихо́диши пло́тски, креще́ніемъ богодѣ́льнымъ отъ рабо́ты вра́жія изыма́я ны́.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Прише́лъ еси́ на струи́, чесо́ ра́ди? Ко́е очище́ніе хотя́? Ку́ю скве́рну отмы́ти, Преблагíй, ища́й? Пою́ Твое́, е́же па́че ума́, за милосе́рдіе, Сло́ве, снизхожде́ніе.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Ища́ овча́, Христе́, е́же ди́вій во́лкъ расто́ргне ле́стію, на Іорда́нскихъ струя́хъ стои́ши, взыва́я Предте́чи: гряди́, крести́ Мя ты́.

Кано́нъ апо́столовъ.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Якоже рѣ́ки, ва́съ Сло́во посла́ во всю́ зе́млю, наполня́ющія сію́, всему́дріи, напое́ніи Боже́ственнаго Ду́ха и пла́мень отъе́млющія безбо́жія благода́тію.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Воспои́мъ Ти́мона боже́ственнаго, Си́лу же и Силуа́на и вѣ́рою восхва́лимъ Епене́та сла́внаго, и Урва́на, и Ага́ва, и́стинныя христопроповѣ́дники.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Блаже́ни уже́ бы́вше, я́ко и́стинно блаже́ннаго Бо́га Учи́теля стяжа́вше, и́же пе́рвѣе окая́нныя, всему́дріи, прича́стники показа́сте Боже́ственнаго блаже́нства.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Чиста́ пре́жде рождества́, и въ рождествѣ́, и по рождествѣ́ вои́стинну Дѣ́ва, Ма́ти, была́ еси́: Бо́га бо породила́ еси́, Его́же апо́столовъ сосло́віе пресвѣ́тло проповѣ́да.

Инъ кано́нъ.

Святы́й апо́столе Арте́мо, моли́ Бо́га о на́съ.

Не́бо яви́лся еси́, всѣ́мъ вѣща́я сла́ву спаси́тельную тебе́ просла́вльшаго и ученико́мъ сочета́вшаго седмодеся́тнымъ, Арте́мо всебога́те.

Святы́й апо́столе Архи́ппе, моли́ Бо́га о на́съ.

Па́вловъ учени́къ бы́въ, богоно́се, просвѣти́лъ еси́ лю́ди воспѣва́ти Тро́ицу, хра́мы же разори́лъ еси́ па́губныя благода́тію, пострада́въ же терпѣли́вно, вѣнцы́, ра́дуяся, прія́лъ еси́, о на́съ моля́ся, блаже́нне Архи́ппе.

Святы́й апо́столе Асинкри́те, моли́ Бо́га о на́съ.

Обрѣ́те тя́, Асинкри́те, рѣку́, во́дъ испо́лнену Ирка́нія Ду́ха и, честны́ми напое́ніи твои́ми напои́вшися, принесе́ Влады́цѣ краснѣ́йшая прозябе́нія.

Святы́й апо́столе Аха́ике, моли́ Бо́га о на́съ.

Свяще́нныя соста́вимъ вси́ ли́ки, свяще́нно блажа́ще Аха́ика, вели́каго Христо́ва апо́стола, съ ли́ки безпло́тными всегда́ веселя́щася.

Святы́й апо́столе Варна́во, моли́ Бо́га о на́съ.

Апо́столе Спа́совъ, Варна́во прехва́льне, прія́телище вѣ́ры, сы́не утѣше́нія, тишино́ обурева́емыхъ, непреста́нно въ па́мяти твое́й дерзнове́ніе имѣ́я, моли́ въ ми́рѣ сохрани́тися душа́мъ на́шимъ.

Святы́й апо́столе Га́іе, моли́ Бо́га о на́съ.

Твоя́ похвалы́ Лука́ богогла́сный вои́стинну написа́, свяще́ннаго бо Па́вла учени́къ и боже́ственъ странново́децъ бы́въ, боже́ственнымъ я́вѣ наказу́я, всече́стне Га́іе.

Святы́й апо́столе Ево́де, моли́ Бо́га о на́съ.

Да сла́витъ тя́, ученика́ Бо́жія, Ево́де, и іера́рха вѣ́рна, и свидѣ́теля Боже́ственныхъ страда́ній, возглаша́ющи, честна́я Це́рковь Христо́ва: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Святы́й апо́столе Епафра́се, моли́ Бо́га о на́съ.

Яко верхо́внаго апо́столовъ бы́въ учени́къ, Па́вла му́драго благоглаго́ливаго, съ тѣ́мъ ра́дуешися, вѣ́чнующее наслѣ́дуеши наслажде́ніе, всеблаже́нне Епафра́се, Колосса́евъ удобре́ніе.

Святы́й апо́столе Епафроди́те, моли́ Бо́га о на́съ.

Съ Па́вломъ, свѣти́льникомъ вселе́нныя, пу́ть ше́ствуя мно́жицею, пути́ веду́щія, Епафроди́те, показа́лъ еси́ лю́демъ ко благоче́стію.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Апо́столовъ похвала́, страда́льцевъ удобре́ніе Ты́ еси́, Пречи́стая Дѣ́во, и мíра спасе́ніе.

Ектенія́ ма́лая.

Конда́къ предпра́зднства, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Во струя́хъ дне́сь Іорда́нскихъ бы́въ, Госпо́дь Іоа́нну вопіе́тъ: не убо́йся крести́ти Мя́, спасти́ бо пріидо́хъ Ада́ма первозда́ннаго.

Икосъ:

Не истязу́ю тя́, Крести́телю, предѣ́лы преходи́ти, не глаго́лю тебѣ́: рцы́ Ми, я́же глаго́леши беззако́ннымъ и учи́ши грѣ́шники. То́чію крести́ Мя́ молча́ и ча́я, я́же отъ креще́нія: пріи́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бы́сть а́нгеломъ, и́бо всѣ́хъ проро́ковъ бо́льша тя́ сотворю́. Отъ о́ныхъ у́бо ни еди́нъ я́вѣ Мя́ ви́дѣ, но во о́бразѣхъ, и сѣ́нѣхъ, и гада́ніихъ, ты́ же предъ тобо́ю стоя́ща ви́дѣлъ еси́, спасти́ бо пріидо́хъ Ада́ма первозда́ннаго.

Сла́ва, сѣда́ленъ апо́столовъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Столпи́ непоколеби́міи Це́ркве, основа́нія благоче́стія бы́вше, ученицы́ Бо́га на́шего, соблюди́те сію́ невре́дну, отгоня́юще льсти́ваго собла́зны и моля́ще Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Іису́су ро́ждшуся отъ Дѣ́вы Марíи, и во Іорда́нѣ кре́щшуся отъ Іоа́нна, Ду́хъ сни́де на Него́, зри́мый въ ви́дѣ голуби́нѣ. Сего́ ра́ди проро́къ со а́нгелы глаго́лаше, зовы́й: сла́ва прише́ствію Твоему́, Христе́, сла́ва Ца́рствію Твоему́, сла́ва смотре́нію Твоему́, Еди́не Человѣколю́бче.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Егда́ ви́дѣ Тя́, струя́, Го́споди, Іорда́нская возврати́ся; мно́гими же страстьми́ низложе́нное естество́ на́ше къ небесе́мъ обрати́ся, поклони́вся Тебѣ́.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Ужаса́ется со́лнце, зря́ Тебе́, Со́лнца, пло́тски обна́жшася и та́инственно все́ озаря́юща, обна́жшееся мра́чнымъ преступле́ніемъ естество́, Влады́ко.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Се́ Очище́ніе, се́ Избавле́ніе и Обновле́ніе всѣ́хъ, Просвѣще́ніе пріи́де во Своя́, да присво́имся у́бо Ему́ житія́ чистото́ю.

Инъ.

Ирмо́съ: Неизслѣ́дный Бо́жій совѣ́тъ, е́же отъ Дѣ́вы воплоще́нія Тебе́, Вы́шняго, проро́къ Авваку́мъ усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Мо́ре возмути́ша язы́ческое, въ сіе́ вше́дше, всему́дріи, я́коже ко́ни, Спа́совы ученицы́ и вѣ́рныя спасо́ша водо́ю свято́ю и Ду́хомъ.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Облиста́ша, я́ко со́лнце на земли́, Пу́дъ, Апе́ллій и Филоло́гъ, и Ру́фъ же и Патро́въ и вѣ́рныя просвѣти́ша, отъ тмы́ невѣ́дѣнія изба́вльше.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Напря́гъ, посла́ стрѣ́лы вы́ я́ко изощре́нны Благоутро́бный, стрѣ́лы, сокруша́юща вра́жія и лю́тѣ уя́звленныя, сла́вніи, благода́тію Бо́жіею исцѣля́юща.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Хвалу́ принесе́мъ Изба́вителю, пѣсносло́вяще Родіо́на богоглаго́ливаго, и Ермíя сла́внаго, и му́драго Асинкри́та, Ли́на же боже́ственнаго и Га́ія.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Тя́ блаже́ннѣйшій дре́вле ли́къ проро́чествующихъ Ду́хомъ богоглаго́ланіи свяще́нными боголѣ́пно имену́етъ, Всечи́стая, две́рь же и го́ру пріосѣне́нную.

Инъ кано́нъ.

Святы́й апо́столе Епене́те, моли́ Бо́га о на́съ.

Похва́лимъ Епене́та сла́внаго, Карѳаге́номъ похвалу́ боже́ственну бы́вшу, и Сло́ва ученика́, и исцѣле́ній исто́чника, и вели́ка проповѣ́дника су́щимъ па́че ума́, и вѣ́ры утвержде́ніе.

Святы́й апо́столе Ера́сте, моли́ Бо́га о на́съ.

Тя́, свяще́нна иконо́ма, Ера́сте, Це́ркве Христо́вы, су́щія во Іерусали́мѣ, пиша́, проповѣ́даше Па́велъ апо́столъ, съ ни́миже тя́ почита́емъ.

Святы́й апо́столе Ерме, моли́ Бо́га о на́съ.

Яко звѣзда́, возсія́лъ еси́ вселе́ннѣй, свѣ́томъ просія́въ со́лнца, блаже́нне Ерме, всесвѣ́тлаго Па́вла, мíра просвѣ́щшаго концы́, сего́ ра́ди почита́емъ тя́.

Святы́й апо́столе Ермíе, моли́ Бо́га о на́съ.

Ермíй пресла́вный Далма́тіи бы́сть всея́ наста́вникъ и просвѣще́ніе: на сію́ бо, я́ко со́лнце многосвѣ́тло, на́йде, творя́ ди́вная и просвѣща́я сердца́, неви́дящая пе́рвѣе.

Святы́й апо́столе Зи́но, моли́ Бо́га о на́съ.

Зако́на но́ваго яви́лся еси́, Зи́но, возвѣсти́тель, ве́тхаго беззако́нія отводя́ чуждему́дренныя и къ возновле́нію жи́зни преводя́ зову́щія: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Святы́й апо́столе Иродіо́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Гра́дъ Па́трскій граждани́номъ тобо́ю вели́кимъ обогати́ся, блаже́нне Иродіо́не, вои́стинну, къ Сіо́ну вы́шнему приводя́ща сíй въ пра́вду, тѣ́мже почита́емъ тя́ боже́ственными пѣснопѣ́ньми.

Святы́й апо́столе Іа́кове, моли́ Бо́га о на́съ.

Началопа́стыря Христа́ бра́тъ бы́лъ еси́ и прее́мникъ и во апо́столѣхъ знамени́тъ, е́же за Того́ умре́ти возлюби́лъ еси́ и муче́нія не устыдѣ́лся еси́, Іа́кове сла́вне, Того́ моли́ непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша.

Святы́й апо́столе Іоа́нне, моли́ Бо́га о на́съ.

Всеблаже́нне Іоа́нне-Ма́рко, самови́дѣцъ бы́въ Христа́ Спа́са и дѣя́нія Того́ я́вѣ проповѣ́далъ еси́ лю́демъ, во тмѣ́ сѣдя́щимъ, Его́же съ ю́жикомъ твои́мъ, сла́внымъ апо́столомъ Варна́вою, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Святы́й апо́столе Іа́соне, моли́ Бо́га о на́съ.

Іа́сонъ, богодухнове́нный апо́столъ, лѣ́ствица бы́сть, до небе́съ дося́жущая, вѣ́рныя возводя́щая уче́ніемъ къ небе́снѣй жи́зни, живе́тъ же по кончи́нѣ и предстои́тъ, ра́дуяся, Тро́ицѣ сла́внѣй, того́ моли́твами, Го́споди, всѣ́мъ пода́ждь ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Дѣ́ва Пречи́стая, Дѣ́ва Непоро́чная, со апо́столы о на́съ моли́тву сотвори́, я́ко да изба́вимся отъ лю́тыхъ искуше́ній и бѣ́дъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Плодопринесе́мъ Христу́ житіе́ чи́стое: гряде́тъ бо Очища́яй вода́ми грѣхо́въ скве́рну благода́тію, Еди́нъ Благодѣ́тель и Безгрѣ́шный.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Лю́діе, во тмѣ́ скорбе́й дре́вле сѣдя́щіи, Свѣ́тъ яви́ся ва́мъ незаходя́щій, ви́дите, и Боже́ственными заря́ми просвѣти́теся, и Явльшагося благода́ть воспо́йте.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Ве́ліе та́инство соверша́я, къ вели́кому Предте́чи Твоему́, о Великодарови́те Го́споди, гряде́ши, ума́лившееся человѣ́чество неизглаго́ланно велича́я креще́ніемъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Вяза́ти же, всехва́льніи, и рѣши́ти я́ко апо́столи пріи́мше вы́ вла́сть, свя́занныя зловѣ́рія у́зами разрѣши́сте, тѣ́мже ва́шу па́мять пра́зднуемъ, вѣ́рно лику́юще.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Боже́ственными Ариста́рхъ да почти́тся пѣснопѣ́ньми, Те́ртій, Іа́ссонъ и Сосѳе́нъ, и Ма́ркъ, Лука́, Сосипа́тръ, Куа́ртъ и боже́ственный Апе́ллій, Кли́мъ и Епафроди́тъ и всему́дрый Ера́стъ.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Ва́съ, я́ко двана́десять, посла́ Госпо́дь, все́ искореня́ющія безбо́жіе, всѣ́мъ человѣ́комъ насажда́ющія зна́ніе Боже́ственное свѣ́тло, сла́вніи апо́столи, моли́твенницы о душа́хъ на́шихъ.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Очи просвѣти́, Дѣ́во, се́рдца моего́, осія́й ми́ зарю́ покая́нія, тмы́ мя́ изба́ви вѣ́чнующія, две́ре Свѣ́та, христіа́нъ всѣ́хъ Прибѣ́жище, вѣ́рно воспѣва́ющихъ Тя́.

Инъ кано́нъ.

Святы́й апо́столе Іу́до, моли́ Бо́га о на́съ.

Таи́нниче небе́сныхъ, Іу́до всему́дре, учениче́ Спа́совъ и о́бщниче и́стинныя жи́зни, язы́къ мо́й подви́гни и сло́во упра́ви на пѣ́ніе твое́, всеблаже́нне.

Святы́й апо́столе Іу́сте, моли́ Бо́га о на́съ.

Ви́дѣвъ со сла́вою Бо́га восходя́ща съ пло́тію въ вы́шняя, седми́десятимъ, Іу́сте, ученико́мъ соприче́лся еси́, изше́лъ еси́ вку́пѣ съ ни́ми, проповѣ́дникъ боже́ственъ явля́яся.

Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о на́съ.

Освяти́лъ еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю, и свято́е проповѣ́далъ еси́ Ева́нгеліе вѣ́рою, и ду́ши живода́тельному Сло́ву приве́лъ еси́. Тѣ́мже тебѣ́ да́руетъ наслѣ́діе небе́сное.

Святы́й апо́столе Клео́по, моли́ Бо́га о на́съ.

Путеше́ствовавъ ты́ по воста́ніи, Клео́по всесвяще́нне, съ Луко́ю про́чее во Еммау́съ, вопроше́ніе творя́щу ти́, предста́ Госпо́дь, о́бразомъ прикрове́нъ, а́біе же пріе́мъ хлѣ́ба пода́ніе, позна́лъ еси́ Спа́са, Его́же моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Святы́й апо́столе Кли́менте, моли́ Бо́га о на́съ.

Другíй Моисе́й, Кли́менте му́дре, бы́лъ еси́, зако́ны Боже́ственныя всѣ́мъ излага́я и свяще́нная пиша́ уче́нія, и церко́вное все́ вчиня́еши исполне́ніе, отсю́ду законополо́жника тя́ и учи́теля вси́ иму́ще, вѣ́рою чти́мъ.

Святы́й апо́столе Кодра́те, моли́ Бо́га о на́съ.

Укра́шенъ ра́зумомъ, кра́сному Влады́цѣ предстои́ши, свѣтлѣ́йшъ при́сно, я́ко іера́рхъ богопрія́тенъ, я́ко апо́столъ боже́ственъ, со всѣ́ми апо́столы и́стинно ми́ръ мíру, Кодра́те, испроша́я.

Святы́й апо́столе Кри́скенте, моли́ Бо́га о на́съ.

Вжили́въ тво́й Христо́съ по́мыслъ, Кри́скенте прему́дре, пома́заніемъ ра́дованія, Халкидо́на первопа́стыря, я́ко сего́ ученика́, благоче́стно показа́, заблужде́ннымъ стезю́ показу́ющаго.

Святы́й апо́столе Кри́спе, моли́ Бо́га о на́съ.

Пѣ́тъ бу́ди, Кри́спъ, пѣ́сньми боже́ственными, сокрове́нныя пути́ Христо́вы показа́вый, и осуди́вый пло́тію свое́ю осужде́нный грѣ́хъ, и мно́ги неосужде́нны показа́вый.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Свѣ́томъ Твои́мъ озари́ мя, во тмѣ́ лежа́ща, Свѣ́та жили́ще, и со апо́столы моли́ся, Пренепоро́чная, отъ вся́кія ну́жды изба́вити мя́ Твои́ми моли́твами.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Во́дъ сы́й испо́лненъ та́йныхъ, я́ко рѣка́ ми́ра, Еди́не Го́споди, къ рѣцѣ́ прише́лъ еси́, отъ ма́лыя ка́пли прося́ крести́тися, Еди́не Безгрѣ́шне.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Диви́тся свы́ше а́нгельскій ли́къ, смотря́я обнаже́на о́блаки покрыва́ющаго не́бо, и взыва́етъ: что́ сіе́ Твое́ мно́гое къ человѣ́комъ снизше́ствіе?

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

По́лный истощи́ся, Неви́димый се́, вопло́щся, яви́ся. Іорда́не рѣко́, возвесели́ся, струи́ твоя́ испо́лни, я́ко да омы́еши всѣ́хъ Возрожде́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Въ ве́сь мíръ кропите́ во́ду жи́зни спаси́тельную, о́блацы одушевле́нніи я́вльшеся, апо́столи, и вѣ́рныхъ сердца́ ороси́сте.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Глаго́лъ Боже́ственныхъ си́ла ва́ша ри́торовъ побѣди́ мно́гую лю́тость и нему́дрыя умудри́, объюродѣ́вшія ра́зумомъ пре́лести, всему́дріи.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Боже́ственный Пу́дъ и Трофи́мъ, Филимо́нъ сла́вный и Ариста́рхъ, Ониси́форъ же и Тихи́къ всеизря́днѣйшій, я́ко ученицы́ Сло́ва да возвели́чатся.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Пою́ Тя́, еди́на Всепѣ́тая, сла́влю Тя́, при́сно Богосла́вная, и блажу́ Тя, Юже ро́ди блажа́тъ родо́въ, Дѣ́во Богоблаже́нная.

Инъ кано́нъ апо́столовъ.

Святы́й апо́столе Ли́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Отъ Петра́ боже́ственнаго, апо́столовъ верхо́внаго, научи́вся и отъ него́ навы́къ боже́ственное зна́ніе, апо́столе Ли́не, и́дольскую ле́сть обличи́лъ еси́.

Святы́й апо́столе и евангели́сте Луко́, моли́ Бо́га о на́съ.

Христо́ва ученика́, Ева́нгелія списа́теля мудрѣ́йша, сосу́да избра́нна кра́сна, о́бразъ одушевле́нъ, вѣ́рніи, его́же во всѣ́хъ Це́рквахъ похвала́, Луку́ апо́стола въ пѣ́снехъ почти́мъ: то́й бо проповѣ́да Бо́жія пресла́вная чудеса́, просвѣти́въ я́же на земли́, богосло́вія луча́ми, бла́гости ра́ди.

Святы́й апо́столе Лукíе, моли́ Бо́га о на́съ.

Па́влу спу́тникъ избра́вся, Лукíй всеблаже́нный, язы́ки улови́лъ еси́ мре́жею, богоглаго́льниче, догма́товъ твои́хъ.

Святы́й апо́столе и евангели́сте Ма́рко, моли́ Бо́га о на́съ.

Богогла́сныхъ слове́съ написа́теля, вѣ́рніи, и Еги́пта вели́каго наста́вника, досто́йно воспое́мъ, вопію́ще: Ма́рко му́дре, уче́ніи и моли́твами твои́ми къ невла́емому житію́ наставля́ти всѣ́хъ на́съ не преста́й, Христо́въ учениче́ и евангели́сте.

Святы́й апо́столе Матѳíе, моли́ Бо́га о на́съ.

Ученико́въ двоенадеся́тыхъ яви́лся еси́, исполня́я ли́къ блаже́нный, изъ него́же преда́тель себе́ отве́ргъ, на Христа́ воздви́гъ пя́ту, тайновѣща́телю Матѳíе чу́дне.

Святы́й апо́столе Нарки́ссе, моли́ Бо́га о на́съ.

Ми́лости води́теля Бо́га проповѣ́далъ еси́ и ле́сти свободи́лъ еси́, боже́ственный Нарки́ссе, ду́ши благочести́выхъ, вели́кихъ бы́въ Аѳи́нянъ предсѣда́тель и насади́тель садо́въ кра́сныхъ, богоблаже́нне.

Святы́й апо́столе Никано́ре, моли́ Бо́га о на́съ.

Че́сть боже́ственну наслѣ́довалъ еси́, Никано́ре блаже́нне, заколе́нъ бы́въ, я́ко овча́, со двѣма́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими, въ о́ньже сконча́ся де́нь Стефа́нъ первострада́лецъ.

Святы́й апо́столе Оли́мпе, моли́ Бо́га о на́съ.

Да похва́лится боже́ственный Оли́мпъ пѣснопѣ́ньми и Родіо́нъ съ ни́мъ да возвели́чится благоче́стно, тече́ніе соверши́вше муче́нія съ Петро́мъ богопроповѣ́дникомъ въ Ри́мѣ, глава́ми отсѣка́еми.

Святы́й апо́столе Они́симе, моли́ Бо́га о на́съ.

Вре́менныя, Они́симе, отрѣши́вся рабо́ты, бы́лъ еси́ ра́бъ Христа́ Бо́га и сосу́дъ благопотре́бенъ. Тѣ́мже порабоще́нныя враго́мъ свобо́дны показа́лъ еси́ боже́ственнымъ сло́вомъ и небе́сныя гра́жданы сотвори́въ, съ ни́миже свяще́нную твою́ па́мять вѣ́рно сла́вимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Не осуди́ мене́ и не отве́ржи мя́ отъ лица́ Твоего́, Многоми́лостиве, мо́литъ Тя́ чи́сто Ро́ждшая со святы́ми апо́столами.

Ектенія́ ма́лая.

Конда́къ апо́столовъ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Христо́выхъ ученико́въ ли́къ се́дмьдесятъ боже́ственно, вѣ́рніи, въ пѣ́снехъ восхва́лимъ, тѣ́ми бо вси́ навыко́хомъ Тро́ицу почита́ти Нераздѣ́льную, и пребыва́ютъ свѣти́льницы боже́ственныя вѣ́ры.

Икосъ:

Се́дмьдесяти апо́столовъ ли́къ согла́сно, вѣ́рніи, свяще́нными пѣснопѣ́ньми да восхва́лимъ: Стефа́на, Про́хора же, и Си́лу, и Никано́ра, Ти́мона, и Амплíя, и Парме́на, Апе́ллія же, Іа́кова, Фили́ппа, Ариста́рха, и Ма́рка, и Матѳíя, и Иродіо́на, Кри́скента и Фле́гонта, Варна́ву, Ли́на и Оли́мпа, Ана́нію, Луку́ и Асинкри́та и про́чія, пребыва́ютъ бо свѣти́льницы боже́ственныя вѣ́ры.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Ка́ко Тя́ струи́ поды́мутъ рѣ́чныя, сла́дости су́ща пото́ка, Христе́? Ка́ко Предте́ча простре́тъ ру́ку на Тя́, руко́ю созда́вшаго его́ и отъ руки́ льсти́ваго изба́вльшаго ны́?

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Струя́, Го́споди сы́й, бла́гости, ко струя́мъ Іорда́нскимъ ка́ко прихо́диши, нетлѣ́нія вода́ми ища́ напои́ти вкуше́ніемъ лука́вымъ низложе́нныя во тлю́ за́вистію змíя?

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Да ка́плютъ го́ры ра́дованіе, и хо́лми да взыгра́ютъ, веселя́щеся, рѣ́ки да воспле́щутъ руко́ю: яви́ся, гряде́тъ Христо́съ въ рѣцѣ́ человѣ́ческая погрузи́ти прегрѣше́нія.

Инъ.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Улови́вше сло́вомъ, извлеко́сте изъ глубины́ безбо́жія язы́ки многоразсѣ́янныя, зна́меньми и чудесы́ утверди́вше мудрова́нія си́хъ, му́дріи апо́столи, путевожди́ заблу́ждшихъ.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Вше́дше въ приста́нище тиша́йшее, волну́ющимся въ мо́ри лю́тыхъ спаси́теліе яви́стеся и прави́теліе му́дріи, воспѣва́юще: отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Вси́ Ево́да и Ка́рпа ублажи́мъ, и Тихи́ка, и Іу́ста и Арте́му, Зи́ну же сла́внаго, я́ко Христо́вы ученики́, воспѣва́юще: отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Молніезра́чніи Ду́хомъ бы́вше, Христо́вы апо́столи, одержи́мыя но́щію невѣ́дѣнія изба́висте и къ Свѣ́ту жи́зни наста́висте, вопію́щія всегда́: Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Очисти́лище, Всенепоро́чная, была́ еси́ грѣша́щихъ при́сно, ро́ждши преесте́ственно мíра взе́млющаго грѣ́хъ Христа́, Ему́же зове́мъ: отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Инъ кано́нъ апо́столовъ.

Святы́й апо́столе Ониси́форе, моли́ Бо́га о на́съ.

Па́велъ, похвала́ми свяще́нными похваля́я тя́, Ониси́форе сла́вне, свои́на тя́, свя́те, написа́, соверши́теля Боже́ственныхъ дѣя́ній, служа́ща ему́ и вѣ́рою пою́ща: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Святы́й апо́столе Парме́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Вели́кій Парме́на предъ очи́ма апо́столовъ у́спе, соверши́въ со тща́ніемъ те́плымъ боже́ственное служе́ніе.

Святы́й апо́столе Патро́ве, моли́ Бо́га о на́съ.

Тво́й апо́столъ Патро́въ, Бла́же, плотско́е Твое́ къ человѣ́комъ прише́ствіе проповѣ́да, заблу́ждшія къ позна́нію наставля́я и просвѣща́я заре́ю вѣ́ры.

Святы́й апо́столе Про́хоре, моли́ Бо́га о на́съ.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелію, Никомидíи бы́лъ еси́, Про́хоре преблаже́нне, изря́денъ учи́тель и боже́ственный первопресто́льникъ, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.

Святы́й апо́столе Пу́де, моли́ Бо́га о на́съ.

Свяще́ннѣйшій Пу́дъ и сла́вный, му́дрый Ариста́рхъ съ Трофи́момъ, я́ко звѣ́зды свѣтоза́рныя, возсія́ша на земли́, пре́лести омраче́ніе отгоня́ще.

Святы́й апо́столе Ру́фе, моли́ Бо́га о на́съ.

Сло́вомъ твои́мъ боже́ственнымъ обнови́въ, Ру́фе му́дре, сердца́, насѣ́явъ спаси́тельная уче́нія, и многопло́денъ кла́съ спа́сшихся пожа́лъ еси́ спасе́ніе.

Святы́й апо́столе Си́ло, моли́ Бо́га о на́съ.

Ве́ліими благода́тьми украша́емь, ше́ствовалъ еси́ отъ восто́ка до за́пада, я́коже заря́, съ Па́вломъ, Си́ло прему́дре, свѣтоза́рная со́лнцу су́щи, язы́ковъ сердца́ просвѣти́сте.

Святы́й апо́столе Силуа́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Проза́рнаго и пресвѣ́тлаго сосу́да Утѣ́шителева, заблу́ждшихъ наставле́ніе, Селу́ня пресла́вную похвалу́, апо́столовъ удобре́ніе, ны́нѣ Силуа́на му́драго восхва́лимъ.

Святы́й апо́столе Симео́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Си́монъ-Симео́нъ, сугу́бо зва́ніе имѣ́лъ еси́, сугу́бо естество́мъ су́щее сло́во предъ безбо́жными богосло́вивъ и кресту́ прибли́жився. Тѣ́мже тя́ вси́, соше́дшеся, ублажа́емъ.

Святы́й апо́столе Сосипа́тре, моли́ Бо́га о на́съ.

Дне́сь весели́тся вся́ Христо́ва Це́рковь, пра́зднственную ра́дость духо́вно соста́вльши въ па́мяти твое́й, ю́же непоколебле́ну спаси́ твои́ми къ Спа́су и Бо́гу благопрія́тными моли́твами, Сосипа́тре свяще́ннѣйше.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Ми́лостивая Богоро́дице, апо́столовъ похвало́, и страстоте́рпцевъ сла́ва, и вѣ́рныхъ утвержде́ніе, разори́, молю́ся, навѣ́ты лука́ваго и изба́ви мя́ вѣ́чнаго осужде́нія.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Рѣ́чныя струи́ ми́лотію разсѣка́ше Елиссе́й, благода́ть креще́нія предсѣннопиша́, ю́же Христо́съ содѣ́лаетъ, на сія́ восходя́, Еди́нъ Благодѣ́тель.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Назна́меноваше иногда́ проро́къ сла́вный креще́нія благода́ть, со́лію во́ды безпло́дныя пе́рвѣе содѣ́лавъ многопло́дны, я́вльшагося Бо́га на́шего си́лою.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Де́брь вся́ка Боже́ственныхъ даро́въ испо́лнится, и хо́лмъ проти́вный смири́тся, и стро́потная въ пра́вая обратя́тся воплоще́ннаго Бо́га явле́ніемъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Обно́вльше ра́зумы оляденѣ́вшія ра́ломъ Сло́ва, всесла́вніи, и въ ни́хъ спаси́тельная сѣ́мена насѣ́ясте, и благоче́стія кла́съ стори́чный пожа́сте — спа́сшихся мно́жество, Госпо́дни апо́столи всему́дріи.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Похвала́ми Іа́кова боже́ственными, Клео́пу, Варна́ву же и Стефа́на, Нарки́сса всему́драго, Ма́рка, Аристову́ла и Апе́ллія почти́мъ, апо́столы Христо́вы, вопію́ще: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Кре́стъ вмѣ́сто броня́ нося́ще, ко всѣ́мъ му́жески ополчи́стеся полко́мъ змíя, всему́дріи апо́столи, и, ты́я погуби́вше, я́же плѣни́ человѣ́ки, улови́сте вѣ́рою, и Жизнода́вцу приведо́сте Влады́цѣ.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: О, чу́до вы́шше чуде́съ! Ка́ко ражда́еши и пребыва́еши дѣ́вствующи, Всечи́стая Богоневѣ́сто? Сло́во бо родила́ еси́, Отцу́ Собезнача́льное, Ему́же вси́ пое́мъ: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Инъ кано́нъ апо́столовъ.

Святы́й апо́столе Сосѳе́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Учени́къ бы́въ Па́влу, прему́дрому священнопроповѣ́днику, подо́бникъ же Христу́, сла́вне Сосѳе́не, Того́ повину́яся Боже́ственнымъ манове́ніемъ.

Святы́й апо́столе, первому́чениче и архидіа́коне Стефа́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Яко пе́рвый въ діа́конѣхъ, пе́рвый и въ му́ченицѣхъ показа́лся еси́, всесвяты́й Стефа́не, пу́ть бо бы́лъ еси́ и мно́ги Го́споду приве́лъ еси́. Тѣ́мъ не́бо тебѣ́ отве́рзеся, и Бо́гъ тебѣ́ яви́ся, Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Святы́й апо́столе Те́ртіе, моли́ Бо́га о на́съ.

Священнодѣ́йствуя свяще́нное Ева́нгеліе, сія́ніи Ду́ха ду́ши просвѣти́лъ еси́, изба́вивъ отъ тмы́ идолонеи́стовства, Те́ртіе апо́столе.

Святы́й апо́столе Ти́моне, моли́ Бо́га о на́съ.

Ти́монъ свяще́нный, па́стырь Во́стряномъ бы́въ, прія́тъ муче́нія блаже́нную кончи́ну, огне́мъ сожига́емь.

Святы́й апо́столе Тимоѳе́е, моли́ Бо́га о на́съ.

Боже́ственными дарова́ніи укра́шенъ, удобри́лъ еси́, сла́вне, Ефе́сскую свѣ́тлую митропо́лію, апо́столе Тимоѳе́е, проповѣ́дникъ бо показа́лся еси́ съ Па́вломъ боже́ственнымъ всѣ́мъ, провозвѣсти́лъ еси́ спаси́тельное сло́во. Тѣ́мже торжеству́емъ вѣ́рою па́мять твою́.

Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́съ.

Па́вловъ яви́ся собесѣ́дникъ, апо́столе, съ ни́мъ на́мъ сло́во предвозвѣсти́лъ еси́ Боже́ственныя благода́ти, тайноглаго́льниче Ти́те приснопа́мятне. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́: не преста́й моля́ся о всѣ́хъ на́съ.

Святы́й апо́столе Тихи́ке, моли́ Бо́га о на́съ.

Па́влу, му́дрому наста́внику, въ посла́ніяхъ служа́ боже́ственныхъ, апо́столъ Тихи́къ спаси́тельная уче́нія всѣ́мъ раздаде́ спаса́емымъ.

Святы́й апо́столе Трофи́ме, моли́ Бо́га о на́съ.

Су́ще съ Па́вломъ сла́внымъ, Трофи́ме прему́дре, съ ни́мъ ве́сь мíръ, я́ко звѣзда́ съ со́лнцемъ, проидо́сте, свѣ́томъ проповѣ́данія свяще́ннаго невѣ́денія тму́ отгоня́ще.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Со святы́ми а́нгелы, съ боже́ственными апо́столы, съ сла́вными му́ченики Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая, отъ бѣ́дъ изба́вити ду́ши на́ша.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Рука́ми созда́вый, Христе́, человѣ́ка, подъ руку́ Предте́чеву подклоня́ешися, я́ко Человѣ́къ смиря́яся, я́ко да возвы́сиши мя́, дре́вле смири́вшася и поги́бша. Сла́ва сла́вному и стра́шному строе́нію Твоему́.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Ду́шъ очище́ніе гото́вится, просвѣще́ніе, рѣше́ніе лю́тыхъ пріи́де. Іорда́не рѣко́, возвесели́ся, возлику́й, вся́ тва́рь, земля́ же и мо́ре, восплещи́, сла́вящи Христа́ Преблага́го.

[Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.]

Яко Сы́й всѣ́хъ до́брыхъ исполне́ніе, гряде́ши, вопія́, испо́лненному святы́ни рабу́ Твоему́, уди́вльшуся Твоему́ снизхожде́нію: прибли́жися, крести́ Мя́, хощу́ бо испо́лнити естество́ земны́хъ освяще́нія и очище́нія.

Инъ.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Исцѣли́ на́ша, Христе́, сокруше́нія серде́чная моли́твами возлюби́вшихъ Тя́ и проповѣ́давшихъ во всѣ́хъ язы́цѣхъ Бо́га ку́пно и Го́спода, Содѣ́теля всѣ́хъ, и и́дольское все́ омраче́ніе отгна́вшихъ свѣ́томъ проповѣ́данія.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Якоже мо́лнія, мíръ освѣти́ша Лука́ вку́пѣ и Ермъ, Ма́ркъ и Ана́нія и съ Матѳíемъ свяще́нный Оли́мпъ и вѣ́рныхъ исполне́ніе я́вѣ просвѣти́ша, я́же вѣ́рою дне́сь почти́мъ свяще́нными и честны́ми пѣснопѣ́ньми.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Ста́немъ благоговѣ́йно въ дому́ Бо́га на́шего и ублажи́мъ священнопроповѣ́дники и учи́тели, и ангелому́дрыя, и богати́тели, спаси́тели же, и защи́тники, и предста́тели всѣ́хъ су́щія, чту́щихъ и́хъ па́мяти.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Озари́шася свѣ́томъ невеще́ственнымъ Ду́ха Аки́ла, Аха́икъ, Лукíй сла́вный и Фуртуна́тъ съ шестію́десять и шестію́ Христо́выми уго́дники и свяще́нными ученики́ и сердца́ всѣ́хъ озаря́ютъ свѣтоно́сною и́хъ па́мятію дне́сь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Богоро́диченъ: Сія́ніе блиста́нія Рождества́ Твоего́ просія́, и уясни́ всю́ подсо́лнечную, и предста́теля тмы́ погуби́, Богороди́тельнице Всечи́стая, а́нгеловъ хвало́ и человѣ́ковъ всѣ́хъ спасе́ніе, непреста́нными гла́сы восхваля́ющихъ Тя́.

Инъ кано́нъ апо́столовъ.

Святы́й апо́столе Урва́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Боже́ственный Урва́нъ, сло́во жизното́чное и благода́ть врачева́ній источи́въ, привлече́ лю́ди къ просвѣще́нію боже́ственнаго ра́зума, я́ко подража́тель Воплоти́вшагося и мíръ Спа́сшаго.

Святы́й апо́столе Филимо́не, моли́ Бо́га о на́съ.

Гра́дъ тя́ Га́зскій почита́етъ, свѣ́тъ позна́нія, блаже́нне, тобо́ю узрѣ́въ. Колосса́е же, боже́ственное твое́ тѣ́ло, я́коже бога́тство, иму́ще, объе́млютъ врачева́нія и источа́ющу благода́ть всегда́. Тѣ́мже, соверша́ющіи па́мять твою́, сохраня́емся отъ бѣ́дъ, Филимо́не сла́вне, моли́твами твои́ми.

Святы́й апо́столе Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́съ.

Въ Самарíи дре́вле живу́щіи, Фили́ппе, благода́ти зарю́ отъ тебе́ пріе́млютъ, ви́дяще мно́гая содѣва́юща тя́ чудеса́ си́лою Ду́ха, Исто́чника благода́тнаго.

Святы́й апо́столе Филоло́ге, моли́ Бо́га о на́съ.

Яко учени́къ Христо́въ, я́ко апо́столъ свѣ́телъ, я́ко Со́лнца пра́вды свѣтови́дная, апо́столе святы́й, просвѣти́ и освяти́ соверша́ющія святу́ю па́мять твою́.

Святы́й апо́столе Фле́гонте, моли́ Бо́га о на́съ.

Мараѳо́нстіи жи́тели, предста́теля тя́ велича́йша, и учи́теля тя́ изря́дна, и свѣти́льника, и наста́вника иму́ще, Фле́гонте сла́вне, почита́ютъ тя́ непреста́нно.

Святы́й апо́столе Фуртуна́те, моли́ Бо́га о на́съ.

Вѣ́рою па́мять твою́ соверша́юще, апо́столе, моли́твенника ко Влады́цѣ тя́ предлага́емъ, разрѣше́ніе прося́ще согрѣше́ній, твои́мъ хода́тайствомъ, Фуртуна́те всече́стне.

Святы́й апо́столе Ѳадде́е, моли́ Бо́га о на́съ.

Влады́ки Боже́ственное нося́, блаже́нне Ѳадде́е, подо́біе, Еде́сскому кня́зю Авгарю боже́ственный вра́чь бы́лъ еси́.

Святíи апо́столи, моли́те Бо́га о на́съ.

Священнонача́льницы Діони́сій Ареопаги́тъ и ди́вный Іероѳе́й да причту́тся къ ли́ку Христо́выхъ апо́столовъ, съ ни́миже да просла́вятся Мано́илъ, дре́вній учени́къ, Ни́рей, и Нимфа́нъ, и Наѳана́илъ, и Дими́трій, его́же похвала́ во Ева́нгеліи.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Со святы́ми а́нгелы, съ боже́ственными апо́столы и со сла́вными му́ченики Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая, отъ бѣ́дъ изба́вити ду́ши на́ша.

Ектенія́ ма́лая.

Свѣти́ленъ апо́столовъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Апо́столи всехва́льніи Христа́ всеще́драго, и ученицы́, и богови́дцы, не премолчи́те, моля́ще о на́съ, любо́вію ва́шу па́мять соверша́ющихъ, да прегрѣше́ній оставле́ніе и Боже́ственную обря́щемъ благода́ть въ де́нь Суда́.

Сла́ва, гла́съ 4:

Яви́ся апо́стольскій честны́й се́й пра́здникъ, просвѣща́я на́съ и грѣхо́вную мглу́ прогоня́я, зову́щимъ: яви́ся Свѣ́тъ, и пріи́де избавле́ніе.

И ны́нѣ, предпра́зднства. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны́.

Гото́вися, Завуло́не, Нефѳали́ме, украси́ся, подыми́, Іорда́не, Зижди́теля всѣ́хъ и Бо́га, пло́тію къ тебѣ́ гряду́ща, на́ша грѣхи́ измы́ти хотя́щаго.

На хвали́техъ стихи́ры, на 4, гла́съ 6. Подо́бенъ: Ангельскія си́лы.

Его́же гла́съ вопію́щаго предъявля́ше, пріи́де Христо́съ на струи́ Іорда́нскія и Предте́чи рече́: гряди́, омы́й Мя́ вода́ми, крести́ Мя, ны́нѣ снизше́дшаго, Ада́ма бо омы́ти пріидо́хъ отъ пе́рваго паде́нія. Благослове́нъ, явле́йся Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Высоты́ небе́сныя ника́коже изслѣ́дихъ, звѣ́здъ число́, ниже́ зе́млю измѣ́рихъ, и ка́ко верху́ Твоему́, — Влады́цѣ Предте́ча рече́, — косну́ся руко́ю? Ка́ко же крещу́ Нося́щаго го́рстію тва́рь? Тѣ́мже зову́ Ти: благослове́нъ, явле́йся Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Сопресто́ленъ Отцу́ и Ду́ху Сы́й, а́нгельскими во́инствы дориношу́ся, но въ ма́лѣмъ верте́пѣ, стра́нствуя, роди́хся въ Виѳлее́мѣ за благоутро́біе. Тѣ́мже и ны́нѣ десни́цу твою́ Мнѣ́ взаи́мствуй, да отмы́ю во Мнѣ́ мíра прегрѣше́нія.

Потопи́лъ еси́ иногда́ грѣ́хъ при Но́и, сло́вомъ разве́рзый хля́би небе́сныя, и ка́ко Тя́ Іорда́нъ ви́дѣвъ, стерпи́тъ? уже́ бо струю́ отврати́тъ. Позна́ Тя́ тва́рь вся́, и а́зъ зову́ Тебѣ́: благослове́нъ, явле́йся Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Сла́ва, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Да испо́лнится Отчее благоволе́ніе: пріидо́хъ на зе́млю, одѣ́явся въ нищету́, не́бо Мнѣ́ престо́лъ, земля́ же подно́жіе, тебѣ́ же вы́ю преклоня́ю, на сіе́ бо пріидо́хъ, Мене́ крести́, во Мнѣ́ человѣ́ковъ очища́юща прегрѣше́нія.

И ны́нѣ, [гла́съ и подо́бенъ то́йже]:

Ты́, Изра́иля столпо́мъ и о́блакомъ пе́рвѣе свѣтоводя́ и орошая́ въ пусты́ни, Ты́, влады́чествуяй всѣ́ми, естество́мъ несказа́нный въ ра́бій зра́къ ка́ко одѣ́ялся еси́? не прикосну́ся Тебѣ́, Огню́ сѣ́но: Са́мъ мя́ крести́, а́зъ бо тре́бую отъ Тебе́ очище́ніе прія́ти.

Славосло́віе вели́кое. Ектеніи́ и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на предпра́зднства пѣснь 3-я, и 1-го кано́на апо́столовъ пѣ́снь 6-я. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь. Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 96. [Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 51. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю [изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Слу́жба въ де́нь Собо́ра святы́хъ седми́десяти апо́столовъ. — Кíевъ: Въ Тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Успе́нскія Ла́ѵры, 1899. — 35 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0