Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 21 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Деке́мврія въ 24-й де́нь.
Послѣ́дованіе часо́въ, пѣва́емыхъ въ на́вечеріи Рождества́ Христо́ва.

Ча́съ пе́рвый.

Въ нача́лѣ втора́го часа́ зна́менуетъ въ кампа́нъ. И собра́вшимся во хра́мъ, облачи́тся іере́й въ фело́нь, діа́конъ же въ стиха́рь. И поставля́етъ параекклисіа́рхъ анало́гій укра́шенъ пря́мо ца́рскихъ вра́тъ, и вжига́етъ свѣщу́ на свѣ́щницѣ. Іере́й же исхо́дитъ со Ева́нгеліемъ во хра́мъ, или́ въ трапе́зу ца́рскими враты́, предходя́щу ему́ діа́кону съ кади́ломъ. И полага́етъ іере́й свято́е Ева́нгеліе на анало́гіи и, ста́въ предъ анало́гомъ, твори́тъ нача́ло по обы́чаю. И по нача́лѣ чте́цъ: Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́. И Царю́ Небе́сный... и про́чая. И по возгла́сѣ кади́тъ свяще́нникъ свято́е Ева́нгеліе на анало́гіи о́крестъ, и про́чія ико́ны, и хра́мъ ве́сь, и настоя́теля, и бра́тію. Чте́цъ же чте́тъ:

Псало́мъ 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разумѣ́й зва́ніе мое́. Вонми́ гла́су моле́нія моего́, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й, я́ко къ Тебѣ́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши гла́съ мо́й: Зау́тра предста́ну Ти́, и у́зриши мя́. Яко Бо́гъ, не хотя́й беззако́нія, Ты́ еси́, не присели́тся къ Тебѣ́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дутъ беззако́нницы предъ очи́ма Твои́ма. Возненави́дѣлъ еси́ вся́, дѣ́лающія беззако́ніе. Погуби́ши вся, глаго́лющія лжу́, му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Азъ же мно́жествомъ ми́лости Твоея́ вни́ду въ до́мъ Тво́й, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ въ стра́сѣ Твое́мъ. Го́споди, наста́ви мя́ пра́вдою Твое́ю, вра́гъ мои́хъ ра́ди испра́ви предъ Тобо́ю пу́ть мо́й. Яко нѣ́сть во устѣ́хъ и́хъ и́стины, се́рдце ихъ су́етно, гро́бъ отве́рстъ горта́нь и́хъ, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ и́мъ, Бо́же, да отпаду́тъ отъ мы́слей свои́хъ, по мно́жеству нече́стія и́хъ изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя́, Го́споди. И да возвеселя́тся вси́, упова́ющіи на Тя́, во вѣ́къ возра́дуются, и всели́шися въ ни́хъ. И похва́лятся о Тебѣ́ лю́бящіи и́мя Твое́. Яко Ты́ благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жіемъ благоволе́нія венча́лъ еси́ на́съ.

Псало́мъ 44:

Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви, язы́къ мо́й — тро́сть кни́жника скоропи́сца. Красе́нъ добро́тою па́че сыно́въ человѣ́ческихъ, излія́ся благода́ть во устна́хъ Твои́хъ, сего́ ра́ди благослови́ Тя́ Бо́гъ во вѣ́къ. Препоя́ши ме́чь Тво́й по бедрѣ́ Твое́й, Си́льне. Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успѣва́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди, и кро́тости, и пра́вды, и наста́витъ Тя́ ди́вно десни́ца Твоя́. Стрѣ́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́діе подъ Тобо́ю паду́тъ въ се́рдцы вра́гъ царе́выхъ. Престо́лъ Тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка: же́злъ пра́вости, же́злъ Ца́рствія Твоего́. Возлюби́лъ еси́ пра́вду и возненави́дѣлъ еси́ беззако́ніе: сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бо́гъ Тво́й еле́емъ ра́дости па́че прича́стникъ Твои́хъ. Сми́рна, и ста́кти, и кассíя отъ ризъ Твои́хъ, отъ тя́жестей слоно́выхъ, изъ ни́хже возвесели́ша Тя́. Дще́ри царе́й въ че́сти Твое́й. Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, въ ри́захъ позлаще́нныхъ одѣ́яна, преиспещре́на. Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́ и до́мъ отца́ Твоего́, и возжела́етъ Ца́рь добро́ты Твоея́: зане́ То́й е́сть Госпо́дь Тво́й, и поклони́шася Ему́. И дщи́ Ти́рова съ да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи. Вся́ сла́ва Дще́ре Царе́вы вну́трь, ря́сны златы́ми одѣ́яна и преиспещре́на. Приведу́тся Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Ея́. Искреннія Ея́ приведу́тся Тебѣ́, приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи, введу́тся въ хра́мъ Царе́въ. Вмѣ́сто оте́цъ Твои́хъ бы́ша сы́нове Твои́, поста́виши я́ кня́зи по все́й земли́. Помяну́ и́мя Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сего́ ра́ди лю́діе исповѣ́дятся Тебѣ́ въ вѣ́къ и во вѣ́къ вѣ́ка.

Псало́мъ 45:

Бо́гъ на́мъ прибѣ́жище и си́ла, Помо́щникъ въ ско́рбехъ, обрѣ́тшихъ ны́ зѣло́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры въ сердца́ морска́я. Возшумѣ́ша и смято́шася во́ды и́хъ, смято́шася го́ры крѣ́постію Его́. Рѣ́чная устремле́нія веселя́тъ гра́дъ Бо́жій: освяти́лъ е́сть селе́ніе Свое́ Вы́шній. Бо́гъ посредѣ́ его́, и не подви́жится, помо́жетъ ему́ Бо́гъ у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствія, даде́ гла́съ Сво́й Вы́шній, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́лъ съ на́ми, Засту́пникъ на́шъ Бо́гъ Іа́ковль. Пріиди́те и ви́дите дѣла́ Бо́жія, я́же положи́ чудеса́ на земли́. Отъе́мля бра́ни до коне́цъ земли́, лу́къ сокруши́тъ, и сло́митъ ору́жіе, и щиты́ сожже́тъ огне́мъ. Упраздни́теся и разумѣ́йте, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ: вознесу́ся во язы́цѣхъ, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́лъ съ на́ми, Засту́пникъ на́шъ Бо́гъ Іа́ковль.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь предпра́зднства, гла́съ 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцемъ Іо́сифомъ,* я́ко отъ сѣ́мене Дави́дова, въ Виѳлее́мѣ Маріа́мъ,* чревонося́щи безсѣ́менное Рожде́ніе.* Наста́ же вре́мя рождества́,* и мѣ́сто ни еди́ноже бѣ́ обита́лищу,* но, я́коже кра́сная пала́та, верте́пъ Цари́цѣ показа́шеся.* Христо́съ ражда́ется пре́жде па́дшій воскреси́ти о́бразъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Что́ Тя́ нарече́мъ, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсія́ла еси́ Со́лнце пра́вды. Ра́й, я́ко прозябла́ еси́ Цвѣ́тъ нетлѣ́нія. Дѣ́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетлѣ́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко имѣ́ла еси́ на святы́хъ Твои́хъ объя́тіяхъ Сы́на, всѣ́хъ Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Та́же тропари́ сія́ по два́жды пое́мъ. Творе́ніе Софро́нія, патріа́рха Іерусали́мскаго, гла́съ 8:

Виѳлее́ме, угото́вися,* благоукраси́теся, я́сли,* верте́пе, пріими́: Истина пріи́де.* Сѣ́нь мимотече́, и Бо́гъ человѣ́комъ отъ Дѣ́вы яви́ся,* вообрази́вся я́коже мы́ и обожи́въ пло́ть.* Тѣ́мъ Ада́мъ обновля́ется, со Евою зову́ще:* на земли́ благоволе́ніе яви́ся спасти́ ро́дъ на́шъ.

Вторы́й ли́къ, то́йже тропа́рь безъ припѣ́ва.

Посе́мъ сти́хъ: Бо́гъ отъ ю́га пріи́детъ* и Святы́й изъ горы́ пріосѣне́нныя ча́щи.

Гла́съ 3: Ны́нѣ проро́ческое прорица́ніе испо́лнитися гряде́тъ,* та́йно глаго́лющее:* и ты́, Виѳлее́ме, земле́ Іу́дова,* ника́коже нарече́шися ме́ньши во влады́кахъ,* предуготовля́ющи верте́пъ:* изъ тебе́ бо ми́ изы́детъ Игу́менъ язы́ковъ во пло́ти,* отъ Дѣ́вы Отрокови́цы — Христо́съ Бо́гъ,* Иже упасе́тъ лю́ди Своя́ но́ваго Изра́иля;* дади́мъ Ему́ вси вели́чіе.

Сти́хъ: Го́споди, услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся;* Го́споди, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и ужасо́хся.

Па́ки то́йже тропа́рь. [Ны́нѣ проро́ческое прорица́ніе испо́лнитися гряде́тъ,* та́йно глаго́лющее:* и ты́, Виѳлее́ме, земле́ Іу́дова,* ника́коже нарече́шися ме́ньши во влады́кахъ,* предуготовля́ющи верте́пъ:* изъ тебе́ бо ми́ изы́детъ Игу́менъ язы́ковъ во пло́ти,* отъ Дѣ́вы Отрокови́цы — Христо́съ Бо́гъ,* Иже упасе́тъ лю́ди Своя́ но́ваго Изра́иля;* дади́мъ Ему́ вси вели́чіе.]

Та́же: Сла́ва, гла́съ 8:

Сія́ глаго́летъ Іо́сифъ къ Дѣ́вѣ:* Марíе, что дѣ́ло сіе́, е́же въ Тебѣ́ зрю́?* Недоумѣ́ю, и удивля́юся, и умо́мъ ужаса́юся;* о́тай у́бо отъ мене́ бу́ди вско́рѣ.* Марíе, что дѣ́ло сіе́, е́же въ Тебѣ́ ви́жу?* За че́сть — срамоту́, за весе́ліе — ско́рбь,* вмѣ́сто е́же хвали́тися, укори́зну ми́ принесла́ еси́.* Ктому́ не терплю́ уже́ поноше́ній человѣ́ческихъ,* и́бо отъ іере́й изъ Це́ркве Госпо́дни я́ко непоро́чную Тя́ прія́хъ,* и что́ ви́димое?

И ны́нѣ, па́ки то́йже.

[Сія́ глаго́летъ Іо́сифъ къ Дѣ́вѣ:* Марíе, что дѣ́ло сіе́, е́же въ Тебѣ́ зрю́?* Недоумѣ́ю, и удивля́юся, и умо́мъ ужаса́юся;* о́тай у́бо отъ мене́ бу́ди вско́рѣ.* Марíе, что дѣ́ло сіе́, е́же въ Тебѣ́ ви́жу?* За че́сть — срамоту́, за весе́ліе — ско́рбь,* вмѣ́сто е́же хвали́тися, укори́зну ми́ принесла́ еси́.* Ктому́ не терплю́ уже́ поноше́ній человѣ́ческихъ,* и́бо отъ іере́й изъ Це́ркве Госпо́дни я́ко непоро́чную Тя́ прія́хъ,* и что́ ви́димое?]

Посе́мъ проки́менъ, гла́съ 4: Госпо́дь рече́ ко Мнѣ:* Сы́нъ Мо́й еси́ Ты́, Азъ дне́сь роди́хъ Тя́. Сти́хъ: Проси́ отъ Мене́, и да́мъ Ти́ язы́ки достоя́ніе Твое́, и одержа́ніе Твое́ концы́ земли́.

Та́же, паремія́. Проро́чества Михе́ина чте́ніе. [Глава́ 5.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: и ты́, Виѳлее́ме, до́ме Евфра́ѳовъ, еда́ ма́лъ еси́ е́же бы́ти въ ты́сящахъ Іу́довыхъ? Изъ тебе́ бо Мнѣ́ изы́детъ Старѣ́йшина, е́же бы́ти въ кня́зя во Изра́или, и исхо́ди Его́ изъ нача́ла отъ дне́й вѣ́ка. Сего́ ра́ди да́стъ я́, до вре́мене ражда́ющія роди́тъ, и про́чіи отъ бра́тій Его́ обратя́тся къ сыно́мъ Изра́илевымъ. И ста́нетъ, и у́зритъ, и упасе́тъ ста́до Свое́ крѣ́постію Госпо́дь. И въ сла́вѣ и́мени Го́спода Бо́га Своего́ пребу́дутъ, зане́ ны́нѣ возвели́чится да́же до коне́цъ земли́.

Къ Евре́емъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чте́ніе. [Зач. 303.]

Многоча́стнѣ и многообра́знѣ дре́вле Бо́гъ, глаго́лавый отце́мъ во проро́цѣхъ. Въ послѣ́докъ днíй си́хъ глаго́ла на́мъ въ Сы́нѣ, Его́же положи́ наслѣ́дника всѣ́мъ, Имже и вѣ́ки сотвори́. Иже Сы́й сія́ніе сла́вы и о́бразъ ѵпоста́си Его́, нося́ же вся́ческая глаго́ломъ си́лы Своея́, Собо́ю очище́ніе сотвори́въ грѣхо́въ на́шихъ, сѣ́де одесну́ю престо́ла вели́чествія на высо́кихъ. Толи́ко лу́чшій бы́въ а́нгелъ, ели́ко пресла́внѣе па́че ихъ наслѣ́дствова и́мя. Кому́ бо рече́ когда́ отъ а́нгелъ: Сы́нъ Мо́й еси́ Ты́, Азъ дне́сь роди́хъ Тя́? И па́ки: Азъ бу́ду Ему́ во Отца́, и То́й бу́детъ Мнѣ́ въ Сы́на? Егда́ же па́ки вво́дитъ Перворо́днаго во вселе́нную, глаго́летъ: и да покло́нятся Ему́ вси́ а́нгели Бо́жіи. И ко а́нгеломъ у́бо глаго́летъ: творя́й а́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ о́гнь паля́щъ. Къ Сы́ну же: престо́лъ Тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка, же́злъ пра́вости, же́злъ Ца́рствія Твоего́. Возлюби́лъ еси́ пра́вду и возненави́дѣлъ еси́ беззако́ніе, сего́ ра́ди пома́за Тя́, Бо́же, Бо́гъ Тво́й еле́емъ ра́дости па́че прича́стникъ Твои́хъ. И па́ки: въ нача́лѣ Ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ Твое́ю су́ть небеса́. Та́ поги́бнутъ, Ты́ же пребыва́еши, и вся́, я́коже ри́за, обетша́ютъ, и, я́ко оде́жду, свіе́ши и́хъ, и измѣня́тся; Ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та Твоя́ не оскудѣ́ютъ.

Діа́конъ: Прему́дрость, про́сти, услы́шимъ свята́го Ева́нгелія.
Іере́й: Отъ Матѳе́я свята́го Ева́нгелія чте́ніе. [Зач. 2.]

Іису́съ Христо́во Рождество́ си́це бѣ́: обруче́ннѣй у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Марíи Іо́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обрѣ́теся иму́щи во чре́вѣ отъ Ду́ха Свя́та. Іо́сифъ же, му́жъ Ея́, пра́веденъ сы́й и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхотѣ́ та́й пусти́ти Ю. Сія́ же ему́ помы́слившу, се́ а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся ему́, глаго́ля: Іо́сифе, сы́не Дави́довъ, не убо́йся прія́ти Маріа́мъ, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся въ Не́й отъ Ду́ха е́сть Свя́та. Роди́тъ же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Іису́съ. То́й бо спасе́тъ лю́ди Своя́ отъ грѣ́хъ и́хъ. Сіе́ же все́ бы́сть, да сбу́дется рече́нное отъ Го́спода проро́комъ, глаго́лющимъ: Се́ Дѣ́ва во чре́вѣ пріи́метъ и роди́тъ Сы́на, и нареку́тъ и́мя Ему́ Емману́илъ, е́же есть сказа́емо, съ на́ми Бо́гъ. Воста́въ же Іо́сифъ отъ сна́, сотвори́, я́коже повелѣ́ ему́ а́нгелъ Госпо́день, и прія́тъ Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Іису́съ.

Посе́мъ тропа́рь:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́етъ мно́ю вся́кое беззако́ніе. Изба́ви мя отъ клеветы́ человѣ́ческія, и сохраню́ за́повѣди Твоя́. Лице́ Твое́ просвѣти́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́нія Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, ве́сь де́нь великолѣ́піе Твое́.

Та́же: Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 3:

Дѣ́ва дне́сь Превѣ́чное Сло́во* въ верте́пѣ гряде́тъ роди́ти неизрече́нно;* лику́й, вселе́нная, услы́шавши,* просла́ви со а́нгелы и па́стырьми* хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Превѣ́чнаго Бо́га.

Та́же, Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, И́же вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ.

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Свяще́нникъ возглаша́етъ: Бо́же уще́дри ны́, и благослови́ ны, просвѣти́ лице́ Твое́ на ны́, и поми́луй ны́.

Та́же моли́тву сію́:

Христе́, Свѣ́те и́стинный, просвѣща́яй и освяща́яй вся́каго человѣ́ка, гряду́щаго въ мíръ, да зна́менается на на́съ свѣ́тъ лица́ Твоего́, да въ не́мъ у́зримъ Свѣ́тъ непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша къ дѣ́ланію за́повѣдей Твои́хъ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всѣ́хъ Твои́хъ святы́хъ, ами́нь.


Ча́съ тре́тій.
Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.] Та́же псало́мъ 66:

Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны́, и просвѣти́ лице́ Твое́ на ны́, и поми́луй ны́: позна́ти на земли́ пу́ть Тво́й, во всѣ́хъ язы́цѣхъ спасе́ніе Твое́. Да исповѣ́дятся Тебѣ́ лю́діе, Бо́же, да исповѣ́дятся Тебѣ́ лю́діе вси́. Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́демъ правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. Да исповѣ́дятся Тебѣ́ лю́діе, Бо́же, да исповѣ́дятся Тебѣ́ лю́діе вси́. Земля́ даде́ пло́дъ сво́й. Благослови́ ны, Бо́же, Бо́же на́шъ. Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси́ концы́ земли́.

Псало́мъ 86:

Основа́нія Его́ на гора́хъ святы́хъ, лю́битъ Госпо́дь врата́ Сіо́ня па́че всѣ́хъ селе́ній Іа́ковлихъ. Пресла́вная глаго́лашася о тебѣ́, гра́де Бо́жій. Помяну́ Раа́въ и Вавило́на вѣ́дущимъ Мя; и се́ иноплеме́нницы, и Ти́ръ, и лю́діе Еѳіо́пстіи, сíи бы́ша та́мо. Ма́ти Сіо́нъ рече́тъ: Человѣ́къ и Человѣ́къ роди́ся въ не́мъ, и То́й основа́ и́ Вы́шній. Госпо́дь повѣ́сть въ писа́ніи люде́й и князе́й си́хъ, бы́вшихъ въ не́мъ. Яко веселя́щихся всѣ́хъ жили́ще въ Тебѣ́.

Псало́мъ 50:

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ очи́сти беззако́ніе мое́. Наипа́че омы́й мя отъ беззако́нія моего́, и отъ грѣха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ніе мое́ а́зъ зна́ю и грѣ́хъ мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебѣ́ Еди́ному согрѣши́хъ, и лука́вое предъ Тобо́ю сотвори́хъ, я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ Твои́хъ и побѣди́ши, внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо въ беззако́ніихъ зача́тъ е́смь, и во грѣсѣ́хъ роди́ мя́ ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́лъ еси́, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́лъ ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся, омы́еши мя́, и па́че снѣ́га убѣлю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́ліе, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ отъ грѣ́хъ мои́хъ, и вся́ беззако́нія моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й. Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отъими́ отъ мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́нія Твоего́, и Ду́хомъ Влады́чнимъ утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́мъ Твои́мъ, и нечести́віи къ Тебѣ́ обратя́тся. Изба́ви мя́ отъ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нія моего́, возра́дуется язы́къ мо́й пра́вдѣ Твое́й. Го́споди, устнѣ́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвѣстя́тъ хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхотѣ́лъ еси́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ убо́, всесожже́нія не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу — ду́хъ сокруше́нъ, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́гъ не уничижи́тъ. Ублажи́, Го́споди, благоволе́ніемъ Твои́мъ Сіо́на, и да сози́ждутся стѣ́ны Іерусали́мскія. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ніе и всесожега́емая: тогда́ возложа́тъ на олта́рь Тво́й тельцы́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцемъ Іо́сифомъ,* я́ко отъ сѣ́мене Дави́дова, въ Виѳлее́мѣ Маріа́мъ,* чревонося́щи безсѣ́менное Рожде́ніе.* Наста́ же вре́мя рождества́,* и мѣ́сто ни еди́ноже бѣ́ обита́лищу,* но, я́коже кра́сная пала́та, верте́пъ Цари́цѣ показа́шеся.* Христо́съ ражда́ется пре́жде па́дшій воскреси́ти о́бразъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая намъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

Та́же тропари́ сія́ по два́жды пое́мъ. Гла́съ 6:

Се́й Бо́гъ на́шъ,* не вмѣни́тся и́нъ къ Нему́,* роди́выйся отъ Дѣ́вы, и съ человѣ́ки поживе́;* во я́слехъ убо́гихъ* Сы́нъ Единоро́дный лежа́щь ви́дится человѣ́къ* и пелена́ми повива́ется, Иже сла́вы Госпо́дь.* И волхво́мъ звѣзда́ возвѣща́етъ въ Его́ поклоне́ніе.* И мы́ пои́мъ: Тро́ице Свята́я, спаси́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Та́же пое́мъ, гла́съ 8:

Сти́хъ: Бо́гъ отъ ю́га пріи́детъ* и Святы́й изъ горы́ пріосѣне́нныя ча́щи.

Пре́жде Рождества́ Твоего́,* тре́петно зря́ще та́инство Твое́, Го́споди,* разу́мная во́инства дивля́хуся:* я́коже бо Младе́нецъ роди́тися благоизво́лилъ еси́,* не́бо украси́вый звѣзда́ми,* и во я́слехъ безслове́сныхъ возлежи́ши,* дла́нію содержа́й всея́ земли́ концы́.* Таковы́мъ бо смотре́ніемъ увѣ́дѣно бы́сть милосе́рдіе Твое́, Христе́,* ве́лія ми́лость Твоя́, сла́ва Тебѣ́.

Сти́хъ: Го́споди, услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся;* Го́споди, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и ужасо́хся.

И па́ки пое́мъ то́йже тропа́рь. [Пре́жде Рождества́ Твоего́,* тре́петно зря́ще та́инство Твое́, Го́споди,* разу́мная во́инства дивля́хуся:* я́коже бо Младе́нецъ роди́тися благоизво́лилъ еси́,* не́бо украси́вый звѣзда́ми,* и во я́слехъ безслове́сныхъ возлежи́ши,* дла́нію содержа́й всея́ земли́ концы́.* Таковы́мъ бо смотре́ніемъ увѣ́дѣно бы́сть милосе́рдіе Твое́, Христе́,* ве́лія ми́лость Твоя́, сла́ва Тебѣ́.]

Посе́мъ Сла́ва, гла́съ 3:

Іо́сифе, рцы́ на́мъ:* ка́ко, Юже отъ святы́хъ прія́лъ еси́,* Дѣ́ву непра́здну приво́диши въ Виѳлее́мъ?* Азъ, рече́, проро́ки испыта́хъ* и, вѣ́сть пріе́мъ отъ а́нгела, увѣ́рихся,* я́ко Бо́га роди́тъ Марíя несказа́нно;* Ему́же на поклоне́ніе волсви́ отъ восто́ковъ пріи́дутъ,* съ да́ры честны́ми служа́ще.* Воплоти́выйся на́съ ра́ди, Го́споди,* сла́ва Тебѣ́.

И ны́нѣ, па́ки то́йже тропа́рь.

[Іо́сифе, рцы́ на́мъ:* ка́ко, Юже отъ святы́хъ прія́лъ еси́,* Дѣ́ву непра́здну приво́диши въ Виѳлее́мъ?* Азъ, рече́, проро́ки испыта́хъ* и, вѣ́сть пріе́мъ отъ а́нгела, увѣ́рихся,* я́ко Бо́га роди́тъ Марíя несказа́нно;* Ему́же на поклоне́ніе волсви́ отъ восто́ковъ пріи́дутъ,* съ да́ры честны́ми служа́ще.* Воплоти́выйся на́съ ра́ди, Го́споди,* сла́ва Тебѣ́.]

Проки́менъ, гла́съ 4: Отроча́ роди́ся на́мъ,* Сы́нъ, и даде́ся на́мъ. Сти́хъ: Его́же нача́льство бы́сть на ра́мѣ Его́.

Проро́чества Іеремíина чте́ніе. [Вару́х. гл. 3 и 4.]

Се́й Бо́гъ на́шъ, и не приложи́тся и́нъ къ Нему́. Изобрѣ́те вся́къ пу́ть худо́жества, и даде́ и́ Іа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному отъ Него́. Посе́мъ же на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́. Сія́ кни́га повелѣ́ній Бо́жіихъ, и зако́нъ сы́й во вѣ́ки; вси́, держа́щіися ея́, въ живо́тъ вни́дутъ, оста́вившіи же ю́, у́мрутъ. Обрати́ся, Іа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ къ сія́нію пря́мо свѣ́та ея́. Не да́ждь ино́му сла́вы твоея́ и поле́зныхъ тебѣ́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко уго́дная Бо́гу на́мъ разу́мна су́ть.

Та́же Апо́столъ. Къ Гала́томъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чте́ніе. [Зач. 208.]

Бра́тіе, пре́жде, прише́ствія вѣ́ры, подъ зако́номъ стрего́ми бѣ́хомъ, затворе́ни въ хотя́щую вѣ́ру откры́тися. Тѣ́мже зако́нъ пѣ́стунъ на́мъ бы́сть во Христа́, да отъ вѣ́ры оправди́мся. Прише́дшей же вѣ́рѣ, уже́ не подъ пѣ́стуномъ есмы́. Вси́ бо вы́ сы́нове Бо́жіи есте́ вѣ́рою о Христѣ́ Іису́сѣ: ели́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Нѣ́сть іуде́й, ни е́ллинъ, нѣ́сть ра́бъ, ни свобо́дь, нѣ́сть му́жескій по́лъ, ни же́нскій: вси́ бо вы́ еди́но есте́ о Христѣ́ Іису́сѣ. Аще ли вы́ Христо́вы: у́бо Авраа́мле сѣ́мя есте́ и по обѣтова́нію наслѣ́дницы.

Діа́конъ: Прему́дрость, про́сти, услы́шимъ свята́го Ева́нгелія.
Іере́й: Отъ Луки́ свята́го Ева́нгелія чте́ніе. [Зач. 5.]

Во дне́хъ о́нѣхъ изы́де повелѣ́ніе отъ ке́саря Августа написа́ти всю́ вселе́нную. Сіе́ написа́ніе пе́рвое бы́сть, владя́щу Сирíею Киринíю. И идя́ху вси́ написа́тися, ко́ждо во сво́й гра́дъ. Взы́де же и Іо́сифъ отъ Галиле́и изъ гра́да Назаре́та во Іуде́ю, во гра́дъ Дави́довъ, и́же нарица́ется Виѳлее́мъ, зане́ бы́ти ему́ отъ до́му и оте́чества Дави́дова, написа́тися съ Марíею, обруче́нною ему́ Жено́ю, су́щею непра́здною. Бысть же, егда́ бы́ша та́мо, испо́лнишася днíе роди́ти Ей. И роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и пови́тъ Его́, и положи́ Его́ въ я́слехъ, зане́ не бѣ́ и́мъ мѣ́ста во оби́тели. И па́стыріе бѣ́ху въ то́йже странѣ́, бдя́ще, и стрегу́ще стра́жу нощну́ю о ста́дѣ свое́мъ. И се́ а́нгелъ Госпо́день ста́ въ ни́хъ, и сла́ва Госпо́дня осія́ и́хъ, и убоя́шася стра́хомъ ве́ліимъ. И рече́ и́мъ а́нгелъ: не бо́йтеся, се́ бо благовѣству́ю ва́мъ ра́дость ве́лію, я́же бу́детъ всѣмъ лю́демъ, я́ко роди́ся вамъ днесь Спа́съ, Иже е́сть Христо́съ Госпо́дь, во гра́дѣ Дави́довѣ. И се́ ва́мъ зна́меніе: обря́щете Младе́нца пови́та, лежа́ща въ я́слехъ. И внеза́пу бы́сть со а́нгеломъ мно́жество во́й небе́сныхъ, хва́лящихъ Бо́га и глаго́лющихъ: сла́ва въ вы́шнихъ Бо́гу, и на земли́ ми́ръ, въ человѣ́цѣхъ благоволе́ніе. И бы́сть, я́ко отыдо́ша отъ ни́хъ на не́бо а́нгели, и человѣ́цы па́стыріе рѣ́ша дру́гъ ко дру́гу: пре́йдемъ до Виѳлее́ма и ви́димъ глаго́лъ се́й бы́вшій, его́же Госпо́дь сказа́ на́мъ. И пріидо́ша, поспѣ́шшеся, и обрѣто́ша Маріа́мь же и Іо́сифа, и Младе́нца, лежа́ща во я́слехъ. Ви́дѣвше же, сказа́ша о глаго́лѣ, глаго́ланномъ и́мъ о Отроча́ти Се́мъ. И вси слы́шавшіи диви́шася о глаго́ланныхъ отъ па́стырей къ ни́мъ. Маріа́мъ же соблюда́ше вся́ глаго́лы сія́, слага́ющи въ се́рдцы Свое́мъ. И возврати́шася па́стыріе, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всѣ́хъ я́же слы́шаша и ви́дѣша, я́коже глаго́лано бысть къ нимъ.

Та́же:

Госпо́дь Бо́гъ благослове́нъ, благослове́нъ Госпо́дь де́нь дне́, поспѣши́тъ на́мъ Бо́гъ спасе́ній на́шихъ, Бо́гъ на́шъ, Бо́гъ спаса́ти.

Посе́мъ: Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 3:

Дѣ́ва дне́сь Превѣ́чное Сло́во* въ верте́пѣ гряде́тъ роди́ти неизрече́нно;* лику́й, вселе́нная, услы́шавши,* просла́ви со а́нгелы и па́стырьми* хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Превѣ́чнаго Бо́га.

Та́же, Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, И́же вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Свяще́нникъ возглаша́етъ: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ, [Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ, ами́нь].

Посе́мъ моли́тва:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Іису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Бо́жество́, еди́на си́ла, поми́луй мя́ грѣ́шнаго, и и́миже вѣ́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.


[Зри́:] На тре́тіемъ и шесто́мъ часѣ́ кади́тъ діа́конъ Ева́нгеліе и ико́ны, и настоя́теля, и ли́ки то́кмо. И глаго́лемъ

Ча́съ шесты́й.
Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.] И псало́мъ 71:

Бо́же, су́дъ Твой царе́ви да́ждь и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву: суди́ти лю́демъ Твои́мъ въ пра́вдѣ и ни́щимъ Твои́мъ въ судѣ́. Да воспріи́мутъ го́ры ми́ръ лю́демъ и хо́лми пра́вду. Су́дитъ ни́щимъ людски́мъ, и спасе́тъ сы́ны убо́гихъ, и смири́тъ клеветника́. И пребу́детъ съ со́лнцемъ и пре́жде луны́ ро́да родо́въ. Сни́детъ, я́ко до́ждь на руно́, и, я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. Возсія́етъ во дне́хъ Его́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже оты́мется луна́. И облада́етъ отъ мо́ря до мо́ря и отъ рѣ́къ до коне́цъ вселе́нныя. Предъ Ни́мъ припаду́тъ еѳіо́пляне, и врази́ Его́ пе́рсть поли́жутъ. Ца́ріе Ѳарсíйстіи и о́строви да́ры принесу́тъ. Ца́ріе Ара́встіи и Сава́ да́ры приведу́тъ. И покло́нятся Ему́ вси ца́ріе зе́мстіи, вси́ язы́цы порабо́таютъ Ему́. Яко изба́ви ни́ща отъ си́льна и убо́га, Ему́же не бѣ́ помо́щника. Пощади́тъ ни́ща и убо́га и ду́ши убо́гихъ спасе́тъ. Отъ ли́хвы и отъ непра́вды изба́витъ ду́ши и́хъ, и че́стно и́мя Его́ предъ ни́ми. И жи́въ бу́детъ, и да́стся Ему́ отъ зла́та аравíйска, и помо́лятся о Не́мъ вы́ну: ве́сь де́нь благословя́тъ Его́. Бу́детъ утвержде́ніе на земли́ на версѣ́хъ го́ръ, превознесе́тся па́че лива́на пло́дъ Его́. И процвету́тъ отъ гра́да, я́ко трава́ земна́я. Бу́детъ и́мя Его́ благослове́нно во вѣ́ки, пре́жде со́лнца пребыва́етъ и́мя Его́, и благословя́тся въ Не́мъ вся́ колѣ́на земна́я, вси́ язы́цы ублажа́тъ Его́. Благослове́нъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ, творя́й чудеса́ еди́нъ. И благослове́но и́мя сла́вы Его́ во вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка; и испо́лнится сла́вы Его́ вся земля́: бу́ди, бу́ди.

Псало́мъ 131:

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́. Яко кля́тся Го́сподеви, обѣща́ся Бо́гу Іа́ковлю: а́ще вни́ду въ селе́ніе до́му моего́ или́ взы́ду на о́дръ посте́ли моея́, а́ще да́мъ со́нъ очи́ма мои́ма, и вѣ́ждома мои́ма дрема́ніе, и поко́й скраніа́ма мои́ма, до́ндеже обря́щу мѣ́сто Го́сподеви, селе́ніе Бо́гу Іа́ковлю. Се́ слы́шахомъ я́ во Евфра́ѳѣ, обрѣто́хомъ я́ въ поля́хъ дубра́вы. Вни́демъ въ селе́нія Его́, поклони́мся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́стѣ но́зѣ Его́. Воскресни́, Го́споди, въ поко́й Тво́й, Ты́ и киво́тъ святы́ни Твоея́. Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. Дави́да ра́ди раба́ Твоего́ не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего́. Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́: отъ плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́лѣ твое́мъ. Аще сохраня́тъ сы́нове твои́ завѣ́тъ Мо́й и свидѣ́нія Моя́ сія́, и́мже научу́ я́, и сы́нове и́хъ до вѣ́ка ся́дутъ на престо́лѣ твое́мъ. Яко избра́ Госпо́дь Сіо́на, изво́ли и́ въ жили́ще Себѣ́. Се́й поко́й Мой во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ вселю́ся, я́ко изво́лихъ и́. Лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щія его́ насыщу́ хлѣ́бы. Свяще́нники его́ облеку́ во спасе́ніе, и преподо́бніи его́ ра́достію возра́дуются. Та́мо возращу́ ро́гъ Дави́дови, угото́вахъ свѣти́льникъ пома́занному Моему́. Враги́ его́ облеку́ студо́мъ, на не́мже процвѣте́тъ святы́ня Моя́.

Псало́мъ 90:

Живы́й въ по́мощи Вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и прибѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на Него́. Яко То́й изба́витъ тя́ отъ сѣ́ти ло́вчи, и отъ словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ Его́ надѣ́ешися, ору́жіемъ обы́детъ тя́ и́стина Его́. Не убои́шися отъ стра́ха нощна́го, отъ стрѣлы́ летя́щія во дни́, отъ ве́щи во тмѣ́ преходя́щія, отъ сря́ща и бѣ́са полу́деннаго. Паде́тъ отъ страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ніе грѣ́шниковъ у́зриши. Яко Ты́, Го́споди, упова́ніе мое́; Вы́шняго положи́лъ еси́ прибѣ́жище твое́. Не пріи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не прибли́жится тѣлеси́ твоему́, я́ко а́нгеломъ Свои́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ. На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змíя. Яко на Мя́ упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́тъ ко Мнѣ́, и услы́шу его́, съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дне́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ніе Мое́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцемъ Іо́сифомъ,* я́ко отъ сѣ́мене Дави́дова, въ Виѳлее́мѣ Маріа́мъ,* чревонося́щи безсѣ́менное Рожде́ніе.* Наста́ же вре́мя рождества́,* и мѣ́сто ни еди́ноже бѣ́ обита́лищу,* но, я́коже кра́сная пала́та, верте́пъ Цари́цѣ показа́шеся.* Христо́съ ражда́ется пре́жде па́дшій воскреси́ти о́бразъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко не и́мамы дерзнове́нія за премно́гія грѣхи́ на́ша, Ты́ Иже отъ Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Дѣ́во, мно́го бо мо́жетъ моле́ніе Ма́тернее ко благосе́рдію Влады́ки. Не пре́зри грѣ́шныхъ мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостивъ е́сть и спасти́ могíй, Иже и страда́ти о на́съ изво́ливый.

Та́же тропари́ сія́, гла́съ 1:

Пріиди́те, вѣ́рніи, возведе́мся Боже́ственнѣ* и ви́димъ схожде́ніе Боже́ственное свы́ше,* въ Виѳлее́мѣ къ на́мъ явле́ннѣ,* и, умо́мъ очи́стившеся, житіе́ принесе́мъ добродѣ́тели,* вмѣ́сто мѵ́ра предуготовля́юще вѣ́рно рожде́ственныя вхо́ды,* отъ душе́вныхъ сокро́вищъ зову́ще:* въ вы́шнихъ сла́ва Бо́гу,* су́щему въ Тро́ицѣ,* Его́же ра́ди въ человѣ́цѣхъ благоволе́ніе яви́ся,* Ада́ма избавля́я перворо́дныя кля́твы,* я́ко Человѣколю́бецъ. [Два́жды.]

Сти́хъ: Бо́гъ отъ ю́га пріи́детъ* и Святы́й изъ горы́ пріосѣне́нныя ча́щи.

Гла́съ 4: Слы́ши, не́бо, и внуши́, земле́,* да подви́жатся основа́нія,* да пріи́мутъ тре́петъ преиспо́дняя:* я́ко Богъ же и Творе́цъ въ плотско́е одѣ́яся зда́ніе,* и Иже держа́вною руко́ю созда́вый тва́рь,* утро́бы зри́тся зда́ніе.* О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жія!* Яко неиспы́таны судьбы́ Его́* и неизслѣ́довани путіе́ Его́.

Сти́хъ: Го́споди, услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся,* Го́споди, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и ужасо́хся.

И па́ки то́йже: [Слы́ши, не́бо, и внуши́, земле́,* да подви́жатся основа́нія,* да пріи́мутъ тре́петъ преиспо́дняя:* я́ко Богъ же и Творе́цъ въ плотско́е одѣ́яся зда́ніе,* и Иже держа́вною руко́ю созда́вый тва́рь,* утро́бы зри́тся зда́ніе.* О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жія!* Яко неиспы́таны судьбы́ Его́* и неизслѣ́довани путіе́ Его́].

Сла́ва, гла́съ 5:

Пріиди́те, христоно́сніи лю́діе, да ви́димъ чу́до,* вся́кій ра́зумъ ужаса́ющее и обдержа́щее,* и, благоче́стно воспѣва́юще, вѣ́рніи, поклони́мся.* Дне́сь къ Виѳлее́му непра́здна су́щи Дѣ́ва прихо́дитъ роди́ти Го́спода,* ли́цы же а́нгельстіи предтеку́тъ.* И, сія́ ви́дѣвъ, вопія́ше Іо́сифъ обру́чникъ:* что́ е́же въ Тебѣ́ стра́нное та́инство, Дѣ́во?* И ка́ко хо́щеши роди́ти, Неискусобра́чная Юнице?

И ны́нѣ, па́ки то́йже.

[Пріиди́те, христоно́сніи лю́діе, да ви́димъ чу́до,* вся́кій ра́зумъ ужаса́ющее и обдержа́щее,* и, благоче́стно воспѣва́юще, вѣ́рніи, поклони́мся.* Дне́сь къ Виѳлее́му непра́здна су́щи Дѣ́ва прихо́дитъ роди́ти Го́спода,* ли́цы же а́нгельстіи предтеку́тъ.* И, сія́ ви́дѣвъ, вопія́ше Іо́сифъ обру́чникъ:* что́ е́же въ Тебѣ́ стра́нное та́инство, Дѣ́во?* И ка́ко хо́щеши роди́ти, Неискусобра́чная Юнице?]

Проки́менъ, гла́съ 4: Изъ чре́ва пре́жде денни́цы роди́хъ Тя́,* кля́тся Госпо́дь и не раска́ется. Сти́хъ: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: сѣди́ одесну́ю Мене́.

И паремія́. Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Главы́ 7 и 8.]

Приложи́ Госпо́дь глагола́ти ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себѣ́ зна́менія у Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ въ высоту́. И рече́ Аха́зъ: не и́мамъ проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́ія: услы́шите у́бо, до́ме Дави́довъ: еда́ малъ вамъ трудъ дая́ти человѣ́комъ, и ка́ко Го́споду тру́дъ даете́? Сего́ ра́ди да́стъ Госпо́дь Са́мъ ва́мъ зна́меніе: се́ Дѣ́ва во чре́вѣ пріи́метъ и роди́тъ Сы́на, и нареку́тъ и́мя Его́ Емману́илъ; ма́сло и ме́дъ и́мать снѣ́сти, пре́жде не́же увѣ́дѣти Ему́ или́ изво́лити лука́вое, избере́тъ благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разумѣ́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, отри́нѣтъ лука́вая, избере́тъ благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: пріими́ себѣ́ сви́токъ но́въ, вели́къ и напиши́ въ не́мъ писа́ломъ человѣ́ческимъ: е́же ско́ро плѣне́ніе сотвори́ коры́стей, настоя́тъ бо. И свидѣ́тели мнѣ́ сотвори́ вѣ́рны человѣ́ки, Урíю іере́я, и Заха́рію, сы́на Варахíина. И приступи́хъ ко проро́чицѣ, и во чре́вѣ прія́тъ и роди́ сы́на. И рече́ мнѣ́ Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́ — ско́ро плѣни́ и напра́сно испрове́рзи. Зане́ пре́жде, не́же разумѣ́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, пріи́метъ си́лу Дама́скову и коры́сти Самарíйскія пря́мо царю́ Ассирíйскому. Съ на́ми Богъ, разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до послѣ́днихъ земли́, могу́щіи, покаря́йтеся; а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побѣжде́ни бу́дете. И и́же а́ще совѣ́тъ совѣщава́ете, разори́тъ Госпо́дь; и сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́детъ въ ва́съ, я́ко съ на́ми Богъ.

Къ Евре́емъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чте́ніе. [Зач. 304.]

Въ нача́лѣ Ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнутъ, Ты́ же пребыва́еши, и вся́, я́коже ри́за, обетша́ютъ, и, я́ко оде́жду, свіе́ши и́хъ, и измѣня́тся, Ты же то́йжде еси́, и лѣ́та Твоя́ не оскудѣ́ютъ. Кому́ же отъ ангелъ рече́ когда́: сѣди́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жіе но́гъ Твои́хъ? Не вси́ ли су́ть служе́бніи ду́си, въ служе́ніе посыла́еми за хотя́щихъ наслѣ́довати спасе́ніе? Сего́ ра́ди подоба́етъ на́мъ ли́шше внима́ти слы́шаннымъ, да не когда́ отпа́днемъ. Аще бо глаго́ланное а́нгелы сло́во бы́сть извѣ́стно, и вся́ко преступле́ніе и ослуша́ніе, пра́ведное прія́тъ мздовоздая́ніе. Ка́ко мы́ убѣжи́мъ, о толи́цѣмъ неради́вше спасе́ніи, е́же зача́ло пріе́мше, глаго́латися отъ Го́спода, слы́шавшими въ на́съ извѣсти́ся?

Діа́конъ: Прему́дрость, про́сти, услы́шимъ свята́го Ева́нгелія.
Іере́й: Отъ Матѳе́я свята́го Ева́нгелія чте́ніе. [Зач. 3.]

Іису́су ро́ждшуся въ Виѳлее́мѣ Іуде́йстѣмъ во дни́ Ирода царя́, се́ волсви́ отъ восто́къ пріидо́ша во Іерусали́мъ, глаго́люще: гдѣ́ е́сть рожде́йся Ца́рь Іуде́йскій? Ви́дѣхомъ бо звѣзду́ Его́ на восто́цѣ и пріидо́хомъ поклони́тися Ему́. Слы́шавъ же, Иродъ ца́рь смути́ся, и ве́сь Іерусали́мъ съ ни́мъ. И собра́въ вся́ первосвяще́нники и кни́жники людскíя, вопроша́ше отъ ни́хъ: гдѣ́ Хри́стосъ ражда́ется? Они́ же реко́ша ему́: въ Виѳлее́мѣ Іуде́йстѣмъ; та́ко бо пи́сано е́сть проро́комъ: и ты́, Виѳлее́ме, земле́ Іу́дова, ничи́мже ме́ньши еси́ во влады́кахъ Іу́довыхъ, изъ тебе́ бо изы́детъ Во́ждь, Иже упасе́тъ лю́ди Моя́ Изра́иля. Тогда́ Иродъ та́й призва́ волхвы́ и испы́товаше отъ ни́хъ вре́мя я́вльшіяся звѣзды́. И, посла́въ и́хъ въ Виѳлее́мъ, рече́: ше́дше, испыта́йте извѣ́стно о Отроча́ти; егда́ же обря́щете, возвѣсти́те ми́, я́ко да и а́зъ, ше́дъ, поклоню́ся Ему́. Они́ же, послу́шавше царя́, идо́ша. И се́ звѣзда́, ю́же ви́дѣша на восто́цѣ, идя́ше предъ ни́ми, до́ндеже, прише́дше, ста́ верху́, идѣ́же бѣ́ Отроча́. Ви́дѣвше же звѣзду́, возра́довашася ра́достію ве́ліею зѣло́. И, прише́дше въ хра́мину, ви́дѣша Отроча́ съ Марíею, Ма́терію Его́, и, па́дше, поклони́шася Ему́, и, отве́рзше сокро́вища своя́, принесо́ша Ему́ да́ры: зла́то, и лива́нъ, и сми́рну. И, вѣ́сть пріе́мше во снѣ́, не возврати́тися ко Ироду, ины́мъ путе́мъ отыдо́ша во страну́ свою́.

Та́же:

Ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хомъ зѣло́; помози́ на́мъ, Бо́же, Спа́се на́шъ, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви на́съ и очи́сти грѣхи́ на́ша, имене ра́ди Твоего́.

Та́же: Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 3:

Дѣ́ва дне́сь Превѣ́чное Сло́во* въ верте́пѣ гряде́тъ роди́ти неизрече́нно;* лику́й, вселе́нная, услы́шавши,* просла́ви со а́нгелы и па́стырьми* хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Превѣ́чнаго Бо́га.

Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, И́же вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Іере́й: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ, [Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ, ами́нь].

Посе́мъ моли́тва вели́каго Васи́лія:

Бо́же и Го́споди си́лъ и всея́ тва́ри Содѣ́телю, Иже за милосе́рдіе безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Іису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ніе ро́да на́шего, и честны́мъ Его́ Кресто́мъ рукописа́ніе грѣ́хъ на́шихъ растерза́вый, и побѣди́вый тѣ́мъ нача́ла и вла́сти тмы́. Са́мъ, Влады́ко Человѣколю́бче, пріими́ и на́съ, грѣ́шныхъ, благода́рственныя сія́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви насъ отъ вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегрѣше́нія и всѣ́хъ озло́бити на́съ и́щущихъ ви́димыхъ и неви́димыхъ врагъ. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́цъ на́шихъ въ словеса́ или́ помышле́нія лука́вствія, но любо́вію Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, къ Тебѣ́ всегда́ взира́юще и е́же отъ Тебе́ свѣ́томъ наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Свѣ́та, непреста́нное Тебѣ́ исповѣ́даніе и благодаре́ніе возсыла́емъ, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́днымъ Твои́мъ Сы́номъ, и Всесвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.


Та́же ча́съ девя́тый.
Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.] И псало́мъ 109:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: сѣди́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жіе но́гъ Твои́хъ. Же́злъ си́лы по́слетъ Ти́ Госпо́дь отъ Сіо́на, и господству́й посредѣ́ враго́въ Твои́хъ. Съ Тобо́ю нача́ло въ де́нь си́лы Твое́я, во свѣ́тлостехъ святы́хъ Твои́хъ. Изъ чре́ва пре́жде денни́цы роди́хъ Тя́. Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется, Ты́ Іере́й во вѣ́къ, по чи́ну Мелхиседе́кову. Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́лъ е́сть въ де́нь гнѣ́ва Своего́ цари́. Су́дитъ во язы́цѣхъ, испо́лнитъ паде́нія, сокруши́тъ главы́ на земли́ мно́гихъ. Отъ пото́ка на пути́ піе́тъ, сего́ ра́ди вознесе́тъ главу́.

Псало́мъ 110:

Исповѣ́мся Тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ въ совѣ́тѣ пра́выхъ и со́нмѣ. Ве́лія дѣла́ Госпо́дня, изы́скана во всѣ́хъ во́ляхъ Его́. Исповѣ́даніе и великолѣ́піе дѣ́ло Его́, и пра́вда Его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка. Па́мять сотвори́лъ е́сть чуде́съ Свои́хъ, ми́лостивъ и ще́дръ Госпо́дь: пи́щу даде́ боя́щимся Его́, помяне́тъ въ вѣ́къ завѣ́тъ Сво́й. Крѣ́пость дѣ́лъ Свои́хъ возвѣсти́ лю́демъ Свои́мъ, да́ти имъ достоя́ніе язы́къ. Дѣла́ рукъ Его́, и́стина и су́дъ: вѣ́рны вся за́повѣди Его́, утверже́ны въ вѣ́къ вѣ́ка, сотворе́ны во и́стинѣ и правотѣ́. Избавле́ніе посла́ лю́демъ Свои́мъ, заповѣ́да въ вѣ́къ завѣ́тъ Сво́й, свя́то и стра́шно и́мя Его́. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щимъ и́. Хвала́ Его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка.

Псало́мъ 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя́, я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бенъ е́смь; спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко къ Тебѣ́ воззову́ ве́сь де́нь. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко къ Тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́. Яко Ты́, Го́споди, бла́гъ, и кро́токъ, и многоми́лостивъ всѣ́мъ, призыва́ющимъ Тя́. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́нія моего́. Въ де́нь ско́рби моея́ воззва́хъ къ Тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́. Нѣ́сть подо́бенъ Тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, и нѣ́сть по дѣло́мъ Твои́мъ. Вси́ язы́цы, ели́ки сотвори́лъ еси́, пріи́дутъ, и покло́нятся предъ Тобо́ю, Го́споди, и просла́вятъ и́мя Твое́, я́ко ве́лій еси́ Ты́ и творя́й чудеса́, Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ. Наста́ви мя́, Го́споди, на пу́ть Тво́й, и пойду́ во и́стинѣ Твое́й: да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Исповѣ́мся Тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ и просла́влю и́мя Твое́ въ вѣ́къ. Яко ми́лость Твоя́ ве́лія на мнѣ́, и изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ отъ а́да преиспо́днѣйшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя́, и со́нмъ держа́вныхъ взыска́ша ду́шу мою́ и не предложи́ша Тебе́ предъ собо́ю. И Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпѣли́вый, и многоми́лостивый, и и́стинный, при́зри на мя́ и поми́луй мя́, да́ждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́ и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́меніе во бла́го, и да ви́дятъ ненави́дящіи мя́ и постыдя́тся, я́ко Ты́, Го́споди, помо́глъ ми́ и утѣ́шилъ мя́ еси́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцемъ Іо́сифомъ,* я́ко отъ сѣ́мене Дави́дова, въ Виѳлее́мѣ Маріа́мъ,* чревонося́щи безсѣ́менное Рожде́ніе.* Наста́ же вре́мя рождества́,* и мѣ́сто ни еди́ноже бѣ́ обита́лищу,* но, я́коже кра́сная пала́та, верте́пъ Цари́цѣ показа́шеся.* Христо́съ ражда́ется пре́жде па́дшій воскреси́ти о́бразъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Иже на́съ ра́ди рожде́йся отъ Дѣ́вы и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю. Яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́ Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́. И спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя.

Та́же тропари́ сія́, гла́съ 7:

Удивля́шеся Иродъ,* зря́ волхво́въ благоче́стіе,* и, гнѣ́вомъ побѣжда́емь,* лѣ́та испыта́ше разстоя́нія;* ма́тери безча́дствуемы быва́ху,* и безвре́менный во́зрастъ младе́нцевъ го́рцѣ пожина́шеся,* сосцы́ ссыха́хуся,* и исто́чницы мле́чніи удержава́хуся,* ве́ліе бя́ше лю́тое.* Тѣ́мже благоче́стно, вѣ́рніи, соше́дшеся,* поклони́мся Христо́ву Рождеству́. [Два́жды.]

Сти́хъ: Бо́гъ отъ ю́га пріи́детъ* и Святы́й изъ горы́ пріосѣне́нныя ча́щи.

Тропа́рь, гла́съ 2: Егда́ Іо́сифъ, Дѣ́во, печа́лію уязвля́шеся,* къ Виѳлее́му идя́, вопія́ла еси́ къ нему́:* что́ Мя́ зря́ непра́здну дря́хлуеши и смуща́ешися,* не вѣ́дый вся́ко е́же во Мнѣ́ стра́шнаго та́инства?* Про́чее отложи́ стра́хъ вся́къ, пресла́вное познава́я:* Бо́гъ бо низхо́дитъ на зе́млю ми́лости ра́ди,* во чре́вѣ Мое́мъ ны́нѣ а́ще и пло́ть прія́тъ.* Его́же, ражда́ема, у́зриши, я́коже благоизво́ли,* и, ра́дости испо́лнився, поклони́шися я́ко Зижди́телю твоему́,* Его́же а́нгели пою́тъ непреста́нно* и славосло́вятъ со Отце́мъ и Ду́хомъ Святы́мъ.

Сти́хъ: Го́споди, услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся;* Го́споди, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и ужасо́хся.

Па́ки то́йже тропа́рь. [Егда́ Іо́сифъ, Дѣ́во, печа́лію уязвля́шеся,* къ Виѳлее́му идя́, вопія́ла еси́ къ нему́:* что́ Мя́ зря́ непра́здну дря́хлуеши и смуща́ешися,* не вѣ́дый вся́ко е́же во Мнѣ́ стра́шнаго та́инства?* Про́чее отложи́ стра́хъ вся́къ, пресла́вное познава́я:* Бо́гъ бо низхо́дитъ на зе́млю ми́лости ра́ди,* во чре́вѣ Мое́мъ ны́нѣ а́ще и пло́ть прія́тъ.* Его́же, ражда́ема, у́зриши, я́коже благоизво́ли,* и, ра́дости испо́лнився, поклони́шися я́ко Зижди́телю твоему́,* Его́же а́нгели пою́тъ непреста́нно* и славосло́вятъ со Отце́мъ и Ду́хомъ Святы́мъ.]

Та́же, ста́въ посредѣ́ це́ркве, канона́рхъ прочита́етъ велегла́сно всю́ стихи́ру сію́. Гла́съ 6:

Дне́сь ражда́ется отъ Дѣ́вы* руко́ю всю́ содержа́й тва́рь,* пелена́ми, я́коже зе́менъ, повива́ется,* Иже существо́мъ неприкоснове́ненъ Бо́гъ.* Въ я́слехъ возлежи́тъ* утверди́вый небеса́ сло́вомъ въ нача́лѣхъ,* отъ сосце́въ млеко́мъ пита́ется,* Иже въ пусты́ни ма́нну одожди́вый лю́демъ,* волхвы́ призыва́етъ Жени́хъ церко́вный,* да́ры си́хъ пріе́млетъ Сы́нъ Дѣ́вы.* Покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе́;* покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе́;* покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе́:* покажи́ на́мъ и боже́ственная Твоя́ Богоявле́нія.

И твори́мъ три́ покло́ны.

Пото́мъ глаго́летъ діа́конъ та́кожде велегла́сно сіе́:

Благовѣ́рному, и Благочести́вому, и Христолюби́вому, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему, Бо́гомъ Вѣнча́нному и Превознесе́нному [и́мярекъ], Импера́тору и Самоде́ржцу Всероссíйскому, Его́ Цеса́рскому Вели́честву, Моско́вскому, Кíевскому, Влади́мірскому, Новгоро́дскому, Царю́ Каза́нскому, Царю́ Астраха́нскому, Царю́ По́льскому, Царю́ Сиби́рскому, Царю́ Херсо́ниса Таври́ческаго, Царю́ Грузи́нскому, Госуда́рю Пско́вскому, и Вели́кому Кня́зю Смоле́нскому, Лито́вскому, Волы́нскому, Подо́льскому и Финля́ндскому, Кня́зю Естля́ндскому, Лифля́ндскому, Курля́ндскому и Семига́льскому, Самоги́цкому, Бѣлосто́кскому, Коре́льскому, Тверско́му, Югорскому, Пе́рмскому, Вя́тскому, Бо́лгарскому, и ины́хъ. Госуда́рю и Вели́кому Кня́зю Новаго́рода Ни́зовскія земли́, Черни́говскому, Ряза́нскому, По́лоцкому, Росто́вскому, Яросла́вскому, Бѣлоезе́рскому, Удо́рскому, Обдо́рскому, Кондíйскому, Вите́бскому, Мстисла́вскому и всея́ Сѣ́верныя страны́ Повѣли́телю, и Госуда́рю Иверскія, Картали́нскія, и Кабарди́нскія земли́ и о́бласти Арме́нскія, Черка́сскихъ и Го́рскихъ князе́й, и ины́хъ Наслѣ́дному Госуда́рю и Облада́телю. Госуда́рю Туркеста́нскому, Наслѣ́днику Норве́жскому, Ге́рцогу Шлезви́гъ-Голсти́нскому, Сторма́рнскому, Дитмарсе́нскому и Олденбу́ргскому, пода́ждь, Го́споди, благоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе же и спасе́ніе, и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе, на враги́ же побѣ́ду и одолѣ́ніе, и сохрани́ Его́ на мно́гая лѣ́та.

И пою́тъ на о́ба ли́ка по три́жды: На мно́га лѣ́та.

Супру́гѣ Его́, Благовѣ́рной и Благочести́вой, Вѣнча́нной и Превознесе́нной Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], мно́га лѣ́та.

На о́ба ли́ка по три́жды: На мно́га лѣ́та.

Ма́тери Его́, Благовѣ́рной и Благочести́вой, Вѣнча́нной и Превознесе́нной Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], мно́га лѣ́та.

На о́ба ли́ка по три́жды: На мно́га лѣ́та.

Наслѣ́днику Его́, Благовѣ́рному Госуда́рю, Цесаре́вичу и Вели́кому Кня́зю [и́мярекъ], и всему́ Ца́рствующему До́му, мно́га лѣ́та.

На о́ба ли́ка по три́жды: На мно́га лѣ́та.

Святѣ́йшему Прави́тельствующему Всероссíйскому Сѵно́ду, мно́га лѣ́та.

И пе́рвый ли́къ пое́тъ: Мно́га лѣ́та. [Три́жды.]

[Аще въ вели́кихъ собо́рныхъ це́рквахъ: Святѣ́йшимъ Патріа́рхомъ правосла́внымъ: Константинопо́льскому, Александрíйскому, Антіохíйскому и Іерусали́мскому, мно́га лѣ́та.]

И вторы́й ли́къ пое́тъ: Мно́га лѣ́та. [Три́жды.]
Та́кожде и на про́чихъ. Сіе́ же повсю́ду:

Преосвяще́ннымъ Митрополи́томъ, Архіепи́скопомъ и Епи́скопомъ и всему́ освяще́нному при́чту, мно́га лѣ́та.

Благовѣ́рнымъ: Прави́тельствующему Сѵнкли́ту, и военача́льникомъ, градонача́льникомъ, и всему́ христолюби́вому во́инству, и всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ, пода́ждь, Го́споди, тишину́, и благоде́нствіе, и изоби́ліе плодо́въ земны́хъ и мно́га лѣ́та.

Аще ли въ монастырѣ́:

Спаси́, Христе́ Бо́же, преподо́бнаго отца́ на́шего игу́мена [или́ архимандри́та] [и́мярекъ], е́же о Христѣ́ съ бра́тіею, и святу́ю оби́тель сію́ въ ми́рѣ сохрани́, и хра́мъ се́й святы́й утверди́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

И пою́тъ три́жды: Спаси́, Христе́ Бо́же...

[Зри́:] Вѣ́домо же бу́ди, я́ко сіе́ многолѣ́тное поздравле́ніе въ собо́рныхъ це́рквахъ при архіере́ехъ и и́ндѣ, гдѣ́ прили́чно, твори́тся въ на́вечеріи по отпу́стѣ святы́я литургíи, или́ по вече́рни, егда́ быва́етъ на́вечеріе въ суббо́ту и недѣ́лю; во оби́телехъ же во всѣ́хъ ти́пикахъ чи́нъ положе́нъ сему́ быва́ти на часѣ́хъ въ се́мъ мѣ́стѣ.

Та́же о́ба ли́ка вку́пѣ пою́тъ предрече́нную стихи́ру.
Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Дне́сь ражда́ется отъ Дѣ́вы* руко́ю всю́ содержа́й тва́рь,* пелена́ми, я́коже зе́менъ, повива́ется,* Иже существо́мъ неприкоснове́ненъ Бо́гъ.* Въ я́слехъ возлежи́тъ* утверди́вый небеса́ сло́вомъ въ нача́лѣхъ,* отъ сосце́въ млеко́мъ пита́ется,* Иже въ пусты́ни ма́нну одожди́вый лю́демъ,* волхвы́ призыва́етъ Жени́хъ церко́вный,* да́ры си́хъ пріе́млетъ Сы́нъ Дѣ́вы.* Покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе́;* покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе́;* покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе́:* покажи́ на́мъ и боже́ственная Твоя́ Богоявле́нія.

На девя́томъ часѣ́ кади́тъ діа́конъ ве́сь хра́мъ.

Та́же проки́менъ, гла́съ 4: Ма́ти Сіо́нъ рече́тъ:* Человѣ́къ, и Человѣ́къ роди́ся въ не́мъ. Сти́хъ: Основа́нія Его́ на гора́хъ святы́хъ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 9.]

Отроча́ роди́ся на́мъ, Сы́нъ, и даде́ся на́мъ, Его́же нача́льство бы́сть на ра́мѣ Его́; и нарица́ется и́мя Его́: вели́каго совѣ́та Ангелъ, чу́денъ Совѣ́тникъ, Бо́гъ Крѣ́покъ, Власти́тель, Нача́льникъ ми́ра, Оте́цъ бу́дущаго вѣ́ка, приведе́тъ бо ми́ръ на нача́льники, и здра́віе Его́, и ве́ліе нача́льство Его́, и ми́ра Его́ нѣ́сть предѣ́ла. На престо́лъ Дави́довъ и на ца́рство Его́, испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и пра́вдою отъ ны́нѣ и до вѣ́ка. Ре́вность Го́спода Савао́ѳа сотвори́тъ сія́.

Къ Евре́емъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чте́ніе. [Зач. 306.]

Бра́тіе, святя́й и освяща́еміи отъ Еди́наго вси́, ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тію нарица́ти и́хъ, глаго́ля: возвѣщу́ и́мя Твое́ бра́тіи Мое́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Азъ бу́ду надѣ́яся На́нь. И па́ки: се́ Азъ и дѣ́ти, я́же Ми́ да́лъ е́сть Бо́гъ. Поне́же у́бо дѣ́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и То́й пріи́скреннѣ пріобщи́ся тѣ́хже, да сме́ртію упраздни́тъ иму́щаго держа́ву сме́рти, си́рѣчь діа́вола. И изба́витъ си́хъ, ели́цы стра́хомъ сме́рти чрезъ все́ житіе́ пови́нни бѣ́ша рабо́тѣ. Не отъ а́нгелъ у́бо когда́ пріе́млетъ, но отъ сѣ́мене Авраа́мова пріе́млетъ. Отню́дуже до́лженъ бѣ́ по всему́ подо́битися бра́тіи, да ми́лостивъ бу́детъ и вѣ́ренъ Первосвяще́нникъ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу, во е́же очи́стити грѣхи́ людскíя. Въ не́мже бо пострада́, Са́мъ искуше́нъ бы́въ, мо́жетъ и искуша́емымъ помощи́.

Діа́конъ: Прему́дрость, про́сти, услы́шимъ свята́го Ева́нгелія.
Іере́й: Отъ Матѳе́я свята́го Ева́нгелія чте́ніе. [Зач. 4.]

Отше́дшимъ волхво́мъ, се́ а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся Іо́сифу, глаго́ля: воста́въ, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́, и бѣжи́ во Еги́петъ, и бу́ди та́мо, до́ндеже реку́ ти, хо́щетъ бо Иродъ иска́ти Отроча́те, да погуби́тъ Е. Онъ же, воста́въ, поя́тъ Отроча́ и Ма́терь Его́ но́щію и оты́де во Еги́петъ. И бѣ́ та́мо до уме́ртвія Иродова, да сбу́дется рече́нное отъ Го́спода проро́комъ, глаго́лющимъ: отъ Еги́пта воззва́хъ Сы́на Моего́. Тогда́ Иродъ, ви́дѣвъ, я́ко пору́ганъ бы́сть отъ волхво́въ, разгнѣ́вася зѣло́ и, посла́въ, изби́ вся́ дѣ́ти, су́щія въ Виѳлее́мѣ и во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ его́, отъ двою́ лѣ́ту и нижа́йше по вре́мени, е́же извѣ́стно испыта́ отъ волхво́въ. Тогда́ сбы́стся рече́нное Іеремíемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: гла́съ въ Ра́мѣ слы́шанъ бы́сть, пла́чь, и рыда́ніе, и во́пль мно́гъ. Рахи́ль пла́чущися ча́дъ свои́хъ и не хотя́ше утѣ́шитися, я́ко не су́ть. Уме́ршу же Ироду, се́ а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся Іо́сифу во Еги́птѣ, глаго́ля: воста́въ, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́ и иди́ въ зе́млю Изра́илеву, изомро́ша бо и́щущіи души́ Отроча́те. Онъ же, воста́въ, поя́тъ Отроча́ и Ма́терь Его́ и пріи́де въ зе́млю Изра́илеву. Слы́шавъ же, я́ко Архела́й ца́рствуетъ во Іуде́и вмѣ́сто Ирода, отца́ своего́, убоя́ся та́мо ити́. Вѣ́сть же пріе́мь во снѣ́, оты́де въ предѣ́лы Галиле́йскія. И, прише́дъ, всели́ся во гра́дѣ, нарица́емѣмъ Назаре́тъ. Яко да сбу́дется рече́нное проро́ки, я́ко Назоре́й нарече́тся.

Та́же:

Не преда́ждь на́съ до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ завѣ́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ отъ на́съ, Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго отъ Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Та́же: Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 3:

Дѣ́ва дне́сь Превѣ́чное Сло́во* въ верте́пѣ гряде́тъ роди́ти неизрече́нно;* лику́й, вселе́нная, услы́шавши,* просла́ви со а́нгелы и па́стырьми* хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Превѣ́чнаго Бо́га.

Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, И́же вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Іере́й: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ, [Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ, ами́нь].

Та́же моли́тва вели́каго Васи́лія:

Влады́ко Го́споди, Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, долготерпѣ́вый о на́шихъ согрѣше́ніихъ и да́же до ны́нѣшняго часа́ приведы́й на́съ, въ о́ньже, на Животворя́щемъ Дре́вѣ ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же въ ра́й путесотвори́лъ еси́ вхо́дъ и сме́ртію сме́рть разруши́лъ еси́. Очи́сти на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ ра́бъ Твои́хъ, согрѣши́хомъ бо и беззако́нновахомъ и нѣ́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззрѣ́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихомъ пу́ть пра́вды Твоея́ и ходи́хомъ въ во́ляхъ серде́цъ на́шихъ. Но мо́лимъ Твою́ безмѣ́рную бла́гость: пощади́ на́съ, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ на́съ и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша въ суетѣ́ днíе на́ши, изми́ на́съ изъ руки́ сопроти́внаго, и оста́ви на́мъ грѣхи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ніе, да, ве́тхаго отложи́вше человѣ́ка, въ но́ваго облеце́мся и Тебѣ́ поживе́мъ, на́шему Влады́цѣ и Благодѣ́телю. И та́ко, Твои́мъ послѣ́дующе повелѣ́ніемъ, въ вѣ́чный поко́й дости́гнемъ, идѣ́же е́сть всѣ́хъ веселя́щихся жили́ще. Ты́ бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́ліе и ра́дость лю́бящихъ Тя́, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.


[Изобрази́тельны.]

Псало́мъ 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся́ вну́тренняя моя́ и́мя свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода и не забыва́й всѣ́хъ воздая́ній Его́. Очища́ющаго вся́ беззако́нія твоя́, исцѣля́ющаго вся́ неду́ги твоя́. Избавля́ющаго отъ истлѣ́нія живо́тъ тво́й, вѣнча́ющаго тя́ ми́лостію и щедро́тами. Исполня́ющаго во благи́хъ жела́ніе твое́, обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь и судьбу́ всѣ́мъ обиди́мымъ. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́мъ Изра́илевымъ хотѣ́нія Своя́. Щедръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ. Не до конца́ прогнѣ́вается, ниже́ въ вѣ́къ вражду́етъ. Не по беззако́ніемъ на́шимъ сотвори́лъ е́сть на́мъ, ниже́ по грѣхо́мъ на́шимъ возда́лъ е́сть на́мъ. Яко по высотѣ́ небе́снѣй отъ земли́, утверди́лъ е́сть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́тъ восто́цы отъ за́падъ, уда́лилъ е́сть отъ на́съ беззако́нія на́ша. Якоже ще́дритъ оте́цъ сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Яко То́й позна́ созда́ніе на́ше, помяну́, я́ко пе́рсть, есмы́. Человѣ́къ, я́ко трава́, днíе его́, я́ко цвѣ́тъ се́льный, та́ко оцвѣте́тъ. Яко ду́хъ про́йде въ не́мъ, и не бу́детъ, и не позна́етъ ктому́ мѣ́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня отъ вѣ́ка и до вѣ́ка на боя́щихся Его́. И пра́вда Его́ на сынѣ́хъ сыно́въ, храня́щихъ завѣ́тъ Его́ и по́мнящихъ за́повѣди Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́лъ Свой, и Ца́рство Его́ всѣ́ми облада́етъ. Благослови́те Го́спода, вси а́нгели Его́, си́льніи крѣ́постію, творя́щіи сло́во Его́, услы́шати гла́съ слове́съ Его́. Благослови́те Го́спода, вся́ си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щіи во́лю Его́. Благослови́те Го́спода, вся́ дѣла́ Его́, на вся́комъ мѣ́стѣ Влады́чества Его́; благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Псало́мъ 145:

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода, восхвалю́ Го́спода въ животѣ́ мое́мъ. Пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже е́смь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны человѣ́ческія, въ ни́хже нѣ́сть спасе́нія. Изы́детъ ду́хъ его́ и возврати́тся въ зе́млю свою́, въ то́й де́нь поги́бнутъ вся́ помышле́нія Его́. Блаже́нъ, ему́же Бо́гъ Іа́ковль помо́щникъ его́, упова́ніе его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся́, я́же въ ни́хъ, храня́щаго и́стину въ вѣ́къ, творя́щаго су́дъ оби́димымъ, даю́щаго пи́щу а́лчущимъ. Госпо́дь рѣши́тъ окова́нныя, Госпо́дь умудря́етъ слѣпцы́, Госпо́дь возво́дитъ низве́рженныя, Госпо́дь лю́битъ пра́ведники, Госпо́дь храни́тъ прише́льцы, си́ра и вдову́ пріи́метъ и пу́ть грѣ́шныхъ погуби́тъ. Воцари́тся Госпо́дь во вѣ́къ, Бо́гъ Тво́й, Сіо́не, въ ро́дъ и ро́дъ.

И ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жій, Безсме́ртенъ Сы́й и изво́ливый спасе́нія на́шего ра́ди воплоти́тися отъ Святы́я Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи, непрело́жно вочеловѣ́чивыйся, распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртію сме́рть попра́вый, Еди́нъ Сы́й Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ на́съ.

Та́же:

Во Ца́рствіи Твое́мъ помяни́ на́съ, Го́споди, егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Блаже́ни ни́щіи ду́хомъ, я́ко тѣ́хъ е́сть Ца́рство небе́сное.

Блаже́ни пла́чущіи, я́ко тíи утѣ́шатся.

Блаже́ни кро́тціи, я́ко тíи наслѣ́дятъ зе́млю.

Блаже́ни а́лчущіи и жа́ждущіи пра́вды, я́ко тíи насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивіи, я́ко тíи поми́ловани бу́дутъ.

Блаже́ни чи́стіи се́рдцемъ, я́ко тíи Бо́га у́зрятъ.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко тíи сы́нове Бо́жіи нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тѣ́хъ е́сть Ца́рство небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сятъ ва́мъ, и изжену́тъ, и реку́тъ всякъ зо́лъ глаго́лъ на вы́, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесѣ́хъ.

Не глаго́лемъ же на блаже́ннахъ пѣ́сней, я́же въ Мине́и, ни Апо́стола, ни Ева́нгелія.
Сла́ва, и ны́нѣ:

Помяни́ на́съ, Го́споди, егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Помяни́ на́съ, Влады́ко, егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Помяни́ на́съ, Святы́й, егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Ли́къ небе́сный пое́тъ Тя́ и глаго́летъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Ли́къ небе́сный пое́тъ Тя́ и глаго́летъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва:

Ли́къ святы́хъ а́нгелъ и арха́нгелъ со всѣ́ми небе́сными си́лами пое́тъ Тя́ и глаго́летъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́нѣ:
Исповѣ́даніе Правосла́вныя вѣ́ры, Пе́рваго Собо́ра.
[Аще е́сть литургíя, здѣ́ не глаго́лемъ, но по И ны́нѣ, глаго́лемъ: Осла́би, оста́ви.., и про́чая.]

Вѣ́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димымъ же всѣ́мъ и неви́димымъ. И во еди́наго Го́спода Іису́са Христа́, Сы́на Бо́жія, Единоро́днаго, И́же отъ Отца́ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ; Свѣ́та отъ Свѣ́та, Бо́га и́стинна отъ Бо́га и́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся́ бы́ша. На́съ ра́ди человѣ́къ и на́шего ра́ди спасе́нія сше́дшаго съ небе́съ и воплоти́вшагося отъ Ду́ха Свя́та и Марíи Дѣ́вы, и вочеловѣ́чшася. Распя́таго же за ны́ при Понтíйстѣмъ Пила́тѣ, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго въ тре́тій де́нь по Писа́ніемъ. И возше́дшаго на небеса́, и сѣдя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ, Его́же Ца́рствію не бу́детъ конца́.

Втора́го Собо́ра: И въ Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же отъ Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́мъ и Сы́номъ спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Исповѣ́дую еди́но креще́ніе во оставле́ніе грѣхо́въ. Ча́ю воскресе́нія ме́ртвыхъ, и жи́зни бу́дущаго вѣ́ка, ами́нь.

Та́же моли́тва:

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегрѣше́нія на́ша, во́льная и нево́льная, я́же въ сло́вѣ и въ дѣ́лѣ, я́же въ вѣ́дѣніи и не въ вѣ́дѣніи, я́же во дни́ и въ нощи́, я́же во умѣ́ и въ помышле́ніи, вся́ на́мъ прости́, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ. [Ами́нь.]

[Трисвято́е,] и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 3:

Дѣ́ва дне́сь Превѣ́чное Сло́во* въ верте́пѣ гряде́тъ роди́ти неизрече́нно;* лику́й, вселе́нная, услы́шавши,* просла́ви со а́нгелы и па́стырьми* хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Превѣ́чнаго Бо́га.

Го́споди поми́луй, [40.] Та́же моли́тву сію́:

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Нераздѣ́льное Ца́рство, всѣ́хъ благи́хъ Вина́: благоволи́ же и о мнѣ́, грѣ́шнемъ, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю́ мою́ отыми́ скве́рну. Просвѣти́ мою́ мы́сль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́нъ Свя́тъ, Еди́нъ Госпо́дь, Іису́съ Христо́съ во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Та́же: Досто́йно е́сть... И отпу́стъ дне́. И быва́етъ росхо́дъ до часа́ вече́рняго. Вече́рня же быва́етъ съ литургíею Васи́лія Вели́каго во свое́ вре́мя. Псало́мъ же, Благословлю́ Го́спода... глаго́лемъ на литургíи по заамво́нной моли́твѣ.

Аще же нѣ́сть литургíи, глаго́лемъ здѣ́:
Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но отъ ны́не и до вѣ́ка. [Три́жды.]
Сла́ва, и ны́нѣ. Псало́мъ 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во устѣ́хъ мои́хъ. О Го́сподѣ похва́лится душа́ моя́, да услы́шатъ кро́тціи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́мъ и́мя Его́ вку́пѣ. Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ и отъ всѣ́хъ скорбе́й мои́хъ изба́ви мя́. Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Се́й ни́щій воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и отъ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся а́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся Его́ и изба́витъ и́хъ. Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь. Блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ На́нь. Бо́йтеся Го́спода вси́ святíи Его́, я́ко нѣ́сть лише́нія боя́щимся Его́. Бога́тіи обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющіи же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Пріиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ васъ. Кто́ е́сть человѣ́къ, хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги? Удержи́ язы́къ тво́й отъ зла́ и устнѣ́ твои́, е́же не глаго́лати льсти́. Уклони́ся отъ зла́ и сотвори́ бла́го; взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. Очи Госпо́дни на пра́ведныя и у́ши Его́ въ моли́тву и́хъ. Лице́ же Госпо́дне на творя́щія зла́я, е́же потреби́ти отъ земли́ па́мять и́хъ. Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ и отъ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ. Близъ Госпо́дь сокруше́нныхъ се́рдцемъ, и смире́нныя ду́хомъ спасе́тъ. Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и отъ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь. Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на отъ ни́хъ сокруши́тся. Смерть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящіи пра́веднаго прегрѣша́тъ. Изба́витъ Госпо́дь ду́ши ра́бъ Свои́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́, упова́ющіи на Него́.

Досто́йно е́сть... И отпу́стъ.Подоба́етъ вѣ́дати:

[Зри́:] Аще въ суббо́ту или́ въ недѣ́лю бу́детъ на́вечеріе, литургíя Златоу́стова пое́тся. Вели́каго же Васи́лія литургíя пое́тся на са́мый пра́здникъ. Та́кожде твори́мъ и на пра́здникъ святы́хъ Богоявле́ній. Блюди́, я́ко егда́ нѣ́сть суббо́ты или́ недѣ́ли въ на́вечеріе, тогда́ быва́етъ литургíя Васи́лія Вели́каго, а въ де́нь пра́здника литургíя Златоу́стова быва́етъ. Си́це же и въ пра́здникъ Богоявле́нія.

[Зри́:] Разу́мно же бу́ди и о се́мъ, я́ко отъ Христо́ва Рождества́ и до святы́хъ Богоявле́ній ника́коже по́стъ, ни колѣнопоклоне́нія быва́ютъ, ниже́ въ це́ркви, ниже́ въ ке́лліяхъ.

Вѣ́домо же бу́ди: Аще случи́тся Рождество́ Христо́во или́ Богоявле́ніе въ недѣ́лю, воскре́сно ничто́же пое́мъ.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Деке́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 228 об. – 245 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0