Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Деке́мврія въ 17-й де́нь.
Па́мять преподо́бныхъ новому́ченикъ Паи́сія и Авваку́ма, и и́же съ ни́ми страда́вшихъ въ Бѣ́лградѣ.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., антифо́нъ 1-й. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 4, самогла́сны, преподобному́ченикомъ:

Воспои́мъ, вѣ́рніи, въ пѣ́снехъ му́драго Паи́сія съ до́блимъ Авваку́момъ, и про́чее мно́жество сла́вныхъ страстоте́рпецъ, не хотя́щія повину́тися злы́мъ повелѣ́ніемъ злоимени́таго мучи́теля, но, тве́рдою сме́ртію умира́юще, сокруши́ша свирѣ́пство ага́рянъ безбо́жныхъ, и Се́рбію всю́ озари́ша луча́ми страда́ній свои́хъ, до́блественнѣйшіи.

Пріиди́те, лю́діе, воспои́мъ боговѣнча́ненъ по́лкъ новоявле́нныхъ му́ченикъ, непоро́чное за Христа́ заколе́ніе, сíи бо умре́ти произво́лиша за вся́ческихъ Живота́, и́бо въ сердца́хъ нося́ще цѣ́лу Боже́ственную печа́ть Христо́ву, не повину́шася злоимени́тымъ звѣ́ремъ ага́рянскимъ, но, зако́нно пострада́вше, пра́вды вѣнцы́ прія́ша, и ны́нѣ на небесѣ́хъ мо́лятся о душа́хъ на́шихъ.

Ины стихи́ры святы́хъ му́ченикъ, гла́съ 2:

Му́ченицы всеблаже́нніи, вельми́ Христа́ возлюби́вше, страсте́мъ Того́ му́жески уподо́бистеся, себе́ самѣ́хъ отверго́стеся до конца́, кропле́ній крове́й обагри́сте зе́млю, на дреко́лѣхъ набада́еми стра́шную сме́рть подъе́мше, безсме́ртія сподо́бистеся, и ны́нѣ на небесѣ́хъ наслажда́етеся. [Два́жды.]

Му́ченицы всехва́льніи, во́ини Всеси́льнаго Царя́ и Бо́га, мучи́телей преще́нія и гро́зныя сме́рти не убоя́стеся, но благоде́рзостно отлучи́вшеся, потща́стеся ча́шу муче́нія испи́ти, призыва́я Боже́ственное и́мя Бо́га Жива́го, отъ Него́же получи́ти сла́вы и свѣ́тлости я́вѣ сподо́бистеся.

Му́ченицы достосла́вніи, ору́жницы всехва́льніи, Христу́ вво́инившеся, и Того́ любо́вію укрѣ́пльшеся, злоче́стія ага́рянская отверго́сте и, умира́юще за Христа́, благосла́вно побѣ́дами украси́стеся, сего́ ра́ди ны́нѣ весели́теся въ небе́сныхъ поко́ищахъ.

Сла́ва, гла́съ 4:

Весели́теся небеса́, торжеству́йте на земли́ вси́ отечестволю́бцы, Дуна́ве и Са́во, рѣ́ки, взыгра́йте струя́ми: се́ бо дне́сь ди́венъ ю́ноша Христо́въ, до́блественный діа́конъ Авваку́мъ, не восхотѣ́въ отрещи́ся Христа́. Идя́ крѣ́пко къ сме́рти, не убоя́вся, и смерто́носный дреко́ль на ра́мо нося́, велегла́сно си́це поя́ше: нѣ́сть вѣ́ры лу́чше христіа́нскія; се́рбъ Христо́въ е́сть, ра́дуется сме́рти; стра́шный Бо́жій Су́дъ жде́тъ и ага́ряны; вы́ же творите́, что́ ва́мъ го́дѣ быва́етъ; ско́ро и ту́рки возме́здіе пріи́мутъ; Бо́гъ ва́мъ спору́чникъ и Бо́жія пра́вда. — Тѣ́мже, поруга́въ свирѣ́пство ага́рянское, всели́ся во вѣ́ки въ Ца́рство небе́сное.

И ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ 2. Андре́я Пи́рскаго:

Пріиди́те вси́, Христо́во Рождество́ предпра́зднуемъ вѣ́рно, и мы́сленнѣ пѣ́ніе, я́ко звѣзду́, предлага́юще волхво́въ славосло́вія, съ па́стырьми возопіи́мъ: пріи́де избавле́ніе человѣ́ковъ изъ дѣ́вственныхъ ложе́снъ, вѣ́рныя призыва́ющее.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́, и чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи, стихи́ра хра́ма и преподобному́чениковъ, гла́съ 2:

Преподобному́ченицы Христо́вы, яви́стеся я́ко богоплете́нная плени́ца, благода́тію дру́гъ дру́гу связу́еми, и къ высотѣ́ восходя́ще, и лія́ніемъ кро́ве зе́млю освяща́юще. Тѣ́мже и вѣнцы́ прія́сте я́вѣ неувяда́еміи, и сла́ву вѣ́чную, весе́ліе и ра́дость конца́ не иму́щую, и Ца́рство небе́сное, со всѣ́ми страда́вшими съ ва́ми, съ ни́миже помина́йте на́съ ко Го́споду.

Му́ченицы Госпо́дни, со́лнца свѣтлѣ́е возсія́вшіи, блиста́ніе страда́ній ва́шихъ просвѣща́етъ концы́, и вся́ Се́рбія освяти́ся лія́ніемъ кро́ве ва́шея, вы́ бо ва́ша вы́я Христу́ преклони́вше, прія́сте заколе́ніе, и, я́ко же́ртвы соверше́нныя, Бо́гу принесо́стеся, сего́ ра́ди мо́лимъ ва́съ: испроси́те на́мъ прегрѣше́ній оставле́ніе.

Сла́ва, гла́съ 4:

Дне́сь торжеству́етъ правосла́вная Бо́снія, и вся́ страна́ Се́рбская, изря́днѣе же Тернавская оби́тель свята́го Благовѣ́щенія, къ си́мъ же и гра́дъ Бѣ́лградъ, воспѣва́юще вку́пѣ ди́внаго ю́ношу Христо́ва, до́блественнаго діа́кона Авваку́ма. Торжеству́етъ Бо́снія, я́ко породи́ такова́го ю́ношу; торжеству́етъ и Се́рбія, я́ко воспита́ его́; оби́тель Благовѣ́щенія, я́ко освяти́ его́; гра́дъ же Бѣ́лградъ, я́ко кро́вію его́ му́ченическою обагре́нъ бы́сть. Мы́ же, воспѣва́юще его́, мо́лимся: моли́ о на́съ, му́чениче Авваку́ме, во е́же спасти́ся всѣ́мъ на́мъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Пресвята́я Дѣ́во Богоро́дице, Ма́ти Ми́лостивая, се́ прибѣга́емъ къ Твое́й бла́гости, воздвиза́юще о́чи серде́цъ на́шихъ къ Тебѣ́, и колѣ́на преклоня́юще, съ пла́чемъ мо́лимъ Тя́: не пре́зри на́шего воздыха́нія, и бу́ди на́мъ Покро́въ и Помо́щница въ де́нь Су́дный.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 3:

Якоже звѣ́зды озаря́ютъ вселе́нную всю́, вы́ же, положе́ни на высоту́ страда́нія, озаря́ете все́ оте́чество ва́ше, сего́ ра́ди вѣ́рно ублажа́етеся.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Не поколеба́ша ва́съ кова́рствія, ни мно́гая искуше́нія, но яви́стеся столпи́ непоколеби́міи, тѣ́мже и побѣ́ду вѣ́чную взя́сте.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Вели́каго благосла́вія сподо́бистеся, Христо́ви страда́льцы, на дреко́лѣхъ возвы́сившеся, я́коже дре́вле Влады́ка на Крестѣ́, и ны́нѣ моли́теся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6, самогла́сенъ:

Земна́го житія́ вся́ вмѣни́сте уме́ты, я́коже научи́ боже́ственный Па́велъ, то́кмо да Іису́са пріобря́щете. Сего́ ра́ди до́блѣ пострада́вше, на небесѣ́хъ обита́ете, вѣнцено́сцы великоимени́тіи.

И ны́нѣ, богородиченъ, гла́съ то́йже:

Даніи́лъ, му́жъ жела́ній, ка́мень, безъ руки́ отсѣ́ченъ, ви́дѣвъ Тя́, Го́споди, Младе́нца, безъ сѣ́мене рожде́на, пронарече́ Тя, изъ Дѣ́вы воплоще́нна Сло́ва, непремѣ́ннаго Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко и́стинніи во́ини Христо́вы, кро́тостію и смире́ніемъ возсія́сте, и за Христа́ до́блественно пострада́сте, преподобному́ченцы Паи́сіе и Авваку́ме, но сме́рть ва́ша велегла́сно возвѣща́етъ всѣ́мъ: лу́чше е́сть за Христа́ и оте́чество страда́ти, не́жели безъ Христа́ и всецѣ́лый мíръ се́й стяжа́ти. [Два́жды.]

И Богоро́дице Дѣ́во... [Еди́ножды.]НА УТРЕНИ,
По шестопса́лміи ектенія́, и посе́мъ Бо́гъ Госпо́дь... Тропа́рь преподобному́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Христа́ пострада́вшаго стопа́мъ послѣ́довавше, мно́гихъ ра́нъ искуше́ніе прія́сте, но щито́мъ любве́ и вѣ́ры вооруже́ни, не поколеба́стеся мно́гихъ му́къ приложе́ньми. Тѣ́мже и пра́вды вѣне́цъ отъ руки́ Христо́вы прія́сте, и а́нгеломъ я́вѣ уподо́бившеся, сла́вно просла́вистеся. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Изъ нетлѣ́нныя Отрокови́цы Бо́гъ воплоща́ется, Его́же безпло́тныхъ ли́цы трепе́щуще сла́вятъ, я́ко всѣ́хъ Творца́ и еди́наго Непремѣ́ннаго, и человѣ́цы на земли́ всегда́ пою́тъ воспѣва́юще: Го́споду пое́мъ, сла́вно бо просла́вися.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 2:

Свѣтоявле́нніи свѣти́льницы, боже́ственніи Христо́вы му́ченицы, струя́ми крове́й безбо́жія пла́мень угаси́вше, обнажа́еми и ра́нами сокруша́еми, непрело́жни пребы́сте. Па́че Христо́вы любве́ ничто́же предпочита́юще, и ны́нѣ, со а́нгелы Бо́гу предстоя́ще, испроси́те на́мъ прегрѣше́ній избавле́ніе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Го́ру Тя́, Дѣ́во, преднаписа́ я́вѣ, боже́ственный проро́къ Даніи́лъ, тріе́ же о́троцы узрѣ́вше пла́мень ороша́ющь, пѣ́сненно восхваля́ютъ Твоего́ Сы́на, я́ко Зижди́теля, и Спа́са, и Го́спода.

Поліеле́й.

Велича́ніе: Ублажа́емъ ва́съ, преподобному́ченцы Паи́сіе и Авваку́ме, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́ховъ и собесѣ́дницы а́нгеловъ.

Псало́мъ избра́нный: Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Образъ му́жества показа́стеся, предъ злочести́выми ту́рки я́сно исповѣ́дающе вѣ́ру Христо́ву, сего́ ра́ди велича́йшая страда́нія прія́сте, но и вели́кое мно́жество вѣ́рныхъ Бо́гу приведо́сте, и́же сме́ртію му́ченическою безсме́ртную сла́ву, ку́пно съ ва́ми обрѣто́ша, съ ни́миже моли́теся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Проро́къ Даніи́лъ тайнонауча́етъ, Пречи́стая, и предживопису́ютъ богому́дренніи тріе́ о́троцы Рождество́ Твое́, чрезъ о́бразы зря́ще изъ утро́бы Твоея́ проше́дшаго несказа́нно, Жизнода́вца, Спа́са и Го́спода.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ, 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Положи́ша тру́пія рабо́въ Твои́хъ,* бра́шно пти́цамъ небе́снымъ. Сти́хъ: Пло́ти преподо́бныхъ Твои́хъ звѣре́мъ земны́мъ. Та́же: Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 64.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Проро́чески у́бо вопія́ше Дави́дъ во псалмѣ́хъ: вмѣни́хомся я́ко о́вцы заколе́нія. — Вы́ же, му́ченицы Христо́вы, самѣ́ми дѣ́лы сло́во исполня́юще, вмѣни́стеся вои́стинну я́ко о́вцы заколе́нія, и пролія́вше кро́вь свою́ я́ко во́ду, внидо́сте въ Ца́рство небе́сное. Тѣ́мже моли́теся ко Го́споду, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6, и преподобному́чениковъ, гла́съ 8, на 8.

Кано́нъ преподобному́чениковъ, гла́съ 8, его́же краегране́сіе: Преподобному́ченики сла́влю; въ пе́рвыхъ же богоро́дичнахъ: Ми́рко.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́, Еди́ному Влады́цѣ.

Посли́ мнѣ́, Го́споди, согрѣше́ній мои́хъ мно́гихъ оставле́ніе, и да́руй ми́ сло́во, я́ко да возмогу́ похвали́ти до́блести и страда́нія преподо́бныхъ Паи́сія и Авваку́ма.

Разжиза́еміи любо́вію Христо́вою, вся́ земна́я преоби́дѣсте, преподобному́ченцы Паи́сіе и Авваку́ме, тѣ́мже и вѣнцы́ муче́нія отъ десни́цы Вы́шняго прія́сте.

Естество́мъ земнíи, житіе́мъ же я́ко а́нгели яви́стеся, тѣ́мже и ча́шу муче́нія усе́рдно испи́сте, Христа́ исповѣ́дающе.

Богоро́диченъ: Ма́ти Свята́я, Богоро́дице, Тя́ ору́жіе непобѣди́мое на враги́ предлага́емъ: Тя́ бо и́мамы, Всенепоро́чная, наде́жду на́шего спасе́нія.

Катава́сія: Христо́съ ражда́ется...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че Тебе́, Го́споди.

Пѣ́снь воспое́мъ, отечестволю́бцы, Вы́шнему Бо́гу, цѣлому́дреннымъ смы́сломъ сла́вяще, богому́драго Паи́сія и до́бляго Авваку́ма.

Оба ку́пно сла́вяще, Паи́сія и Авваку́ма, воспѣва́емъ съ ни́ми и мно́жество му́ченикъ, и́же не восхотѣ́ша отрещи́ся Христа́, но на дреко́лѣхъ умро́ша за́нь [за Него́]. [1]

Душа́ми же соверше́ни, святíи, Христа́ возлюби́ли есте́ па́че всѣ́хъ, и злочести́вый о́нъ ага́рянинъ, не возмо́же прельсти́ти ва́съ тлѣ́нною сла́вою.

Богоро́диченъ: Изба́ви на́съ отъ ну́ждъ на́шихъ, Ма́ти Христа́ Бо́га, ро́ждшая всѣ́хъ Творца́, да вси́ зове́мъ Ти́: ра́дуйся еди́но Предста́тельство ду́шъ на́шихъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Огнепа́льныя страсте́й двиза́нія умертви́вше воздержа́ніемъ, преподо́бніи, послѣ́дующе стопа́мъ Влады́цѣ Христу́, я́коже же́ртва жи́ва и освяще́нна принесо́стеся Бо́гу, закала́еми рука́ми ага́рянскими. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Одержи́мы прегрѣше́ніи мно́гими, Чи́стая, Тя́ Предста́тельницу еди́ну стяжа́вше, Дѣ́во, вопіе́мъ благода́рственно: спаси́ ны, Пресвята́я Богоневѣ́сто, Ты́ бо еси́ мíра прибѣ́жище.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Образъ бы́ли есте́ кро́тости и воздержа́нія, но и непребори́ми бы́сте мучи́телей преще́ніемъ, сего́ ра́ди прославля́емъ ва́съ, страда́льцы сла́вніи.

Богоме́рзскихъ и злочести́выхъ ага́рянъ не убоя́стеся, но вся́ увѣща́нія и́хъ ле́стная отри́нусте, и, я́ко а́гнцы, за Христа́ закла́ни бы́сте.

Непобѣди́ми яви́стеся, святíи, Свѣтода́вца же Бо́га возлюби́сте, Его́же си́лою укрѣпи́вшеся, мучи́теля посрами́сте.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице, а́нгеловъ удивле́ніе, проро́ковъ про́повѣдь, и апо́столовъ немо́лчная уста́: моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да сохрани́тъ на́съ, и мѣ́сто сіе́, преподобному́ченикъ моле́ніемъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

О, непра́веднаго убіе́нія! О, чу́днаго терпѣ́нія, непобѣди́мыхъ страда́лецъ! Иже кро́тостію и терпѣ́ніемъ побѣди́ша горды́ню мучи́телей.

Мно́жества му́ченикъ, и́же на дреко́лѣхъ за Христа́ умро́ша, ку́пно съ Паи́сіемъ и Авваку́момъ, воспои́мъ па́мять, глаго́люще: му́ченицы святíи, моли́те Бо́га о на́съ.

Ума́лили есте́ страсте́й но́щь, и безстра́стія де́нь пости́гли есте́, сме́рть за Христа́ прія́сте до́блественно, сего́ ра́ди вопіе́мъ ва́мъ: моли́те Бо́га о на́съ.

Богоро́диченъ: Красота́ Це́ркве — Ты́ еси́, Дѣ́во Влады́чице, царе́й держа́ва и похвала́, спаси́ мѣ́сто сіе́ и лю́ди, на Тя́ надѣ́ющіяся, Богоневѣ́стная.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Чи́сто яви́ся житіе́ ва́ше, дарова́ніемъ Пресвята́го Ду́ха, посредѣ́ злочести́выхъ мучи́телей не убоя́стеся, и ны́нѣ на небесѣ́хъ при́сно весели́теся.

Еже во Христѣ́ си́лу стяжа́сте, преще́нія мучи́телей, ниже́ сме́рти, убоя́стеся, но, умира́юще, яви́стеся крѣ́пльшіи мучи́телей.

Не довлѣ́ютъ уста́ человѣ́ческа исповѣ́дати по́двиги ва́ша и болѣ́зни, я́же за вѣ́ру Госпо́дню му́жески претерпѣ́сте.

Богоро́диченъ: Облаче мы́сленнаго Со́лнца и неизрече́ннаго, изсо́хшую ду́шу мою́ ороси́ свы́ше, молю́ Тя́, и бу́ди ми́ вы́ну Покро́въ и Помо́щница.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Въ Мѵ́рѣхъ, свя́те.

Въ мíрѣ се́мъ а́нгельскимъ о́бразомъ пожи́вше, житіе́мъ же Ева́нгеліе исполня́юще, положи́сте ду́ши своя́ за вѣ́ру и оте́чество, умира́юще, яви́стеся крѣ́пльшіи мучи́телей, сего́ ра́ди прославля́емъ ва́съ, святíи преподобному́ченцы Паи́сіе и Авваку́ме.

Икосъ:

Аще не вы́, святíи, пода́сте ми́ сло́во, грѣ́шному и недосто́йному рабу́ ва́шему, ка́ко возмо́глъ бы изрещи́ вся́ труды́ и злострада́нія ва́ша? Вы́ бо есте́ мона́хомъ похвала́ и утвержде́ніе, му́ченикомъ сла́ва и удобре́ніе, и всѣ́мъ вѣ́рнымъ о́бразъ благоче́стія и тве́рдости. Сего́ ра́ди прославля́емъ ва́съ, святíи преподобному́ченцы Паи́сіе и Авваку́ме.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы евре́йстіи въ пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопію́ще: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Истинно вмѣсти́лище Христа́ Сама́го бы́ли есте́, и́стиною и любо́вію послужи́сте Бо́гу, Ему́ же Еди́ному вопія́ли есте́: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Ко́ль мно́гое мно́жество по́двигъ и болѣ́зней ва́шихъ, я́же за Христа́ и оте́чество свое́ до́блественно подъя́сте, зову́ще и вопію́ще: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Иму́ще крѣ́пость Госпо́дню, мучи́телей свои́хъ низложи́сте, и сокруши́сте де́моновъ немощны́я де́рзости, зову́ще и вопію́ще: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Мои́хъ страсте́й пла́мень угаси́, и изба́ви мя́ льсти́ваго, я́ко Препросла́вленна еси́, во вѣ́ки.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Побѣди́тели мучи́теля и пла́мене благода́тію Твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ Твои́мъ зѣло́ прилѣжа́ще, о́троцы вопія́ху: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Страда́нія ва́ша боже́ственная, вои́стинну превзыдо́ша похвале́нія, я́ко тѣ́ломъ тлѣ́ннымъ да́же и безпло́тныя враги́ побѣди́сте, вопію́ще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Ласка́нія богоме́рзскихъ ага́рянъ отри́нусте, взира́я на воздая́нія, су́щая на небесѣ́хъ, я́же Христо́съ предугото́ва вопію́щимъ Ему́ отъ души́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Ангеловъ во́инства удиви́шася, и согла́сно просла́виша Христа́, таково́е терпѣ́ніе дарова́вшаго ва́мъ, вопію́щимъ Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Ра́дость, и Покро́въ, и Приста́нище на́ше — Ты́ еси́, Благослове́нная, и Тя́ славосло́вимъ, я́ко Ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего: Его́же пое́мъ вся́ дѣла́, я́ко Го́спода, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Устраши́ся вся́къ слу́хъ неизрече́нна Бо́жія снизхожде́нія, я́ко Вы́шній во́лею сни́де да́же и до пло́ти, отъ дѣви́ческаго чре́ва бы́въ Человѣ́къ. Тѣ́мже Пречи́стую Богоро́дицу, вѣ́рніи, велича́емъ.

Ви́дѣвъ Всеви́дящее Око по́двиги ва́ша, и побѣ́дную хра́брость на враги́, вѣнча́етъ ва́съ вѣнцы́ одолѣ́нія.

Лику́юще на небесѣ́хъ ны́нѣ, непобѣди́мая преподобному́ченикъ дво́ица, согла́сно со мно́жествомъ му́ченикъ, помина́йте и всѣ́хъ на́съ, непреста́нно ва́съ велича́ющихъ.

Юже Бо́гъ предугото́ва сла́ву на небесѣ́хъ, наслѣ́довасте святíи, и́бо а́ще и я́ко ме́ртви положе́ни на земли́, но въ небе́сная пресели́стеся.

Богоро́диченъ: Пресла́вная Богороди́тельнице, христіа́нъ Предста́тельнице, изми́ ны́ вся́кія ну́жды, да Тя́ пое́мъ во вся́ вѣ́ки.

Свѣти́ленъ.

Свѣ́тлостію житія́ своего́ на земли́ возсія́сте, въ терпѣ́ніи же и исповѣ́даніи свѣ́тльшіи небе́сныхъ звѣ́здъ яви́стеся, кро́вію же ва́шею гра́дъ Бѣ́лградъ освяти́ся и вся́ страна́ Се́рбская. Тѣ́мже досто́йно ва́съ почита́емъ, творя́ще честну́ю па́мять ва́шу. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Пресвята́я, Преблагослове́нная Ма́ти Бо́жія, не пре́зри на́съ, согрѣ́шшія, но ми́лостивно при́зри и спаси́ на́съ, разоря́ющи молву́ искуше́ній, я́ко Бо́га ро́ждши Дѣ́во, твори́ти мо́жеши вся́, ели́ка хо́щеши.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4:

Съ высоты́ просвѣти́вшеся, чи́стымъ по́мысломъ и крѣ́пкою со́вѣстію, къ му́ченическому пріидо́сте искуше́нію, не повину́стеся злочести́вому мучи́телю, и не отверго́стеся Христа́, но біе́ми и на дреко́лѣхъ набада́еми, непоколеби́ми пребы́сте.

Отъ Бо́га Вседержи́теля крѣ́пость ва́мъ дарова́на бы́сть, низложи́ти всю́ крѣ́пость змíеву, преподобному́ченцы Паи́сіе и Авваку́ме, Христо́вы честнíи ору́жницы, и́же ра́нами за Христа́ услажда́стеся, смотря́я я́же на небеси́ Боже́ственная воздая́нія и сла́дость неиждиву́щую, ея́же на всегда́ сподо́бистеся.

Боже́ственная витíйствуя, Авваку́ме діа́коне, мучи́теля посрами́лъ еси́, и́бо преще́нія не убоя́вся, идя́ крѣ́пко къ сме́рти велегла́сно пѣ́лъ еси́: нѣ́сть вѣ́ры лу́чше христіа́нскія, — тѣ́мже и ту́рки удивле́ни бя́ху. Мы́ же, пра́зднующи дне́сь па́мять твою́, мо́лимъ тя́, со страда́вшими съ тобо́ю, очище́ніе на́мъ испроси́, я́ко Христо́въ ору́жникъ.

Му́ченицы страстоте́рпцы Христо́вы, неизрече́нныя болѣ́зни му́къ му́жественно претерпѣ́вше, кровьми́ ва́шими всю́ зе́млю освяти́сте, мно́жайшими же ра́нами и болѣ́зньми Бо́гу Всеще́дрому присво́истеся, и ны́нѣ въ небе́сныхъ селе́ніихъ до́брѣ почива́ете, и моли́твами свои́ми спасе́ніе ро́ду се́рбскому испроша́ете.

Сла́ва, гла́съ 5:

Наста́ де́нь свѣтоно́сный па́мяти преподобному́чениковъ Паи́сія и Авваку́ма, пострада́вшихъ въ Бѣ́лградѣ за Христо́во и́мя, ку́пно со мно́жествомъ непребори́мыхъ му́ченикъ, и́хже нечести́вый звѣ́рь ага́рянскій, ужа́сною сме́ртію повелѣ́ уби́ти, и́бо не повину́шася его́ повелѣ́нію — отрещи́ся Христа́, но со дерзнове́ніемъ исповѣ́даша Христа́ Царя́ и Бо́га. Сего́ ра́ди и вѣнцы́ побѣ́ды отъ Него́ прія́ша, му́ченицы святíи, и моли́твенницы о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Мно́гими прегрѣше́ньми самоосужде́на су́ща, изба́ви мя́, Влады́чице, осужде́нія, я́ко ро́ждшая Судію́ и Бо́га вся́ческихъ, Всепѣ́тая.

Славосло́віе вели́кое.
Тропа́рь преподобному́чениковъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Еже отъ вѣ́ка... Ектеніи́, и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на преподобному́чениковъ, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 4: Положи́ша тру́пія рабо́въ Твои́хъ,* бра́шно пти́цамъ небе́снымъ. Сти́хъ: Пло́ти преподо́бныхъ Твои́хъ звѣре́мъ земны́мъ. Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 99. Аллилу́ія, гла́съ 1: Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́, и услы́ша моли́тву мою́. Сти́хъ: Яко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 38. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.

Примѣчаніе:
[1] Зань = за Него, т. е. Христа. Вообще окончаніе нь соединяемое съ предлогами, значитъ Его, напримѣръ нань — на Него и т. п. («Полный церковно-славянскій словарь» прот. Григорія Дьяченко).

Источникъ: Србљак. — Београд: Издаjе Свети Архиjереjски Синод Српске Православне Цркве, 1986. — С. 201-210.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0