Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 20 марта 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Деке́мврія въ 15-й де́нь.
Слу́жба святи́теля Стефа́на Исповѣ́дника, архіепи́скопа Суро́жскаго.

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ му́жъ.., [1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: поста́вимъ стихо́въ 6 и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Зна́меніи и чудесы́* тебе́ Влады́ка просла́ви,* треблаже́нне Стефа́не:* прого́ниши бо ду́хи* и врачу́еши стра́сти,* ду́ши просвѣща́еши вѣ́рныхъ,* приходя́щихъ, ко свято́му твоему́ гро́бу,* а́нгеловъ равностоя́телю,* архіере́евъ сопресто́льне,* апо́столовъ единонра́вне,* благовѣ́рія побо́рниче.

Пога́ныхъ преще́нія не устраши́вся, блаже́нне,* благобоя́зненнымъ умо́мъ,* Христо́вѣ благолѣ́пно честнѣ́й ико́нѣ* научи́лъ еси́ всѣ́хъ непосра́мленно покланя́тися* и те́плою вѣ́рою цѣлова́ти;* и о не́й претерпѣ́лъ еси́* біе́нія, о́тче Стефа́не, и темни́цы,* прови́дя бу́дущія ра́дости воспрія́тіе.

Ины стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными.

Кíими похва́льными вѣнцы́ увязе́мъ святи́теля? Свяще́нству вѣнца́, благоче́стія управле́ніе, Це́ркви свѣ́тлое украше́ніе, исто́чника Боже́ственныхъ исцѣле́ній неисчерпа́емаго, проли́тіе дарова́ній духо́вныхъ, рѣку́ мно́гихъ чуде́съ, о́трасли Суро́жскія веселя́ща тече́ньми, Стефа́на, те́плаго предста́теля на́шего и храни́теля.

Кíими смире́нными устна́ми воспои́мъ святи́теля? Ди́внаго въ чудесѣ́хъ и безпло́тныхъ сожи́теля, освяще́ннаго отъ пеле́нъ, столпа́ Це́ркве недви́жима, весе́ліе земли́ Суро́жской, царю́ нечести́вому обличи́теля и Правосла́вію исповѣ́дника, и, Христа́ ра́ди отъ беззако́нныхъ зауша́ема, иму́ща ве́лію ми́лость.

Пріиди́те, Суро́жстіи собо́ри, псало́мски воспле́щемъ рука́ми, печа́льнымъ утѣ́ху и отча́яннымъ засту́пника, блаже́ннаго Стефа́на воспѣва́юще, Боже́ственнаго Христо́ва смире́нія ревни́теля, похвалу́ земли́ Суро́жской и все́й то́й странѣ́ украше́ніе, ро́ду же на́шему вездѣ́ промы́сленника, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 4:

Подоба́етъ Суро́жскому ро́ду Стефа́на вездѣ́ имѣ́ти архіере́я, я́ко нѣ́кую у́тварь ца́рскую и сокро́вище некра́домо, всѣ́мъ даю́що бога́тство, спаси́тельное проповѣ́даніе, и вся́ собира́юща къ соедине́нію пѣ́сней боголѣ́пныхъ. Къ нему́же возопіе́мъ: іера́рше и исповѣ́дниче Стефа́не, Христа́ Бо́га моли́ о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Иже Тебе́ ра́ди богооте́цъ проро́къ Дави́дъ пѣ́сненно о Тебѣ́ провозгласи́, вели́чія тебѣ́ Сотво́ршему: предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́. Тя́ бо Ма́терь, Хода́таицу живота́ показа́, безъ отца́ изъ Тебе́ вочеловѣ́читися благоволи́вый Бо́гъ, да Сво́й па́ки обнови́тъ о́бразъ, истлѣ́вшій страстьми́, и заблу́ждшее горохи́щное обрѣ́тъ овча́, на ра́мо воспріи́мъ, къ Отцу́ принесе́тъ, и Своему́ хотѣ́нію, съ небе́сными соедини́тъ си́лами, и спасе́тъ, Богоро́дице, мíръ, Христо́съ имѣ́яй ве́лію и бога́тую ми́лость.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе. [Главы́ 10, 3 и 8.]

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устнѣ́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе. [Главы́ 10 и 11.]

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, отъ пеле́нъ очи́стившаяся Ду́хомъ, и, Сему́ соумно́жившися и воспита́вшися до́брѣ въ мѣ́ру Боже́ственнаго наставле́нія, отъ Него́же вся́ко движе́ніе, вся́ко дѣя́ніе, вся́къ ра́зумъ и вся́ко сло́во возвѣща́я до́бльственнѣ, кра́йняго жела́нія дости́глъ еси́, идѣ́же сра́дуешися, всеблаже́нне Стефа́не, ликостоя́нію а́нгельскому и архіере́йскому собо́ру, со всѣ́ми святы́ми умоля́й Спа́са поми́ловати на́съ.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, отъ среды́ тмы́ мно́гія возсія́вый, я́ко звѣзда́ всесвѣ́тлая, всю́ вселе́нную просвѣща́еши свѣ́тло заря́ми, о́тче, дѣ́лъ твои́хъ; тѣ́мъ вся́ влече́ши къ непосты́дному раче́нію и Боже́ственною любо́вію взерца́тися всегда́ лица́ твоего́ неразсу́днаго зра́ка. Имже и по сме́рти взя́тися, свя́те, пріе́мшая тя́ сла́ва, я́вственно плодонося́щи, ея́же ны́нѣ воспріе́мля, умоля́й Спа́са поми́ловати на́съ.

Сти́хъ: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ.

Ра́дуйся, честны́й у́ме, Тро́ицѣ чи́стый сосу́де, сто́лпе церко́вный, вѣ́рнымъ утвержде́ніе, побѣжда́емымъ по́мощь, звѣздо́, и́же сія́ніи богопрія́тныхъ твои́хъ моли́твъ разоря́я напа́стей же и скорбе́й тму́ всегда́, Стефа́не, приста́нище ти́хое, въ не́же притека́юще, и́же треволне́ньми житія́ одержи́міи спаса́ются. Христа́ моли́ душа́мъ на́шимъ да́ти ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Востру́бимъ трубо́ю пѣ́сней, стеце́мся, правосла́вніи, и у́зримъ побѣди́тельства пастыренача́льника Суро́жскаго и учи́теля на́шего. Ца́ріе и кня́зи посрами́шася отъ Стефа́нова стра́шнаго явле́нія: царя́ бо обличи́, о́бразу Христа́ Бо́га на́шего не восхотѣ́вшаго покланя́тися. Па́стыріе и учи́теліе правосла́вныя па́ствы, Христо́ва пастыренача́льника, пріиди́те, восхва́лимъ, а́нгеловъ сожи́тельника и му́чениковъ похвалу́, архіере́евъ сла́ву, и по вѣ́рѣ побо́рника, и на́шего те́плаго засту́пника, путьше́ствующимъ спутеше́ственника и пла́вающимъ окорми́теля, вездѣ́ те́плаго предста́теля; первопресто́льника Суро́жскаго восхваля́юще, та́ко рце́мъ: всесвя́те Стефа́не предвари́, и изба́ви на́съ искуше́нія вся́каго, и спаси́ па́ству сію́ моли́твами твои́ми.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Востру́бимъ трубо́ю пѣ́сней: прекло́ньшися бо свы́ше, Всецари́ца Ма́ти Дѣ́ва благослове́ньми вѣнчава́етъ воспѣва́ющихъ Ю. Ца́ріе и кня́зи да стеку́тся, и Цари́цѣ да воспле́щутъ въ пѣ́снехъ, Царя́ ро́ждшей, и́же сме́ртію держи́мыя пе́рвѣе разрѣши́ти человѣколю́бно благоволи́вшаго; па́стыріе и учи́теліе, До́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, восхва́лимъ. Свѣ́щникъ златоза́рный, свѣтоно́сный о́блакъ, небе́съ простра́ннѣйшую, одушевле́нный же киво́тъ, огнезра́чный Влады́чень престо́лъ, маннопріе́мную злату́ю ста́мну, затворе́нную Сло́ва две́рь, всѣ́хъ христіа́нъ прибѣ́жище, пѣ́сньми богогла́сными похваля́юще, си́це рце́мъ: пала́то Сло́ва, сподо́би смире́нныхъ на́съ небе́снаго Ца́рствія: ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко святи́тель со безпло́тными единожи́тель бы́въ, священному́чениче Стефа́не, воспріе́мъ бо Кре́стъ, я́ко ору́жіе, и ста́въ крѣ́пко сопроти́въ иконоукори́теля и духобо́рцевъ, не покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Хри́ста Бо́га на́шего, и отсѣ́клъ еси́ вся́ку е́ресь лука́выхъ. Того́ ра́ди пріе́мъ муче́нія вѣне́цъ, изба́вилъ еси́ гра́дъ тво́й Суро́жъ отъ вся́кія непрія́зни. И ны́нѣ мо́лимъ тя́, свя́те, да изба́виши на́съ отъ вся́кихъ злы́хъ искуше́ній, и бѣ́дъ, и вѣ́чныя му́ки.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Еже отъ вѣ́ка [утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша].


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Боже́ственнымъ Ду́хомъ просвѣще́нъ, проповѣ́далъ еси́ со дерзнове́ніемъ Правосла́вія преда́ніе, всеблаже́нне Стефа́не, и мучи́теля беззако́нна посрами́лъ еси́, въ заточе́ніе непра́ведно отсыла́емь. Отче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ грѣхо́въ оставле́ніе пода́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Небе́сная любо́вію веселя́хуся и земна́я тре́петомъ ужаса́хуся, егда́ пречи́стый гла́съ на́йде на Тя́, Богоро́дице: еди́но бо торжество́ обои́мъ возсія́, егда́ безпло́тный ра́дость Тебѣ́ принесе́. Тѣ́мже со а́нгеломъ Тебѣ́ вопіе́мъ: ра́дуйся, Чи́стая, Бо́жіе жили́ще.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Боже́ственная повелѣ́нія умно́живъ, вѣ́ру соблю́лъ еси́ Правосла́вія, бѣды́ пріе́мъ за ню́, Стефа́не, въ заточе́ніи пострада́въ ра́нами, въ темни́цахъ претерпѣ́въ озлобле́нія, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Боже́ственная ски́нія была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Дѣ́во, чистото́ю а́нгелы превозше́дшая, па́че всѣ́хъ мене́, пе́рсть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, очи́сти моли́твъ Твои́хъ боже́ственными вода́ми, подаю́щи, Чи́стая, ве́лію ми́лость.

[Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Стефа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Христу́ послѣ́довавъ, мíръ оста́вилъ еси́, и пло́ть покори́въ воздержа́ніемъ я́вѣ, преблаже́нне Стефа́не. Отню́дуже свяще́нія пома́заніе имѣ́лъ еси́, ны́нѣ же къ невеще́ственнымъ преста́вился еси́ лико́мъ, моля́ о всѣ́хъ на́съ, восхваля́ющихъ тя́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Еди́на, ро́ждшая Творца́ всему́, еди́на, украси́вшая человѣ́чество Рождество́мъ Твои́мъ, Богоневѣ́сто, изба́ви мя́ отъ сѣ́ти льсти́ваго стрѣльца́ и поста́ви мя́ на ка́мени Христо́выхъ хотѣ́ній, Того́ моля́щи прилѣ́жно, Его́же воплоти́ла еси́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 35 отъ полу́.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 4:

Подоба́етъ Суро́жскому ро́ду Стефа́на вездѣ́ имѣ́ти архіере́я, я́ко нѣ́кую у́тварь ца́рскую и сокро́вище некра́домо, всѣ́мъ даю́що бога́тство, спаси́тельное проповѣ́даніе, и вся́ собира́юща къ соедине́нію пѣ́сней боголѣ́пныхъ. Къ нему́же возопіе́мъ: святи́телю и исповѣ́дниче Стефа́не, Христа́ Бо́га моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Кано́нъ Богоро́дицы на 6 и свята́го два́ кано́на на 8.

Кано́нъ [свята́го], гла́съ 6.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Волно́ю морско́ю скры́вшаго дре́вле, гони́теля мучи́теля — подъ земле́ю скры́ша спасе́нныхъ о́троцы; но мы́ я́ко отрокови́цы, Го́сподеви пои́мъ, сла́вно бо просла́вися.

Пріиди́те, соше́дшеся, воспои́мъ вси́ свяще́ннаго на́шего Стефа́на и почти́мъ Суро́жу утвержде́ніе, засту́пника душа́мъ на́шимъ и гра́ду на́шему храни́теля необори́ма.

Преклони́ сердца́ на́ша, богоно́сче, во спаси́тельныя Христо́вы за́повѣди не помышля́ти житейскихъ, но да, душе́вныхъ дости́гше добро́тъ, свѣ́тло вни́демъ въ черто́гъ Христо́въ.

Стефа́не богому́дре, верхо́вный о́тче, а́нгеломъ ра́вне, Суро́жу утвержде́ніе, не отве́ржи, но пѣ́сненно пріими́, я́ко кади́ло, отъ убо́жества моего́, е́же ти́ принесо́хъ, недосто́йный.

Богоро́диченъ: Возопíй, недосто́йная душе́, пре́жде сме́рти къ Богома́тери въ по́мыслѣхъ те́плѣ со слеза́ми вопію́щи: Пречи́стая Госпоже́, Сы́на Твоего́ моли́твами Твои́ми ми́лостива мнѣ́ сотвори́.

Другíй кано́нъ, гласъ 1.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Христо́съ ражда́ется — сла́вите! Христо́съ съ небе́съ — сря́щите! Христо́съ на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́ліемъ воспо́йте, лю́діе, я́ко просла́вися.

Благода́ть Ду́ха пріе́мъ, о́тче, въ се́рдцы твое́мъ, Христо́въ святи́телю, очи́сти язы́къ же и се́рдце твои́хъ пѣве́цъ, я́ко да твою́ па́мять воспѣва́емъ свѣ́тло, Стефа́не исповѣ́дниче.

Вели́кій ны́нѣ Стефа́нъ, па́стырь Це́ркве Суро́жскія, па́стыря, вку́пѣ и ста́до, и ве́сь Суро́жъ свѣ́тло призыва́етъ: пріиди́те, собра́вшеся, я́ко о́бщему отцу́ свѣ́тло торжеству́емъ.

Побѣжда́ютъ твоя́ исправле́нія, и словеса́, и ве́щи, Стефа́не, его́же ра́ди душе́вное предложе́ніе пріе́мли со благоувѣ́тіемъ, достоди́вный, е́же бо по досто́инству пѣ́снь тебѣ́ плести́ всѣ́мъ невозмо́жно.

Богоро́диченъ: Безмѣ́рна бе́здна Твоего́ непостижи́маго рождества́, Всечи́стая, сего́ ра́ди, вѣ́рніи, несомнѣ́нно у́бо чи́стѣ припа́даемъ Ти́, глаго́люще: ра́дуйся, Богоро́дице Дѣ́во, Ма́ти Неневѣ́стная.

Катава́сія: Христо́съ ражда́ется...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Кто́ тебе́ не блажи́тъ, преблаже́нне Стефа́не богоно́сче, то́й ме́ртвъ е́сть душе́ю и тѣ́ломъ пре́жде сме́рти и пре́жде суда́ во осужде́ніе низпаде́.

Сокруши́ супоста́ты, преподо́бне, и си́лу и́хъ вооруже́нную; покори́ на́мъ подъ но́ги вско́рѣ ви́димую ра́ть, рабы́ твоя́ утверди́ и держа́ву да́руй твое́й па́ствѣ, блаже́нне и свяще́нне.

Покры́й гра́дъ тво́й, о́тче на́шъ Стефа́не богоно́сче, отъ сыно́въ ага́рянъ. Се́ бо скреже́щутъ зубы́ свои́ми на ны́, пожре́ти ны́ разже́гшеся, я́ко звѣ́ріе ди́віи, но сокруши́ зу́бы и́хъ.

Богоро́диченъ: Лѣ́ствицу Тя́ прови́дѣ, Препѣ́тая Ма́ти, Іа́ковъ во снѣ́, небесе́ досяза́ющу, въ Ню́же Сло́во всели́ся и человѣ́ки возведе́, отъ человѣкогуби́тельнаго змíя избавля́яй.

Инъ.

Ирмо́съ: Пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ рожде́нному нетлѣ́нно Сы́ну и въ послѣ́дняя отъ Дѣ́вы воплоще́нному безсѣ́менно, Христу́ Бо́гу возопіи́мъ: вознесы́й ро́гъ на́шъ, Свя́тъ еси́, Го́споди.

Позна́ тебе́ отъ чре́ва, богоно́се, Всевѣ́дый Бо́гъ, пре́жде возвѣща́етъ тебѣ́ а́нгеломъ, освяща́етъ тебе́ путеводи́теля душа́мъ и па́стыря вели́каго, я́коже Петру́, и тебѣ́ вверя́етъ Свое́ ста́до.

Жезло́мъ воздержа́нія страсте́й мо́ре раздѣли́лъ еси́, блаже́нне, я́коже Моисе́й, и на безстра́стія го́ру вше́лъ еси́, пріе́мъ разу́мныя скрижа́ли, Це́рковь научи́лъ еси́ Христо́ву зако́ну духо́вному.

Смире́нъ яви́лся еси́, кро́токъ же и ти́хъ, Стефа́не, отню́дуже духо́вная благода́ть, дово́льнѣ излія́вшися въ тебѣ́, вели́ка показа́ тя, чуде́съ луча́ми зе́млю Суро́жскую осіява́юща.

Богоро́диченъ: Тя́, запеча́танную и́стинно, ли́къ проро́ческій, и заключе́нную исто́чника две́рь, нарече́, дѣ́вства Твоего́, Всепѣ́тая, издале́ча образы́ на́мъ пи́шущь Тя́, Юже соблюде́ и по рождествѣ́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Вели́кій святи́тель Христо́въ да воспое́тся, сто́лпъ свѣ́тлый, просвѣща́яй на́съ чуде́съ свѣ́тлостьми, и о́блакъ ро́сный, пла́мень страсте́й погаша́ющь и ороша́ющь вѣ́рныхъ мы́сли, боже́ственный Стефа́нъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Свѣ́тлый свѣти́льниче, Боже́ственная трапе́зо, кади́льнице злата́я, ста́мно, ма́нну нося́щая живоно́сную, вѣ́рныхъ мы́сли услажда́ющи, я́коже проро́цы Тебе́, Дѣ́во, провозвѣсти́ша.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: На Крестѣ́ Твое́ Боже́ственное истоща́ніе прови́дя, Авваку́мъ, ужа́сся, вопія́ше: Ты́ си́льныхъ пресѣ́клъ еси́ держа́ву, Бла́же, пріобща́яся су́щимъ во а́дѣ, я́ко Всеси́ленъ.

Отлучи́хся отъ Бо́га, грѣ́шный, и удали́хся а́зъ, блу́дный, иногда́ во страну́ всели́хся дале́че, о́тче, обнажи́хся, послу́шавъ лестца́, неиспра́вленный.

Ты́ пра́веднѣ озари́лся еси́ Трисо́лнечнымъ Свѣ́томъ Несозда́нныя Тро́ицы, того́ на́мъ посли́, пою́щимъ Его́, и на небеси́ Того́ сподо́би на́съ въ Тро́ицѣ воспѣва́ти, блаже́нный о́тче, богоно́сный Стефа́не.

Отче отце́въ богоно́сный Стефа́не, Суро́жу утвержде́ніе, сы́нъ правовѣ́рія, рабы́ своя́ соблюди́ отъ вся́каго прегрѣше́нія и отъ безбо́жныхъ ва́рваръ, ви́димыхъ же вра́гъ и неви́димыхъ.

Богоро́диченъ: Го́рестныхъ сле́зъ мои́хъ не забу́ди и стена́нія души́ моея́ не пре́зри, Дѣ́во Чи́стая и Непоро́чная, яви́ на мнѣ́ ми́лость и человѣколю́біе Сы́на и Бо́га Твоего́.

Инъ.

Ирмо́съ: Же́злъ изъ ко́рене Іессе́ева и цвѣ́тъ отъ него́, Христе́, отъ Дѣ́вы прозя́блъ еси́, изъ горы́, Хва́льный, приосѣне́нныя ча́щи прише́лъ еси́, вопло́щся отъ Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Зако́номъ отъ сосе́цъ ма́тернихъ подклони́вся духо́внымъ, зако́нъ плотски́хъ превше́лъ еси́, преподо́бне, я́же пре́жде вре́мене умертви́лъ еси́ тя́жкихъ грѣхо́вныхъ; сего́ ра́ди невѣ́рнаго царя́ обличи́лъ еси́, исповѣ́дникъ вели́кій я́влься, Стефа́не.

Сна́ очесе́мъ твои́мъ и дрема́нія вѣ́ждомъ не да́лъ еси́, до́ндеже обрѣ́лъ еси́ мѣ́сто досто́йно всѣ́хъ блаже́нныхъ, о́тче, се́рдце твое́ очи́стивъ досто́йнѣ. Тѣ́мже показа́ тебе́ жили́ще Свое́ Ца́рь сла́вы и Бо́гъ вѣ́чный.

Умертви́ мудрова́ніе, му́дре, пло́ти на́шея неисцѣ́льное и къ Боже́ственнымъ наста́ви ны́ стезя́мъ, я́ко крѣ́покъ и си́ленъ, и зако́номъ благи́мъ повини́, блаже́нне, и рабы́ покажи́ Христо́вы, порабоще́нныя страстьми́ лю́тыми.

Богоро́диченъ: Пое́мъ вели́кое и стра́шное Твое́ та́инство, е́же премíрныхъ у́бо утаи́вся, возвѣсти́ Тебѣ́ чинонача́льникъ, на Тя́ Сы́й сни́де, я́ко до́ждь на руно́, Всепѣ́тая, на спасе́ніе на́ше и обновле́ніе.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Сою́зомъ любве́ связу́еми, апо́столи, влады́чествующему всѣ́ми себе́ Христу́ возло́жше, кра́сны но́ги очища́ху, благовѣству́юще всѣ́мъ ми́ръ.

Ду́шу мою́ очерни́хъ неподо́бными дѣ́лы а́зъ, ни́щій, къ тебѣ́ вопію́, засту́пнику моему́ те́плому: не оста́ви мене́, прече́стне Стефа́не, но моли́тву сотвори́ ко Спа́су.

Мольбы́ твоего́ раба́ не забу́ди, о́тче люби́мый, но пріими́ сія́ и ко Го́споду те́плѣ принеси́, да избу́демъ ну́жды и огня́ негаси́маго.

Отягче́ну во грѣсѣ́хъ и на земли́ лежа́щу, по́мощь твою́, о́тче, посли́ мнѣ́, рабу́ твоему́, и возста́ви мя́, да стою́ пра́вѣ и хожду́ въ путе́хъ Бо́жіихъ.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, еди́на Богоро́дице, Ра́дость ро́ждшая, а́нгельская красото́ и человѣ́ковъ вели́кое прибѣ́жище, грѣ́шныхъ просты́не, волну́ющихся приста́нище, Дѣ́во.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́гъ Сы́й ми́ра, Оте́цъ щедро́тъ, вели́каго Совѣ́та Твоего́ Ангела, ми́ръ подава́юща, посла́лъ еси́ на́мъ; тѣ́мъ, богоразу́мія къ свѣ́ту наста́вльшеся, отъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Яко вели́кое бога́тство твои́хъ щедро́тъ яви́ся Суро́жскому ро́ду безчи́сленно проли́тіе ми́лости твоея́, слуго́ Христо́въ: ты́ бо, прося́щимъ су́щая подава́я, и тѣ́хъ насы́тити тща́лся еси́ твои́мъ предложе́ніемъ, блаже́нне.

Кро́токъ яви́вся и смире́нъ вку́пѣ, дѣ́ломъ же, и сло́вомъ, и мы́слію, си́мъ вся́ къ себѣ́ привле́клъ еси́, любо́вію и до́брыми дѣ́лы. Царя́ же злосла́внаго обличи́въ, сердца́ вѣ́рныхъ возвесели́лъ еси́, укрѣпля́емыхъ твои́мъ исповѣ́даніемъ.

Вели́кій Па́стырь всѣ́хъ — Христо́съ, ове́цъ тя́, блаже́нне, показа́ Свои́хъ па́стыря и учи́теля слове́сныхъ. Тѣ́мже заблужда́емыхъ на́съ на гора́хъ поги́бельныхъ, я́ко па́стырь человѣколюби́въ, ны́нѣ твои́хъ ове́цъ взыщи́.

Богоро́диченъ: Святы́хъ Свята́я Дѣ́во Чи́стая, святы́хъ Свята́го родила́ еси́, вся́ческая освяща́ющаго, Христа́ Изба́вителя. Тѣ́мже Тя́, Цари́цу и Влады́чицу всѣ́хъ, я́ко Ма́терь Зижди́теля тва́рей, велича́емъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бе́здна послѣ́дняя грѣхо́въ обы́де мя́, и, волне́нія не ктому́ терпя́, я́ко Іо́на Влады́цѣ, вопію́ Ти: отъ тли́ мя возведи́.

Иму́ще тя́ твои́ раби́ засту́пника те́пла, не убои́мся супоста́тныхъ си́лъ, но побѣжда́емъ ты́я, Кресто́мъ Христо́вымъ укрѣпля́еми.

Сохрани́ гра́дъ тво́й, о́тче преподо́бне Стефа́не, и отъ безбо́жныхъ иновѣ́рныхъ нахо́да, и отъ усо́бныя ра́ти и вся́каго стра́ха и му́ки изба́ви.

Даде́ на́мъ Христо́съ честна́го Стефа́на посѣка́ти проти́вная вся́ ви́димая во́инства и исправля́ти благовѣ́рное Свое́ ста́до.

Богоро́диченъ: Свя́тъ еси́ Еди́нъ, во святы́хъ Почива́яй, свѣ́томъ Свои́мъ мя́ осія́въ, освяти́ ду́шу мою́ покая́ніемъ, моли́твами Ма́тере Твоея́.

Инъ.

Ирмо́съ: Изъ утро́бы Іо́ну младе́нца изблева́ морскíй звѣ́рь, якова́ прія́тъ; въ Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть пріе́мшее про́йде, сохра́ншее нетлѣ́нну: Его́же, бо не пострада́ истлѣ́нія, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Ты́ Суро́жу бы́въ просвѣти́тель и живу́щихъ въ не́мъ вездѣ́ засту́пникъ, обурева́емыхъ же въ ско́рбехъ ти́хое приста́нище, вра́чь душе́вныхъ страсте́й вку́пѣ и тѣле́сныхъ, отню́дуже вси́ вку́пѣ вѣща́ютъ и призыва́ютъ твое́ и́мя.

Архіере́и и свяще́нницы сра́дуются на́мъ дне́сь, Суро́жскому отцу́ пра́зднующе, согласу́ютъ же и воспѣва́ютъ вку́пѣ о́бщіи и́стинніи безмо́лвницы и простíи вси́ на́шему тебѣ́ воспѣва́ютъ предста́телю вку́пѣ и учи́телю.

Ча́до поро́чное, а́зъ еди́нъ бы́хъ, о́тче, страстьми́ скве́рными, вои́стинну недосто́инъ до́браго твоего́, сла́вне, и кра́снаго пра́зднованія, но ты́, очи́стивъ мою́ скве́рну, преподо́бне, душе́вную, покажи́ мя́ ве́чери твое́й досто́йна.

Богоро́диченъ: Нѣ́дръ не отсту́пль Безнача́льна Роди́теля, въ нѣ́дрѣхъ Чи́стыя Отрокови́цы водворя́ется и быва́етъ безма́теренъ пре́жде, ны́нѣ безъ отца́ воплоща́ется, Иже при́сно ца́рствуяй Христо́съ; Сего́ неисче́тенъ, и стра́шенъ ро́дъ, и неизрече́ненъ.

Конда́къ, гла́съ 3:

Вы́шняго си́лою, свяще́нне, укрѣпи́вся, царе́ва низложи́лъ еси́ иконобо́рная шата́нія; дне́сь Суро́жу и на́мъ вѣ́рнымъ предлежа́тъ сла́ва и бога́тство — святы́я твоя́ мо́щи, и́хже свы́ше дароно́сятъ а́нгельстіи чи́нове, пѣ́сньми и пѣ́ніемъ славосло́вятъ тя́, вели́кій свяще́нный Стефа́не.

Икосъ:

Твоего́ чиста́го и непоро́чнаго житія́ кíй язы́къ человѣ́ческій восхвали́ти когда́ и воспѣ́ти, преподо́бне Стефа́не, возмо́жетъ, вѣ́рою, и ра́зумомъ, и и́стиною? Ибо во всѣ́хъ по́двизѣхъ до́блественъ показа́лся еси́. Ты́ бо, всеблаже́нне, лю́таго царя́ посрами́лъ еси́, че́сть же ико́ны восходи́ти на первообра́зіе научи́лъ еси́, свя́те, и отце́въ догма́ты, всему́дре, исповѣ́далъ еси́; сего́ ра́ди тя́ ублажа́емъ, вели́кій свяще́нный Стефа́не.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Неизрече́нное чу́до: въ пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки изъ пла́мене, во гро́бѣ ме́ртвъ бездыха́ненъ полага́ется, во спасе́ніе на́съ пою́щихъ: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Отве́рзи ми́ две́ри покая́нія, преподо́бне Стефа́не, и вся́къ мра́къ отжени́ отъ моея́ души́, и тѣ́ла моего́ вся́ скве́рны очи́сти, да приношу́ ти́ пѣ́снь и зову́: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Предста́ни души́ моея́ во исхо́дѣ, Стефа́не прече́стне, и отъ лука́вствія сатанина́ изба́ви мя́, я́ко да сла́влю тя́ вѣ́рно, іера́рха вели́каго, поя́ Бо́гу: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Іера́рше, твоя́ лю́ди упа́стви, сохраня́я на́съ, Стефа́не му́дре, и на небесѣ́хъ сподо́би съ тобо́ю Тро́ицѣ безпреста́нно воспѣва́ти: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: До́ждь пода́ждь ми́ сле́зъ, Влады́чице, стру́пы душе́вныя и пло́тную че́рность, омыва́ющи ми́, очи́сти, и приведи́ къ Содѣ́телю, и муче́нія вся́каго изба́ви мя́.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроцы, благоче́стію совоспита́ни, злочести́ваго велѣ́нія небре́гше, о́гненнаго преще́нія не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Земля́ Суро́жская и страны́, о́тче, чудеса́ твоя́ возвѣща́ютъ у́бо и воспѣва́ютъ всю́ду, уча́щеся пѣ́ти ра́достно: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Жени́хъ, кра́сный па́че всѣ́хъ сыно́въ человѣ́ческихъ, я́коже е́сть пи́сано, невѣ́стѣ, блаже́нне, Свое́й Це́ркви, краснѣ́йша тя́ показа́ жениха́, Того́ нося́ща о́бразы подо́бія, отце́въ Бо́га и препросла́вленна.

Украси́въ твое́ житіе́ ми́лостынею, и кро́тостію, и любо́вію, свѣтлоподо́бникъ показа́лся еси́ изря́дный Па́стыря До́браго, избра́въ Того́ добродѣ́тели до́брѣ, Ему́же пое́мъ: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Тя́ Іа́ковъ, Богоро́дице, лѣ́ствицу проро́чески разумѣва́етъ, Тебе́ бо ра́ди Превозноси́мый на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, я́коже благоволи́, Воспѣ́тый отце́въ Бо́гъ и препросла́вленъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: За зако́ны оте́ческія блаже́нніи въ Вавило́нѣ ю́ноши, предбѣ́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повелѣ́ніе безу́мное и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́мъ, Держа́вствующему досто́йную воспѣва́ху пѣ́снь: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Іису́су: Согрѣши́хъ ве́сь грѣ́шный па́че всѣ́хъ человѣ́къ, и нѣ́сть грѣха́, его́же не сотвори́хъ, ни зла́, ниже́ клеветы́, и́хже не содѣ́яхъ; но вѣ́рою прихожду́ къ Тебѣ́, Христе́, я́коже Манассíю о́наго, поми́луй мя́.

Отче отце́въ, святы́й Стефа́не, правовѣ́рія сто́лпъ, сы́нъ вѣ́ры, рабы́ твоя́ спаса́й отъ вся́кія бѣды́, возмуще́нныя отъ человѣкоубíйцы діа́вола, не пре́зри моля́щихся тебѣ́ и́стиннымъ се́рдцемъ и пою́щихъ: Го́спода воспѣва́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Сы́нове ага́ряни вооружа́ются на смире́нныя лю́ди твоя́, Стефа́не прече́стне, но сокруши́ и́хъ неви́димо, лу́къ и стрѣ́лы и́хъ и мечи́ вонзи́ въ сердца́ и́хъ, да ра́достію воспое́мъ пѣ́снь многогла́сную: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Одержи́ма прегрѣше́ніи и въ по́хотехъ жите́йскихъ погруже́на, свободи́ и спаси́ мя́, Свята́я Богоро́дице, и стена́нія серде́чная услы́ши, я́коже блудни́цы сле́зы, и мене́, пока́явшася, Дѣви́це, и со слеза́ми припа́дающа, пріими́.

Инъ.

Ирмо́съ: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Окорми́ моли́твою твое́ю Це́рковь твою́ многочеловѣ́чную и бу́ри вѣ́тръ проти́вныхъ чу́вственныхъ и мы́сленныхъ уста́ви твои́ми моли́твами и запрети́, и изба́ви вся́кихъ искуше́ній и смуще́ній, и да́же до конца́ неврежде́нную соблюди́.

Падо́ша востаю́щіи на ны́, о́тче, твои́ми моли́твами побѣжда́еми, ага́ряни вну́цы, хотя́щіи достоя́ніе твое́ озло́бити, и смѣ́хъ у́бо бы́ша, и руга́ніе, паде́нія своего́ пла́чуще; мы́ же воспѣва́емъ ра́достно твою́ свяще́нную па́мять.

Неизрече́нно твое́ чадолю́біе, о́тче, превосходя́ще оте́ческую любо́вь: всегда́ у́бо прирадѣ́еши, неви́димо на́съ посѣща́я бо́дренными твои́ми моли́твами, спасе́ніе на́мъ всегда́ содѣва́я и подава́я на́мъ съ ти́хостію, Стефа́не, ра́достная.

Богоро́диченъ: Всего́ мя́, отпа́дша, Богоро́дице Дѣ́во, и сокруши́вша, е́же по о́бразу, Чи́стая, Бо́гъ Своего́ созда́нія не презрѣ́, но Тобо́ю всего́ мя́ обнови́. Сего́ ра́ди Тя́, вину́ спасе́нія на́шего, вся́ тва́рь воспѣва́етъ, зову́щи: благослове́на Ты́ въ жена́хъ еси́, Всенепоро́чная.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бѣ, Его́же во чре́вѣ безъ сѣ́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо, и просла́влюся, и вознесу́ со сла́вою, непреста́нно я́ко Бо́гъ, вѣ́рою и любо́вію Тя́ велича́ющія.

Вельми́ ра́дуется при́сно гра́дъ тво́й твои́ми чудесы́, и мы́ во вся́ка времена́ насыща́емся во вѣ́ки отъ свяще́нныхъ моще́й твои́хъ. И ны́нѣ не отходи́ отъ на́съ, моли́тву творя́ ко Го́споду, я́ко да отъ безбо́жныхъ ва́рваръ на́съ изба́витъ.

Суро́жстіи наро́ди, пріиди́те, собери́теся вси́ къ боже́ственнѣй ра́цѣ отца́ на́шего, Стефа́на преподо́бнаго, и со слеза́ми воззови́те: изба́ви лю́ди своя́, не да́ждь достоя́нія твоего́ ро́ду Исма́ильтескому, да достодо́лжно воспое́мъ ми́лость твою́, святи́телю.

Богоро́диченъ: Яко разбо́йникъ, я́ко блудни́ца, вопію́ Ти́ отъ се́рдца: согрѣши́вша, оживи́ мя, Свята́я Богоро́дице, не разгнѣ́вайся на мя́, не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́, неразу́мна су́ща и отча́янна.

Инъ.

Ирмо́съ: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́пъ; престо́лъ херуви́мскій — Дѣ́ву; я́сли — вмѣсти́лище, въ ни́хже возлеже́ Невмѣсти́мый — Христо́съ Бо́гъ, Его́же, воспѣва́юще, велича́емъ.

Сла́ву твою́ воспѣ́ти по досто́инству невозмо́жно: чудеса́ бо твоя́ мно́га и исцѣле́нія безчи́сленна незави́стно подае́ши съ те́плою вѣ́рою приходя́щимъ, Стефа́не святи́телю, похвало́ ро́да Суро́жскаго.

Поста́ви тебе́ Це́ркви Свое́й основа́ніе Христо́съ, столпа́ крѣ́пка и неподви́жна во вѣ́ки, соблюда́юща и назира́юща гра́дъ сво́й незы́бленъ и во вѣ́ки вѣ́ка ненавѣ́туемь и отъ вся́кихъ избавля́юща напа́даній вѣ́рою соверша́ющихъ свяще́нную твою́ па́мять.

Архіере́и у́бо, ца́ріе же и кня́зи, сано́вницы и вси́ лю́діе, му́жіе и жены́, и отрокови́цы, ста́рцы со младе́нцы, и вся́къ во́зрастъ, и вся́ко достоя́ніе святи́телю Стефа́ну Суро́жскому свѣ́тло пра́зднуемъ.

Богоро́диченъ: Неизрече́нно Дѣ́вы та́инство: Та́ бо престо́лъ херуви́мскій и свѣтоно́сный черто́гъ показа́ся Вседержи́теля Христа́ Бо́га. Юже благоче́стно, я́ко Богоро́дицу, велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Дави́дски процвѣ́лъ еси́ въ дому́ Госпо́дни, я́ко фи́никсъ, о́тче преподо́бне, пло́дъ твои́хъ трудо́въ стокра́тно ны́нѣ умно́жилъ еси́. Тѣ́мже о́блакъ де́моновъ ту́чами сле́зъ твои́хъ, блаже́нне, погрузи́въ, отъ Христа́ по́честь и вѣне́цъ побѣ́ды прія́лъ еси́ и чуде́съ, прему́дре, незави́стно бога́тую ми́лость. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ. Подо́бенъ: Со ученики́ взы́демъ.

Христо́ву ны́нѣ престо́лу предстоя́, святи́телю, съ Богома́терію и Пречи́стою Дѣ́вою моля́ся не преста́й побѣ́ды на ва́рвары Крестоно́сному ИМПЕРАТОРУ на́шему дарова́ти и ми́ръ мíру и душа́мъ спасе́ніе, прему́дре, соверша́ющимъ, о Стефа́не, па́мять твою́, святи́телемъ красото́.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4:

Стефа́не, пресла́вне о́тче, архіере́ю Христо́въ, утѣше́ніе стра́нныхъ, вра́чь неду́жныхъ, не отходи́ отъ на́съ, моля́ за пою́щія тя́. [Два́жды.]

Образъ соблю́лъ еси́, преподо́бне о́тче, по Христо́вѣ ико́нѣ ста́лъ еси́ му́жески, не устраши́вся гноете́знаго преще́нія, но духо́внымъ мече́мъ того́ умертви́лъ еси́. Тѣ́мъ дерзнове́ніе и́маши ко Го́споду, спаси́ па́ству твою́ отъ е́реси вся́кія, Стефа́не многострада́льне.

Гла́съ 8:

До́блестей твои́хъ, преподо́бне о́тче, пло́дъ уясни́ вѣ́рныхъ сердца́: кто́ бо слы́ша безмѣ́рное твое́ смире́ніе и терпѣ́нію не удиви́тся, е́же къ ни́щимъ ти́хость, къ скорбя́щимъ ми́лованіе? Вся́ боголѣ́пно научи́лъ еси́, святи́телю Стефа́не. И ны́нѣ неувяда́емымъ вѣнце́мъ увя́злся еси́, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бне треблаже́нне, свяще́нный о́тче, па́стырю до́брый, Первопа́стыря Христа́ учениче́, положи́вый ду́шу твою́ за Суро́жь; ты́ и ны́нѣ, Стефа́не святи́телю, проси́ моли́твами твои́ми дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́,] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, пе́рваго кано́на пѣ́снь 3-я на 4, и 2-го пѣ́снь 6-я, на 4. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, [внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй]. Апо́столъ ко Евре́омъ, зача́ло 318. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 11. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Деке́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 125 – 134.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0