Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Деке́мврія въ 13-й де́нь.
Па́мять свята́го священному́ченика Гавріи́ла, патріа́рха Се́рбскаго.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., антифо́нъ 1-й. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 6. Самогла́сны.

Водруже́нъ на ка́мени тве́рдыя вѣ́ры Христо́вы, ника́коже поколеба́лся еси́ ласка́ніи беззако́нныхъ ага́рянъ, ниже́ прило́ги болѣ́зненными, но тве́рдымъ по́мысломъ и ра́достнымъ се́рдцемъ благодерзну́лъ еси́ вои́стинну къ подвиго́мъ, тѣ́мже и вѣнцы́ небе́сныя сла́вы воспрія́лъ еси́, о́тче Гавріи́ле, приснопа́мятне.

Крѣ́постію духо́вною препоя́санъ, богоно́се о́тче Гавріи́ле, низложи́лъ еси́ крѣ́пости льсти́ваго, не убоя́вся мучи́тельскихъ болѣ́зней, ни ну́ждныя сме́рти, я́же безбо́жное со́нмище подви́же на тя́, но со дерзнове́ніемъ Христа́ исповѣ́далъ еси́, Иже и всели́ тя́ въ Ца́рство небе́сное, идѣ́же лику́еши при́сно со всѣ́ми святы́ми.

Ины стихи́ры, гла́съ 2:

Кíими духо́вными похвала́ми восхва́лимъ блаже́ннаго Гавріи́ла, до́бля во святи́телехъ? Иже бы́сть па́стырь до́брый и учи́тель те́плый, но и страстоте́рпецъ за Христа́, и́бо житіе́ свое́ му́ченически сконча́, тѣ́мъ и вѣнце́мъ ца́рскимъ отъ Бо́га вѣнча́нъ бы́сть, и ны́нѣ на небеси́ мо́литъ о всѣ́хъ, съ вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ святу́ю па́мять его́. [Два́жды.]

Кíими достодо́лжными пѣ́сньми соста́вимъ благопрія́тенъ ли́къ къ прославле́нію богоно́снаго отца́ Гавріи́ла? Правосла́вія наста́вника, чистоты́ и благоче́стія учи́теля, до́бляго страстоте́рпца Христо́ва, его́же по сме́рти чудесы́ просла́ви Христо́съ Бо́гъ на́шъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кíими похва́льными добро́тами увязе́мъ свѣ́тлаго священному́ченика Гавріи́ла, патріа́рха Се́рбскаго? Иже отъ свои́хъ оболга́нъ бы́сть, отъ ага́рянъ же непра́ведно осужде́нъ и повѣ́шенъ, сего́ ра́ди нетлѣ́нное Ца́рство на небесѣ́хъ воспрія́лъ е́сть, въ не́мже ны́нѣ, ра́дуяся, предстои́тъ Христу́, Его́же мо́литъ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Пріиди́те, лю́діе, во святы́й хра́мъ се́й, идѣ́же дне́сь возно́сится сла́ва Бо́гу на небесѣ́хъ, и пое́тся хвала́ священному́ченику Гавріи́лу, патріа́рху Се́рбскому, его́же ни гро́зная преще́нія, ни льсти́тельная ласка́нія мучи́тельства, отъ Христа́ разлучи́ти возмого́ша, но де́рзостно глаго́летъ къ мучи́телю: а́зъ непови́ненъ е́смь, до́ндеже ра́зумъ имѣ́ю, вся́ по́чести ва́ша и бога́тства возми́те себѣ́, а́зъ не тре́бую и́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ца́рь Небе́сный [за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 43.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́тся кня́зи отъ ни́хъ, кто́ возвѣсти́тъ сія́ въ ни́хъ? Или́ я́же отъ нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́тъ ва́мъ? Да приведу́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шатъ, и да реку́тъ и́стину. Бу́дите Ми́ свидѣ́тели, и Азъ Свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и отрокъ, его́же избра́хъ, да позна́ете и вѣ́руете Ми́, и разумѣ́ете, я́ко Азъ е́смь; пре́жде Мене́ не бы́сть и́нъ бо́гъ, и по Мнѣ́ не бу́детъ. Азъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ Мене́ спаса́яй. Азъ возвѣсти́хъ и спасо́хъ, уничижи́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чу́ждій. Вы́ Мнѣ́ свидѣ́тели, и Азъ Госпо́дь Бо́гъ. И еще́ отъ нача́ла Азъ е́смь, и нѣ́сть отъ ру́къ Мои́хъ избавля́яй; сотворю́, и кто́ отврати́тъ то? Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ Святы́й Изра́илевъ.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи, стихи́ра хра́ма и священному́ченика, гла́съ 1:

Весели́тся дне́сь Це́рковь Христо́ва, торжеству́емъ патріархія Се́рбская, пою́щи по́двиги твоя́, псалмы́ и кажде́ніи чту́ще у́зы твоя́, честву́юще пе́рсть моще́й твои́хъ, я́ко арома́ты мѵропома́занную, свяще́нными твоими́ страда́ньми, Гавріи́ле приснопа́мятне.

Любо́вію Христо́вою вельми́ горя́, до́блественно за Христа́ ревнова́лъ еси́, мучи́телей преще́нія ни во что́же вмѣни́въ, мно́гія бѣды́ претерпѣ́лъ еси́, послѣди́ же непра́ведное осужде́ніе и ну́ждную сме́рть, священному́чениче Гавріи́ле досточу́дне, но свяще́нными страда́ньми твои́ми озаря́еши всю́ страну́ Се́рбскую, и просвѣща́еши вся́ земны́я концы́.

Сла́ва, гла́съ 4:

Преднаписа́ свяще́нный о́бразъ свяще́нныхъ нра́вовъ твои́хъ богоглаго́ливый Па́велъ, егда́ рече́: тако́въ на́мъ подоба́етъ архіере́й, преподо́бенъ, вѣ́ренъ, незло́бивъ, нескве́рненъ, да си́ленъ бу́детъ во здра́вѣмъ уче́ніи утѣша́ти, проти́вящіяся же облича́ти. Ты́ бо самѣ́ми дѣ́лы сло́во сіе́ испо́лнилъ еси́, напослѣ́докъ и ну́ждную сме́рть воспрія́въ, всели́лся еси́ въ Ца́рствіе небе́сное.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Вѣ́дяще Тя́ всѣ́хъ бы́вшихъ Цари́цу, сла́вимъ Тя́ при́сно, Богома́ти Всепѣ́тая: ра́дости вина́ была́ еси́ на́мъ, и весе́лія и́стиннаго, Бо́га бо родила́ еси́, отъ несу́щихъ вся́ сотво́ршаго, сего́ ра́ди ра́достное пѣсносло́віе со а́нгеломъ Гавріи́ломъ Тебѣ́ зове́мъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 3:

Свѣ́томъ соверше́ннымъ осія́емь, и лико́мъ свяще́ннымъ счиня́емь, и му́ченическимъ благосла́віемъ украша́емь, священному́чениче Гавріи́ле блаже́нне, безсме́ртныя сла́вы сподо́бился еси́.

Сти́хъ: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ умно́жится.

Кро́токъ и незло́бивъ бы́лъ еси́, ти́хъ же и смиренному́дръ, и Боже́ственныя любве́ испо́лненъ, при кончи́нѣ же и му́ченическими вѣнцы́ украси́лся еси́.

Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ.

Сія́я оде́ждами, я́же отъ кро́ве, о́тче Гавріи́ле свяще́нне, восте́клъ еси́ свѣ́тло во Свята́я святы́хъ, сла́вою небе́сною вѣнча́емь.

Сла́ва, гла́съ 7:

Святи́тель сы́й и пастыренача́льникъ, показа́лся еси́ и до́блественный му́ченикъ, тѣ́мъ боже́ственнѣ небе́сная наслѣ́довалъ еси́, и ны́нѣ престо́лу Зижди́теля въ сла́вѣ предстои́ши.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Подъ кро́въ Тво́й, Влады́чице, вси́ земноро́дніи, прибѣга́юще, вопіе́мъ Ти́: Богоро́дице, упова́ніе на́ше, изба́ви ны́ отъ безмѣ́рныхъ прегрѣше́ній и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь, гла́съ 1:

Непра́веднымъ судо́мъ осужде́нъ бы́въ и повѣ́шенъ, я́ко же́ртва свяще́нна, жива́ и одушевле́нна, Влады́цѣ своему́ Христу́ пожре́нъ бы́лъ еси́, тѣ́мже и же́ртвеннику небе́сному прія́тъ бы́лъ еси́, священному́чениче Гавріи́ле приснопа́мятне. [Два́жды.]

И Богоро́дице Дѣ́во... [Еди́ножды.]НА УТРЕНИ,
По шестопса́лміи ектенія́, и посе́мъ Бо́гъ Госпо́дь... Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Гавріи́лу вѣща́вшу...

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Свяще́нную оде́жду твою́ обагри́въ кровьми́, съ не́юже вмѣсти́лся еси́, блаже́нне, во Свята́я святы́хъ, идѣ́же свѣ́тло зри́ши Боже́ственную свѣ́тлость Тро́ическую, и мо́лишися непреста́нно о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Вели́чія Тебѣ́, Всечи́стая, сотвори́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, Его́же моли́ при́сно, возвели́чити и въ на́съ бога́тую ми́лость Его́, Пренепоро́чная Влады́чице.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 2:

Пріиди́те, воспои́мъ честну́ю па́мять святи́теля Гавріи́ла, пѣсносло́вяще того́ свѣ́тлыя по́двиги и боре́нія, и́миже многокова́рственнаго врага́ преобори́въ, вѣне́цъ побѣ́ды испле́лъ е́сть, и ны́нѣ со а́нгелы Тро́ицѣ предстои́тъ, Юже мо́литъ, спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Изба́ви на́съ отъ всѣ́хъ напа́стей, и отъ мно́гихъ собла́знъ змíевыхъ и тмы́, Всенепоро́чная, Яже поро́ждшая на́мъ Свѣ́тъ невече́рній.

Поліеле́й.

Велича́ніе: Велича́емъ тя́, священному́чениче Гавріи́ле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Безкро́вныя же́ртвы Бо́гу приноси́лъ еси́, пострада́въ же крѣ́пко, прине́слся еси́ же́ртва, на́съ ра́ди Поже́ршемуся, Его́же прилѣ́жно моли́, богоблаже́нне о́тче Гавріи́ле, спасти́ вся́ любо́вію пою́щія тя́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Влады́чице, Дѣ́во Чи́стая, изба́ви на́съ лю́тыхъ всѣ́хъ, умоля́ющи Сы́на Твоего́, повѣ́шеннаго на Дре́вѣ, и сподо́би на́съ досто́йно одесну́ю Его́ ста́ти, егда́ пріи́детъ во сла́вѣ Свое́й.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ* и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, хвале́ніе Его́ въ це́ркви преподо́бныхъ. Таже: Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 67.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Пріиди́те, дне́сь, вси́ се́рбстіи собо́ри, пѣ́ніемъ и пѣ́сньми духо́вными достодо́лжно почти́мъ па́мять священному́ченика Гавріи́ла, и́же па́ству свою́ многотру́дно па́слъ е́сть, вѣ́ры же ра́ди пострада́ да́же до сме́рти, и ко Христу́, ра́дуяся, пресели́ся, къ Нему́же возопіи́мъ: моли́твами, Христе́, архіере́я Твоего́, да́руй на́мъ прегрѣше́ній проще́ніе и ве́лію ми́лость.

Кано́нъ Богоро́дицы, со ирмосо́мъ на 6, и священному́ченика на 8.

Кано́нъ священному́ченика, гла́съ 2, его́же краегране́сіе: До́блесть Гавріи́лову честву́ю; въ богоро́дичнахъ же и сѣда́льнѣ: Про́та Ми́рко.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пои́мъ Го́сподеви, въ мо́ри дре́вле лю́ди наста́вльшему и въ не́мъ фарао́на со всево́инствомъ погрузи́вшему, пѣ́снь побѣ́дную, я́ко просла́вися.

Ду́шу мою́, и се́рдце, и у́мъ, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви мя́, приснопа́мятне, благоче́стно пѣ́ти по́двиги твоя́.

Оде́ждами, я́же отъ кро́ве, обле́клся еси́, о́тче Гавріи́ле, и во Свята́я восте́клъ еси́, вѣнча́емь свѣ́тло сла́вою святы́хъ.

Благосло́віемъ му́ченическимъ украша́емь, сохраня́й на́съ, и вся́ вѣ́рою пра́зднующія твою́ па́мять, блаже́нне.

Богоро́диченъ: Пре́жде Тебе́ Ро́ждшагося изъ Отца́, родила́ еси́, пребыла́ же еси́ нетлѣ́нна, и по рождествѣ́ Дѣ́ва, тѣ́мже Тя́ и́стинную Богоро́дицу исповѣ́дуемъ, Препѣ́тая.

Катава́сія: Христо́съ ражда́ется...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Непло́дствовавшій мо́й у́мъ плодоно́сенъ, Бо́же, покажи́ ми, Дѣ́лателю до́брыхъ, Насади́телю благи́хъ, благоутро́біемъ Твои́мъ.

Лико́мъ свяще́ннымъ, блаже́нне, счиня́емь, съ ни́миже о мíрѣ моли́ся Христу́, да изба́витъ на́съ отъ вся́каго зла́ и сподо́битъ Ца́рствія Своего́ небе́снаго.

Единосу́щное Сло́во проповѣ́далъ еси́, Его́же ра́ди му́ченическую сме́рть претерпѣ́лъ еси́, тѣ́мже и вѣне́цъ сла́вы отъ Него́ прія́лъ еси́.

Соверше́ннымъ свѣ́томъ осія́емь, любве́ Боже́ственныя испо́лненъ бы́лъ еси́, му́ченическими же вѣнцы́ украси́вся, всели́лся еси́ въ Ца́рство небе́сное.

Богоро́диченъ: Родила́ еси́ во́лею Отчее Сло́во, наи́тіемъ Боже́ственнаго Ду́ха, Пресвята́я Дѣ́во Ма́ти, архіере́евъ сла́во, тѣ́мже Тя́ пое́мъ и велича́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Основа́ніе имѣ́я въ Ева́нгеліи, па́стырь наре́клся еси́ и святи́тель че́стенъ, богоблаже́нне Гавріи́ле, кро́вію же муче́нія себе́ украси́лъ еси́, и къ невеще́ственнымъ лико́мъ преста́вился еси́, съ ни́миже моли́ Христа́ Бо́га, поми́ловати ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Тебѣ́ прибѣга́емъ вси́, Ма́ти Бо́жія, изба́ви на́съ во всѣ́хъ напа́стѣхъ, очище́ніе испроси́ на́шимъ прегрѣше́ніемъ, еди́на Ты́ человѣ́комъ еси́ исправле́ніе.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, слу́хъ Твоего́ и убоя́хся, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́хъ: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Твою́ па́мять пра́зднующія вѣ́рою, сохраня́й, приснопа́мятне Гавріи́ле, ми́лостива творя́ Христа́ Бо́га на́шего.

Гее́нскаго огня́ потщи́ся изба́вити на́съ, богоблаже́нне Гавріи́ле, свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей соверши́, и Свѣ́та невече́рняго сподо́би.

Ангельскимъ лико́мъ сочта́вся, свя́те, просвѣща́еши свы́ше чуде́съ заря́ми ду́ши пою́щихъ тя́.

Богоро́диченъ: Алчущія лю́ди Твоя́ Боже́ственныхъ бла́гъ испо́лни, Всесвята́я Дѣ́во Ма́ти, и не оста́ви на́съ, и́же Тя́ устна́ми и душе́ю проповѣ́дуемъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Мглу́ души́ моея́, Спа́се мо́й, разгна́въ свѣ́томъ за́повѣдей Твои́хъ, озари́ мя, я́ко еди́нъ Ца́рь ми́ра.

Вѣ́мы тя́ до́блественна му́ченика и исцѣле́ній исто́чника, святи́телю Гавріи́ле богому́дре, и Це́ркве утвержде́ніе.

Разжега́емь сла́достнѣ Христо́вымъ жела́ніемъ, пло́ть покори́лъ еси́ ду́ху, пома́зався я́ко мѵ́ромъ му́ченическою кро́вію, тѣ́мъ сла́вы безсме́ртныя сподо́бился еси́.

Іису́са Христа́, отъ Отца́ возсія́вшаго пре́жде денни́цы, исповѣ́дая, пострада́лъ еси́ да́же до кро́вѣ, тѣ́мже тя́ по до́лгу сла́вимъ.

Богоро́диченъ: Мно́гихъ прегрѣше́ній зно́емъ иста́явшую ду́шу мою́, прохлади́ хода́тайствомъ Твои́мъ, Дѣ́во Чи́стая, и очи́сти отъ вся́кія нечистоты́, Ты́ бо еси́ вои́стинну дѣ́вству и чистотѣ́ вмѣсти́лище.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бе́здна мя́ мно́га грѣхо́вная окружа́етъ, и вопію́ Ти, проро́ка подража́яй: отъ тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Испо́лненъ бы́въ любве́ Боже́ственныя, Христа́ де́рзостно исповѣ́далъ еси́, и вѣнцы́ му́ченическими украси́лся еси́.

Ласка́нія безбо́жныхъ ту́рковъ оплева́лъ еси́, не убоя́вся мучи́телей, ниже́ сме́рти, но за Христа́ до́блественно пострада́лъ еси́.

Огнепа́льною любо́вію прилѣпи́вся Христу́, укрѣпи́лся еси́ ду́хомъ, мучи́тельское свирѣ́пство низложи́лъ еси́, и вѣне́цъ отъ Бо́га досто́йно прія́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Изъ утро́бы Твоея́ Вопло́щшагося пѣсносло́вяще, Тя́ славосло́вимъ, я́ко Ма́терь Бо́жію, и ра́достно вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Обра́дованная, Пречи́стая.

Конда́къ, гла́съ 4:

Первопресто́льникъ и іера́рхъ и́стинный бы́лъ еси́, Истинѣ Христу́ послѣ́довалъ еси́, муче́нія вѣнце́мъ и свяще́нства ма́стію и́стинно просія́лъ еси́, за и́стину до́блественно пострада́въ, и́стинное и богови́дное наслѣ́діе получи́лъ еси́.

Икосъ:

Яко ра́бъ, вѣ́рный и свяще́нный, вше́лъ еси́ въ ра́дость Го́спода твоего́, ты́ бо тала́нтъ вѣ́ры страда́ніемъ твои́мъ многосугу́бо израсти́лъ еси́, имѣ́я крѣ́пость непобѣди́му, держа́ву неизмѣ́нну и непретво́рну, процвѣ́лъ еси́ страда́ній плоды́ оби́льны, тѣ́мъ за и́стину до́блественно пострада́въ, и́стинное и богови́дное наслѣ́діе получи́лъ еси́.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Пе́щь дре́вле всегремя́щую угаси́вый и о́троки ту́чею духо́вною ороси́вый, благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Вои́стинну ве́сь лику́я, богоблаже́нне Гавріи́ле, съ му́ченическими собо́ры, ра́дуяся, пое́ши: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Ума́ чистото́ю и души́ свѣ́тлостію сія́я, яви́лся еси́ на земли́ хра́мъ Христо́въ, прему́дрости сокро́вище; ны́нѣ же на небесѣ́хъ ца́рствуеши со Влады́кою тва́ри, Ему́же пое́мъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть твоя́ вои́стину, и́бо за Христа́ пострада́лъ еси́; не оста́ви ста́до, е́же стяжа́лъ еси́ труды́ твои́ми, но моли́ улучи́ти дерзнове́ніе въ де́нь Суда́ и на́мъ, пою́щимъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Ро́ждшую пло́тски мíрови Свѣ́тъ Иже отъ Свѣ́та, свяще́нными гла́сы Тя́, добро́ту Іа́ковлю, пое́мъ Богоро́дице Всенепоро́чная: Ты́ бо на́мъ еси́ стѣна́ и по́мощь необори́мая.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отъ не су́щихъ во е́же бы́ти Приве́дшаго сло́вомъ вся́, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Единаро́днаго Сы́на Бо́жія исповѣ́далъ еси́, Ему́ Еди́ному служи́лъ еси́, о Не́мже непреста́нно взыва́я: по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Свѣ́томъ богопозна́нія просвѣти́ мя́, священному́чениче Гавріи́ле приснопа́мятне, да вы́ну Христа́ сла́влю и глаго́лю: по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Тезоимени́те крѣ́пости Бо́жія, крѣ́покъ бы́лъ еси́ во страда́ніи, и сме́рть подъя́лъ еси́, взыва́я: по́йте и превозноси́те Христа́ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Купина́, я́же пре́жде прообразова́ше стра́нное та́инство Рождества́ Твоего́, неопа́льна пребы́вши, Пренепоро́чная: и́бо о́гнь Божества́ родила́ еси́, и неопа́льна пребыла́ еси́, Отрокови́це, тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди пое́мъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Преесте́ственно пло́тію заче́ншую во чре́вѣ, отъ Отца́ безлѣ́тно предвозсія́вшее Сло́во, въ пѣ́снехъ немо́лчныхъ велича́емъ, вѣ́рніи.

Вѣне́цъ благода́тей положи́ся на главѣ́ твое́й, богоблаже́нне Гавріи́ле, я́ко сконча́вшему тече́ніе, и соблю́дшему вѣ́ру некра́дому, и пра́ведныхъ чи́нове красно́ тя прія́ша.

Уста́, глаго́лющая беззако́нно на тя́, загради́шася, ты́ же возвы́шенъ на дре́во, Христу́ уподо́бился еси́, Его́же моли́ да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Юдо́ль плаче́вную оста́вилъ еси́, и въ небе́сныхъ черто́зѣхъ всели́лся еси́, пріе́млющи же Бо́жію свѣ́тлость, неви́димыхъ добро́ты я́вственно смотря́еши.

Богоро́диченъ: Отрокови́це Чи́стая, Ма́ти Пренепоро́чная, души́ моея́ озлобле́ніе исцѣли́, и се́рдце укрѣпи́, ро́ждшая Преблага́го Сло́ва Христа́, всѣ́хъ ублажа́юща и укрѣпля́юща.

Свѣти́ленъ:

Трисо́лнечнаго Божества́ Свѣ́тъ невече́рній просія́ въ тебѣ́, Гавріи́ле преблаже́нне, содѣ́ла тя́ чи́стое прія́телище Боже́ственныхъ дарова́ній, сего́ ра́ди и всели́лся еси́ въ небе́сныхъ черто́зѣхъ, идѣ́же мо́лишися о всѣ́хъ на́съ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пое́мъ Тя́ свяще́нными гла́сы, добро́ту Іа́ковлю, ро́ждшую пло́тски мíрови Иже отъ Свѣ́та Свѣ́тъ, просвѣща́ющь всю́ подсо́лнечную.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8:

Что́ тя нареку́, святи́телю? правосла́вныхъ утвержде́ніе, я́ко пастыренача́льника Це́ркве Се́рбскія? и́стины побо́рника, я́ко за и́стину до́блественно пострада́лъ еси́? священному́ченника, и́бо муче́нія вѣнце́мъ вѣнча́лся еси́? Но, я́ко предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́ся прилѣ́жно, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя имену́емъ, сла́вне? свяще́нниковъ ра́дованіе, страстоте́рпцевъ добро́ту, благоче́стія пода́теля, святи́теля и́стинна и свяще́нна учи́теля, и́же кро́вію муче́нія себе́ украси́въ, къ невеще́ственнымъ преста́вился еси́ лико́мъ. Съ ни́миже моли́ о на́съ Христа́ Бо́га, поми́ловати ду́ши на́ша.

Что́ тебѣ́ воспою́, блаже́ннѣйше Гавріи́ле? я́ко яви́лся еси́ святи́тель и му́ченикъ, тѣ́мже не́бесная боже́ственнѣ наслѣ́довалъ еси́, и ны́нѣ престо́лу Зижди́теля предстои́ши. Мы́ же, воспѣва́юще свяще́нную па́мять твою́, мо́лимъ тя́: моли́ о на́съ Христа́ Бо́га, дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Что́ тя нарече́мъ, свяще́ннѣйше о́тче? вѣ́мы бо тя́ Правосла́вія столпа́ и Це́ркве утвержде́ніе, муче́нія пу́ть проше́дша, и предъ безбо́жными ага́ряны, Христа́ до́блественно исповѣ́даша. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Христу́ Бо́гу, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 1:

Пріиди́те, се́рбстіи лю́діе, ра́достенъ ли́къ соста́вимъ, восхваля́юще отца́ на́шего, священному́ченика Гавріи́ла, патріа́рха Се́рбскаго, кропле́ніемъ честны́хъ крове́й свои́хъ порфи́ру ца́рскую себѣ́ обагри́вшаго, и вмѣсти́вшагося съ весе́ліемъ въ Боже́ственное Ца́рство, и возопіе́мъ ему́: па́стырю вѣ́рный и му́чениче за вѣ́ру, моли́твенниче теплѣ́йшій моли́ся вы́ну Христу́ Бо́гу на́шему о спасе́ніи ста́да твоего́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

О, Всеми́лостивая Ма́ти Бо́жія, Засту́пнице Усе́рдная, Предста́тельнице всего́ ро́да человѣ́ческаго! Укрѣпи́ на́съ на дѣя́нія боже́ственная, да́ждь на́мъ ненавѣ́тно небе́сную ше́ствовати стезю́, да Твои́мъ заступле́ніемъ, укло́ншеся путе́й злоко́зненнаго, дости́гнемъ въ небе́сная жили́ща, и о́бщницы бу́демъ сла́вы присносу́щныя.

Славосло́віе вели́кое.
Тропа́рь священному́ченика. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Гавріи́лу вѣща́вшу... Ектеніи́ и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на священному́ченика, пѣ́снь 3 и 6. Проки́менъ, гла́съ 7: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ* и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, хвале́ніе Его́ въ це́ркви преподо́бныхъ. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 334. Аллилу́ія, гла́съ 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. [Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Источникъ: Србљак. — Београд: Издаjе Свети Архиjереjски Синод Српске Православне Цркве, 1986. — С. 192-200.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0