Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Деке́мврія въ 5-й де́нь.
Слу́жба и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Гу́рію, пе́рвому архіепи́скопу Каза́нскому, на честно́е преставле́ніе его́.

Творе́ніе свята́го Дими́трія, митрополи́та Росто́вскаго.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры [на 4], гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Небе́снымъ присоедини́ся чино́мъ, земны́й а́нгелъ, небе́сный человѣ́къ, во пло́ти безпло́тныхъ бы́въ подража́тель, съ ни́миже ны́нѣ предстоя́ Христо́ви, моли́тся о рабѣ́хъ свои́хъ, упова́ніе по Бо́зѣ на́нь возлага́ющихъ.

Небе́сный граждани́не, а́нгеловъ сожи́телю, іера́рховъ соприча́стниче, наслѣ́дниче Ца́рствія Христо́ва, о на́съ, ча́дѣхъ твои́хъ, моли́ся, упова́ніе на тя́ возло́жшихъ.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пріиди́те, христоимени́тіи лю́діе, Христо́ва служи́теля па́мять че́стнѣ почти́мъ, іера́рха Гу́рія свята́го: то́й бо, а́ще и оты́де отъ на́съ душе́ю, оба́че прису́тствуетъ на́мъ честны́ми мощми́ свои́ми. Со а́нгелы водвори́лся, человѣ́комъ же посо́бствуетъ, оста́вилъ земна́я, но не оста́вилъ ча́дъ свои́хъ, отлучи́лся ста́да своего́ па́стырь на́шъ до́брый, но отъ го́рняго восше́ствія назира́етъ о́вцы своя́ и мо́лится Христу́ Бо́гу о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Спаси́ отъ бѣ́дъ рабы́ Твоя́, [Богоро́дице, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, я́ко неруши́мѣй стенѣ́ и предста́тельству].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

До́мъ Ду́ха Свята́го отъ ю́ности содѣ́ялся уго́дникъ Бо́жій Гу́рій, ны́нѣ же въ небе́сный до́мъ душе́ю пресели́ся отъ земны́хъ.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ].

Хра́мъ бы́сть Ду́ху Свято́му дѣ́вственное тѣ́ло его́, сосу́дъ духо́внаго мѵ́ра, того́ ра́ди почте́ся отъ Бо́га нетлѣ́ніемъ чу́днымъ.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся [въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются].

До́мъ Пречи́стыя Богома́тере, имѣ́я въ себѣ́ честны́я твоя́ мо́щи, Гу́ріе святи́телю, весели́тся о источа́емыхъ отъ тебе́ цѣльба́хъ и ра́достно прославля́етъ чудеса́ твоя́.

Сла́ва, гла́съ 8:

Душе́вную чистоту́ и тѣле́сную возлюби́въ, уго́дниче Бо́жій, добронра́віе стяжа́лъ еси́, смире́ніемъ и кро́тостію украси́лся еси́, того́ ра́ди господи́нъ тво́й земны́й почти́лъ тя́ па́че све́рстникъ твои́хъ. Ты́ же, преподо́бне, вѣ́рнѣ тому́ рабо́тая, вся́ чу́вственная устро́ивалъ че́стнѣ, ду́хомъ же Христу́ угожда́лъ еси́, присвоя́яся Тому́ добродѣ́тельми. Онъ же тебѣ́ въ небе́снѣмъ Ца́рствіи Свое́мъ возме́здіе даде́ вѣ́чно, сотвори́въ тя́ наслѣ́дника неконча́емыхъ Свои́хъ бла́гъ, на земли́ же честны́я твоя́ мо́щи чудесы́ обогати́лъ е́сть. Ты́ же, Ему́ ны́нѣ предстоя́, моли́ся о чту́щихъ па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́са:

[Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.]

Тропа́рь, гла́съ 4:

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ цѣлому́дрія, учи́теля до́брыхъ дѣ́лъ и наста́вника спасе́нія даде́ тя́ Госпо́дь новопросвѣще́нному гра́ду Каза́ни, въ не́мже пріобрѣ́лъ еси́ но́выя отъ язы́къ лю́ди и приве́лъ еси́ я́ Христо́ви. Сего́ ра́ди въ па́мять твою́ ра́достно соше́дшеся, че́стнѣ пра́зднуемъ свято́е твое́ успе́ніе, ты́ же, о́тче на́шъ, святи́телю Христо́въ Гу́ріе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

[Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.]


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры [на 8], гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, іера́рше Христо́въ, вели́кій уго́дниче Бо́жій, служи́телю Боже́ственныхъ та́инъ досто́йный, чи́стый и честны́й сосу́де Свята́го Ду́ха, носи́вый Бо́га въ се́рдцѣ твое́мъ вы́ну, во уста́хъ же благода́ть излива́ющуюся имѣ́вый, па́стырю до́брый, учи́телю прему́дрый, наста́вниче изря́дный, ко́рмчію корабля́ церко́внаго иску́сный, прави́телю чу́дный, путеводи́телю извѣ́стный, о́тче святи́телю Гу́ріе, его́же моли́твами почерпа́емъ отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Ра́дуйся, лѣ́пото Россíйская, сла́ва новопросвѣще́нному твоему́ гра́ду, красото́ церко́вная, добро́то престо́ла архіере́йска, че́сть іера́рховъ, похвало́ монаше́ствующихъ, весе́ліе люде́й вѣ́рныхъ, ра́дованіе печа́льныхъ, цѣле́бниче больны́хъ, безме́здный врачу́ неду́жныхъ, помо́щниче безпо́мощныхъ, сла́досте огорче́нныхъ бѣда́ми, исто́чниче неоску́дный къ тебѣ́ притека́ющимъ, и́мже почерпа́емъ отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, новопросвѣще́нный гра́де Каза́нь, такова́го сподо́бивыйся имѣ́ти въ себѣ́ граждани́на, и́же я́ко да́ръ свы́ше отъ Бо́га дарова́ся тебѣ́, и я́ко бога́тство неоску́дное посла́ся тебѣ́, и я́ко дража́йшее сокро́вище ввѣ́рися ти́ — нетлѣ́нныя цѣльбопода́тельныя мо́щи вели́каго Бо́жія архіере́я Гу́рія, апо́стольски въ странѣ́ твое́й потруди́вшагося, тму́ нече́стія отъ тебе́ отгна́вшаго, свѣ́тъ же вѣ́ры въ ро́дѣхъ твои́хъ возсія́вшаго, защи́тника и засту́пника твоего́, стѣно́ю моли́твъ свои́хъ крѣ́пцѣ тя́ огражда́ющаго, Бо́гу о тебѣ́ предста́тельствующаго и моля́щагося вы́ну, да пріе́млеши всегда́ ве́лію ми́лость.

Ины стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными вѣнцы́.

Кíими похва́льными вѣнцы́ вѣнча́емъ святи́теля, предстоя́щаго на небеси́ Бо́гу? Не оставля́ющаго же на́съ ду́хомъ, Каза́нстѣй Це́ркви предстоя́теля, трудо́въ проповѣ́дническихъ прича́стника, нра́вовъ апо́стольскихъ подража́теля. Се́й бо вои́стинну е́сть досто́инъ безсме́ртныя сла́вы, его́же вѣнча́етъ на небеси́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Кíими пѣ́сненными добро́тами восхва́лимъ Гу́рія святи́теля? Хвалу́ воспѣ́вшаго Бо́жію посредѣ́ ро́да невѣ́рныхъ и богопозна́ніемъ мно́гихъ вразуми́вшаго, грѣ́шныя отъ заблужде́нія обрати́вшаго и а́нгеламъ мно́гу ра́дость сотво́ршаго. Се́й вои́стинну досто́инъ уста́ Бо́жія нарещи́ся и прія́ти вѣне́цъ на небеси́ отъ Христа́ Бо́га на́шего, иму́щаго ве́лію ми́лость.

Кíими духо́вными пѣ́сньми похва́лимъ святи́теля? Мѵ́ро отъ моще́й свои́хъ источи́вша, болѣ́зни отъ человѣ́къ прогна́вша, цѣльба́мъ исто́чникъ я́вльшася, Каза́ни прекра́сное удобре́ніе и всея́ Россíи украше́ніе, но́ваго чудотво́рца, безме́зднаго врача́. Его́же прославля́етъ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Святи́теля вели́каго, во іера́рсѣхъ изря́днаго, въ ликостоя́ніи святы́хъ сла́внаго, въ чудотво́рцахъ чу́днаго, архіере́я свята́го, соше́дшеся въ па́мять его́, о празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми ублажи́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, пра́ведне, его́же душа́ въ руцѣ́ Бо́жіи, и не прико́снется е́й му́ка; ра́дуйся, преподо́бне, дости́гнувый небе́сныя сла́вы и возра́довавыйся на ло́жи поко́я вѣ́чнаго; ра́дуйся, блаже́нне, чи́стый се́рдцемъ, я́сно ны́нѣ Бо́га зря́й; ра́дуйся, свя́те, всѣ́хъ святы́хъ Святѣ́йшему благоугоди́вый; ра́дуйся, іера́рше, въ го́рняя че́стнѣ прія́тый; ра́дуйся, до́брый ра́бе Госпо́день, вше́дый въ ра́дость Го́спода своего́, Ему́же ны́нѣ моли́ся о чту́щихъ любо́вію всечестно́е твое́ преставле́ніе.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

По́сланъ бы́сть [съ небесе́ Гавріи́лъ арха́нгелъ, благовѣсти́ти Дѣ́вѣ зача́тіе и, прише́дъ въ Назаре́тъ, помышля́ше въ себѣ́, чудеси́ удивля́яся: О, ка́ко, въ вы́шнихъ непостижи́мь Сы́й отъ Дѣ́вы ражда́ется! имѣ́яй престо́лъ не́бо и подно́жіе зе́млю, во утро́бу вмѣща́ется Дѣ́вичу! на Него́же шестокрила́тіи и многоочи́тіи зрѣ́ти не мо́гутъ, сло́вомъ еди́нѣмъ отъ Сея́ воплоти́тися благоизво́ли. Бо́жіе е́сть Сло́во настоя́щее. Что́ у́бо стою́, и не глаго́лю Дѣ́вѣ: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю; ра́дуйся, Чи́стая Дѣ́во; ра́дуйся Невѣ́сто неневѣ́стная; ра́дуйся, Ма́ти Живота́, благослове́нъ пло́дъ чре́ва Твоего́!]

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́ святи́тельская.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 3.]

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 10.]

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На литíи стихи́ра хра́му и свято́му, гла́съ 3:

Архіере́ю преосвяще́нне Гу́ріе, Каза́нскій свѣти́льниче, па́стырю добрѣ́йшій, смотря́яй свы́ше на ста́до твое́, подо́бниче верхо́внѣйшаго Петра́: я́коже бо тому́ па́ству слове́сныхъ ове́цъ Христо́съ вручи́лъ е́сть, си́це поста́вилъ тя́ па́стыря новопросвѣще́ннымъ лю́демъ Свои́мъ, да наставля́еши я́ на стезю́ спасе́нія и введе́ши въ огра́ду небе́сную. Ви́ждь собра́вшіяся ча́да твоя́ въ па́мять твою́ и любе́зно пра́зднующія честно́е преставле́ніе твое́, и моли́ па́стырей Нача́льника соблюсти́ся па́ствѣ твое́й ненавѣ́тованнѣй, и гра́ду твоему́ отъ ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ изба́витися, и спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Гла́съ 5:

Небе́сный человѣ́че, земны́й а́нгеле, благоче́стія о́бразе, до́ме добродѣ́телей духо́вныхъ, учи́телей украше́ніе благолѣ́пное, сла́вій добропѣ́снивый, воспѣва́вый догма́ты Христо́вы вѣ́ры, язы́че о́гненный, опали́вый Маоме́тово злочести́вое уче́ніе, Каза́нскій свѣти́льниче, Гу́ріе святи́телю, Христа́ моли́ пода́ти Правовѣ́рному ИМПЕРАТОРУ на́шему на ага́ряны одолѣ́ніе.

Сла́ва, гла́съ 2:

Орга́не доброгла́сный, возгремѣ́вый Христо́во Ева́нгеліе исма́ильтяномъ и тѣ́мъ возвѣсти́вый Сло́ва Бо́жія смотрѣ́ніе, у́ме го́рній, до́лѣ жи́тельствуя и въ небе́сныхъ богомы́сліемъ пребыва́вый: ты́, управля́я Каза́нскую па́ству, умно́жилъ еси́ церко́вная ча́да, отъ тмы́ невѣ́рія въ свѣ́тъ вѣ́ры приве́дъ я́ и усынови́въ я́ Небе́сному Отцу́. И ны́нѣ, святи́телю Гу́ріе, не забу́ди, моля́ся о рабѣ́хъ твои́хъ, всеблаже́нную па́мять твою́ ра́достно пра́зднующихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

[О, чудесе́ но́ваго, всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ! Кто́ бо позна́ Ма́терь, безъ му́жа ро́ждшую и на руку́ нося́щую всю́ тва́рь Содержа́щаго? Бо́жіе е́сть изволе́ніе Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая, и ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи о чту́щихъ Тя́, уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.]

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ зави́стніи клевре́ти твои́ оклевета́ша тя́ къ господи́ну, непра́вду сплета́юще на тя́, пра́веднаго, и́стинный ра́бе Христо́въ Гу́ріе, непови́нна рука́ма и чи́ста се́рдцемъ, тогда́, я́ко дре́вняго въ Еги́птѣ Іо́сифа, мра́чная темни́ца тя́ прія́тъ, тѣ́сныя тя́ у́зы угнето́ша, злострада́ніе же и гла́дъ истни́ твое́ тѣ́ло. Оба́че Бо́гъ тя́ не оста́ви, и въ те́мнѣмъ бо мѣ́стѣ чистота́ со́вѣсти твоея́, я́коже [заря́], предъ Всеви́дцемъ сія́ше, цѣлому́дріе же твое́ и а́нгеломъ бы́сть извѣ́стно, и гото́вяхуся тебѣ́ за терпѣ́ніе свѣ́тлые вѣнцы́. Ты́ же благода́рно воспѣва́лъ еси́: сла́ва смотрѣ́нію Твоему́, Человѣколю́бче.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ].

Егда́ не человѣ́ческою снѣ́дію въ темни́цѣ бы́лъ еси́ пита́емь, страда́льче, на три́ дни́ по еди́ному снопу́ овса́ пріе́мля, тогда́ нѣ́кій отъ друго́въ твои́хъ, та́йно приходя́ къ узи́лищу твоему́, обѣща́шеся тебѣ́ приноси́ти пи́щу. Ты́ же отню́дъ не восхотѣ́лъ еси́, довлѣ́яся скотоподо́бнымъ пита́ніемъ: сло́во бо Бо́жіе насыща́ше ду́шу твою́ и наде́жда въ Бо́зѣ укрѣпля́ше тя́, непови́нность же твоя́ бы́сть, я́ко пирова́ніе, сле́зы же твоя́ бы́ша тебѣ́ хлѣ́бъ де́нь и но́щь, отъ се́рдца же твоего́ благода́рно къ Бо́гу взыва́лъ еси́: сла́ва сицево́му Твоему́ о мнѣ́ устрое́нію, Человѣколю́бче.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся [въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются].

Егда́ по двулѣ́тнемъ злострада́ніи восхотѣ́ тя́ Госпо́дь извести́ на свобо́ду, тогда́ свѣ́тъ возсія́ тебѣ́ въ две́рехъ темни́цы и невозбра́нное изше́ствіе угото́вася тебѣ́. Услы́шалъ бо Вы́шній моли́тву твою́, и воздыха́нія твоя́ проидо́ша облака́, сле́зы же твоя́ предъ Бо́га взыдо́ша, смотрѣ́ніе же Влады́чне, я́коже Іо́сифа Еги́пту, предустроя́ше тя́ духо́внаго пита́теля а́лчущей сло́ва Бо́жія странѣ́ ага́рянстѣй и престо́лъ тебѣ́ въ не́й гото́вяше, да управля́еши но́выя Христо́вы лю́ди и насыща́еши я́ бра́шномъ, пребыва́ющимъ въ живо́тъ вѣ́чный. Ты́ же, о все́мъ благодаря́ Творца́ своего́, ра́дуяся, воспѣва́лъ еси́: сла́ва мно́гому милосе́рдію Твоему́, Человѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ 6:

Иноковъ похвалу́, іера́рховъ удобре́ніе и отце́въ сла́ву, исто́чника цѣле́бнаго мѵ́ра, чудесе́мъ рѣку́, мíру Россíйскому духо́вное напое́ніе, а́лчущимъ пита́теля, си́рымъ и вдови́цамъ засту́пника и всѣ́мъ скорбя́щимъ утѣ́шителя, Гу́рія преблаже́ннаго, пе́рваго архіере́я сла́внаго гра́да Каза́ни, соше́дшеся, о празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспое́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, Каза́нскій пе́рвый учи́телю, ва́рваровъ просвѣти́телю и правосла́вныхъ ти́хій наказа́телю, въ моли́твахъ сто́лпе преутвержде́нный; ра́дуйся, въ ю́ности твое́й темни́цу моли́твами просвѣти́вый и ску́дныя ра́ди та́мо пи́щи а́нгельскій хлѣ́бъ наслѣ́довавый; ра́дуйся, въ жи́зни твое́й крѣ́пкій подви́жниче и нелѣ́ностный виногра́да Христо́ва дѣ́лателю. И ны́нѣ, вели́кій святи́телю Гу́ріе, не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу за Правосла́внаго ИМПЕРАТОРА на́шего и за ве́сь освяще́нный собо́ръ и за вся́ лю́ди, вѣ́рою и любо́вію чту́щія пречестну́ю па́мять твою́, да изба́вимся вси́ отъ ва́рварскаго нахожде́нія и отъ вся́кихъ навѣ́товъ ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ на́шихъ моли́твами твои́ми.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́са:

[Творе́цъ и Изба́витель мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.]

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь свята́го, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни] и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, [богоро́диченъ:] Еже отъ вѣ́ка утае́нное...

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 5:

По́стникомъ во удобре́ніе и мона́шествующимъ во удивле́ніе бы́сть житіе́ твое́ во оби́тели твое́й: безропти́во бо и со усе́рдіемъ проходи́лъ еси́ вся́ рабо́ты монасты́рскія, повину́яся наста́вникомъ, по рече́нію апо́стольску, и покоря́яся и́мъ, вѣ́дый извѣ́стно, я́ко нача́льствующіи пеку́тся о душа́хъ, ввѣ́ренныхъ и́мъ, поне́же сло́во о ни́хъ возда́ти и́мутъ пра́ведному Судіи́. Того́ ра́ди ты́, и́стинный ра́бе Христо́въ, наста́внику твоему́, я́ко Христу́, покоря́лся еси́, и ра́дость тому́ смире́ніемъ и послуша́ніемъ твои́мъ содѣ́лывалъ еси́, а не воздыха́ніе, тѣ́мъ у́бо отъ Бо́га и ты́ наста́вникъ люде́й Его́ учине́нъ бы́лъ еси́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Боже́ственнаго естества́ о́бщницы бы́хомъ Тобо́ю, Богоро́дице Дѣ́во: Бо́га бо на́мъ воплоще́нна родила́ еси́. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу вси́ благоче́стно почита́емъ и вѣ́рно ублажа́емъ.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Уче́ніемъ боже́ственныхъ слове́съ твои́хъ, а́ки мре́жею ры́бы, ага́ряны привлача́лъ еси́ во свято́е креще́ніе, во е́же благоче́стно и́мъ вѣ́ровати во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и благопрія́тными твои́ми моли́твами, а́ки со́лнце, озари́лъ еси́ престо́льный гра́дъ тво́й и Свѣ́томъ Невече́рнимъ того́ просвѣти́лъ еси́. Тѣ́мже, святи́телю Гу́ріе, соше́дшеся, вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га пода́ти грѣхо́въ оставле́ніе любо́вію притека́ющимъ къ тебѣ́ и съ вѣ́рою каса́ющимся ковче́гу честны́хъ моще́й твои́хъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Небе́сную две́рь и ковче́гъ, всесвѣ́тлый о́блакъ и несѣко́мую го́ру, неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Евино воззва́ніе, все́й вселе́ннѣй вели́каго благода́ти сосу́да, воспои́мъ Ма́терь Бо́жію, я́ко спасе́ніе То́ю содѣ́лася мíру и оставле́ніе до́лга дре́вняго. Тѣ́мже и воззове́мъ къ Не́й: моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ніемъ оставле́ніе дарова́ти благоче́стно покланя́ющимся пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

[Велича́ніе.

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Гу́ріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй.]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Бо́жія Ду́ха свѣтозаре́ніемъ служи́тель бы́въ Христу́, вся́ческихъ Влады́цѣ, тму́ разруши́лъ еси́ ага́рянскаго нече́стія, и научи́лъ еси́ лю́ди, и просвѣти́лъ еси́ боже́ственнымъ креще́ніемъ. Тѣ́мже, проповѣ́дника тя́ вси́ и́стины иму́ще, святи́телю Гу́ріе, вопіе́мъ къ тебѣ́: моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Наста́ви на́съ на пу́ть покая́нія, уклоня́ющихся всегда́ безпу́тіемъ къ заблужде́нію и Преблага́го Бо́га прогнѣ́вающихъ, Неискусобра́чная Дѣ́во, Марíе Чи́стая, Сло́ву две́ре, Бо́жіе вселе́ніе, прибѣ́жище бо еси́ отча́яннымъ и спасе́ніе душа́мъ человѣ́ческимъ.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, [я́же воздаде́ ми?] Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Ты́ еси́ па́стырь до́брый, взыска́вый заблу́ждшія лю́ди и поги́бшія ду́ши обрати́вый, ко́злища во о́вцы претвори́вый и во Христо́ву приведы́й я́ огра́ду. Тѣ́мже дне́сь о́вцы твоя́, въ па́мять твою́ соше́дшеся, единогла́сно восхваля́емъ, глаго́люще: ра́дуйся, святи́телю Бо́жій, пе́рвый Каза́ни архіере́ю; ра́дуйся, проповѣ́дниче вѣ́ры и о́бразе до́брыхъ дѣ́лъ; ра́дуйся, гра́ду твоему́ утвержде́ніе; ра́дуйся, учи́телю, научи́вый ага́рянскій ро́дъ покланя́тися въ Тро́ицѣ Еди́ному Бо́гу, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Ему́же ны́нѣ предстоя́ со святи́тели, моли́ся о спасе́ніи пра́зднующихъ святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.

Кано́нъ Богоро́дицѣ со ирмосо́мъ на 6 и святи́телю Гу́рію на 8, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Изра́иля отъ рабо́ты изба́вилъ еси́, Го́споди, десни́цею Твое́ю держа́вною, я́ко о́наго спа́слъ еси́, ны́нѣ на́съ спаси́.

Тро́ице Пресвята́я, пѣ́снь Тебѣ́ принести́ и досто́йными похвала́ми уго́дника Твоего́, святи́теля Гу́рія, воспѣ́ти пода́ждь ми́, да, ра́дуяся, сла́влю Тя́ во вѣ́ки.

Повелѣ́ніемъ Самоде́ржца, Благочести́ваго Царя́ и Вели́каго Кня́зя, первопресто́льникъ церко́вный гра́ду новопросвѣще́нному явля́ешися и апо́стольски научи́лъ еси́ вѣ́ровати Тро́ицѣ во еди́номъ Существѣ́.

Моли́твенный хра́мъ въ дому́ твое́мъ имѣ́я, въ то́мъ многотру́днѣ подвиза́лся еси́, всено́щная стоя́нія и моли́твы принося́ вы́ну Бо́гу.

Богоро́диченъ: Бо́жія Ма́ти, ро́ждшая Еди́наго отъ Святы́я Тро́ицы, слове́сное ми́ недоумѣ́ніе разрѣши́ и сло́во ми́ пода́ждь, и́мже Тя́ просла́влю.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утвержде́й сло́вомъ небеса́ и зе́млю основа́вый на вода́хъ мно́гихъ, утверди́ мя къ пѣ́нію славосло́вія Твоего́, Го́споди.

Агнца Непоро́чнаго, Бо́жіе Сло́во Соприсносу́щное, святи́телю Гу́ріе, моли́, да пода́стъ Благочести́вому ИМПЕРАТОРУ на́шему здра́віе во благоде́нство и на сопроти́вныхъ побѣ́ду.

Его́же измла́да возлюби́лъ еси́, Того́ наслажда́тися жела́я, вся́ тлѣ́нная мíра сего́ въ ничто́же вмѣни́лъ еси́, преходя́щая презрѣ́въ, да въ бу́дущемъ утверди́шися сла́вити Го́спода.

Благовѣ́рныхъ зако́ну наказу́я благоче́стія, невѣ́рныя же научи́лъ еси́ позна́ти вѣ́ру благочести́ву и и́стинну и пѣ́ти при́сно пѣ́снь, а́нгелы пѣва́емую въ Тро́ицѣ Бо́гу: Свя́тъ еси́, Го́споди.

Богоро́диченъ: Подъ кро́въ Тво́й держа́вный съ вѣ́рою прибѣга́емъ, Богоро́дице: покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми и спаси́ отъ бѣ́дъ и отъ злы́хъ человѣ́къ рабо́въ Твои́хъ, при́сно пою́щихъ Тя́.

Конда́къ, гла́съ 6:

Истинѣ основа́ніе и вѣ́ры утвержде́ніе и въ поуче́ніихъ преизя́щнаго свѣ́мы тя́ благоче́стію споспѣ́шника, апо́столомъ сопресто́льника, страстоте́рпцемъ соприча́стника, по́стникомъ купноревни́теля, похваля́емъ тя́, Гу́ріе святи́телю, и ве́лія таи́нника Бо́жія благода́ти.

Икосъ:

Хра́мъ Ду́ха Пресвята́го бы́лъ еси́, и рѣка́, во́дъ духо́вныхъ наполня́ема, и Це́ркве огражде́ніе неподви́жимо, гра́ду же Каза́ни звѣзда́ пресвѣ́тлая, чистото́ю душе́вною и тѣле́сною сія́ющая, Боже́ственныя уче́нія гро́мъ воспуща́я, трубо́ю же духо́вною гла́съ вѣ́ры всѣ́мъ провозвѣща́я и си́мъ ага́рянское злоче́стіе отсѣка́я, Тро́ицу во Еди́ницѣ пѣ́ти научи́лъ еси́, о́тче на́шъ, вели́кій святи́телю Гу́ріе, ве́лій таи́нниче Бо́жія благода́ти.

Сѣда́ленъ, гла́съ 5:

Чу́денъ вои́стинну измла́да бы́лъ еси́, посто́мъ и моли́твами и долулега́ніемъ Бо́гу угоди́въ, и терпѣ́ніемъ твои́мъ темни́цу отве́рзлъ еси́; чу́дно же и пресла́вно и То́й о тебѣ́ содѣ́ла, а́ки друга́го Па́вла съ небеси́ позва́въ, на архіере́йскій престо́лъ по жре́бію тя́ избра́лъ е́сть. Того́ ра́ди мо́лимъ тя́, вели́кій святи́телю Гу́ріе, моли́ спасти́ся ду́шамъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Стра́шно чу́до зача́тія и несказа́ненъ о́бразъ Боже́ственнаго рождества́ въ Тебѣ́ позна́ся, Чи́стая Приснодѣ́во, ужаса́етъ ми́ у́мъ и удивля́етъ помышле́нія, сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всѣ́мъ воспростре́ся на спасе́ніе душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Изъ горы́ пріосѣне́нныя, Сло́ве, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща Тя́ воплоти́тися, проро́къ богови́дно усмотрѣ́, и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Бла́гъ нра́въ и послуша́ніе къ твоему́ наста́внику имѣ́лъ еси́ и, во свѣ́тѣ Святы́я Тро́ицы свеселя́ся, съ ни́мъ пое́ши: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Благослове́ніемъ первосвяти́теля поставля́ешися па́стырь и учи́тель новопросвѣще́нному гра́ду Каза́ни, идѣ́же пре́лестію врага́ омраче́нныя лю́ди свѣ́томъ богоразу́мія просвѣти́лъ еси́.

Іова пра́веднаго терпѣ́нію подража́лъ еси́, въ болѣ́зни слежа́ на одрѣ́, но а́ще тѣ́ломъ изнемога́лъ еси́, оба́че ду́хомъ бы́лъ еси́ си́ленъ, поя́ Творцу́ твоему́ пѣ́ніе непреста́нно.

Богоро́диченъ: Богоневѣ́сто и Богома́ти, Плотоно́сца безъ болѣ́зни ро́ждши и по рождествѣ́ Дѣ́ва я́вльшися, Того́ моли́, Влады́чице, да изба́вимся бѣ́дъ и скорбе́й.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Мра́къ души́ моея́ разжени́, Свѣтода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тму́ изгна́въ бе́здны, и да́руй ми́ свѣ́тъ повелѣ́ній Твои́хъ, Сло́ве, да, у́тренюя, сла́влю Тя́.

Архіере́й сы́й, архіере́емъ на́шимъ въ моли́твахъ спосо́бствуй, да возмо́гутъ ИМПЕРАТОРУ Богому́дрому, благоче́стія содержа́телю, и всему́ христіа́нскому наро́ду испроси́ти у Христа́ ми́ра и ве́лія ми́лости.

Ны́нѣ, преблаже́нне Гу́ріе, душа́ твоя́ почива́етъ на небесѣ́хъ, предстоя́ престо́лу Христо́ву, честны́я же твоя́ мо́щи, нетлѣ́ніемъ почте́ны, даю́тъ исцѣле́нія приходя́щимъ съ вѣ́рою.

Дре́вле помраче́нный змíевою пре́лестію, ны́нѣ же просвѣще́нный Христо́вою благода́тію гра́дъ Каза́нь, ви́дя въ себѣ́ мо́щи твоя́, ра́дуется; мы́ же, ча́да твоя́, чудесы́ обогаща́емы, весели́мся и, Христа́ сла́вяще, зове́мъ: спаси́ на́съ, Го́споди.

Богоро́диченъ: Богоро́дице, всѣ́хъ Цари́це, ИМПЕРАТОРУ на́шему на враги́ побѣ́ду да́руй, и сопроти́вныхъ совѣ́ты разори́, и отъ междоусо́бныя бра́ни изба́ви, и клеветнико́въ че́люсти сокруши́, Влады́чице, и отъ всѣ́хъ бѣ́дъ моли́твами Твои́ми спаси́ на́съ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Яко во́ды морскíя, Человѣколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся. Тѣ́мже, я́ко Іо́на, та́ко вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, благоутро́бне Го́споди.

Утѣша́я скорбя́щія, заступа́я оби́димыя, накормля́я а́лчущія и вся́ всѣ́мъ подава́я неоску́дно, Гу́ріе святи́телю, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся на́мъ.

Недосто́йное на́ше моле́ніе, усе́рдное пѣ́ніе и приноси́мое твои́мъ трудо́мъ похвале́ніе, преподо́бне чудотво́рче, не отри́ни, но пріими́ и моли́ Христа́, да изба́витъ на́съ шу́іяго стоя́нія.

Тече́ніе наче́нъ до́брѣ, пу́ть по́двига соверши́лъ еси́ пресла́вно и зе́млю непло́дную моли́твами твои́ми добропло́дну показа́лъ еси́; умоли́ у́бо Христа́ и о на́съ, принося́щихъ тебѣ́ пѣ́ніе сіе́, святи́телю, да пода́стъ на́мъ принести́ покая́нія плоды́ и изба́витъ ны́ вѣ́чнаго муче́нія.

Богоро́диченъ: Богоблаже́нная, и отъ а́нгелъ покланя́емая, и отъ земны́хъ всегда́ славосло́вимая, Творца́ Твоего́ и Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пресвята́я Дѣ́во, моли́ спасти́ся на́мъ.

Конда́къ, гла́съ 4:

Чу́вственныя стра́сти побѣди́въ, чистото́ю, я́ко со́лнце, возсія́лъ еси́, чи́сто житіе́ до конца́ сохрани́въ, и отъ невѣ́рія въ вѣ́ру мно́гихъ ко Христу́ приве́лъ еси́, того́ ра́ди отъ Бо́га нетлѣ́ніемъ почте́нъ, чудесы́ твои́ми вся́ удиви́лъ еси́. Мо́лимъ у́бо тя́, святи́телю Гу́ріе, моли́твами твои́ми отъ бѣ́дъ изба́ви на́съ, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, о́тче преди́вный, гра́ду Каза́ни похвала́ и утвержде́ніе.

Икосъ:

Пе́рвый сѣ́ятель бы́лъ еси́ духо́вныхъ добродѣ́телей, и пе́рвый па́стырь, и Це́ркви нача́льникъ, пе́рвый архіере́й и учи́тель христіа́нскому зако́ну въ новопросвѣще́ннѣмъ гра́дѣ Каза́ни, вѣ́рныя лю́ди пита́я хлѣ́бомъ уче́нія благода́тнаго зако́на, напоя́я пи́вомъ духо́вныя благода́ти, невѣ́рныя же уча́ позна́ти и́стину и крести́тися святы́мъ креще́ніемъ, и мно́жество наро́да отъ невѣ́рія въ вѣ́ру ко Христу́ приве́лъ еси́, чи́стымъ житіе́мъ Бо́гу угоди́ти наста́вивъ и́хъ. Сего́ ра́ди Христо́съ свято́му и трудолю́бному твоему́ тѣ́лу дарова́ нетлѣ́ніе и да́ръ чудотворе́нія: приходя́щіи бо съ вѣ́рою къ цѣльбо́носнымъ твои́мъ моще́мъ пріе́млютъ неоску́дныя страсте́й премѣне́нія, и болѣ́зней исцѣле́нія, и грѣхо́въ проще́ніе, твои́ми, свя́те, ко Христу́ моли́твами. Тѣ́мже зове́мъ ти́: ра́дуйся, о́тче преди́вный, гра́ду Каза́ни похвала́ и утвержде́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы благочести́віи въ Вавило́нѣ о́бразу злато́му не поклони́шася, но посредѣ́ пе́щи о́гненныя, ороша́еми, пѣ́снь воспѣва́ху, глаго́люще: превозноси́мый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Не то́кмо тѣ́ло твое́ нетлѣ́ніемъ просла́ви Бо́гъ, святи́телю Гу́ріе, но и погреба́льная вся́ пребы́ша крѣпча́е но́выхъ. Мы́ же, си́мъ дивя́щеся, зове́мъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

По́двиговъ твои́хъ ра́ди и трудо́въ, преподо́бне, тѣ́ло твое́ нетлѣ́нно показа́ Подвигополо́жникъ, гро́бу же и ри́замъ вмѣ́сто тлѣ́нія крѣ́пость дарова́, благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Не еди́но тѣ́ло твое́, святи́телю, тлѣ́нію бы́сть неприча́стно, но и погре́бшихся съ вѣ́рою во еди́ной гробни́цѣ съ тобо́ю: моли́твами твои́ми дву́ и́ноковъ нетлѣ́ніемъ одари́ Бо́гъ, Ему́же зове́мъ: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: О, Всепѣ́тая и Всенепоро́чная Влады́чице, моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да изба́витъ на́съ вѣ́чнаго муче́нія, да пое́мъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и содержа́й вся́, Тя́ пое́тъ со́лнце, Тя́ сла́витъ луна́, Тебѣ́ прино́ситъ пѣ́снь вся́ тва́рь, я́ко Содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Пречестна́я ра́ка, въ не́йже положено́ бы́сть честно́е тѣ́ло твое́, святи́телю Гу́ріе, мѵ́ра благоуха́нна преиспо́лнися, и́мже съ вѣ́рою ма́жущіися неоску́дна исцѣле́нія пріима́ху, зову́ще: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ Его́ во вѣ́ки.

Новопросвѣще́нному гра́ду Каза́ни первопресто́льникъ посла́нъ бы́въ, мно́жество невѣ́рныхъ къ твоему́ Влады́цѣ Христу́ приве́лъ еси́ и научи́лъ я́ еси́ пѣ́ти: благослови́те, по́йте и превозноси́те Го́спода во вѣ́ки.

Па́стырскій же́злъ пріе́мъ, святи́телю, но́вымъ лю́демъ учи́тель бы́лъ еси́, пресла́вне Гу́ріе, и мно́ги лю́ди ага́рянска язы́ка святы́мъ креще́ніемъ обнови́лъ еси́, да вси́ съ тобо́ю зову́тъ: благослови́те, по́йте и превозноси́те Го́спода во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Богоизбра́нная, еди́на Всенепоро́чная, Пречи́стая Богоневѣ́сто Богома́ти, пріими́ мольбы́ вѣ́рою упова́ющихъ на Тя́ и сотвори́ моле́ніе ко Святѣ́й Тро́ицѣ, изба́витися на́мъ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, Тя́ сла́вящимъ и превознося́щимъ Го́спода во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Снѣ́дію дре́ва ро́ду прибы́вшая сме́рть Кресто́мъ упраздни́ся дне́сь, и́бо прама́терняя всеро́дная кля́тва разруши́ся прозябе́ніемъ Чи́стыя Богома́тере, Юже вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Прія́лъ еси́ отъ Христа́ Боже́ственное дарова́ніе: отъ мно́гихъ бо лѣ́тъ сокрове́нны честны́я твоя́ мо́щи въ три́десять второ́е лѣ́то обрѣто́шася, ничи́мже вреди́мы, исцѣле́нія разли́чна подава́юще.

Па́мять преставле́нія твоего́ наста́ на́мъ свѣ́тло пра́зднество, пречу́дный святи́телю Христо́въ, прехва́льне Гу́ріе, душа́ бо твоя́ свята́я, рука́ма Бо́жіима прія́та бы́вши, всели́ся въ небе́сныя, тѣ́ло же твое́ честно́е прія́тъ отъ Го́спода благода́ть нетлѣ́нія и чуде́сныхъ цѣле́бъ. Тѣ́мже ти́ зове́мъ: уврачу́й на́ша душе́вныя болѣ́зни и тѣле́сныя неду́ги и изба́ви на́съ отъ вра́гъ на́шихъ.

Благода́рственныя пѣ́сни принесе́мъ Христу́ Бо́гу на́шему, такова́го на́мъ святи́теля дарова́вшему, Це́ркви Свое́й пречестно́е удобре́ніе и гра́ду Каза́ни вели́кое утвержде́ніе.

Богоро́диченъ: Умири́ мíръ, Христе́, мольба́ми Чи́стыя Богоотрокови́цы, и низложи́ вра́жія си́лы подъ но́зѣ Благовѣ́рному ИМПЕРАТОРУ на́шему, и тишину́ неизглаго́ланну устро́й Ему́, и во вѣ́ки сохрани́.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Пло́тію усну́въ.

Пло́ть умертви́лъ еси́, Гу́ріе, посто́мъ, и бдѣ́ніемъ, и сухояде́ніемъ, и діа́вола посрами́лъ еси́, и си́лу его́, свя́те, разруши́лъ еси́, нечести́вымъ Тро́ицу проповѣ́давъ, треблаже́нне. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

О, Ма́ти Дѣ́во Пречи́стая, Еди́ному отъ Тро́ицы Ты́ была́ еси́ прія́телище, Ада́мово воззва́ніе и Евино отъ кля́твы свобожде́ніе, спаси́ на́съ отъ діа́вольскаго лука́вства и нахожде́нія.

На хвали́техъ стихи́ры [на 4], гла́съ 8:

Благода́ть духо́вная отъ ю́ности въ тя́ всели́ся и научи́ тя правовѣ́рнымъ смы́сломъ сія́ти, и блиста́ти добродѣ́телей свѣ́тлостьми, и озаря́ти вѣ́рныхъ исполне́ніе, де́монскую же тму́ отгоня́ти, тѣ́мже я́ко прича́стника тя́ невече́рнему Свѣ́ту ублажа́емъ благоче́стно вси́, досточу́дне о́тче на́шъ святи́телю Гу́ріе. [Два́жды.]

Благода́тію духо́вною имѣ́я ду́шу обогаще́нну, стяжа́лъ еси́ чи́стъ по́мыслъ и се́рдце бо́дро, вѣ́ру небла́зненну и любо́вь вои́стинну нелицемѣ́рну; отъ земли́ же преста́вився къ небе́снымъ, съ ли́ки пра́ведныхъ водворя́ешися. Тѣ́мже чте́мъ тя́ свяще́нными пѣ́сньми и благоче́стно вси́ сла́вимъ успе́ніе твое́, святи́телю Гу́ріе.

Благода́тію духо́вною ага́рянская ча́да просвѣти́въ, стра́сти и́дольскія отъ ду́шъ и́хъ отгна́лъ еси́ и Святѣ́й Тро́ицѣ покланя́тися научи́лъ еси́, селе́ніе То́й преочище́нно содѣ́лалъ еси́, тѣ́мже къ небе́снѣй жи́зни преста́вился еси́. Бо́гъ же соблюде́ честны́я твоя́ мо́щи на земли́ нетлѣ́нны, архіере́ю, о́тче на́шъ Гу́ріе.

Сла́ва, гла́съ 8:

Егда́ отъ царя́ земна́го повелѣ́ніе и отъ всего́ свяще́ннаго собо́ра на Каза́нскую па́ству по жре́бію благоволе́ніе даде́ся свято́му Гу́рію, тогда́ и то́й нелѣ́ностно попече́ніе творя́ше о ста́дѣ Христо́выхъ слове́сныхъ ове́цъ, наипа́че же во всено́щныхъ бдѣ́ніяхъ при́сно Бо́гови предстоя́, моля́шеся о обраще́ніи въ вѣ́ру ага́рянскихъ ча́дъ, всѣ́мъ же лю́демъ въ поще́ніи и моли́твахъ са́мъ о́бразъ быва́ше и о любви́ поуча́ше я́. Агаря́не же, ви́дяще нелицемѣ́рное его́ во все́мъ цѣлому́дріе, сла́достнѣ уче́нію его́ внима́ху и мно́зи креще́ніе пріе́мляху, вѣ́рующе во Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Егда́ же прибли́жися къ блаже́ннѣй кончи́нѣ свое́й, даде́ ему́ Бо́гъ предувѣ́дати преставле́ніе за четверонощедне́вное вре́мя, и та́ко, все́ упова́ніе возложи́въ на Христа́ и на Пречи́стую Его́ Ма́терь, пре́йде ра́достно отъ здѣ́шнихъ зрѣ́ти непреста́нно сла́ву Бо́жію.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, [гла́съ 1]: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, [внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй]. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 311, отъ полу́. Аллилу́ія, [гла́съ 2]: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, [и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́.] Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 11. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Слу́жба святи́телю Гу́рію, пе́рвому Архіепи́скопу Каза́нскому, на честно́е преставле́ніе и на пренесе́ніе честны́хъ моще́й его́. — М.: Въ Сѵнодальной Тѵпогра́фіи, 1872. — Л. 1 – 14 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0