Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Августа въ 30-й де́нь.
Слу́жба благода́рственная Бо́гу, въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимому, на воспомина́ніе заключе́ннаго ми́ра между́ импе́ріею Россíйскою и коро́ною Свѣ́йскою.
И на пренесе́ніе моще́й свята́го благовѣ́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго изъ Влади́міра въ ца́рствующій гра́дъ свята́го Петра́.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Отъ благочести́ваго ко́рене* святопома́занная розга́ произше́дъ,* пло́дъ прине́слъ еси́ тебе́ преподо́бія и пра́вды,* премíрно благоуха́я* вѣ́рно отъ души́ чту́щія тя́,* о ни́хже со а́нгелы* Христу́ моли́ся, блаже́нне,* дарова́ти ми́ръ* и ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Моисе́я и Па́вла ре́вности подража́въ,* изво́лилъ па́че страда́ти* за лю́ди Бо́жія,* тѣ́мже и къ злочести́вымъ ва́рваромъ ше́дъ,* невре́дно возврати́лся еси́,* тишину́ оте́честву твоему́ принося́.* Ны́нѣ у́бо со святы́ми пребыва́я,* ми́рное житіе́* у Го́спода испроси́ наслѣ́дію твоему́.

Благоче́стіемъ и вѣ́рою* пресвѣ́тло укра́шенъ,* я́ко благочести́въ скипетроно́сецъ,* и преизря́денъ, и преимени́тъ,* Пресвяты́я Тро́ицы побо́рникъ бы́лъ еси́,* отъ Нея́же просвѣти́вся,* чуде́съ свѣ́тъ мíру провозсія́лъ еси́* и моли́твенникъ яви́лся еси́* о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Благовѣ́рне кня́же Алекса́ндре, изъ мла́да возлюби́въ Христа́, богоимени́тъ вѣнцено́сецъ бы́лъ еси́, преподо́біемъ и пра́вдою свѣ́тло укра́шенъ, ми́лостынями же и чистото́ю, простра́нное селе́ніе бы́лъ еси́ Ду́ха Свята́го. Ему́же непреста́нно моли́ся, е́же сохрани́тися оте́честву твоему́, отъ пога́ныхъ необори́му бы́ти и сыново́мъ россíйскимъ спасти́ся.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 1:

Ве́лія и пресла́вная, Го́споди, ми́лость Твоя́ въ ро́дѣ россíйскомъ яви́ся, я́ко и́хже предуста́вилъ, си́хъ и оправда́лъ еси́ сообра́знымъ бы́ти вели́чествію смотре́ній Твои́хъ. Иску́ства нико́его иму́ще, въ бра́нь жесто́кую со всеиску́сными внидо́хомъ; безси́льніи, не испыта́вше на́шея си́лы, ору́жіе воспрія́хомъ на всеору́жныя. Но, пособи́вый, Го́споди, кро́ткому Дави́ду, Ты́ и на́ши ру́цѣ укрѣпи́лъ еси́ на ополче́ніе. Тѣ́мже ны́нѣ въ ми́рѣ торжеству́юще, пое́мъ: ве́лій еси́, Го́споди, и чу́дна дѣла́ Твоя́, сла́ва Тебѣ́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

До́мъ Свята́го Ду́ха* поспѣше́ніемъ благода́ти* Алекса́ндръ яви́ся.* Тѣ́мже, ны́нѣ соше́дшеся,* тому́ воспои́мъ пѣ́снь.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Ра́дуйся, царе́й россíйскихъ похвало́* и во́иновъ соблюде́ніе,* ва́рваровъ побѣжде́ніе,* сиро́тъ и вдо́въ засту́пниче* и оте́чества на́шего утвержде́ніе.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода,* въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Пріими́ ны́нѣ пѣ́ніе* люде́й твои́хъ, блаже́нне,* и моля́щимся ти́* у Христа́ испроси́ грѣхо́въ избавле́ніе,* да ублажа́емъ тя́ при́сно.

Сла́ва, гла́съ 8:

Богому́дре Алекса́ндре, вели́кій кня́же, блаже́нъ еси́, я́ко блаже́нство наслѣ́дивый, его́же ра́ди житія́ сего́ небре́глъ еси́, неотло́жно того́ взыску́я, ни́щія удовли́лъ еси́, сиро́тъ пита́тель, плѣ́нныхъ свободи́тель бы́въ, тѣ́мъ въ нестарѣ́емую ра́дость вше́лъ еси́ Го́спода твоего́. Ему́же со а́нгелы предстоя́, моли́ вѣ́рою пою́щимъ тя́ гобзова́ніе щедро́тъ пода́ти и грѣхо́въ оставле́ніе.

И ны́нѣ: пра́здника, гла́съ 7:

Пріиди́те, возра́дуемся Го́сподеви, дади́мъ вели́чіе Бо́гу на́шему, научи́вшему ру́цѣ на́ша на ополче́ніе и пе́рсты на́ша вооружи́вшему на бра́нь, вѣнча́вшему же на́съ всежела́емымъ ми́ромъ, испо́лнившему во благо́е намѣ́реніе на́ше и си́мъ многовре́менное вражды́ средостѣ́ніе разори́вшему, и велегла́сно возопіе́мъ къ Нему́: кто́ бо́гъ ве́лій, я́ко Бо́гъ на́шъ? Вои́стинну Еди́нъ еси́, творя́й чудеса́.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Позна́й свою́ бра́тію, россíйскій Іо́сифе, не въ Еги́птѣ, но на небеси́ ца́рствующій, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, и пріими́ моле́нія и́хъ, умножа́я жи́та лю́демъ плодоно́сіемъ земли́ твоея́, гра́ды влады́чествія твоего́ огражда́я моле́ніемъ и
наслѣ́дникомъ твои́мъ Благовѣ́рнымъ Импера́торамъ на́шимъ
на сопроти́вныя спобо́рствуя.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же на́шъ, Иже невѣ́дущія ны́, во бра́ни прему́дрыя явле́й, дарова́въ на́мъ крѣ́пость и си́лу благода́ти Твоея́, избра́вый му́жа по се́рдцу Твоему́ — Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего Петра́, укрѣпи́вый му́жествомъ подвиза́ющее во́инство; и́мже и си́ми Россíи ми́ръ Тво́й дарова́вый, Человѣколю́бче, сла́ва Тебѣ́.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры благода́рственныя на 4, гла́съ 1:

Отче Преблагíй, Тріѵпоста́сный Влады́ко, Еди́не, во всѣ́хъ чудодѣ́йствуяй, пріими́ отъ на́съ благода́рственныя сія́ моли́твы, я́ко вдовы́ кодра́нтъ, Твоему́ благоутро́бію приноси́мыя. Что́ бо возда́мы Тебѣ́ о всеще́дрыхъ собы́вшихся на на́съ смотре́ніихъ? Твое́ю всеси́льною десни́цею пресла́вными увѣнча́лъ еси́ на́съ побѣ́дами: неиску́сныхъ въ во́инскомъ правле́ніи препоя́салъ си́лою на прему́дрыя и по толи́кихъ неча́янныхъ вели́кихъ побѣ́дахъ пресла́внымъ ми́ромъ огради́лъ еси́ предѣ́лы на́ша. Тебѣ́ у́бо Еди́ному вся́ сія́ воспису́юще и побѣди́тельныя пѣ́сни воспѣва́юще, зове́мъ: сла́ва Тебѣ́, всѣ́хъ благи́хъ Пода́телю.

Ве́лія и пресла́вная, Го́споди, ми́лость Твоя́ въ ро́дѣ россíйскомъ яви́ся, я́ко и́хже предуста́вилъ, си́хъ и оправда́лъ еси́ сообра́знымъ бы́ти вели́чествію смотре́ній Твои́хъ. Иску́ства нико́его иму́ще, въ бра́нь жесто́кую со всеиску́сными внидо́хомъ; безси́льніи, не испыта́вше на́шея си́лы, ору́жіе воспрія́хомъ на всеору́жныя. Но, пособи́вый, Го́споди, кро́ткому Дави́ду, Ты́ и на́ши ру́цѣ укрѣпи́лъ еси́ на ополче́ніе. Тѣ́мже ны́нѣ въ ми́рѣ торжеству́юще, пое́мъ: ве́лій еси́, Го́споди, и чу́дна дѣла́ Твоя́, сла́ва Тебѣ́.

Назира́ху пре́жде окре́стніи наро́ди, укло́нше на Россíю очеса́ своя́ и ея́ си́лы въ себѣ́ разсмотрѣва́юще, со опасе́ніемъ мно́гимъ разсужда́ху: ка́ко свѣ́тъ уче́нія отврати́ти? Иску́сства во́инскаго и морепла́ванія не допусти́ти, бра́ни наче́ншіяся не протяза́ти? Да не си́ми дви́жеміи иску́съ уче́нія позна́ютъ. Но ны́нѣ уви́дѣша, е́же никогда́же ча́яху ви́дѣти: непоколеби́мое всему́ положи́ Пе́тръ основа́ніе, на тве́рдомъ ка́мени наде́жды въ Бо́зѣ, Его́же и благодари́мъ, дарова́вшаго на́мъ сицевы́я Своя́ ми́лости.

Та́же стихи́ры свято́му на 4, гла́съ 6:

По и́мени твоему́ та́ко и житіе́ твое́, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре: му́жествомъ бо на земли́ и до́брымъ правле́ніемъ, ны́нѣ же на небеси́ моли́твами помоществу́еши лю́демъ твои́мъ. Тѣ́мже тя́, и въ тебѣ́ сла́вимаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га почита́емъ.

До́бръ строи́тель и до́бль во́инъ, ски́петромъ на престо́лѣ пра́во пра́вя, и во бра́ни ору́жіемъ защища́я лю́ди твоя́, сугу́быя че́сти сподо́бился еси́ отъ Вы́шняго Прави́теля и Го́спода Савао́ѳа.

Бо́льшія любве́ никто́же и́мать отъ сея́, а́ще кто́ положи́тъ ду́шу свою́ за дру́ги своя́; сицево́ю лю́ди твоя́ возлюби́лъ еси́, на ору́жіе вра́жіе за ня́ му́жественно исходя́, Бо́гу осѣня́ющу надъ главо́ю твое́ю въ де́нь бра́ни.

Моисе́я и Дави́да и про́чіихъ люде́й Бо́жіихъ вождо́въ подража́я, му́жественно во бра́нѣхъ за лю́ди твоя́ подвиза́лся еси́, тѣ́мже и на небеси́ съ ни́ми, побѣди́тель, торжеству́еши, моля́ся о во́инствующихъ ко Го́споду.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Весели́ся, Ижерская земле́ и вся́ Россíйская страна́, Варя́жское мо́ре, восплещи́ рука́ми, Нево́ рѣко́, распространи́ своя́ струи́: се́ бо кня́зь тво́й и влады́ка, отъ и́га свѣ́йскаго тя́ свободи́вый, торжеству́етъ во гра́дѣ Бо́жіи, его́же веселя́тъ рѣ́чная устремле́нія.

И ны́нѣ, гла́съ 8:

Ве́ліе чу́до бы́сть во Изра́или просвѣще́ніемъ отъ Го́спода еди́наго человѣ́ка, глаго́лаху бо: кто́ когда́ отве́рзе о́чи слѣпорожде́нну? Но ны́нѣ То́йже несравни́тельное чу́до на́мъ содѣ́ла, егда́ не еди́ному, но всему́ наро́ду о́чи къ ра́зуму отве́рзе, и си́мъ уничиже́ніе на́ше отъя́тъ. Зри́те окре́стныя страны́, во еди́но вся́ согласи́вшіяся, да возмо́гутъ во тмѣ́ пе́рваго невѣ́жества Россíю удержа́ти, но са́ми, намѣ́реніе свое́ забы́вше, въ протяже́ніе долговре́менныя бра́ни вступи́ша, и е́же всѣ́ми о́бразы отвраща́ху, къ сему́ са́ми да́ша поощре́ніе. Сицевы́я су́ть судьбы́ Бо́жія: совѣ́ты Его́ не су́ть я́ко совѣ́ты человѣ́ческія — возвыша́етъ и низверга́етъ, и́хже благоволи́тъ. Ны́нѣ сбы́шася рече́нія апо́стольская: бу́ее Бо́жіе прему́дрѣе человѣ́къ е́сть, и немощно́е Бо́жіе крѣпча́е человѣ́къ е́сть, и́бо немощны́я и уничиже́нныя избра́ Бо́гъ, да посрами́тъ крѣ́пкая, и не су́щая, да су́щая упраздни́тъ, я́ко да не похва́лится вся́кая пло́ть предъ Бо́гомъ.

Та́же вхо́дъ. Проки́менъ дне́. [И чте́нія.]

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 66.]

Весели́ся, Іерусали́ме, и торжеству́йте въ не́мъ, вси́ лю́бящіи его́, ра́дуйтеся вку́пѣ, ра́дуйтеся вси́, ели́цы пла́касте по не́мъ, да сса́вше насы́титеся отъ сосе́цъ утѣше́нія его́, да сса́вше насытите́ся отъ вхо́да сла́вы его́. Яко се́ глаго́летъ Госпо́дь: се́ Азъ совращу́ въ ня́, я́ко рѣку́ ми́ра, и я́ко пото́къ, потопля́ющь сла́ву язы́комъ. Дѣ́ти и́хъ на ра́му воздви́гнутся и на колѣ́ну утѣ́шатся; я́коже кого́ ма́ти его́ утѣша́етъ, та́коже и Азъ утѣ́шу вы́, и во Іерусали́мѣ утѣшите́ся, и у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше. И ко́сти ва́ша, я́ко трава́, прозя́бнутъ, и позна́ется рука́ Госпо́дня чту́щимъ И, и воспрети́тъ непокаря́ющимся. Та́ко глаго́летъ Госпо́дь, избавле́й тя́, Бо́гъ Изра́илевъ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Главы́ 61 и 62.]

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́сподѣ, облече́ бо мя́ въ ри́зу спасе́нія и оде́ждею весе́лія одѣ́я мя́: я́ко жениху́, возложи́ мнѣ́ вѣне́цъ, и я́ко невѣ́сту, украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́, растя́щая цвѣ́тъ сво́й, и я́ко вертогра́дъ сѣ́мена своя́ прозяба́етъ, та́ко возсія́етъ Госпо́дь пра́вду и ра́дость предъ всѣ́ми язы́ки. Сіо́на ра́ди не умо́лкну и Іерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже у́бо изы́детъ, я́ко цвѣ́тъ, пра́вда моя́, спасе́ніе же мое́, я́ко свѣща́, разжже́тся. И у́зрятъ язы́цы пра́вду твою́, и вси́ ца́ріе зе́мстіи сла́ву твою́, и нареку́тся и́менемъ твои́мъ но́вымъ, е́же Госпо́дь имену́етъ е́. И бу́деши вѣне́цъ добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни и діади́ма ца́рствія въ руцѣ́ Бо́га твоего́. И ктому́ не нарече́шися оста́вленъ, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́. Тебѣ́ бо нарече́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́тъ Госпо́дь въ тебѣ́, и земля́ твоя́ насели́тся. И я́ко живы́й ю́ноша съ дѣ́вою, та́ко поживу́тъ сы́нове твои́ съ тобо́ю. И бу́детъ, и́мже о́бразомъ возвесели́тся жени́хъ о невѣ́стѣ, та́ко возвесели́тся Госпо́дь о тебѣ́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 60.]

Свѣти́ся, свѣти́ся, Іерусали́ме, пріи́де бо тво́й свѣ́тъ и сла́ва Госпо́дня на тебѣ́ возсія́. Яко се́ тма́ покры́етъ зе́млю и мра́къ на язы́ки, на тебѣ́ бо яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебѣ́ у́зрится. И по́йдутъ ца́ріе свѣ́томъ твои́мъ, и язы́цы свѣ́тлостію восто́ка твоего́. Возведи́ о́крестъ о́чи твои́ и ви́ждь со́бранная ча́да твоя́. Пріи́дутъ вси́ сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мѣхъ во́змутся. Тогда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцемъ, егда́ преложи́тъ на тя́ бога́тство мо́ря, и язы́къ, и люде́й. И пріи́дутъ ти́ стада́ велблу́дъ, и покры́ютъ тя́ велблу́ды мадіа́мстіи и гефа́рстіи, вси́ отъ Сава́ пріи́дутъ, нося́ще тебѣ́ зла́то и лива́нъ, принесу́тъ тебѣ́ и ка́мень че́стенъ, и спасе́ніе отъ Го́спода благовѣстя́тъ. И вся́ о́вцы кида́рскія соберу́тся тебѣ́, и овни́ навео́ѳстіи пріи́дутъ тебѣ́, и вознесу́тся прія́тная на же́ртвенникъ Мо́й, и до́мъ моли́твы Моея́ просла́вится. Кíи су́ть, и́же, я́ко о́блацы, лета́ютъ, и я́ко го́лубіе со птенцы́ свои́ми? Со Мно́ю е́сть Сіо́нъ, Мене́ о́строви ожида́ша и корабли́ ѳарсíйстіи въ пе́рвыхъ, е́же привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́ и зла́то и́хъ съ ни́ми, за и́мя Госпо́дне свято́е и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И сози́ждутъ сы́нове иноро́дніи стѣ́ны твоя́, и ца́ріе и́хъ предста́нутъ тебѣ́, за гнѣ́въ бо Мо́й порази́хъ тя́ и за ми́лость Мою́ возлюби́хъ тя́. И отве́рзутся врата́ твоя́, Іерусали́ме, вы́ну де́нь и но́щь, и не затворя́тся, е́же ввести́ къ тебѣ́ си́лу язы́ковъ и цари́ и́хъ ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́ріе, и́же тебѣ́ не порабо́таютъ, поги́бнутъ, и язы́цы запустѣ́ніемъ запустѣ́ютъ. И сла́ва Лива́нова къ тебѣ́ пріи́детъ въ кипари́сѣ, и пе́вкѣ, и ке́дрѣ вку́пѣ, просла́вити мѣ́сто свято́е Мое́, и мѣ́сто но́гъ Мои́хъ просла́влю. И по́йдутъ къ тебѣ́, боя́щіися, сы́нове смири́вшихъ тя́ и прогнѣ́вавшихъ тя́, и покло́нятся слѣда́мъ но́гъ твои́хъ вси́, прогнѣ́вавшіи тя́, и нарече́шися гра́дъ Госпо́день, Сіо́нъ Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебѣ́ оста́влену и возненави́дѣну, и не бѣ́ помога́яй тебѣ́. И положу́ тя въ ра́дость вѣ́чную, весе́ліе родо́мъ родо́въ. И ссе́ши млеко́ язы́ковъ, и бога́тство царе́й снѣ́си, и разумѣ́еши, я́ко Азъ Госпо́дь, спаса́яй тя́ и избавля́яй тя́, Бо́гъ Изра́илевъ.

На литíи стихи́ры, гла́съ 1:

Го́спода си́лъ, да́вшаго на́мъ крѣ́пость, дне́сь, лю́діе, просла́вимъ: Се́й бо Бо́гъ на́шъ, и не вмѣни́тся и́нъ къ Нему́, Се́й подъя́тъ на́съ и не возвели́чи укори́вшія ны́. Бо́гъ сы́й ми́ра, Оте́цъ щедро́тъ, благослови́ достоя́ніе Свое́ ми́ромъ. Се́й Ца́рь ца́рствующихъ, Моисе́емъ сохрани́вый лю́ди изра́ильтескія, и ны́нѣ Петро́мъ изба́вивый отъ бѣ́дъ Россíю, Тому́ всегда́ сла́ву и че́сть принесе́мъ.

Та́же свято́му, гла́съ 4:

Да весели́тся дне́сь но́вый Изра́иль о сотво́ршемъ его́, и сы́нове россíйстіи да возра́дуются о кня́зѣ свое́мъ, благовѣ́рномъ Алекса́ндрѣ Не́вскомъ: се́ бо ца́рскою діади́мою вѣнча́ его́ Ца́рь ца́рствующимъ.

Аще на́ми и влады́чествуеши, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, оба́че раба́ Бо́жія тя́ имену́емъ, Его́же, влады́чествуя, на́мъ Го́спода своего́ исповѣ́далъ, Ему́же послужи́лъ, отъ Него́же и услы́шалъ еси́: благíй ра́бе, до́брый и вѣ́рный, вни́ди въ ра́дость Го́спода твоего́.

Прельсти́шася фарисе́е, глаго́люще: кто́ отъ кня́зь вѣ́рова въ Онь? Се́ бо благовѣ́рный кня́зь Алекса́ндръ Не́вскій вѣ́рова во Іису́са распя́таго, и благоче́стіемъ угоди́ Ему́, и воспрія́тъ спасе́ніе вѣ́чное.

Вои́стинну вѣ́рный и му́дрый строи́тель бы́лъ еси́, Алекса́ндре, его́же поста́ви Госпо́дь надъ рабы́ Свои́ми, россíйскими наро́ды; блаже́нъ еси́, и́бо во вре́мя кончи́ны твоея́ прише́дъ къ тебѣ́, Госпо́дь обрѣ́те тя́ до́брѣ творя́ща, и надъ всѣ́мъ имѣ́ніемъ на небеси́ поста́ви тя́.

Сла́ва, гла́съ 1:

Возвесели́теся дне́сь, россíйстіи наро́ди, ликовству́йте, нача́ла и вла́сти: се́ бо пло́ть отъ пло́ти и вла́сть отъ вла́сти ва́шея, благовѣ́рный кня́зь Алекса́ндръ Не́вскій, лику́етъ со а́нгелы на небеси́, и всѣ́хъ свои́хъ сро́дниковъ и власте́й, и подъ вла́стію су́щихъ, на духо́вное созыва́етъ торжество́, о всѣ́хъ мо́лится ко Го́споду.

И ны́нѣ, гла́съ 5:

Ви́дѣхомъ, Бо́же, сла́ву Твою́, ви́дѣхомъ чудеса́ Твоя́, яви́вшаяся въ на́съ: ужаса́ется у́мъ воспомяну́ти бѣ́дствія, я́же всеси́льною Твое́ю десни́цею отврати́лъ еси́. Не то́чію бо си́льніи отвнѣ́ сопроти́вніи, торжеству́юще мно́гимъ свои́мъ обуче́ніемъ и предъ прича́стники того́жде иску́ства, непобѣди́мыя себе́ вмѣня́юще, но и вну́трь мно́гая зла́я обыдо́ша на́съ, смяте́нія отъ всезло́бныхъ мяте́жниковъ, мно́гое кровопроли́тіе простира́ющихъ. Подви́жеся всему́ сопроти́вное се́рдце Авессало́мле, не то́кмо дѣла́ оте́ческая тща́щееся опроверга́ти, но и здра́вія его́ и́щущее. Но не здѣ́ предѣ́лъ обстоя́щихъ ны́ лю́тыхъ: возмути́ша проти́вніи еще́ христоненави́стный язы́къ исма́ильтескій. О, коли́кихъ злы́хъ изба́вилъ еси́ на́съ, непостижи́мый въ дѣ́лѣхъ Твои́хъ Влады́ко! Сла́ва у́бо Тебѣ́ да бу́детъ, вся́ прему́дре стро́ящему.

На стихо́внѣ стихи́ры свято́му, гла́съ 6:

Исповѣ́давшаго и́мя Іису́сово предъ человѣ́ки, исповѣ́дуетъ тя́ Іисусъ́ предъ Отце́мъ Свои́мъ на небеси́; и мы́ на земли́ воспѣва́емъ тя́, благовѣ́рне Алекса́ндре, я́ко моля́щагося о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Се́рдцемъ вѣ́ровалъ еси́ въ пра́вду, усты́ же предъ мучи́телемъ исповѣ́довалъ еси́ во спасе́ніе; у́бо я́ко и́стинный исповѣ́дникъ и наслѣ́дникъ, моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, [въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́].

Му́чениковъ подража́тель, не убоя́лся еси́ пострада́ти, я́ко до́бръ во́инъ Іису́съ Христо́въ, изволе́ніемъ бы́въ му́ченикъ. Тѣ́мже и съ му́ченики вѣнча́лся еси́ отъ Подвигополо́жника Іису́са.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пріиди́те, вси́ россíйстіи чи́ни, восхвали́те до́браго чинонача́льника: вла́сти — му́драго строи́теля, во́ини — прехра́браго во́ина, правосла́вія люби́тели — тве́рдаго исповѣ́дника, изволе́ніемъ му́ченика. Повину́йтеся наста́внику ва́шему, и покаря́йтеся, и ви́дѣвше кончи́ну его́, подража́йте вѣ́рѣ его́.

И ны́нѣ, гла́съ 7:

Пріиди́те, возра́дуемся Го́сподеви, дади́мъ вели́чіе Бо́гу на́шему, научи́вшему ру́цѣ на́ша на ополче́ніе и пе́рсты на́ша вооружи́вшему на бра́нь, вѣнча́вшему же на́съ всежела́емымъ ми́ромъ, испо́лнившему во благо́е намѣ́реніе на́ше и си́мъ многовре́менное вражды́ средостѣ́ніе разори́вшему, и велегла́сно возопіе́мъ къ Нему́: кто́ бо́гъ ве́лій, я́ко Бо́гъ на́шъ? Вои́стинну Еди́нъ еси́, творя́й чудеса́.

По Ны́нѣ отпуща́еши: тропа́рь, гла́съ 8: Благослове́нъ еси́, Христе́ Бо́же на́шъ..., два́жды, и свято́му, гла́съ 4: Позна́й свою́ бра́тію..., еди́ножды. [Пи́саны на ма́лѣй вече́рни.][НА УТРЕНИ,]
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ свято́му, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Да весели́тся дне́сь но́вый Изра́иль о сотво́ршемъ его́, и сы́нове россíйстіи да возра́дуются о кня́зѣ свое́мъ, благовѣ́рномъ Алекса́ндрѣ Не́вскомъ: се́ бо ца́рскою діади́мою вѣнча́ его́ Ца́рь ца́рствующимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Воспо́йте, россíйстіи наро́ди, воспо́йте пѣ́снь но́ву ди́вная сотво́ршему Бо́гу на́шему: Иже мы́шцею высо́кою возведе́ лю́ди Своя́ въ поко́й, и по неизрече́нныхъ и жесто́кихъ бра́нехъ ми́ромъ огради́ предѣ́лы на́ша, и проти́вныя си́лы во еди́но совокупи́. Ему́же дади́мъ вели́чіе, яви́вшему на́мъ бога́тую ми́лость.

По 2-мъ [стихосло́віи] сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Благода́рно зове́мъ вси́ Христо́ву уго́днику, прилѣ́жно моля́щеся: разруши́ бра́нь страсте́й на́шихъ, и отжени́ де́монская мечта́нія, блаже́нне, и моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Тебѣ́ подоба́етъ пѣ́снь, Бо́же, въ Россíи, Тебѣ́ да возда́стся моли́тва по все́й земли́ благода́рственная, Иже наче́нъ съ на́ми и соверши́ дѣ́ло, удивле́нія и благода́рствія досто́йное: предъ окре́стными наро́ды сла́вою и че́стію вѣнча́лъ еси́ на́съ, и вну́треннія пресла́вно посрами́ мяте́жники, да ви́дятъ и разумѣ́ютъ вси́, я́ко е́сть Защи́тникъ на́шъ, по на́мъ побо́рствуяй.

Велича́ніе пое́тъ пе́рвый ли́къ:

Велича́емъ Тя́, Тріѵпоста́сне Влады́ко, всеми́лостивно на на́съ, рабо́въ Твои́хъ, призрѣ́вшаго и ми́ромъ вожделѣ́ннымъ предѣ́лы на́ша огради́вшаго.

Вторы́й ли́къ, свято́му:

Велича́емъ тя́, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный:

Ли́къ 1-й: Воскли́кните Го́сподеви, вся́ земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвалѣ́ Его́. Ли́къ 2-й: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Ли́къ 1-й: Кро́тцыи наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́тся о мно́жествѣ ми́ра. Ли́къ 2-й: Го́споди, возлюби́хъ благолѣ́піе до́му Твоего́ и мѣ́сто селе́нія сла́вы Твоея́. Ли́къ 1-й: Возсія́етъ во дне́хъ Его́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже оты́мется луна́. Ли́къ 2-й: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ. Ли́къ 1-й: Госпо́дь крѣ́пость лю́демъ Свои́мъ да́стъ, Госпо́дь благослови́тъ лю́ди Своя́ ми́ромъ. Ли́къ 2-й: Блаже́ни живу́щіи въ дому́ Твое́мъ, въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ Тя́.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Ду́хъ Святы́й тя́, блаже́нне, наста́ви оте́чество твое́ па́ствити на па́житехъ спаси́тельныхъ, и Христо́съ свѣти́льника тя́ показа́ я́вѣ. Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́ніемъ, я́ко сугу́быя вѣнцы́ отъ Вѣнцеда́вца пріи́мъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Воспо́йте, россíйстіи наро́ди, воспо́йте пѣ́снь но́ву ди́вная сотво́ршему Бо́гу на́шему: Иже мы́шцею высо́кою возведе́ лю́ди Своя́ въ поко́й, и по неизрече́нныхъ и жесто́кихъ бра́нехъ ми́ромъ огради́ предѣ́лы на́ша, и проти́вныя си́лы во еди́но совокупи́. Ему́же дади́мъ вели́чіе, яви́вшему на́мъ бога́тую ми́лость.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Вознесо́хъ избра́ннаго* отъ люде́й Мои́хъ. Сти́хъ: Сего́ ра́ди пома́за Тя́, Бо́же, Бо́гъ Тво́й, [еле́емъ ра́дости па́че прича́стникъ Твои́хъ]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Пріиди́те, вси́ лю́діе, хвалу́ принесе́мъ блаже́нному, вопію́ще си́це: ра́дуйся, пресвѣ́тлый сто́лпе, просвѣща́я на́съ чуде́съ свѣтлостьми́; ра́дуйся, ро́сный о́блаче, пла́мень погаша́яй страсте́й и ороша́яй вѣ́рныхъ мы́сли, боже́ственный Алекса́ндре.

Кано́нъ, гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те лю́діе, [пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися].

Пѣ́снь по достоя́нію принести́ Тебѣ́, Влады́ко, недоумѣва́емъ. Кто́ бо изрече́тъ ми́лости Твоя́, я́же яви́лъ еси́ на́мъ? Ты́ на́ше невѣ́жество отъ сокро́вища прему́дрости Твоея́ просвѣти́лъ еси́, Ты́ и научи́ со стра́хомъ и любо́вію благода́рственная Тебѣ́ воспѣ́ти.

Утвержде́нныя въ Бо́зѣ Вара́къ и Дево́ра, сопроти́вныхъ во́инство изби́вше, пѣ́снь но́вую Бо́гу Побѣди́телю воспѣ́ша; си́хъ, Россíе, побѣ́дными укра́шенная вѣнца́ми, подража́ющая, пѣ́снь побѣ́дную Бо́гу воскли́кни, прославля́ющи сла́ву и си́лу Его́.

Ага́рь иногда́, изнемо́гши отъ зно́я, возопи́ ко Го́споду, е́йже а́нгелъ исто́чникъ показа́ воды́ теку́щія, да пію́щи, съ ча́домъ жива́ бу́детъ. И Россíя, изнемо́гши многолѣ́тнымъ трудо́мъ, возопи́ ко Го́споду: да́ждь ми́ исто́чникъ ми́ра, отъ него́же напою́ ча́да моя́, и воспою́ Тя, Го́спода, во вѣ́ки.

Другíй кано́нъ свято́му, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, [я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ].

Досто́йными похвала́ми воспѣ́ти пресла́внаго чудотво́рца, у́мъ и смы́слъ да́руй ми́, Христе́ Бо́же, я́ко да воспою́, ра́дуяся, па́мять его́.

Свѣти́льниче многосвѣ́тлый Россíйскія земли́, я́коже второ́е со́лнце, чудесы́ сія́я, всѣ́хъ на́съ помина́й, соверша́ющихъ па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне.

Богому́дре Алекса́ндре, а́ще тя́ и напослѣ́докъ лѣ́тъ богопросвѣще́нная Россíйская страна́ возрасти́, но дре́внихъ че́сти сподо́бился еси́, дарова́ніе чуде́съ досто́йно пріе́мъ.

Богоро́диченъ: Зако́новъ кромѣ́ есте́ственныхъ, Дѣ́во, родила́ еси́ Законода́вца Бо́га, Человѣ́ка бы́вша. Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, на́ша беззако́нія презрѣ́ти.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Лу́къ сокруши́ся си́льныхъ [держа́вою Твое́ю, Христе́, и си́лою немощству́ющіи препоя́сашася].

Обнови́ся ны́нѣ, но́вый Изра́илю, благода́тію отъ всѣ́хъ бла́гъ Пода́теля, Иже мы́шцею высо́кою проведе́ тя чрезъ мо́ре долголѣ́тныя бра́ни, и введе́ тя въ зе́млю благослове́нную ми́ра сего́.

Ви́дите, язы́цы, и разумѣ́йте, я́ко съ на́ми Бо́гъ, Иже въ бра́ни бы́сть и побора́ше по на́съ, смири́ ны пре́жде, да пресла́внѣе возвели́читъ. Се́й у́бо Бо́гъ на́шъ, о Не́мже въ ми́рѣ и бра́ни, вѣ́рніи, утвержда́емся.

Возведи́ о́крестъ о́чи твои́, Россíе, и ви́ждь, се́ бо распространи́шася предѣ́лы твоя́, приусугу́бишася отъ за́пада, сѣ́вера и ю́га ча́да твоя́, и про́мыслу Вы́шняго по бра́нехъ въ ми́рѣ воспо́й пѣ́сни твоя́.

Инъ.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га [Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче].

Свѣти́льникъ свѣ́та яви́лся еси́, Алекса́ндре всеблаже́нне, неду́говъ глубо́кую тму́ разруша́я всегда́, заре́ю свѣ́тлою чуде́съ, прему́дре.

Престо́лу предстои́ши благода́ти, со всѣ́ми а́нгелы ра́дуяся дне́сь, и мíру исцѣле́нія раздава́я бога́тство, спаси́ всѣ́хъ на́съ моли́твами твои́ми, блаже́нне.

Благочести́ваго и вѣнцено́снаго Алекса́ндра, соше́дшеся, по достоя́нію восхва́лимъ, я́ко чуде́съ пода́теля оби́льнаго и Го́споду моля́щася о всѣ́хъ на́съ.

Богоро́диченъ: Яко вои́стинну Госпо́дь воцари́ся въ Ца́рствіе не отпа́дающее, и облече́ся псало́мски изъ Тебе́, Богома́ти, въ кра́сное благолѣ́піе, пло́ть святу́ю, е́юже сме́рть прія́тъ и разруши́ ея́ ца́рство.

Конда́къ свята́го, [гла́съ 4]:

Якоже сро́дницы твои́ Бори́съ и Глѣ́бъ яви́шася тебѣ́ съ небесе́ въ по́мощь, подвиза́ющемуся на Ве́лгера Свѣ́йскаго и во́евъ его́, та́ко и ты́ ны́нѣ, блаже́нне Алекса́ндре, пріиди́ въ по́мощь твои́мъ сро́дникомъ, и побори́ борю́щія ны́.

Икосъ:

Иже дре́вле навѣ́тами вра́жіими расточе́нныя, я́ко оре́лъ птенцы́ подъ крилѣ́, собира́ше лю́ди своя́, се́й и ны́нѣ на духо́вное торжество́ собира́етъ на́съ; пріиди́те у́бо, возра́дуемся Го́сподеви, и просла́вимъ просла́вльшаго сро́дника на́шего и влады́ку, и возопіи́мъ: ра́дуйся, россíйская сла́во, ски́петровъ держа́во, во́евъ хра́брость, ору́жія крѣ́пость! Помина́й ста́до твое́, надъ ни́миже Госпо́дь поста́ви тя́, и побори́ борю́щія ны́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Яко звѣзда́ многосвѣ́тлая яви́лся еси́, свѣ́тлаго ра́ди житія́ твоего́, сосу́дъ Свята́го Ду́ха бы́въ. Сего́ ра́ди по мно́гихъ лѣ́тѣхъ во гро́бѣ нетлѣ́нны обрѣто́шася святы́я твоя́ мо́щи, отъ ни́хже источа́еши рѣ́ки чуде́съ исцѣле́ній вѣ́рно зову́щимъ ти́: ра́дуйся, благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Тро́ицу славосло́вимъ, вѣ́рніи, Единосу́щную, призрѣ́ бо на смире́ніе на́ше, отъя́тъ поноше́ніе во человѣ́цѣхъ, утверди́ ми́лость Свою́ на на́съ, во е́же соблюсти́ на́съ и невре́дныхъ сохрани́ти. Тѣ́мже благослови́мъ Бо́га на́шего.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Внегда́ прибли́житися лѣ́томъ, [позна́ешися, положи́лъ бо еси́ любо́вь тве́рду крѣ́пости Твоея́, Го́споди].

Неизрече́нное и неисповѣди́мое смотре́ніе исповѣ́дуемъ, раби́ Твои́, Влады́ко, благода́рными си́ми словесы́: ничто́же бо бо́лѣе за бла́гость Твою́ возда́ти мо́жемъ, я́ко отъ тмы́ ко свѣ́ту произве́лъ еси́, то́чію ма́лое сіе́ пріими́ отъ на́съ благодаре́ніе.

Гдѣ́ ны́нѣ умышле́нія и совѣ́ты ва́ши, окре́стніи наро́ди, отъ дре́внихъ вѣко́въ во еди́но согласу́ющіися? Аки предви́дяще и зави́дяще бу́дущему Россíи благополу́чію, позна́ніе уче́ній и худо́жествъ отвраща́ющіи? Получи́ ны́нѣ, е́же не хотѣ́сте, и славосло́витъ Бо́га, сіе́ е́й дарова́вшего.

Вся́ тва́рь да ра́дуется съ на́ми, да пое́тъ и́мени Го́спода Вы́шняго: содѣ́ла бо чу́до въ на́съ, вся́къ у́мъ преиму́щее, хи́трая преврати́ намѣ́ренія сопроти́вныхъ, и и́миже хотя́ху на́съ улови́ти, си́ми уловле́ни су́ть сѣтьми́. Мы́ же, изба́вльшеся, всера́достно Его́ велича́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія [Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́, и просла́вихъ Твое́ Божcтво́].

Заре́ю Трисо́лнечныя благода́ти сія́я, свѣ́тлѣ тво́й пра́здникъ творя́щихъ озари́ и стра́стнаго омраче́нія де́монскаго изба́ви, Алекса́ндре пресла́вне.

Ца́ріе и кня́зи, и свяще́нницы, и вельмо́жи, и ста́рцы со ю́нотами, и ве́сь во́зрастъ, свѣ́тло предъигра́йте и па́мять блаже́ннаго въ пѣ́снехъ возвели́чите.

Къ Боже́ственному Свѣ́ту ны́нѣ преста́вился еси́, Свѣ́та сы́нъ возлю́бленъ бы́въ, въ ра́дости и красотѣ́ съ ли́ки а́нгельскими ны́нѣ ра́достно лику́еши.

Богоро́диченъ: Имѣ́ю Тя́ Помо́щницу и не постыжду́ся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жія; имѣ́ю Тя́ Предста́тельницу и вра́гъ мои́хъ не убою́ся.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Но́щи преше́дшей, [прибли́жися де́нь, и Свѣ́тъ мíру возсія́, сего́ ра́ди хва́лятъ Тя́ а́нгельстіи чи́ни и славосло́вятъ Тя́ вся́ческая].

Созида́й гра́ды твоя́ но́выя, Россíе, утвержда́й ми́ромъ предѣ́лы твоя́: Госпо́дь съ тобо́ю, Госпо́дь Помо́щникъ. Да́ждь у́бо сла́ву и́мени Его́, пресла́вно ны́нѣ просла́вившаго тя́.

Не тужи́ ны́нѣ, Россíе, дни́ пре́жнія и лѣ́та преше́дшая ско́рбная помина́ющи, егда́ бѣ́дствіями а́ки потрясе́ся, отъ восто́ка, ю́га и сѣ́вера смуща́емая, вну́трь же мяте́жными несогла́сіи раздира́емая. Прогна́ Бо́гъ о́блакъ печа́ли твоея́, и свѣ́томъ безсме́ртныя сла́вы озари́ тя.

Яко взыска́ла еси́, Россíе, Го́спода Бо́га твоего́ въ де́нь ско́рби твоея́, сего́ ра́ди яви́ся тебѣ́ въ чу́дныхъ дѣ́лѣхъ Свои́хъ, Иже изба́ви тя́ отъ крѣ́пкихъ ру́къ супоста́тъ твои́хъ и вѣне́цъ ми́ра и благоволе́нія возложи́ на главу́ твою́.

Возвесели́теся съ на́ми, вели́цыи кня́зи россíйстіи, ви́дѣвше виногра́дъ се́й, ва́ми насажде́нный, ка́ко Бо́гъ Вы́шній, Ца́рь Вѣ́чный, его́ возрасти́ и опло́томъ ми́ра вѣ́чнаго огради́, и съ на́ми благода́рственная Ему́ воспо́йте.

Инъ.

Ирмо́съ: Утренююще, вопіе́мъ Ти́: [Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы].

Яко звѣзда́ свѣтла́ яви́ся непреле́стна, плѣне́нныхъ свободи́тель, и ни́щихъ богати́тель, и боля́щихъ вра́чь, царе́й побо́рникъ и оте́чества на́шего утвержде́ніе.

Яви́ся въ Россíйстѣй земли́ чудотво́рецъ пресла́венъ, Алекса́ндръ блаже́нный, я́ко всесвѣ́телъ свѣти́льникъ, сія́я во все́мъ мíрѣ и во мра́цѣ страсте́й озаря́я вся́.

Досточу́дная и пресла́вная па́мять твоя́ возсія́ въ Россíйстѣй земли́, блаже́нне, и ра́достно вѣ́рныхъ весели́тъ собо́ры.

Отверзо́шася тебѣ́ две́ри еде́мскія, и несказа́ненъ свѣ́тъ и трисія́ненъ возсія́, блаже́нне, въ неподвижи́мѣмъ Ца́рствіи небе́снѣмъ, и пра́ведныхъ весе́ліе прія́лъ еси́, ра́дуяся.

Богоро́диченъ: Ме́ртвости и тли́ изба́вила еси́ человѣ́чество, естество́мъ бо Жизнода́вца и Бо́га безъ сѣ́мене родила́ еси́, Дѣ́во Всенепоро́чная, на благодѣя́ніе восхваля́ющихъ Тя́ вѣ́рно.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Гла́съ глаго́лъ моле́бныхъ [отъ болѣ́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шавъ, отъ лю́тыхъ мя́ изба́ви: еди́нъ бо еси́ на́шего спасе́нія вино́венъ].

Блаже́ни вси́, упова́ющіи на Го́спода — я́ко гора́ Сіо́нъ, не подви́жатся во вѣ́къ: Госпо́дь бо прибѣ́жище и́мъ, Госпо́дь спасе́ніе. Въ де́нь, въ о́ньже призову́тъ, посѣти́тъ и́хъ.

Въ де́нь печа́ли сы́номъ гони́мый Дави́дъ, возопи́ ко Го́споду, и отъ бѣ́дъ изба́вилъ его́, и въ Сіо́нѣ па́ки, отъ него́же изгна́нъ бы́сть, просла́ви Бо́га спаса́ющаго. Прогна́ сицеву́ю находя́щую ско́рбь отъ своего́ достоя́нія Всевы́шній Госпо́дь, отврати́вый отцегони́тельное кровопроли́тіе, тѣ́мже и мы́ ны́нѣ Его́ въ Россíйскомъ Сіо́нѣ просла́вимъ.

Даде́ ми́ръ предѣ́ломъ твои́мъ, Россíе, Госпо́дь, да не бу́детъ стужа́яй тебѣ́, ме́чь чужды́й да не устраша́етъ тя́: Вы́шній бо огради́ крѣ́пкою руко́ю концы́ земли́ твоея́.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, [мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́].

Отъ пречестна́го ко́рене изра́слъ еси́ вѣ́твь, пресла́вне, и благоче́стно на земли́ пожи́лъ еси́, и прія́телище чи́сто Ду́ха яви́лся еси́, освяща́я вѣ́рою притека́ющія ти́, блаже́нне.

Весе́лія дне́сь испо́лнися вся́ Россíйская земля́ въ наро́читый де́нь пра́здника пресла́внаго чудотво́рца, Алекса́ндра блаже́ннаго: соблюда́етъ бо оте́чество свое́ вы́ну ненавѣ́тно.

Сиро́тъ и вдо́въ засту́пника и въ бѣда́хъ непобори́маго помо́щника, пѣ́сньми Алекса́ндра ублажи́мъ, сла́вяще: пра́зднующихъ бо па́мять его́ ве́село отъ бѣ́дъ избавля́етъ и скорбе́й.

Богоро́диченъ: Су́щій пресвяты́й хра́мъ, Богоро́дице, Исто́чникъ родила́ еси́, Всенепоро́чная, неисчерпа́емый, Влады́чице.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Аще и во Гро́бъ.

Укрѣпи́вый Дави́да на Голіа́ѳа, укрѣпи́лъ еси́ и Импера́тора на́шего Петра́, въ простотѣ́ се́рдца служа́щаго Ти́, и о и́мени Твое́мъ подвиза́ющагося, благодѣя́нія Твоя́ прославля́ющаго, щедро́ты Твоя́ дарова́лъ еси́ ему́, Христе́ Бо́же. Ты́ бо наде́жда на́ша, и спасе́ніе, и непобѣди́мая побѣ́да.

Икосъ:

Са́мъ, Го́споди, созда́лъ еси́ прему́дрость, и ви́дѣлъ и исче́лъ ю́, и излія́лъ еси́ ю́ на вся́ дѣла́ Твоя́ со вся́кою пло́тію по щедро́тамъ Твои́мъ, по дая́нію Твоему́ дарова́лъ еси́. Ты́ и Благочести́вѣйшаго Импера́тора на́шего Петра́ отъ сокро́вищь Свои́хъ умудри́вый, и́мъ россíйское во́инство во бра́нехъ прему́дро наста́вилъ еси́. Тѣ́мже ны́нѣ торже́ственными пѣ́сньми Твою́ прему́дрость воспѣва́емъ и благодари́мъ Тя́, премно́гія на́мъ дарова́вшаго побѣ́ды.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Вѣтíи яви́шася о́троцы [любомудрѣ́йшіи дре́вле, отъ богопрія́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху: Пребоже́ственный отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́].

Якоже амаза́и рѣ́ша: о Дави́де, ми́ръ тебѣ́ и помо́щникомъ твои́мъ; та́ко и ны́нѣ бра́вшіися съ на́ми глаго́лютъ: ми́ръ тебѣ́, Благовѣ́рный Пе́тре, Бо́гъ тво́й Помо́щникъ тебѣ́. Ему́же зове́мъ: Бо́же, благослове́нъ еси́.

Упоко́и предѣ́лы на́ша Госпо́дь си́лъ, да́вый ми́ръ достоя́нію Своему́; входя́щіи и исходя́щіи на мо́ре, безъ стра́ха и печа́ли коры́сти своя́ собира́йте, Бо́гъ бо на́шъ отъя́тъ ско́рбь ра́тную, Ему́же зове́мъ: Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пріиди́те, возвели́чимъ чу́дная дѣла́ Бо́жія: ка́ко смире́нныхъ на́съ вознесе́, ка́ко уничиже́нныхъ просла́ви, ка́ко побѣди́тельнымъ вѣнце́мъ увѣнча́ и ми́ромъ огради́, и радостотво́рно возопіи́мъ: Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́[1]

Дне́сь Це́рковь Христо́ва, пра́зднующи Алекса́ндрово торжество́, соше́дшимся вои́стинну источа́етъ благода́ть, прилѣ́жно моля́щимся и любо́вію пою́щимъ его́.

Во всѣ́хъ страна́хъ россíйскихъ произы́де вѣща́ніе, я́ко яви́ся въ ни́хъ чудотво́рецъ пресла́венъ, источа́я исцѣле́ній мно́жество всѣ́мъ пою́щимъ те́плѣ.

Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвѣ́тъ, процвѣ́лъ еси́, блаже́нне, и исцѣле́нія подава́еши притека́ющимъ въ кро́въ тво́й, му́дре и досточу́дне.

Богоро́диченъ: Отъ дѣ́вственныхъ ложе́снъ Твои́хъ вопло́щся Бо́гъ, яви́ся на спасе́ніе на́ше. Тѣ́мже Тя́ Ма́терь вѣ́дуще, Богоро́дице, правовѣ́рно вопіе́мъ Ему́: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Неизрече́нною му́дростію [соста́вльшаго вся́ческая Бо́га Сло́ва и отъ не су́щихъ во е́же бы́ти приве́дшаго, благослови́те, дѣла́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки].

Госпо́дь крѣ́пость лю́демъ Свои́мъ даде́, Госпо́дь научи́ пе́рсты на́ша на бра́нь, и ру́цѣ на ополче́ніе, торже́ственными на́съ украси́въ побѣ́дами, и благословля́етъ ны́нѣ лю́ди Своя́ ми́ромъ. Его́же благослови́мъ и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

О, непостижи́маго ума́ Твоего́, Влады́ко! Нѣ́сть, и́же сопротивоста́нетъ во́ли Твое́й: и́хже бо предуста́вилъ еси́ просла́вити, вся́ ухищре́нія, на и́хъ соплета́емая, отвраща́еши. Чудодѣ́йствіе Твое́ сіе́, на на́съ собы́вшееся, ви́димъ, и славосло́вяще, превозно́симъ Тя́ во вѣ́ки.

Хотѣ́сте, окре́стніи наро́ди, отъ на́съ утаи́ти иску́ство во́инское, мно́го о се́мъ труди́стеся, но не возмого́сте. Творя́й держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, низлага́яй си́льныя со престо́лъ и вознося́й смире́нныя, откры́ предъ на́ми пра́вду Свою́, изъяви́ и научи́ ва́ми сокрыва́емая. Ему́же благода́рственная ны́нѣ прино́симъ и просла́вимъ во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Богоглаго́ливіи о́троцы, въ пещи́ со огне́мъ пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода[2]

Тебе́ въ чудесѣ́хъ сла́вна россíйскимъ страна́мъ показа́ Бо́гъ, Алекса́ндре, и украси́ тя небе́сными дара́ми, Того́ моли́ поми́ловати всѣ́хъ на́съ.

Яко у́тро, я́ко де́нь свѣ́тлый тво́й пра́здникъ яви́ся, просвѣща́я на́ша сердца́, и всѣ́хъ съ вѣ́рою восхваля́ющихъ тя́, Алекса́ндре пресла́вне.

Де́нь торжества́ и пра́здникъ весе́лія наста́, стеце́мся, вѣ́рніи, очи́стивше вку́пѣ ду́ши и тѣлеса́: се́ бо на́съ призыва́етъ Алекса́ндръ боже́ственный.

Богоро́диченъ: Образы нося́щи дре́вле Рождества́ Твоего́, Дѣ́во Ма́ти: пе́щь у́бо ю́ношей не опали́, та́кожде и о́гнь Боже́ственный утро́бы Твоея́, Чи́стая.

[Припѣ́вы на 9-й пѣ́сни:]

Велича́й, душе́ моя́, Тріѵпоста́снаго Влады́ку, научи́вшаго, и вразуми́вшаго, и сохраня́ющаго ны во бра́ни.

Велича́й, душе́ моя́, Превы́шняго Го́спода си́лъ, даю́щаго крѣ́пость лю́демъ Свои́мъ.

Удиви́теся съ на́ми, окре́стныя страны́, и просла́вите Го́спода, смире́нныя сла́вою и че́стію вѣнча́вшаго.

О, Влады́ко непостижи́ме, Держа́во, Крѣ́посте и Си́ло на́ша! За вся́, я́же сотвори́лъ еси́ съ на́ми, благода́рно воспѣва́емъ Тя́.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Отъ земноро́дныхъ кто́ слы́ша таково́е? [Или́ кто́ ви́дѣ когда́, я́ко Дѣ́ва обрѣ́теся, во чре́вѣ иму́щая и безболѣ́зненно Младе́нца поро́ждшая? Таково́е Твое́ чу́до, и Тя́, Чи́стая Богоро́дице, велича́емъ].

Возведе́мъ у́мніи о́чи се́рдца на́шего ко Всеси́льному Бо́гу на́шему и принесе́мъ моли́твы вседу́шныя и моле́нія прилѣ́жная, я́ко посѣти́ на́съ ми́лостію Свое́ю, яви́ на́мъ, смире́ннымъ, вели́кую и бога́тую ми́лость, Его́же велича́емъ.

Благоутро́бія неизслѣ́димая пучи́но, Влады́ко, прославля́емъ чуде́сная дѣла́ Твоя́, я́вльшаяся на на́съ и въ ро́дѣ на́шемъ: отъ вѣ́ка бо сокрове́нное Твое́ о на́съ смотре́ніе во дни́ сія́ я́вственно показа́лъ еси́, всеси́льною десни́цею Твое́ю безси́льныхъ на́съ совоздви́гъ, да благодари́мъ и велича́емъ Тя́, Бо́га на́шего.

Славосло́вимъ Тя́ Бо́га Безнача́льнаго, Отца́ благоутро́бнаго о щедро́тахъ Твои́хъ, вся́ зла́я отъ на́съ отврати́вшаго, побѣ́ды и одолѣ́нія на проти́вящихся на́мъ дарова́вшаго, торже́ственными вѣнцы́ украси́вшаго, и во всежела́емый поко́й вве́дшаго, и отъ всѣ́хъ злы́хъ на́съ избавля́ющаго.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ[3]

Твое́ свято́е преставле́ніе дне́сь свѣ́тло пра́зднуемъ, испо́лни ра́дости и весе́лія восхваля́ющія тя́, Алекса́ндре великоимени́те.

Ве́лій щи́тъ и крѣ́пость въ Россíйстѣй земли́, Алекса́ндре, обрѣ́лся еси́, правосла́внымъ же Импера́торамъ на́шимъ похвале́ніе, и ны́нѣ мо́лимся ти́: сохраня́й оте́чество твое́ отъ язы́ка чужда́го.

Незаходи́маго свѣ́та луча́ми во тмѣ́ су́щимъ сія́я, сла́вне, къ просвѣще́нію весе́лія наста́ви ны́, пою́щія тя́.

Блаже́нне Алекса́ндре, ка́ко тя́ возмо́жемъ воспѣ́ти досто́йно? Не мо́жетъ бо язы́къ изглаго́лати твоя́ разли́чная исцѣле́нія, и мно́гая дарова́нія, и чудеса́, я́же подава́еши наслѣ́дію твоему́.

Богоро́диченъ: Яко у́тро, те́мнымъ и блудя́щимъ, Дѣ́во, возсія́ Пра́вды Со́лнце — Христо́съ, Его́же на рука́хъ Твои́хъ носи́ла еси́, Чи́стая.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шаша.

Слы́шана бы́сть въ Свѣ́йскихъ страна́хъ превели́кая сла́ва твоя́, Алекса́ндре, я́ко еди́немъ му́жественнымъ и́менемъ твои́мъ устраша́хуся сопроти́вніи; и ны́нѣ, блаже́нне, враги́ на́ша неви́димо устраша́й, ополча́ющіяся на христолюби́вое твое́ во́инство. [Два́жды]

Сла́ва, и ны́нѣ:

Изба́вивый ны́ отъ вла́сти те́мныя и преста́вивый въ Ца́рство любве́ Сы́на Твоего́, Бо́же на́шъ, преведы́й отъ тмы́ невѣ́дѣнія ко свѣ́ту благоразу́мія и сла́вы, и имени́ты сотвори́вый по все́й земли́, Тебе́ и ны́нѣ про́симъ: да я́коже сохрани́лъ и возвы́силъ еси́ на́съ всеси́льною Твое́ю десни́цею, то́южде защища́й, избавля́й и содержи́.

На хвали́техъ стихи́ры свята́го, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́! Мíромъ облада́ющій оставля́етъ мíръ, скипетроно́сецъ россíйскій отлага́етъ ски́петръ, совлачи́ся съ порфи́ры и гро́бною покрыва́ется плащани́цею, вѣнча́нная глава́ кня́жескую діади́му съ себе́ низлага́етъ, вре́менное ца́рство оставля́етъ на земли́, о вѣ́чномъ извѣ́стенъ на небеси́, идѣ́же вѣнча́ся ца́рскою діади́мою. [Два́жды]

О, ко́ль мно́гія враги́ побѣди́лъ еси́, прехра́брый во́ине Іису́съ Христо́въ! Ви́димыя — мече́мъ и благоче́стіемъ, неви́димыя — моли́твою, пло́ть — воздержа́ніемъ, мíръ — отверже́ніемъ мíра, и та́ко, пресла́вный побѣди́тель, на не́бо возше́лъ еси́.

Научи́лъ еси́ на́съ прему́дрымъ дѣ́ломъ твои́мъ: ничто́же мо́жемъ изнести́ отъ мíра сего́, въ о́ньже ничто́же внесо́хомъ. Того́ ра́ди оста́вивъ вре́менная, возжела́въ небе́сная, я́же и наслѣ́дивъ, и на́мъ о́нѣхъ не лиши́тися, мо́лимтися.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

По́двигомъ до́брымъ подвиза́лся еси́, тече́ніе сконча́лъ, вѣ́ру соблю́лъ, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, про́чее же соблюде́ся тебѣ́ вѣне́цъ пра́вды, и́мже вѣнча́ тя и́стинный Мздовоздая́тель. Того́ моли́, преблаже́нне, вруче́нному тебѣ́ ста́ду, сыно́мъ россíйскимъ, спасти́ся.

И ны́нѣ, гла́съ 3:

Тебе́, Бо́га, хва́лимъ, Твоя́ благода́ти исповѣ́дуемъ, Бо́же на́шъ, Твоя́ щедро́ты благода́рственнымъ се́рдцемъ превозно́симъ, прогна́вшаго мра́чный о́блакъ бра́ни и вве́дшаго ны́ во сла́дкій свѣ́тъ вѣ́чнаго ми́ра. Во́инство россíйское во бра́нехъ прему́дростію испо́лнившаго и россíйскими корабля́ми Балтíйское мо́ре украси́вшаго, гра́дъ се́й воздви́гшаго и просла́вившаго, и пото́комъ сла́дости Твоея́ на́съ насыща́ющаго, и благодаря́ще, вопіе́мъ: О, Влады́ко Всеще́дрый! Укрѣпи́ и утверди́ сія́, я́же дарова́лъ еси́ на́мъ, въ ро́дъ и ро́дъ, и спаси́ ду́ши на́ша.


НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нны отъ кано́на пра́здника, пѣ́снь 3-я, и свята́го, пѣ́снь 6-я, на 8. Проки́менъ пра́здника, гла́съ 7: Госпо́дь крѣ́пость лю́демъ Свои́мъ да́стъ, Госпо́дь благослови́тъ лю́ди Своя́ ми́ромъ. Сти́хъ: Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жіи, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни. Свята́го, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Апо́столъ въ благодаре́ніе о ми́рѣ.
Къ Кори́нѳяномъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чте́ніе:

Бра́тіе, благода́ть ва́мъ и ми́ръ отъ Бо́га, Отца́ на́шего и Го́спода Іису́са Христа́. Иже е́сть ми́ръ на́шъ, сотвори́вый обоя́ еди́но и средостѣ́ніе огра́ды разори́вый вражду́. Иже нѣ́сть нестрое́нія Бо́гъ, но ми́ра, я́ко во всѣ́хъ Це́рквахъ святы́хъ. Держи́теся у́бо любве́, ревну́йте же духо́внымъ. Любы́ долготерпи́тъ, милосе́рдствуетъ, любы́ не зави́дитъ, любы́ не превозно́сится, не горди́тся, не безчи́нствуетъ, не и́щетъ своя́ си́, не раздража́ется, не мы́слитъ зла́, не ра́дуется о непра́вдѣ, ра́дуется же о и́стинѣ. Вся́ лю́битъ, всему́ вѣ́ру е́млетъ, вся́ упова́етъ, вся́ терпи́тъ. Любы́ николи́же отпа́даетъ. Про́чее же, бра́тіе, ра́дуйтеся, соверша́йтеся, утѣша́йтеся, то́жде му́дрствуйте, ми́ръ имѣ́йте, и Бо́гъ любве́ и ми́ра бу́детъ съ ва́ми.

Другíй апо́столъ свято́му, зача́ло 213.

Ева́нгеліе въ благодаре́ніе о ми́рѣ, отъ Іо́анна.

Рече́ Госпо́дь Свои́мъ ученико́мъ: ми́ръ оставля́ю ва́мъ, ми́ръ Мо́й даю́ ва́мъ, не я́коже мíръ дае́тъ, Азъ даю́ ва́мъ. За́повѣдь но́вую даю́ ва́мъ, да лю́бите дру́гъ дру́га, я́коже возлюби́хъ вы́, да и вы́ лю́бите себе́. О се́мъ разумѣ́ютъ вси́, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате между́ собо́ю. Якоже возлюби́ Мя́ Оте́цъ, и Азъ возлюби́хъ ва́съ, бу́дите въ любви́ Мое́й. Аще за́повѣди Моя́ соблюде́те, пребу́дете въ любви́ Мое́й, я́коже Азъ за́повѣди Отца́ Моего́ соблюдо́хъ и пребыва́ю въ любви́ Его́. Сія́ глаго́лахъ ва́мъ, да ра́дость Моя́ въ ва́съ бу́детъ, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто́ ду́шу свою́ положи́тъ за дру́ги своя́. Вы́ дру́зи Мои́ есте́, а́ще творите́, ели́ка Азъ заповѣ́даю ва́мъ. Не вы́ Мене́ избра́сте, но Азъ избра́хъ ва́съ и положи́хъ, да вы́ и́дете и пло́дъ принесе́те, и пло́дъ ва́шъ пребу́детъ, да его́же а́ще про́сите отъ Отца́ во и́мя Мое́, да́стъ ва́мъ.

И свято́му, отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

Прича́стенъ пра́здника: Похвали́, Іерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сіо́не. Свята́го: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ [отъ слу́ха зла́ не убои́тся]. Аллилу́ія, три́жды.

Примѣчанія:
[1] Въ Августовской Минее (М., 1793 г.) ошибочно указанъ ирмосъ 4-го гласа «Въ пещи́ авра́амстіи о́троцы...» Исправлено по Праздничной Минее (М.: Сѵнодальная Тѵпографія, 1901 г.), Л. 447 об.
[2] Въ изданіи 1793 года ошибочно: «Ру́цѣ распросте́ръ Даніи́лъ...». Исправлено по Праздничной Минее (М., 1901 г.), Л. 448.
[3] Ошибочно: «Ка́мень нерукосѣ́чный...». Исправлено по Праздничной Минее (М., 1901 г.), Л. 448 об.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Аѵгустъ. — М.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1793. — Л. 332 – 347 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0