Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Августа въ 16-й де́нь.
Преподо́бнаго отца́ на́шего Іоаки́ма Осого́вскаго, въ Сарандапо́рѣ просія́вшаго.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ.., ста́вимъ стихо́въ 10, и пое́мъ стихи́ры: Убру́су 3, Богоро́дицы 1 и свято́му отцу́ 6. Стихи́ры свято́му отцу́, гла́съ 8. Самогла́сны.

Преподо́бне о́тче Іоаки́ме, ты́ вои́стину взыска́лъ еси́ Бо́га, и Того́ свѣ́томъ, свѣ́тлыми сія́ніи благоче́стія жела́я, ца́рскія дво́ры оста́вивъ, безсме́ртное наслѣ́діе прія́тъ, со Христо́мъ ны́нѣ водворя́ешися, богоблаже́нне.

Отче богому́дре Іоаки́ме, струя́ми сле́зными у́мъ сво́й просвѣти́лъ еси́ и къ Бо́гу бесѣ́довалъ еси́, пресвѣ́тлыми чистота́ми я́ко сто́лпъ всесвѣ́телъ, благоче́стія свѣ́томъ сія́я, яви́лся еси́, блаже́нне, мона́хомъ похвала́, и ны́нѣ всѣ́хъ на́съ сохраня́й твои́ми моли́твами.

Ины стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Все́ житіе́ жела́нное къ Бо́гу предложи́въ, мíра красоту́ я́ко тлѣ́ющую оста́вилъ еси́, и себе́ Христу́ преда́лъ еси́, преподо́бне. Образомъ поще́нія очища́яся, и терпѣ́ніемъ противле́нія, показа́въ стра́стными по́двиги смире́нія на пло́ть, богому́дренно подъе́мъ, прія́лъ еси́ вѣне́цъ неувяда́емый.

Преподо́бне о́тче Іоаки́ме, ты́ оте́ческаго видѣ́нія отлучи́вся, пло́ти отве́ргся, къ Бо́гу приближи́лся еси́, та́мо су́щими свѣтя́ся заря́ми, благода́тными луча́ми манове́ніемъ облиста́емь, и къ Нему́ преше́дъ, богоно́се, блаже́нъ еси́ ны́нѣ, со дерзнове́ніемъ Христу́ Бо́гу моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Преподо́бне о́тче Іоаки́ме, свяще́ннымъ Бо́жіимъ путе́мъ вои́стину подвиза́вся, правовѣ́рно Христо́ву Це́рковь до́брѣ устро́илъ еси́, богозна́меньми вся́ къ ра́зуму наставля́я, а́нгельски на земли́ пожи́въ, и преста́влься, прія́лъ еси́ да́ръ Ца́рствія Его́, ны́нѣ со святы́ми моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Еже по о́бразу соблю́дъ невреди́мо, у́мъ влады́ку на стра́сти па́губныя по́стнически поста́вивъ, во е́же по подо́бію, я́ко мо́щно, возше́лъ еси́, му́жески бо естество́ пону́дивъ, потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему, и пло́ть порабо́тити ду́ху. Тѣ́мже мона́шествующимъ яви́лся еси́ ве́рхъ, граждани́нъ пусты́нный, благотеку́щихъ поспѣ́шитель, пра́вило добродѣ́тели. И ны́нѣ на небесѣ́хъ соу́зъ тѣ́ла разрѣши́вся, богому́дре, чи́стѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу, моля́ся о на́съ вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́.

И ны́нѣ, Богоро́дицы, гла́съ 8:

Дѣви́честіи ли́цы дне́сь та́йно одру́ Дѣ́вы и Ма́тере о́крестъ предстоя́тъ, и ду́ши пра́ведныхъ, обступи́вше, Цари́цу сла́вятъ. Ови у́бо я́ко да́ръ дѣ́вство вмѣ́сто мѵ́ра прино́сятъ, о́ви же невеще́ственное пѣ́ніе съ добродѣ́телію прино́сятъ, подоба́етъ бо Ма́тери Бо́жіи я́ко Цари́цѣ ца́рскими добродѣ́тельми свѣтлосія́ющими дориноси́тися. Съ ни́миже и мы́, житіе́ чи́стое совне́сше, изы́демъ къ погребе́нію су́щія Ма́тере Бо́га на́шего, пѣ́ньми и пѣ́сньми духо́вными согла́сно Ю ублажа́юще.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 2:

Кíими похвала́ми, Христе́ Бо́же, возмо́жемъ вѣнча́ти преподо́бнаго отца́ Іоаки́ма? Его́же избра́въ, десни́цею Свое́ю вѣнча́лъ еси́, явля́я его́ свѣти́ло, пусты́ню просвѣща́ющее, рѣ́ки исцѣле́нія неду́жнымъ источа́юща и врачбы́ неоску́дныя подаю́ща всѣ́мъ притека́ющимъ къ ра́цѣ моще́й его́.

Свѣти́ла небе́сная, ку́пно же верте́пи, и про́пасти, и звѣ́ріе ди́віи удиви́шася о тебѣ́, преподо́бне, ви́дѣвше твоя́ неизрече́нная чудеса́, блаже́нне, и́миже тя́ просла́ви Христо́съ Бо́гъ не́мощныя пита́ти. На́мъ же, чту́щимъ святу́ю па́мять твою́, испроси́ ве́лію ми́лость.

Преподо́бне о́тче на́шъ, изъ мла́дости добродѣ́тели прилѣжа́, це́рковь бы́лъ еси́ Пресвята́го Ду́ха, отъ Него́ крѣ́пость пріе́мъ неду́ги прогоня́ти, человѣ́ки науча́еши о земны́хъ веще́й нерадѣ́ти. Ны́нѣ же, Бо́жія свѣ́та ра́достно наслажда́яся, просвѣти́ на́шу мы́сль, чту́щихъ тя́, блаже́нне Іоаки́ме.

Христо́ва рачи́теля, тезоимени́таго безсме́ртію, и́стиннаго учени́ка Христо́ва, красоту́ и похвалу́, единообра́знаго, всѣ́мъ наста́вника, освяще́ннаго отъ младе́нчества Го́сподеви, ли́цы оте́цъ, соше́дшеся, восхва́лимъ. Се́й бо жела́ніе боже́ственное въ себѣ́ пріе́мь, мірску́ю у́бо оста́ви пре́лесть, взе́мъ же я́ко яре́мъ Кре́стъ Христо́въ на ра́мо, полки́ бѣсо́въ побѣди́ му́жески, и на́мъ Боже́ственныя любве́ изря́дный пу́ть показа́ дѣ́тельно, и́бо и са́мъ тща́ніемъ дости́же Свѣ́тъ и́стинный, Тро́ицы Вседѣ́тельныя. О, чудесе́ ужа́снаго и ве́щи богоподо́бныя! Яко зе́менъ сы́й естество́мъ, ра́венъ бы́сть мы́сленнымъ существо́мъ, сла́ву и че́сть боже́ственную воспріе́мь, и моли́твенникъ на́мъ быва́етъ, я́ко да улучи́мъ вѣ́чныхъ бла́гъ во де́нь Су́дный.

Сла́ва, гла́съ 6:

Оте́ческую добро́ту, по́стникомъ украше́ніе, исто́чника чуде́съ и къ Бо́гу моли́твенника непосты́дна, сте́кшеся, о празднолю́бцы, пѣ́сньми и похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, и́ноческаго житія́ пра́вило, о́бразъ и печа́ть извѣ́стная; ра́дуйся, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, озаря́яй вся́ свѣтлостьми́ добродѣ́телей; ра́дуйся, и́же въ бѣда́хъ вели́кій утѣ́шителю и те́плый предста́телю. Ты́ у́бо, о́тче Іоаки́ме, не преста́й моли́тися Христу́ Бо́гу о ста́дѣ свое́мъ се́мъ, и о всѣ́хъ вѣ́рно почита́ющихъ всечестно́е успе́ніе твое́.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 8. Лео́нта деспо́та:

Увѣря́я Іису́съ, Сы́нъ Тво́й, Богоро́дице, и Бо́гъ на́шъ, два́ естества́ Своя́, я́ко у́бо человѣ́къ умира́етъ и я́коже Бо́гъ востае́тъ. И Тя́, Богома́ти, зако́номъ естества́ умре́ти благоизво́ли, да не невѣ́рнымъ привидѣ́ніе мни́тся смотре́ніе. Прешла́ бо еси́ къ небе́снѣй странѣ́, небе́сная Невѣ́сто, я́ко отъ черто́га селе́нія Твоего́ отъ земли́ взята́. Освяти́ся возду́хъ восхожде́ніемъ Твои́мъ, я́ко просвѣти́ся земля́ рождество́мъ Твои́мъ, предпосыла́ютъ апо́столи, и а́нгели подъе́млютъ. Тѣ́мже, погре́бше пречи́стое тѣ́ло Твое́ и надгро́бное пѣ́ніе воспѣ́вше, ужа́сно зря́ху и со стра́хомъ глаго́лаху: сія́ измѣ́на десни́цы Вы́шняго, То́й бо посреди́ Тебе́, и не подви́жешися. Но, о Многопѣ́тая Ма́ти, не отступа́й, на́съ назира́ющи: мы́ бо лю́діе Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, и и́мя Твое́ призыва́емъ, прося́ще Тебе́ ра́ди спасе́нія и ве́лія ми́лости.

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 2:

Моще́й твои́хъ ра́ка, всехва́льный о́тче, источа́етъ исцѣле́нія, и свята́я твоя́ душа́, со а́нгелы совоку́пльшися, досто́йно ра́дуется, имѣ́я у́бо дерзнове́ніе къ Бо́гу, Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Исто́чникъ чуде́съ и рѣ́ку дарова́ній человѣ́комъ, ра́ку твои́хъ моще́й показа́ Госпо́дь, о́тче Іоаки́ме, прему́дре, слѣпы́мъ е́же ви́дѣти сія́ дарова́ся, прокаже́ннымъ же очище́ніе, одержи́мыя же нечи́стыми ду́хи отъ власте́й и́хъ избавля́етъ и цѣлому́дры твори́тъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Ра́дуйся, по́стникомъ свѣти́ло, и́ночествующимъ звѣздо́, па́стыремъ похвало́, о́тче Іоаки́ме, преподо́бныхъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, Тро́ицы жили́ще; ра́дуйся, любви́ милова́нія исто́чниче; ра́дуйся, пресвѣ́тлый свѣти́льниче разсужде́нія; ра́дуйся, добродѣ́тели пра́вило пра́вое и сто́лпе одушевле́нный.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества, наста́вника тя́ почита́емъ, о́тче на́шъ Іоаки́ме, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ. Блаже́нъ еси́, Христу́ рабо́тавъ и вра́жію обличи́лъ еси́ си́лу, а́нгеловъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и пра́ведныхъ, съ ни́ми же моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И нынѣ, праздника, гла́съ 2. Анато́ліево:

Яже небе́съ вы́шшая су́щи, и херуви́мъ сла́внѣйшая, и всея́ тва́ри честнѣ́йшая, я́же премно́гія ра́ди чистоты́, Присносу́щнаго Существа́ прія́телище бы́вши, въ Сыно́внѣ ру́цѣ дне́сь всесвяту́ю предае́тъ ду́шу, и съ Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости, и на́мъ да́руетъ ве́лію ми́лость.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь преподо́бнаго, гла́съ 1-й, два́жды. И пра́здника, гла́съ 1-й: Въ рождествѣ́ дѣ́вство.., еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́съ 1:

Пусты́нный жи́тель, и въ тѣлеси́ а́нгелъ, и чудотво́рецъ яви́лся еси́, богоно́се о́тче на́шъ Іоаки́ме: посто́мъ, бдѣ́ніемъ, моли́твою небе́сная дарова́нія пріе́мъ, исцѣля́еши неду́жныя и ду́ши вѣ́рою притека́ющимъ ти́. Сла́ва Да́вшему тебѣ́ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему тя́, сла́ва Дѣ́йствующему тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́нія.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь Убрусу, гла́съ 2, два́жды. Сла́ва, тропа́рь [преподо́бному]: Пусты́нный жи́тель... И ны́нѣ, тропа́рь пра́зднику: Въ рождествѣ́ дѣ́вство...

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Гро́бъ тво́й, о́тче Іоаки́ме, исто́чникъ яви́ся, источа́я благода́ть исцѣле́нія всегда́, вѣ́рно притека́ющимъ къ моще́мъ твои́мъ, блаже́нне. Тѣ́мже и мы́ вопіе́мъ ти́: сподо́би на́съ, моли́твами твои́ми, исцѣле́ніе прія́ти отъ страсте́й на́шихъ. Сла́ва, то́йже.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. [Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.]

Ли́къ боже́ственныхъ апо́столъ собра́ся погребсти́ Тя прече́стно, Богоро́дице Всечи́стая, съ ни́миже и а́нгельстіи чи́ни воспѣва́ху преставле́ніе Твое́, взыва́юще прехва́льно. Съ ни́миже и мы́, любо́вію игра́юще, Чи́стая, хвалу́ Тебѣ́ прино́симъ, гла́сы пѣ́сненными, вѣ́рніи, и вопіе́мъ: ра́дуйся, Предста́тельнице присночту́щихъ Тя́.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4.

Многосвѣ́тлая звѣзда́ мона́шествующимъ показа́лся еси́ и степе́нь извѣ́стна, воздержа́нія же предѣ́лъ, пресвѣ́тлое зерца́ло разсужде́нія, преподо́бне, и́же па́мять твою́ соверша́ющіи, про́симъ разрѣше́ніе грѣхо́въ, треблаже́нне о́тче, Го́сподеви предстоя́. Сла́ва, то́йже.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Зря́ще вои́стинну а́нгельская во́инства преставле́ніе Твое́, Пресвята́я Влады́чице Чи́стая, Благослове́нная Всепѣ́тая Богоро́дице, иму́ще во́лею рожде́нна изъ Тебе́, ли́къ учени́къ собра́вшеся, съ весе́ліемъ ноша́ху честно́е въ ра́й тѣ́ло Твое́, Христа́ пою́ще, Живода́вца су́ща во вѣ́ки.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Видѣ́ніе и дѣя́ніе воспріе́мь, чу́вствія преподо́бно украша́я, житіе́ напра́вилъ еси́ къ Боже́ственнымъ повелѣ́ніемъ, мона́хомъ бо яви́лся еси́ свѣти́льникъ свѣ́телъ, наставля́я и просвѣща́я на́съ къ позна́нію. Тѣ́мже, восхваля́юще, велича́емъ любо́вію исхо́дную па́мять твою́, преподо́бне о́тче на́шъ Іоаки́ме; сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе пода́ти, чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Сла́ва, то́йже.

И ны́нѣ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства Твоего́.

Въ рождествѣ́ Твое́мъ зача́тіе безсѣ́менное, во успе́ніи Твое́мъ ме́ртвость нетлѣ́нная, чу́до въ чудеси́ сугу́бо стече́ся Богоро́дице: ка́ко бо Неискусому́жная, Младопита́тельница чиста́ су́щи? Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мѵроуха́ющи? Тѣ́мже со Ангеломъ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 48, отъ полу́.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Гора́, небеси́ подобля́шеся, пріе́млющи свѣти́льника пусты́ннаго, отца́ Іоаки́ма, я́ко ма́ти младе́нца, стара́ніемъ оте́ческимъ. Ты́ же, преподо́бне о́тче, я́ко оре́лъ Святы́мъ Ду́хомъ прелета́я го́ры и верте́пы Осого́вскія вы́спренно, красноду́шіемъ просвѣща́еши вѣ́рныя, притека́ющія къ честно́му твоему́ гро́бу, тѣ́мже весе́ліемъ воспои́мъ: съ Богоро́дицею моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Кано́нъ Богоро́дицы на 2, Нерукотворе́ннаго о́браза на 4, преподо́бнаго отца́ на 6.

Кано́нъ преподо́бнаго отца́, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Свѣти́ло да́нное пусты́ннымъ, красноблаже́нне о́тче Іоаки́ме, омраче́нное мое́ се́рдце съ душе́ю просвѣти́, молю́тися, твои́ми моли́твами мра́къ отгна́въ и прича́стіе свѣ́та испроси́.

Во чи́стѣй и непоро́чнѣй жи́зни добродѣ́тельми, свя́те, по́стникомъ свѣти́ло бы́сть, богогла́се, я́коже дре́вле Самуи́лъ прозира́я бу́дущая, по обѣтова́нію бы́въ сосу́дъ пречестны́й Ду́ху Пресвято́му.

Яснымъ житіе́мъ, преблаже́нне, сія́я я́ко а́нгелъ, отъ ю́ности у́бо бы́лъ еси́ сосу́дъ пречестны́й, вы́ше житія́ возше́дъ человѣ́ча, богому́дре, добродѣ́тельми ду́шу при́сно вѣнчава́я, о́тче Іоаки́ме.

Отъ ю́ности сса́въ добродѣ́тель воздержа́нія, болѣ́зньми и по́ты по́стническими му́жество дости́глъ еси́ и въ мѣ́ру духо́внаго приспѣ́лъ еси́ во́зраста Христо́ва, о́тче преподо́бне.

Стра́сти плотскíя покори́въ и пучи́ну грѣхо́въ преше́дъ, къ ти́хому приста́нищу безстра́стія немо́кренно устреми́лся еси́, о́тче преподо́бне.

Богоро́диченъ: Сло́во, е́же безъ ма́тере изъ Отца́, Сего́ напослѣ́докъ богому́жно родила́ еси́ Еди́наго, Богома́ти, я́ко вы́шши всѣ́хъ тва́рей.

Катава́сія: Преукраше́нная...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверже́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, еди́не Человѣколю́бче.

Поще́ніемъ процвѣте́ цвѣ́тъ богоразу́мный, непло́дная ложесна́ разверза́я, я́коже дре́вле Самуи́лъ и Предте́ча, святы́й Крести́тель, съ ни́миже, богогла́се о́тче, ны́нѣ за на́съ моли́ся.

Утвержде́ніе всѣ́мъ яви́ тя́ Влады́ка, цѣлому́дріемъ украси́въ пусты́ннымъ, сла́дости же исто́чникъ и удержа́ніе похоте́й о́бразъ тя́ показа́.

Сла́дости духо́вныя испо́лни пусты́ню Осого́вскую, я́ко исто́чникъ кипя́щій благода́тію сія́я, де́монскія ле́сти вся́ искорени́въ, тѣ́мже воспрія́лъ еси́ вѣне́цъ побѣ́ды, о́тче Іоаки́ме.

Возше́дъ на высоту́ безстра́стія и добродѣ́телей, во мра́къ боговидѣ́нія вше́лъ еси́, преподо́бне о́тче Іоаки́ме, и прія́лъ еси́ въ се́рдцѣ свое́мъ зако́нъ Боже́ственный, и́мже укрѣпле́нъ, мона́шествующимъ свѣти́льникъ пресвѣ́телъ бы́лъ еси́, о́тче преподо́бне.

Плодови́та ма́слина въ дому́ Госпо́дни я́вѣ насажде́нъ яви́лся еси́, о́тче, ма́сломъ по́двиговъ твои́хъ умасти́ лица́ на́ша, восхваля́ющихъ твоя́ чудеса́, Іоаки́ме преподо́бне.

Богоро́диченъ: Лѣ́ностію житіе́ мое́ ижди́хъ и грѣхми́ се́рдце оскверни́хъ, приступа́ю къ Тебѣ́, Влады́чице, умиле́ніемъ души́, и молю́ся: уще́дри и спаси́ мя.

Конда́къ Успе́нія, гла́съ 2:

Въ моли́твахъ неусыпа́ющую Богоро́дицу и въ предста́тельствахъ непрело́жное упова́ніе, гро́бъ и умерщвле́ніе не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь, къ животу́ преста́ви, во утро́бу Всели́выйся приснодѣ́вственную.

[Икосъ:

Огради́ моя́ помышле́нія, Христе́ мо́й, и́бо Стѣ́ну мíра воспѣ́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́, на столпѣ́ глаго́лъ укрѣпи́ мя, и въ тя́жкихъ мы́слехъ заступи́ мя, Ты́ бо взыва́ющимъ и прося́щимъ вѣ́рою моле́нія исполня́еши. Ты́ мнѣ́ у́бо да́руй язы́къ прино́сенъ и по́мыслъ непосты́денъ: вся́кое бо дая́ніе сія́нія отъ Тебе́ низпосыла́ется, Свѣтопода́телю, во утро́бу всели́выйся приснодѣ́вственную].

Сѣда́ленъ преподо́бнаго отца́, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Страда́нія болѣ́зньми искуша́емь, страда́ньми же утвержда́емь поще́нія, зла́та свѣтлѣ́йшій благоче́стіемъ облиста́лъ еси́, и чи́стое прія́телище бы́лъ еси́ Ду́ха, лука́выхъ бѣсо́въ тму́ разгна́въ. Тѣ́мъ со́бранному мно́жеству благочести́выхъ бы́лъ еси́ па́стырь и свѣти́льникъ свѣ́телъ, Іоаки́ме блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, Образа, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Сше́дый съ небесе́ за милосе́рдіе ми́лости, Благоутро́бне Спа́се, пло́ти Твоея́ пресвяты́я дне́сь пречи́стый зра́къ гра́ду чту́щему Тя́, и лю́демъ христоимени́тымъ сокро́вище по́далъ еси́, я́ко тве́рдо всеору́жіе, отъ него́же почерпа́юще освяще́ніе, сего́ вѣ́рою те́плѣ пріи́мемъ.

И ны́нѣ, пра́здника. Подо́бенъ то́йже:

Въ ру́цѣ Сы́на Твоего́ и Бо́га ны́нѣ преда́вши ду́шу святу́ю, ни тѣ́ло же оста́вила еси́ во гро́бѣ: я́коже бо прія́тъ Жи́знь всѣ́хъ, си́це по сме́рти къ Животу́ преста́вльшися, Богоро́дицу Тя́ и́стинную вѣ́дущимъ источа́еши живо́тъ вѣ́чный.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Ты́ мíръ оста́вивъ, о́тче Іоаки́ме, ве́сь Бо́гу себе́ предаде́, чистото́ю же обложи́въ себе́, возше́лъ еси́ на о́ное свято́е житіе́, идѣ́же веселя́ся со а́нгелы, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Ты́ Исто́чника благосты́ни возлюби́лъ еси́, преподо́бне, жа́ждущія сія́ возвесели́лъ еси́, бѣсо́вскія полки́ разгоня́я, верте́пы и го́ры Осого́вскія богоразу́міемъ испо́лнивъ, тѣ́мже, соше́дшеся, па́мять твою́ прославля́емъ, о́тче блаже́нне.

Новора́сль плодоно́сная изъ непло́дна ко́рене прозябе́, посто́мъ и моли́твою возсія́въ, рѣ́ки исцѣле́нія точи́лъ еси́, я́коже Моисе́й дре́влѣ лю́демъ въ пусты́ни, о́тче Іоаки́ме.

Насажде́нъ бы́въ при вода́хъ, воздержа́нія лоза́ богора́сленна яви́лся еси́, блаже́нне, гро́здіе благоче́стія предлага́я.

На ка́мени вѣ́ры сто́пы се́рдца твоего́ поста́вивъ, непоколеби́мъ бы́лъ еси́, преблаже́нне, прило́ги бѣсо́вскими не ужаса́яся.

Богоро́диченъ: Херуви́мъ превы́шшую и серафи́мъ, Тя́ пое́мъ, Пречи́стая, на ру́ку пло́тію носи́ла еси́ Бо́га на́шего, Его́же бо трепе́щутъ вся́ си́лы небе́сныя.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

По́стникомъ на небеса́ пу́ть благовѣ́рно отве́рзлъ еси́, о́тче Іоаки́ме, восходя́ умо́мъ при́сно къ небе́снымъ, на высоту́ вся́ вознося́, я́ко сто́лпъ о́гненный благода́тію о́блаки облиста́я.

Врача́, боля́щимъ стра́сти отгоня́ща, показа́ тя́ Христо́съ, о́тче Іоаки́ме, и пита́теля а́лчущимъ, безу́мнымъ каза́теля цѣлому́дренна, си́рымъ же и ни́щимъ засту́пника.

Луча́ми Боже́ственными вся́ просвѣти́лъ еси́, о́тче Іоаки́ме, вра́жія ополче́нія, богогла́се, разори́лъ еси́, благосты́нею всѣ́хъ упася́, я́коже Христо́съ, сла́вне, возво́диши къ небе́снымъ.

На го́ру истиннодѣ́тельную воздержа́ніемъ восте́клъ еси́, богоно́се, и съ высоты́ пра́вду твою́ показа́въ, вселе́нныя концы́ па́че со́лнца облиста́юща чудесы́.

Не оскудѣ́лъ еси́ мно́гимъ по́двигомъ, добродѣ́тели приближа́яся, но́щи бо и дни́, преподо́бне, пребы́лъ еси́ стоя́, непрекло́ненъ ну́ждами естества́.

Богоро́диченъ: Сло́во Отчее, предочи́стившися, о Чи́стая, Ду́хомъ, слове́снаго естества́ на благодѣя́ніе родила́ еси́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Вла́сть пріе́мъ отъ Бо́га на бѣ́сы проти́вныя, о́тче Іоаки́ме, посто́мъ побо́рника богоизбра́нна тя́ показа́, твои́ми моли́твами неду́ги исцѣля́я и стра́сти отгоня́, богогла́се о́тче на́шъ.

Блаже́нъ вои́стинну бы́лъ еси́, о́тче Іоаки́ме, вся́ плотска́я уго́дія возненави́дѣвъ, врага́ низложи́лъ еси́, тѣ́мже прія́лъ еси́ вѣне́цъ небе́сный.

Житіе́ твое́ воздержа́ніемъ и рыда́ніемъ препроводи́лъ еси́, преподо́бне о́тче, жела́ніе бо Боже́ственное тя́ распаля́я, ны́нѣ на небесѣ́хъ обрѣ́лъ еси́ утѣше́ніе, съ ли́ки преподо́бныхъ совокупля́яся.

Вели́кому въ добродѣ́телѣхъ поревнова́лъ еси́ Анто́нію, и сему́ ду́хомъ послѣ́дуя, воздержа́ніемъ, преподо́бне, верхо́венъ яви́лся еси́, и ста́ду твоему́ во утвержде́ніе.

Нестяжа́тельное житіе́ пожи́въ, преблаже́нне, пти́цамъ подо́бно кри́лы безстра́стія облегча́емь, ра́дуяся, вы́шнія дости́глъ еси́ оби́тели, сего́ ра́ди вѣ́рою тя́ ублажа́емъ.

Богоро́диченъ: Богоро́дице Дѣ́во нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ съ го́рними си́лами, проще́ніе прегрѣше́ній пре́жде конца́ дарова́тися, вѣ́рно Тя́ сла́вящимъ.

Конда́къ, гла́съ 2. [Подо́бенъ: Въ моли́твахъ.]

Въ моли́твахъ неусыпа́емыхъ, си́лу на проти́внаго врага́ воспрія́лъ еси́, терпѣ́ніемъ бо свои́мъ, о́тче Іоаки́ме, на небеса́ возше́лъ еси́, жи́знь бо тлѣ́нную оста́вивъ, въ нетлѣ́ніе пресели́лся еси́, тѣ́мже тя́ прославля́емъ.

Икосъ:

Гора́ Осого́вская тебе́ исповѣ́да, о́тче Іоаки́ме, па́стыря душа́мъ на́шимъ, неду́ги исцѣля́юща, помо́щника су́ща и засту́пника мíру, тѣ́мже и хва́ляще тя́, вопіе́мъ: ра́дуйся, свѣ́тлая мона́шествующихъ сла́во; ра́дуйся, я́сный цѣлому́дрія сто́лпе; ра́дуйся, му́жеству я́вѣ сказа́тельное позна́ніе; ра́дуйся, прему́драго ра́зума явле́ніе; ра́дуйся, пра́вило равностоя́тельное пра́вдѣ извѣ́стно; ра́дуйся, у́ме наслажда́яся неизрече́нныхъ мы́слей; ра́дуйся, и́мже посрами́шася бѣ́си; ра́дуйся, помо́щниче всѣ́мъ и́же вѣ́рно ти́ вопію́щимъ: ра́дуйся, о́тче Іоаки́ме.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Бо́жія снисхожде́нія о́гонь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ, лику́юще поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

По́стниковъ красоту́ святы́ни прояви́въ, о́тче, воздержа́ніемъ свои́мъ показа́лъ еси́ житіе́ изря́дно, и ны́нѣ непреста́нно со а́нгелы воспѣва́еши: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Ору́жіе обою́ду о́стро тя́ показа́ Христо́съ, блаже́нне, на враги́ проти́вныя, попира́я ополче́нія безбо́жная и веселя́ ду́ши пою́щихъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Во свѣ́тѣ неизрече́ннѣмъ со безпло́тными ли́ки предстоя́, богогла́се о́тче Іоаки́ме, не пре́зри мене́ погиба́юща, но твою́ пречестну́ю моли́тву за на́съ сотвори́ Вы́шнему Бо́гу поми́ловати ны́.

Чуде́съ за́ри просте́ръ, озаря́еши коле́блющія мгло́ю стра́сти, и лу́чи крѣ́пости подава́еши въ де́нь наро́читъ взыва́ющимъ: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Пло́дъ чре́ва Твоего́, Пречи́стая, проро́ковъ е́сть и зако́на исполне́ніе, тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, въ вѣ́дѣніи сла́вяще, благоче́стно велича́емъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богопрія́тенъ пло́дъ изъ непло́дныхъ ложе́снъ пусты́ни Осого́вскія прозябе́ на многопло́дство; верте́пы, го́ры и про́пасти Осого́вскія исполня́еши Бо́жія уче́нія и свѣ́тлости вы́шнія, е́юже озари́ на́съ, о́тче Іоаки́ме, да вопіе́мъ: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Житіе́ безпло́тное имѣ́я, во пло́ти же сы́й, я́ко а́нгелъ пло́ти уго́дія не позна́лъ еси́, свя́те; вы́ше человѣ́къ пожи́въ, полки́ бѣсо́вскія и ле́сть ихъ искорени́лъ еси́, пусты́ню украси́, со а́нгелы вопія́: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Возвесели́ся пусты́ня Осого́вская, жа́ждущи при́сно прозябе́нія добродѣ́тели, дне́сь поще́нія свѣ́тлый цвѣ́тъ въ тебѣ́ прозябе́, я́коже дре́вле Самуи́лъ и Предте́ча, изъ непло́дна чре́ва, тобо́ю процвѣто́ша верте́пы и про́пасти, и свѣ́тло укра́шени бы́ша.

Крѣ́постію ума́ вся́ сѣ́ти вра́жія попра́лъ еси́ и, я́ко пти́ца, благíя юдо́ли, крилѣ́ имѣ́я позлаще́ны, возше́лъ еси́ къ высотѣ́ небе́снѣй, блаже́нне Іоаки́ме, свѣти́льниче мона́шествующимъ, вопія́: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Въ моли́твахъ бо́дрое, въ поще́ніихъ благомо́щное, въ напа́стехъ терпѣли́вное на земли́, я́ко а́нгелъ житіе́ показу́я, Іоаки́ме блаже́нне, вопія́лъ еси́: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Пло́дъ чре́ва Твоего́, Богоневѣ́сто, показа́ся человѣ́комъ спасе́нія хода́тайственный, тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, ра́зумомъ и язы́комъ сла́вяще, вѣ́рніи, велича́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Крило́ма на высоту́ при́сно вы́спрь возлета́я, пусты́ни и го́ры Осого́вскія прелетѣ́лъ еси́, верте́пы же и про́пасти испо́лни свѣ́томъ богоразу́мія, о́тче Іоаки́ме. Тѣ́мже и мы́, творя́ще па́мять твою́ пресвѣ́тлую, мо́лимся, испроси́ на́мъ оставле́ніе грѣхо́въ.

Гора́ златоза́рна бы́лъ еси́, о́тче преблаже́нне, го́ры и верте́пы Осого́вскія испо́лни а́нгельскаго пѣ́нія, и́мже возвесели́ся пусты́ня Осого́вская и я́ко кри́нъ процвѣте́. Тѣ́мже, преподо́бне, со а́нгелы предстоя́ во сла́вѣ, моли́ся непреста́нно о на́съ.

Изря́дными луча́ми я́ко со́лнце просія́въ, треблаже́нне, житіе́мъ твои́мъ святы́мъ пусты́ни Осого́вскія я́ко гра́ды сотвори́лъ еси́. Тѣ́мже ны́нѣ, въ ли́цѣ а́нгельстѣ предстоя́й, со проро́ки, ку́пно и патріа́рси, и апо́столы, блаже́нне, моли́ся о на́съ.

Яви́ся твоя́ ве́лія сла́ва, я́же по Бо́зѣ, просвѣща́ющая всю́ тва́рь свяще́нными уподобле́ніи непоро́чнаго житія́, богому́дре Іоаки́ме, вои́стину бы́лъ еси́ мона́хомъ украше́ніе и отце́мъ верхо́вникъ.

Процвѣ́лъ еси́ я́ко кри́нъ, о́тче Іоаки́ме, благоуха́ньми твои́хъ добродѣ́тель, на́ша благоуха́еши ду́ши. Тѣ́мже соверша́ющимъ па́мять твою́, моли́ изба́витися злосмра́дія согрѣше́ній на́шихъ и вся́каго бѣсо́вскаго озлобле́нія.

Богоро́диченъ: Ты́ еси́, Богоро́дице, ору́жіе на́ше и стѣна́, Ты́ еси́ заступле́ніе къ Тебѣ́ прибѣга́ющихъ, Тя́ и ны́нѣ на моли́тву предлага́емъ, да изба́вимся отъ враго́въ на́шихъ.

Свѣти́ленъ препо́добнаго. Подо́бенъ: Со ученики́.

Ра́дуйся, горо́ пусты́нная, весели́теся вси́ ро́ди земнíи, припа́дающе къ моще́мъ пусты́ннаго отца́ Іоаки́ма, глаго́люще: умоли́, преподо́бне, Влады́ку съ Богоро́дицею, просвѣти́ти на́съ, пою́щихъ тя́.

Сла́ва, Образа. [Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.]

Свѣ́тъ невече́рній, Христе́, просвѣти́ на́съ лица́ Твоего́ зра́комъ, и свѣ́тлости святы́хъ сподо́би, егда́ ся́деши возда́ти кому́ждо по дѣло́мъ его́, моли́твами ро́ждшія Тя́ Богоро́дицы.

И ны́нѣ, пра́здника. [Подо́бенъ то́йже:]

О, коли́ка вели́чія Тебѣ́ Си́льный сотвори́! Отъ непло́дныя бо родила́ся еси́, родила́ же еси́ Дѣ́ва, и Дѣ́ва па́ки пребы́вши, пребыва́еши же по сме́рти, сме́рти вы́шши, Чи́стая, и не оставля́ющи мíра, о мíрѣ мо́лишися.

На хвали́техъ стихи́ры преподо́бнаго отца́, на 4, гла́съ 3. Самогла́сны:

Вели́кихъ твои́хъ по́двигъ и́стинное вѣща́ніе, многострада́льне о́тче Іоаки́ме, досто́йно на́съ созыва́етъ въ це́рковь велегла́сно; свѣ́тло вси́, вѣ́рніи, стеце́мся на торжество́ и преподо́бнаго отца́ пѣ́сньми воспои́мъ, глаго́люще: о́тче преблаже́нне, испроси́ на́мъ отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость.

Преподо́бне о́тче Іоаки́ме, де́нь и но́щь поуча́яся въ зако́нѣ Госпо́дни, досто́инъ бы́лъ еси́ причаща́тися пи́щи дре́ва живо́тнаго: отъ плода́ твои́хъ страда́ній вѣнцы́ цвѣту́тъ; дерзнове́ніе имѣ́я къ Подвигополо́жнику Христу́, проси́ очище́ніе душа́мъ на́шимъ и ве́лію ми́лость.

Болѣ́зньми по́стническими житіе́ ра́вно а́нгеломъ на земли́ пожи́въ, о́тче Іоаки́ме, пло́ть покори́лъ еси́ ду́ху; соверши́тель бы́въ за́повѣдей Госпо́днихъ, испе́рва о́бразъ добродѣ́тели сохрани́лъ еси́ подъ небесы́, тѣ́мже воздая́ніе страда́льныхъ по́двигъ прія́лъ еси́ отъ Христа́ Бо́га, подаю́щаго на́мъ твои́ми моли́твами ве́лію ми́лость.

Съ небе́сными ли́ки водворя́яся, о́тче Іоаки́ме, сподо́бился еси́ пресвѣ́тлою чистото́ю во пло́ти со земны́ми пожи́ти я́ко безпло́тенъ, ны́нѣ наслажда́ешися Боже́ственныя сла́вы. Тѣ́мже моли́ся отъ бѣ́дъ и тмы́ спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 5:

Ра́дуйся, пусты́нная крѣ́посте, о́тче Іоаки́ме! Плотска́я угожде́нія отве́ргъ, бы́лъ еси́ а́нгеломъ сожи́тель; благоуха́нія всю́ го́ру, верте́пы и про́пасти испо́лнивъ, полки́ бѣсо́вскія и тму́ ерети́ческую попра́лъ еси́, тѣ́мже въ вы́шнія всели́лся еси́ жи́ти, преподо́бне о́тче Іоаки́ме, моли́ся Христу́ Бо́гу дарова́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, пра́здника Богоро́дицы, гла́съ 1:

Подоба́ше самови́дцамъ Сло́ва и слуга́мъ, и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ніе ви́дѣти, коне́чное ели́ко на Не́й та́инство, я́ко да не то́кмо е́же отъ земли́ Спа́сово восхожде́ніе у́зрятъ, но и Ро́ждшія Его́ преставле́нію свидѣ́тельствуютъ. Тѣ́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся, Сіо́на достиго́ша, и на не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́мъ, Ейже и мы́ съ ни́ми покланя́емся, я́ко моля́щейся о душа́хъ на́шихъ.

Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ: Тропа́рь преподо́бнаго отца́. Сла́ва, Образа. И ны́нѣ, пра́здника Богоро́дицы.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 1-я, на 2, и Образа, пѣ́снь 4-я, на 2, и преподо́бнаго отца́, пѣ́снь 6-я, на 4. Проки́менъ, гла́съ 4: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву,* я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Сти́хъ: Ви́дѣша вси́ концы́ земли́ спасе́ніе Бо́га на́шего. Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 213: Бра́тіе, пло́дъ духо́вный... Аллилуія, гласъ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. [Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́.] Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43: Вся́ Мнѣ́ предана́ су́ть... Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Србљак. — Београд: Издаjе Свети Архиjереjски Синод Српске Православне Цркве, 1986. — С. 480-492.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0