Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Слу́жба Софíи, Прему́дрости Бо́жіи,
я́же въ Вели́комъ Новѣ́ Гра́дѣ пое́тся, мѣ́сяца Августа 15 числа́.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: ста́вимъ стихо́въ 8, и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́вное чу́до!

О, ди́вное чу́до! Единоро́дный Сы́нъ и Сло́во Бо́жіе въ Дѣви́чу утро́бу вселя́ется и безъ сѣ́мене созида́ется, и Ада́мъ отъ кля́твы свобожда́ется. Воспои́мъ, вѣ́рніи, прему́дрость Бо́жію сокрове́нную, Софíю нарече́нную: Благода́тная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíрови Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

Ди́вны Твоя́ та́йны, Христе́ Бо́же, прему́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, того́ па́че всѣ́хъ тва́рей почти́лъ еси́ сла́вою боголѣ́пною и того́ богоподо́бными дарова́лъ еси́ чудесы́, отъ си́хъ же всѣ́хъ Еди́ну Пренепоро́чную Ма́терь Дѣ́ву избра́лъ еси́: Благода́тная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíрови Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

Твое́ сла́вятъ Боже́ственное смотре́ніе Вла́сти и Престо́ли, Нача́ла и Госпо́дствія, Си́лы и Херуви́ми и стра́шніи Серафи́ми, ра́дуются земноро́дніи, неизрече́ннѣй Твое́й прему́дрости дивя́щеся, припа́даютъ же Арха́нгели и Ангели къ Непоро́чнѣй Твое́й Ма́тери, пою́ще: Благода́тная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíрови Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Богонача́льнымъ манове́ніемъ, отвсю́ду Богоно́сніи апо́столи, о́блаки высо́цѣ взима́еми, доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ тѣ́ла, любе́зно лобыза́ху. Превы́шнія же небе́сныя си́лы, съ свои́мъ Влады́кою прише́дше, богопрія́тное и пречи́стое тѣ́ло предсыла́юще, у́жасомъ одержи́ми; прекра́сно же предъидя́ху, и неви́димо вопія́ху превы́шнимъ чинонача́ліемъ: се́ Всецари́ца Богоотрокови́ца пріи́де. Возми́те врата́ и Сію́ премíрно подъими́те, Присносу́щаго Ма́терь Свѣ́та, Тоя́ бо ра́ди всеро́дное человѣ́комъ спасе́ніе бы́сть. На Ню́ же взира́ти не мо́жемъ, и То́й досто́йную че́сть возда́ти немо́щно: Тоя́ бо преизя́щное прехо́дитъ вся́къ у́мъ. Тѣ́мже, Пречи́стая Богоро́дице, при́сно съ Живоно́снымъ Царе́мъ, и Рождество́мъ живу́щи, моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́, отъ вся́каго прило́га проти́внаго, но́выя лю́ди Твоя́: Твое́ бо предста́тельство стяжа́хомъ, во вѣ́ки свѣтоявле́нно блажа́ще.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́. [1]

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 28.]

Изы́де Іа́ковъ отъ студенца́ кля́твеннаго и и́де въ Харра́нь. И обрѣ́те мѣ́сто, и спа́ та́мо, за́йде бо со́лнце; и взя́тъ отъ ка́менія мѣ́ста того́, и положи́ возгла́віе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́номъ. И со́нъ ви́дѣ: и се́ лѣ́ствица утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́съ, и Ангели Бо́жіи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й. Госпо́дь же утвержда́шеся на не́й, и рече́: Азъ Бо́гъ Авраа́мовъ, отца́ твоего́, и Бо́гъ Исаа́ковъ, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́. И бу́детъ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени твое́мъ. И се́ Азъ съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя́ въ зе́млю сію́, я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́. И воста́ Іа́ковъ отъ сна́ своего́, и рече́: я́ко éсть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сіе́, нѣ́сть сіе́, но до́мъ Бо́жій, и сія́ врата́ небе́сная.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Глава́ 43 и 44.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ въ ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́даніемъ на ча́шу, глаго́лющи: и́же е́сть безу́менъ, да уклони́тся ко мнѣ́. И тре́бующимъ ума́ рече́: пріиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пíйте вино́, е́же раствори́хъ ва́мъ. Оста́вите безу́міе, и жи́ви бу́дите, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣніи. Наказу́яй злы́я, пріи́метъ себѣ́ безче́стіе, облича́яй же нечести́ваго опоро́читъ себе́. Обличе́нія бо нечести́вому — ра́ны ему́. Не облича́й злы́хъ, да не возненави́дятъ тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́битъ тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дршій бу́детъ, сказу́й пра́ведному, и приложи́тъ пріима́ти. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ — ра́зумъ. Разумѣ́ти бо зако́нъ по́мысла е́сть блага́го: си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

На литíи стихи́ры, самогла́сны, гла́съ 1.

Подоба́ше самови́дцамъ Сло́ва и слуга́мъ, и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ніе ви́дѣти, коне́чное ели́ко на Не́й та́инство, я́ко да не то́кмо е́же отъ земли́ Спа́сово восхожде́ніе у́зрятъ, но и Ро́ждшія Его́ преставле́нію свидѣ́тельствуютъ. Тѣ́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся, Сіо́на достиго́ша, и на не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́мъ, Ейже и мы́ съ ни́ми покланя́емся, я́ко моля́щейся о душа́хъ на́шихъ.

Гла́съ 2. Анато́ліево:

Яже небе́съ вы́шшая су́щи, и Херуви́мъ сла́внѣйшая, и всея́ тва́ри честнѣ́йшая, я́же премно́гія ра́ди чистоты́, Присносу́щнаго Существа́ прія́телище бы́вши, въ Сыно́внѣ ру́цѣ дне́сь всесвяту́ю предае́тъ ду́шу, и съ Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости, и на́мъ да́руетъ ве́лію ми́лость.

Іоа́нново:

Всенепоро́чная Невѣ́ста и Ма́ти Благоволе́нія Отча, Яже Бо́гу пронарече́нная, во Свое́ Ему́ жили́ще, несли́тнаго соедине́нія, дне́сь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́тъ, Юже безпло́тныхъ си́лы боголѣ́пно подъе́млютъ, и къ животу́ преставля́ется, су́щая Ма́ти Живота́, Свѣща́ непристу́пнаго Свѣ́та, спасе́ніе вѣ́рныхъ, и упова́ніе ду́шъ на́шихъ.

Гла́съ 3. Ге́рманово:

Пріиди́те, вси́ концы́ земнíи, честно́е преставле́ніе Богома́тере восхва́лимъ: въ ру́цѣ бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́. Тѣ́мже святы́мъ успе́ніемъ Ея́ мíръ оживотвори́ся, во псалмѣ́хъ, и пѣ́ніихъ и пѣ́снехъ духо́вныхъ, со безпло́тными и апо́столы пра́зднуетъ свѣ́тло.

Сла́ва, гла́съ 5: Ѳеофа́ново:

Пріиди́те, празднолю́бныхъ собо́ръ, пріиди́те, и ли́къ соста́вимъ, пріиди́те, вѣнча́емъ пѣ́сньми Це́рковь, упокое́ніемъ Ковче́га Бо́жія. Дне́сь бо не́бо простира́етъ нѣ́дра, пріе́мля Ро́ждшую всѣ́ми Невмѣсти́маго, и земля́, исто́чникъ жи́зни, отдаю́щи благослове́ніе, украша́ется благолѣ́піемъ. Ангели ли́къ составля́ютъ со апо́столы, ужа́сно взира́юще отъ живота́ въ живо́тъ преставля́ему, Ро́ждшую Нача́льника жи́зни. Вси́ поклони́мся Ей́, моля́щеся: сро́дна присвое́нія не забу́ди, Влады́чице, вѣ́рно пра́зднующихъ всесвято́е Твое́ успе́ніе.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Воспо́йте, лю́діе, Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте: дне́сь бо всесвѣ́тлую ду́шу Свою́ въ пречи́стыя дла́ни, Иже изъ Нея́ Вопло́щшагося безъ сѣ́мене предае́тъ, Его́же и мо́литъ непреста́нно, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ, и ве́лію ми́лость.

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 4:

Пріиди́те, воспое́мъ, лю́діе, Пресвяту́ю Дѣ́ву Чи́стую, изъ Нея́же неизрече́нно про́йде, вопло́щся, Сло́во Отчее, зову́ще и глаго́люще: благослове́нна Ты́ въ жена́хъ, блаже́нное чре́во, вмѣсти́вшее Христа́. Того́ святы́мъ рука́мъ ду́шу преда́вши, моли́ся, Пречи́стая, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Воскресни́, Го́споди, въ поко́й Тво́й, Ты́ и Киво́тъ святы́ни Твоея́.

Дави́дскую пѣ́снь дне́сь, лю́діе, воспое́мъ Христу́ Бо́гу: приведу́тся, рече́, Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Ея́, и и́скренняя Ея́ приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи. Ибо отъ сѣ́мене Дави́дова, Ея́же ра́ди мы́ обожи́хомся, въ ру́цѣ Своего́ Сы́на и Влады́ки, сла́вно и па́че сло́ва прелага́ется, Юже, я́ко Ма́терь Бо́жію, воспѣва́юще, вопіе́мъ и глаго́лемъ: спаси́ на́съ, исповѣ́дающихъ Тя́, Богоро́дицу, отъ вся́каго обстоя́нія, и изба́ви отъ бѣ́дъ ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется eя́.

Всечестно́е Твое́ успе́ніе, Пресвята́я Дѣ́ва Чи́стая, Ангелъ мно́жества на небеси́, и человѣ́ческій ро́дъ на земли́, ублажа́емъ, я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всѣ́хъ, Христа́ Бо́га, Того́ моля́щи не преста́й о на́съ, мо́лимся, и́же на Тя́ съ Бо́гомъ упова́ніе поло́жшихъ, Богоро́дице Всепѣ́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Дѣ́во, ко изъ Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно, бя́ше Іа́ковъ, бра́тъ Бо́жій и пе́рвый священнонача́льникъ, Пе́тръ же, честнѣ́йшій верхо́вникъ, богосло́вовъ нача́льникъ, и ве́сь боже́ственный апо́стольскій ли́къ, явле́ннымъ богосло́віемъ пѣсносло́вяще, Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́нія та́инство, и живонача́льное и богопрія́тное Твое́ тѣ́ло погре́бше, ра́довахуся, Всепѣ́тая. Превы́ше же пресвяты́я и старѣ́йшія а́нгельскія си́лы, чудеси́ дивя́щеся, прини́кше дру́гъ ко дру́гу глаго́лаху: возми́те ваша́ врата́, и воспріими́те Ро́ждшую небесе́ и земли́ Творца́, славословле́нми же воспое́мъ честно́е и свято́е тѣ́ло, вмѣсти́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода. Тѣ́мже и мы́, па́мять Твою́ пра́зднующе, вопіе́мъ Ти́, Препѣ́тая: христіа́нскій ро́гъ вознеси́, и спаси́ ду́ши на́ша.

Зри́: Сего́ ра́ди стихо́вна и про́чая пи́сана пра́зднеству Успе́нія Пресвяты́я Богоро́дицы, поне́же Та́ е́сть це́рковь одушевле́нная Прему́дрости и Сло́ву Бо́жію, Софíя имену́емая.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь, гла́съ 4:

Ве́лія и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жіи си́ла, Софíя Преимени́тая, пречестны́й хра́ме, огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего: въ Тя́ бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жіе, и пло́ть бы́сть, Неви́димый яви́ся, и Неприкоснове́нный изъ Тебе́ изы́де, и съ человѣ́ки поживе́, врага́ уловля́я и человѣ́ки отъ кля́твы дре́внія свобожда́я. Мо́лимтися, Влады́чице, отягче́нныхъ на́съ во грѣсѣ́хъ лю́тыхъ поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша. И я́ко чадолюби́вая и милосе́рдая Цари́ца, при́зри на лю́ди Твоя́, и умилосе́рдися, заступи́ отъ напа́стей и скорбе́й лю́тыхъ, и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́, идѣ́же ны́нѣ и́мя Твое́ пресвято́е боголѣ́пно сла́вится. [Три́жды.]

И чте́ніе.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й Спа́се.

Всечестны́й ли́къ прему́дрыхъ апо́столъ собра́ся чу́дно, погребсти́ сла́вно тѣ́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепѣ́тая. Съ ни́миже воспѣ́ша и Ангелъ мно́жество, преставле́ніе Твое́ че́стно хва́ляще, е́же вѣ́рою пра́зднуемъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже. И чте́ніе.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Въ рождествѣ́ Твое́мъ зача́тіе безсѣ́менное, во успе́ніи Твое́мъ ме́ртвость нетлѣ́нная, чу́до въ чудеси́ сугу́бо стече́ся Богоро́дице: ка́ко бо Неискусому́жная, Младопита́тельница чиста́ су́щи? Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мѵроуха́ющи? Тѣ́мже со Ангеломъ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Возопíй, Дави́де, что́ се́й пра́здникъ, его́же воспѣ́лъ еси́ дре́вле въ кни́зѣ псало́мстѣй? Яко Дще́рь, Богоотрокови́цу и Дѣ́ву, преложи́ Ю на о́ны оби́тели Христо́съ, Иже изъ Нея́ безъ сѣ́мене ро́ждся. И сего́ ра́ди ра́дуются ма́тери, и дще́ри, и невѣ́сты Христо́вы, вопію́ще: ра́дуйся Преста́вившаяся къ вы́шнему Ца́рствію.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.


Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сти́хъ: Слы́ши Дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 4.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6. Византíево:

Егда́ преставле́ніе пречи́стаго Твоего́ тѣ́ла гото́вляшеся, тогда́ апо́столи, обстоя́ще о́дръ, съ тре́петомъ зря́ху Тя́; и о́ви у́бо, взира́юще на тѣ́ло, у́жасомъ одержи́ми бя́ху, Пе́тръ же со слеза́ми вопія́ше Ти́: О, Дѣ́во, ви́жду Тя́ я́сно просте́рту про́сту, Живота́ всѣ́хъ, и удивля́юся, въ Не́йже всели́ся бу́дущія жи́зни наслажде́ніе. Но, о Пречи́стая, моли́ся прилѣ́жно Сы́ну и Бо́гу Твоему́, спасти́ся ста́ду Твоему́ невреди́му.

Кано́нъ Софíи, Прему́дрости Бо́жіи, гла́съ 4.

Его́же краегране́сіе по алфави́ту, да́же до осмы́я пѣ́сни, и обно́ситъ въ себѣ́ 18 бу́квъ, по три́ бу́квы въ пѣ́сни. Осма́я и девя́тая — творца́ и́мя зна́менуютъ. А по четве́ртому стиху́ въ ко́ейждо пѣ́сни, успе́нскаго втора́го кано́на съ прило́гомъ, ра́венства ра́ди стихотво́рнаго ме́тра.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Неизрече́ннымъ велѣ́ніемъ пѣшехо́дца прія́лъ еси́ и непроходи́мое мо́ре изсуши́лъ еси́, изра́ильтескія лю́ди, обраще́нныя отъ Еги́пта, спа́слъ еси́, исхо́дную пѣ́снь пою́ Тебѣ́, Го́споди.

Запѣ́въ: Прему́дрость Бо́жія, Софíя Преимени́тая, спаси́ ны грѣ́шныя рабы́ Твоя́.

Азъ прему́дрость всели́хъ, рече́ при́точникъ отъ лица́ Госпо́дня, Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, е́же е́сть Единоро́дный Сы́нъ и Сло́во Бо́жіе. Азъ, рече́, лю́бящія Мя́ люблю́, а взыска́ющіи Мене́ обря́щутъ благода́ть.

Бо́гъ прему́дростію Свое́ю зе́млю основа́, угото́ва же небеса́ му́дростію, положи́ о́блакъ во одѣя́ніе, и соста́вивъ свѣ́тъ у́тренній, вра́тницы же а́довы, тоя́ ви́дѣвше, убоя́шася.

Всѣ́мъ се́рдцемъ взы́щемъ прему́дрость Бо́жію, отъ Пречи́стыя Дѣ́вы въ пло́ть прише́дшую, да не по́ткнутся но́ги на́ша, и не убои́мся стра́шнаго, наше́дшаго на ны́, устремле́нія нечести́выхъ.

Богоро́диченъ: Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя́ Не́бо, прія́ша небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́нія, и предста́, свѣ́тло укра́шена, я́ко Невѣ́ста Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утвержда́яй гро́мъ и созида́яй ду́хъ, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, я́ко Ты́, Бо́же на́шъ.

Госпо́дь бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ на́шихъ, и утверди́тъ но́ги на́ша, да не по́ткнемся, а́ще стя́жемъ прему́дрость Его́, и обы́метъ на́съ и да́стъ глава́мъ на́шимъ вѣне́цъ благослове́нъ.

Да́ръ бла́гъ дае́тъ на́мъ Софíя, Прему́дрость Бо́жія, и путе́мъ пра́вымъ тещи́ наставля́етъ на́съ, а́ще тече́мъ путе́мъ тѣ́мъ, не запне́мся и сохраня́емъ себе́ въ живо́тъ вѣ́чный.

Егда́ же уны́емъ, да взы́щемъ Прему́дрость Бо́жію, Софíю имену́емую, и да́стъ на́мъ весе́ліе и ра́дость, и сохрани́тъ на́съ отъ вся́кія непрія́зни, и пока́жетъ на́мъ пу́ть живо́тный.

Богоро́диченъ: Ли́къ богосло́вовъ отъ коне́цъ, свы́ше же Ангелъ мно́жества къ Сіо́ну идя́ху, всеси́льнымъ манове́ніемъ, достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нію служа́ще, и вку́пѣ лику́юще, и надгро́бную пѣ́снь пою́ще: ра́дуйся Невѣ́сто Принодѣ́вая.

Ипакои́, гла́съ 8:

Блажи́мъ Тя́, вси́ ро́ди, Богоро́дице Дѣ́во, въ Тя́ бо Невмѣсти́мый Христо́съ Бо́гъ на́шъ, вмѣсти́тися благоволи́. Блаже́ни есмы́ и мы́, предста́тельство Тя́ иму́ще: де́нь бо и но́щь мо́лишися о на́съ, и ски́птры ца́рствія Твои́ми моли́твами утвержда́ются. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ Твое́, Христе́, смотре́ніе пресла́вное, я́ко безсме́ртенъ сы́й Бо́гъ, уподо́бися сме́ртнымъ человѣ́комъ и пребы́сть, е́же бѣ́, и того́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.

Жены́ нѣ́кія прему́дрость Бо́жію взыска́ша и во слѣ́дъ Тоя́ идо́ша, блудни́цы же цѣлому́дренны бы́ша, и тму́ во свѣ́тъ претвори́ша, и мучи́телей посрами́ша, и живо́тъ вѣ́чный наслѣ́доваша.

Зѣло́ люби́ма е́сть прему́дрость Бо́жія, е́же е́сть смотре́нія та́инство всѣ́мъ человѣ́комъ, е́йже ничто́же то́чно е́сть подъ небесе́мъ, да сохраня́емъ ту́, я́ко зѣ́ницу о́ка, и упоко́итъ на́съ въ де́нь Су́дный.

Иже неизрече́нною му́дростію сло́вомъ соста́вивый вся́ческая Бо́гъ, ея́ же по смотре́нію Софíю именова́, да проповѣ́мы ту́ на кра́ехъ высо́кихъ и тоя́ ра́ди обря́щемъ благода́ть и ми́лость въ де́нь Су́дный.

Богоро́диченъ: Въ преставле́ніи Твое́мъ, Ма́ти Бо́жія, простра́ннѣйшее тѣ́ло Твое́ и богопрія́тное, Ангельская во́инства свяще́нными кри́лы, тре́петомъ и ра́достію покрыва́ху, и си́це вопія́ху: ра́дуйся Невѣ́сто Неневѣ́стная.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ре́вность пріи́метъ лю́ди ненака́занныя, законопресту́пныя евре́и, и о́гнь поя́стъ супоста́ты Твоя́ Христе́, я́ко Тя́, Воскре́сша, лестца́ именова́ша.

Концы́ вселе́нныя, и вся́, я́же на не́й, и не́бо небесе́мъ Прему́дрость основа́, та́ бо всѣ́хъ на́съ созда́, то́ю ца́ріе ца́рствуютъ, и си́льніи де́ржатъ зе́млю, и му́дріи пи́шутъ пра́вду.

Лю́діе земнíи, почти́те Прему́дрость Бо́жію, Софíю имену́емую, да во вѣ́ки ца́рствуете и жи́ви бу́дете, сія́ бо на́мъ исправля́етъ пу́ть спасе́нія, не чтя́щіи же тоя́ во днѣ́ а́да обрѣта́ются.

Мѣ́рило ле́стно — ме́рзость предъ Го́сподемъ, прему́дрости рачи́тель глаго́летъ, мѣ́рило же пра́ведное прія́тно Ему́ е́сть, уста́ же благочести́выхъ поуча́тся прему́дрости.

Богоро́диченъ: Сосу́дъ подоба́ше избра́нный, пѣ́ніемъ Ти́ ве́сь удивля́емь, Дѣви́це, исхо́денъ, ве́сь освяще́нъ Бо́гови, всѣ́мъ богопрія́тенъ, и се́й и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепѣ́тая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Въ пучи́нѣ жите́йстѣй дѣя́ній мои́хъ, снидо́хъ во а́дъ, но, я́ко отъ ки́та Іо́на, та́ко вопію́: изъ глубины́ зо́лъ возведи́ мя, молю́ся, Сы́не Бо́жій и Сло́ве.

Нача́токъ прему́дрости — стяжа́ти вѣ́ру несумнѣ́нную, да то́ю наслѣ́димъ блага́я; не дади́мъ сна́ очи́ма и взы́щемъ Прему́дрость Бо́жію, не уклоня́яся ни на де́сно, ни на шу́ее, да спасе́мся, а́ки се́рна отъ тене́тъ.

Очи на́ши да зря́тъ къ прему́дрости Бо́жія Ма́тере, въ Ню́же неизрече́нно Бо́гъ Сло́во всели́ся, и отъ Тоя́ пло́ть заимова́въ, недомы́сленно роди́ся; дне́сь апо́стольскій ли́къ Тоя́ погребе́нію по возду́ху стека́ется, исхо́дную пѣ́снь пою́ще: благослове́нъ изъ Тебе́ рожде́йся Бо́гъ на́шъ.

Почти́мъ, лю́діе, Прему́дрость Бо́жію, Софíю имену́емую, да обы́метъ на́съ, плѣни́цу грѣхо́въ на́шихъ разруши́тъ, и да́стъ глава́мъ на́шимъ вѣне́цъ, и то́ю, я́ко любодѣ́льная пчела́, потщи́мся и сла́вими всѣ́ми бу́демъ.

Богоро́диченъ: Жи́зни бы́вши хра́мъ, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́: сме́ртію бо къ животу́ премину́ла еси́, Яже Жи́знь ро́ждши воѵпоста́сную, тѣ́мъ вопіе́мъ Ти: изъ глубины́ зо́лъ возведи́ ны, мо́лимтися Влады́чице Всепѣ́тая.

Конда́къ, гла́съ 4:

Притеце́мъ, правосла́вніи лю́діе, и ви́димъ чудотво́рную ико́ну Прему́дрости Бо́жія, Пречи́стыя Его́ Богома́тере: сія́ бо свѣтолу́чно сія́етъ въ пречестнѣ́мъ хра́мѣ свое́мъ и сердца́ весели́тъ, приходя́щихъ съ вѣ́рою и взира́ющихъ со стра́хомъ и благоговѣ́ніемъ на пречи́стую сію́ ико́ну, помышля́юще въ сердца́хъ на́шихъ, я́ко вои́стинну Ма́ти Бо́жія е́сть на упова́ніе бо вѣ́рнымъ воображе́ніе огнезра́чное Ея́ зри́мъ, и покланя́емся, я́ко и́стинному Ея́ и пренепоро́чному дѣ́вству въ рождествѣ́ и по рождествѣ́. И па́ки у́бо мо́лимъ, и, припа́дающе, лобыза́емъ пречестну́ю о́ную ико́ну, и велегла́сно вопіе́мъ: О, милосе́рдая Влады́чице! спаси́ рабы́ Твоя́ отъ нападе́нія вра́жія, и отъ нахожде́нія иноплеме́ннича, и междоусо́бныя бра́ни, я́ко Ты́ еси́ всѣ́хъ благи́хъ Пода́тельница, и Покрови́тельница притека́ющимъ къ Тебѣ́ съ вѣ́рою.

Икосъ:

Утверди́ у́мъ мо́й бла́гъ и помышле́ніе, Бо́же Отче Вседержи́телю, и́бо Засту́пницу мíрови, Пренепоро́чную Невѣ́сту Дѣ́ву, воспѣ́ти дерза́ю, Ея́же дѣ́вственную ду́шу Це́рковь Твою́ Боже́ственную наре́клъ еси́, и, воплоще́нія ра́ди Сло́ва Твоего́, Софíю, Прему́дрость Бо́жію, именова́лъ еси́, и въ Тоя́ и́мя царю́ Іустиніа́ну це́рковь созда́ти повелѣ́лъ еси́, и пребоже́ственному Кири́ллу фило́софу во явле́ніи дѣви́цу избра́нну, и́менемъ Софíю, си́рѣчь му́дрость Бо́жію, дарова́лъ еси́. Зра́къ лица́ Ея́ огневи́денъ вообрази́лъ еси́, отъ Нея́ же изы́де о́гнь Божества́ Твоего́, си́рѣчь Единоро́дный Сы́нъ Тво́й, попаля́я стра́сти на́ша тѣле́сныя [тлѣ́нныя]. Крилѣ́ же То́й, я́ко безпло́тнымъ небе́снымъ си́ламъ, дарова́лъ еси́. Вѣне́цъ же ца́рскій на главу́ Ея́ возложи́лъ еси́ и въ десни́цу Ея́ ски́петръ вда́лъ еси́. Въ шу́йцѣ же Ея́ недовѣ́домая сокрове́нная та́йна, ея́же непости́жно вѣ́дати и а́нгеломъ. Торо́цы во ушесѣ́хъ Ея́ — житіе́ а́нгельское, и поко́ище Свята́го Ду́ха Твоего́ явля́еши; препоя́саніе чре́слъ Ея́ — старѣ́йшинство святи́тельства; но́зѣ же имя́ше на ка́мени, е́же на не́мъ утверди́ Це́рковь Твою́. Образъ же Христа́ Твоего́ надъ главо́ю Тоя́ — преклоне́ніе небесе́мъ и смотре́нія плотска́го та́инство явля́еши, я́коже е́сть Сы́нъ пре́жде вѣ́къ Твоего́ Отча сія́нія, То́йже и подъ лѣ́ты отъ Пренепоро́чныя Дѣ́вы безъ сѣ́мене роди́ся, по всему́ Тоя́ подо́бію пріобщи́ся. Сего́ ра́ди вопіе́мъ вси́, я́ко Та́ е́сть вои́стинну Прему́дрость Бо́жія, прія́телище и Сѣ́нь небе́сная, и всѣ́хъ благи́хъ Пода́тельница, и Покрови́тельница притека́ющимъ къ Не́й съ вѣ́рою и прося́щимъ ве́лія ми́лости.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Юноши три́ въ Вавило́нѣ, велѣ́ніе мучи́телево на бу́йство преложи́ша, и посредѣ́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Рука́ избра́нныхъ удержи́тъ прему́дрость Бо́жію, лу́чши бо е́сть сребра́ и зла́та, и на версѣ́хъ стѣ́нъ проповѣ́дуется, и во вратѣ́хъ си́льныхъ присѣди́тъ, и, дерза́ющи, глаго́летъ: ра́дуйтеся со мно́ю, взыску́ющіи мене́.

Сла́ву прему́дростію Бо́жіею наслѣ́дова, та́ бо е́сть долгота́ житія́, и лѣ́та жи́зни да́руетъ, и ми́ръ прилага́етъ, вся́ блага́я исправля́етъ, и пу́ть жи́зни сохраня́етъ на́мъ.

Творя́й пра́вду наслѣ́дитъ прему́дрость Бо́жію, Софíю именова́нную, я́ко бла́га сосца́ ея́ па́че вина́ и воня́ мѵ́ра ея́ па́че всѣ́хъ арома́тъ. Взы́щемъ ту́, и во слѣ́дъ ея́ тече́мъ, да су́дъ и пра́вду да́руетъ на́мъ.

Богоро́диченъ: Всесвяще́нное преставле́ніе боже́ственныя Твоея́ и нетлѣ́нныя Ма́тере, премíрныя вы́шнихъ си́лъ совокупи́ чи́ны, весели́тися съ су́щими на земли́, Тебѣ́ пою́щими: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростію Твое́ю соста́вилъ еси́, зе́млю же па́ки водрузи́лъ еси́, я́коже вѣ́си, глубинѣ́ восхо́дъ утверди́лъ еси́ на вода́хъ безмѣ́рныхъ. Тѣ́мъ вси́ вопіе́мъ, воспѣва́юще: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Софíя, Прему́дрость Бо́жія имену́емая, Самѣ́мъ Го́сподемъ нарече́нная, царю́ Іустиніа́ну въ созда́ніи чу́днаго хра́ма, а́нгеломъ открове́нная, тѣ́мже Тебѣ́ вопіе́мъ, воспѣва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода во вся́ вѣ́ки.

Изра́илю повелѣ́ Госпо́дь въ Сило́мѣ ски́нію поткну́ти и ту́ че́стно храни́ти, кольми́ па́че честнѣ́йшими одушевле́нная ски́нія, не Веселеи́ломъ сотворе́нная, но Самѣ́мъ Бо́гомъ учине́нная и Софíя нарече́нная, въ Ню́же Са́мъ Бо́гъ Сло́во всели́ся; благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Мы́сленный виногра́дъ хра́мъ Софíи, Прему́дрости Бо́жіи, си́рѣчь чре́во Пресвяты́я Богома́тере, отъ него́же изы́де Огнь Боже́ственный, пожига́яй на́ши душетлѣ́нныя стра́сти; благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Богоро́диченъ: О, вы́ше ума́ чуде́съ Приснодѣ́вы же и Богома́тере! Во гро́бъ бо все́льшися, показа́ ра́й, ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́мъ и си́це глаго́лемъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника Успе́нія: Зри́ ни́же.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Сокрове́нное Бо́жіе неизрече́нное въ Тебѣ́ соверша́ется я́вственное та́инство, Дѣ́во Пречи́стая, и́бо Бо́гъ изъ Тебѣ́ воплоти́ся за милосе́рдіе, Тѣ́мже Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

Егда́ же недоумѣва́шеся ца́рь, въ ко́е и́мя сози́ждетъ це́рковь Бо́жію, тогда́ яви́ся а́нгелъ о́троку, стрегу́щему ору́дія, во о́бразѣ ка́женика, глаго́ля: клену́тися во и́мя Софíи, Прему́дрости Бо́жіи, въ Ея́же и́мя це́рковь сія́ зи́ждется.

Онъ же, увѣ́дѣвъ явле́ніе, ра́достенъ бѣ́ зѣло́, и на соверше́ніе избра́нныя це́ркви Бо́жіи тща́тельно каса́ется, и сея́ ра́ди вины́ вѣнце́мъ прему́дрости облага́ется и во благоче́стіи пе́рвый ца́рь нарица́ется.

На́шего ра́ди спасе́нія Единоро́дный Сы́нъ и Сло́во Бо́жіе хра́мъ Себѣ́ созда́ въ пречестнѣ́мъ чре́вѣ Дѣ́вы Марíи, и Ту́ Софíю именова́, Прему́дрость Бо́жію, е́же е́сть дѣ́вственныхъ душа́, тѣ́мже Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

Богоро́диченъ: Пріими́ отъ на́съ пѣ́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га, и свѣтоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осѣни́ благода́тію, Императору — побѣдительная, христолюби́вымъ лю́демъ — ми́ръ, грѣхо́въ оставле́ніе — пою́щимъ и душа́мъ спасе́ніе подаю́щи; тѣ́мже Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́емъ.

На 9-й пѣ́сни припѣ́вы: Ро́ди вси́, блажи́мъ Тя́, еди́ну Богоро́дицу. Или́: Ангели, успе́ніе Пречи́стыя ви́дѣвше, удиви́шася, ка́ко Дѣ́вая восхо́дитъ отъ земли́ на не́бо. Та́же ирмо́съ: Неизрече́ннымъ велѣ́ніемъ... [2]. И вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и ирмо́съ. И на кíйждо тропа́рь пою́тъ то́йже припѣ́въ по еди́ножды.

Посе́мъ пе́рвый ли́къ пое́тъ успе́нскаго втора́го кано́на припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя́, отъ земли́ на не́бо честно́е преставле́ніе Бо́жія Ма́тере. И ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́ уста́вы... И вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и ирмо́съ. И на кíйждо тропа́рь пою́тъ то́йже припѣ́въ по еди́ножды. Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пѣ, пою́тъ пе́рваго успе́нскаго кано́на припѣ́въ и ирмо́съ: Неизрече́ннымъ велѣ́ніемъ пѣшехо́дца... И втора́го кано́на успе́нскаго припѣ́въ и ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́ уста́вы... И покло́нъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Апо́столи отъ коне́цъ совоку́пльшеся здѣ́, въ Геѳсиманíйстѣй ве́си погреби́те тѣ́ло Мое́, и Ты́, Сы́не и Бо́же Мо́й, пріими́ ду́хъ Мо́й. [Три́жды.]

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Въ сла́вномъ успе́ніи Твое́мъ небеса́ ра́дуются, и а́нгельская возра́довашася во́инства, вся́ же земля́ весели́тся, пѣ́снь Тебѣ́ исхо́дную провозглаша́ющи, Ма́тери всѣ́ми Влады́чествующаго, Неискусобра́чная Пресвята́я Дѣ́во, Яже ро́дъ человѣ́ческій изба́вльшая прароди́тельнаго осужде́нія. [Два́жды.]

Отъ коне́цъ стеко́шася апо́столовъ лу́чшіи, богонача́льнымъ манове́ніемъ, погребсти́ Тя́, и отъ земли́ взе́млему Тя́ къ высотѣ́ зря́ще, гла́съ Гавріи́ловъ ра́достію вопія́ху Тебѣ́: ра́дуйся, Носи́ло Божества́ всего́. Ра́дуйся, Еди́на, земна́я съ вы́шними, Рождество́мъ Твои́мъ совоку́пльшая.

Яже Живо́тъ ро́ждшая, къ жи́зни премину́ла еси́, честны́мъ успе́ніемъ Твои́мъ, безсме́ртнѣй, доринося́щимъ Тя́ Ангеломъ, Нача́ломъ и Си́ламъ, апо́столомъ и проро́комъ, и все́й тва́ри, пріе́мшу же нетлѣ́нными дла́ньми Сы́ну Твоему́, непоро́чную ду́шу Твою́, Дѣ́во Ма́ти Богоневѣ́сто.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6.

На безсме́ртное Твое́ успе́ніе, Богоро́дице, Ма́ти Живота́, о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху, и, по мíру разсѣ́янныя, во еди́номъ ли́цѣ предста́ша пресвято́му Твоему́ тѣ́лу, е́же и погре́бше че́стно, гла́съ Тебѣ́ Гавріи́ловъ, пою́ще, вопія́ху: ра́дуйся, Благода́тная Дѣ́во, Ма́ти Безневѣ́стная, Госпо́дь съ Тобо́ю. Съ ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего моли́, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Славосло́віе вели́кое, и отпу́стъ.
И дае́тся еле́й отъ канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы, и ча́съ 1-й, и коне́чный отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, пѣ́снь 3-я и 6-я, на 8. По вхо́дѣ тропа́рь. Сла́ва, и ны́нѣ: конда́къ. Проки́менъ, пѣ́снь Богоро́дицы, гла́съ 3: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, се́ бо отъ ны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди. Апо́столъ къ Филипписíемъ, зача́ло 240. Аллилу́ія, гла́съ 2: Воскресни́, Го́споди, въ поко́й Тво́й, [Ты́ и Киво́тъ святы́ни Твоея́]. Сти́хъ: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, [и не отве́ржется ея́]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54. Вмѣ́сто Досто́йно.., пое́мъ ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́ уста́вы.., и до отда́нія. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, [и и́мя Госпо́дне призову́].

На трапе́зѣ утѣше́ніе бра́тіи ве́ліе. Аще ли бу́детъ пра́здникъ се́й въ сре́ду или́ въ пято́къ: разрѣ́шаемъ то́чію на ры́бу и вино́.


Моли́тва къ Софíи, Прему́дрости Бо́жіи.

Непостижи́мая и Всепѣ́тая Прему́дрость Бо́жія, Софíя Преимени́тая, дѣ́вственныхъ душа́, си́рѣчь Единоро́дный Сы́нъ, Сло́во Бо́жіе, пріими́ моле́бное сіе́ пѣ́ніе отъ недосто́йныхъ и скве́рныхъ у́стъ на́шихъ. Аще и пи́сана су́ть: не красна́ пѣ́снь во устѣ́хъ грѣ́шничихъ, оба́че же разбо́йникъ еди́нымъ сло́вомъ спасе́ся, мыта́рь воздыха́ніемъ оправда́ся и ханане́ина дще́рь ма́тернимъ проше́ніемъ исцѣли́ся, поне́же Ты́, Го́споди, Бла́гъ и Человеколюби́въ, гряду́щаго въ мíръ просвѣща́еши, и грѣхи́ грѣ́шникомъ отпуща́еши, и ра́зумомъ неразу́мныхъ наполня́еши, и бу́іяго умудря́еши, и жа́ждущія благи́хъ слове́съ ду́ши уче́ніемъ Твои́мъ, я́ко самаряны́ню водо́ю живо́ю, напая́еши, блудника́ цѣлому́дренна устроя́еши, разбо́йнику ра́й отверза́еши, зане́ Ты́ еси́ всѣ́хъ благи́хъ Пода́тель, и Вразуми́тель, и животу́ Храни́тель, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву и хвалу́, че́сть и благодаре́ніе и славословле́ніе возсыла́емъ и поклоне́ніе твори́мъ со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и со Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, и со Пресвято́ю и Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терію, Влады́чицею на́шею Богоро́дицею и Приснодѣ́вою Марíею, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Примѣчанія:
[1] Сверены съ чтеніями службы Успенія.
[2] Такъ въ текстѣ службы.

Источникъ: Служба Софіи Премудрости Божіей. // Журналъ «Богословскій Вѣстникъ», издаваемый Московскою Духовною Академіею. — Сергіевъ Посадъ: Типографія Св.-Тр. Сергіевой Лавры, 1912. — Томъ I. — Февраль. — С. 1-17. [2-я паг.]

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0