Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 18 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Августа въ 15-й де́нь.
Успе́ніе Пресвяты́я Сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ, стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Безсме́ртнымъ успе́ніемъ Бо́жія Ма́тере,* Ангельскій собо́ръ ра́дуется:* и Сія́ отходя́щи,* во оби́тели вѣ́чныя вселя́ется,* и къ весе́лію небе́сному преходя́щи,* въ Боже́ственную ра́дость и вѣ́чное наслажде́ніе.

Жи́зни вы́шнія жела́ющи,* сію́ оста́вила eси́ Богороди́тельнице,* Отрокови́це, дѣ́вства цвѣ́те,* Христа́ ро́ждшая, всѣ́хъ Живота́;* благоговѣ́йно предстоя́ше апо́стольскій собо́ръ* честно́му Твоему́ погребе́нію, Богоневѣ́стная.

Твои́мъ исхо́днымъ пѣ́ніемъ и надгро́бнымъ,* возду́хъ у́бо освяти́ся,* восхожде́ніемъ Твои́мъ, Ма́ти Бо́га Человѣколю́бца,* чу́до стра́шное, Богоро́дице Неискусому́жная;* тѣ́мже вѣ́рно покланя́емъ Ти ся, вѣ́рніи,* Богоро́дице Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Пріиди́те, всемíрное успе́ніе Всенепоро́чныя Богоро́дицы пра́зднуемъ, дне́сь бо Ангели торжеству́ютъ честно́е преставле́ніе Бо́жія Ма́тере, и къ весе́лію на́съ, земны́хъ, призыва́ютъ, вопи́ти немо́лчнымъ гла́сомъ: ра́дуйся, преста́вльшаяся отъ земли́, и къ небе́снымъ оби́телемъ пресе́льшаяся; ра́дуйся, я́же учени́ческій ли́къ о́блакомъ ле́гкимъ во eди́но собра́вшая; ра́дуйся, упова́ніе и спасе́ніе на́ше: Тя́ бо христіа́нскій ро́дъ непреста́нно ублажа́етъ.

Проки́менъ дне́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2: Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ:

Собо́ръ учени́къ* и боже́ственныхъ апо́столъ,* собра́ся погребсти́* богопрія́тное тѣ́ло* eди́ныя Богома́тере.

Сти́хъ: Воскресни́ Го́споди въ поко́й Тво́й,* Ты́ и Киво́тъ святы́ни Твоея́.

Ты́ Иже изъ Нея́* возсія́вый неизрече́нно,* сынолѣ́пно ду́хъ всечи́стый* рука́ми Твои́ми пріими́* Богоро́дицы, Влады́ко.

Сти́хъ: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною,* и не отве́ржется eя́.

Егда́ ко изъ Тебе́* Ро́ждшемуся преста́вилася eси́,* снидо́шася на о́блацѣхъ,* тѣ́ло Твое́ погребсти́,* Дѣ́во, апо́столи.

Сла́ва, и ны́нѣ:

Двéри небе́сныя,* возми́теся,* зря́ще две́рь Вы́шняго,* иду́щу со сла́вою* къ Сы́ну и Бо́гу.

Тропа́рь, гла́съ 1:

Въ рождествѣ́ дѣ́вство сохрани́ла eси́, во успе́ніи мíра не оста́вила eси́, Богоро́дице, преста́вилася eси́ къ животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Ектенія́ ма́лая, и отпу́стъ.НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ, ста́вимъ стихо́въ 8, и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 1:

О, ди́вное чу́до! Исто́чникъ Жи́зни во гро́бѣ полага́ется, и лѣ́ствица къ небеси́ гро́бъ быва́етъ. Весели́ся Геѳсима́ніе, Богоро́диченъ святы́й до́ме. Возопіе́мъ вѣ́рніи, Гавріи́ла иму́ще чинонача́льника: Благода́тная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíрови Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

Ди́вны Тво́я та́йны, Богоро́дице: Вы́шняго престо́лъ яви́лася eси́, Влады́чице, и отъ земли́ къ небеси́ преста́вилася eси́ дне́сь. Сла́ва Твоя́ боголѣ́пная, богоподо́бными сія́ющи чудесы́. Дѣ́вы съ Ма́терію Царе́вою, на высоту́ вознеси́теся. Благода́тная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíрови Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

Твое́ сла́вятъ успе́ніе Вла́сти и Престо́ли, Нача́ла и Госпо́дьства, Си́лы и Херуви́ми, и стра́шніи Серафи́ми, ра́дуются земноро́дніи, о Боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ крася́щеся, припа́даютъ ца́ріе со Арха́нгелы и Ангелы, и воспѣва́ютъ: Благода́тная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíрови Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Богонача́льнымъ манове́ніемъ, отвсю́ду Богоно́сніи апо́столи, о́блаки высо́цѣ взима́еми, доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ тѣ́ла, любе́зно лобыза́ху. Превы́шнія же небе́сныя си́лы, съ свои́мъ Влады́кою прише́дше, богопрія́тное и пречи́стое тѣ́ло предсыла́юще, у́жасомъ одержи́ми; прекра́сно же предъидя́ху, и неви́димо вопія́ху превы́шнимъ чинонача́ліемъ: се́ Всецари́ца Богоотрокови́ца пріи́де. Возми́те врата́ и Сію́ премíрно подъими́те, Присносу́щаго Ма́терь Свѣ́та, Тоя́ бо ра́ди всеро́дное человѣ́комъ спасе́ніе бы́сть. На Ню́ же взира́ти не мо́жемъ, и То́й досто́йную че́сть возда́ти немо́щно: Тоя́ бо преизя́щное прехо́дитъ вся́къ у́мъ. Тѣ́мже, Пречи́стая Богоро́дице, при́сно съ Живоно́снымъ Царе́мъ, и Рождество́мъ живу́щи, моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́, отъ вся́каго прило́га проти́внаго, но́выя лю́ди Твоя́: Твое́ бо предста́тельство стяжа́хомъ, во вѣ́ки свѣтоявле́нно блажа́ще.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 28.]

Изы́де Іа́ковъ отъ студенца́ кля́твеннаго и и́де въ Харра́нь. И обрѣ́те мѣ́сто, и спа́ та́мо, за́йде бо со́лнце; и взя́тъ отъ ка́менія мѣ́ста того́, и положи́ возгла́віе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́номъ. И со́нъ ви́дѣ: и се́ лѣ́ствица утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́съ, и Ангели Бо́жіи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й. Госпо́дь же утвержда́шеся на не́й, и рече́: Азъ Бо́гъ Авраа́мовъ, отца́ твоего́, и Бо́гъ Исаа́ковъ, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́. И бу́детъ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени твое́мъ. И се́ Азъ съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя́ въ зе́млю сію́, я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́. И воста́ Іа́ковъ отъ сна́ своего́, и рече́: я́ко éсть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сіе́, нѣ́сть сіе́, но до́мъ Бо́жій, и сія́ врата́ небе́сная.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Глава́ 43 и 44.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ въ ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́даніемъ на ча́шу, глаго́лющи: и́же е́сть безу́менъ, да уклони́тся ко мнѣ́. И тре́бующимъ ума́ рече́: пріиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пíйте вино́, е́же раствори́хъ ва́мъ. Оста́вите безу́міе, и жи́ви бу́дите, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣніи. Наказу́яй злы́я, пріи́метъ себѣ́ безче́стіе, облича́яй же нечести́ваго опоро́читъ себе́. Обличе́нія бо нечести́вому — ра́ны ему́. Не облича́й злы́хъ, да не возненави́дятъ тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́битъ тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дршій бу́детъ, сказу́й пра́ведному, и приложи́тъ пріима́ти. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ — ра́зумъ. Разумѣ́ти бо зако́нъ по́мысла е́сть блага́го: си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

На литíи стихи́ры, самогла́сны, гла́съ 1.

Подоба́ше самови́дцамъ Сло́ва и слуга́мъ, и е́же по пло́ти Ма́тере Его́ успе́ніе ви́дѣти, коне́чное ели́ко на Не́й та́инство, я́ко да не то́кмо е́же отъ земли́ Спа́сово восхожде́ніе у́зрятъ, но и Ро́ждшія Его́ преставле́нію свидѣ́тельствуютъ. Тѣ́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся, Сіо́на достиго́ша, и на не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́мъ, Ейже и мы́ съ ни́ми покланя́емся, я́ко моля́щейся о душа́хъ на́шихъ.

Гла́съ 2. Анато́ліево:

Яже небе́съ вы́шшая су́щи, и Херуви́мъ сла́внѣйшая, и всея́ тва́ри честнѣ́йшая, я́же премно́гія ра́ди чистоты́, Присносу́щнаго Существа́ прія́телище бы́вши, въ Сыно́внѣ ру́цѣ дне́сь всесвяту́ю предае́тъ ду́шу, и съ Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости, и на́мъ да́руетъ ве́лію ми́лость.

Іоа́нново:

Всенепоро́чная Невѣ́ста и Ма́ти Благоволе́нія Отча, Яже Бо́гу пронарече́нная, во Свое́ Ему́ жили́ще, несли́тнаго соедине́нія, дне́сь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́тъ, Юже безпло́тныхъ си́лы боголѣ́пно подъе́млютъ, и къ животу́ преставля́ется, су́щая Ма́ти Живота́, Свѣща́ непристу́пнаго Свѣ́та, спасе́ніе вѣ́рныхъ, и упова́ніе ду́шъ на́шихъ.

Гла́съ 3. Ге́рманово:

Пріиди́те, вси́ концы́ земнíи, честно́е преставле́ніе Богома́тере восхва́лимъ: въ ру́цѣ бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́. Тѣ́мже святы́мъ успе́ніемъ Ея́ мíръ оживотвори́ся, во псалмѣ́хъ, и пѣ́ніихъ и пѣ́снехъ духо́вныхъ, со безпло́тными и апо́столы пра́зднуетъ свѣ́тло.

Сла́ва, гла́съ 5: Ѳеофа́ново:

Пріиди́те, празднолю́бныхъ собо́ръ, пріиди́те, и ли́къ соста́вимъ, пріиди́те, вѣнча́емъ пѣ́сньми Це́рковь, упокое́ніемъ Ковче́га Бо́жія. Дне́сь бо не́бо простира́етъ нѣ́дра, пріе́мля Ро́ждшую всѣ́ми Невмѣсти́маго, и земля́, исто́чникъ жи́зни, отдаю́щи благослове́ніе, украша́ется благолѣ́піемъ. Ангели ли́къ составля́ютъ со апо́столы, ужа́сно взира́юще отъ живота́ въ живо́тъ преставля́ему, Ро́ждшую Нача́льника жи́зни. Вси́ поклони́мся Ей́, моля́щеся: сро́дна присвое́нія не забу́ди, Влады́чице, вѣ́рно пра́зднующихъ всесвято́е Твое́ успе́ніе.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Воспо́йте, лю́діе, Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте: дне́сь бо всесвѣ́тлую ду́шу Свою́ въ пречи́стыя дла́ни, Иже изъ Нея́ Вопло́щшагося безъ сѣ́мене предае́тъ, Его́же и мо́литъ непреста́нно, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ, и ве́лію ми́лость.

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 4:

Пріиди́те, воспое́мъ, лю́діе, Пресвяту́ю Дѣ́ву Чи́стую, изъ Нея́же неизрече́нно про́йде, вопло́щся, Сло́во Отчее, зову́ще и глаго́люще: благослове́нна Ты́ въ жена́хъ, блаже́нное чре́во, вмѣсти́вшее Христа́. Того́ святы́мъ рука́мъ ду́шу преда́вши, моли́ся, Пречи́стая, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Воскресни́, Го́споди, въ поко́й Тво́й, Ты́ и Киво́тъ святы́ни Твоея́.

Дави́дскую пѣ́снь дне́сь, лю́діе, воспое́мъ Христу́ Бо́гу: приведу́тся, рече́, Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Ея́, и и́скренняя Ея́ приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи. Ибо отъ сѣ́мене Дави́дова, Ея́же ра́ди мы́ обожи́хомся, въ ру́цѣ Своего́ Сы́на и Влады́ки, сла́вно и па́че сло́ва прелага́ется, Юже, я́ко Ма́терь Бо́жію, воспѣва́юще, вопіе́мъ и глаго́лемъ: спаси́ на́съ, исповѣ́дающихъ Тя́, Богоро́дицу, отъ вся́каго обстоя́нія, и изба́ви отъ бѣ́дъ ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется eя́.

Всечестно́е Твое́ успе́ніе, Пресвята́я Дѣ́ва Чи́стая, Ангелъ мно́жества на небеси́, и человѣ́ческій ро́дъ на земли́, ублажа́емъ, я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всѣ́хъ, Христа́ Бо́га, Того́ моля́щи не преста́й о на́съ, мо́лимся, и́же на Тя́ съ Бо́гомъ упова́ніе поло́жшихъ, Богоро́дице Всепѣ́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Дѣ́во, ко изъ Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно, бя́ше Іа́ковъ, бра́тъ Бо́жій и пе́рвый священнонача́льникъ, Пе́тръ же, честнѣ́йшій верхо́вникъ, богосло́вовъ нача́льникъ, и ве́сь боже́ственный апо́стольскій ли́къ, явле́ннымъ богосло́віемъ пѣсносло́вяще, Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́нія та́инство, и живонача́льное и богопрія́тное Твое́ тѣ́ло погре́бше, ра́довахуся, Всепѣ́тая. Превы́ше же пресвяты́я и старѣ́йшія а́нгельскія си́лы, чудеси́ дивя́щеся, прини́кше дру́гъ ко дру́гу глаго́лаху: возми́те ваша́ врата́, и воспріими́те Ро́ждшую небесе́ и земли́ Творца́, славословле́нми же воспое́мъ честно́е и свято́е тѣ́ло, вмѣсти́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода. Тѣ́мже и мы́, па́мять Твою́ пра́зднующе, вопіе́мъ Ти́, Препѣ́тая: христіа́нскій ро́гъ вознеси́, и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь, гла́съ 1:
Въ рождествѣ́ дѣ́вство сохрани́ла еси́... [Три́жды.] Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни, и чте́ніе.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й Спа́се.

Всечестны́й ли́къ прему́дрыхъ апо́столъ собра́ся чу́дно, погребсти́ сла́вно тѣ́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепѣ́тая. Съ ни́миже воспѣ́ша и Ангелъ мно́жество, преставле́ніе Твое́ че́стно хва́ляще, е́же вѣ́рою пра́зднуемъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже. И чте́ніе.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Въ рождествѣ́ Твое́мъ зача́тіе безсѣ́менное, во успе́ніи Твое́мъ ме́ртвость нетлѣ́нная, чу́до въ чудеси́ сугу́бо стече́ся Богоро́дице: ка́ко бо Неискусому́жная, Младопита́тельница чиста́ су́щи? Ка́ко же Ма́ти Бо́гу мертвоно́сна мѵроуха́ющи? Тѣ́мже со Ангеломъ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Возопíй, Дави́де, что́ се́й пра́здникъ, его́же воспѣ́лъ еси́ дре́вле въ кни́зѣ псало́мстѣй? Яко Дще́рь, Богоотрокови́цу и Дѣ́ву, преложи́ Ю на о́ны оби́тели Христо́съ, Иже изъ Нея́ безъ сѣ́мене ро́ждся. И сего́ ра́ди ра́дуются ма́тери, и дще́ри, и невѣ́сты Христо́вы, вопію́ще: ра́дуйся Преста́вившаяся къ вы́шнему Ца́рствію.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.


Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сти́хъ: Слы́ши Дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 4.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6. Византíево:

Егда́ преставле́ніе пречи́стаго Твоего́ тѣ́ла гото́вляшеся, тогда́ апо́столи, обстоя́ще о́дръ, съ тре́петомъ зря́ху Тя́; и о́ви у́бо, взира́юще на тѣ́ло, у́жасомъ одержи́ми бя́ху, Пе́тръ же со слеза́ми вопія́ше Ти́: О, Дѣ́во, ви́жду Тя́ я́сно просте́рту про́сту, Живота́ всѣ́хъ, и удивля́юся, въ Не́йже всели́ся бу́дущія жи́зни наслажде́ніе. Но, о Пречи́стая, моли́ся прилѣ́жно Сы́ну и Бо́гу Твоему́, спасти́ся ста́ду Твоему́ невреди́му.

Кано́на два́, ки́ръ Космы́, и ки́ръ Іоа́нна. Ирмосы́ обои́хъ кано́новъ по два́жды, тропари́ же на 12. Катава́сія, кíйждо ли́къ сво́й ирмо́съ.

Кано́нъ пе́рвый, его́же краестро́чіе: Да торжеству́ютъ богому́дріи. Гла́съ 1.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою, свяще́нная и сла́вная, Дѣ́во, па́мять Твоя́, вся́ собра́ къ весе́лію вѣ́рныя, начина́ющей Маріа́мѣ, съ ли́ки и тимпа́ны, Твоему́ пою́ще Единоро́дному: сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ютъ невеще́ственніи чи́нове, небоше́ственное въ Сіо́нъ Боже́ственное тѣ́ло Твое́, внеза́пу же сте́кшеся апо́столъ мно́жество отъ коне́цъ, Богоро́дице, Тебѣ́ предста́ша а́біе, съ ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Дѣ́во, па́мять сла́вимъ.

Побѣ́дныя по́чести взяла́ еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши, оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твоему́ и Сы́ну, па́че естества́ повину́ешися есте́ственнымъ зако́номъ. Тѣ́мже уме́рши, съ Сы́номъ востае́ши вѣ́чнующи.

Другíй кано́нъ, Іоа́нна Дамаскина́, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ніе.

Дѣ́вы отрокови́цы, съ Маріамíею проро́чицею, пѣ́снь исхо́дную ны́нѣ воскли́кните: Дѣ́ва бо и еди́на Богома́ти ко прія́тію небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя́ Не́бо, прія́ша небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́нія, и предста́, свѣ́тло укра́шена, я́ко Невѣ́ста Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Содѣ́тельная и содержи́тельная всѣ́хъ, Бо́жія Му́дросте и Си́ло, непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́, еди́нъ бо еси́ Свя́тъ, во святы́хъ почива́яй.

Жену́ Тя́ ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жію, ви́дѣвше, Всенепоро́чная, сла́вніи апо́столи, ужа́сно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей, я́ко богопрія́тное Селе́ніе ви́дяще.

Пости́же ру́цѣ досади́тельныя де́рзаго, усѣче́ніемъ су́дъ нане́съ, Бо́гу сохра́ншу че́сть одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́, въ Не́мже Сло́во пло́ть бы́сть.

Инъ.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ Боже́ственнѣй па́мяти Твое́й вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Отъ ме́ртвыхъ чре́слъ произве́дшися, естество́мъ подо́бна, Чи́стая, исхожде́ніе разрѣши́, ро́ждши же су́щую Жи́знь, къ жи́зни преста́вися Боже́ственнѣй и Ѵпоста́снѣй.

Ли́къ богосло́вовъ отъ коне́цъ, свы́ше же Ангелъ мно́жества къ Сіо́ну идя́ху, всеси́льнымъ манове́ніемъ, достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нію служа́ще.

Ипакои́, гла́съ 8:

Блажи́мъ Тя́, вси́ ро́ди, Богоро́дице Дѣ́во, въ Тя́ бо Невмѣсти́мый Христо́съ Бо́гъ на́шъ, вмѣсти́тися благоволи́. Блаже́ни есмы́ и мы́, предста́тельство Тя́ иму́ще: де́нь бо и но́щь мо́лишися о на́съ, и ски́птры ца́рствія Твои́ми моли́твами утвержда́ются. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Рѣ́чи проро́ковъ и гада́нія, воплоще́ніе прояви́ша отъ Дѣ́вы Твое́, Христе́: сія́ніе блиста́нія Твоего́ во свѣ́тъ язы́ковъ изы́детъ, и возгласи́тъ Тебѣ́ бе́здна съ весе́ліемъ: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Ви́дите лю́діе и чуди́теся: Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу въ небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется, Не́бо земно́е въ небе́сное и нетлѣ́нное селе́ніе вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшія, сме́рть Твоя́ бы́сть прехожде́ніе, Чи́стая, отъ привре́менныя къ Боже́ственнѣй вои́стинну и непреходи́мѣй, преставля́я Тя́, Чи́стая, въ весе́ліи Сы́на зрѣ́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри небе́сныя, и Ангели воспѣ́ша, и прія́тъ Христо́съ дѣ́вства Своея́ Ма́тере сосу́дъ; Херуви́ми подъя́ша Тя́ съ весе́ліемъ, Серафи́ми же сла́вятъ, ра́дующеся.

Инъ.

Ирмо́съ: Неизслѣ́дный Бо́жій совѣ́тъ, е́же отъ Дѣ́вы воплоще́нія Тебе́, Вы́шняго, проро́къ Авваку́мъ, усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зрѣ́ти, Не́бо всѣ́хъ Царя́ одушевле́нное, испражне́нія преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дѣла́ Твоя́! Сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Аще и непости́жный Сея́ Пло́дъ, Имже небеса́ бы́ша, погребе́ніе прія́тъ во́лею, я́ко ме́ртвъ; ка́ко погребе́нія отве́ржется, неискусобра́чно Ро́ждшая?

Въ преставле́ніи Твое́мъ, Ма́ти Бо́жія, простра́ннѣйшее тѣ́ло Твое́ и богопрія́тное, Ангельская во́инства свяще́нными кри́лы, тре́петомъ и ра́достію покрыва́ху.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́жію и неизрече́нную добро́ту, добродѣ́телей Твои́хъ, Христе́ исповѣ́мъ: отъ Присносу́щныя бо Сла́вы, Соприсносу́щное и Ѵпоста́сное возсія́вый Сія́ніе, изъ дѣ́вственныя утро́бы, су́щимъ во тмѣ́ и сѣ́ни, вопло́щся, возсія́лъ еси́ Со́лнце.

Яко на о́блацѣ Дѣ́во, апо́стольскій ли́къ носи́мь, къ Сіо́ну отъ коне́цъ, служи́ти Тебѣ́, Облаку ле́гкому, собира́шеся: отъ Нея́же Вы́шній Бо́гъ, су́щимъ во тьмѣ́ и сѣ́ни, Пра́ведное возсія́ Со́лнце.

Тру́бъ, богопрія́тніи язы́цы богосло́вныхъ муже́й благогла́снѣйше Богоро́дицѣ вопія́ху, исхо́дную возглаша́юще пѣ́снь Ду́хомъ: ра́дуйся нетлѣ́нный Исто́чниче, Бо́жія живонача́льнаго и спаси́тельнаго всѣ́мъ воплоще́нія.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о честнѣ́мъ успе́ніи Твое́мъ: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, отъ земли́ преста́вилася еси́ къ вѣ́чнымъ оби́телемъ, и къ безконе́чнѣй жи́зни, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, спасе́ніе подава́ющая.

Да возглася́тъ трубы́ богосло́вовъ дне́сь, язы́къ же многовѣща́нный человѣ́ческій ны́нѣ да восхва́литъ, да огласи́тъ же возду́хъ, безмѣ́рнымъ сія́я свѣ́томъ, Ангели да пою́тъ Пречи́стыя Дѣ́вы успе́ніе.

Сосу́дъ подоба́ше избра́нный, пѣ́ніемъ Ти́ ве́сь удивля́емь, Дѣви́це, исхо́денъ, ве́сь освяще́нъ Бо́гови, всѣ́мъ богопрія́тенъ, и се́й и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепѣ́тая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Морскíй пучиноро́дный ки́товъ вну́тренній о́гнь — тридне́внаго Твоего́ погребе́нія проображе́ніе, его́же Іо́на проро́къ показа́ся. Спасе́нъ бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́нъ, вопія́ше: пожру́ Ти́ со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди.

Дае́тъ Тебѣ́, я́же превы́ше естества́, Ца́рь всѣ́хъ Бо́гъ: въ рождествѣ́ бо Дѣ́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бѣ тѣ́ло соблю́дъ нетлѣ́нно и спросла́ви Боже́ственнымъ преставле́ніемъ, че́сть Тебѣ́, я́ко Сы́нъ Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя́, я́ко свѣ́телъ свѣ́щникъ, невеще́ственнаго Свѣ́та, кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго Угля, во Свята́я святы́хъ всели́, ру́чку и же́злъ, скрижа́ль богопи́санную, ковче́гъ святы́й, трапе́зу Сло́ва жи́зни, Дѣ́во, Рождество́ Твое́.

Инъ.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Изъ Тебе́ Жи́знь возсія́, ключи́ дѣ́вства не руши́вши; ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ тѣ́ло искуше́нія сме́рти бы́сть прича́стно?

Жи́зни бы́вши хра́мъ, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́: сме́ртію бо къ животу́ премину́ла еси́, Яже Жи́знь ро́ждши воѵпоста́сную.

Конда́къ, гла́съ 2:

Въ моли́твахъ неусыпа́ющую Богоро́дицу и въ предста́тельствахъ непрело́жное упова́ніе, гро́бъ и умерщвле́ніе не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь, къ животу́ преста́ви, во утро́бу Всели́выйся приснодѣ́вственную.

Икосъ:

Огради́ моя́ помышле́нія, Христе́ мо́й, и́бо Стѣ́ну мíра воспѣ́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́, на столпѣ́ глаго́лъ укрѣпи́ мя, и въ тя́жкихъ мы́слехъ заступи́ мя, Ты́ бо взыва́ющимъ и прося́щимъ вѣ́рою моле́нія исполня́еши. Ты́ мнѣ́ у́бо да́руй язы́къ прино́сенъ и по́мыслъ непосты́денъ: вся́кое бо дая́ніе сія́нія отъ Тебе́ низпосыла́ется, Свѣтопода́телю, во утро́бу всели́выйся приснодѣ́вственную.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Безсту́днѣй я́рости же и огню́ Боже́ственное жела́ніе сопротивля́яся, о́гнь у́бо ороша́ше, я́рости же смѣя́шеся, богодохнове́нною слове́сною преподо́бныхъ тривѣща́нною цѣвни́цею, противовѣща́я мусикíйскимъ орга́номъ посреди́ пла́мене: препросла́вленный отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богодѣ́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственнымъ Ду́хомъ, я́ростію сокру́шъ, но сего́ Влады́ка, Ро́ждшую неврежде́нну въ небе́сныя сохра́нь до́мы, ны́нѣ вну́трь всели́. Съ Не́ю игра́юще, вопіе́мъ Христу́: препросла́вленный отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Въ кимва́лѣхъ — усты́ чи́стыми, мусикíйски же — се́рдцемъ свѣ́тлымъ, доброгла́сною трубо́ю — высо́кою мы́слію, Дѣ́вы и Чи́стыя въ наро́читый избра́нный де́нь преставле́нія, дѣ́тельными пле́щуще рука́ми, вопіе́мъ: препросла́вленный отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богому́дріи, собери́теся, лю́діе: Бо́жія бо сла́вы Селе́ніе, отъ Сіо́на преставля́ется къ небе́сному жили́щу, идѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднующихъ, гла́съ несказа́ннаго ра́дованія, и въ весе́ліи вопію́щихъ Христу́: препросла́вленный отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Юноши и дѣ́вы, Дѣ́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще, ста́рцы и кня́зи, ца́ріе и судіи́, по́йте: оте́цъ на́шихъ Го́споди и Бо́же, благослове́нъ еси́.

Да востру́бятъ трубо́ю духо́вною го́ры небе́сныя, да ра́дуются хо́лми, и да игра́ютъ боже́ственніи апо́столи: Цари́ца къ Сы́ну преставля́ется, съ Ни́мъ ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ніе боже́ственныя Твоея́ и нетлѣ́нныя Ма́тере, премíрныя вы́шнихъ си́лъ совокупи́ чи́ны, весели́тися съ су́щими на земли́, Тебѣ́ пою́щими: Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Пла́мень, ороша́ющь преподо́бныя, злочести́выя же попаля́ющь, Ангелъ Бо́жій всемо́щный показа́ отроко́мъ, живонача́льный же исто́чникъ содѣ́ла Богоро́дицу, тлю́ сме́рти и живо́тъ точа́щу пою́щимъ: Содѣ́теля еди́наго пои́мъ, изба́вленніи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Глаго́лы послѣ́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному, все́ мно́жество богосло́вовъ въ Сіо́нѣ: ка́мо и́деши ны́нѣ, Ски́ніе, — зову́ще, — Бо́га Жива́го? Не преста́й призира́ющи вѣ́рою пою́щія: Содѣ́теля еди́наго пое́мъ, изба́вленніи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Якоже, воздѣ́вши ру́цѣ, исхо́диши Всенепоро́чная, ру́цѣ, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тію, со дерзнове́ніемъ, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ къ Рожде́нному: я́же Ми́ да́лъ еси́, во вѣ́ки сохрани́, вопію́щія Тебѣ́: Содѣ́теля еди́наго пое́мъ, изба́вленніи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Дѣ́во, Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, Ангели, Арха́нгели, Престо́ли, Госпо́дства, Херуви́ми сла́вятъ и стра́шніи Серафи́ми; человѣ́ческій же ро́дъ — пое́мъ и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Иже стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, въ чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь, Се́й, всесвяще́нный ду́хъ Тво́й пріе́мъ, у Себе́ упоко́и, я́ко должни́къ Сы́нъ. Тѣ́мже Тя́ пое́мъ, Дѣ́во, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́съ Приснодѣ́вы же и Богома́тере! Во гро́бъ бо все́льшися, показа́ ра́й, ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́мъ: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника: Ро́ди вси́ блажи́мъ Тя́, еди́ну Богоро́дицу. Или́: Ангели успе́ніе Пречи́стыя ви́дѣвше, удиви́шася, ка́ко Дѣ́вая восхо́дитъ отъ земли́ на не́бо. Та́же ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́ уста́вы... И вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и ирмо́съ. И на кíйждо тропа́рь пою́тъ то́йже припѣ́въ по еди́ножды.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́ уста́вы въ Тебѣ́, Дѣ́во Чи́стая: дѣ́вствуетъ бо рождество́ и живо́тъ предобруча́етъ сме́рть; по рождествѣ́ Дѣ́ва и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, наслѣ́діе Твое́.

Дивля́хуся Ангельскія си́лы, въ Сіо́нѣ смотря́юще своего́ Влады́ку, же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго, пречи́сто бо Ро́ждшей, сынолѣ́пно провозглаша́ше: гряди́, Чи́стая, съ Сы́номъ и Бо́гомъ просла́вленна бу́ди.

Опря́та ли́къ апо́стольскій богопрія́тное тѣ́ло Твое́, со стра́хомъ зря́ще и гла́сомъ ве́ліимъ вѣща́юще: въ небе́сныя до́мы къ Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, наслѣ́діе Твое́.

Посе́мъ пе́рвый ли́къ пое́тъ втора́го кано́на припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя́, отъ земли́ на не́бо честно́е преставле́ніе Бо́жія Ма́тере. И ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный... И вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и ирмо́съ. И на кíйждо тропа́рь пою́тъ то́йже припѣ́въ по еди́ножды.

Инъ.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное преставле́ніе Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Пріиди́те въ Сіо́нъ, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га, возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще: къ зѣло́ бо лу́чшей и Боже́ственнѣй сѣ́ни, я́ко Ма́терь, Сію́ во Свята́я святы́хъ Христо́съ преста́ви.

Пріиди́те, вѣ́рніи, ко гро́бу присту́пимъ Бо́жія Ма́тере, и объи́мемъ сердцы́ и устна́ми, очесы́ и лице́мъ чи́сто прикаса́ющеся и почерпа́юще исцѣле́ній незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Пріими́ отъ на́съ пѣ́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га, и свѣтоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тію, Императору — побѣдительная , христолюби́вымъ лю́демъ — ми́ръ, оставле́ніе — пою́щимъ и душа́мъ спасе́ніе подаю́щи.

Та́же о́ба ли́ка, сше́дшеся вку́пѣ, пою́тъ пе́рваго кано́на припѣ́въ и ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́... И втора́го кано́на припѣ́въ и ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный... И покло́нъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Апо́столи отъ коне́цъ совоку́пльшеся здѣ́, въ Геѳсиманíйстѣй ве́си погреби́те тѣ́ло Мое́, и Ты́, Сы́не и Бо́же Мо́й, пріими́ ду́хъ Мо́й. [Три́жды.]

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Въ сла́вномъ успе́ніи Твое́мъ* небеса́ ра́дуются,* и а́нгельская возра́довашася во́инства,* вся́ же земля́ весели́тся,* пѣ́снь Тебѣ́ исхо́дную провозглаша́ющи,* Ма́тери всѣ́ми Влады́чествующаго,* Неискусобра́чная Пресвята́я Дѣ́во,* Яже ро́дъ человѣ́ческій изба́вльшая* прароди́тельнаго осужде́нія. [Два́жды.]

Отъ коне́цъ стеко́шася* апо́столовъ лу́чшіи,* богонача́льнымъ манове́ніемъ, погребсти́ Тя́,* и отъ земли́ взе́млему Тя́* къ высотѣ́ зря́ще,* гла́съ Гавріи́ловъ ра́достію вопія́ху Тебѣ́:* ра́дуйся, Носи́ло Божества́ всего́.* Ра́дуйся, Еди́на, земна́я съ вы́шними,* Рождество́мъ Твои́мъ совоку́пльшая.

Яже Живо́тъ ро́ждшая,* къ жи́зни премину́ла еси́,* честны́мъ успе́ніемъ Твои́мъ, безсме́ртнѣй,* доринося́щимъ Тя́ Ангеломъ,* Нача́ломъ и Си́ламъ,* апо́столомъ и проро́комъ, и все́й тва́ри,* пріе́мшу же нетлѣ́нными дла́ньми Сы́ну Твоему́,* непоро́чную ду́шу Твою́,* Дѣ́во Ма́ти Богоневѣ́сто.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6.

На безсме́ртное Твое́ успе́ніе, Богоро́дице, Ма́ти Живота́, о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху, и, по мíру разсѣ́янныя, во еди́номъ ли́цѣ предста́ша пресвято́му Твоему́ тѣ́лу, е́же и погре́бше че́стно, гла́съ Тебѣ́ Гавріи́ловъ, пою́ще, вопія́ху: ра́дуйся, Благода́тная Дѣ́во, Ма́ти Безневѣ́стная, Госпо́дь съ Тобо́ю. Съ ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего моли́, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Славосло́віе вели́кое, и отпу́стъ.
И дае́тся еле́й отъ канди́ла Пресвяты́я Богоро́дицы, и ча́съ 1-й, и коне́чный отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, 1-го кано́на пѣ́снь 3-я, на 4 и 2-го кано́на пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ: конда́къ. Проки́менъ, пѣ́снь Богоро́дицы, гла́съ 3: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, се́ бо отъ ны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди. Апо́столъ къ Филипписíемъ, зача́ло 240. Аллилу́ія, гла́съ 2: Воскресни́, Го́споди, въ поко́й Тво́й, [Ты́ и Киво́тъ святы́ни Твоея́]. Сти́хъ: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, [и не отве́ржется ея́]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54. Вмѣ́сто Досто́йно.., пое́мъ ирмо́съ: Побѣжда́ются естества́ уста́вы.., и до отда́нія. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

На трапе́зѣ утѣше́ніе бра́тіи. Аще ли бу́детъ пра́здникъ се́й въ сре́ду или въ пято́къ: разрѣ́шаемъ то́чію на ры́бу и вино́. Аще ли въ понедѣ́льникъ: и міря́не разрѣша́ютъ на мя́со, и сы́ры и я́ица: Мона́си же то́чію на ры́бу и вино́. Пра́зднуется у́бо се́й пра́здникъ де́вять днíй.


(Мрк.) Подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся пра́здникъ Пресвяты́я Богоро́дицы Успе́нія въ недѣ́лю.

Въ суббо́ту на ма́лѣй вече́рни. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны гла́са, 4. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна еди́на и пра́здника, стихо́вна вели́кія вече́рни, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. Ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни. По обы́чной каѳи́смѣ, на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны три́, и восто́ченъ [Анато́ліевъ] еди́нъ, и пра́здника 6. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́ пра́здника. На литíи стихи́ры и Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ, тропа́рь пра́здника, три́жды, и чте́ніе въ Посла́ніихъ.

На у́трени. На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. По обы́чныхъ каѳи́смахъ, сѣда́льны воскре́сны съ Богоро́дичны и́хъ, и чте́ніе во Ева́нгеліи толко́вомъ, недѣ́ля рядова́я. Та́же многоми́лостиво, и тропари́: Ангельскіи собо́ръ.., и сѣда́льны вси́ пра́здника, по еди́ножды, и чте́ніе пра́здника. Степе́нна гла́са, проки́менъ и Ева́нгеліе пра́здника. Та́же: Воскресе́ніе Христо́во.., псало́мъ 50-й и цѣлова́ніе Ева́нгелія, по обы́чаю. Посе́мъ, Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы... И ны́нѣ: то́йже. Стихи́ра пра́здника. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицы на 2, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сія: ирмосы́ пра́здника, обои́хъ кано́новъ. По 3-й пѣ́сни конда́къ воскре́сенъ, ипакои́ пра́здника еди́ножды. По 6-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и и́косъ, и чте́мъ Про́логъ. На 9-й пѣ́сни припѣ́вы не пое́мъ, но Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́.., и Славосло́віе вели́кое. Трисвято́е. Тропа́рь воскре́сенъ то́чію. Ектеніи́ и отпу́стъ. Дае́тся же и еле́й отъ канди́ла пра́здника. Та́же стихи́ра ева́нгельская, и оглаше́ніе, и обы́чное исхожде́ніе, и ча́съ 1-й въ притво́рѣ.

На 1-мъ часѣ́, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: Богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ.., конда́къ воскре́сенъ и отпу́стъ. Та́кожде и на про́чихъ часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: Богоро́диченъ часо́въ. Конда́къ пра́здника и воскре́сенъ, глаго́лемъ премѣня́юще.

На литургíи. Блаже́нна воскре́сна гла́са на 6 и пра́здника, пѣ́снь 3-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ и пра́здника. Сла́ва: конда́къ воскре́сенъ. И ны́нѣ: пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ — дне́ и пра́здника.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Аѵгустъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 141 – 150 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0