Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 15.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Апри́ллія въ 30-й де́нь.
Свята́го апо́стола Іа́кова, бра́та свята́го Іоа́нна Богосло́ва.

НА ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ, стихи́ры на 8: пра́здника 3 и апо́стола 5. Гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Духо́вное сія́ніе* на тя́ сни́де въ ви́дѣ о́гненнѣ* и тя́, блаже́нне, боже́ственное прія́телище содѣ́ла,* крѣ́пко отгоня́ща безбо́жія тму́* и мíръ просвѣща́юща* свѣ́тлостію прему́дрыхъ твои́хъ слове́съ,* тайноповѣ́дателю, апо́столовъ ве́рше,* Христо́въ самови́дче Іа́кове. [Два́жды.]

Блиста́ніи проповѣ́данія* во тмѣ́ спя́щія невѣ́дѣнія,* сла́вне Іа́кове, просвѣ́щь* показа́лъ еси́ сы́ны* вѣ́рою Влады́ки и Бо́га,* Его́же стра́сти поревнова́лъ еси́ и сме́рти,* и сла́вы бы́лъ еси́ прича́стникъ,* я́ко прему́дръ, и я́ко богогла́сникъ,* и я́ко учени́къ и́стиненъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Пріиди́те, небе́снаго та́инства проповѣ́дателя и сказа́теля Ева́нгелія псало́мскими пѣ́сньми Іа́кова вси́ восхва́лимъ: се́й бо рѣка́ яви́ся мы́сленнаго рая́, душе́вныя бразды́ небе́сными ту́чами напая́я и плодоно́сны показу́я Христу́ Бо́гу, подаю́щему всѣ́мъ моли́твами его́ очище́ніе, и просвѣще́ніе, и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, пра́здника.
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́, и чте́нія три́.

Собо́рнаго посла́нія Іа́ковля чте́ніе. [Глава́ 1.]

Іа́ковъ, Бо́гу и Го́споду Іису́су Христу́ ра́бъ, обѣмана́десяте колѣ́нома, и́же въ разсѣ́яніи, ра́доватися. Вся́ку ра́дость имѣ́йте, бра́тіе моя́, егда́ во искуше́нія впа́даете разли́чна, вѣ́дяще, я́ко искуше́ніе ва́шея вѣ́ры содѣ́ловаетъ терпѣ́ніе. Терпѣ́ніе же дѣ́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́ни и всецѣ́ли, ни въ че́мже лише́ни. Аще же кто́ отъ ва́съ лише́нъ е́сть прему́дрости, да про́ситъ отъ даю́щаго Бо́га всѣ́мъ нелицепріе́мнѣ и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́ситъ же вѣ́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нію морско́му, вѣ́тры возмета́ему и развѣва́ему. Да не мни́тъ бо человѣ́къ о́нъ, я́ко пріи́метъ что́ отъ Бо́га. Му́жъ двоеду́шенъ, неустро́енъ во всѣ́хъ путе́хъ свои́хъ. Да хва́лится же бра́тъ смире́нный въ высотѣ́ свое́й, бога́тый же во смире́ніи свое́мъ, зане́, я́коже цвѣ́тъ травны́й, мимои́детъ. Возсія́ бо со́лнце со зно́емъ и изсуши́ траву́, и цвѣ́тъ ея́ отпаде́, и благолѣ́піе лица́ ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый въ хожде́ніи свое́мъ увяда́етъ. Блаже́нъ му́жъ, и́же претерпи́тъ искуше́ніе, зане́ иску́сенъ бы́въ, пріи́метъ вѣне́цъ жи́зни, его́же обѣща́ Бо́гъ лю́бящимъ Его́.

Собо́рнаго посла́нія Іа́ковля чте́ніе. [Глава́ 1.]

Никто́же искуша́емь да глаго́летъ, я́ко отъ Бо́га искуша́емь е́сть: Бо́гъ бо нѣ́сть искуси́тель злы́мъ, не искуша́етъ же То́й никого́же. Ко́ждо же искуша́ется, отъ своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь. Та́же по́хоть, заче́нши, ражда́етъ грѣ́хъ, грѣ́хъ же содѣ́янъ ражда́етъ сме́рть. Не льсти́теся, бра́тія моя́ возлю́бленная: вся́ко дая́ніе бла́го, и вся́къ да́ръ соверше́нъ свы́ше е́сть, сходя́й отъ Отца́ свѣ́товъ, у Него́же нѣ́сть премѣне́нія, или́ преложе́нія стѣ́нь. Восхотѣ́въ бо, породи́ на́съ сло́вомъ и́стины, во е́же бы́ти на́мъ нача́токъ нѣ́кій созда́ніемъ Его́. Тѣ́мже, бра́тія моя́ возлю́бленная, да бу́детъ вся́къ человѣ́къ ско́ръ услы́шати и ко́сенъ глаго́лати, ко́сенъ во гнѣ́въ. Гнѣ́въ бо му́жа пра́вды Бо́жія не содѣ́ловаетъ. Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку скве́рну и избы́токъ зло́бы, въ кро́тости пріими́те всажде́нное сло́во, могу́щее спасти́ ду́ши ва́ша. Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чію слы́шатели, прельща́юще себе́ самѣ́хъ. Зане́ а́ще кто́ е́сть слы́шатель сло́ва, а не творе́цъ, таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́ющу лице́ бытія́ своего́ въ зерца́лѣ. Усмотри́ бо себе́ и оты́де, и а́біе забы́, како́въ бѣ́. Прини́кій же въ зако́нъ соверше́нъ свобо́ды и, пребы́въ, се́й не слы́шатель забы́тливъ бы́въ, но творе́цъ дѣ́ла, се́й блаже́нъ въ дѣ́ланіи свое́мъ бу́детъ. Аще кто́ мни́тся вѣ́ренъ бы́ти въ ва́съ и не обуздава́етъ язы́ка своего́, но льсти́тъ се́рдце свое́, сего́ су́етна е́сть вѣ́ра. Вѣ́ра бо чиста́ и нескве́рна предъ Бо́гомъ и Отце́мъ сія́ е́сть, е́же посѣща́ти си́рыхъ и вдови́цъ въ ско́рбехъ и́хъ и нескве́рна себе́ блюсти́ отъ мíра.

Собо́рнаго посла́нія Іа́ковля чте́ніе. [Глава́ 2.]

Бра́тіе моя́, не на лица́ зря́ще, имѣ́йте вѣ́ру Го́спода на́шего, Іису́са Христа́ сла́вы. Аще бо вни́детъ въ со́нмище ва́ше му́жъ, зла́тъ пе́рстень нося́, въ ри́зѣ свѣ́тлѣ, вни́детъ же и ни́щъ въ ху́дѣ оде́ждѣ, и воззрите́ на нося́щаго ри́зу свѣ́тлу и рече́те ему́: ты́ ся́ди здѣ́ до́брѣ. И ни́щему рече́те: ты́ ста́ни та́мо или́ ся́ди здѣ́, на подно́жіи мое́мъ. И не разсмотри́сте въ себѣ́, и бы́сте судіи́ помышле́ній злы́хъ. Слы́шите, бра́тіе моя́ возлю́бленная, не Бо́гъ ли избра́ ни́щія мíра сего́ бога́ты въ вѣ́рѣ и наслѣ́дники Ца́рствія, е́же обѣща́ лю́бящимъ Его́? Вы́ же укори́сте ни́щаго. Не бога́тіи ли наси́луютъ ва́мъ, и тíи влеку́тъ вы́ на суди́ща? Не тíи ли ху́лятъ до́брое и́мя, нарече́нное на ва́съ? Аще у́бо зако́нъ соверша́ете ца́рскій, по Писа́нію: возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го, до́брѣ творите́. Аще ли на лица́ зрите́, то грѣ́хъ содѣва́ете, облича́еми отъ зако́на, я́коже престу́пницы. Иже бо ве́сь зако́нъ соблюде́тъ, согрѣши́тъ же во еди́номъ, бы́сть всѣ́мъ пови́ненъ. Рекíй бо: не прелюбы́ сотвори́ши, ре́клъ е́сть: и не убіе́ши; а́ще ли не прелюбы́ сотвори́ши, убіе́ши же, бы́лъ еси́ престу́пникъ зако́на. Та́ко глаго́лите и та́ко твори́те, я́ко зако́номъ свобо́днымъ хотя́ще су́дъ прія́ти. Су́дъ бо безъ ми́лости не сотво́ршему ми́лости, и хва́лится ми́лость на судѣ́.

На стихо́внѣ стихи́ры свята́го, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Блаже́нне богови́дче Іа́кове,* ты́, Сло́ва гла́съ а́біе воспріе́мъ,* о оте́ческомъ небре́глъ еси́* угожде́ніи и любви́.* Оста́вль у́бо житія́ смуще́ніе,* въ мы́сленное же преше́дъ мо́ре,* сіе́ возмути́лъ еси́* благоче́стія уче́ніи* и заря́ми премíрными твои́ми, богоблаже́нне.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Сло́ва самови́дче Іа́кове,* Нача́льнику жи́зни* и Отцу́ бу́дущихъ угожда́я дѣя́ніи,* Исма́ила всескве́рнаго* пе́рвенства, блаже́нне, лиши́лъ еси́,* чре́во я́ко бо́га вмѣня́юща.* Его́же и запя́лъ еси́,* и на́га показа́лъ еси́ оте́ческаго покро́ва,* благослове́нія же и наслѣ́дія неприча́стна.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,* творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Кня́зь поста́вленъ бы́лъ еси́, сла́вне,* ны́нѣ по все́й земли́,* о тебѣ́ я́коже пре́жде написа́ся,* учени́къ бы́въ вся́ Сотво́ршаго,* и ре́вностію твое́ю теплѣ́йшею,* и дерзнове́ніемъ непобѣди́мымъ* убíйство претерпѣ́лъ еси́,* отъ честна́го двоена́десятихъ учени́къ, блаже́нне, совокупле́нія* пе́рвѣе убива́емый.

Сла́ва, гла́съ 1:

Христу́ послѣ́довалъ еси́, боже́ственный Іа́кове, и мíръ возненави́дѣлъ еси́, сего́ уче́нія, въ сокро́вищи твое́мъ скры́въ, показа́лся еси́ апо́столъ. Тѣ́мже ше́дъ во язы́ки и си́хъ пре́лестію и страстьми́ омрачи́вшіяся ду́ши за́повѣдьми Спа́са просвѣти́лъ еси́ вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столе святы́й Іа́кове, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже:

Апо́столъ Христо́въ бы́лъ еси́ избра́нный и Богосло́ву возлю́бленному бра́тъ единоро́дный, всехва́льне Іа́кове, пою́щимъ тя́ грѣхо́въ оставле́ніе испроси́ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Лучу́, я́ко Со́лнце, пра́вды испусти́ тя́ Христо́съ, просвѣти́ти всю́ зе́млю, апо́столе сла́вный Іа́кове, боже́ственными твои́ми моли́твами озаря́еши и Боже́ственнымъ Свѣ́томъ невече́рнимъ всѣ́хъ просвѣща́еши, вѣ́рою соверша́ющихъ святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Заря́ми свы́ше напо́лнився и свѣ́тлостію Боже́ственною просвѣти́вся, апо́столе Іа́кове, на Ѳаво́рстѣй горѣ́ преобразу́ющагося ви́дѣлъ еси Зижди́теля и Го́спода и гла́съ услы́шати досто́йно получи́лъ еси́. Тѣ́мже и вели́кимъ воздая́ніемъ сподо́бился еси́, я́ко самови́децъ бы́въ, и учени́къ благода́ти, и свидѣ́тель та́инъ Бо́жіихъ. Моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Стихъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 67.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 1:

Христу́ послѣ́довалъ еси́, [боже́ственный Іа́кове, и мíръ возненави́дѣлъ еси́, сего́ уче́нія, въ сокро́вищи твое́мъ скры́въ, показа́лся еси́ апо́столъ. Тѣ́мже ше́дъ во язы́ки и си́хъ пре́лестію и страстьми́ омрачи́вшіяся ду́ши за́повѣдьми Спа́са просвѣти́лъ еси́ вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную.]

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6 и апо́стола на 8, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Твое́ю мре́жею, я́ко лове́цъ иску́сенъ, отъ прегрѣше́ній глубины́ возве́дъ, блаже́нне, ду́шу мою́ просвѣти́ свѣтолу́чными сія́ніи и похвали́ти твою́ досто́йно, о богоявле́нне Іа́кове, па́мять, учениче́, сподо́би.

Превѣ́чный Отцу́, Собезнача́льный, пресоверше́нный же Бо́гъ, вопло́щся, яви́ся на земли́ я́ко Человѣ́къ и содѣ́йственника благода́ти показа́, блаже́нне, и служи́теля тя́ прему́дра, си́лою Его́ укрѣпля́ема.

Разумѣ́ твоея́ души́ благоро́діе, тя́ Провѣ́децъ Бо́гъ, и тве́рдость, учениче́, и непобори́му мы́сль, сла́вне, Свои́мъ служи́телемъ лу́чша поста́ви, язы́комъ возвѣща́юща.

Богоро́диченъ: Совѣ́та Вели́каго, о́тче, Ангелъ, отъ Дѣ́вы Ма́тере я́влься мíру, пло́ть пріе́мь, я́ко добродѣ́тельми укра́шена ученика́ тя́ показу́етъ и богогла́сника, Іа́кове, словеса́ Его́ вѣтíйствующа.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверже́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, еди́не Человѣколю́бче.

Свы́ше тя́ дыха́ніе ну́ждное Утѣ́шителя разже́гше, му́дра богогла́сника, вѣтíйствующа я́вѣ вели́чія показа́ вопло́щшагося Сло́ва, Его́же и самови́децъ бы́лъ еси́.

Тя́, я́коже стрѣлу́ избра́нну, сло́вомъ изощре́нну, въ сердца́ враго́въ вонзи́, растерза́я ду́ши сопроти́вныхъ, прему́дре, и плѣня́я, таи́нниче, си́хъ коры́сти, Іа́кове.

Нескве́рныя твоея́ души́ ти́хость Влады́цѣ узрѣ́ся, и пре́жде зва́нія, блаже́нне, достопрія́тенъ Ему́ яви́лся еси́, о Іа́кове, и смотре́нія Его́ учени́къ бы́лъ еси́.

Свяще́ннымъ твои́мъ, му́дре, житіе́мъ и свѣтоно́снымъ, е́же къ Бо́гу сро́дствомъ, всеблаже́нне, украша́емь я́сно, и соо́бщникъ показа́лся еси́, измла́да бо яви́лся еси́ Сло́ва ссе́льникъ.

Богоро́диченъ: Две́рь яви́ся мы́сленная Восто́ка свы́ше, су́щимъ на земли́ я́вльшагося, Дѣ́во: Тобо́ю бо къ на́мъ Сло́во пріи́де спасти́ всѣ́хъ отъ безслове́сія, Пречи́стая.

Конда́къ и и́косъ пра́здника. Сѣда́ленъ, апо́стола, гла́съ 2:

Улови́въ язы́ки апо́столъ сла́вный и научи́въ концы́ земны́я Тебѣ́ кла́нятися со Отце́мъ и Ду́хомъ, Христе́ Бо́же, того́ ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́ и вѣ́рнымъ низпосли́ благослове́ніе Твое́, Еди́не Ми́лостиве и Человѣколю́бче. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ:

Прему́дрость и Сло́во въ Твое́мъ чре́вѣ заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жія, мíру родила́ еси́ мíръ Содержа́щаго, и во объя́тіяхъ понесла́ еси́ вся́ Нося́щаго, Пита́теля всѣ́хъ и Творца́ тва́ри. Тѣ́мже молю́ Тя, Всесвята́я Дѣ́во, и вѣ́рно сла́влю Тя́ изба́витися ми́ отъ прегрѣше́ній, и въ де́нь Суда́, егда́ предста́ти и́мамъ предъ лице́мъ Созда́теля моего́, Влады́чице Дѣ́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми́: вся́ бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепѣ́тая.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Проповѣ́дникъ Христо́въ бы́въ, боже́ственный Іа́кове, ты́, зва́нъ, у́бо ско́ро послѣ́довалъ еси́, оте́ческую любо́вь презрѣ́въ и вѣ́чная измѣни́въ теку́щими; тѣ́мъ неизрече́ннаго небе́снаго наслѣ́дія сподо́бился еси́, блаже́нне приснопа́мятне.

О, те́плаго жела́нія твоего́ ко Влады́цѣ Христу́! Ты́ бо Сего́ зѣло́ возжела́лъ еси́, сія́ніемъ Того́ просвѣ́щся, я́коже и вообрази́тися, и яви́тися всѣ́мъ свѣ́тъ вторы́й, пе́рваго заря́ми озари́вся и сла́вою, всече́стне блаже́нне Іа́кове.

Житіе́ че́стно имѣ́лъ еси́ и пречу́дно, жела́ніемъ бо жела́ніе неодержи́мо пріе́мь, жела́ніи богонача́лія соверше́ннаго блаже́нства дости́глъ еси́, богови́дче, со безпло́тными поя́: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Всего́ себе́ манове́нію отда́въ Влады́чню, учениче́ богозра́чне, добродѣ́тельми взя́лся еси́ явле́нно къ высотѣ́ и боже́ственному вои́стинну кра́ю, и отту́ду цѣле́бъ рѣ́ки источа́еши па́мять твою́ вѣ́рно сла́вящимъ.

Богоро́диченъ: Ты́ вѣ́рныхъ похвала́ еси́, Безневѣ́стная, Ты́ Предста́тельница, Ты́ и прибѣ́жище христіа́нъ, стѣна́ и приста́нище, къ Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши отъ бѣ́дъ вѣ́рою и любо́вію Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющія.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Но́въ, я́коже Илія́, ре́вностію разжига́емь, непоко́ршіяся проповѣ́данію твоему́ попали́ти восхотѣ́лъ еси́, сла́вне, но возбрани́ тебѣ́ Хоти́тель милосе́рдія, науча́я кро́тости благода́тнѣй.

Вше́дъ, добродѣ́телію коне́чною впери́мь любве́ ра́ди лу́чшихъ, престо́лъ Влады́ки возжела́лъ еси́, прему́дре, нача́льная держа́ти, не я́ко жела́я сла́вы су́етныя, но зрѣ́ти посреди́ Его́же возжела́лъ еси́.

Превзы́де уста́вы, Спа́се, Іа́ковъ человѣ́чества, во Твою́ бо си́лу, я́ко въ ри́зу, обле́кся, исцѣле́нія то́читъ рѣ́ки и чуде́съ и просвѣща́етъ вѣ́рою концы́.

Свѣ́телъ тя́ о́блакъ Сло́ва, облиста́юща сла́вою обоже́на, на Ѳаво́рстѣй горѣ́ осѣни́, блаже́нне Іа́кове, и гла́съ слы́шати Оте́ческій сподо́бился еси́, извѣству́яй Того́ Сыновство́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бе́здна грѣхо́въ и прегрѣше́ній бу́ря мя́ смуща́етъ и во глубину́ ну́жднаго рѣ́етъ мя́ отча́янія, но Твою́ крѣ́пкую ру́ку мнѣ́ простри́, я́ко Петро́ви, о Упра́вителю! и спаси́.

Струи́, я́ко отъ исто́чника, исцѣле́ній непреста́нно излива́я и просвѣще́ніе уче́нія благоче́стно источа́я, му́дре, ду́ши, благоче́стно любо́вію, Іа́кове, приступа́ющія, просвѣща́еши, преблаже́нне.

Сосу́дъ вмѣстя́щь Влады́ка обрѣ́тъ тя́, преблаже́нне, Своего́ бога́тнаго и честна́го дая́нія, оби́луетъ дарова́ніи, и́же па́че ума́ та́инствъ, служи́телю присносу́щныя жи́зни.

Умерщвле́ніе на́съ ра́ди Влады́ка восхотѣ́ воспрія́ти, ме́ртвыхъ вину́ и́стиннаго воскресе́нія, я́ко му́дра таи́нника, блаже́нне, тя́ взя́тъ содѣ́тельника, въ нощи́, въ не́йже предая́шеся.

Богоро́диченъ: Бе́здну щедро́тъ ро́ждшая, Богоро́дице Дѣ́во, отъ печа́льныхъ житія́ ду́шу мою́ спаси́ и ра́дости духо́вныя две́ри ми́ отве́рзи, на Тя́ бо еди́ну наде́жду мою́ возложи́хъ.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Гла́съ Боже́ственный слы́шавъ, призыва́ющь тя́, любо́вь отца́ презрѣ́лъ еси́ и прите́клъ еси́ ко Христу́, Іа́кове, съ сро́дникомъ твои́мъ, сла́вне, съ ни́мже сподо́бился еси́ ви́дѣти Госпо́дне Боже́ственное преображе́ніе.

Икосъ:

Вку́пѣ сы́й съ бра́томъ въ се́лѣхъ небе́сныхъ, и́же свята́я ны́нѣ ага́ряны попира́ющія, нога́ми скве́рными и нечи́стыми ходя́щія, боже́ственными ва́шими моли́твами отжени́те, и мучи́телемъ умышле́нія отсѣ́кше, и и́же отъ ни́хъ мно́жества ра́ди согрѣше́ній на́шихъ держи́мыхъ, ны́нѣ свобожде́нія сподо́бите: я́ко да во еди́но собра́вшеся, ви́димъ Госпо́дне Боже́ственное преображе́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Бо́жія снисхожде́нія о́гонь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ, лику́юще поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Ча́шу испи́лъ еси́, я́коже обѣща́лся Влады́цѣ Христу́, креще́ніемъ Сего́ ты́ крести́лся еси́, богоблаже́нне. Ему́же ны́нѣ усе́рдно зове́ши, ра́дуяся: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Заре́ю осія́емь боговидѣ́нія, яви́лся еси́, Іа́кове. Сего́ ра́ди тя́ вѣнце́мъ Ца́рствія Благода́тель Христо́съ украша́етъ, со а́нгелы пою́ща: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Се́ тебѣ́ испо́лни обѣща́нія Великода́вецъ, къ Нему́ возне́сся подо́біемъ страда́ній Его́, Ему́же предстоя́, ны́нѣ зове́ши, ра́дуяся: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Дво́ицу у́бо естество́мъ, но не лице́мъ, Ма́ти, проповѣ́дуемъ, изъ Тебе́ воплоще́ннаго. Его́же пло́тію изобража́емъ и покланя́емся зра́ка воображе́нію, Тебе́ ра́ди Бо́гу прими́ршіися, Чи́стая.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Авраа́мское предложе́ніе ты́, богови́дче, стяжа́лъ еси́, призва́вшему тя́ Христу́ послѣ́дуя, и пресвѣ́телъ служи́тель бы́лъ еси́ Ему́, я́ко Содѣ́телю и Изба́вителю, поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Крѣпча́йше яви́ся гро́ма твое́ провозглаше́ніе, зако́ннаго о́браза шумѣ́ніе. Христа́ бо возгремѣ́лъ еси́ вселе́ннѣй все́й, Бо́га, и Содѣ́теля, и Изба́вителя, поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Удиви́лся еси́, сла́вне, муче́нія свѣ́тлостію и благоче́стія и́стиннымъ просвѣще́ніемъ, я́ко кня́зь апо́столъ поста́вленъ бы́лъ еси́ по все́й земли́, Содѣ́телю и Изба́вителю поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Витíйстіи язы́цы Тебе́ воспѣ́ти не мо́гутъ, о Богороди́тельнице, Марíе Богоневѣ́сто! Бо́га бо родила́ еси́, су́щаго надъ всѣ́ми, Отрокови́це Чи́стая, Содѣ́теля и Изба́вителя, Ему́же вопіе́мъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Свя́то преше́дъ твое́ житіе́, святы́хъ селе́нія дости́глъ еси́, идѣ́же, ра́дуяся, зарю́ зри́ши трисія́нную; ея́же наслажда́яся, прему́дре, испо́лнены весе́лія пѣвцы́ твоя́ и ра́дости, преблаже́нне, покажи́ твои́ми моли́твами, о Іа́кове!

Ви́дѣти тя́ злодѣ́и и убíйцы, я́коже твоего́ Влады́ки пре́жде, не терпя́ще: тѣ́хъ бо дѣя́нія укоря́я, твоего́ житія́ предложе́ніемъ обличи́лъ еси́, убива́ютъ мече́мъ подража́теля Христу́, распя́тому пло́тію за человѣ́ки, о богоглаго́ливе преблаже́нне!

Ору́жіемъ небе́снымъ томле́нъ бы́въ, ра́нами Иродъ поги́бе, я́ко Твоя́, Сло́ве, служи́тели и ученики́, и́хже апо́столы наре́клъ еси́, убива́ти не дово́ленъ бы́сть окая́нный. Тѣ́мже тя́, пра́ведному промышле́нію Благода́теля, уди́вльшеся, велича́емъ.

Богоро́диченъ: Яви́лася еси́, о Дѣ́во, Ма́ти Бо́жія, па́че естества́ ро́ждши пло́тію Бо́га Сло́ва, Его́же Оте́цъ отры́гну отъ се́рдца Своего́, пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ, я́ко Бла́гъ, Его́же ны́нѣ и тѣле́съ превы́шша разумѣва́емъ, а́ще и въ тѣ́ло облече́ся.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Іа́кова воспое́мъ Зеведе́ова вси́: со Христо́мъ бо взы́де на го́ру Ѳаво́рскую, и зри́тель бы́сть Боже́ственнаго преображе́нія, и, соше́дъ, проповѣ́даша въ четвероконе́чную всю́ съ Петро́мъ и Іоа́нномъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры пра́здника 3, и апо́стола 3, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Блаже́нне богови́дче Іа́кове,* ты́, Сло́ва гла́съ а́біе воспріе́мъ,* о оте́ческомъ небре́глъ еси́* угожде́ніи и любви́.* Оста́вль у́бо житія́ смуще́ніе,* въ мы́сленное же преше́дъ мо́ре,* сіе́ возмути́лъ еси́* благоче́стія уче́ніи* и заря́ми премíрными твои́ми, богоблаже́нне.

Сло́ва самови́дче Іа́кове,* Нача́льнику жи́зни* и Отцу́ бу́дущихъ угожда́я дѣя́ніи,* Исма́ила всескве́рнаго* пе́рвенства, блаже́нне, лиши́лъ еси́,* чре́во я́ко бо́га вмѣня́юща.* Его́же и запя́лъ еси́,* и на́га показа́лъ еси́ оте́ческаго покро́ва,* благослове́нія же и наслѣ́дія неприча́стна.

Кня́зь поста́вленъ бы́лъ еси́, сла́вне,* ны́нѣ по все́й земли́,* о тебѣ́ я́коже пре́жде написа́ся,* учени́къ бы́въ вся́ Сотво́ршаго,* и ре́вностію твое́ю теплѣ́йшею,* и дерзнове́ніемъ непобѣди́мымъ* убíйство претерпѣ́лъ еси́,* отъ честна́го двоена́десятихъ учени́къ, блаже́нне, совокупле́нія* пе́рвѣе убива́емый.

Сла́ва, апо́стола, гла́съ 6. Самогла́сенъ:

Прему́дрый ло́вче, святы́й учениче́, дѣ́лателю Спа́совъ и сказа́телю Того́ страсте́й, и́же тва́рь вѣ́рою обте́къ, и прельще́ныя язы́ки собра́въ, и Бо́гу приве́дъ, я́ко кади́ло до́брое, на небеса́ возве́лся еси́. Тѣ́мже, предстоя́ Судіи́, моли́ изба́витися на́мъ отъ беззако́ній на́шихъ и въ де́нь Су́дный спасти́ся муче́нія.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́ и отпу́стъ.]НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь рядова́я и апо́стола пѣ́снь 3-я, на 4. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* [и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ]. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ, Дѣя́ній, зача́ло 29. Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 17. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю [изы́де вѣща́ніе и́хъ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Апрíллій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 144 об. – 150 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0