Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Апри́ллія въ 27-й де́нь.
Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Стефа́ну, игу́мену Пече́рскому, епи́скопу Влади́міро-Волы́нскому.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 4:

Преподо́бне о́тче Стефа́не, ты́ во оби́тели Кíево-Пече́рстѣй бы́лъ еси́ доме́стикъ, ку́пно со и́ноческими ли́ки похва́льная воспѣва́я Пресвятѣ́й Тро́ицѣ и Пречи́стѣй Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ. Моли́твами твои́ми удовли́ и на́съ непреста́нно воспѣва́ти сла́ву Бо́га, спаса́ющаго ро́дъ на́шъ.

Преподо́бне о́тче Стефа́не, ты́ основа́ніе тве́рдое положи́въ добродѣ́тели, ве́тхаго человѣ́ка совле́клся еси́ со страстьми́ его́ и похотьми́, во Христа́ облекíйся вои́стинну и наста́вникъ мона́шествующимъ бы́въ. Моли́ Христа́ Бо́га о на́съ, чту́щихъ святу́ю па́мять твою́, да и мы́ добродѣ́тельному житію́ навы́кнемъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Яко многосвѣ́тлая звѣзда́, мы́сленно возсія́въ на тве́рди церко́внѣй, всю́ тва́рь просвѣща́еши, преподо́бне о́тче Стефа́нѣ, тму́ прогоня́я по́двигами свѣ́та. Тѣ́мъ, веселя́щеся дне́сь, мо́лимъ тя́ въ па́мяти твое́й: моли́ся Христу́ Бо́гу, да освѣти́тъ Свѣтода́вецъ и на́ша сердца́ и помышле́нія свѣ́томъ Своего́ богоразу́мія, и да спасе́тъ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже.

Всесвята́я Бого́родице, во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, человѣ́ческому предста́тельству не ввѣ́ри мя́, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2:

Житіе́ твое́ свяще́нно, и сло́во боже́ственно, и дѣя́нія богоуго́дна, тѣ́мже па́мять твою́, святи́телю Стефа́не, пра́зднуемъ свѣ́тло.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Ста́до Христо́во наставля́я къ свѣ́ту богоразу́мія, безбо́жія тму́ отгна́лъ еси́, преподо́бне о́тче на́шъ Стефа́не богому́дре.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Въ безконе́чную сла́ву ны́нѣ преше́дъ отъ земли́, ду́шу мою́, оскверне́нную страстьми́, прилѣ́жною моли́твою твое́ю, преподо́бне, уврачу́й.

Сла́ва, гла́съ 2:

Ангельски, о́тче, пожи́лъ еси́ на земли́, наслѣ́дниче Боже́ственныхъ селе́ній, тѣ́мъ со а́нгелы лику́етъ ду́хъ тво́й.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Все́ упова́ніе на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія наста́вниче, благоче́стія учи́телю и чистоты́, Волы́нскія па́ствы свѣти́льниче, архіере́евъ богодухнове́нное удобре́ніе, Стефа́не прему́дре, уче́ньми твои́ми вся́ просвѣти́лъ еси́, цѣвни́це духо́вная, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Иже на́съ ра́ди рожде́йся [отъ Дѣ́вы, и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и Воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя].


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 8:

Отче Стефа́не богому́дре! Отъ лѣ́тъ о́троческихъ ты́ возраста́лъ еси́ подъ руко́ю преподо́бнаго Ѳеодо́сія, первонача́льника и́ноческаго житія́ во оби́тели Кíево-Пече́рстѣй, и бы́лъ еси́ тому́ при́сный учени́къ, лѣ́ствицею добродѣ́телей восходя́ къ преподо́бія соверше́нству, и и́ноческими твои́ми по́двиги веселя́ ду́хъ блаже́ннаго пѣ́стуна твоего́. Ку́пно у́бо съ ни́мъ моли́ся, преподо́бне, Христу́ Бо́гу о умире́ніи многомяте́жнаго мíра и о пода́ніи и на́мъ, твои́мъ ча́домъ о Го́сподѣ, ра́достей добродѣ́тельнаго житія́ христіа́нскаго и спасе́нія ду́шъ на́шихъ.

Отче Стефа́не блаже́нне! Ты́ а́ще и мла́дъ бы́лъ еси́, оба́че и́ноческій чи́нъ воспріи́мъ на ся́, я́ко при́сный учени́къ блаже́ннаго игу́мена Ѳеодо́сія, поста́вленъ бы́лъ еси́ отъ бра́тіи въ доме́стика оби́тели, во е́же съ ли́ки и́ночествующихъ воспѣва́ти во хра́мѣ хвале́бныя пѣ́сни и моле́нія Тріеди́ному Бо́гу; еще́ же, поуча́ющу преподо́бному Ѳеодо́сію бра́тію словесы́ назида́тельными о благоче́стіи, и ты́ приглаша́емь бы́лъ еси́, преподо́бне, къ поуче́нію и назида́нію бра́тіи, я́ко му́жъ учи́теленъ. Вознеси́ у́бо, преподо́бне, ку́пно со святы́мъ Ѳеодо́сіемъ твоя́ моли́твы Христу́ Бо́гу, да навы́кнемъ и мы́ непреста́нно хвале́бная Го́сподеви возсыла́ти и поуча́тися и назида́тися въ тѣ́хъ, я́же ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ.

Отче Стефа́не преподо́бне! Егда́ преутружде́нный многотру́дными по́двигами и́ноческаго житія́ и нача́льствованія игу́менскаго, преподо́бный Ѳеодо́сій приближа́шеся ко исхо́ду изъ житія́ сего́, ты́ отъ бра́тіи избра́нъ бы́лъ еси́ во игу́мена оби́тели Кíево-Пече́рскія, тогда́ мно́го поуча́емь бы́лъ еси́ отъ того́жде блаже́ннаго Ѳеодо́сія, еще́ жи и умоля́емь бы́лъ еси́ отъ него́, да не оста́виши попече́нія о построе́ніи небеси́ подо́бящіяся це́ркве Пресвяты́я Дѣ́вы Богоро́дицы во оби́тели Пече́рстѣй. Возноша́й, свя́тче, ку́пно съ богоно́снымъ Ѳеодо́сіемъ, святы́я моли́твы Христу́ Бо́гу Спа́су и Преблагослове́ннѣй Влады́чицѣ Богоро́дицѣ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Отче Стефа́не пресла́вне! Ты́, исполня́я завѣ́тъ блаже́ннаго твоего́ учи́теля е́же о построе́ніи хра́ма Успе́нія Пречи́стыя Дѣ́вы Богоро́дицы во оби́тели Пече́рстѣй, неусы́пнымъ попече́ніемъ и трудолю́бнымъ рабо́таніемъ воздви́глъ еси́ бра́тіи и но́вую оби́тель; оба́че и ста́рыя оби́тели пеще́рныя не оста́вилъ еси́ кромѣ́ оте́ческихъ твои́хъ попече́ній, приста́вивъ та́мо избра́нную бра́тію, да послу́житъ погребе́нію уме́ршихъ бра́тій, па́че же соверша́етъ о упокое́ніи тѣ́хъ Боже́ственныя Литургíи. Не забу́ди у́бо, преподо́бне, и на́шихъ о Го́сподѣ почи́вшихъ при́сныхъ и всѣ́хъ отъ вѣ́ка въ правовѣ́ріи и благоче́стіи сконча́вшихся оте́цъ и пра́отецъ на́шихъ, и помоли́ся о ни́хъ Христу́ Бо́гу, да поми́луетъ и́хъ въ де́нь Су́дный.

Отче Стефа́не незло́биве! Егда́ иско́нный вра́гъ ро́да человѣ́ча, ненави́дяй добра́, зави́дѣ тебѣ́ мно́гаго ра́ди попече́нія твоего́ о святѣ́й оби́тели и, злы́ми свои́ми ко́зньми сопроти́въ возста́въ, смяте́ніе въ нѣ́кіихъ отъ бра́тіи сотвори́, я́ко и нача́льствованіе игу́менское отъя́ша тебе́, па́че же лиши́ша тя́ и пребыва́нія въ воспита́вшей тя́ оби́тели, тогда́, миролюби́въ сы́й, въ незло́біи се́рдца твоего́, я́коже овогда́ тезотме́нный тебѣ́ первому́ченикъ Христо́въ Стефа́нъ, моли́лся еси о распаля́емыхъ зло́бою діа́вольскою вразѣ́хъ твои́хъ. Научи́ у́бо и на́съ, свя́тче, да навы́кнемъ проща́ти оби́дящимъ на́съ, и, по за́повѣди Спа́совѣй, благословля́ти кляну́щія ны́ и моли́тися о умире́ніи враго́въ, ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ.

Слава, гласъ тойже:

Пріиди́те, вѣ́рныхъ собо́ръ и мона́шествующихъ ли́цы, восхва́лимъ дне́сь въ пѣ́снехъ богоно́снаго отца́ на́шего Стефа́на, сою́зомъ вѣ́ры и любве́ связу́ющаго ма́терь градо́въ ру́сскихъ Кíевъ съ дре́внимъ наслѣ́діемъ равноапо́стольнаго кня́зя въ земли́ Волы́нстѣй, гра́домъ Влади́міромъ: пе́рвѣе бо бы́сть Стефа́нъ игу́менъ оби́телей Кíевскихъ, по́слѣжде же, архіере́йствомъ украше́нъ, до́брѣ упасе́ на па́житехъ духо́вныхъ па́ству Волы́нскую. И ны́нѣ предстоя́ на небесѣ́хъ у престо́ла Архіере́я Вели́каго, ку́пно со всѣ́ми святы́ми мо́лится о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ 1-й гла́са:

[Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.]

Вхо́дъ. [Проки́менъ дне́.] Чте́нія три́ преподо́бническая.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ [5]:

Ликовству́й, свята́я оби́тель Пече́рская, съ не́ю же и пресла́вный гра́дѣ Кíеве, свѣ́тло пра́зднуй ны́нѣ па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на: се́ бо, благоче́стіемъ, и добродѣ́тельми, и по́двиги первонача́льниковъ и́ночества, преподо́бныхъ Анто́нія, Ѳеодо́сія, Стефа́на и и́ныхъ чудотво́рцевъ Пече́рскихъ, сла́ва Госпо́дня возсія́ на тебѣ́, о ма́ти на́шихъ градо́въ! Ты́ же, о Ла́вра свята́я, и подне́сь пребыва́еши, я́ко вя́щшая па́че ины́хъ святы́я земли́ на́шея! Вознесе́мъ у́бо дне́сь, бра́тіе, моли́твы на́ша ко блаже́нному Стефа́ну и про́чіимъ чудотво́рцемъ Пече́рскимъ, да непреста́нно ку́пно мо́лятся Христу́ Бо́гу о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Свѣти́ся свѣ́томъ Боже́ственнаго весе́лія и ты́, о́вогда у́бо сла́вный и вели́кій, ны́нѣ же убо́гій гра́де Влади́міре, въ па́мяти первопресто́льника твоего́, архіере́я Стефа́на богому́драго: се́ бо въ нѣ́драхъ твоея́ земли́ благоизво́ли Госпо́дь оста́вити гро́бъ и пречи́стыя мо́щи того́ святи́теля, засту́пника и моли́твенника Волы́нскаго. Къ нему́ у́бо ны́нѣ, вси́ ро́ди Волы́нстіи, моли́теся, да предстоя́й у престо́ла Вседержи́телева, съ небе́сныхъ круго́въ преподае́тъ архіере́й на́шъ свое́ святи́тельское благослове́ніе на́мъ, духо́внымъ ча́домъ его́, и мо́лится о утвержде́ніи въ земли́ на́шей правосла́вія, и о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Дне́сь, архіере́ю Бо́жій Стефа́не достохва́льне, пра́зднуемъ всечестны́й пра́здникъ отше́ствія твоего́ отъ привре́меннаго житія́ земна́го къ вѣ́чнѣй жи́зни во оби́телехъ ра́йскихъ: мно́ги бо добродѣ́тели на преуспѣ́яніе слове́снаго си́ ста́да показа́въ, обрѣ́лся еси́ досто́инъ неувяда́емаго сла́вы вѣнца́, его́же отъ нача́ла житія́ твоего́ зна́меновалъ еси́ и́менемъ твои́мъ, и и́мже по достоя́нію вѣнча́ тя́ Христо́съ, па́стырей Нача́льникъ. Тому́, я́ко ве́ліе дерзнове́ніе имы́й, помоли́ся о на́съ, любо́вію чту́щихъ па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ 6:

Яко многосвѣ́тлая звѣзда́, [мы́сленно возсія́въ на тве́рди церко́внѣй, всю́ тва́рь просвѣща́еши, преподо́бне о́тче Стефа́нѣ, тму́ прогоня́я по́двигами свѣ́та. Тѣ́мъ, веселя́щеся дне́сь, мо́лимъ тя́ въ па́мяти твое́й: моли́ся Христу́ Бо́гу, да освѣти́тъ Свѣтода́вецъ и на́ша сердца́ и помышле́нія свѣ́томъ Своего́ богоразу́мія, и да спасе́тъ ду́ши на́ша].

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже.

Всесвята́я Бого́родице, [во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, человѣ́ческому предста́тельству не ввѣ́ри мя́, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя́].

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5:

Ра́дуйся, и́нокомъ пра́вило благоче́стія и о́бразъ кро́тости и смире́нія, Стефа́не преподо́бне! Ты́ бо отъ ослеплѣ́нныя зло́бою діа́вольскою бра́тіи изгна́нъ бы́въ изъ при́сныя ти́ оби́тели, благоду́шно прія́лъ еси́ сицево́е огорче́ніе, благословля́я враги́ твоя́ и помина́я сло́во, е́же глаго́летъ: вси́, хотя́щіи благоче́стнѣ жи́ти о Христѣ́ Іису́сѣ, гони́ми бу́дутъ. Проси́ у́бо у Го́спода ми́ра мíрови и ве́лія ми́лости.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ.

Ра́дуйся, слуго́ усе́рднѣйшій Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы, Стефа́не блаже́нне! Изво́лилъ бо еси́ примета́тися на гора́хъ Кíевскихъ, освяще́нныхъ отъ преподо́бнаго Анто́нія благослове́ніемъ святы́я горы́ Аѳо́нскія, земна́го жре́бія Богома́тере, того́ ра́ди изгна́нъ бы́въ изъ оби́тели Пече́рскія, но́вую оби́тель основа́лъ еси́ на Кло́встѣмъ холмѣ́, и хра́мъ та́мо созда́лъ еси́ въ че́сть положе́нія ри́зы Пречи́стыя во Влахе́рнѣ. Моли́ся у́бо и ны́нѣ Пресвятѣ́й Влады́чицѣ Богоро́дицѣ о дарова́ніи ми́ра мíрови и ве́лія ми́лости.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Ра́дуйся, архіере́ю Бо́жій, святи́телю Стефа́не прече́стне! Ты́ бо въ возме́здіе за претерпѣ́нное овогда́ поруга́ніе и заточе́ніе во оби́тели Пече́рстѣй сподо́бился еси́ пе́рвый ви́дѣти въ нощи́ чу́дный свѣ́тъ отъ пеще́ры, въ не́йже погребе́но бы́сть тѣ́ло преподо́бнаго Ѳеодо́сія, и влеко́мый сицевы́мъ видѣ́ніемъ, прише́дъ къ пеще́рѣ то́й, обрѣ́лъ еси́ та́мо преподо́бнаго Не́стора, изъе́млюща изъ земли́ мо́щи блаже́ннаго пѣ́стуна твоего́; па́че же утѣ́шенъ и обра́дованъ бы́лъ еси́, егда́ ку́пно со ины́ми архіере́и прене́слъ еси́ честны́я мо́щи ты́я во хра́мъ Успе́нія Богома́тере. Утѣ́ши у́бо и на́съ моли́твами твои́ми ко Го́споду о дарова́ніи ми́ра мíрови и на́мъ ве́лія ми́лости.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній твои́хъ! Восходя́ бо стезе́ю добродѣ́телей отъ си́лы въ си́лу, отъ мно́гихъ имени́тыхъ люде́й во гра́дѣ Кíевѣ я́ко оте́цъ духо́вный бы́лъ еси́ почита́емь, та́же и въ далеча́йшихъ стра́нахъ, добродѣ́тельнаго ра́ди житія́ твоего́ и богому́дрія, зна́емь и сла́вимь бы́лъ еси́ мно́гими, того́ ра́ди Христо́съ тя́ поста́ви архипа́стыря слове́сному Своему́ ста́ду во гра́дѣ Влади́мірѣ. Ны́нѣ же, на небесѣ́хъ обрѣ́тъ мзду́ трудо́въ твои́хъ, и́миже а́нгельскія дости́глъ еси́ чи́ны, дерзнове́ніе и́маши ве́ліе ко Христу́ Бо́гу, ми́ръ испроси́ душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника [или́ богоро́диченъ]:

[Творе́цъ и Изба́витель мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.]

По Ны́нѣ отпуща́еши.., на благослове́ніи хлѣ́бовъ: тропа́рь, гла́съ 8: Правосла́вія наста́вниче... [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни] и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, тропа́рь свята́го. И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Яко па́стырь вселюбе́зный и благоче́стія подви́жникъ изря́днѣйшій мно́го почита́емь бы́лъ еси́, о́тче Стефа́не, отъ ча́дъ твои́хъ духо́вныхъ: тíи бо усе́рдно слу́жаху ти́ отъ имѣ́ній свои́хъ, егда́ на Кло́вѣ устроя́лъ еси́ оби́тель и́ноческую и хра́мъ во и́мя Пресвяты́я Богоро́дицы, Ейже непреста́нно моли́ся о на́съ любо́вію чту́щихъ святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Сто́лпъ бы́лъ еси́ Це́ркве Правосла́вныя и бога́тство некра́домое яви́лся еси́, благоче́стне святи́телю, въ безстра́стіи осія́въ житіе́ твое́ и Тро́ическія изъясни́въ вѣ́рнымъ догма́ты, о́тче преподо́бне Стефа́не, Христа́ Бо́га моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

Поліеле́й.

Велича́ніе: Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Стефа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный:

1-й ли́къ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. 2-й: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. 1-й: Пріиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ ва́съ. 2-й: Благовѣсти́хъ пра́вду въ Це́ркви вели́цѣй. 1-й: Истину Твою́ и спасе́ніе Твое́ рѣ́хъ. 2-й: Повѣ́мъ и́мя Твое́ бра́тіи мое́й, посредѣ́ Це́ркве воспою́ Тя́. 1-й: Услы́шати ми́ гла́съ хвалы́ Твоея́ и повѣ́дати вся́ чудеса́ Твоя́. 2-й: Го́споди, возлюби́хъ благолѣ́піе до́му Твоего́ и мѣ́сто селе́нія сла́вы Твоея́. 1-й: Возненави́дѣхъ це́рковь лука́внующихъ и съ нечести́выми не ся́ду. 2-й: Яко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́ствовахъ отъ Бо́га моего́. 1-й: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ. 2-й: Пра́вда Его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка. 1-й: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. 2-й: Блаже́ни, живу́щіи въ дому́ Твое́мъ, въ вѣ́ки вѣко́въ восхва́лятъ Тя́. Сла́ва, и ны́нѣ: Аллилу́ія, три́жды.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 6:

Христу́ Бо́гу благочести́вымъ житіе́мъ до́брѣ угоди́въ и стяжа́въ сла́ву му́жа учи́тельна, отъ Кло́вскія оби́тели взя́тъ бы́лъ еси́, свя́те Стефа́не, во епи́скопа земли́ Волы́нскія, во гра́дъ Влади́міръ, идѣ́же по тріе́хъ лѣ́тѣхъ усе́рднаго рабо́танія на ни́вѣ Христо́вѣй, о́бразъ бы́въ вѣ́рнымъ сло́вомъ, житіе́мъ, любо́вію, ду́хомъ, вѣ́рою, чистото́ю, отше́лъ еси́ ко Го́споду, моля́ся о при́сныхъ ти́ лю́дехъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Боже́ственную благода́ть Ду́ха Всесвята́го, немощна́я врачу́ющую и оскудѣва́ющая восполня́ющую, воспріи́мь и архіере́й изря́денъ бы́въ, преподо́бне Стефа́не, ту́южде вседѣ́йствующую благода́ть препода́лъ еси́ преподо́бному лѣтопи́сцу Не́стору, и́же возложе́ніемъ святи́тельскихъ ру́къ твои́хъ діа́конъ бы́сть. Съ ни́мъ у́бо ны́нѣ моли́ся ко Го́споду о благостоя́ніи святы́хъ Бо́жіихъ церкве́й и о неизмѣ́ннѣмъ сохране́ніи святы́я вѣ́ры правосла́вныя въ земли́ при́снѣй ва́мъ.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Небе́сную две́рь и киво́тъ, пресвяту́ю го́ру, свѣ́тлый о́блакъ воспои́мъ, неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Евы воззва́ніе, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище, я́ко спасе́ніе въ Не́й содѣ́лася мíрови и оставле́ніе дре́внихъ согрѣше́ній. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Ей: моли́ся Сы́ну Твоему́ прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гласъ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Ева́нгеліе святи́тельское, отъ Іоа́нна, зача́ло 36.

По Ева́нгеліи стихи́ра, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній твои́хъ! [Восходя́ бо стезе́ю добродѣ́телей отъ си́лы въ си́лу, отъ мно́гихъ имени́тыхъ люде́й во гра́дѣ Кíевѣ я́ко оте́цъ духо́вный бы́лъ еси́ почита́емь, та́же и въ далеча́йшихъ стра́нахъ, добродѣ́тельнаго ра́ди житія́ твоего́ и богому́дрія, зна́емь и сла́вимь бы́лъ еси́ мно́гими, того́ ра́ди Христо́съ тя́ поста́ви архипа́стыря слове́сному Своему́ ста́ду во гра́дѣ Влади́мірѣ. Ны́нѣ же, на небесѣ́хъ обрѣ́тъ мзду́ трудо́въ твои́хъ, и́миже а́нгельскія дости́глъ еси́ чи́ны, дерзнове́ніе и́маши ве́ліе ко Христу́ Бо́гу, ми́ръ испроси́ душа́мъ на́шимъ].

Кано́ны пра́здника и свята́го, я́коже уста́въ изъявля́етъ.

Кано́нъ свята́го, [его́же краегране́сіе: Заступи́, свя́тче, Правосла́віе отъ враго́въ], гла́съ 6:
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Волно́ю морско́ю скры́вшаго дре́вле, гони́теля мучи́теля — подъ земле́ю скры́ша спасе́нныхъ о́троцы; но мы́ я́ко отрокови́цы, Го́сподеви пои́мъ, сла́вно бо просла́вися.

Зри́ши ны́нѣ, преподо́бне, Бо́жія и а́нгельскія свѣ́тлости на небеси́, предстоя́ у престо́ла Влады́ки мíра ви́димаго же и неви́димаго; помоли́ся у́бо о мнѣ́ многогрѣ́шнѣмъ, да досто́йнѣ воспою́ честну́ю твою́ па́мять.

Ангеломъ равноссе́льникъ счи́слился еси́, о́тче преподо́бне, на земли́ во пло́ти, я́коже безпло́тенъ, а́нгельски пожи́въ и мно́гими добродѣ́тельми, па́че же души́ чистото́ю и незло́біемъ Го́сподеви угоди́въ, отъ черто́говъ небе́сныхъ назира́й на́съ, пою́щихъ тя́.

Сосу́дъ бы́въ свяще́нъ Ду́ха Свята́го, сугу́бую благода́ть Того́жде Всеосвяща́ющаго Ду́ха воспрія́лъ еси́, преподо́бне Стефа́не, егда́ Бо́жіимъ промышле́ніемъ поста́вленъ бы́лъ еси́ во епи́скопа гра́ду Влади́міру; моли́ся о па́ствѣ твое́й ко Го́споду.

Богоро́диченъ: Тебе́ пѣ́сньми немо́лчными ублажа́емъ, Дѣ́во Богоро́дице, я́же отъ Тро́ицы еди́наго во чре́вѣ пріи́мши, боже́ственными рука́ми Пресу́щное Сло́во носи́ла еси́ Непрело́жное и Неизмѣ́нное; избавля́й на́съ, Засту́пнице на́ша, отъ вся́кихъ бѣ́дъ.

Катава́сія: Воскресе́нія де́нь...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Тебе́, на вода́хъ повѣ́сившаго всю́ зе́млю неодержи́мо, тва́рь, ви́дѣвши на ло́бнѣмъ ви́сима, у́жасомъ мно́гимъ содрога́шеся, нѣ́сть свя́тъ, ра́звѣ Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.

Укрѣпле́нъ бы́въ си́лою Бо́жіею и по́мощію Богома́тере, за́повѣдь духо́внаго отца́ твоего́, преподо́бнаго Ѳеодо́сія, безбѣ́днѣ испо́лнилъ еси́, е́же прилѣжа́ти построе́нію но́ваго хра́ма во оби́тели, тѣ́мже, соверши́въ се́й, небеси́ подо́бящійся хра́мъ, возвели́чилъ еси́ Го́спода и Пречи́стую Дѣ́ву Богоро́дицу.

Преподо́бне о́тче Стефа́не! Кто́ не подиви́тся безмѣ́рному твоему́ смире́нію, кро́тости и незло́бію? Егда́ бо бра́тія распала́ема зло́бою діа́вольскою, изгна́ше тя́ изъ оби́тели, ты́ я́коже овогда́ блаже́нный первому́ченикъ, моли́лся еси́ о вражду́ющихъ на тя́, глаго́ля: Го́споди, не поста́ви и́мъ грѣха́ сего́.

Истиннаго Свѣ́та заря́ми облистава́емь, къ Тому́ невече́рнему Свѣ́ту но́выя полки́ и́ночествующихъ пове́лъ еси́, бли́зь святы́я оби́тели Пече́рскія, съ по́мощію ча́дъ твои́хъ духо́вныхъ но́вую оби́тель Кло́вскую основа́лъ, и та́мо во сла́ву Пречи́стыя Дѣ́вы Богоро́дицы хра́мъ но́вый созда́въ.

Богоро́диченъ: Сы́й естество́мъ Госпо́дь, всѣ́мъ невмѣсти́мый Единоро́дный Сы́не Бо́жій, въ Тебе́ вмѣсти́ся, Дѣ́во Богоро́дице, пло́ть отъ Тебе́ пріи́мь и стра́шная кре́стная страда́нія претерпѣ́въ за безмѣ́рное милосе́рдіе къ на́мъ, земноро́днымъ, да спасе́тъ на́съ по неизрѣче́ннѣй Свое́й ми́лости.

Катава́сія: Пріиди́те, пи́во піе́мъ...

Сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Во́зрастомъ дѣ́тищь бы́въ, преподо́бне Стефа́не, прія́лъ еси́ и́го Христо́во благо́е и бре́мя Его́ ле́гкое на плещи́ твоя́, руководи́мь во и́ночестѣмъ житіи́ отъ преподо́бнаго Ѳеодо́сія Пече́рскаго. Та́же возраста́я въ по́двизѣхъ и добродѣ́телехъ и́ноческихъ, и са́мъ бы́лъ еси́ игу́менъ и руководи́тель бра́тіи въ житіи́ духо́внѣмъ. По́слѣжде же, я́ко му́жъ учи́теленъ, поста́вленъ бы́лъ еси́ во епи́скопа гра́ду Влади́міру и до́брѣ упа́слъ еси́ ста́до Христо́во. Моли́ся, свя́тче, о чту́щихъ любо́вію па́мять твою́ святу́ю. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: На Крестѣ́ Твое́ Боже́ственное истоща́ніе прови́дя, Авваку́мъ, ужа́сся, вопія́ше: Ты́ си́льныхъ пресѣ́клъ еси́ держа́ву, Бла́же, пріобща́яся су́щимъ во а́дѣ, я́ко Всеси́ленъ.

Влади́міръ, гра́дъ земли́ Волы́нскія, прія́тъ тя́ отъ оби́тели Кло́вскія архіере́я богому́дренна, па́стыря учи́тельна и наста́вника просвѣще́нна Ду́хомъ Бо́жіимъ, Ему́же, свя́те, моли́ся о чту́щихъ тя́.

Якоже во дни́ ю́ности моея́ чуде́снѣ благоувѣ́тливъ бы́лъ еси́, о́тче преподо́бне, къ непотре́бному слузѣ́ твоему́, си́це и до ста́рости же и престарѣ́нія моего́ не оста́ви мя́ кромѣ́ твоего́ мощна́го заступле́нія.

Тѣ́ло и ду́шу грѣхми́ окаля́хъ сту́дными и безмѣ́стными, и того́ ра́ди не́мощи и неду́зи отягоща́ютъ мя́, окая́ннаго; преподо́бне Стефа́не, помоли́ся у́бо ны́нѣ ко Го́споду о мнѣ́, многоне́мощнѣмъ, и о всѣ́хъ неду́гующихъ и стра́ждущихъ лю́дехъ, да спасе́мся.

Богоро́диченъ: Человѣколю́бца ро́ждши Бо́га, Боголюби́вая Влады́чице Дѣ́во Богоро́дице, Ма́ти милосе́рдія еси́ всѣ́мъ лю́демъ, обремене́ннымъ грѣхи́, скорбми́ и болѣ́зньми мно́гими, моли́, Влады́чице, Сы́на Твоего́, да спасе́тъ на́съ отъ обстоя́щихъ бѣ́дъ.

Катава́сія: На боже́ственнѣй стра́жи...

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Богоявле́нія Твоего́, Христе́, къ на́мъ ми́лостивно бы́вшаго, Иса́ія, Свѣ́тъ ви́дѣвъ Невече́рній, изъ но́щи у́треневавъ взыва́ше: воскре́снутъ ме́ртвіи, и воста́нутъ су́щіи во гробѣ́хъ, и вси́ земноро́дніи возра́дуются.

Еди́ницу несозда́нную, Тро́ицу единосу́щную и нераздѣ́льную, Предвѣ́чнаго Тріеди́наго Бо́га, Творца́ и Вседержи́теля міро́въ вселе́нныя, богосло́вилъ еси́, Стефа́не, просвѣща́я благочести́выя лю́ди свяще́нными твои́ми богосло́віи.

Престо́лу Бо́жію предстоя́, богоблаже́нне Стефа́не, со дерзнове́ніемъ, я́ко па́стырь до́брый и засту́пникъ на́мъ усе́рдный, любо́вію пра́зднующихъ ны́нѣ пречестну́ю па́мять отше́ствія твоего́ ко Го́споду, моли́твами твои́ми спаса́й отъ вся́кихъ бѣ́дъ.

Ра́дуйся, святи́телю Бо́жій, о́тче Стефа́не, я́ко въ при́снѣй ти́ земли́ Волы́нстѣй вѣ́ра Правосла́вная отъ лѣ́тъ дре́внихъ, отъ днíй твоего́ здѣ́ святи́тельства, пребыва́етъ на тве́рдѣмъ основа́ніи, а́ще и мно́го обурева́ема быва́етъ отъ многоразли́чныхъ напа́стей; моли́ся, да и во пре́дняя непозы́блема бу́детъ.

Богоро́диченъ: Азъ, Преблагослове́нная Влады́чице моя́, Дѣ́во Богоро́дице, прибѣга́ю къ Твоему́ честно́му покро́ву и многомо́щному заступле́нію, и вѣ́мъ, я́ко Тобо́ю обря́щу спасе́ніе. Споспѣшеству́ема бо хода́тайствы преподо́бнаго отца́ на́шего Стефа́на, вся́ мо́жеши о на́съ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Катава́сія: Утренюемъ у́треннюю...

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ятъ бы́сть, но не удержа́нъ въ пе́рсехъ ки́товыхъ Іо́на: Тво́й бо о́бразъ нося́, Страда́вшаго, и погребе́нію да́вшагося, я́ко отъ черто́га отъ звѣ́ря изы́де. Приглаша́ше же кустодíи: храня́щіи су́етная и ло́жная, ми́лость сію́ оста́вили есте́.

Возсія́ ти́ въ видѣ́ніи нощнѣ́мъ свѣ́тъ неизрече́нный надъ мѣ́стомъ, идѣ́же погребе́но бы́сть честно́е тѣ́ло учи́теля твоего́, преподо́бнаго Ѳеодо́сія. Тогда́ со игу́меномъ оби́тели Кло́вскія Кли́ментомъ потща́лся еси́ къ мѣ́сту тому́, да просла́виши Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ.

Оте́цъ преподо́бныхъ ли́къ, совоку́пльшеся въ но́щь чу́днаго видѣ́нія неизрече́ннаго свѣ́та въ пеще́рѣ Ѳеодо́сіевѣй, Стефа́нъ блаже́нный, архипа́стырь Волы́нскій, Кли́ментъ, Кло́вскій игу́менъ, Іоа́ннъ, игу́менъ Пече́рскій и преподо́бный Не́сторъ Лѣтопи́сецъ, изъя́ша изъ нѣ́дръ земли́ нетлѣ́нное тѣ́ло свята́го Ѳеодо́сія.

Спаси́телю Бо́гу возда́ша преподо́бніи отцы́ хвалу́ и благодаре́ніе, я́ко блаже́ннаго первонача́льника и́ноческаго житія́ на гора́хъ Кíевскихъ, преподо́бнаго Ѳеодо́сія, честно́е тѣ́ло въ нѣ́дрѣхъ земли́ нетлѣ́нно сохрани́ся, и та́ко испо́лнися писа́ніе, е́же глаго́летъ: не да́си преподо́бному Твоему́ ви́дѣти истлѣ́нія.

Богоро́диченъ: Ле́стію дре́вле пра́отцы на́ша изгна́ змíй изъ рая́, Ты́ же си́хъ, о Богома́ти, воззвала́ еси́ Рождество́мъ Твои́мъ къ вѣ́чному блаже́нству. Обновля́йся у́бо, Ада́ме, и Ево весели́ся, проро́цы со апо́столы и му́ченики ликовству́йте, и преподо́бніи со святи́тели весели́теся.

Катава́сія: Снизше́лъ еси́...

Конда́къ, гла́съ [4]:

Добродѣ́телей мно́гихъ учи́телю изря́дный и іера́рховъ честно́е и ди́вное украше́ніе, Стефа́не преблаже́нне, и ны́нѣ отгоня́й во́лки мы́сленныя отъ ста́да, Бо́гомъ тебѣ́ вруче́ннаго, святы́ми твои́ми моли́твами подава́й чту́щимъ тя́ добродѣ́телей исправле́ніе и собла́зновъ избавле́ніе, па́че же утверди́ въ земли́ на́шей Правосла́віе неруши́мо до сконча́нія вѣ́ка.

Икосъ:

Бѣды́ мно́ги, я́ко рѣка́ многово́дная обыше́дше обыдо́ша ны́нѣ Це́рковь на́шу Правосла́вную, нѣ́когда тобо́ю, святи́телю, окормле́нную и упра́вленную, и во́лны си́хъ бѣ́дъ съ я́ростію устремля́ются во е́же низпроврещи́ съ основа́нія, на не́мже стои́тъ Це́рковь свята́я и зи́ждется благоче́стіе христіа́нъ правосла́вныхъ. Вѣ́рующе же непрело́жнымъ глаго́ломъ Христо́вымъ, тве́рдо упова́емъ, я́ко и врата́ а́дова не одолѣ́ютъ Це́ркви Бо́жіей до вѣ́ка. Оба́че, па́ки и па́ки уми́льно про́симъ тя́, архіере́ю на́шъ предо́брый, многомо́щными твои́ми моли́твами заступа́й въ земли́ на́шей Правосла́віе отъ враго́въ его́ неруши́мо до сконча́нія вѣ́ка.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Неизрече́нное чу́до: въ пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки изъ пла́мене, во гро́бѣ ме́ртвъ бездыха́ненъ полага́ется, во спасе́ніе на́съ пою́щихъ: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Апо́столомъ равноче́стніи священнонача́льницы, Ефре́мъ Переясла́вскій, Стефа́нъ Влади́мірскій и инíи боголюбе́зніи епи́скопи, совоку́пльшеся съ со́нмомъ игу́меновъ и и́ноковъ, со свѣти́льники мно́гими и пѣ́ніемъ пренесо́ша, торжеству́юще, мо́щи преподо́бнаго Ѳеодо́сія изъ пеще́ры въ вели́кую це́рковь оби́тели Пече́рскія, и въ ра́дости воспѣва́юще Го́сподеви: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ве́лію и сугу́бую ра́дость и утѣше́ніе воспрія́лъ еси́, святи́телю Стефа́не, въ пренесе́ніе честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й преподо́бнаго Ѳеодо́сія: се́ бо, ему́же прее́мникъ на игу́менствѣ бы́лъ еси́, сы́новній до́лгъ почита́нія тому́ яви́лъ еси́, и утѣ́шенъ бы́лъ еси́ священнослуже́ніемъ въ со́зданномъ тобо́ю хра́мѣ Успе́нія Богома́тере, того́ ра́ди воспѣ́лъ еси́: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Іерусали́ма вы́шняго наслѣ́дниче, свя́те Стефа́не, съ го́рнихъ высо́тъ назира́й твою́ па́ству Волы́нскую и моли́твами твои́ми соблюда́й ю́ непреста́нно во правосла́віи тве́рду и непоколеби́му. Оба́че и вся́цѣй души́ христіа́нстѣй, скорбя́щей же и озло́бленнѣй, ми́лости Бо́жія и по́мощи тре́бующей, неусы́пный бу́ди засту́пникъ и ско́рый помо́щникъ, да съ тобо́ю Го́сподеви пое́мъ: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Еди́ну отъ всѣ́хъ родо́въ, Чи́стую Голуби́цу, избра́ Тя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь въ неискусобра́чную Ма́терь Христа́ Спа́са на́шего: отъ Твои́хъ бо крове́й воспріи́мь пло́ть Единоро́дный Сы́нъ Бо́жій, обожи́ тѣ́мъ оземлени́вшееся и грѣхо́вное человѣ́чество, и возведе́ ро́дъ на́шъ отъ земли́ къ небеси́. Тѣ́мже въ ра́дованіи серде́цъ пое́мъ Ему́: Изба́вителю Бо́же, благослове́нъ еси́.

Катава́сія: Отроки отъ пе́щи изба́вивый...

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо, и да подви́жатся основа́нія земли́: се́ бо въ мертвецѣ́хъ вмѣня́ется въ Вы́шнихъ Живы́й, и во гро́бъ ма́лъ страннопріе́млется. Его́же о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́діе превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Освяща́еми есмы́ луча́ми твои́хъ, о́тче добродѣ́телей и свяще́нныхъ моли́твъ, и тѣ́ми ко́зній лука́выхъ и вся́ческихъ навѣ́товъ вра́жіихъ свобожда́емся, пою́ще и превознося́ще Го́спода во вѣ́ки.

Тече́ніе житія́ твоего́ соверши́въ богоуго́днѣ, де́монская по́лчища побѣди́лъ еси́, Стефа́не блаже́нне, того́ ра́ди вѣне́цъ блаже́нства вѣ́чнаго прія́лъ еси́ отъ Го́спода, поя́ и превознося́ Его́ во вѣ́ки.

Воплоще́нно Сло́во богосло́вилъ еси́, и лю́ди отъ бѣсо́вскія ле́сти и и́дольскаго нече́стія спа́слъ еси́, богоно́сне Стефа́не, спаса́й и ны́нѣ лю́ди твоя́ отъ нече́стія, да вси́ съ тобо́ю Го́спода пое́мъ и превозно́симъ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Роди́вся отъ Пренепоро́чныя Дѣ́вы, мíръ просвѣти́лъ еси́, Христе́ Спа́се на́шъ. Яко Благíй и Человѣколю́бецъ, изба́ви на́съ отъ прегрѣше́ній на́шихъ, и моли́твами Богоро́дицы въ мíрѣ упра́ви живо́тъ на́шъ, да Тя́ превозно́симъ во вѣ́ки.

Катава́сія: Се́й нарече́нный и святы́й...

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бѣ, Его́же во чре́вѣ безъ сѣ́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо, и просла́влюся, и вознесу́ со сла́вою, непреста́нно я́ко Бо́гъ, вѣ́рою и любо́вію Тя́ велича́ющія.

Арха́нгелъ и всѣ́хъ небе́сныхъ си́лъ превы́сшей, Преблагослове́ннѣй Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ, усе́рдно порабо́талъ еси́ въ житіи́ твое́мъ, святи́телю Стефа́не, и ны́нѣ, я́ко дерзнове́ніе ве́ліе имы́й ко Влады́чицѣ, не оскудѣва́й усе́рдными твои́ми къ Не́й моли́твами о мнѣ́, грѣ́шнѣмъ и непотре́бнѣмъ, о при́сныхъ ро́да моего́ и о всѣ́хъ при́сныхъ ми́ лю́дехъ, да покры́етъ Пречи́стая всѣ́хъ на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей честны́мъ Свои́мъ омофо́ромъ.

Го́рести, и ско́рби, и лю́тыя печа́ли обстоя́тъ мя́, бу́ри и треволне́нія жите́йская обурева́ютъ, не́мощами душе́вными и неду́гами тѣле́сными многолѣ́тнѣ одержи́мь е́смь: засту́пниче мо́й усе́рдный, святи́телю Стефа́не, предваря́яй проше́нія тре́бующихъ твоея́ по́мощи, помози́ ми́ въ ста́рости мое́й, я́коже во дни́ ю́ности благоволи́лъ еси́ ко мнѣ́, и заступи́ мя́ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и болѣ́зней.

О всѣ́хъ грѣ́шныхъ лю́дехъ, не о себѣ́ то́кмо возношу́ къ тебѣ́, хода́таю на́шъ, свя́тче Стефа́не, сія́ убо́гая и недосто́йная моли́твенная пѣ́сни и словеса́, оба́че услы́ши мя́ непотре́бнаго и предста́тельствуй предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, Бо́гомъ милосе́рдія и щедро́тъ, да грѣ́шныхъ у́бо покая́ніе пріи́метъ и ми́лостивно тѣ́хъ поми́луетъ, отмета́ющихся же и́стины да наста́витъ на пути́ и́стины.

Богоро́диченъ: Воспо́йте, лю́діе, воспо́йте Го́сподеви пѣ́cнь но́ву, по́йте и́мени Христа́ Спа́са на́шего, возсія́вшаго боголѣ́пно изъ чре́ва Неискусобра́чныя Дѣ́вы Марíи; лику́йте, вѣ́рніи ро́ди человѣ́честіи, въ весе́ліи восплещи́те рука́ми, се́ бо Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего даде́ся на́мъ Ма́ти милосе́рдія, я́коже и со Креста́ возлю́бленному ученику́ во утѣше́ніе и вѣ́чную всѣ́мъ земноро́днымъ отра́ду рече́ Христо́съ: се́ Ма́ти твоя́.

Катава́сія: Свѣти́ся, свѣти́ся...

Свѣти́ленъ:

Спаси́, спаси́ вѣ́рныя лю́ди Твоя́, Премилосе́рдый Отче на́шъ Небе́сный и Предвѣ́чный Царю́ вѣко́въ, Го́споди, отъ вся́кихъ зо́лъ, отъ вся́кихъ напа́стей, отъ вся́кихъ ко́зній враго́въ на́шихъ, ви́димыхъ же и неви́димыхъ; соблюди́, о Го́споди, въ земли́ на́шей, отъ вѣ́ка су́щей правосла́внѣй, святу́ю вѣ́ру Правосла́вную, неруши́му во вѣ́ки пре́днія. Тя́ бо мо́литъ о се́мъ и вѣ́рный слуга́ Тво́й, па́стырь на́шъ до́брый, Стефа́нъ блаже́нный.

Сла́ва:

Стефа́нъ чу́дный, и́ноковъ му́дрый наста́вникъ, кро́тости же, воздержа́нія и незло́бія учи́тель изря́дный, дне́сь въ па́мяти блаже́ннаго преставле́нія своего́ къ небе́снымъ, да похва́лится отъ лико́въ и́ночествующихъ. Вси́ же правосла́вніи ро́ди Волы́нстіи, ублажи́те дне́сь архипа́стыря своего́, непреста́нно моля́щася ко Го́споду о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры, гла́съ 6:

Дне́сь пресвѣ́тлая и всепра́зднственная твоя́, святи́телю о́тче Стефа́не, па́мять возсія́, созыва́ющи по́стниковъ собо́ръ, преподо́бныхъ и святи́телей ликостоя́нія, а́нгелы же съ человѣ́ки, я́ко вои́стинну, къ прославле́нію въ Тро́ицѣ покланя́емаго Бо́га на́шего. Тѣ́мже къ тебѣ́, о́тче, притека́юще, уми́льно про́симъ твоея́ по́мощи всѣ́мъ безпомо́щнымъ, и да́ры исцѣле́ній отъ тебе́ испроша́юще, тебе́ вѣнча́вшаго Христа́ прославля́емъ, Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Безмѣ́рна е́сть благода́ть, ю́же прія́ша святíи отъ Христа́ Бо́га на́шего: не то́чію бо отъ гро́бъ и́хъ си́лою Боже́ственною непреста́нно дѣ́йствуются чудеса́, оба́че и еди́но то́кмо призыва́ніе и́мене свята́го Бо́жія уго́дника благода́тно воздѣ́йствуютъ на неду́жныя и озло́бленныя напа́стьми и обстоя́ніи, подвиза́я милосе́рдіе Бо́жіе ко грѣ́шнымъ лю́демъ, тре́бующимъ небе́сныя по́мощи. И на́съ, моли́твенно ны́нѣ призыва́ющихъ и́мя святи́теля Стефа́на, благослови́, Преблагíй Го́споди, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ страсте́й свободи́ти.

Кто́ досто́йнѣ добродѣ́телей твои́хъ, святи́телю Стефа́не, дѣ́йства исповѣ́сть? Иночествующимъ бо бы́лъ еси́ о́бразъ смире́нія, кро́тости же и незло́бія мірски́мъ лю́демъ, избира́вшимъ тя́ во отца́ духо́внаго, изря́днѣйшій бы́лъ еси́ наста́вникъ въ житіи́ богоуго́днѣмъ. Па́стырь же бы́въ Христо́вы Це́ркве, неусы́пный стра́жъ тоя́ яви́лся еси́ отъ хи́щныхъ волко́въ, устремля́ющихся на о́вцы ста́да Христо́ва. Моли́ся о на́съ непреста́нно ко Го́споду, да и мы́ преуспѣва́юще бу́демъ во добродѣ́телехъ и наслѣ́дуемъ спасе́ніе.

До́брый слуго́ Госпо́день, благíй и вѣ́рный, усе́рдный дѣ́лателю виногра́да Христо́ва, преподо́бне о́тче Стефа́не, ты́ и тяготу́ дневну́ю поне́съ и да́нный тебѣ́ тала́нтъ возрасти́въ, вше́лъ еси́ въ ра́дость Го́спода твоего́ въ черто́зѣхъ небе́сныхъ, тѣ́мже и на́мъ моли́твами твои́ми врата́ небе́сная отве́рзи, да и мы́ ку́пно съ тобо́ю небе́снаго Ца́рствія наслѣ́дницы бу́демъ.

Сла́ва, гла́съ 2:

Преподо́бне о́тче, изъ младе́нства добродѣ́тели прилѣ́жно обучи́вся, бы́лъ еси́ хра́мъ Ду́ха Пресвята́го, и отъ Того́ пріи́мь дѣ́йства чуде́съ, человѣ́ки увѣщава́лъ еси́ преоби́дѣти сла́дкая мíра сего́, ны́нѣ же Боже́ственнымъ свѣ́томъ чистѣ́йше осіява́емь, просвѣти́ и на́ша мы́сли, святи́телю Стефа́не, о́тче на́шъ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ: Тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектеніи́ и отпу́стъ.

На часѣ́хъ: Тропа́рь пра́здника. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. Кондаки́ пра́здника и свята́го по трисвято́мъ премѣня́юще глаго́лемъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пра́здника и отъ кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я. Проки́менъ пра́здника и свята́го, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Апо́столъ дне́ и свята́го, ко Евре́омъ, зача́ло 318. Аллилу́ія [дне́ и свята́го, гла́съ 2]: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Ева́нгеліе дне́ и свята́го, отъ Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ пра́здника и свята́го: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Источникъ: Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Стефа́ну, Епи́скопу Влади́міро-Волы́нскому, Игу́мену Пече́рскому. — Варша́ва: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1928. — 24 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0