Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ


МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Каноны Богородицы, поеміи на утрени.

Въ праздники великихъ святыхъ.
 • Кано́нъ моле́бный ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, его́же нача́ло: «Во́ду проше́дъ...» и «Мно́гими содержи́мь напа́стьми...» [М., 1898].
 • Кано́нъ моле́бный ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ изря́дный, его́же нача́ло: «Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́...» и «Ско́рбныхъ наведе́нія...» [М., 1898].


  Мѣсяцъ Сентябрь.

  День 1.
 • Слу́жба Инди́кту (Церковному новолѣтію), преподо́бному Симео́ну Сто́лпнику, святы́мъ 40 му́ченицамъ и свято́му Амму́ну діа́кону и учи́телю и́хъ [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ма́манту и преподо́бному Іоа́нну По́стнику, патріа́рху Царегра́дскому [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Анѳи́му, епи́скопу Никомидíйскому и преподо́бному Ѳеокти́сту, спо́стнику Евѳи́мія Вели́каго [Кіевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́ «Неопали́мыя Купины́» [Кіевъ, 1884].
 • Слу́жба святи́телю Іоаса́фу, епи́скопу Бѣлогра́дскому [СПб., 1911].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Вави́лѣ, епи́скопу Вели́кія Антіохíи и свято́му проро́ку и богови́дцу Моисе́ю [Кіевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Заха́ріи, отцу́ честна́го Іоа́нна Предте́чи [Кíевъ, 1893].
 •         Ина слу́жба («поліелейная») свято́му проро́ку Заха́ріи и свято́й пра́ведной Елисаве́тѣ [М., 1723].
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Аѳана́сію, игу́мену Бре́стскому [Варшава, 1929].

  День 6.
 • Слу́жба воспомина́нію бы́вшаго чудесе́ въ Колосса́ехъ, е́же е́сть въ Хо́нѣхъ, отъ архистрати́га Михаи́ла [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Созо́нту [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба пра́зднику Рождества́ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи [М., 1901].
 • Стихиры, поемыя въ Почаевской Лаврѣ на праздникъ Рождества Пресвятой Богородицы [Почаевъ, 1997].

  День 9.
 • Слу́жба святы́мъ пра́веднымъ богоотце́мъ Іоаки́му и Аннѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Ѳеодо́сію, архіепи́скопу Черни́говскому, чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Северіа́ну [Кíевъ, 1893].

  День 10.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченицамъ Минодо́рѣ, Митродо́рѣ и Нимфодо́рѣ [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба преподо́бнымъ Се́ргію и Ге́рману, Валаа́мскимъ чудотво́рцемъ [СПб., 1909].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Ѳеодо́рѣ, я́же во Александрíи и свято́му священному́ченику Автоно́му [Кíевъ, 1893].

  День 12.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Рождества́ Пресвяты́я Богородицы [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба обновле́нію хра́ма свята́го Воскресе́нія Христа́ и Бо́га на́шего, и предпра́зднству Воздви́женія Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и свято́му священному́ченику Корни́лію Со́тнику [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба пра́зднику Всемíрнаго Воздви́женія Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Ники́тѣ Го́тѳскому [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Евфи́міи Всехва́льнѣй [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченицамъ Вѣ́рѣ, Наде́ждѣ, Любви́ и ма́тери и́хъ Софíи [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба преподо́бному Евме́нію, епи́скопу Горти́нскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Ѳео́дору и ча́домъ его́, благовѣ́рнымъ князе́мъ Дави́ду и Константи́ну, Смоле́нскимъ и Яросла́вскимъ чудотво́рцемъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Трофи́му, Савва́тію и Доримедо́нту [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ и исповѣ́дникомъ, благовѣ́рному вели́кому кня́зю Михаи́лу и боля́рину его́ Ѳео́дору, Черни́говскимъ чудотво́рцемъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Евста́ѳію и и́же съ ни́мъ [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Воздви́женія Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня и святи́телю Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому, чудотво́рцу [СПб., 1909].
 •         Ина слу́жба святи́телю Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому, но́вому чудотво́рцу [М., 1763].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Кодра́ту и священному́ченику Фо́кѣ, епи́скопу Синопíйскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му проро́ку Іо́нѣ и преподо́бному Іо́нѣ пресви́теру [отцу́ святы́хъ Ѳеофа́на, творца́ кано́новъ, и Ѳео́дора Начерта́ннаго] [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію Жа́бынскому, Бѣле́вскому чудотво́рцу [М., 1915].

  День 23.
 • Слу́жба Зача́тію честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Іоа́нна [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба зна́менію, бы́вшему отъ ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, во гра́дѣ Пско́вѣ, и́же надъ Миро́жею рѣко́ю, во оби́тели Свята́го Спа́са [СПб., 1902].
 • Слу́жба святѣ́й первому́ченицѣ и равноапо́стольнѣй Ѳе́клѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ника́ндру пустынножи́телю, Пско́вскому чудотво́рцу [СПб., 1898].

  День 25.
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію игу́мену, Ра́донежскому чудотво́рцу [М., 1892].
 • Слу́жба святѣ́й благовѣ́рной княжнѣ́ Евфроси́ніи Су́ждальской [М., 1909].
 • Слу́жба святи́телю Ге́рману, архіепи́скопу Каза́нскому и Свія́жскому [М., 1881].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Евфроси́ніи Александрíйской [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба свято́му апо́столу и евангели́сту Іоа́нну Богосло́ву [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба преподо́бному Савва́тію, нача́льнику пусты́ни Солове́цкаго монастыря́ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Каллистра́ту и дружи́нѣ его́ [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ Пече́рскимъ, и́хже нетлѣ́нныя мо́щи въ Бли́жней Пеще́рѣ почива́ютъ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Харито́ну Исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му му́ченику благовѣ́рному кня́зю Вячесла́ву Че́шскому [М., 2003].

  День 29.
 • Слу́жба преподо́бному Киріа́ку Отше́льнику [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба святи́телю Михаи́лу, пе́рвому митрополи́ту Кíевскому и всея́ Россíи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Григо́рію Пе́льшемскому, Во́логодскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Григо́рію, просвѣти́телю Вели́кія Арме́ніи [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Октябрь.

  День 1.
 • Слу́жба пра́зднику Покро́ва Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи [М., 1901].
 • Слу́жба преподо́бному Са́ввѣ Ви́шерскому, Новгоро́дскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му апо́столу Ана́ніи, еди́ному отъ седми́десяти и преподо́бному Рома́ну Сладкопѣ́вцу [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Кипріа́ну и святѣ́й му́ченицѣ Іусти́нѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му блаже́нному Андре́ю, Христа́ ра́ди юро́дивому [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Діони́сію Ареопаги́ту [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба обрѣ́тенію честны́хъ моще́й святи́телей Гу́рія, архіепи́скопа Каза́нскаго, и Варсоно́фія, епи́скопа Тверска́го [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Іероѳе́ю, епи́скопу Аѳи́нскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му пра́ведному кня́зю Стефа́ну Щиля́новичу, Се́рбскому [Бѣлградъ, 1861].

  День 5.
 • Слу́жба святи́телемъ Петру́, Алексíю, Іо́нѣ и Фили́ппу, митрополи́томъ Моско́вскимъ, и всея́ Россíи чудотво́рцемъ [М., 1875].
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ Даміа́ну пресви́теру, Матѳе́ю и Іеремíи прозорли́вымъ, Пече́рскимъ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Харити́нѣ [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба («славословная») свято́му и сла́вному апо́столу Ѳомѣ́ [М., 1689].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му и сла́вному апо́столу Ѳомѣ́ [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)

  День 7.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Се́ргію и Ва́кху [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Се́ргію Ну́ромскому, Во́логодскому чудотво́рцу [СПб., 1912].
 • Тропа́рь, конда́къ и моли́тва святи́телю Іо́нѣ, Епи́скопу Ханькоу́скому [«Православная Русь». Jordanville, 1996].

  День 8.
 • Слу́жба преподо́бнѣй Пелагíи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Игна́тію Старозаго́рскому, Бо́лгарскому [Аѳонъ, 2007].

  День 9.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу Іа́кову Алфе́еву [М., 1689].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу Іа́кову Алфе́еву [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба преподо́бному Андрони́ку и женѣ́ его́ святѣ́й Аѳана́сіи [М., 1893].

  День 10.
 • Слу́жба святѣ́й чудотво́рнѣй Зогра́фстѣй ико́нѣ Ака́ѳистнѣй Пресвяты́я Богоро́дицы, нарица́емѣй Предвозвѣсти́тельницы и святы́мъ 26-ти преподобному́ченикомъ Зогра́фскимъ.
 • Слу́жба святы́мъ два́десять и шести́ преподобному́ченикомъ Зогра́фскимъ, отъ папи́стовъ на Святѣ́й Горѣ́ Аѳо́нстѣй уму́ченнымъ [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ ста́рцемъ, и́же въ Оптинѣ пу́стыни подвиза́вшимся [Jordanville, 1992].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Евла́мпію и Евлампíи [М., 1893].

  День 11.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Фили́ппу, еди́ному отъ седми́ діа́коновъ, и преподо́бному Ѳеофа́ну Исповѣ́днику, епи́скопу Никíйскому [Кíевъ, 1893].

  Въ недѣлю, ближ. къ 11-му Октября.
 • Слу́жба святы́мъ отце́мъ, и́же на Седмо́мъ Вселе́нскомъ Собо́рѣ въ Нике́и собра́вшимся [Кíевъ, 1893].

  День 12.
 • Слу́жба на пренесе́ніе честны́я руки́ свята́го Іоа́нна Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня изъ Ма́льты въ Га́тчину [СПб., 1876].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Про́ву, Тара́ху и Андрони́ку и преподо́бному Космѣ́ Святогра́дцу, творцу́ кано́новъ, епи́скопу Маіу́мскому [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Иверскія [СПб., 1909].
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Иверскія, вку́пѣ и свято́му му́ченику діа́кону Веніами́ну [М., 2001; СПб., 1909].
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Зла́тѣ Ме́гленстѣй [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Ка́рпу, Папи́лѣ, Агаѳодо́ру и святѣ́й му́ченицѣ Агаѳони́кѣ [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба преподо́бному Нико́лѣ Свято́шѣ, кня́зю Черни́говскому, Пече́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Параске́вѣ Се́рбстѣй [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Наза́рію, Герва́сію, Прота́сію и Келсíю [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба святи́телю Іоа́нну, епи́скопу Су́ждальскому, чудотво́рцу [М., 1870].
 • Слу́жба святи́телю Діони́сію, архіепи́скопу Су́ждальскому [М., 2004].
 • Слу́жба преподо́бному Евѳи́мію Но́вому и свято́му преподобному́ченику Лукіа́ну, пресви́теру Антіохíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ло́нгину со́тнику, и́же при Крестѣ́ Госпо́дни [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Осíи и преподобному́ченику Андре́ю Кри́тскому [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу и евангели́сту Луцѣ́ [М., 1689].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу и евангели́сту Луцѣ́ [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Іо́сифу, игу́мену Волоцко́му, чудотво́рцу [М., 1915].
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Зла́тѣ Ме́гленстѣй [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба святи́телю Петру́, митрополи́ту Черного́рскому, чудотво́рцу [Бѣлградъ, 1986].

  День 19.
 • Слу́жба свято́му пра́ведному отцу́ на́шему Іоа́нну Кроншта́дтскому чудотво́рцу [Jordanville, 1966].
 •         Служба честному и славному іерею Божію о. Іоанну Кронштадтскому [Бѣлградъ, 1941].
 • Слу́жба («поліелейная») преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому [Кíевъ, 1893].
 •         Служба («бдѣнная») на пренесе́ніе моще́й преподо́бнаго Іоа́нна, пустынножи́теля Ры́льскаго, чудотво́рца [Софія, 1955].
 •         Кано́ны 8-ми́ гласо́въ преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому: Кано́нъ моле́бный, гл. 1-й; гл. 2-й; гл. 3-й; гл. 4-й; гл. 5-й; гл. 6-й; гл. 7-й; гл. 8-й [Софія, 1955].
 • Слу́жба свято́му проро́ку Іо́илю и свято́му му́ченику Уа́ру [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Арте́мію, Ве́ркольскому чудотво́рцу [М., 1900].
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Арте́мію [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба святи́телю Иларіо́ну, епи́скопу Мегли́нскому [Кíевъ, 1863].
 • Слу́жба преподо́бному Иларіо́ну Вели́кому [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба явле́нію ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы Каза́нскія [М., 1901].
 • Слу́жба свято́му равноапо́стольному Аве́ркію, епи́скопу и чудотво́рцу Іерапо́льскому и святы́мъ седми́ отроко́мъ, и́же во Ефе́сѣ [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Іа́кову, бра́ту Бо́жію [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й свята́го пра́веднаго Іа́кова Борови́чскаго, Новгоро́дскаго чудотво́рца [СПб., 1885].

  День 24.
 • Слу́жба Бо́жіей Ма́тери, Всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́дости [СПб., 1909].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Аре́ѳѣ и и́же съ ни́мъ 4299 святы́мъ му́ченикомъ [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Маркіа́ну и Марти́рію [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба свято́му сла́вному великому́ченику Дими́трію Мѵроточи́вому, вку́пѣ и воспомина́нію вели́каго и стра́шнаго трясе́нія въ Царѣгра́дѣ [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба преподо́бному Не́стору Лѣтопи́сцу, Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному кня́зю Андре́ю Смоле́нскому, Переясла́вскому чудотво́рцу [М., 1889].
 • Слу́жба преподо́бному Дими́трію Но́вому, Басарбо́вскому [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Не́стору Солу́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Параске́вѣ, нарече́ннѣй Пя́тницѣ [Кíевъ, 1745].
 • Слу́жба преподо́бному Іову, Поча́евскому чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба святи́телю Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому [М., 1798].
 • Слу́жба святи́телю Арсе́нію, архіепи́скопу Се́рбскому [Бѣлградъ, 1861].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Тере́нтію и Неони́лѣ. И преподо́бному Стефа́ну Савваи́ту, творцу́ кано́новъ [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба преподо́бному Авра́мію, архимандри́ту Росто́вскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й преподобному́ченицѣ Анастасíи Ри́мляныни и преподо́бному Авра́мію Затво́рнику [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ ико́ны ра́ди Ея́ Озеря́нскія [Пг., 1915].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Зино́вію и Зиновíи, сестрѣ́ его́ [Кíевъ, 1893].

  День 31.
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Стахíю, Амплíю, Апе́ллію, Аристову́лу, Нарки́ссу, Урва́ну и свято́му му́ченику Епима́ху [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Ноябрь.

  День 1.
 • Слу́жба святы́мъ безсре́бреникомъ и чудотво́рцемъ Космѣ́ и Даміа́ну, и́же отъ Асíи [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Акинди́ну, Пига́сію, Афѳо́нію, Елпидифо́ру и Анемподи́сту [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Акепси́мѣ епи́скопу, Іо́сифу пресви́теру и Аиѳа́лу діа́кону и обновле́нію хра́ма свята́го великому́ченика Гео́ргія, и́же въ Ли́дѣ, идѣ́же положено́ е́сть честно́е тѣ́ло его́ [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба святи́телю Па́влу, митрополи́ту Тобо́льскому, Пече́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 2007].
 • Слу́жба преподо́бному Іоанни́кію Вели́кому и свято́му му́ченику Ника́ндру, епи́скопу Мѵ́рскому, и Ерме́ю пресви́теру [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба святи́телю Іо́нѣ, архіепи́скопу Новгоро́дскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Галактіо́ну и Еписти́міи [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба преподо́бному Варлаа́му Ху́тынскому, Новгоро́дскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Ге́рману, архіепи́скопу Каза́нскому и Свія́жскому [М., 1881].
 • Слу́жба святи́телю Па́влу, архіепи́скопу Константи́на гра́да, исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ три́десяти и тре́мъ, и́же въ Мелити́нѣ, и преподо́бному Ла́зарю Галисíйскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба собо́ру свята́го Архистрати́га Михаи́ла и про́чихъ безпло́тныхъ си́лъ [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ ра́ди Аѳо́нскія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Скоропослу́шница [М., 1892].

  День 10.
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Ера́сту, Оли́мпу, Родіо́ну, Сосипа́тру, Куа́рту и Те́ртію [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Ми́нѣ, Ви́ктору, Вике́нтію, Стефани́дѣ и преподо́бному Ѳео́дору Студи́ту, Исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му блаже́нному Макси́му, Христа́ ра́ди юро́дивому, Моско́вскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му великому́ченику во царѣ́хъ, Стефа́ну Се́рбскому, и́же въ Деча́нѣхъ [Бѣлгра́дъ, 1850].
 • Слу́жба преподо́бному Марти́рію, Зелене́цкому чудотво́рцу [СПб., 1866].

  День 12.
 • Слу́жба святи́телю Іоа́нну Ми́лостивому, патріа́рху Александрíйскому и преподо́бному Ни́лу По́стнику [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба святи́телю Іоа́нну Златоу́сту, архіепи́скопу Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба свято́му и всехва́льному апо́столу Фили́ппу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Григо́рію Пала́мѣ, архіепи́скопу Солу́нскому, чудотво́рцу [М., 1666].
 • Тропа́рь свято́му правовѣ́рному царю́ Іустиніа́ну и святѣ́й цари́цѣ Ѳеодо́рѣ [«Записки Императорскаго Русскаго Археологическаго общества». СПб., 1886].

  День 15.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Гу́рію, Само́ну и Ави́ву [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба свято́му апо́столу и евангели́сту Матѳе́ю [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ипа́тію, епи́скопу Га́нгрскому [М., 1666].

  День 17.
 • Слу́жба святи́телю Григо́рію чудотво́рцу, епи́скопу Неокесарíйскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ни́кону, игу́мену Ра́донежскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Плато́ну и Рома́ну [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Авдíю и свято́му му́ченику Варлаа́му [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ, пусты́ннымъ жи́телемъ, въ постѣ́ просія́вшимъ, Варлаа́му и Іоаса́фу, въ вели́цѣй земли́, глаго́лемѣй Индíи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Варлаа́му, игу́мену Пече́рскому [Кíевъ, 1855].
 • Слу́жба обрѣ́тенію моще́й свята́го преподобному́ченика Адріа́на Пошехо́нскаго [М., 2002].

  День 20.
 • Слу́жба предпра́зднству Введе́нія во хра́мъ Пресвяты́я Богоро́дицы. И преподо́бному Григо́рію Декаполи́ту, и святи́телю Про́клу, архіепи́скопу Константи́на гра́да [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба пра́зднику Введе́нія во хра́мъ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Филимо́ну и и́же съ ни́мъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Михаи́лу Яросла́вичу Тферско́му [Кíевъ, 1893].
 • Тропа́рь и конда́къ свято́му благовѣ́рному кня́зю Яропо́лку Изясла́вичу Влади́міро-Волы́нскому [М., 1908].
 • Слу́жба преподо́бнымъ Симео́ну и Са́ввѣ, кти́торомъ свяще́нныя оби́тели Хиланда́рскія на Святѣ́й горѣ́ Аѳо́нстѣй [Добрунска Ријека, 2015].

  День 23.
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, Влади́мірскому и Новгоро́дскому чудотво́рцу, нарече́нному во и́ноцѣхъ Алексíю [Кíевъ, 1893].
 •         Ина слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, во и́ноцѣхъ Алексíю [М., 1900].
 • Слу́жба святи́телю и чудотво́рцу Митрофа́ну, пе́рвому епи́скопу Воро́нежскому [СПб., 1909].
 • Слу́жба святи́телю Амфило́хію, епи́скопу Иконíйскому, и святи́телю Григо́рію, епи́скопу Акрагантíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ и свято́му великому́ченику Мерку́рію [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ и свято́му великому́ченику Мерку́рію [Кíевъ, 1745].
 •         Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ, отправля́емая по церко́вному чиноположе́нію со всено́щнымъ бдѣ́ніемъ [М., 1765].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Мерку́рію Смоле́нскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Кли́менту, па́пѣ Ри́мскому, и свято́му священному́ченику Петру́ Александрíйскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Введе́нія во хра́мъ Пресвяты́я Богоро́дицы и свято́му равноапо́стольному Кли́менту, архіепи́скопу Охридскому, просвѣти́телю Бо́лгарскому, чудотво́рцу [Аѳонъ, 2007].

  День 26.
 • Слу́жба свято́му Великому́ченику и Побѣдоно́сцу Гео́ргію (въ памя́ть освяще́нія це́ркве, я́же въ Кíевѣ предъ враты́ Святы́я Софíи) [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Инноке́нтію, епи́скопу Ирку́тскому, чудотво́рцу [СПб., 1909].
 •         Служба святителю Иннокентію епископу, Иркутскому чудотворцу [М., 1849].
 • Слу́жба преподо́бному Али́пію Сто́лпнику [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ и Приснодѣ́вѣ Марíи ра́ди Зна́менія Ея́, бы́вшаго въ Вели́комъ Новѣ́градѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ пре́дъ чудотво́рною ико́ною Ея́, я́же нарица́ется Ку́рская-Коренна́я [Mahopac, 1951].
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Іа́кову Пе́рсянину [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Іа́кову, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳеодо́сію Те́рновскому, и́же на Кефала́рстѣй горѣ́ пости́вшемуся [Софія, 1951].
 • Слу́жба преподо́бному Палла́дію Александрíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба святи́телю Ѳео́дору, архіепи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [М., 1906].
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Стефа́ну Но́вому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ пятна́десяти священному́ченикомъ, при Іуліа́нѣ Отсту́пницѣ пострада́вшимъ въ Тиверіупо́ли (простоглаго́лемомъ Стру́мница) [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ирина́рху Севастíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Парамо́ну [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ака́кію, и́же въ Лѣ́ствицѣ свидѣ́тельствованному [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба свято́му и всехва́льному апо́столу Андре́ю Первозва́нному [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Декабрь.

  День 1.
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Филаре́ту Ми́лостивому [М., 1856].
 •         Ина́я слу́жба свято́му пра́ведному Филаре́ту Ми́лостивому [Ркп. Jordanville, 1956].
 • Слу́жба свято́му проро́ку Нау́му [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Авваку́му [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Аѳана́сію, затво́рнику Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Стефа́ну-Урошу, царю́ Се́рбскому [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба преподо́бному Іоанни́кію Дѣви́ческому [Бѣлградъ, 1861].
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Мѵропíи Хіо́сской [М., 2002].

  День 3.
 • Слу́жба преподо́бному Са́ввѣ, игу́мену Стороже́вскому, Звенигоро́дскому чудотво́рцу [М., 1876].
 • Слу́жба свято́му проро́ку Софо́ніи [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Варва́рѣ и преподо́бному Іоа́нну Дамаскину́ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («поліелейная») святѣ́й великому́ченицѣ Варва́рѣ и преподо́бному Іоа́нну Дамаскину́ [Кíевъ, 1745].
 • Слу́жба святи́телю Генна́дію, архіепи́скопу Новгоро́дскому [М., 1998].

  День 5.
 • Слу́жба преподо́бному Са́ввѣ Освяще́нному [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Гу́рію, пе́рвому архіепи́скопу Каза́нскому, на честно́е преставле́ніе его́ [М., 1872].

  День 6.
 • Слу́жба святи́телю Никола́ю, архіепи́скопу Мѵръ Ликíйскихъ, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба святи́телю Амвро́сію, епи́скопу Медіола́нскому [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») святи́телю Амвро́сію, епи́скопу Медіола́нскому [Ркп., 1870].
 • Слу́жба преподо́бному Ни́лу, и́же на е́зерѣ Селиге́рѣ, на о́стровѣ, зово́момъ Столобно́е, но́вому чудотво́рцу [М., 1762].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Филоѳе́ѣ Те́рновстѣй [Аѳонъ, 2007].

  День 8.
 • Слу́жба преподо́бному Пата́пію [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба («славословная») Зача́тію Пресвяты́я Богоро́дицы [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») Зача́тію Пресвяты́я Богоро́дицы [Кíевъ, 1745]. (Зри: Аще храмъ Богородицы кій ни есть — поліелей)

  День 10.
 • Слу́жба святи́телю Іоаса́фу, епи́скопу Бѣлогра́дскому [СПб., 1911].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Ми́нѣ, Ермоге́ну, Евгра́фу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му Іоа́нну, де́споту Се́рбскому [Бѣлградъ, 1861].

  День 11.
 • Слу́жба преподо́бному Ни́кону Сухо́му, Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Даніи́лу Сто́лпнику [Кíевъ, 1893].

  Недѣля 2-я предъ Рождествомъ Христовымъ.
 • Слу́жба святы́мъ пра́отцемъ [М., 1901].

  День 12.
 • Слу́жба святи́телю Спиридо́ну, епи́скопу Тримифу́нтскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») святи́телю Спиридо́ну, епи́скопу Тримифу́нтскому, чудотво́рцу [Аѳонъ].
 • Слу́жба преподо́бному Ге́рману, Аля́скинскому чудотво́рцу [Jordanville, 1982].

  День 13.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Евстра́тію, Авксе́нтію, Евге́нію, Марда́рію и Оре́сту и святѣ́й му́ченицѣ Лукíи дѣ́вѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Арка́дію, ученику́ преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскому чудотво́рцу [СПб., 1860].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Гавріи́лу, патріа́рху Се́рбскому [Бѣлградъ, 1986].

  День 14.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Ѳи́рсу, Левкíю, Филимо́ну и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба святи́телю Стефа́ну Исповѣ́днику, архіепи́скопу Суро́жскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Три́фону, Пече́нгскому чудотво́рцу [М., 1883].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Елевѳе́рію и преподо́бному Па́влу, и́же въ Ла́трѣ [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Агге́ю [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й и преподо́бнѣй ма́тери, благовѣ́рнѣй вели́цѣй княги́нѣ Софíи Су́ждальстѣй [Владиміръ, 1913].

  День 17.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Даніи́лу и святы́мъ тріе́мъ отроко́мъ Ана́ніи, Аза́ріи и Мисаи́лу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ преподому́ченикомъ Паи́сію игу́мену и Авваку́му діа́кону, и и́же съ ни́ми пострада́вшимъ въ Бѣ́лградѣ [Бѣлградъ, 1986].

  День 18.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Севастіа́ну и дружи́нѣ его́ [Кíевъ, 1893].

  Недѣля предъ Рождествомъ Христовымъ.
 • Слу́жба святы́мъ отце́мъ [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Вонифа́тію [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и свято́му священному́ченику Игна́тію Богоно́сцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му пра́ведному отцу́ на́шему Іоа́нну Кроншта́дтскому чудотво́рцу [Jordanville, 1966].
 •         Служба честному и славному іерею Божію о. Іоанну Кронштадтскому [Бѣлградъ, 1941].
 • Слу́жба святи́телю Даніи́лу, архіепи́скопу Се́рбскому [Бѣлградъ, 1861].

  День 21.
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и святѣ́й му́ченицѣ Іуліанíи Никомидíйстѣй [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и святи́телю Петру́, митрополи́ту Кíевскому и всея́ Россíи, Моско́вскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 •         Стихи́ры святи́телю Петру́, митрополи́ту Моско́вскому. [Творе́ніе Царя́ Іоа́нна, Де́спота Россíйскаго] [СПб., 1886].
 • Слу́жба святѣ́й благовѣ́рнѣй княги́нѣ Іуліанíи Новото́ржстѣй [М., 1913].

  День 22.
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и святѣ́й великому́ченицѣ Анастасíи Узорѣши́тельницѣ [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и святы́мъ десяти́ му́ченикомъ Кри́тскимъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и преподо́бному отцу́ нашему равноапо́стольному Нау́му, Охридскому чудотво́рцу [Аѳонъ, 2007].
 •         Кано́нъ моле́бный преподо́бному равноапо́стольному Нау́му, Охридскому чудотво́рцу [СПб., 1908].

  День 24.
 • Слу́жба предпра́зднству Рождества́ Христо́ва, и святѣ́й преподобному́ченицѣ Евге́ніи [Кíевъ, 1893].
 • Послѣ́дованіе часо́въ, пѣва́емыхъ въ на́вечеріи Рождества́ Христо́ва [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Вели́кая вече́рня на пра́здникъ Рождества́ Христо́ва [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба на пра́здникъ Рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ [Кíевъ, 1893].

  Недѣля по Рождествѣ Христовѣ.
 • Слу́жба святы́мъ пра́веднымъ Іо́сифу Обру́чнику, и Дави́ду царю́, и Іа́кову, бра́ту Госпо́дню [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба собо́ру Пресвяты́я Богоро́дицы [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Евѳи́мію, епи́скопу Сардíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба свято́му апо́столу, первому́ченику и архидіа́кону Стефа́ну. И преподо́бному Ѳео́дору Начерта́нному, исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») свято́му апо́столу, первому́ченику и архидіа́кону Стефа́ну [Кíевъ, 1745, 2007].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳерапо́нту Можа́йскому, Луже́цкому чудотво́рцу [М., 1890].

  День 28.
 • Слу́жба святы́мъ 20.000 му́ченикомъ, въ Никомидíи сожже́ннымъ [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба преподо́бнымъ Ма́рку и Ѳео́филу Пече́рскимъ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба святы́мъ 14.000 младе́нцемъ, Христа́ ра́ди избіе́ннымъ отъ Ирода въ Виѳлее́мѣ Іуде́йстѣмъ. И преподо́бному Марке́ллу, игу́мену оби́тели Неусыпа́емыхъ [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба святи́телю Мака́рію, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Руси́, чудотво́рцу [М., 2000].
 • Слу́жба преподо́бному Даніи́лу, игу́мену Переясла́вскому, чудотво́рцу [М., 1782].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Ани́сіи Солу́нстѣй и преподо́бной Мела́ніи Ри́млянынѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Зо́тику Сиропита́телю [Кíевъ, 1893].

  День 31.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Рождества́ Христо́ва [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Январь.

  День 1.
 • Слу́жба е́же по пло́ти Обрѣ́занію Го́спода на́шего Іису́са Христа́, вку́пѣ и святи́телю Васи́лію Вели́кому, архіепи́скопу Кесарíи Каппадокíйскія [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба преподо́бному Серафи́му, Саро́вскому чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба предпра́зднству Просвѣще́нія, вку́пѣ и святи́телю Сильве́стру, па́пѣ Ри́мскому [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба предпра́зднству Просвѣще́нія, вку́пѣ и свято́му проро́ку Малахíи и му́ченику Гордíю [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба предпра́зднству Просвѣще́нія, вку́пѣ и Собо́ру святы́хъ седми́десяти апо́столовъ, и преподо́бному Ѳеокти́сту игу́мену, и́же въ Куку́мѣ Сикелíйстѣмъ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») въ де́нь Собо́ра святы́хъ седми́десяти апо́столовъ [Кíевъ, 1899].
 • Слу́жба святи́телю Евста́ѳію, архіепи́скопу Се́рбскому [Бѣлградъ, 1861].
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Ону́фрію Бо́лгарскому, Га́бровскому, пострада́вшему въ о́стровѣ Хíосѣ въ лѣ́то 1818-е [Аѳонъ, 2007].

  День 5.
 • Слу́жба предпра́зднству Просвѣще́нія, вку́пѣ и святы́мъ му́ченикомъ Ѳеопе́мпту и Ѳео́нѣ, и преподо́бнѣй Синклитикíи [Кíевъ, 1893].
 • Послѣ́дованіе часо́въ, пѣва́емыхъ въ на́вечеріи Просвѣще́нія [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Вели́кая вече́рня на пра́здникъ Богоявле́нія Госпо́дня [М., 1901].
 • Слу́жба на пра́здникъ свята́го Богоявле́нія Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба собо́ру свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Іоа́нна [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Иси́дору и и́же съ ни́мъ седми́десяти и дву́мъ му́ченикомъ, во Юрьевѣ, гра́дѣ Ливо́нстѣмъ, за Правосла́віе пострада́вшимъ [СПб., 1897].
 • Слу́жба преподо́бному Григо́рію, чудотво́рцу Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Гео́ргію Хозеви́ту и преподо́бнѣй Домни́кѣ [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба священному́ченику Фили́ппу, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Россíи, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Поліе́вкту [Кíевъ, 1893].

  День 10.
 • Слу́жба («поліелейная») преподо́бному Па́влу Обно́рскому, Во́логодскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») преподо́бному Па́влу Обно́рскому, Во́логодскому чудотво́рцу [М., 1914].
 • Слу́жба святи́телю Григо́рію, епи́скопу Ниссíйскому и преподо́бному Дометіа́ну, епи́скопу Мелити́нскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Маркіа́ну, пресви́теру Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба преподо́бному Ѳеодо́сію Вели́кому, о́бщихъ житíй нача́льнику [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Михаи́лу Кло́пскому, и́же въ Вели́комъ Новѣ́градѣ [СПб., 1875].

  День 12.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, имену́емыя «Млекопита́тельница».
 • Слу́жба святи́телю Са́ввѣ, пе́рвому архіепи́скопу и учи́телю Се́рбскому [Кíевъ, 1893].
 •         Иная слу́жба святи́телю Са́ввѣ, пе́рвому архіепи́скопу и учи́телю Се́рбскому [М., 2002].
 •         Синакса́рь свято́му Са́ввѣ, пе́рвому архіепи́скопу и учи́телю Се́рбскому [Бѣ́лградъ, 1861].
 •         Кано́ны 8-ми́ гласо́въ святы́мъ Симео́ну и Са́ввѣ Се́рбскимъ: Кано́нъ моле́бный, гла́съ 1-й; гла́съ 2-й [Венеція, 1776].
 •         Кано́нъ о́бщій Спа́су Христу́ и святы́мъ Симео́ну и Са́ввѣ Се́рбскимъ [М., 2002].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Татіа́нѣ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («поліелейная») святѣ́й му́ченицѣ Татіа́нѣ [Кíевъ, 1893, 1864].

  День 13.
 • Слу́жба преподо́бному Ирина́рху Затво́рнику, Росто́вскому чудотво́рцу [М., 1910].
 • Слу́жба преподо́бному Елеаза́ру, Анзерскому чудотво́рцу [СПб., 1900].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Ерми́лу и Стратони́ку, вку́пѣ и преподо́бнымъ отце́мъ, и́же въ Сина́и и Раи́ѳѣ избіе́ннымъ [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Богоявле́нія Госпо́дня [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й равноапо́стольнѣй Ни́нѣ, просвѣти́тельницѣ Гру́зіи [СПб., 1909].

  День 15.
 • Слу́жба преподо́бнымъ Па́влу Ѳиве́йскому и Іоа́нну Ку́щнику [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Гавріи́лу Лѣ́сновскому [Бѣлградъ, 1986].

  День 16.
 • Слу́жба на поклоне́ніе честны́мъ вери́гамъ свята́го и всехва́льнаго апо́стола Петра́ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Роми́лу Равани́чкому, Синаи́ту [Бѣлградъ, 1986].
 • Кано́нъ моле́бный свято́му пра́ведному Макси́му, Христа́ ра́ди юро́дивому, То́темскому чудотво́рцу [М., 2002].

  День 17.
 • Слу́жба преподо́бному Анто́нію Вели́кому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Анто́нію Ри́млянину, Новгоро́дскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Анто́нію, Ды́мскія оби́тели нача́льнику [СПб., 1865].

  День 18.
 • Слу́жба святи́телемъ Аѳана́сію и Кири́ллу, архіепи́скопомъ Александрíйскимъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Макси́му Но́вому, архіепи́скопу, бы́вшему де́споту Се́рбомъ [Бѣлградъ, 1861].
 •         Слу́жба святы́мъ тріе́мъ святи́телемъ: двои́мъ патріа́рхомъ Александрíйскимъ Аѳана́сію и Кири́ллу, и святи́телю Макси́му Но́вому, архіепи́скопу, бы́вшему де́споту Се́рблемъ [М., 1765].

  День 19.
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію Вели́кому, Еги́петскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Ма́рку, митрополи́ту Ефе́сскому, Исповѣ́днику [Jordanville, 1963].
 • Слу́жба преподо́бному Са́ввѣ, игу́мену Стороже́вскому, Звенигоро́дскому чудотво́рцу [М., 1876].
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію Ри́млянину, Новгоро́дскому чудотво́рцу [М., 2002].

  День 20.
 • Слу́жба преподо́бному Евѳи́мію Вели́кому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Евѳи́мію, патріа́рху Те́рновскому, Болга́рскому [Софія, 1951].

  День 21.
 • Слу́жба преподо́бному Макси́му Исповѣ́днику и свято́му му́ченику Неофи́ту [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Евге́нію, Кани́дію, Уалеріа́ну и Аки́лѣ [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Тимоѳе́ю и свято́му преподобному́ченику Анаста́сію Пе́рсскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію Жа́бынскому, Бѣле́вскому чудотво́рцу [М., 1915].

  Въ недѣлю, ближ. къ 25-му Января.
 • Слу́жба святы́мъ Новому́ченикомъ и Исповѣ́дникомъ Россíйскимъ [Jordanville, 1983].

  День 23.
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Генна́дію, Костромско́му и Любимогра́дскому, чудотво́рцу [М., 1888].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Кли́менту, епи́скопу Анки́рскому, и свято́му му́ченику Агаѳанге́лу [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба святѣ́й, блаже́ннѣй во Христѣ́ Ксе́ніи, бездо́мнѣй стра́нницѣ Петро́ва гра́да [Jordanville, 1978].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Ксе́ніи Ри́млянынѣ [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, соверша́емая въ де́нь пра́зднества свято́й чудотво́рной Ея́ ико́ны, имену́емой «Утоли́ моя́ печа́ли» [СПб., 1860].
 • Слу́жба святи́телю Григо́рію Богосло́ву, архіепи́скопу Константи́на гра́да [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба на де́нь преставле́нія святи́теля Моисе́я, архіепи́скопа Новгоро́дскаго, чудотво́рца [СПб., 1897].

  День 26.
 • Слу́жба святы́мъ преподо́бнымъ Ксенофо́нту и Марíи [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й святи́теля Іоа́нна Златоу́стаго изъ Кома́нъ въ Царьгра́дъ [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба преподо́бному Ефре́му Си́рину [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ефре́му Пече́рскому, бы́вшему евну́ху кня́зя Кíевскаго Изясла́ва, послѣди́ же епи́скопу Перея́славскому [Кíевъ, 1855].
 • Слу́жба преподо́бному Ефре́му, архимандри́ту Новото́ржскому, чудотво́рцу, соста́вившему оби́тель святы́хъ страстоте́рпцевъ Христо́выхъ Бори́са и Глѣ́ба, во гра́дѣ, нарица́емомъ Торжкѣ́ [М., 1895].

  День 29.
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й свята́го священному́ченика Игна́тія Богоно́сца [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба святы́мъ тріе́мъ святи́телемъ, Васи́лію Вели́кому, Григо́рію Богосло́ву и Іоа́нну Златоу́стому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ипполи́ту, па́пѣ Ри́мскому [Кíевъ, 1893].

  День 31.
 • Слу́жба святи́телю Ники́тѣ, затво́рнику Пече́рскому, епи́скопу Новгоро́дскому [Кíевъ, 1863].
 • Слу́жба святы́мъ безсре́бреникомъ и чудотво́рцемъ Ки́ру и Іоа́нну [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Февраль.

  День 1.
 • Слу́жба предпра́зднству Срѣ́тенія Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́. И свято́му му́ченику Три́фону [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба пра́зднику Срѣ́тенія Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба свято́му и пра́ведному Симео́ну Богопріи́мцу и святѣ́й Аннѣ проро́чицѣ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») свято́му и пра́ведному Симео́ну Богопріи́мцу [СПб., 1888].

  День 4.
 • Слу́жба преподо́бному Иси́дору Пилусіо́тскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Гео́ргію Все́володовичу, Влади́мірскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Кири́ллу, Новоезе́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ че́сть Ея́ ико́ны, имену́емыя «Взыска́ніе поги́бшихъ» [М., 2002].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Ага́ѳіи [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, ико́ны ра́ди Ея́ Еле́цкія, я́же во Ха́рьковѣ гра́дѣ [М., 1917].
 • Слу́жба святи́телю Фо́тію Вели́кому, патріа́рху Константино́польскому, Исповѣ́днику [Константинополь, 1849].
 • Слу́жба преподо́бному Вуко́лу, епи́скопу Сми́рнскому [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба преподо́бному Парѳе́нію, епи́скопу Лампсакíйскому, и преподо́бному Луцѣ́, и́же во Елла́дѣ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») преподо́бному Парѳе́нію, епи́скопу Лампсакíйскому [М., 1913].

  День 8.
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Ѳео́дору Стратила́ту, и свято́му проро́ку Заха́ріи Серпови́дцу [М., 1917].
 • Слу́жба святи́телю Са́ввѣ Второ́му, архіепи́скопу Се́рбскому [Бѣлградъ, 1861].

  День 9.
 • Слу́жба святи́телю Инноке́нтію, епи́скопу Ирку́тскому, чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ники́фору Антіохі́йскому [Кíевъ, 1893].
 • Тропа́рь и конда́къ преподо́бному Панкра́тію, затво́рнику Пече́рскому [Jordanville, 1967].
 •         Слу́жба о́бщая преподо́бному Пече́рскому еди́ному [Кíевъ, 2007].

  День 10.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Харала́мпію, епи́скопу Магнезíйскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Про́хору, чудотво́рцу Пече́рскому [Кíевъ, 1855].

  День 11.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Вла́сію, епи́скопу Севасті́йскому [Кíевъ, 1893].

  День 12.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Иверскія [СПб., 1909].
 • Слу́жба святи́телю Меле́тію, архіепи́скопу Антіохíи Вели́кія [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба преподо́бному Мартиніа́ну Палести́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Константи́ну Фило́софу, во мни́сѣхъ Кири́ллу, учи́телю Слове́нскаго язы́ка [СПб., 1886].
 • Слу́жба преподо́бному Исаа́кію, затво́рнику Пече́рскому [Кíевъ, 1855].
 • Слу́жба преподо́бному Авксе́нтію Виѳи́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Они́симу [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Памфи́лу пресви́теру и и́же съ ни́мъ [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба святи́телю и чудотво́рцу Ермоге́ну, патріа́рху Моско́вскому и всея́ Россíи [М., 1917].
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Ѳео́дору Ти́рону [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба святи́телю Льву́, па́пѣ Ри́мскому [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Архи́ппу [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба преподо́бному Льву́, епи́скопу Ката́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба преподо́бному Тимоѳе́ю, и́же въ Симво́лѣхъ, и святи́телю Евста́ѳію, архіепи́скопу Антіохíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба обрѣ́тенію моще́й святы́хъ му́чениковъ, и́же во Евге́ніи [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Полика́рпу, епи́скопу Сми́рнскому [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба на пе́рвое и второ́е обрѣ́теніе честны́я главы́ свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Іоа́нна [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба святи́телю Тара́сію, архіепи́скопу Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба святи́телю Порфи́рію, архіепи́скопу Га́зскому [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба преподо́бному Проко́пію Декаполи́ту, Исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба преподо́бному Васи́лію Исповѣ́днику, спо́стнику свята́го Проко́пія [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба преподо́бному Кассіа́ну Ри́млянину, Исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Мартъ.

  День 1.
 • Слу́жба святѣ́й преподобному́ченицѣ Евдокíи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Марти́рію, Зелене́цкому чудотво́рцу [СПб., 1866].

  День 2.
 • Слу́жба (1-я) явле́нію ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы Держа́вныя [М., 2002].
 • Слу́жба (2-я) явле́нію ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы Держа́вныя [М., 2002].
 • Слу́жба святи́телю Арсе́нію, епи́скопу Тферско́му [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ѳеодо́ту, епи́скопу Киринійскому [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Евтро́пію, Клеони́ку и Васили́ску [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба преподо́бному Гера́симу Іорда́нскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному и благовѣ́рному вели́кому кня́зю Даніи́лу Моско́вскому [М., 1791].
 • Слу́жба свято́му му́ченику благовѣ́рному кня́зю Вячесла́ву Че́шскому [М., 2003].

  День 5.
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Ѳео́дору и ча́домъ его́, благовѣ́рнымъ князе́мъ Дави́ду и Константи́ну, Смоле́нскимъ и Яросла́вскимъ чудотво́рцемъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Адріа́ну, игу́мену Пошехо́нскому, чудотво́рцу [М., 1912].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ко́нону Исаврійскому [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба святы́мъ 42-мъ му́ченикомъ Амморíйскимъ [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба святы́мъ священному́ченикомъ, въ Херсо́нѣ епи́скопствовавшимъ: Васи́лію, Ефре́му, Капи́тону, Евге́нію, Еѳе́рію, Елпи́дію и Агаѳодо́ру [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба преподо́бному Ѳеофила́кту исповѣ́днику, епи́скопу Никомидíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба святы́мъ 40 му́ченикомъ Севастíйскимъ [Кíевъ, 1893].

  День 10.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Кодра́ту и дружи́нѣ его́ [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба святи́телю Софро́нію, патріа́рху Іерусали́мскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Евѳи́мію, архіепи́скопу Новгоро́дскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Софро́нію, епи́скопу Вратча́нскому, Бо́лгарскому [Аѳонъ, 2007].

  День 12.
 • Слу́жба святи́телю Григо́рію Двоесло́ву, па́пѣ Ри́мскому [Вологда, 1855].
 •         Ина слу́жба святи́телю Григо́рію Двоесло́ву, па́пѣ Ри́мскому [М., 2002].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳеофа́ну Сигріа́нскому, исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳеокти́сту, бы́вшему Драгути́ну, кралю́ Се́рбскому [Бѣлградъ, 1986].

  День 13.
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й святи́теля Ники́фора, патріа́рха Царегра́дскаго [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, соверша́емая въ де́нь пра́зднованія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя Ѳео́доровскія, я́же во гра́дѣ Костромѣ́ [М., 1888].
 • Слу́жба преподо́бному Венеди́кту Нурсíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ага́пію и съ ни́мъ шести́ му́ченикомъ [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба святи́телю Серапіо́ну, архіепи́скопу Новгоро́дскому [Ркп. СТСЛ, 1677].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Сави́ну [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба преподо́бному Алексíю, человѣ́ку Бо́жію [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію, Каля́зинскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Парѳе́нію Кíевскому [Кíевъ, 2007].

  День 18.
 • Слу́жба святи́телю Кири́ллу, архіепи́скопу Іерусали́мскому [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Хриса́нѳу и Да́ріи [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Евфроси́ну, Синеезе́рскому чудотво́рцу [Пг., 1914].
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ, во оби́тели свята́го Са́ввы убіе́ннымъ [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба преподо́бному Іа́кову, епи́скопу и исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Васи́лію, пресви́теру Анки́рскому [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Ни́кону и 200 ученико́мъ его́, съ ни́мъ му́чившихся [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба предпра́зднству Благовѣ́щенія Пресвяты́я Богоро́дицы [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба пра́зднику Благовѣ́щенія Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Благовѣ́щенія Пресвяты́я Богоро́дицы и свято́му арха́нгелу Гавріи́лу [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ирине́ю, епи́скопу Сирмíйскому, Се́рбскому [М., 2002].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Матро́нѣ Солу́нстѣй [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Евстра́тію Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Иларіо́ну Но́вому, игу́мену Пелики́тскому и преподо́бному Стефа́ну чудотво́рцу, игу́мену Тригилíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба преподо́бному Ма́рку, епи́скопу Ареѳусíйскому, Кири́ллу діа́кону, и ины́мъ многимъ, при Іуліа́нѣ мучи́телѣ пострада́вшимъ [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба святи́телю Софро́нію, епи́скопу Ирку́тскому, чудотво́рцу [New York, 196-?].
 • Слу́жба преподо́бному Іоа́нну Лѣ́стничнику, игу́мену Сина́йскому [Кíевъ, 1893].

  День 31.
 • Слу́жба святи́телю Ипа́тію чудотво́рцу, епи́скопу Га́нгрскому [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Апрѣль.

  День 1.
 • Слу́жба преподо́бнѣй Марíи Египетстѣй [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Евѳи́мію, Су́ждальскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба преподо́бному Ти́ту чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба преподо́бному Ники́тѣ Исповѣ́днику, игу́мену оби́тели Мидикíйскія [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ники́тѣ Славяни́ну [М., 2002].
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ Іо́сифу Пѣснопи́сцу и Гео́ргію Мале́ину [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Агаѳопо́ду діа́кону, Ѳеоду́лу чтецу́ и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба свято́му равноапо́стольному Меѳо́дію, учи́телю слове́нскому, архіепи́скопу Мора́вскому [М., 2002].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му равноапо́стольному Меѳо́дію, учи́телю слове́нскому, архіепи́скопу Мора́вскому [СПб., 1886]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 1885 г., св. равноап. Меѳо́дію должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба святи́телю Евтихíю, архіепи́скопу Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба преподо́бному Даніи́лу, игу́мену Переясла́вскому, чудотво́рцу [М., 1782].
 • Слу́жба преподо́бному Гео́ргію Исповѣ́днику, епи́скопу Мелити́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба святи́телю Ни́фонту, епи́скопу Новгоро́дскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Иродіо́ну, Ага́ву, Асинкри́ту, Ру́фу, Фле́гонту и Ерму, и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Евпси́хію [Кíевъ, 1893].

  День 10.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Тере́нтію, Помпиíю и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Анти́пѣ, епи́скопу Перга́ма Асíйскаго [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Іа́кову, игу́мену Желѣзнобо́ровскому, чудотво́рцу [М., 1886].

  День 12.
 • Слу́жба преподо́бному Васи́лію Исповѣ́днику, епи́скопу Парíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Арте́мону, пресви́теру Лаодикíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба святы́мъ тріе́мъ му́ченикомъ: Анто́нію, Іоа́нну и Евста́ѳію, въ Ви́льнѣ пострада́вшимъ [М., 1887].
 • Слу́жба святи́телю Марти́ну исповѣ́днику, па́пѣ Ри́мскому [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Ариста́рху, Пу́ду и Трофи́му [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченицамъ Ага́піи, Ири́нѣ и Хіонíи [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба преподо́бному Зоси́мѣ, Солове́цкому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Алекса́ндру, Сви́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба священному́ченику Симео́ну, епи́скопу Перси́дскому и преподо́бному Ака́кію, епи́скопу Мелити́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба преподо́бному Іоа́нну, ученику́ свята́го Григо́рія Декаполи́та [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба преподо́бному Іоа́нну Ветхопеще́рнику [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба свято́му му́ченику младе́нцу Гавріи́лу Бѣлосто́кскому, Заблу́довскому [Почаевъ, 1908].
 • Слу́жба преподо́бному Іоаса́фу Метео́рскому (Се́рбскому) [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳео́дору Трихи́нѣ [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Іаннуа́рію и дружи́нѣ его́ и свято́му священному́ченику Ѳео́дору, и́же въ Пергíи [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») свято́му священному́ченику Іаннуа́рію и дружи́нѣ его́ [М., 1765].

  День 22.
 • Слу́жба преподо́бному Ѳео́дору Сикео́ту, епи́скопу Анастасіупо́льскому [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба свято́му сла́вному великому́ченику, побѣдоно́сцу, и чудотво́рцу Гео́ргію [М., 1901].

  День 24.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Са́ввѣ Стратила́ту [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу и евангели́сту Ма́рку [М., 1689].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу и евангели́сту Ма́рку [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. апостоловъ и евангелистовъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба преподо́бному Силве́стру, игу́мену Обно́рскому, чудотво́рцу [«Богословскій Вѣстникъ». Сергіевъ Посадъ, 1915].

  День 26.
 • Слу́жба святи́телю Стефа́ну, епи́скопу Пе́рмскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Васи́лію, епи́скопу Амасíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба преподо́бному Стефа́ну, игу́мену Пече́рскому, епи́скопу Влади́міро-Волы́нскому [Варшава, 1928].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Симео́ну, епи́скопу Іерусали́мскому, сро́днику Госпо́дню [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба святи́телю Кири́ллу, епи́скопу Ту́ровскому [Минскъ, 2005].
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Іа́сону и Сосипа́тру и святы́мъ му́ченикомъ Да́дѣ, Макси́му и Кинтиліа́ну [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба святи́телю Васи́лію, митрополи́ту Захо́лмскому, нетлѣ́нно почива́ющему въ Остро́зѣ, е́же въ Че́рной Горѣ́ [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба святы́мъ девяти́ му́ченикомъ, и́же въ Ки́зицѣ, и преподо́бному Ме́мнону чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу Іа́кову Зеведе́еву [М., 1689].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу Іа́кову Зеведе́еву [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба святи́телю Игна́тію, епи́скопу Кавка́зскому и Черномо́рскому [М., 2005].


  Мѣсяцъ Май.

  День 1.
 • Слу́жба преподо́бному Пафну́тію, Бо́ровскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Мака́рію, митрополи́ту Кíевскому [Кíевъ, 2007].
 • Слу́жба святы́мъ преподобному́ченикомъ Евѳи́мію, Игна́тію и Ака́кію, Аѳо́нскимъ [СПб., 1871].
 • Слу́жба свято́му проро́ку Іеремíи [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й святы́хъ му́чениковъ Бори́са и Глѣ́ба, нарече́нныхъ во свято́мъ Креще́ніи Рома́на и Дави́да [Кíевъ, 2007].
 • Слу́жба святи́телю Аѳана́сію Вели́кому, патріа́рху Александрíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба преподо́бному Ѳеодо́сію, игу́мену монастыря́ Пече́рскаго, и́же въ Кíевѣ, и нача́льнику въ Россíйстѣй земли́ мона́шескаго о́бщаго житія́ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Тимоѳе́ю и Ма́врѣ [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ и Приснодѣ́вѣ Марíи въ че́сть ико́нъ Ея́, имену́емыхъ Пече́рская-Нерукотворе́нная и Свѣ́нская-Пече́рская [Кíевъ, 2007].
 • Слу́жба святѣ́й преподобному́ченицѣ Пелагíи, дѣ́вѣ Тарсíйстѣй [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Ири́нѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Іа́кову, игу́мену Желѣзнобо́ровскому, чудотво́рцу [М., 1886].

  День 6.
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Іову Многострада́льному [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») свято́му пра́ведному Іову Многострада́льному [СПб., 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Михе́ю Ра́донежскому, ученику́ преподо́бнаго Се́ргія [М., 1913].
 • Слу́жба преподо́бному Іову, Поча́евскому чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба на пренесе́ніе честны́хъ моще́й святи́теля Са́ввы, пе́рваго архіепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго, отъ Ты́рнова гра́да въ сла́вную Ла́вру Миле́шеву въ че́сть Вознесе́нія Госпо́дня [М., 2002].

  День 7.
 • Слу́жба воспомина́нію зна́менія, и́же на небеси́ я́вльшагося Честна́го и Животворя́щаго Креста́ во гра́дѣ Іерусали́мѣ, отъ свята́го Ло́бнаго мѣ́ста протяже́ннаго звѣзда́ми да́же до святы́я горы́ Елео́нскія, въ 3-й ча́съ дне́, при царѣ́ Конста́нтіи сы́нѣ вели́каго Константи́на [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ни́лу, Со́рскому чудотво́рцу [М., 1860].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ака́кію со́тнику [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба свято́му апо́столу и евангели́сту Іоа́нну Богосло́ву и преподо́бному Арсе́нію Вели́кому [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й святи́теля и чудотво́рца Никола́я изъ Мѵ́ръ Ликíйскихъ въ Ба́ръ гра́дъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му проро́ку Иса́іи и свято́му му́ченику Христофо́ру [Кíевъ, 1893].

  День 10.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу Си́мону Канани́ту [М., 1691].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу Си́мону Канани́ту [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба святи́телю Си́мону, епи́скопу Влади́мірскому и Су́ждальскому, Пече́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1785].

  День 11.
 • Слу́жба святы́мъ равноапо́стольнымъ Меѳо́дію и Кири́ллу, учи́телемъ Слове́нскимъ [СПб., 1909].
 •         Пѣснь канона преподобнымъ Кириллу и Меѳодію, составленная святителемъ Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ [СПб., 1864].
 • Слу́жба святи́телю Никоди́му, архіепи́скопу Се́рбскому, чудотво́рцу [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Іо́сифу, митрополи́ту Астраха́нскому [М., 1918].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Мокíю, пресви́теру Амфи́польскому [Кíевъ, 1893].
 • Тропа́рь и конда́къ на обновле́ніе (основаніе) Царягра́да [Черниговъ, 1763].

  День 12.
 • Слу́жба святи́телю Ермоге́ну, патріа́рху Моско́вскому и всея́ Россíи [«Богословскій Вѣстникъ». Сергіевъ Посадъ, 1916].
 • Слу́жба преподо́бному Діони́сію, архимандри́ту Тро́ице-Се́ргіева монастыря́, Ра́донежскому чудотво́рцу [М., 1909].
 •         Кано́нъ преподо́бному Діони́сію, архимандри́ту Се́ргіевы Ла́вры, Ра́донежскому чудотво́рцу [М., 1817].
 • Слу́жба святи́телемъ Епифа́нію, епи́скопу Ки́прскому, и Ге́рману, патріа́рху Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Мака́рію, архимандри́ту Ка́невскому и Овручскому, Переясла́вскому чудотво́рцу [М., 2002].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Глике́ріи дѣ́вѣ [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба святи́телю Ники́тѣ, затво́рнику Пече́рскому, епи́скопу Новгоро́дскому [Кíевъ, 1863].
 • Слу́жба свято́му блаже́нному Иси́дору, Христа́ ра́ди юро́дивому, Росто́вскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Иси́дору Хíосскому [Кíевъ, 1893].

  День 15.
 • Слу́жба святи́телю Иса́іи, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному царе́вичу кня́зю Дими́трію, Моско́вскому и всея́ Россíи но́вому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Пахо́мію Вели́кому [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба преподо́бному Ефре́му Переко́мскому, Новгоро́дскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳео́дору Освяще́нному [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба святѣ́й благовѣ́рнѣй Вели́кой Княги́нѣ Моско́вской Евдокíи, во и́нокиняхъ Евфроси́ніи [М., 1914].
 • Слу́жба свято́му апо́столу Андрони́ку и святѣ́й Іунíи [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ѳеодо́ту Анки́рскому, и святы́мъ му́ченикомъ Петру́, Діони́сію и и́же съ ни́ми, и святы́мъ седми́ дѣ́вамъ [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба преподо́бному Корни́лію, игу́мену Коме́льскому, Во́логодскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Корни́лію, игу́мену Палеостро́вскому, чудотво́рцу [СПб., 1881].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Патрикíю, епи́скопу Пру́сскому, и дружи́нѣ его́ [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба обрѣ́тенію честны́хъ моще́й святи́теля Алексíя, митрополи́та Кíевскаго и всея́ Россíи, Моско́вскаго чудотво́рца [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Стефа́ну, Пи́перскому чудотво́рцу [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ѳалале́ю [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба срѣ́тенію чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется Влади́мірская [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ вели́кимъ царе́мъ и равноапо́столомъ Константи́ну и Еле́нѣ [М., 1901].
 • Слу́жба свято́му благовѣ́рному кня́зю Константи́ну и ча́домъ его́, Михаи́лу и Ѳео́дору, Му́ромскимъ чудотво́рцемъ [Кіевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Іа́кову Борови́чскому, Новгоро́дскому чудотво́рцу [СПб., 1885].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Васили́ску Кома́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ Михаи́лу Исповѣ́днику, епи́скопу Сина́дскому [Кіевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Лео́нтію, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Евфроси́ніи, игу́меніи По́лотской [СПб., 1910].

  День 24.
 • Слу́жба преподо́бному Ники́тѣ сто́лпнику, Переясла́вскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Симео́ну сто́лпнику, Дивного́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба на тре́тіе обрѣ́теніе честны́я главы́ свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Іоа́нна [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Христо́ву Гео́ргію Но́вому, му́чившемуся въ Средцѣ́, гра́дѣ Бо́лгарскомъ, отъ безбо́жнаго царя́ Сели́ма Ту́рскаго [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію, игу́мену Каля́зинскому, чудотво́рцу [М., 2002].
 • Слу́жба свято́му апо́столу Ка́рпу, еди́ному отъ седми́десяти [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба преподо́бному Ни́лу, и́же на е́зерѣ Селиге́рѣ, на о́стровѣ, зово́момъ Столобно́е, но́вому чудотво́рцу [М., 1762].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳерапо́нту Можа́йскому, Луже́цкому чудотво́рцу [М., 1890].
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Іоа́нну Ру́сскому, Исповѣ́днику [М., 1983].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ѳерапо́нту, епи́скопу Сардíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба святи́телю Игна́тію, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Ники́тѣ Исповѣ́днику, епи́скопу Халкидо́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба свято́му блаже́нному Іоа́нну, Христа́ ра́ди юро́дивому, Устюжскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й преподобному́ченицѣ Ѳеодо́сіи дѣ́вѣ [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба преподо́бному Исаа́кію, игу́мену оби́тели Далма́тскія [Кíевъ, 1893].

  День 31.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ерме́ю Кома́нскому [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Іюнь.

  День 1.
 • Слу́жба («славословная») преподо́бному Ага́питу Пече́рскому, врачу́ безме́здному [Кíевъ, 1785].
 •         Слу́жба («бдѣнная») преподо́бному Ага́питу Пече́рскому, врачу́ безме́здному [Кíевъ, 1785; 2007]. (Служба преп. Агапиту въ соединеніи съ общей службой преп. Печерскому единому.)
 • Слу́жба преподо́бному Діони́сію, Глуши́цкому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Іусти́ну Филосо́фу и и́же съ ни́мъ святы́мъ му́ченикомъ: Іусти́ну, Харито́ну, Пео́ну, Еве́лписту, Хари́тѣ, Іера́ксу и Валеріа́ну [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Іоа́нну Но́вому, Соча́вскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й благовѣ́рнѣй княги́нѣ Іуліанíи Новото́ржстѣй [М., 1913].
 • Слу́жба святи́телю Ники́фору исповѣ́днику, патріа́рху Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба свято́му блговѣ́рному царе́вичу Дими́трію на пренесе́ніе честны́хъ моще́й его́ отъ гра́да Углеча въ ца́рствующій гра́дъ Москву́ [М., 1905].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Лукилліа́ну и и́же съ ни́мъ святы́мъ му́ченикомъ: Клавдíи, Ипа́тію, Діони́сію и Па́влѣ дѣ́вѣ [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба преподо́бному Меѳо́дію, игу́мену Пѣ́шношскому, чудотво́рцу [М., 1885].
 • Слу́жба святи́телю Митрофа́ну, патріа́рху Константино́польскому [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба свято́му страстоте́рпцу благовѣ́рному вели́кому кня́зю Игорю Черни́говскому и Кíевскому, въ креще́ніи Гео́ргію, во и́ноцѣхъ Гавріи́лу [Черниговъ, 2002].
 • Слу́жба («поліелейная») преподо́бному Петру́ Кори́шскому [Бѣлградъ, 1986].
 •         Слу́жба («бдѣнная») преподо́бному Петру́ Кори́шскому [М., 2002].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Дороѳе́ю, епи́скопу Ти́рскому [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба преподо́бному Висаріо́ну чудотво́рцу и преподо́бному Иларіо́ну Но́вому, оби́тели Далма́тскія [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Ѳеодо́ту, епи́скопу Анки́рскому [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Ѳео́дору Стратила́ту [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба преподо́бному Кири́ллу, игу́мену Бѣлоезе́рскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Кири́ллу, архіепи́скопу Александрíйскому [Кíевъ, 1863].

  День 10.
 • Слу́жба (славословная) преподо́бному Силуа́ну Пече́рскому [Кíевъ, 2007]. (Тропарь и кондакъ преп. Силуану въ соединеніи съ общей службой преп. Печерскому единому.)
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Тимоѳе́ю, епи́скопу Пру́сскому [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Досто́йно е́сть», и въ воспомина́ніе бы́вшаго отъ арха́нгела Гавріи́ла чудесе́ [М., 2002].
 • Слу́жба («славословная») святы́мъ апо́столомъ Варѳоломе́ю и Варна́вѣ [М., 1691].
 •         Слу́жба («поліелейная») святы́мъ апо́столомъ Варѳоломе́ю и Варна́вѣ [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба святы́мъ 222-мъ первому́ченикомъ земли́ Кита́йскія [Софія, 2000].

  День 12.
 • Слу́жба на де́нь пренесе́нія честны́хъ моще́й святы́я преподо́бныя благовѣ́рныя вели́кія княги́ни иноки́ни Анны, Ка́шинскія чудотво́рицы [СПб., 1909].
 • Слу́жба преподо́бному Ону́фрію Вели́кому и преподо́бному Петру́ Аѳо́нскому [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба преподо́бному Ону́фрію Вели́кому, пустынножи́телю [Іерусалимъ, 1900].
 • Слу́жба преподо́бному Арсе́нію, Конѣ́вскому чудотво́рцу [СПб., 1864].

  День 13.
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Акили́нѣ и святи́телю Трифи́ллію, епи́скопу Левкусíи Ки́прскія [Кíевъ, 1893].

  День 14.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Елиссе́ю и святи́телю Меѳо́дію, патріа́рху Константино́польскому [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Меѳо́дію, игу́мену Пѣ́шношскому, чудотво́рцу [М., 1885].
 • Слу́жба обрѣ́тенію честны́хъ моще́й священному́ченика Влади́міра, митрополи́та Кíевскаго [Кíевъ, 2007].

  День 15.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Амо́су [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Михаи́лу, пе́рвому митрополи́ту Кíевскому и всея́ Россíи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Іо́нѣ, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Россíи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Іерони́му Стридо́нскому [М., 2002].
 • Слу́жба свято́му блаже́нному великому́ченику, и́же во царе́хъ, кня́зю Ла́зарю, бы́вшему самоде́ржцу Се́рбскія земли́ [Бѣлградъ, 1986].

  День 16.
 • Слу́жба преподо́бному Ти́хону, Калу́жскому чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба преподо́бному Ти́хону, Лу́хскому чудотво́рцу [СПб., 1885].
 • Слу́жба святи́телю Ти́хону, епи́скопу Амаѳу́нтскому, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Ману́илу, Саве́лу и Исма́илу [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, соверша́емая въ де́нь пра́зднества свято́й чудотво́рной Боголю́бской ико́нѣ Бо́жіей Ма́тери [СПб., 1874].
 • Слу́жба (славословная) преподо́бному Лео́нтію, канона́рху Пече́рскому [Кíевъ, 2007]. (Тропарь и кондакъ преп. Леонтію канонарху въ соединеніи съ общей службой преп. Печерскому единому.)
 • Слу́жба свято́му му́ченику Лео́нтію Триполíйскому [Кíевъ, 1893].

  Въ субботу, ближ. къ 19-му Іюня.
 • Слу́жба святи́телю Іоа́нну, архіепи́скопу Шанха́йскому и Са́нъ-Франци́сскому, чудотво́рцу [Jordanville, 2001].

  День 19.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу Іу́дѣ, бра́ту Госпо́дню [М., 1691].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу Іу́дѣ, бра́ту Госпо́дню [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)
 • Слу́жба преподо́бному Паи́сію Вели́кому [М., 2002].

  День 20.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Меѳо́дію, епи́скопу Пата́рскому [Кíевъ, 1893].

  День 21.
 • Слу́жба преподо́бнѣй Анастасíи, ма́тери святи́теля Са́ввы, пе́рваго архіепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Іуліа́ну Тарсíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Евсе́вію, епи́скопу Самоса́тскому [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба срѣ́тенію чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется Влади́мірская [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Арте́мію, Ве́ркольскому чудотво́рцу [М., 1900].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Агрипи́нѣ [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба пра́зднику Рождества́ честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Іоа́нна [М., 1901].

  День 25.
 • Слу́жба святы́мъ чудотво́рцемъ Му́ромскимъ кня́зю Петру́, во и́ноцѣхъ Дави́ду, и княги́ни Февро́ніи, во и́нокиняхъ Евфроси́ніи [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й преподобному́ченицѣ Февро́ніи дѣ́вѣ [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба явле́нію ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи, Ти́хвинскія [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю Діони́сію, архіепи́скопу Су́здальскому [М., 2008].
 • Слу́жба преподо́бному Дави́ду Солу́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба благода́рственная Бо́гу, въ Тро́ицѣ Свято́й сла́вимому, о вели́кой, Бо́гомъ дарова́нной побѣ́дѣ надъ свѣ́йскимъ короле́мъ Каро́ломъ вторы́мъ на́десять и во́инствомъ его́, содѣ́янной подъ Полта́вою въ лѣ́то отъ воплоще́нія Госпо́дня 1709-е [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Сампсо́ну Страннопріи́мцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Амвро́сію, ста́рцу Оптинскому [М., 2008].

  День 28.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ и Приснодѣ́вѣ Марíи ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святѣ́й Горѣ́ Аѳо́нстѣй [М., 2002].
 •         Кано́нъ моле́бный ко Пресвятѣ́й Влады́чицѣ Богоро́дицѣ, ра́ди ико́ны Ея́ имену́емыя «Троеру́чица» [М., 2002].
 • Слу́жба на пренесе́ніе моще́й святы́хъ безсре́бренникъ и чудотво́рцевъ Ки́ра и Іоа́нна [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») на пренесе́ніе моще́й святы́хъ безсре́бренникъ и чудотво́рцевъ Ки́ра и Іоа́нна [М., 1765].
 • Слу́жба преподо́бнымъ Се́ргію и Ге́рману, Валаа́мскимъ чудотво́рцемъ [СПб., 1909].

  День 29.
 • Слу́жба святы́мъ сла́внымъ и всехва́льнымъ первоверхо́внымъ апо́столомъ Петру́ и Па́влу [М., 1901].
 • Слу́жба на обновле́ніе киво́та и пренесе́ніе святы́хъ моще́й свята́го великому́ченика, и́же во царѣ́хъ Се́рбскихъ, Стефа́на Уроша Тре́тіяго, отъ гра́да Зве́чана во свою́ оби́тель, я́же въ Деча́нѣхъ [Бѣлградъ, 1850].

  День 30.
 • Слу́жба собо́ру святы́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ двуна́десяти апо́столъ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») собо́ру святы́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ двуна́десяти апо́столъ [М., 2002].
 • Слу́жба преподо́бному Петру́, царе́вичу Орды́нскому, Росто́вскому чудотво́рцу [М., 1910].


  Мѣсяцъ Іюль.

  День 1.
 • Слу́жба возвраще́нію честны́хъ моще́й преподо́бнаго Іоа́нна Ры́льскаго, изъ Те́рнова гра́да въ Ры́льскую оби́тель [Аѳонъ, 2007].
 •         Кано́ны 8-ми́ гласо́въ преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому: Кано́нъ моле́бный, гл. 1-й; гл. 2-й; гл. 3-й; гл. 4-й [Софія, 1955].
 • Слу́жба («шестеричная») святы́мъ безсре́бреникомъ и чудотво́рцемъ Космѣ́ и Даміа́ну, въ Ри́мѣ му́чившимся [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») святы́мъ безсре́бреникомъ и чудотво́рцемъ Космѣ́ и Даміа́ну, въ Ри́мѣ му́чившимся [М., 1913].

  День 2.
 • Слу́жба («славословная») положе́нію честны́я ри́зы Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во Влахе́рнѣ [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («поліелейная») положе́нію честны́я ри́зы Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во Влахе́рнѣ [Кíевъ, 1745]. (Зри: Аще храмъ Богородицы кій ни есть — поліелей)
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ, въ де́нь явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́ Ахты́рскія [М., 1916].

  День 3.
 • Слу́жба священному́ченику Фили́ппу, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Россíи, чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Іаки́нѳу [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба святы́мъ ца́рственнымъ му́ченикомъ: свято́му благовѣ́рному царю́ му́ченику Никола́ю, цари́цѣ му́ченицѣ Алекса́ндрѣ, царе́вичу Алексíю, царе́внамъ Ольгѣ, Татіа́нѣ, Марíи и Анастасíи, преподобному́ченицамъ княги́ни Елисаве́тѣ и и́нокинѣ Варва́рѣ, святы́мъ благовѣ́рнымъ му́ченикомъ ца́рскаго ро́да и вѣ́рнымъ слуга́мъ съ ни́ми убіе́ннымъ [Мюнхенъ, 1996].
 •         Служба святому благовѣрному страстотерпцу Царю Мученику Николаю II, святѣй благовѣрнѣй Царицѣ Мученицѣ Александрѣ, святому благовѣрному царевичу мученику Алексію, святымъ благовѣрнымъ царевнамъ мученицамъ Ольгѣ, Татіанѣ, Маріи и Анастасіи, святѣй благовѣрнѣй книгинѣ преподобномученицѣ Елисаветѣ, святымъ благовѣрнымъ мученикомъ царскаго рода, св. преп.-муч. инокинѣ Варварѣ и вѣрнымъ царскимъ слугамъ съ ними убіеннымъ [Montreal, 1982].
 •         Слу́жба святы́мъ царю́ му́ченику Никола́ю и всѣ́мъ Новому́ченикомъ и Исповѣ́дникомъ Россíйскимъ [Villemoisson, 1992].
 • Слу́жба святи́телю Андре́ю, архіепи́скопу Кри́тскому Іерусали́мскому, и преподо́бнѣй Ма́рѳѣ, ма́тери свята́го Симео́на Дивного́рца [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба обрѣ́тенію честны́хъ моще́й преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Се́ргія, игу́мена Ра́донежскаго и всея Россíи чудотво́рца [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба («бдѣнная») святѣ́й преподобному́ченицѣ Елисаве́тѣ [Мюнхенъ, 1998].
 •         Слу́жба («шестеричная») святѣ́й преподобному́ченицѣ вели́кой княги́нѣ Елисаве́тѣ [М., 1999].
 • Слу́жба преподо́бному Аѳана́сію Аѳо́нскому [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба святѣ́й пра́веднѣй дѣ́вѣ Іуліанíи, княжнѣ́ Ольша́нской [Кíевъ, 2007].
 • Слу́жба преподо́бному Сисо́ю Вели́кому [Кíевъ, 1893].

  День 7.
 • Слу́жба святѣ́й благовѣ́рнѣй Вели́кой Княги́нѣ Моско́вской Евдокíи, во и́нокиняхъ Евфроси́ніи [М., 1914].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳомѣ́, и́же въ Мале́и, и преподо́бному Ака́кію, и́же въ Лѣ́ствицѣ [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба явле́нію ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы Каза́нскія [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба воспомина́нію зна́менія, я́вльшагося отъ ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго Ея́ Благовѣ́щенія во гра́дѣ Вели́цѣмъ Устюзѣ и свято́му блаже́нному Проко́пію, Христа́ ра́ди юро́дивому, Устюжскому чудотво́рцу [М., 1646; Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба свято́му блаже́нному Проко́пію, Христа́ ра́ди юро́дивому, Устюжскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му великому́ченику Проко́пію [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Панкра́тію, епи́скопу Тавроменíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 10.
 • Слу́жба на положе́ніе ри́зы, я́же е́сть хито́нъ, Вели́каго Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ въ ца́рствующемъ гра́дѣ Москвѣ́ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, соверша́емая ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, въ Коне́встѣй оби́тели [СПб., 1897].
 • Слу́жба преподо́бному Анто́нію Пече́рскому, и́же въ Кíевѣ, первонача́льнику всѣ́хъ Россíйскихъ мона́ховъ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ четы́редесяти пяти́ му́ченикомъ, и́же въ Никопо́ли Арме́нстѣй [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба («поліелейная») блаже́ннѣй Ольгѣ, княги́нѣ Ру́сской, во свято́мъ креще́ніи нарече́ннѣй Еле́нѣ [Кíевъ, 2007].
 •         Слу́жба («шестеричная») святѣ́й блаже́ннѣй княги́нѣ Ольгѣ, нарече́ннѣй во свято́мъ креще́ніи Еле́нѣ, ба́бѣ вели́каго кня́зя Влади́міра [Вѣ́на, 1855].
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Евфи́міи Всехва́льнѣй, вку́пѣ и святѣ́й равноапо́стольнѣй Ольгѣ, вели́цѣй княги́нѣ Россійстѣй [Кíевъ, 1893].

  День 12.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, въ че́сть чудотво́рныя ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица» [Кралево, 2007].
 •         Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ Богоро́дицѣ въ че́сть и па́мять прише́ствія во оби́тель Хиланда́рскую, я́же во святѣ́й вели́цѣй горѣ́ Аѳо́нстѣй, чудотво́рныя ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица» [М., 2002].
 •         Кано́нъ моле́бный ко Пресвятѣ́й Влады́чицѣ Богоро́дицѣ, ра́ди ико́ны Ея́ имену́емыя «Троеру́чица» [М., 2002].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Про́клу и Ила́рію и преподо́бному Михаи́лу Малеину́ [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба собо́ру свята́го арха́нгела Гавріи́ла и преподо́бному Стефа́ну Савваи́ту [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ ра́ди чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «Досто́йно е́сть», и въ воспомина́ніе бы́вшаго отъ арха́нгела Гавріи́ла чудесе́ [М., 2002].
 • Слу́жба собо́ру преподо́бныхъ оте́цъ оби́тели Хиланда́рскія, и́же во Святѣ́й горѣ́ Аѳо́нстѣй просія́вшихъ [М., 2002].

  День 14.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Аки́лѣ и святы́мъ му́ченикомъ Ки́рику и Іули́ттѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу [М., 1897].

  День 15.
 • Слу́жба свято́му равноапо́стольному вели́кому кня́зю Влади́міру, нарече́нному во свято́мъ креще́ніи Васи́лію [М., 1888].

  Въ недѣлю, ближ. къ 16-му Іюлю.
 • Слу́жба святы́мъ отце́мъ Вселе́нскихъ шести́ Собо́ровъ [Кíевъ, 1893].

  День 16.
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Аѳиноге́ну и десяти́ ученико́мъ его́ [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба святѣ́й великому́ченицѣ Мари́нѣ [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба преподо́бному Іоа́нну Многострада́льному, Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Емиліа́ну [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба преподо́бному Серафи́му, Саро́вскому чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба свято́му пра́ведному Стефа́ну Высо́кому, Де́споту Се́рбскому [Бѣлградъ, 1986].
 •         Ма́лая вече́рня свято́му пра́ведному Стефа́ну Высо́кому, Де́споту Се́рбскому [М., 2002].
 • Слу́жба преподо́бнѣй Макри́нѣ, сестрѣ́ святи́теля Васи́лія Вели́каго, и преподо́бному Дíю [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба свято́му сла́вному проро́ку Бо́жію Иліи́ [М., 1901].
 • Слу́жба преподобному́ченику Аѳана́сію, игу́мену Бре́стскому [Варшава, 1929].

  День 21.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Іезекíилю и преподо́бнымъ Симео́ну, Христа́ ра́ди юро́дивому, и Іоа́нну, спо́стнику его́ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба на обрѣ́теніе честны́хъ моще́й святы́я преподо́бныя благовѣ́рныя вели́кія княги́ни и́нокини Анны, Ка́шинскія чудотво́рицы [М., 1909; 2002].

  День 22.
 • Слу́жба святѣ́й мѵроно́сицѣ и равноапо́стольнѣй Марíи Магдали́нѣ и свято́му священному́ченику Фо́кѣ, епи́скопу Синопíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, пре́дъ чудотво́рною Ея́ ико́ною Поча́евскою пѣва́емая [СПб., 1909].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Трофи́му, Ѳео́филу и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Бори́су и Глѣ́бу, нарече́ннымъ во свято́мъ креще́ніи Рома́ну и Дави́ду [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святѣ́й му́ченицѣ Христи́нѣ [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба («славословная») успе́нію святы́я Анны, ма́тере Пресвяты́я Богоро́дицы [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») успе́нію святы́я Анны, ма́тере Пресвяты́я Богоро́дицы [Кíевъ, 1745].
 • Слу́жба преподо́бному Мака́рію Желтово́дскому, Унженскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ жена́мъ Олимпіа́дѣ діакони́ссѣ и Евпраксíи дѣ́вѣ [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба преподо́бному Моисе́ю Угрину, Пече́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба святѣ́й преподобному́ченицѣ Параске́вѣ, пострада́вшей при импера́торѣ Антони́нѣ [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба святы́мъ священному́ченикомъ Ермола́ю, Ерми́ппу и Ермокра́ту, іере́емъ Никомидíйскимъ [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба («шестеричная») свято́му великому́ченику и цѣли́телю Пантелеи́мону [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («бдѣнная») свято́му великому́ченику и цѣли́телю Пантелеи́мону [М., 1883].
 •         Кано́нъ свято́му великому́ченику Пантелеи́мону, пѣва́емый за неду́жныя [М., 1883].
 • Слу́жба святы́мъ равноапо́стольнымъ седмочи́сленнымъ славянобо́лгарскимъ просвѣти́телемъ: Меѳо́дію и Кири́ллу, Кли́менту и Нау́му, Са́ввѣ, Гора́зду и Ангела́рію, вку́пѣ и свято́му великому́ченику и цѣли́телю Пантелеи́мону [Аѳонъ, 2007].

  День 28.
 • Слу́жба явле́нію чудотво́рныя ико́ны Смоле́нскія Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трія [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба Богома́тери въ че́сть ико́ны Ея́ Зогра́фскія-Предвозвѣсти́тельницы, въ па́мять избавле́нія монастыря́ Зогра́фъ отъ пожа́ра [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ и діа́кономъ Про́хору, Никано́ру, Ти́мону и Парме́ну [Кíевъ, 1893].

  День 29.
 • Слу́жба рождеству́ святи́теля Никола́я, архіепи́скопа Мѵръ Ликíйскихъ, чудотво́рца [«Альфа и Омега». М., 2008].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Каллини́ку Киликíйскому [Кíевъ, 1893].

  День 30.
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Си́лѣ и Силуа́ну и и́же съ ни́ми [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба на па́мять свята́го Іоа́нна, во́ина и чудотво́рца [СПб., 1909].
 • Слу́жба преподо́бному Ге́рману, Солове́цкому чудотво́рцу [СПб., 1898].

  День 31.
 • Слу́жба предпра́зднству происхожде́нія Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня и свято́му пра́ведному Евдоки́му [Кíевъ, 1893].


  Мѣсяцъ Августъ.

  День 1.
 • Слу́жба пра́зднику Происхожде́нія честны́хъ дре́въ Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня и святы́мъ седми́ му́ченикамъ Маккаве́ямъ, и ма́тери и́хъ Соломонíи, и учи́телю и́хъ Елеаза́ру [Кíевъ, 1893].
 •         Послѣ́дованіе ма́лаго освяще́нія воды́ [Кíевъ, 1863].
 •         Чи́нъ благослове́нія но́ваго ме́да [Новый Садъ, 1887].
 • Слу́жба Всеми́лостивому Спа́су и Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ [Кíевъ, 1893].

  День 2.
 • Слу́жба свято́му блаже́нному Васи́лію, Христа́ ра́ди юро́дивому, Моско́вскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба на пренесе́ніе честны́хъ моще́й свята́го первому́ченика и архидіа́кона Стефа́на [Кíевъ, 1893].

  День 3.
 • Слу́жба преподо́бному Анто́нію Ри́млянину, Новгоро́дскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бнымъ Исаа́кію, Далма́ту и Фа́всту [Кíевъ, 1893].

  День 4.
 • Слу́жба проявле́нію моще́й, святи́теля Петра́, митрополи́та Кíевскаго и всея́ Россíи, Моско́вскаго чудотво́рца [М., 1630; Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ седми́ отроко́мъ, и́же во Ефе́сѣ [Кíевъ, 1893].

  День 5.
 • Слу́жба предпра́зднству Преображе́нія Го́спода на́шего Іису́са Христа́ и свято́му му́ченику Евсигнíю [Кíевъ, 1893].

  День 6.
 • Слу́жба пра́зднику свята́го Преображе́нія Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ [Кíевъ, 1893].
 •         Моли́тва въ причаще́ніи гро́здія, въ 6-й де́нь Августа [М., 1882].
 •         Моли́тва на благослове́ніе гро́здія [Кíевъ, 1893].
 •         Моли́тва о принося́щихъ нача́тки овоще́й [М., 1882].

  День 7.
 • Слу́жба преподо́бному Пи́мину многоболѣ́зненному, Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба святи́телю и чудотво́рцу Митрофа́ну, пе́рвому епи́скопу Воро́нежскому [Кíевъ, 1852].
 • Слу́жба свято́му преподобному́ченику Дометíю Персянину [Кíевъ, 1893].

  День 8.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, въ че́сть и па́мять явле́нія чудотво́рныя Ея́ ико́ны, нарица́емыя «То́лгскія» [М., 1906].
 • Слу́жба на пренесе́ніе честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й преподо́бныхъ Зоси́мы и Савва́тія, Солове́цкихъ нача́льниковъ, но́выхъ чудотво́рцевъ [М., 1902].
 • Слу́жба святи́телю Емиліа́ну исповѣ́днику, епи́скопу Кизи́ческому [Кíевъ, 1893].

  День 9.
 • Слу́жба («славословная») свято́му апо́столу Матѳíю [М., 1691].
 •         Слу́жба («поліелейная») свято́му апо́столу Матѳíю [Кíевъ, 1893]. (Зри: Согласно указу Свят. Сѵнода отъ 20 Сентября 1722 г., каждому изъ свв. 12-ти апостоловъ должна совершаться поліелейная служба)

  День 10.
 • Слу́жба свято́му му́ченику и архидіа́кону Лавре́нтію [Кíевъ, 1893].

  День 11.
 • Слу́жба преподо́бнымъ Ѳео́дору и Васи́лію Пече́рскимъ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Ѳео́дору, кня́зю Остро́жскому, во и́ноцѣхъ Ѳеодо́сію, Кíево-Пече́рскому чудотво́рцу [М., 2002].
 • Слу́жба свято́му му́ченику и архидіа́кону Евплу [Кíевъ, 1893].

  День 12.
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Фо́тію и Аники́тѣ и преподо́бному Макси́му Исповѣ́днику [Кíевъ, 1893].

  День 13.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Преображе́нія Госпо́дня [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святи́телю и чудотво́рцу Ти́хону, епи́скопу Воро́нежскому [СПб., 1909].

  День 14.
 • Слу́жба предпра́зднству Успе́нія Пресвяты́я Богоро́дицы и свято́му проро́ку Михе́ю [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба пренесе́нію честны́хъ моще́й преподо́бнаго Ѳеодо́сія, игу́мена Пече́рскаго [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Арка́дію, ученику́ преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскому чудотво́рцу [СПб., 1860].

  День 15.
 • Слу́жба пра́зднику Успе́нія Пресвяты́я Сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи [Кíевъ, 1893].
 • Похвалы́ или́ свяще́нное послѣ́дованіе на свято́е преставле́ніе Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи, пое́мое въ седьмы́й на́десять де́нь мѣ́сяца Августа, каждого́дно въ ски́тѣ Геѳсима́ніи [Ркп. СТСЛ, 1846].
 •         Описаніе подробное чина празднованія въ скитѣ въ Геѳсиманіи 17-го Августа, съ плотію на небеса Вознесенія Божія Матери, по чину службы Палестинской Геѳсиманіи [Ркп. СТСЛ, 1846].
 • Слу́жба Софíи, Прему́дрости Бо́жіи, я́же въ Вели́комъ Новѣ́ Гра́дѣ пое́тся, мѣ́сяца Августа 15 числа́ [«Богословскій Вѣстникъ». Сергіевъ Посадъ, 1912].

  День 16.
 • Слу́жба («славословная») Нерукотворе́нному о́бразу Го́спода на́шего Іису́са Христа́, ре́кше свята́го Убру́са [Кíевъ, 1893].
 •         Ина слу́жба («бдѣнная») Нерукотворе́нному о́бразу Го́спода на́шего Іису́са Христа́, ре́кше свята́го Убру́са [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба Ѵпоста́сной Прему́дрости Бо́жіей, Спаси́телю на́шему Го́споду Іису́су Христу́ [«Прибавленія къ Вологодскимъ Епархіальнымъ вѣдомостямъ». Вологда, 1868].
 • Слу́жба (серб. ред.) преподо́бному Іоаки́му Осого́вскому, Сарандапо́рскому чудотво́рцу [Бѣлградъ, 1986].
 •         Слу́жба (болгар. ред.) преподо́бному Іоаки́му Осого́вскому, Сарандапо́рскому чудотво́рцу [Аѳонъ, 2007].
 • Слу́жба преподо́бному Рома́ну Дюни́скому, чудотво́рцу [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Діоми́ду врачу́ [Кíевъ, 1893].

  День 17.
 • Слу́жба («славословная») преподо́бному Али́пію, иконопи́сцу Пече́рскому [Кíевъ, 1785].
 •         Ина слу́жба («поліелейная») преподо́бному Али́пію, иконопи́сцу Пече́рскому [Jordanville, 2003].
 • Слу́жба преподо́бному Рафаи́лу Бана́тскому, Хиланда́рцу [Бѣлградъ, 1986].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Ми́рону пресви́теру [Кíевъ, 1893].

  День 18.
 • Слу́жба преподо́бному Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу [Аѳонъ, 2007].
 •         Кано́ны 8-ми́ гласо́въ преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому: Кано́нъ моле́бный, гл. 1-й; гл. 2-й; гл. 3-й; гл. 4-й; гл. 5-й; гл. 6-й; гл. 7-й; гл. 8-й [Софія, 1955].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Фло́ру и Ла́вру [Кíевъ, 1893].

  День 19.
 • Слу́жба Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ въ де́нь пра́зднества чудотво́рнѣй Ея́ ико́нѣ имену́емѣй Донска́я [М., 1991].
 • Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Генна́дію, Костромско́му и Любимогра́дскому, чудотво́рцу [М., 1888].
 • Слу́жба свято́му му́ченику Андре́ю Стратила́ту и съ ни́мъ 2593 во́иномъ [Кíевъ, 1893].

  День 20.
 • Слу́жба свято́му проро́ку Самуи́лу [Кíевъ, 1893].
 • Послѣ́дованіе моле́бнаго пѣ́нія святи́телемъ Ѳео́дору и Іоа́нну, Су́ждальскимъ чудотво́рцемъ [М., 1870].

  День 21.
 • Слу́жба свято́му апо́столу Ѳадде́ю и святѣ́й му́ченицѣ Ва́ссѣ [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба преподо́бному Авра́мію, Смоле́нскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].

  День 22.
 • Слу́жба свято́му му́ченику Агаѳони́ку и свято́му му́ченику Лу́ппу [Кíевъ, 1893].

  День 23.
 • Слу́жба отда́нію пра́здника Успе́нія Пресвяты́я Богородицы [Кíевъ, 1893].

  День 24.
 • Слу́жба пренесе́нію честны́хъ моще́й, святи́теля Петра́, митрополи́та Кíевскаго и всея́ Россíи, Моско́вскаго чудотво́рца [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба свято́му священному́ченику Евти́ху, ученику́ свята́го Іоа́нна Богосло́ва [Кíевъ, 1893].

  День 25.
 • Слу́жба святы́мъ апо́столомъ Варѳоломе́ю и Ти́ту [Кíевъ, 1893].

  День 26.
 • Слу́жба срѣ́тенію чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется Влади́мірская [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба святы́мъ му́ченикомъ Адріа́ну и Ната́ліи [Кíевъ, 1893].

  День 27.
 • Слу́жба преподобному́ченику Ку́кшѣ и преподо́бному Пи́мину По́стнику, Пече́рскимъ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Пи́мену Вели́кому [Кíевъ, 1893].

  День 28.
 • Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ Пече́рскимъ, и́хже нетлѣ́нныя мо́щи въ Да́льней пеще́рѣ почива́ютъ [Кíевъ, 1785].
 • Слу́жба преподо́бному Іову, Поча́евскому чудотво́рцу [СПб., 1909].
 • Слу́жба преподо́бному Моисе́ю Му́рину [Кíевъ, 1863].

  День 29.
 • Слу́жба пра́зднику Усѣкнове́нія честны́я главы́ честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Іоа́нна [М., 1901].

  День 30.
 • Слу́жба преподо́бному Алекса́ндру, Сви́рскому чудотво́рцу [Кíевъ, 1893].
 • Слу́жба благода́рственная Бо́гу, въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимому, на воспомина́ніе заключе́ннаго ми́ра между́ импе́ріею Россíйскою и коро́ною Свѣ́йскою. И на пренесе́ніе моще́й свята́го благовѣ́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго изъ Влади́міра въ ца́рствующій гра́дъ свята́го Петра́ [М., 1793].
 •         Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому [Jordanville, 1956].
 •         Ина слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, во и́ноцѣхъ Алексíю [М., 1900].
 • Слу́жба преподо́бному и благовѣ́рному вели́кому кня́зю Даніи́лу Моско́вскому [М., 1791].
 • Слу́жба святи́телемъ Алекса́ндру, Іоа́нну и Па́влу Но́вому, патріа́рхомъ Константинопо́льскимъ [Кíевъ, 1893].

  День 31.
 • Слу́жба («славословная») положе́нію честна́го по́яса Пресвяты́я Богоро́дицы въ Халкопра́тіи [Кíевъ, 1893].
 •         Слу́жба («поліелейная») положе́нію честна́го по́яса Пресвяты́я Богоро́дицы въ Халкопра́тіи [Кíевъ, 1745]. (Зри: Аще храмъ Богородицы кій ни есть — поліелей)

  Наверхъ / Къ титульной страницѣ

  0